Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
30 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=_-Mp213wtJI

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
“Nu te teme, vierme al lui Iacov, voi, bărbați ai lui Israel! Eu te voi ajuta”, zice Domnul și Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel.
Isaia 41.14
Aceste cuvinte, “vierme al lui Iacov”, vorbesc despre slăbiciune, despre ceva nesemnificativ și nevrednic; totuși, acest “vierme” ocupă gândurile lui Dumnezeu și se bucură de compasiunea Lui, având siguranța că va fi ajutat de El.
Uneori poate suntem apăsați de necazuri, ori amărâți, simțind cât de căldicică este dragostea noastră, cât de fragilă este hotărârea noastră și cât de sărmană este slujirea noastră. Totuși, Dumnezeul nostru Se apropie de noi și Își aduce întotdeauna aminte că suntem copiii Lui preaiubiți. Gândurile Sale față de noi sunt “gânduri de pace, și nu de rău” (Ieremia 29.11).
Remarcăm în acest verset mesajul Său de mângâiere: “Nu te teme”, precum și promisiunea Sa: “Eu te voi ajuta”; de asemenea, garanția că promisiunea va fi împlinită, fiindcă Cel care promite este nimeni altul decât Iahve. Domnului Îi place să fie aproape de cei ai Săi, atunci când ei suferă și se află în slăbiciune. Avem siguranța că El “nu va rupe trestia frântă și nu va stinge mucul care fumegă” (Isaia 42.3). Da, omul ar face aceste lucruri – el ar strivi viermele sub piciorul său și s-ar descotorosi de un suflet zdrobit și care își simte păcatul. Domnul însă nu procedează niciodată așa! Gândurile Lui nu sunt gândurile noastre și căile Lui nu sunt căile noastre (Isaia 55.8). “El va scăpa pe săracul care strigă și pe întristatul care n-are ajutor” (Psalmul 72.12).
Dumnezeu Își desăvârșește puterea în slăbiciune. “Când sunt slab”, spune apostolul Pavel, “atunci sunt tare” (2 Corinteni 12.10). Fie ca toți să umblăm în puterea Domnului, care spune: “Eu te voi ajuta”, crezând că El are putere pentru toate dificultățile și necazurile pe care le-am putea întâlni aici, pe pământ!. R. MacDuff

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=QGG5-_ptTXM

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
Geneza 2.17
Când a murit Adam?
Oare este o contradicție? Adam a ajuns la 930 de ani. Cum se face atunci că Dumnezeu i-a spus că, în ziua în care va mânca din pomul cunoștinței, va muri?
Prietenul meu Cristian a tăiat din grădina lui un trandafir mirositor, l-a așezat într-o vază în casă și l-a îngrijit zilnic cu apă. A treia zi a venit un vizitator și a spus că trandafirul arată de parcă tocmai atunci a fost tăiat din grădină. La scurt timp, primele petale au început să se încrețească abia vizibil la margine; mai târziu, una a căzut. Trandafirul arăta încă frumos. Dar după aceea au căzut toate petalele una după alta și curând nu s-a mai văzut deloc viață în planta despuiată și veștedă.
Să ne întrebăm: Când a murit trandafirul? Doar când s-a veștejit de tot? Sau oare când a căzut prima petală? Sau când s-a încrețit prima petală? Sau când a venit vizitatorul și nu a observat nimic? Fără îndoială, trandafirul a murit mult mai devreme, când Cristian l-a tăiat din grădină și astfel l-a îndepărtat de la sursa de viață. Tot așa este și cu omul. Adam a murit când păcatul l-a despărțit de Dumnezeu. Moartea înseamnă despărțire de Dumnezeu. De aceea, pentru Dumnezeu, de când a intrat păcatul în lume, omul este “mort în greșelile și în păcatele” sale (Efeseni 2.1). Dar prin nașterea din nou, “din apă și din Duh”, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, oricine primește viață nouă, veșnică.
Citirea Bibliei: Daniel 2.17-30 · Psalmul 38.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/practica-stapanirea-de-sine/
PRACTICĂ STĂPÂNIREA DE SINE! – Fundația S.E.E.R. România
“Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor…” (Romani 6:12).
Apostolul Pavel a lăsat scris: “Socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu…” (Romani 6:11-13).
Dacă nu ești atent, trupul tău te va conduce pe căi greșite. Nu pentru că el este rău, ci pentru că are anumite pofte care sunt mereu gata să răspundă la stimulii din jur, care sunt teribil de ispititori și amăgitori, și care aduc satisfacție de moment. Chuck Swindoll spunea: “Viața de pe pământ nu este altceva decât o înșiruire de clipe. Și eu nu doresc ca mărturia mea pentru Isus Hristos să se destrame din cauza unei singure clipe în care am făcut pe plac poftelor trupești. Nu vreau ca vreun moment de mânie, sau de mândrie, ori de poftă, să arunce vreo umbră asupra unei vieți întregi de umblare cu Domnul. Sincer să fiu, mă tem de această posibilitate. Dar, știți ceva? Chiar vreau să mă tem de această posibilitate. Când nu mă mai tem de ea – mă aflu într-un pericol real!”
Așadar, cum trebuie să răspunzi poftelor trupești? Singura cale este să faci din Cuvântul lui Dumnezeu codul tău de conduită și să refuzi orice compromis. Și dacă ai nevoie de un model, nu vei găsi altul mai bun decât Domnul Isus. El a spus: “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine…” (Matei 16:24). Încearcă și caută o oportunitate de a te lepăda de tine însuți într-un domeniu mărunt, și vei fi surprins să descoperi cât de greu este! Iar răsplata vine atunci când va trebui să te lepezi de tine într-un moment important al vieții, dar care va avea un preț foarte mare.
Așa că, practică stăpânirea de sine!

https://www.youtube.com/watch?v=s9sECVawjQ8

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 24:36-53
Domnul ar fi putut să Se înalţe la cer în momentul învierii Sale. Dar dorea să-i întâlnească din nou pe iubiţii Săi ucenici (Ioan 16.22); voia să le dea o dovadă nu numai a faptului că era viu, ci şi că a rămas Om pentru totdeauna, acelaşi Isus pe care Îl cunoscuseră, Îl urmaseră şi-L slujiseră aici, jos. Dragi copii ai lui Dumnezeu, Acela pe care-L vedem în cer nu este numai “un duh” (v. 37), nici numai un “străin” (v. 18) pentru inimile noastre. Este Isus al Evangheliilor, Fiul Omului, cum ni L-a prezentat Luca, Mântuitorul cel tandru, pe care vom fi învăţat încă pe pământ să-L cunoaştem şi să-L iubim.
“Trebuie”, “trebuia”, “nu trebuia?” (v. 7,26,44,46). Tot planul lui Dumnezeu trebuia să se împlinească prin suferinţele lui Hristos, dar şi prin gloriile Sale.
Domnul Isus alege ca Betania să fie locul din care El îi va părăsi pe ai Săi. El îi aşază astfel, în chip simbolic, pentru timpul absenţei Sale, pe un nou teren, în afara sistemului iudaic (v. 50): terenul vieţii celei noi şi al comuniunii (Ioan 12.1).
Cel din urmă cuvânt al Domnului este o promisiune (v. 49), iar cel din urmă gest al Său, o binecuvântare (v. 50). El a plecat, dar inima alor Săi este plină de atunci încoace de bucurie şi de laudă. Ca obiecte ale aceleiaşi iubiri, să-L celebrăm şi noi pe Dumnezeul nostru, pe Tatăl nostru, şi ne vom bucura într-un Mântuitor desăvârşit.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
29 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/

https://www.youtube.com/embed/EIn3OU207Mo

https://www.youtube.com/watch?v=EIn3OU207Mo
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Domnul Dumnezeu a strigat pe om și i-a zis: «Unde ești?» … Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?
Geneza 3.9,11
Adesea se manifestă mult faliment și multă confuzie în familia creștină, deoarece acela care este soț și tată nu și-a ocupat locul său de cap al casei și eșuează în datoria pe care o are față de Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la tată, în special, să vegheze asupra familiei și asupra casei și să o conducă potrivit cu Cuvântul și cu gloria Sa. Copiilor nu trebuie să li se îngăduie să facă ceea ce le place. Una dintre calitățile pe care trebuia să le aibă episcopul sau supraveghetorul peste adunarea lui Dumnezeu era să își conducă bine casa și să aibă copiii în supunere cu toată demnitatea (1 Timotei 3.4).
Uneori se întâmplă în unele familii că cea care este soție și mamă își părăsește locul de supunere și își asumă conducerea casei, dirijând familia pe căi care nu sunt ale Domnului. Oricât de tristă și de dificilă poate fi o astfel de situație, cel care este soț și tată nu are scuze înaintea Domnului, în ce privește responsabilitatea neasumată cu privire la umblarea familiei lui. Dacă vom privi atent capitolele 2 și 3 din Geneza, vom descoperi un principiu important cu privire la acest subiect. Întâi a fost creat Adam, după aceea a fost creată și Eva, care i-a fost dată să fie cu el, ca un ajutor potrivit. Lui Adam i s-a poruncit să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului (Geneza 2.17). Satan a venit la Eva și a reușit să o facă să ia și să mănânce din pomul oprit, iar apoi ea a dat și soțului ei care era cu ea (Geneza 3.6). În primul păcat comis de omenire, ordinea lui Dumnezeu a fost inversată. În loc ca femeia să fie cu bărbatul și ca el să conducă, ea a luat conducerea în neascultare față de Dumnezeu, iar bărbatul a urmat-o în păcat.
Acum să observăm felul în care Dumnezeu lucrează cu neascultarea și cu dezordinea. Domnul nu a chemat-o pe Eva ca să o întrebe dacă ea a mâncat din pomul oprit, deși ea a fost prima care a făcut acest lucru. Nu, ci Domnul l-a chemat pe Adam, care era capul, pentru că lui îi dăduse poruncă să nu mănânce și pe el l-a considerat responsabil pentru această încălcare a poruncii.
R. K. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285

https://www.youtube.com/watch?v=fhoUNzH5zC0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
Luca 6.42
Să privim mai întâi la noi
Evanghelistul și misionarul Samuel Hebich își expunea fără ocolișuri subiectul pe care îl avea în atenție și se adresa oamenilor foarte direct.
Odată, o femeie religioasă a invitat-o pe vecina ei la o expunere a lui Hebich. Ea însăși nu se gândea că ar fi o păcătoasă; știa că nu este un copil al lui Dumnezeu, dar se mulțumea că era religioasă. În schimb era foarte convinsă că o păcătoasă precum vecina ei trebuia de urgență să se întoarcă la Dumnezeu.
La timpul convenit, vecina a sosit. Dar pălăria impresionantă și modernă a acesteia a îngrozit-o pe femeia religioasă. În timpul predicii privea mereu pe furiș spre pălărie. Se temea că Hebich o va lua pe vecină drept țintă și că își va arunca asupra ei temutele săgeți care îi pun pe oameni în lumina lui Dumnezeu. Dar nu a fost așa, ci Hebich i s-a adresat direct ei în timpul predicii: “De ce stai acolo și te uiți la pălăria modernă a vecinei tale și aștepți să-i vorbesc? Nu observi că tu însăți ai nevoie de mântuire la fel de mult ca și ea?”. Predicatorul lovise din plin. În aceeași zi, acea femeie religioasă a învățat să se vadă așa cum o vedea Dumnezeu. Și-a lepădat religiozitatea, și-a recunoscut păcatele în fața lui Dumnezeu și, prin credință, L-a acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor al ei. După aceea a putut să fie un îndrumător spre mântuire și pentru vecina ei.
Citirea Bibliei: Daniel 2.1-16 · Psalmul 37.30-40

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/partasia-frateasca/
PĂRTĂȘIA FRĂȚEASCĂ – Fundația S.E.E.R. România
“Haidem la Casa Domnului!” (Psalmul 122:1).
Psalmistul David a exclamat: “Mă bucur când mi se zice “Haidem la Casa Domnului!” Simți și tu același lucru pentru casa lui Dumnezeu? Și dacă nu, de ce? Apostolul Pavel scria: “Voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2:19-22). Sunt momente în care ai nevoie să stai în rugăciune, doar tu cu Dumnezeu… dar alteori vei găsi alinarea pe care o cauți numai când ești cu oamenii lui Dumnezeu. Când cei ce sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu se strâng laolaltă pentru rugăciune, închinare, învățătură, încurajare și slujire, Dumnezeu Se arată plin de putere între ei. Tu crești spiritual când experimentezi prezența Sa, când asculți Cuvântul Său și când stai în părtășie cu frații și cu surorile tale în Hristos. De fiecare dată când te strângi laolaltă cu alți membri ai trupului lui Hristos, îți amintești încă o dată că te afli de partea câștigătoare a baricadei. E greu să te bucuri când sărbătorești singur. Când ai ceva ce merită sărbătorit, de obicei chemi și pe alții ca să vă bucurați împreună, nu-i așa? Domnul Isus este atât de entuziasmat de victoria Sa de la cruce, încât ne cheamă laolaltă, în fiecare săptămână, ca să sărbătorim ceea ce El a împlinit pentru noi. Și sărbătoarea, celebrarea, asemenea creșterii spirituale, este un proiect de grup. Așadar, nu lipsi de la părtășia bisericii!

https://www.youtube.com/watch?v=U94NbP4WC8M

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 24:13-35
Doi ucenici merg trişti pe drumul spre Emaus. După ce şi-au pierdut speranţa pământească într-un Mesia pentru Israel, se întorc acum la câmpurile şi la treburile lor (Marcu 16.12). Misteriosul străin care li Se alătură le va schimba însă complet firul gândirii. El începe prin a se mira de lipsa lor de pricepere şi de necredinţa lor (v. 25). Acestea două merg adesea împreună. Şi de câte ori neştiinţa noastră nu rezultă din faptul că noi nu ne încredem (Evrei 11.3)! Apoi Domnul le deschide Scripturile acestor doi însoţitori de drum şi le dezvăluie în ele “cele despre El” (v. 27). Să nu uităm niciodată aceasta: cheia Vechiului Testament şi în special a profeţiilor constă în a-L căuta în ele pe Isus!
Remarcaţi cum Domnul Se lasă reţinut de cei care au nevoie de El: “a intrat ca să rămână” cu aceşti doi ucenici (v. 29). De‑am putea avea şi noi această experienţă! Şi mai ales atunci când suntem descurajaţi şi când împrejurările au luat o întorsătură nedorită de noi, să învăţăm în prezenţa Lui să le acceptăm aşa cum sunt. Încurajarea pe care ne-o dau Scripturile (Romani 15.4: “încurajarea Scripturilor”) ne va îndrepta apoi gândurile spre un Mântuitor viu şi ne va face inimile să ardă.

Read Full Post »

Read Full Post »

99,293 views Streamed live on Jun 26, 2022 A special Sunday Happening Now message on a selection of Scriptures of Jesus’ words on fundamental life issues in our current world. Past, present, and future, what the Bible says, and why it matters in our lives today. CONNECT WITH PASTOR JACK Website: https://jackhibbs.com/ Instagram: http://bit.ly/2FCyXpO Facebook: https://bit.ly/2WZBWV0 Telegram: https://bit.ly/2X1QlR7 Gettr: https://bit.ly/3zA4Tos Want to receive our weekly devotions? Click the link below to sign up! https://bit.ly/3lzlC7I 0:00 – Introduction 27:22 – 1. The Bible’s Historical Performance And Reality 33:54 – 2. The Bible’s Future Performance And Reality 35:55 – 3. The Bible’s Present-Day Performance And Reality

Read Full Post »

537,061 views May 1, 2020 Ten years have passed. Nikki’s daughter Sarah, now 19 and heading West for college, is at her own spiritual crossroads. To make matters worse, her mother has recently revealed that, nearly a decade ago, she was the dinner guest of the Almighty himself. Thinking her mom is certifiably insane, Sarah strikes up an unlikely friendship with a travel companion who shares her disdain for religion. Directors: Shane Sooter, Jefferson Moore Writers: David Gregory, Jefferson Moore Starring: Ruby Marie Lewis, Jefferson Moore, Chloe Allen, Juliana Allen, Jonathan C. Barnes, Pamela Brumley, Pattie Crawford, Stella Davis

Read Full Post »

2,084,784 views Jun 16, 2020 The Perfect Stranger tells the story of Nikki, a troubled attorney who one day receives a mysterious dinner invitation from a man claiming to be Jesus of Nazareth. Throughout their evening of conversation, arguments and spirited debate, Nikki learns things she never knew about life, the universe, and most importantly, herself. Directors: Jefferson Moore, Shane Sooter Writers: David Gregory, Jefferson Moore Starring: Pamela Brumley, Jefferson Moore, Tom Luce, Dennis Martin, Stella Davis, Vin Morreale Jr.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
28 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/

https://www.youtube.com/watch?v=jruWgtH9Gr

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Deși era Fiu, a învățat ascultarea din cele ce a suferit.
Evrei 5.8
Cum a fost posibil ca Cel care a creat toate lucrurile să fi trebuit să învețe ceva? Nu era El Dumnezeu și Creatorul a toate? Nu era El Cel care susținea toate lucrurile? Da, era! Totuși, este adevărat că El a învățat anumite lucruri, însă nu ca și cum nu ar fi avut nicio înțelegere a lor, ci experimentându-le în viața Sa de pe pământ, așa cum noi le experimentăm. El a trăit pe acest pământ ca Om, a suferit de foame, de sete, a fost trudit și a plâns. Ca Om deci, El a experimentat toate lucrurile pe care noi le experimentăm în viață, cu excepția păcatului, fiindcă în El nu a fost și nu este păcat (1 Ioan 3.5).
Cu toții am experimentat, în diferite forme și măsuri, durerea și suferința – o boală, o pierdere, o situație dificilă. În astfel de momente ne-am întâlnit poate cu cineva care a văzut durerea noastră și a dorit să ne consoleze, dar care, foarte probabil, n-a trecut niciodată prin acel lucru. Tendința noastră este să fim iritați și să spunem: «Nu știi tu ce simt eu!». Poate că avem dreptate, fiindcă ajutorul pe care ni-l putem da unii altora este limitat.
Domnul nostru Isus însă a devenit Om și a experimentat toate lucrurile pe care noi le experimentăm și încă mult mai multe. El a umblat printre păcătoși și a fost supus batjocurii, umilinței și urii. Cei din poporul Său I-au produs suferințe fizice pe care noi cu greu le putem înțelege. Acum, înviat și biruitor asupra morții și a locuinței morților, El poate să stea lângă noi atunci când trecem prin suferință și să ne spună: «Știu ce simți!». Da, El știe! „În ceea ce El Însuși a suferit, fiind ispitit, poate să-i ajute pe cei ispitiți” (Evrei 2.18). Da, El poate să ne mângâie în momentele de încercare, fiindcă știe prin ce trecem!B. Prigge

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=zzvorlB88Bk
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+

Este ceasul să vă treziți din somn … Noaptea este foarte înaintată, se apropie ziua.
Romani 13.11,12
„Un minut înainte de miezul nopții”
Ceasul Apocalipsei este un ceas simbolic inventat de oamenii de știință la începutul Războiului Rece și este setat înainte sau înapoi, arătând câte minute despart omenirea de o catastrofă de proporții globale, care ar duce la anihilarea ei, moment simbolizat prin miezul nopții. Inițial, Ceasul a fost un indicator al pericolului nuclear, însă evenimentele de după anul 2000 au determinat Consiliul de Directori ai Buletinului Oamenilor de Știință din Domeniul Atomic de la Universitatea Chicago să ia în calcul atât încălzirea globală și deteriorarea mediul înconjurător, cât și amenințarea armelor biologice. Ceasul a fost setat prima dată în iunie 1947, indicând ora 11:53. În anul 1953 a indicat cel mai scurt timp până la miezul nopții (2 minute), când au fost testate primele bombe cu hidrogen. În 1991, minutarul Ceasului indica cea mai lungă durată până la miezul nopții, 17 minute, datorită încheierii Războiului Rece și a semnării tratatelor de dezarmare. Apoi, în 2018, Ceasul a indicat iarăși două minute înainte de miezul nopții (amenințarea nucleară și lipsa cooperării internaționale).
Și Isus Hristos a vorbit despre „semnele timpurilor” (Matei 16.3). Acestea sunt în primul rând morale: „în zilele din urmă”, oamenii sunt egoiști, nu vor să mai știe de Dumnezeu. Pe „ceasul spiritual” este „un minut înainte de miezul nopții”. În curând, timpul de har, pe care ni-l oferă încă astăzi Dumnezeu, se apropie de sfârșit și urmează judecata celor care nu s-au împăcat în timpul vieții cu Dumnezeu!
Citirea Bibliei: Daniel 1.9-21 · Psalmul 37.21-29


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/dumnezeu-nu-te-va-parasi-niciodata/
DUMNEZEU NU TE VA PĂRĂSI NICIODATĂ! – Fundația S.E.E.R. România
„Nimeni n-a fost cu mine… Însă Domnul a stat lângă mine…” (2 Timotei 4:16-17).
Când cineva drag moare, vrea să divorțeze de tine sau te părăsește – suferi profund. Nici măcar apostolul Pavel nu a fost scutit de asta. Iată câteva dintre ultimele sale cuvinte: „Caută de vino curând la mine. Căci Dima… m-a părăsit… Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu, şi adu-l cu tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă… Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău… Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească…” (2 Timotei 4:9-18). Adevărul este că poți supraviețui fără ceilalți, dar nu poți supraviețui fără Dumnezeu! De aceea El îi ia de lângă noi pe aceia care ne fac să fim dependenți de oameni. El trimite anumite persoane în viața noastră ca să ne ajute la zidirea credinței și la dezvoltarea caracterului nostru, iar atunci când ei nu mai sunt lângă noi, trebuie să ne rămână certitudinea că Dumnezeu este în control. Pierderea celor dragi scoate la iveală trăirea noastră spirituală, ne pune la încercare rezistența fizică și ne arată sfera puterii lui Dumnezeu. Când a murit Moise, iar Iosua a preluat conducerea, Dumnezeu i-a spus: „Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Iosua 1:5). Iar acest lucru, Iosua nu l-ar fi putut învăța câtă vreme Moise ar mai fi fost prin preajmă. Și este o lecție pe care nu o poți învăța nici tu dacă vei continua să cauți răspunsurile la oameni. Așadar, întoarce-te spre Domnul. Lasă-L pe Cel care a spus: „Taci, fără gură!” furtunii de pe Marea Galileii, să rostească pacea Sa peste ceea ce te necăjește astăzi!

https://www.youtube.com/watch?v=Ba19zeh30OA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
28 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 23:50-56; 24:1-12
Intervenţia lui Iosif din Arimateea ne arată că harul atinsese, în acest om, pe de o parte, pe unul dintre cei bogaţi, puşi atât de des în discuţie de către Luca (vezi cap. 18.24; Matei 27.57), şi, pe de altă parte, pe unul dintre fruntaşii poporului. Acest ucenic a fost special pregătit în vederea serviciului pe carte‑l împlineşte acum: cel de a înmormânta trupul Domnului (cf. Isaia 53.9). Duhul ni le prezintă apoi pe aceste femei devotate despre care este repetat că Îl însoţiseră pe Isus din Galileea (v. 49,55). Ele s-au ţinut strâns la Golgota; apoi, cu mai multă dragoste decât pricepere, au pregătit miresme pentru a-I unge trupul; de asemenea le vedem ducându-se la mormânt în dimineaţa celei dintâi zile a săptămânii şi având în acel loc o întâlnire minunată. Doi îngeri sunt acolo pentru a le anunţa că pregătirile lor sunt fără rost: Cel pe care ele Îl caută nu mai este în mormânt; a înviat.
Experienţa creştină a multor copii ai lui Dumnezeu nu merge mai departe de cruce. Întrebarea uimitoare de la sfârşitul versetului 5 ar putea fi lor adresată. Dragi prieteni, să ne bucurăm! Isus nu este numai un Mântuitor mort pe cruce pentru păcatele noastre. El este „viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1.18). Şi noi trăim împreună cu El (Ioan 14.19)!

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
27 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=rYYBJGqr8c0

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Domnului I-a părut rău că făcuse pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Sa.
Geneza 6.6

Acest verset pare să contrazică ceea ce citim în Numeri 23.19: “Dumnezeu nu este om, ca să mintă, nici fiu de om, ca să-I pară rău”. Scopurile și planurile lui Dumnezeu sunt absolute – nimic nu le poate schimba. Atunci ce înseamnă ceea ce citim în Geneza 6, anume că Domnului I-a părut rău? Cu siguranță nu înseamnă că Dumnezeu a făcut o greșeală, fiindcă nu a fost nimic moral greșit în faptul că El l-a creat pe om. Totuși, versetul arată regretul Său profund, din cauza ruinei, răzvrătirii și păcatului omenirii. Acestea au întristat inima Lui. Dumnezeu știa mai dinainte ceea ce avea să se întâmple, însă, când toate acestea s-au întâmplat, El nu S-a mulțumit cu această stare, ci a simțit adânc efectul ei.
În mod similar citim în 1 Samuel 15.35: “Domnului I-a părut rău că-l făcuse pe Saul împărat peste Israel”. În înțelepciunea Sa divină, Dumnezeu îl făcuse împărat pe Saul, însă, în dragostea Sa, a regretat acest lucru. El simte adânc rușinea pe care omul a adus-o peste creația Sa bună, la fel cum Domnul Isus a simțit și a plâns la mormântul lui Lazăr (Ioan 11.35).
Vedem înțelepciunea minunată, puterea și dragostea Dumnezeului nostru în faptul că El S-a înălțat deasupra falimentului omului și a pregătit binecuvântarea care va șterge orice durere din creația ruinată de păcat. Hristosul crucificat, înviat și glorificat este răspunsul minunat la căderea creației și la căderea împăratului Saul. Samuel deplângea falimentul și răzvrătirea lui Saul, însă Dumnezeu are un Om care va cârmui pe baza adevărului și a echității perfecte. Nu există decât un singur Om despre care Dumnezeu a putut spune: “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Mi-am găsit toată plăcerea” (Matei 3.17). Dumnezeu nu poate avea niciun regret că L-a înălțat în glorie, la dreapta Sa. Nici noi, dacă ne încredem în El, nu vom avea niciun regret, pentru toată eternitatea. “Din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin” (Romani 11.36). L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ
27 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=kwtrmEY855U

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Isus le-a vorbit din nou și le-a zis: “Eu sunt Lumina lumii. Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”.
Ioan 8.12
Să luminăm din interior spre exterior
Turnul Eiffel din Paris este luminat și de aceea se poate vedea bine și pe timp de noapte. În anul 1985, iluminatul a fost modernizat: în locul farurilor uriașe care scăldau fațada turnului într-o lumină strălucitoare, s-au montat mici lumini în interiorul turnului, astfel încât structura turnului să fie mult mai vizibilă. Turnul nu mai era luminat din exterior, ci din interior spre exterior! Tot așa, omul are nevoie în viața lui de o lumină din interiorul locuit de Isus Hristos spre exterior, pentru ca oricine să vadă că Hristos trăiește în el!
În inima celui care Îl cunoaște pe Isus trăiește Domnul și El o luminează. Dar cine merge pe cale fără El se aseamănă cu un om care încearcă să-și găsească drumul prin întuneric. Isus dorește să aducă lumină în gândurile și în faptele noastre, dar și să ne dirijeze. Domnul dorește să ne facă să acționăm așa cum vrea El. Da, Isus Hristos dorește ca oamenii să lumineze din interior spre exterior, să fie faruri care să reflecte lumina lui Dumnezeu. Isus spune: “Eu sunt Lumina lumii”. Ucenicilor Săi, El le spune: “Voi sunteți lumina lumii” și “tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor” (Matei 5.14,16).
Oamenii care vin la Isus Hristos Îl reflectă în viața lor pe acest Domn suprem. Este El și Luminătorul din ființa ta?
Citirea Bibliei: Daniel 1.1-8 · Psalmul 37.12-20

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
27 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/focalizeaza-te-pe-scopurile-tale/

FOCALIZEAZĂ-TE PE SCOPURILE TALE! – Fundația S.E.E.R. România
“Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă…” (Psalmul 112:8).
Pentru a izbuti în viață, ar fi bine să ții cont de trei obstacole pe care trebuie să le dai la o parte:
1) Oboseala. Caii de curse aleargă aproximativ cu aceeași viteză; însă diferența dintre câștigarea și pierderea cursei depinde de “inima” lor. Așadar, uită-te în inima ta astăzi și vezi cum stai cu dedicarea. Biblia spune: “Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” (Evrei 10:35-36).
2) Teama. Când vorbim despre dedicare, există 4 feluri de oameni.
a) Șovăielnici: oameni care nu au nici un scop și care nu-și iau angajamente.
b) Fricoși: oameni care nu știu dacă își vor atinge scopurile, așa că le este teamă să-și ia angajamente. c) Lași: oameni care se îndreaptă spre scop, dar care renunță când drumul devine anevoios.
d) Curajoși: oameni care își stabilesc scopuri, își iau angajamente și plătesc prețul pentru a le îndeplini. În care din cele 4 categorii te încadrezi? Teama și credința vor fi mereu prezente în viața ta, și cea pe care o alegi va determina dacă vei reuși sau vei eșua.
3) Mulțumirea de sine. Omul de afaceri Ray Kroc a spus: “Câtă vreme ești verde, crești. De îndată ce te-ai copt, începi să putrezești.” Dacă ești înțelept, îți vei lua perioade de timp pentru odihnă, ca să te reîmprospătezi, să te reînnoiești și să te refocalizezi. Dar nu trebuie să te mulțumești cu izbânda de ieri sau să te cantonezi în avântul de astăzi. Fă și tu acest lucru, la fel ca Pavel: “uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3:13-14). Amin!

https://www.youtube.com/watch?v=IKdkTi6z-Bk

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
27 IUNIE 2022
de Jean Koechlin
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 23:33-49
Isus este condus pe acest sinistru deal al Căpăţânii, unde este crucificat între doi tâlhari. “Tată, iartă-i”, acesta este răspunsul sublim la tot răul pe care I-l fac oamenii (comp. cu cap. 6.27). Dacă ei se pocăiesc, atunci crima lor “cea mai odioasă din istoria omenirii” va fi ispăşită prin chiar moartea Lui.
La cruce, unde sunt prezenţi toţi, de la conducători (v. 35) până la cei mai nenorociţi răufăcători (v. 39), întreaga răutate a inimii omeneşti se descoperă cu neruşinare: priviri sfidătoare, ocări, provocări, injurii grosolane. Dar iată că un dialog minunat se angajează între Mântuitorul răstignit şi celălalt tâlhar, convins de păcat (v. 41). Luminat de Dumnezeu, el vede în Omul dispreţuit şi încununat cu spini, care va muri alături de el, o jertfă sfântă şi un împărat slăvit (v. 42). Şi primeşte o promisiune de nepreţuit (v. 43). Astfel, chiar de pe cruce, Domnul gustă deja un prim rod al chinurilor sufletului Său.
După ultimele trei ceasuri de întuneric de nepătruns, Isus regăseşte relaţiile întrerupte în timpul cât tocmai a fost părăsit. Şi, cu seninătate deplină, Îşi încredinţează duhul în mâinile Tatălui Său. Moartea Celui drept este ocazia celei din urmă mărturii pe care Dumnezeu o face să fie adusă prin centurionul roman (v. 47).

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
26 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=Jjt1Q8zuKV4


http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Dar voi L-ați tăgăduit pe Cel Sfânt și Drept și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș; și L-ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat dintre morți.
Fapte 3.14,15
Petru le aduce aminte ascultătorilor săi că, puși să aleagă între Baraba și Domnul Isus, ei L-au lepădat pe Isus și au preferat să li se dăruiască un ucigaș. Acesta a fost un mesaj plin de putere, care i-a condus pe mulți la credința în Hristos. Acest verset însă ne oferă și un prilej de a examina cuvintele „sfânt“ și „drept“. Câteodată noi folosim aceste cuvinte ca și cum ar fi interschimbabile, însă ne va fi de folos să vedem că sunt diferite și să înțelegem diferența dintre ele.
Cuvântul „drept“ desemnează pe cineva care face ceea ce este drept. Acest cuvânt face parte dintr-o familie mai largă de cuvinte, care include cuvintele „dreptate“ și „îndreptățire“. Când un judecător aplică legea într-un anumit caz, acest lucru este declarație a ceea ce este drept și just. Sunt cuprinse aici claritatea morală și integritatea.
Avem tendința să privim cuvântul „sfânt“ ca fiind același lucru, ca și cum el ar fi limitat la a desemna perfecțiunea morală. Dumnezeu este sfânt, iar cei ai Săi trebuie să fie și ei sfinți. Bineînțeles că Dumnezeu este pur din punct de vedere moral, așa cum trebuie să fie și cei care Îi aparțin, însă a fi sfânt înseamnă mai mult decât atât. Cuvântul „sfânt“ face parte din aceeași familie de cuvinte cu „sacru“ și „sfințit“. Opusul a ceva sacru este ceva obișnuit sau ordinar. Ceea ce este sfânt este cu totul neobișnuit – este pus deoparte și, în mod suprem, este unic. În Exod 3, Dumnezeu i-a spus lui Moise să-și scoată încălțămintea din picioare, fiindcă stătea pe un pământ sfânt. Nu este vorba de faptul că acel pământ devenise pur din punct de vedere moral, ci că devenise cu totul unic și neobișnuit, fiindcă Dumnezeu Însuși Se afla acolo.
Să privim acum la frumusețea declarației lui Petru cu privire la Domnul Isus! El a fost și este, în esență, Cel Sfânt. El este complet deosebit față de oricine altcineva. Nimeni nu este ca El! Iar El este, de asemenea, Cel Drept – nu doar un om drept, ci Cel care însumează în Persoana Sa tot ceea ce este drept, integru și bun. Cine altcineva ar putea fi descris astfel? Și totuși, Cel Sfânt, Cel Drept, a fost lepădat în schimbul lui Baraba și a mers la Golgota, pentru a purta păcatele noastre în trupul Său, pe lemn!S. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ
26 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=R9vewrfRVZQ


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+

Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, pentru că Tu ai creat toate și prin voia Ta stau în ființă și au fost create. Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și binecuvântare!
Apocalipsa 4.11; 5.12

Adorarea Creatorului
În Apocalipsa 4 și 5, Duhul Sfânt îi arată apostolului Ioan o scenă viitoare din cer. El îi vede acolo pe toți cei mântuiți adorându-L pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos – Creator și Miel jertfit.
În Coloseni 1 însă, atenția ne este îndreptată spre Fiul lui Dumnezeu care este Creatorul tuturor: „Pentru că prin El au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri și pe pământ“.

Totul este prin El sau în El, adică a fost creat în puterea Persoanei Sale.
Toate lucrurile au fost create prin El, Executantul tuturor planurilor lui Dumnezeu. El este marele Meșter, care a îndeplinit planul lui Dumnezeu.
Totul este creat pentru El. Creația și noi trebuie să fim spre cinstea Aceluia care ne-a creat.
Toate lucrurile se țin prin El. Domnul Isus este marele Susținător al creației Sale. El poartă, în fiecare clipă, întregul univers prin cuvântul puterii Sale.
Să-L adorăm pe marele Creator, care a devenit Miel, pentru a muri pentru păcatele noastre!

Citirea Bibliei: Geneza 50.15-26 · Psalmul 37.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/dragostea-in-actiune/

DRAGOSTEA IN ACTIUNE– Fundația S.E.E.R. România

“Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste”. (1 Ioan 4:8)
Dragostea nu este doar un substantiv; dragostea este și un verb. Nu este ceea ce gândești sau simți; este ceea ce faci. Când Maica Tereza a ajuns în Calcutta, în 1948, unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să ia 5 copii abandonați și să-i ducă în “școala” ei. În mai puțin de un an, ea avea 41 de ucenici care învățau lecții de igienă în sala ei de clasă, dintr-un parc public. În scurt timp, lucrarea ei a devenit cunoscută drept “Misionarii carității.” După 2 ani, atenția lor s-a îndreptat spre îngrijirea celor aflați pe patul de moarte… La un moment dat, un cerșetor muribund a fost luat de pe un morman de gunoi și adus la ea. Foamea și suferința îl aduseseră într-o condiție jalnică. Maica Tereza l-a dus acasă și l-a așezat pe pat. Când a încercat să-l spele, a descoperit că trupul său scheletic era acoperit de viermi. Bucăți de piele s-au desprins în timp ce-l îmbăia. Bărbatul și-a revenit încet în simțiri. Într-o stare de semiconștiență, bărbatul a întrebat: “De ce faceți asta?” Maica Tereza a răspuns prin două cuvinte care au reprezentat moto-ul vieții sale: “Din dragoste!” Omule ocupat, e ușor să-i vezi pe oameni ca pe niște ființe care deranjează, irită, îți stau în drum și te împiedică să-ți faci lucrul tău… Partea dificilă este că trebuie să te ridici deasupra sentimentelor și calculelor tale egoiste, și să-i iubești. Poate crezi că nu e mare lucru! Dar ia aminte la ceea ce spune Biblia (1 Ioan 4:7-8): “Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.”

https://www.youtube.com/watch?v=smlFsgph2gg

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
26 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 23.13‑32

Mai încurcat ca oricând, Pilat adună preoţii, mai‑marii şi poporul şi afirmă în faţa lor, în trei rânduri, că el n‑a găsit în Isus nimic vrednic de moarte. Dar insistenţa lui de a‑L elibera nu face altceva decât să întărâte poporul să ceară răstignirea Lui. O mulţime se arată cu uşurinţă laşă şi crudă, pentru că, sub anonimat, omul dă frâu liber celor mai josnice porniri, şi aceasta cu atât mai mult când este împinsă de conducătorii ei. În final, strigătele lor au biruit şi, în schimbul eliberării ucigaşului Baraba, ei obţin ca Isus să fie lăsat în voia lor (v. 25), pentru că, pentru Pilat, om fără scrupule, viaţa unui om are mai puţin preţ decât favoarea popularităţii.
Printre cei care însoţesc Condamnatul nevinovat, mulţi sunt cuprinşi de milă şi plâng. Emoţia însă nu este o dovadă a lucrării lui Dumnezeu în inimă, pentru că, altfel, acele femei s‑ar fi plâns pe ele însele şi ar fi plâns şi cetatea criminală, aşa cum făcuse Isus în capitolul 19.41. Mulţi sunt emoţionaţi de viaţa minunată a Domnului Isus şi indignaţi de nedreptăţile pe care le‑a suferit El, fără să se gândească la păcatele lor şi la faptul că şi ei personal sunt răspunzători de moartea Lui (Isaia 53.6).

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
25 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=mzpWYcPv15M

clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
Iar Împăratului veacurilor, nepieritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie onoare și glorie în vecii vecilor! Amin.
1 Timotei 1.17

Doxologiile din Noul Testament (8) – Mântuirea păcătoșilor
Pavel îi scrie lui Timotei, copilul său în credință, pentru a-l încuraja în lucrare. Încă de la începutul epistolei, apostolul, cu mare claritate, face un contrast puternic între legalism și harul suveran al lui Dumnezeu (1 Timotei 1.7,8). Această chestiune era de actualitate în Biserica primară, după cum vedem în Fapte 15 și în multe dintre epistolele lui Pavel, în special în 2 Corinteni, în Galateni și în Coloseni. De fapt, această problemă s-a perpetuat de-a lungul istoriei Bisericii, până în zilele noastre. Pavel era cu totul clar în învățătura pe care o dădea: atât mântuirea, cât și sfințirea sunt prin har, nu prin lege. Unii sunt de acord că mântuirea nu este prin lege, însă spun că suntem sub legea morală pentru umblare. Totuși, Pavel ne spune că păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră, fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har (Romani 6.14).
Pavel folosește cazul său ca un exemplu: deși fusese foarte religios și fără pată, potrivit cu aspectele exterioare ale legii, el fusese totuși un persecutor și un ucigaș al creștinilor – cel dintâi dintre păcătoși (1 Timotei 1.15; Filipeni 3.6). Dumnezeu însă, în harul și în îndurarea Sa minunată, l-a chemat prin Hristos în timp ce îi prigonea pe creștini. În continuare, el ne arată că propria sa convertire a fost un model pentru alții (1 Timotei 1.16); dacă Dumnezeu l-a mântuit pe el, atunci Dumnezeu poate mântui pe oricine!
Acest lucru îl face pe apostol să izbucnească într-o doxologie minunată, care înalță măreția și atributele lui Dumnezeu. El este „Împăratul veacurilor“ (Împăratul etern); „nepieritor“ (fără putință de a fi atins de păcat sau de corupție); „nevăzut“ (nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ci Fiul Său ni L-a revelat – Ioan 1.18); „singurul Dumnezeu“ (nu este un altul și nici nu poate fi). Ce Dumnezeu minunat! Ce Mântuitor plin de har!B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
25 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=772ZjEgnVzU

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Darul harului lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus, Domnul nostru.
Romani 6.23
Perla fără seamăn (6)

Misionarul simțea un nod în gât, iar pentru un moment nu a mai putut vorbi. Însă în cele din urmă a luat mâna bătrânului și i-a zis în șoaptă: ­„Rambhau, înțelegi? Exact aceasta încerci tu să-I spui lui Dumnezeu“.
Scufundătorul se uita lung și cercetător la misionar și a început încet-încet să înțeleagă. „Dumnezeu îți oferă viața veșnică în dar“, a continuat misionarul. „Darul Lui este așa de mare și de valoros, încât niciun om de pe pământ nu ar putea vreodată să-l cumpere. Niciun om nu este destul de bun ca să-l merite. Pe Dumnezeu L-a costat sângele Fiului Său ca să facă o cale de intrare în cer pentru tine. Chiar dacă ai face o sută de pelerinaje, nu ai putea să-ți câștigi această intrare. Singurul lucru pe care îl poți face este să accepți darul lui Dumnezeu ca pe un semn al dragostei din partea Lui pentru tine, un păcătos. Rambhau, desigur că voi accepta perla cu adâncă umilință, rugându-mă lui Dumnezeu să mă facă vrednic de iubirea ta. Însă, Rambhau, nu vrei și tu să accepți darul mare al lui Dumnezeu, în adâncă umilință, știind că pe El L-a costat viața Fiului Său ca să poată să-ți ofere ție viața veșnică?“

Pe obrajii bătrânului curgeau lacrimi mari. În cele din urmă a priceput! „David, acumînțeleg! Cred că Isus S-a dat pentru mine și Îl primesc în inima mea.“
Citirea Bibliei: Geneza 50.1-14 · Psalmul 36.1-12

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/nu-eticheta-oamenii/
NU ETICHETA OAMENII – Fundația S.E.E.R. România

„Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia…” (Proverbele 3:3).
Înainte de a lua masa de Paște, toți ucenicii uitaseră că ar fi trebuit să spele picioarele Învățătorului. Jenant, nu-i așa? Și după ce Domnul Isus le-a explicat că pâinea și vinul simbolizează moartea Lui pe cruce, ei au început să se certe cine va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor. Șocant, nu-i așa? Domnul Isus știa că peste câteva ore ei aveau să adoarmă în Grădina Ghetsimani, în loc să se roage alături de El. Știa și că Petru urma să se lepede de El… Grav de tot, așa-i? Cu toate acestea, ce calificativ le-a dat Domnul Isus? Niciunul! El nu etichetează oamenii. Nici tu nu trebuie s-o faci.
Vei găsi odihnă în sufletul tău când nu le vei da oamenilor calificative și când vei începe să-i iubești așa cum sunt, și până vor deveni ce trebuie să fie… În loc să-i mustre pe ucenici, Domnul Isus i-a felicitat, i-a răsplătit, i-a promovat și i-a plasat într-un loc de onoare și glorie: în ceruri. Chiar dacă ei nu I-au spălat picioarele, El tot a dorit să mănânce Paștele cu ei (vezi Luca 22:15). Hrănit de dragostea lor, El le-a spus: „Voi sunteţi aceia, care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele. De aceea vă pregătesc Împărăţia… ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea, şi să şedeţi pe scaune de domnie…” (Luca 22:28-30).
În cea mai chinuitoare noapte a Sa, El le-a împărțit daruri și le-a oferit tinerilor ucenici mai mult decât le-a oferit cineva vreodată în materie de onoare și slavă. În ochii Săi, toți au fost importanți. El nu i-a răsplătit în funcție de faptele lor, ci după dragostea care-i motivase să lase totul în urmă și să meargă după El până la capăt. Reimar Schultze a spus: „Nu-ți impune standardele. Lucrul acesta te poate duce la pierzare!” Așa cum Isus și-a iubit ucenicii atunci, la fel îi iubește și acum. Așa că, nu mai eticheta și nu mai căuta nod în papură, nici la tine și nici la ceilalți!

https://www.youtube.com/watch?v=p_qOoGRLyBI

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca
23.1‑12
Unanimitatea împotriva lui Isus se face cu uşurinţă. Mai‑marii poporului se ridică toţi împreună pentru a‑L conduce la Pilat, singurul care are dreptul să‑L condamne la moarte. De ce îşi acuză ei prizonierul? De pervertire adusă naţiunii, cu alte cuvinte, de deturnare spre rău când El nu a căutat nimic altceva decât să aducă inima poporului la Dumnezeu. De interzicere a da tribut Cezarului  când, dimpotrivă, El spusese: daţi deci Cezarului cele ale Cezarului  (cap. 20.25). Dar aceste minciuni nu au asupra lui Pilat efectul pe care îl aşteptau iudeii. În dezorientarea sa, guvernatorul caută un mijloc de a se sustrage. Îl trimite pe Isus la Irod, cel care încearcă în privinţa Sa un amestec de teamă (cap. 9.7), de ură (cap. 13.31) şi de curiozitate (v. 8). Când însă nu îi este satisfăcută curiozitatea, acest om sus‑pus îşi descoperă toată josnicia morală: batjocoreşte cu plăcere un prizonier fără apărare, despre care auzise că făcuse atâtea minuni ale dragostei. Apoi Irod, decepţionat, Îl trimite înapoi la Pilat.
Privindu‑L pe Cel purtat astfel, batjocorit şi dispreţuit, inimile noastre se bucură gândindu‑se la clipa când El va apărea în glorie şi când fiecare va trebui să recunoască, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl, că El este Domn (Isaia 53.3; Filipeni 2.11).

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: