Feeds:
Posts
Comments

Archive for June 2nd, 2022

“Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.”

Romani 8:37

Când Dumnezeu este totul!

Când Dumnezeu binecuvintează,

Nimeni și nimic nu’i poate sta impotrivă,

Pentru că El ca un Tată grijuliu veghează,

Ca barca vieții noastre să nu plutească în derivă.

Când Dumnezeu alege,

Nu există nici o piedică pe lumea asta să’i poată schimba hotărârea, lucrarea,

Pentru că El este Cel ce sădește, udă, și îngrijește,

Și crește prin harul Său pentru sufletul tău și al meu…valoarea.

Când Dumnezeu iubește,

Pe cerul veșniciei este soare…

Cu sânge sfânt pe Golgota plătește…

Și poartă povara mea și a ta…oricât ar fi de mare.

Când Dumnezeu lucrează,

Ape, și pământ, și munți, și codrii se pun la îndemână,

Soarele se oprește în loc… marea seacă…pământul vibrează…

Și totul ascultă de porunca divină.

Când Dumnezeu este cu noi,

Norii se împrăștie, furtuna tace,

Sângele Lui spală hainele sufletului de noroi,

Și totul este îmbrăcat în har și pace.

Când Dumnezeu făgăduiește să nu uiți,

Pentru că totul se va împlini la timp și vreme,

Chiar dacă sufletul a adunat spinii lumii umblând pe urmele Lui desculț,

Cuvântul Lui încă are putere!”…

Să aveți deplină credință în alegerea lui Dumnezeu, în făgăduința lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu!

El are primul și ultimul Cuvânt în toate!

Să nu renunțați, biruința este la o rugăciune distanță!

From FB Mary Yka Seyo 

Read Full Post »

Fii liniștit la umbra Celui Atotputernic

BY BARZILAIENDAN on  • ( 2 )

Izvoare în deşert

El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!“ Dar ei n-au vrut să asculte. (Isaia 28:12)

De ce te îngrijorezi? La ce-ţi foloseşte îngrijorarea? Eşti la bordul unui vas atât de mare că n-ai fi în stare să cârmuieşti nici dacă ai fi pus la cârmă de către Căpitan. N-ai fi în stare nici măcar să aranjezi pânzele, şi totuşi te îngrijorezi ca şi cum tu ai fi căpitanul sau cârmaciul vasului. Stai liniştit, dragă suflete – Dumnezeu este Stăpânul!

Crezi că toată tulburarea şi agitaţia acestei vieţi este o dovadă că Dumnezeu Şi-a părăsit tronul? Nicidecum! Armăsarii Săi magnifici aleargă înainte cu furie, şi carele Sale de biruinţă sunt însăşi furtunile. Dar caii au frâie, şi Dumnezeu este Cel care ţine hăţurile, conducând carele de biruinţă după bunul Său plac!
Dumnezeul nostru Iehova încă mai este Stăpânul! Crede lucrul acesta şi vei avea pace. „Nu vă temeţi!“ (Matei 14:27)

Charles H. Spurgeon

În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Furtunile vuiesc peste adâncul lui Dumnezeu –
Peste adâncul lui Dumnezeu, nu al tău; stai liniştit şi dormi.
În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Mâinile lui Dumnezeu vor potoli năvala Ispititorului –
Mâinile lui Dumnezeu, nu ale tale; stai liniştit şi dormi.
În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Dragostea lui Dumnezeu este tare când se furişează orele nopţii –
Dragostea lui Dumnezeu, nu a ta; stai liniştit şi dormi.
În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Cerul lui Dumnezeu va mângâia pe cei ce plâng –
Cerul lui Dumnezeu, nu al tău; stai liniştit şi dormi.
Te implor să nu cazi în disperare. Este o ispită periculoasă, pentru că Adversarul nostru a rafinat-o până a ajuns foarte subtilă. Disperarea strânge şi usucă inima, făcând-o insensibilă la binecuvântările şi harul lui Dumnezeu. Totodată ea te face să exagerezi adversităţile vieţii şi te face să crezi că poverile tale sunt prea grele pentru a le purta. Totuşi, planurile lui Dumnezeu pentru tine, şi căile prin care Îşi duce la îndeplinire planurile, sunt infinit de înţelepte.

Madame Guyon

Read Full Post »

Fii liniștit la umbra Celui Atotputernic
BY BARZILAIENDAN on JUNE 1, 2022 • ( 2 )

Izvoare în deşert

El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!“ Dar ei n-au vrut să asculte. (Isaia 28:12)

De ce te îngrijorezi? La ce-ţi foloseşte îngrijorarea? Eşti la bordul unui vas atât de mare că n-ai fi în stare să cârmuieşti nici dacă ai fi pus la cârmă de către Căpitan. N-ai fi în stare nici măcar să aranjezi pânzele, şi totuşi te îngrijorezi ca şi cum tu ai fi căpitanul sau cârmaciul vasului. Stai liniştit, dragă suflete – Dumnezeu este Stăpânul!

Crezi că toată tulburarea şi agitaţia acestei vieţi este o dovadă că Dumnezeu Şi-a părăsit tronul? Nicidecum! Armăsarii Săi magnifici aleargă înainte cu furie, şi carele Sale de biruinţă sunt însăşi furtunile. Dar caii au frâie, şi Dumnezeu este Cel care ţine hăţurile, conducând carele de biruinţă după bunul Său plac!
Dumnezeul nostru Iehova încă mai este Stăpânul! Crede lucrul acesta şi vei avea pace. „Nu vă temeţi!“ (Matei 14:27)

Charles H. Spurgeon

În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Furtunile vuiesc peste adâncul lui Dumnezeu –
Peste adâncul lui Dumnezeu, nu al tău; stai liniştit şi dormi.
În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Mâinile lui Dumnezeu vor potoli năvala Ispititorului –
Mâinile lui Dumnezeu, nu ale tale; stai liniştit şi dormi.
În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Dragostea lui Dumnezeu este tare când se furişează orele nopţii –
Dragostea lui Dumnezeu, nu a ta; stai liniştit şi dormi.
În noaptea aceasta, suflete al meu, stai liniştit şi dormi;
Cerul lui Dumnezeu va mângâia pe cei ce plâng –
Cerul lui Dumnezeu, nu al tău; stai liniştit şi dormi.
Te implor să nu cazi în disperare. Este o ispită periculoasă, pentru că Adversarul nostru a rafinat-o până a ajuns foarte subtilă. Disperarea strânge şi usucă inima, făcând-o insensibilă la binecuvântările şi harul lui Dumnezeu. Totodată ea te face să exagerezi adversităţile vieţii şi te face să crezi că poverile tale sunt prea grele pentru a le purta. Totuşi, planurile lui Dumnezeu pentru tine, şi căile prin care Îşi duce la îndeplinire planurile, sunt infinit de înţelepte.

Madame Guyon

Izvoare în deşert

El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!“ Dar ei n-au vrut să asculte. (Isaia 28:12)

De ce te îngrijorezi? La ce-ţi foloseşte îngrijorarea? Eşti la bordul unui vas atât de mare că n-ai fi în stare să cârmuieşti nici dacă ai fi pus la cârmă de către Căpitan. N-ai fi în stare nici măcar să aranjezi pânzele, şi totuşi te îngrijorezi ca şi cum tu ai fi căpitanul sau cârmaciul vasului. Stai liniştit, dragă suflete – Dumnezeu este Stăpânul!

Crezi că toată tulburarea şi agitaţia acestei vieţi este o dovadă că Dumnezeu Şi-a părăsit tronul? Nicidecum! Armăsarii Săi magnifici aleargă înainte cu furie, şi carele Sale de biruinţă sunt însăşi furtunile. Dar caii au frâie, şi Dumnezeu este Cel care ţine hăţurile, conducând carele de biruinţă după bunul Său plac!
Dumnezeul nostru Iehova încă mai este Stăpânul! Crede…

View original post 210 more words

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE

2 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Mergeți, jertfiți Dumnezeului vostru în țară!

Exod 8.25

Efortul de a-l face pe Israel să se închine lui Dumnezeu în Egipt descoperă un principiu mult mai profund decât ne-am putea imagina la prima vedere. Vrăjmașul s-ar bucura dacă ar putea în orice timp, prin orice mijloace și în orice împrejurări să atragă aparența aprobării divine peste religia lumii. Acest fel de religie nu-l deranjează deloc. El își atinge la fel de bine scopul prin ceea ce se numește “religia lumii”, ca și prin orice alt mijloc. El câștigă un punct important atunci când reușește să convingă pe un creștin adevărat să nu se opună religiei lumii.Este lucru dovedit că nu există nimic care să atragă atâta împotrivire ca principiul separării de această lume rea. Poți avea aceleași opinii, poți predica aceeași învățătură și poți face aceleași lucrări, dar, dacă doar încerci, chiar și în cea mai mică măsură, să asculți de astfel de porunci divine, “depărtează-te și de aceștia” (2 Timotei 3.5) și “ieșiți din mijlocul lor și fiți despărțiți” (2 Corinteni 6.17), vei avea parte de cea mai mare împotrivire. Cum se explică această atitudine? În principal prin faptul că, prin separarea de această lume deșartă, creștinul poate purta o mărturie pentru Hristos, așa cum nu ar fi putut-o face niciodată dacă ar fi rămas în legătură cu ea.Este o mare diferență între religia omenească și Hristos. Un biet hindus întunecat îți poate vorbi despre religia lui, dar el nu știe nimic despre Hristos. Apostolul nu spune: «Dacă este vreo mângâiere în religie», deși fără îndoială că adepții fiecărei religii găsesc o oarecare mângâiere în ea. Însă Pavel și-a găsit mângâierea în Hristos, după ce probase sub orice formă ineficacitatea religiei, în formele ei cele mai plăcute și mai mărețe (vedeți Galateni 1.13,14; Filipeni 3.4-11).C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

2 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?

Marcu 8.37

Un polițist nigerian (2)În timpul concediului, într-o dimineață, când am pornit radioul, se difuza o predică. Predicatorul a ales tocmai Marcu 8.36 din miile de versete biblice! Am închis supărat radioul! Dar versetul biblic nu-mi ieșea din minte. În cele din urmă, în acel concediu am petrecut multe zile citind Biblia.Un prieten a observat interesul meu pentru Biblie și m-a sfătuit să citesc mai întâi Evanghelia după Ioan și apoi Epistola către Romani. Citind, mi se părea că Biblia a fost scrisă numai pentru mine.Într-o dimineață, în timp ce parcurgeam al treilea capitol din Evanghelia după Ioan, m-am simțit îndemnat să-mi mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu și să-I cer iertare. Deodată am început să văd viața cu alți ochi. Am înțeles că sufletul unui om este mult mai important decât toți banii din lume.Concediul s-a încheiat și m-am întors la muncă. La început am considerat că ar trebui să renunț la serviciul meu: trăirea conform Bibliei mi s-a părut incompatibilă cu slujba de polițist! Dar Dumnezeu m-a condus la un vecin care era nu doar vameș, ci și creștin. Acesta mi-a arătat că și în slujba mea era posibil să-L urmez pe Isus Hristos ca Domn. Și aceasta mi-am propus să fac!Decizia aceasta mi-a adus fără îndoială probleme, pentru că am fost deseori ridiculizat, neînțeles și discriminat, dar mi-am asumat ocara, pentru că făcea parte dintr-o viață cu Hristos.

Citirea Bibliei: Geneza 37.18-36 · Psalmul 22.23-31

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

2 IUNIE 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/ca-sa-cresti-trebuie-sa-te-confrunti-cu-impotriviri/

CA SĂ CREȘTI, TREBUIE SĂ TE CONFRUNȚI CU ÎMPOTRIVIRI – Fundația S.E.E.R. România”

În toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu…” (2 Corinteni 6:4). Viața de creștin este însoțită de binecuvântări, și de lupte! Nu le poți avea pe unele fără celelalte. Apostolul Pavel descrie lucrurile acestea astfel: “în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, cu toate că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, cu toate că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile” (2 Corinteni 6:4-10). Dumnezeu va lupta alături de tine pe câmpul de luptă, te va scoate din furtună și va transforma vremurile de împotrivire în vremuri de creștere. Când ai o credință arzătoare, ea atrage puterea lui Dumnezeu și aduce harul Său în situația în care te afli. Biblia spune despre Domnul Isus că deși “era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit” (vezi Evrei 5:8).Așa că, bucură-te: alături de Domnul nu vei avea nimic de pierdut, ci numai de câștigat!


https://www.youtube.com/watch?v=HyG91wAs3LY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2 IUNIE 2022

de Jean Koechlin

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 13:22-35

Niciodată nu-L vedem pe Domnul satisfăcând curiozitatea. Când a fost întrebat dacă sunt puţini la număr cei aleşi, El foloseşte prilejul pentru a Se adresa conştiinţei, spunând ca pentru fiecare: Nu purtaţi grijă de alţii; faceţi în aşa fel încât voi înşivă să faceţi parte din acel număr. Cu siguranţă, poarta este strâmtă, dar împărăţia este atât de mare, încât îi primeşte pe toţi cei care acum doresc să intre. Iar dacă nu vrei să intri pe această poartă îngustă(v. 24), tu nu vei avea în faţa ta mai târziu decât o uşă închisă (v. 25).Poate fi ceva mai cumplit decât acest bătut la uşă sfâşietor, acest strigăt zadarnic şi acest răspuns înfiorător: “Nu vă ştiu de unde sunteţi” (v. 25)? Poate unii vor striga: “Este o eroare! Eu am totuşi părinţi credincioşi, am mers regulat la adunare, mi-am citit Biblia şi am cântat cântări!” Domnul însă nu-i va primi în cerul Lui decât pe aceia care aici, pe pământ, L-au primit în inima lor.+Isus adresează aceste cuvinte aspre în special naţiunii lui Israel. În timp ce Irod, “vulpea” cea crudă şi vicleană, făcea ravagii între “puii” lui Israel, adevăratul lor Împărat îi căutase ca să-i strângă (v. 34). Ei însă nu L-au vrut nici pe El, nici harul Său, iar acum Domnul gloriei, părăsind casa, “casa Sa”, în care nu a fost primit (v. 35; Ioan 1.11), Îşi urmează drumul spre cruce.

Read Full Post »

%d bloggers like this: