Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2023

DOMNUL ESTE APROAPE
31 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=YohFpAZzxLk
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Dacă sunt distruse temeliile, ce va face cel drept?
Psalmul 11.3
Biblia descrie timpul în care trăim ca fiind „întunericul lumii“ (Efeseni 6.12), „ziua cea rea“ (Efeseni 6.13) și „veacul rău de acum“ (Galateni 1.4). Este evident că această lume se află sub comanda „căpeteniei autorității văzduhului“ (Efeseni 2.2). Noi, cei credincioși, recunoaștem pe deplin acest lucru, nu doar din revelația biblică, ci și din propria experiență.
Prin urmare, nu trebuie să fim surprinși atunci când guvernele adoptă măsuri ticăloase, când «Biserica» promovează nelegiuirea sub numele de «toleranță» și când societatea, în general, numește „răul bine și binele rău, … întunericul drept lumină și lumina drept întuneric“ (Isaia 5.20). Biblia însăși este atacată în instituțiile religioase. Toate acestea sunt previzibile într-o lume nelegiuită, care se îndreaptă cu pași repezi către „lepădarea de credință“ (2 Tesaloniceni 2.3).
Această stare de lucruri însă îi poate face pe cei credincioși să fie descurajați, frustrați și neliniștiți. Îi poate chiar împinge să folosească mijloace care nu sunt potrivite cu voia Domnului, dedicându-se activismului politic sau luptând în «războaiele culturale». Totuși, nu suntem chemați la așa ceva, fiindcă lupta noastră nu este una potrivit cărnii (2 Corinteni 10.3,4).
„Dacă sunt distruse temeliile, ce va face cel drept?“ Este ceva ce putem face? Psalmul ne dă și răspunsul: „Domnul este în templul sfințeniei Sale, Domnul Își are tronul în ceruri“ (Psalmul 11.4). Același răspuns i l-a dat Dumnezeu lui Habacuc, atunci când profetul a dat glas unor frustrări similare cu privire la nelegiuirea din jurul său (Habacuc 2.20). Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor: „Ochii Săi privesc, pleoapele Sale cercetează pe fiii oamenilor“ (Psalmul 11.4). Să ne abandonăm în mâna Lui!
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
31 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=N2dNeAoJePQ
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/Cine își ascunde fărădelegile nu prosperă, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.
Proverbe 28.13
Dați drumul coșului!
În timpul unei ierni severe din secolul al XIX-lea, Lacul Neuchâtel din Elveția a înghețat. O femeie, care avea ceva de cumpărat pe cealaltă parte a lacului, a vrut să profite de ocazie și a pornit într-acolo pe gheață. Când a ajuns aproape pe cealaltă parte, a auzit deodată un zgomot. Înainte să-și dea bine seama, gheața de sub picioarele ei a cedat și a început să se scufunde. A putut totuși să se țină de marginea gheții și să strige după ajutor.
Câțiva săteni au venit în grabă. Unul dintre ei a împins o scară lungă pe gheață și astfel a ajuns la femeie. A apucat-o de mână și a încercat să o tragă pe scară, dar omul a simțit o oarecare rezistență între femeie și scară. Atunci a observat coșul femeii pe care încă îl ținea pe braț.
„Dați drumul coșului!“, a strigat omul și i l-a smuls femeii aruncându-l deoparte. „Nu!“, a țipat ea. „Coșul meu, coșul meu! În el este pălăria mea de duminică!“ — „Ce-mi pasă de pălăria de duminică? Aici este vorba despre viața dumneavoastră!“
Există și în viața noastră o astfel de „pălărie“ la care nu vrem să renunțăm? Ce ne împiedică să fim salvați: păcate ascunse, prieteni răi, obiceiuri rele, legături rele? Să le dăm drumul! Este vorba sau despre viața veșnică, sau despre pierzarea veșnică. Să apucăm mâna Mântuitorului Isus Hristos! El ne va duce în siguranță la destinația cerească.
„Să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor“ (Evrei 12.1).
Citirea Bibliei: Exod 16.31-17.7 · Luca 7.24-35

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
31 IANUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-te-feresti-de-cadere/
CUM SĂ TE FEREȘTI DE CĂDERE!- S.E.E.R. ROMÂNIA
Fundația S.E.E.R. România
„Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată.” (Psalmul 15:5)
În cartea „Mesajul”, versetul 1 din Proverbele 29 este parafrazat astfel: „Pentru cei ce urăsc disciplina și devin tot mai încăpățânați, va veni o zi când viața se va năpusti peste ei și vor fi zdrobiți, dar atunci va fi prea târziu să fie ajutați.” Regele Solomon a fost cunoscut drept cel mai înțelept om care a trăit vreodată. El a scris aceste cuvinte, dar din nefericire nu le-a și trăit, așa că „s-a prăbușit și s-a ars.” Și dacă i s-a putut întâmpla lui Solomon, niciunul dintre noi nu este imun! Caracterul a devenit o problemă importantă în ziua de astăzi, pentru că mulți lideri politici, de afaceri și din biserici s-au înjosit umblând după favoruri personale. Ca om, tu nu acționezi într-un vid. Tu îi influențezi pe oamenii din jurul tău… și, când cazi, repercusiunile se răsfrîng și asupra lor. Când cade un stejar mare, și stejarii mai mici din jur cad odată cu el. Deci, cum te poți feri de cădere? Nepunând darurile mai presus de caracter. În zilele noastre avem tendința, nesănătoasă, de a scoate în evidență și de a răsplăti darul cuiva și îi trecem cu vederea caracterul; dar ambele trebuie să se dezvolte. Caracterul este suma totală a obiceiurilor tale zilnice. În Psalmul 15, David ne oferă 8 trăsături de caracter și manifestări ale unui creștin demn de respect: 1) Are integritate; 2) Nu participă la bârfă; 3) Nu le face rău altora; 4) Ia atitudine împotriva răului; 5) Îi onorează pe cei ce umblă în adevăr; 6) Își ține promisiunea, chiar dacă este în paguba lui; 7) Nu este lacom și nu profită de alții; 8) Este puternic și stabil. Și David încheie psalmul 15 spunând că aceia care fac astfel de lucruri „nu se clatină niciodată.” Și în felul acesta, deci, ești ferit de cădere!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
31 IANUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-01-30
Psalmul 119.1‑16
Ferice de cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc, le spunea mulţimilor Domnul Isus (Luca 11.28). Despre această fericire şi despre acest privilegiu ne va întreţine pe tot parcursul său acest măreţ psalm. Fericiţi, în adevăr, aceia care sunt integri (cu inima curată, Matei 5.8), care‑şi găsesc plăcerea în mărturiile Domnului şi pentru care hotărârile Lui sunt o desfătare (v. 16)! Dar de două ori mai fericiţi sunt aceia care păzesc cu grijă aceste porunci (v. 2, 4, 5, 8) şi care umblă în ele (v. 1)!
Versetul 9 pune o întrebare profundă. Ea nu are niciun sens pentru tinerii din lume, care dispreţuiesc pe faţă ,,scrupulele” tânărului credincios; pentru aceia însă care nu mai aparţin lumii, întrebarea este capitală: Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?. Răspunsul vine imediat: Păzindu‑se după Cuvântul Tău Să reţinem şi noi acest secret al unei umblări în curăţie, la adăpost de păcat împotriva lui Dumnezeu (v. 11), ca şi împotriva propriului trup (1 Corinteni 6.18)! Strângând Cuvântul în inimă, gravând acolo pasajele esenţiale, precum acest verset 9, vom fi înarmaţi pentru ziua cea rea în care se va ivi ispita (Efeseni 6.13,17). Pentru că, dacă noi păzim cu grijă învăţăturile Lui, Dumnezeul cel credincios ne va păzi cu aceeaşi grijă. Fie ca acest Cuvânt să locuiască din belşug în noi! (Coloseni 3.16).

Read Full Post »

Triumful Harului

538 viewsStreamed live 21 hours ago

Biserica Baptista Bethel – Sacramento, CA

477 subscribers

Read Full Post »


Credo TV

Credo TV109K subscribers

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
30 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=GLUo-i9tEyQ
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și-i salvează pe cei cu duhul mâhnit.
Psalmul 34.18
Cetatea Nain se afla cam la patruzeci de kilometri distanță de Capernaum. În Luca 7.11-17 vedem că Domnul Isus, aflat în apropierea acestei cetăți, era însoțit de o mare mulțime. Din cetate a ieșit o altă mulțime – o procesiune funerară. Un tânăr era dus la groapă, singurul fiu al unei văduve, care era copleșită de durere.
Vedem nu doar două mulțimi în această întâmplare, ci și doi fii. Unul este singurul fiu al văduvei răpuse de durere, iar celălalt este singurul Fiu al lui Dumnezeu. Un fiu era mort, iar celălalt Fiu era Învierea și Viața. Vedem de asemenea doi suferitori: văduva care îndura propria suferință și durere, și Domnul Isus, Omul durerilor, obișnuit cu suferința (Isaia 53.3,4). Lui I S-a făcut milă de biata femeie. Ea era înconjurată de mulți oameni, însă niciunul nu-i putea alina durerea. Domnul Însuși avea în curând să fie părăsit de toți oamenii la cruce și să rămână singur.
Existau acolo și doi vrăjmași: moartea și cel care are puterea morții. Domnul Isus a biruit moartea, ultimul vrăjmaș care ne separă de trupurile noastre și care separă sufletul de Dumnezeu, în cazul celor care nu-L cunosc pe Domnul Isus ca Mântuitor. Dar, așa cum Domnul Isus a biruit moartea înviindu-l pe fiul văduvei rostind câteva cuvinte, El l-a biruit și l-a anulat pe cel care are puterea morții, prin faptul că a intrat în moarte pentru noi (Evrei 2.14). Domnul Isus, Biruitorul, ne spune astăzi: „Eu sunt Cel dintâi și Cel din urmă, Cel viu; și am fost mort și, iată, sunt viu în vecii vecilor; și Eu am cheile morții și ale Locuinței morților“ (Apocalipsa 1.17,18).
T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=wo6vvn_Q2CI
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Cine își ascunde fărădelegile nu prosperă, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.Proverbe 28.13
Dați drumul coșului!
În timpul unei ierni severe din secolul al XIX-lea, Lacul Neuchâtel din Elveția a înghețat. O femeie, care avea ceva de cumpărat pe cealaltă parte a lacului, a vrut să profite de ocazie și a pornit într-acolo pe gheață. Când a ajuns aproape pe cealaltă parte, a auzit deodată un zgomot. Înainte să-și dea bine seama, gheața de sub picioarele ei a cedat și a început să se scufunde. A putut totuși să se țină de marginea gheții și să strige după ajutor.
Câțiva săteni au venit în grabă. Unul dintre ei a împins o scară lungă pe gheață și astfel a ajuns la femeie. A apucat-o de mână și a încercat să o tragă pe scară, dar omul a simțit o oarecare rezistență între femeie și scară. Atunci a observat coșul femeii pe care încă îl ținea pe braț.
„Dați drumul coșului!“, a strigat omul și i l-a smuls femeii aruncându-l deoparte. „Nu!“, a țipat ea. „Coșul meu, coșul meu! În el este pălăria mea de duminică!“ — „Ce-mi pasă de pălăria de duminică? Aici este vorba despre viața dumneavoastră!“
Există și în viața noastră o astfel de „pălărie“ la care nu vrem să renunțăm? Ce ne împiedică să fim salvați: păcate ascunse, prieteni răi, obiceiuri rele, legături rele? Să le dăm drumul! Este vorba sau despre viața veșnică, sau despre pierzarea veșnică. Să apucăm mâna Mântuitorului Isus Hristos! El ne va duce în siguranță la destinația cerească.
„Să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor“ (Evrei 12.1).
Citirea Bibliei: Exod 16.31-17.7 · Luca 7.24-35

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 IANUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/competenta-nu-anuleaza-nesiguranta/

COMPETENȚA NU ANULEAZĂ NESIGURANȚA! – Fundația S.E.E.R. România

„Din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David.” (1 Samuel 18:9)

Unul dintre cele mai puternice teste pentru un lider este felul în care reacționează la succesul altcuiva. Tu ce faci? Te bucuri sau îl urăști în taină? Ai impresia că binecuvântarea lui s-a produs cumva pe spinarea ta?

Împăratul Saul l-a trimis pe David să lupte cu Goliat, dar când acesta a biruit și israeliții au început să-i cânte laude lui David, Saul n-a putut suporta lucrul acesta: „Din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David.” Liderii cărora le lipsește încrederea sunt un pericol pentru ei înșiși, pentru cei care vin după ei și pentru grupul pe care îl conduc. Lucrul acesta are legătură cu faptul că șefia nu camuflează slăbiciunile, ci le afișează. Bagajul negativ pe care îl porți cu tine devine mai greu când încerci să-i conduci pe alții.

Liderii nesiguri au în general patru trăsături comune:

1) Ei nu le oferă altora siguranță. Pentru a fi un lider bun, trebuie să-i faci pe cei care te urmează să se simtă bine cu privire la ei înșiși. Trebuie să-i onorezi, să-i răsplătești, să-i promovezi!

2) Ei cer mai mult decât oferă. Liderii nesiguri se află într-o căutare continuă a validării, a recunoașterii și a dragostei. Și din această cauză, scopul lor principal este să obțină siguranță personală, nu s-o insufle altora!

3) Își îngrădesc oamenii cei mai buni. Liderii nesiguri nu-i văd pe cei mai buni oameni ca pe colegii lor de muncă, ci îi văd ca pe niște rivali care s-ar putea ridica din rândurile grupului și le-ar putea amenința funcția! Astfel de lideri găsesc, de obicei, modalități pentru a primi ei creditul pentru munca ce a fost făcută de alții.

4) Își compromit organizația sau firma. Când adepții liderului sunt subminați și nu sunt recunoscuți, ei ajung să fie demoralizați și în cele din urmă încetează să mai lucreze la potențialul lor maxim. Când se întâmplă astfel, întreaga organizație are de suferit.

Dacă ești un lider, analizează-te astăzi; vezi dacă te regăsești în vreuna din aceste ipostaze, și fă pași în direcția schimbării!

https://www.youtube.com/watch?v=Mn0lDk5m2mM

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 IANUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-01-30
Psalmul 118.15‑29
Acest psalm ocupă un loc important între profeţiile cu privire la Domnul. Versetul 22, citat în evanghelii şi în 1 Petru 2.7, anunţă deopotrivă respingerea lui Isus şi ce loc Îi revine după aceasta. Ce bine ar fi ca ceea ce Dumnezeu a vrut să facă prin şi pentru Hristos să fie întotdeauna minunat în ochii noştri (v. 23)! Versetele 25 şi 26 ne amintesc de intrarea lui Mesia în Ierusalim şi de strigătele aruncate de mulţime:Doamne, mântuieşte, Te rog! (Osana în ebraică). Binecuvântat fie Cel care vine în Numele Domnului (Matei 21.9). Fără voia Lui, cei din poporul iudeu L‑au invocat şi L‑au cinstit în acea zi, aşa cum anunţaseră Scripturile. Şi Scripturile ar trebui să deschidă astăzi ochii acestui popor. Totuşi, vine clipa când această profeţie se va împlini cu adevărat. Mesia triumfător va fi atunci primit şi aclamat de rămăşiţa credincioasă.
La iudei, acest psalm făcea parte din ritualul de Paşti. Să fi fost oare acesta imnul cântat de Domnul împreună cu ucenicii, după cină? (Marcu 14.26). Dacă ar fi fost aşa, cu ce sentimente să fi rostit El într‑un astfel de moment versetele 6, 21, 22 şi sfârşitul versetului 27: Legaţi jertfa până la coarnele altarului
Psalmul se încheie în acelaşi fel cum a început: celebrând bunătatea neschimbată a Domnului (v. 1, 29).

Read Full Post »

Read Full Post »


SO BE IT!

SO BE IT!33.8K subscribers

Watch this touching story of Dean who tried to prove that the New Testament was full of lies but ended up finding the Messiah.

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/sobeit32ad/…

Read Full Post »


Delafé Testimonies264K subscribersSUBSCRIBEDDelafé Testimonies is a global project with the mission to create the world’s largest archive of Jesus testimonies. The vision is to save souls, build community, and set people free, through the testimony of Jesus. 🌱: Donate: https://www.missiondelafe.org 🥳: Cashapp: https://cash.app/$missiondelafe 🥇: Paypal: https://bit.ly/3joOi0V 📮: Submit your testimony: missiondelafe.org Video Credits Directed by Eric Villatoro Edited By Joshua Gayle & Eric Villatoro Audio Mixed by Paul Nicholas Testimony Recorded at King of the Nations Church in Rockville, Maryland Listen Through Podcast Spotify: https://spoti.fi/3RBKdq3 Apple: https://apple.co/3evzCuu Join Our Community 📸 Instagram: https://www.instagram.com/delafetesti… 🕺Tik Tok: https://www.tiktok.com/@delafetestimo… 🎬 Clips Channel: https://www.youtube.com/channel/UCTVM…

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
29 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=Ae-g7i_1MyA

https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Isus umbla prin Galileea, pentru că nu voia să umble prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și Corturile, sărbătoarea iudeilor, era aproape. Ioan 7.1,2
Sărbătoarea Corturilor constituie o introducere potrivită pentru adevărurile importante prezentate în acest capitol. Menționarea ei ridică întrebarea: De ce nu s-a împlinit încă această sărbătoare? Răspunsul este limpede: Domnul Isus, singurul care putea introduce binecuvântarea simbolizată de ea, a fost respins de Israel și de lume. În decursul capitolului, această respingere a lui Hristos, de către fiecare clasă de oameni, devine tot mai clară și mai bine conturată. Frații Lui nu credeau în El (versetul 5); poporul Îl acuza că are demon (versetul 20); iudeii se mirau de El și căutau să-L prindă (versetele 15, 25 și 30); iar conducătorii poporului au trimis oameni să-L prindă (versetul 32). Am văzut deja, în Ioan 6, că fiecare prezentare a unui nou adevăr conducea la poticnirea celor care Îl urmau. Poporul Îl lepădase (Ioan 6.36); apoi El este lepădat de cercul mai restrâns, cel al iudeilor (Ioan 6.41,42); în cercul și mai restrâns, cel al ucenicilor, au fost dintre aceia care n-au mai umblat împreună cu El (Ioan 6.61-66); și, chiar în mijlocul celor doisprezece, se afla unul care era un diavol (Ioan 6.70,71).
Astfel, cu cât adevărurile prezentate de Domnul erau mai înalte, cu atât era mai lepădat de către lume, cu atât cei care Îl urmau erau mai puțini și cu atât era mai singur pe drumul Său, încât, în cele din urmă, citim: „Și fiecare a mers acasă la el. Dar Isus a mers la Muntele Măslinilor“ (Ioan 7.53–8.1).
Cum s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și astăzi – cu cât adevărurile sunt mai adânci și cu cât nevoia de spiritualitate pentru a le înțelege este mai mare, cu atât vor fi mai puțini care să le prețuiască și să umble în lumina lor. Învățătura Duhului nu lasă niciun loc cărnii, iar calea lui Hristos este una îngustă. H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=4njYfIPtLW4
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcând bine și vindecând pe toți cei care erau înrobiți puterii diavolului; căci Dumnezeu era cu El.
Fapte 10.38
Mâinile Mântuitorului nostru
Când Domnul Isus a trăit aici, pe pământ, mâinile Sale au fost neobosite, lucrând mereu.
Mâinile Domnului Isus
au vindecat bolnavi: „Lui Isus I S-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: «Da, voiesc. Fii curățit!»“ (Marcu 1.41).
au readus la viață morți: „Și, apucând mâna copilei, i-a zis: «Talita cumi», care în traducere înseamnă: «Fetițo, scoală-te, îți zic!»“ (Marcu 5.41).
au binecuvântat copii: „Apoi i-a luat în brațe [pe copii] și, punându-Și mâinile peste ei, i-a binecuvântat“ (Marcu 10.16).
au fost prinse în cuie pe cruce: „Mi-au străpuns mâinile și picioarele“ (Psalmul 22.16); „L-au răstignit acolo“ (Luca 23.33).
au demonstrat ucenicilor Săi că El a înviat: „Uitați-vă la mâinile și la picioarele Mele, că Eu sunt“ (Luca 24.39).
au binecuvântat pe ucenicii Săi înainte de înălțarea Sa la cer: „Ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat“ (Luca 24.50).
Citirea Bibliei: Exod 16.13-30 · Luca 7.18-23

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 IANUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/nu-te-lasa-inrobit-de-pacat/
NU TE LĂSA ÎNROBIT DE PĂCAT!-Fundația S.E.E.R. România
„Sunteţi robii aceluia de care ascultaţi…” (Romani 6:16).
Te-ai gândit că acest verset ar putea face referire la persoanele care ajung să fie înrobite fără să fie vina lor – copii vânduți pentru relații ilicite și imigranți vânduți ca să muncească forțat? Dar nu despre felul acesta de robie vorbește apostolul Pavel când scrie: „Sunteţi robii aceluia de care ascultaţi.” Aici este vorba despre păcat. Când vorbește despre păcat, Biblia trage o linie de demarcație și ne poruncește spre binele nostru să nu trecem de ea. De ce? Pentru că dacă o treci o dată, va fi mai ușor s-o treci din nou. Fie că drogul pe care îl alegi este alcoolul, substanțele ilegale obținute pe sub mână, pornografia, jocurile de noroc sau mâncatul excesiv, începi prin a crede că tu ești stăpânul, și sfârșești prin a înțelege că de fapt ești sclavul! Una dintre cele mai mari minciuni pe care ne-o spunem este aceasta: „Mă pot opri oricând doresc!” Fiul risipitor a fost iertat și restaurat, dar totuși el și-a pierdut moștenirea. Spiritual vorbind, tu îți poți pierde încrederea în Dumnezeu. La nivel personal, îți poți pierde simțul valorii de sine. La nivel public, îți poți pierde respectul și influența asupra celorlalți. Și dacă nu ești atent, chiar și lucrurile „bune” te pot face să suferi. O etică puternică a muncii te poate duce la neglijarea familiei și la pierderea relației de căsătorie. Faptul de a pierde vremea în fața televizorului îți poate bloca creșterea spirituală. Chiar grija și atenția (calități bune în sine) acordate însă în mod excesiv te pot împiedica să trăiești prin credință și să împlinești potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Când Dumnezeu spune „nu”, El nu este un ucigaș al bucuriei și nu încearcă să-ți facă viața grea; El te ocrotește! Dacă un lucru are potențialul de a te face rob, nu-l face! Și dacă deja ai căzut în capcană, întoarce-te la Dumnezeu – doar El are puterea să te elibereze!

https://www.youtube.com/watch?v=VHY0oV4Eai0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 IANUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-01-28
Psalmii 117 şi 118.1‑14
Dacă Domnul este preţios în ochii noştri (Psalmul 116), atunci îi vom invita şi pe alţii să‑L adore împreună cu noi. Astfel va fi şi cu Israel: odinioară atât de gelos pentru privilegiile lui, plin de dispreţ faţă de naţiuni, el însuşi le va pofti la lauda universală (v. 1; Romani 10.19; 15.11).
Bunătatea şi adevărul lui Dumnezeu sunt din nou menţionate împreună (v. 2; vezi Psalmul 108.4; 115.1). Ele sunt dubla manifestare înspre oameni a caracterelor esenţiale ale lui Dumnezeu: iubire şi lumină. Ce subiect inepuizabil de meditaţie conţine aşadar acest scurt şi preţios psalm (care se găseşte dispus chiar la mijlocul Bibliei)!
În Psalmul 118, bunătatea Domnului este cea care constituie tema laudei. Înconjurat şi ameninţat de lumea întreagă, Israel va experimenta că ajutorul omului şi al celor mari este zadarnic (v. 8, 9; Psalmul 108.12); numele Domnului va fi singura lui apărare. Cât despre noi, cele care ne ameninţă, mai presus de orice, sunt poftele sărmanelor noastre inimi (Iacov 1.14). De nenumărate ori am fost aproape să cădem, dar Dumnezeu ne‑a venit în ajutor; ne‑a păzit picioarele de cădere (v. 13; Psalmul 116.8). Omul, prin urmare, nu va putea face nimic nici împotriva noastră (v. 6), nici pentru noi (v. 8), pentru că Domnul este tăria noastră (v. 14).

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE
28 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=EJd63_cKicU
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Și Petru … a venit la casa Mariei, mama lui Ioan, numit și Marcu, unde erau adunați mulți și se rugau … Și Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit slujba, s-au întors de la Ierusalim, luând cu ei și pe Ioan, care era numit Marcu. Fapte 12.11,12,25
Ioan Marcu (2)
În aceste trei versete vedem trei oameni care au exercitat o influență majoră asupra vieții de om credincios a lui Ioan Marcu: Petru, Barnaba și Saul (Pavel). Acest lucru ne amintește că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, credincioșii mai tineri privesc la noi și învață din felul în care acționăm și vorbim.
Numele lui Ioan Marcu, menționat de două ori în pasajele citate mai sus, ne oferă lecții importante. Ioan înseamnă „Iahve este un Dăruitor plin de har“, iar Marcu înseamnă „întăritură de apărare“. Tot ceea ce suntem și avem în Hristos este prin harul lui Dumnezeu, iar noi înșine suntem „păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă“ (1 Petru 1.5).
Trebuie de asemenea să ținem bine minte că, fie bătrâni, fie tineri, toți suntem responsabili să umblăm cu Domnul și să ascultăm de Cuvântul Său. Când Barnaba a sosit la Antiohia, nu numai că s-a bucurat văzând harul lui Dumnezeu între cei credincioși, ci de asemenea i-a îndemnat „pe toți, cu hotărâre de inimă, să rămână cu Domnul“ (Fapte 11.23).
Dumnezeu ne pune la dispoziție resurse din belșug. Experiența, modelul, cunoștința și învățătura din partea credincioșilor în vârstă, precum și părtășia și rugăciunile tuturor sfinților sunt deosebit de prețioase. Maria, mama lui Ioan Marcu, își pusese casa la dispoziția credincioșilor în Ierusalim, pentru strângeri laolaltă și pentru rugăciuni. Cu siguranță, rugăciunile ei și ale celorlalți l-au însoțit pe Marcu atunci când a călătorit cu Pavel și cu Barnaba. Este încurajator să citim despre o altă casă, marcată de o altă resursă spirituală. Pavel îi scrie lui Timotei: „De copil cunoști Sfintele Scrieri, care pot să te facă înțelept spre mântuire, prin credința care este în Hristos Isus“ (2 Timotei 3.15). Fie ca aceste resurse să caracterizeze și căminele noastre! S. Attwood

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=wxRC-0SroCQ
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Uitați-vă bine, vă rog, la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi.
Hagai 2.18
Ce valoare ai tu?
Iată o întrebare de mare solemnitate care ni se adresează fiecăruia! Întrebarea a fost sugerată de evocarea unui eveniment sinistru: catastrofa navetei spațiale Challenger, pe 28 ianuarie 1986. La ora stabilită, la Centrul spațial din Florida s-a dat comanda: „Lansați rachetele cu nava Challenger!“. O mulțime de spectatori au văzut cum „pasărea cosmică“, atașată de mai multe rachete, s-a ridicat pe cerul de azur al Floridei. După 73 de secunde de la momentul lansării în spațiu s-a auzit o explozie. Spectatorii, emoționați, s-au bucurat, crezând că s-a produs separarea de rachetele purtătoare. Dar, din nefericire, imediat după aceasta s-a văzut că n-a fost ce se credea. Șapte oameni, care călătoreau în nava considerată a fi cel mai avansat produs al științei și al tehnologiei, au fost spulberați în fața ochilor mulțimii. O națiune îngrozită a văzut cum naveta spațială Challenger, a cărei valoare se ridica la 1,2 miliarde de dolari, s-a dezintegrat deasupra Oceanului Atlantic.
Marea catastrofă a fost pierderea a șapte suflete – toți oameni de valoare pentru acest pământ. Dar cine poate măsura valoarea unui suflet veșnic? Mântuitorul a spus: „Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul?“ (Matei 16.26). Dacă americanii ar fi putut, ar fi dat tot ce ar fi fost posibil, numai să-i aducă înapoi pe cei șapte cosmonauți. În timpul unei tragedii dăm o deosebită valoare vieții umane, dar, în viața zilnică, oamenii își vând sufletele pe bani. Cine își pierde sufletul este pierdut pentru totdeauna. De aceea îndemnul de a veni astăzi cu păcatele noastre la Dumnezeu și de a crede în jertfa Domnului Isus este atât de presant și de actual.
Citirea Bibliei: Exod 16.1-12 · Luca 7.11-17

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 IANUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/pune-ti-copiii-in-mana-domnului/
PUNE-ȚI COPIII ÎN MÂNA DOMNULUI!-Fundația S.E.E.R. România
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa…” (Efeseni 5:31).
Când copiii noștri sunt mici, suntem atât de preocupați să le oferim lucruri precum dragoste, protecție, disciplină, pregătire și siguranță, încât avem impresia că aceste responsabilități vor dăinui pentru totdeauna. Dar nu e așa! Când copiii ajung la sfârșitul adolescenței și împlinesc 20 de ani, trebuie să le deschidem ușa spre lumea de afară. Dacă treci prin toate acestea chiar acum și te simți neliniștit, încearcă să înțelegi că te afli într-una dintre cele mai dificile etape ale calității de părinte. Tendința ta de a deține frâiele controlului pentru a-i împiedica pe copii să facă greșeli este firească. Însă copiii vor face alegeri bune, dacă nu sunt forțați să se revolte pentru a-și obține libertatea. Adevărul este că responsabilitatea și maturitatea înfloresc cel mai mult și mai bine într-o atmosferă de libertate. Secretul succesului stă în faptul că le asiguri copiilor autonomia la momentul potrivit, atât cât trebuie, și cu atitudinea potrivită. Scopul tău trebuie să fie acela de a acorda independența puțin câte puțin, de-a lungul anilor, pe măsură ce copiii sunt capabili să-și asume noi responsabilități. Eliberarea finală ar trebui să reprezinte un pas mic în direcția libertății și nu o cădere în anarhie. În cele din urmă, cu toții învățăm din experiențe și din greșeli. Așa ai făcut tu, și oricât ai încerca s-o eviți, și copiii tăi vor face la fel. „Ce ar trebui să fac?” întrebi tu. Roagă-te pentru ei în fiecare zi, lasă-i în grija lui Dumnezeu și transmite-le că îi vei iubi mereu și vei fi alături de ei, întotdeauna. Așadar, pune-ți copiii în mâna Domnului!

https://www.youtube.com/watch?v=iPtI0vQcW6Q

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
28 IANUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-01-28
Psalmul 116
Această cântare a israelitului întors în ţara lui cu cât mai mult poate fi astăzi cântată de răscumpăratul Domnului: Eram doborât şi El m‑a salvat Tu mi‑ai eliberat sufletul de la moarte (v. 6, 8)! Amintirea unei asemenea mântuiri îl face pe cel credincios tot mai conştient de drepturile pe care Mântuitorul le are asupra lui.
Versetul 8 evocă o triplă eliberare: Dumnezeu ne salvează sufletele, ne susţine inimile copleşite de încercare şi, de asemeni, ne păzeşte de cursele şi de ispitele în care, fiind slabi, riscăm să cădem. De aceea, fiecare îşi poate pune întrebarea din versetul 12: Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?Iubesc pe Domnul, răspunde psalmistul acestea sunt cele dintâi cuvinte ale psalmului şi cel dintâi efect al evangheliei, aflat la baza tuturor celorlalte. Atunci, din prisosul inimii, gura poate proclama Numele Domnului (v. 10; 2 Corinteni 4.13). Există, de asemenea, şi alte moduri de a‑L mărturisi:Voi înălţa paharul mântuirii Îţi voi aduce jertfe de mulţumire da, înaintea întregului Său popor (v. 13, 14, 17). Să‑I aducem şi noi din toată inima aceste jertfe de laudă, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui (Evrei 13.15)!

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
27 IANUARIE 2024
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=lzMNYLYzO78
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

[Ioram] a umblat în calea împăraților lui Israel.
Și Edomul s-a răsculat de sub mâna lui Iuda până în ziua aceasta. Și Libna s-a răsculat în același timp de sub mâna lui, pentru că-L părăsise pe Domnul Dumnezeul părinților săi.
2 Cronici 21.6; 21.10
Lecții din viața lui Ioram (2) – Disciplinarea din partea lui Dumnezeu
La puțin timp după ce Ioram a devenit împărat, Edomul – care fusese învins de împăratul David și care apoi fusese guvernat de Solomon și de ceilalți împărați ai lui Iuda – s-a răsculat și și-a stabilit un împărat. Ioram a mers la luptă împotriva edomiților, însă fără niciun rezultat, fiindcă revolta a continuat „până în ziua aceasta“.
Citim de asemenea că, în același timp, Libna, o cetate de scăpare, s-a răsculat împotriva autorității împăratului. Putem înțelege că vrăjmașii se pot răscula împotriva unei puteri străine, însă este de neînțeles cum o cetate din țară, și încă una preoțească, a putut să se revolte împotriva autorității împăratului. Dar de ce a avut loc un asemenea lucru? „Pentru că-L părăsise pe Domnul Dumnezeul părinților săi.“ Vedem cât de aspru a fost pedepsită atitudinea lui.
Aceste două revolte împotriva lui Ioram au constituit disciplinarea lui Dumnezeu asupra lui, pentru a-l face să-și vadă căile rele. Din nefericire însă, el nu s-a lăsat cercetat și nu s-a întors de la căile lui. Prin urmare, o judecată cumplită a căzut în cele din urmă asupra lui.
Este foarte important să ne lăsăm cercetați și exersați de disciplinarea lui Dumnezeu, atunci când avem parte de ea. Uneori, disciplinarea Sa vine pentru a corecta sau pentru a preveni un lucru care ne-ar împiedica în umblarea noastră cu Dumnezeu. „Orice disciplinare, pentru acum, nu pare a fi de bucurie, ci de întristare; dar după aceea le dă celor deprinși prin ea rodul dătător de pace al dreptății“ (Evrei 12.11). Disciplinarea nu este niciodată o simplă pedeapsă din partea lui Dumnezeu, căci El ne iubește și este pentru noi. Ea vine pentru a ne forma și este „pentru folosul nostru, ca să luăm parte la sfințenia Lui“ (Evrei 12.10). Dacă disciplinarea lui Dumnezeu vine asupra noastră, să ne lăsăm exersați de ea, fiindcă vine dintr-o inimă plină de dragoste față de noi! A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
27 IANUARIE
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=rGE8o10BCkk
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Isus le-a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși“.
Marcu 2.17
Avem nevoie de un Doctor
Ieri am înțeles cât de mult depindem de ajutor, deoarece păcatele noastre ne-au „rănit“ foarte grav. Avem nevoie de un Doctor care ne vindecă rănile lăuntrice, avem nevoie de Isus Hristos, Mântuitorul lumii.
Dar cui îi place să meargă la medic? Cât timp suntem în putere și nu simțim prea mult „rănile“, trăim mai departe ca până acum. Strângem din dinți pentru a suporta mai bine durerile și sperăm că în curând lucrurile se vor schimba în bine. Dar fără ajutor din partea Doctorului divin nu ne va fi mai bine. Păcatele noastre rămân cu toate urmările lor și ne împovărează tot mai mult viața.
De aceea, să mergem la Domnul Isus și să ne lăsăm tratați de El! Să mergem la El în rugăciune și să-I spunem Lui tot „istoricul nostru medical“, cum am „căzut“ în viața noastră, cum am făcut greșeli și am păcătuit. El ne ascultă cu atenție și ia în serios tot ceea ce Îi mărturisim, pentru că are un remediu pentru rănile noastre lăuntrice: El dorește să ne dea iertarea vinei și viața veșnică.
Pentru ca acest tratament să-și facă efectul în viața noastră, trebuie să ne încredem pe deplin în Isus Hristos. În Biblie citim că El a murit pe cruce, ca să ne vindece și să ne salveze. Să-L credem pe cuvânt și atunci vom vedea cum El ne ia povara păcatelor și ne vindecă inimile!
„El îți iartă toate fărădelegile tale; El îți vindecă toate bolile tale“ (Psalmul 103.3).
Citirea Bibliei: Exod 15.17-27 · Luca 7.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
27 IANUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/fa-bine-acolo-unde-locuiesti/
FĂ BINE ACOLO UNDE LOCUIEȘTI!-Fundația S.E.E.R. România
„Urmăriți binele cetății… și rugați-vă pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” (Ieremia 29:7).
Te afli într-un anumit loc, sau într-o situație, în care ai prefera să nu fii? Ei bine, Dumnezeu dorește să-ți vorbească, dar s-ar putea să nu fie ceea ce vrei să auzi. Este același mesaj pe care Ieremia l-a transmis poporului când erau robi în Babilon, departe de casă și de cei dragi: „Nu vă veți întoarce curând acasă, așa că schimbați-vă atitudinea! Lucrați, cercetați, învățați și profitați la maximum de tot! Cumpărați-vă case, sădiți grădini, căsătoriți-vă copiii… și pe lângă toate acestea, rugați-vă pentru pacea și prosperitatea cetății în care trăiți, pentru că dacă cetatea prosperă, și voi veți prospera!” (cam așa aș parafraza Ieremia 29:5-7). Iudeii se aflau în exil pentru că Dumnezeu a îngăduit să fie luați robi, din cauza neascultării lor. Prin urmare, este posibil să te afli în locul în care ești astăzi, pentru că Dumnezeu te-a pus acolo ca să-i poți binecuvânta pe cei din jurul tău! În loc să-ți pui viața „în așteptare” – până se schimbă împrejurările, mai bine seamănă în viețile oamenilor ceea ce dorești să se întoarcă precum un seceriș bogat în propria ta viață. De ce? Pentru că atunci când ei sunt binecuvântați, și tu vei fi binecuvântat! De unde știm asta? Domnul Isus a zis: „Daţi, şi vi se va da… Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38). Martha Washington a spus: „Sunt hotărâtă să fiu bucuroasă în orice situație m-aș afla. Am învățat că cea mai mare parte a fericirii sau a nefericirii depinde de dispozițiile noastre, și nu de circumstanțe!” Cuvintele acestea sunt la fel cu cele scrise de Pavel: „m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă” (Filipeni 4:12). Dacă vrei să treci de la stadiul de supraviețuire la cel de prosperitate, învață cât poți de mult din locul în care te-a pus Dumnezeu!

https://www.youtube.com/watch?v=6q_tXgT9CEc


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
27 IANUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-01-26
Psalmul 115
Precum odinioară Moise şi Iosua, mai târziu rămăşiţa credincioasă a lui Israel va fi aceea care Îi va cere lui Dumnezeu să intervină din pricina gloriei Sale, pentru ca Numele Lui să fie cunoscut de toate naţiunile (v. 1, 2; Exod 32.12; Iosua 7.9). Şi Domnul va pune în evidenţă sfidarea care i‑a întristat atâta pe ai Săi: Unde este dar Dumnezeul lor? (v. 2; Psalmul 42.3; Ioel 2.17b; comp. cu Matei 27.43).
Dumnezeul nostru este în ceruri, răspund cei credincioşi, Ťşi înspre El este inima noastrăť. Cât despre oamenii din lume, de regulă nu ne trebuie mult timp pentru a descoperi ce îndrăgesc ei. Cei mai mulţi nu se ruşinează cu idolii lor: aceştia sunt argintul, aurul (v. 4), beneficiile artei şi ale tehnicii, sunt distracţiile, plăcerile; sunt deopotrivă cântăreţii, vedetele sau personalităţile zilei. În ce ne priveşte, să‑L proclamăm şi noi pe Dumnezeul nostru şi să facem în aşa fel încât Numele Lui să fie de acum cunoscut în jurul nostru! Aceasta va fi posibil numai în măsura în care vom căuta gloria Lui, nu a noastră (v. 1), şi, de asemeni, când va fi vizibil pentru oricine că noi doar în Dumnezeu ne punem încrederea (v. 11).
În contrast cu lauda şi cu binecuvântarea pământească din Împărăţie (v. 16, 17), noi, creştinii, ne bucurăm de a fi morţi împreună cu Hristos şi de a avea cu El locul nostru în înviere în locurile cereşti.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: