Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘MEDITATII T.AUSTIN SPARKS’

1381647_701456873249725_86191894_n527132_732321276790086_1736306711_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII -T.AUSTIN SPARKS .31 Martie

 FERESTRE DESCHISE

31 Martie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Şi părtăşia noastră este cu Fiul Său, Isus Cristos. (1 Ioan 1:3)

Daniel a refuzat să fie distras de la problema principală. El nici măcar nu s-a dus să se roage pentru poziția lui aflată în pericol. El avea decât un singur răspuns pentru vrăjmașii lui: de a continua să fie devotat voii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să urmăm exemplul lui. Satan întotdeauna va încerca să ne distragă de la planul absolut al lui Dumnezeu. Dacă putem fi distrași cu probleme secundare, el întotdeauna ni le va scoate înainte. Poate sunt lucruri care ne provoacă, probleme care niciodată nu încetează să stârnească aversiunea și mânia noastră. Dacă începem să ne rugăm pentru aceste probleme prea mult, vom pierde adevărata chemare la rugăciunea absolută. Este adevărat că Efeseni 6 accentuează chemarea la lupta în rugăciune, dar aceasta se găsește la sfârșitul scrisorii dedicate viziunii primordiale a planului lui Dumnezeu în Fiul Său. Din acest motiv și nu din altul sau din motive personale, noi suntem chemați la lupta spirituală. Așadar, diavolul ne poate ține ocupați cu probleme secundare, care ne plac, poate lucruri bune, dar care ne distrag de la ce este principal. Omul Duhului refuză să fie distras. Asemenea lui Daniel, el merge hotărât înainte.

Viziunea lui Daniel era atât de mare încât a eclipsat și pe prietenii lui. Aici nu se menționează de Șadrac și de cei doi tovarăși ai lui. Nu știm unde erau. Poate se rugau în taină pentru el. Nu știm, dar știm că există vremuri când trebuie să mergem singuri cu Domnul. Aceasta nu este o contradicție a părtășiei spirituale. O astfel de părtășie poate fi sănătoasă și vitală dacă în toate lucrurile, Domnul Însuși este păstrat înaintea ochilor noștri. Și Darius era prietenul lui Daniel. De fapt, el a făcut ce a putut mai bine ca să-l ajute. Dar nu se menționează faptul că atunci când Daniel a aflat că porunca fusese semnată, el ar fi mers să-l caute pe Darius, să discute cu el problema și să îi ceară ajutorul. Nu, el a mers direct înaintea Domnului. Cu toată puterea lui aparentă, Darius s-a arătat neajutorat în această problemă. Daniel Îl cunoștea pe Domnul ca fiind ”mai presus de toți”. El nu ar fi rămas atât de liniștit dacă nu ar fi cunoscut umblarea constantă cu Domnul lui Atotputernic.

Din: Neclintit și neînfricat

 Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

1979905_703860846342661_1870360442_o

Read Full Post »

10003505_731204860235061_210784883_nFERESTRE DESCHISE -MEDITATII -T.AUSTIN.SPARKS -29 Martie

 FERESTRE DESCHISE

29 Martie

 La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

N-am fost neascultător viziunii cerești… (Fapte 26:19)

Daniel a privit dincolo de împrejurări. El a mers la el acasă și a intrat în camera lui. Poate era o cameră spațioasă, în orice caz, avea patru pereți care alcătuiau ce era de fapt, camera lui. El nu a început să privească lucrurile din jur, ci a privit dincolo de ferestrele deschise, spre cetatea Dumnezeului său. Cât de important a fost ca în acel moment critic, el să nu privească la ce-l înconjura, la împrejurările nepromițătoare prin care trecea, ci să aibă în fața ochilor perspectiva divină a slavei lui Dumnezeu care avea să umple Ierusalimul. În acel moment, doar ochiul credinței putea vedea acea cetate, iar Daniel avea ochiul credinței. Cu siguranță, viziunea lui l-a păstrat credincios! Într-un anume sens, oamenii care sunt apăsați foarte mult, care sunt ispitiți să capituleze sau să facă compromis, pot rezista ispitei doar dacă își amintesc că ”pricina” lor este cu mult mai mare ca ei. Ei sunt păstrați credincioși prin aducerea aminte a faptului că pricina lor va trimfa în cele din urmă, în ciuda oricărui lucru ce li se poate întâmpla. Cu cât mai mult, acest lucru este adevărat în cazul problemelor de natură spirituală! Dacă preocuparea principală a lui Daniel ar fi fost salvarea proprie, el nu s-ar fi comportat în felul acesta. Dacă s-ar fi gândit doar la cum să-și scape viața, probabil că ar fi capitulat în fața vrăjmașilor săi. Totuși, pentru el, viziunea era așa de mare încât cea mai mare preocupare era: nu supraviețuirea lui, ci credincioșia lui. El a simțit că trebuia să fie credincios datorită importanței și imensității viziunii. Această constrângere de a fi credincios se remarcă în fiecare aspect al vieții lui Daniel. ”El era credincios” (v.4) nu doar în camera lui de rugăciune când era pe genunchi, ci de asemenea în fiecare detaliu al vieții lui obișnuite de zi cu zi. Nu poate exista nimic mediocru sau neimportant în viața unui om care este legat de planul măreț divin: el își dă seama că această legătură necesită un standard foarte înalt în fiecare aspect al vieții de zi cu zi. Foarte puțini dintre noi pot trece prin asemenea împrejurări dificile ca cele ale lui Daniel în Babilon. Și chiar și mai puțini sunt cei care ar rămâne credincioși, cum a rămas Daniel prin multele teste și ispite care i-au intersectat calea. Poate datorită faptului că el învățase credincioșia în cele mai mărunte lucruri, a ajuns să aibă biruința absolută în fața testului suprem.

Dacă Daniel ar fi considerat că cel mai important lucru era supraviețuirea lui, ar fi fost foarte ușor pentru el să înceteze să se mai roage, să îngenuncheze sau să-și lase ferestrele deschise pentru ca toți să poată vedea. La urma urmei, el nu era rob în Babilon, ci un om cu vază. El nu era vrăjmașul lui Darius, ci bunul lui prieten. Dacă voia, putea avea grijă de siguranța proprie și fără-ndoială se putea gândi la multe motive foarte bune pentru care făcea acest lucru. Dar atunci ce avea să se aleagă de Ierusalim? Ce avea să se întâmple cu planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi? Pentru Daniel, ceea ce conta era viziunea, nu binele său personal. Și în felul acesta a găsit propria eliberare. Omul care rămâne credincios viziunii lui Dumnezeu poate să lase soarta proprie în mâinile Dătătorului viziunii. Așadar, aceasta este o provocare care ajunge în dreptul nostru: chemarea de a fi credincios viziunii. Daniel ne amintește cât de important este ca un om să rămână credincios Domnului! Niciunul din noi nu cunoaște cât de mult planul divin se împlinește prin simpla noastră credincioșie. Nu este important pentru noi să evităm groapa leilor, să fim feriți de greutăți, să ne justificăm sau să ne luptăm pentru poziția noastră. Ceea ce contează suprem este să rămânem credincioși Domnului. Pentru a rămâne astfel, trebuie să avem înaintea ochilor dimensiunea viziunii.

Din: Neclintit și neînfricat

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

988820_701949506533795_525914991_n

Read Full Post »

1229962_591010247603851_1484707526_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII -T.AUSTIN SPARKS -27Martie

 DE LA:FERESTRE DESCHISE

27Martie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

Daniel a fost neclintit în credința lui. Totuși, nu ar fi destul să ne gândim la credința lui doar la modul general sau că el era un om care în mod obișnuit se ruga pentru tot felul de lucruri. Putem înțelege natura statorniciei lui dacă ne dăm seama că el a rămas credincios doar viziunii clare, date de Dumnezeu. El înțelesese planul lui Dumnezeu cu privire la poporul Lui. Mai mult, el își ajustase viața după acea viziune, la fel și ferestrele deschise și rugăciunea ”de trei ori pe zi”. El știa ce voia și ce intenționa Dumnezeu și se predase pe deplin acelei viziuni pentru împlinirea ei. Ziua, noaptea, zile bune sau zile rele, el s-a menținut pe calea lui Dumnezeu și în voia Lui. Nu-i de mirare că gelozia și dușmănia omenească au fost folosite de Satan într-un efort hotărât de a-l reduce la tăcere! Dar el nu a putut fi redus la tăcere! El nu a putut fi forțat să-și închidă ferestrele. ”Ca și mai înainte”, el persista în credința lui; acum că necazul era în toi el a refuzat să fie dat de-o parte din înaintarea lui hotărâtă cu Dumnezeu. El avea o ”rutină” spirituală, un obicei sfânt, un plan în inima lui bine stabilit. Când necazul l-a adus în vâltoarea luptei, și documentul fusese semnat împotriva lui, el părea că nu observase nimic, ci într-un mod calm el a continuat veghea lui cu Domnul: ”cum făcea și mai înainte”.

Poate că ne dorim să fim acei oameni calmi, neclintiți, nemișcați în furtuni, imaginându-ne în mod greșit că aceste atribute țin de temperamentul lui Daniel. Dacă ar fi așa, este bine pentru noi să ne amintim ce fel de om era el. ”M-am înspăimântat şi am căzut cu faţa la pământ” (8:17); ”Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile” (8:27); ”El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic!” (10:12). Acesta nu era un om de oțel, ci unul foarte mult asemenea nouă, cu toate temerile lăuntrice, timiditatea și tendința de a leșina. Totuși, el a fost neclintit. În mijlocul complotului pentru distrugerea lui, în ciuda presiunii extraordinare de panică sau de compromis, fără nici un semn de sforțare și într-o demnitate liniștită a credinței, el a mers mai departe cu Domnul. Așa trebuie să facem și noi. Poate ne va ajuta dacă încercăm să descoperim ceva din tainele lui Daniel.

Din: Neclintit și neînfricat

 

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

999404_565110816860461_1606927001_n

Read Full Post »

10006342_668182913219917_1770128081_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII -T.AUSTIN SPARKS -26 Martie

 DE LA:FERESTRE DESCHISE

26 Martie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

”…Cum făcea şi mai înainte.” (Daniel 6:10)

Groapa leilor era un fel de mormânt. Daniel nu a fost cruțat de mormânt; el a trebuit să ajungă chiar în adâncul lui. De atunci încolo, prin acea coborâre în mormânt, el a fost omul lui Dumnezeu, el a rămas credincios Dumnezeului său, nu a pierdut nimic și a avut numai de câștigat. Rivalii lui au mers în același mormânt, dar au rămas acolo. La sfârșitul capitolului nu mai găsim menționarea dregătorilor și căpeteniilor. Ei nu au putut trece de testul mormântului. Daniel, dimpotrivă, a primit conducerea peste toată împărăția, fără nici un efort sau planificare personală, ci pur și simplu datorită menținerii atitudinii de credință în Dumnezeu. Lecția aceasta este pentru noi. Noi, de asemenea, în harul Său măreț, am fost însemnați pentru avansare, am fost aleși pentru tron. Aceasta ne explică nouă, la fel și lui Daniel, amărăciunea deosebită a luptei în care suntem adesea implicați. La orizont se află chestiuni importante; trebuie să știm cum să ne comportăm în mijlocul situațiilor, trebuie să cunoaștem care este secretul ce îi va permite Domnului să împlinească planul Său în viața noastră așa cum a făcut și în cazul lui Daniel.

Vedem că el a izbutit complet și doar datorită terenului spiritual. Înțelepciunea lui, poziția lui pământească, influența pe care o avea în rândul oamenilor, experiența lui, prietenii lui, toate acestea nu i-au folosit la nimic. Atunci când ei se grăbeau să-l arunce în groapa cu lei, trebuie să fi fost o imagine a neputinței totale. Nu putea spune nimic, nu putea face nimic! El nu a încercat să se lupte cu leii; nu i-ar fi folosit la nimic. În lupta spirituală, în care ne aflăm și noi, nici o altă putere nu ne este de folos decât puterea spirituală. În spatele neajutorării lui aparente, Daniel avea o poziție cu Dumnezeu. Cheia ieșirii lui din luptă printr-o asemenea biruință se găsește în versetul care vorbește despre rugăciunea lui, în special în ultimele cuvinte: ”cum făcea și mai înainte”.

Din: Neclintit și neînfricat

 Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.htlm

1012373_561162977255245_340492371_n

Read Full Post »

1959979_692966097432136_1375168377_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN SPARKS -24 Martie

DE LA:FERESTRE DESCHISE
24 Martie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel şi a pornit la război. (Judecători 3:10)

Nu trebuie să acceptăm situația noastră ca și criteriul final. Amintiți-vă că Dumnezeu ne cheamă prin credință la plinătatea Lui și pentru a ajunge acolo trebuie să ne ridicăm și să apucăm puterea Lui. Domnul are nevoie, chiar de la început, de bărbați și femei care, deși sunt slabi în ei înșiși, complet nevrednici și nefolositori, sunt puternici în duhul, nu se prăbușesc în lăuntrul lor, refuză lăuntric să capituleze în fața situațiilor pe care vrăjmașul le ridică dinăuntru sau dinafară sau în fața stărilor lăuntrice omenești. Aceste lucruri nu trebuie să stăpânească, căci ele sunt contrare lui Cristos. Stările noastre omenești sunt contrare lui Cristos și ele vor lucra împotriva Lui. Fie că sunt fizice, morale sau de altă natură, ele se vor împotrivi lui Cristos și ne vor limita ținându-ne în robie. Trebuie să apucăm puterea Lui prin credință și să ne-o însușim, biruind situațiile care le descoperim în noi și care ne țin legați. Există două lucruri despre Otniel: el a judecat Israelul și a plecat la război. El a stabilit costul, iar apoi a mers să-l înfrunte pe vrăjmaș. Acea judecată, percepție și discernământ l-au ajutat în privința atitudinii luate. Ochii inimii lui erau iluminați, el a văzut că nu putea ceda într-o asemenea împrejurare care se împotrivea gândului Domnului, era o stare pe care Domnul nu o accepta.

Întrebați-vă pe voi înșivă dacă starea voastră este ceea ce vrea Domnul de la voi sau dacă Domnul nu v-a descoperit și altceva. Lăsați ca acest lucru să hotărască. Vrea Domnul ca noi să fim săraci, să ne târâm, să fim bătuți și hărțuiți de forțele vrăjmașe, de aspectele omenești și de situațiile firești, așa încât tot timpul să ne aflăm la mila acestor lucruri, în robie, incapabili să ne eliberăm sufletele? Răspunsul nu este departe. Acela nu este gândul Domnului pentru voi și pentru mine. Domnul ne-a chemat la libertate, la biruință și la plinătate. Otniel a judecat. Cel care este spiritual judecă toate lucrurile. El știe ce vrea și ce nu vrea Domnul și vede situația printr-un duh clar de judecată. Otniel a plecat la război. Există foarte mulți oameni care cred că au atâta discernământ spiritual, încât înțeleg diferența. Îți pot spune diferența dintre convertire și nașterea din nou și toate aceste diferențe fine, dar nu sunt buni de luptă. Domnul nu vrea ca noi să vorbim despre deosebiri, discernăminte sau diferențe fine. Domnul vrea ca noi, văzând lucrurile din punct de vedere spiritual, să ieșim la luptă și astfel să apucăm puterea Lui în ciuda neputințelor noastre, situațiilor noastre și orice altceva. Trebuie să ne prindem de Leul lui Dumnezeu, care reprezintă puterea din Isus Cristos. Domnul să ne facă puternici și să ne dea credință ca să apucăm puterea Lui.

Din: Credința care atinge puterea Lui

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

1787_692337164161696_1602566259_n

Read Full Post »

149105_553818831318663_114880740_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN SPARKS-23 Martie

DE LA:FERESTRE DESCHISE
23 Martie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

A Domnului, Dumnezeului nostru, este puterea! (Apocalipsa 19:1)

Esența este clară: puterea Domnului este armura noastră. Dacă vă simțiți mulțumiți și puternici, acest cuvânt nu are nicio semnificație pentru voi. Dacă înaintați cu Domnul, mai devreme sau mai târziu ajungeți în locul unde veți cunoaște că doar puterea Domnului vă poate da izbăvirea. Totuși, realitatea rămâne: fie că ne simțim sau nu puternici, acest lucru nu contează; nu contează nici faptul că ne simțimi slabi, pe baza simțămintelor noastre nu vom avea nicicând izbânda, așa că trebuie să ne bizuim pe puterea Lui. Să ieșim de pe terenul nostru natural de orice natură ar fi: fie că avem sentimentul mulțumirii se sine sau al slăbiciunii proprii! Dacă ne ghidăm după starea noastră, fie spirituală, fie fizică, circunstanțială sau temperamentală, vom fi limitați. Dacă spunem: ”Eu sunt unul dintre cei slabi, fricoși, timizi!”, vom fi limitați sever față de măsura lui Cristos și nu vom avea nicio valoare pentru Domnul în privința eliberării altora din starea de limitare. Amintiți-vă că acesta nu este gândul Domnului pentru voi, nici pentru mine.

Gândul Domnului este foarte clar: plinătatea lui Cristos! Trebuie să părăsim terenul nostru și să recunoaștem că puterea lui Dumnezeu se află în Leul lui Dumnezeu, iar când recunoaștem acest lucru, când recunoaștem că măreția nespus de mare a puterii Lui este pentru noi, vom avea izbânda. Pentru cine este ea? Este oare pentru cei care sunt puternici, care merg înainte, care sunt oameni robuști cu credință și încredere? Este ea pentru noi care suntem atât de siguri că vom izbuti? Nu, este pentru noi, care credem. Ne vom considera în numărul necredincioșilor? Aceasta este tot ce ni se cere: ”…care cred”. Noi suntem slabi în noi înșine, suntem terminați, bătuți, totul este prea mult pentru noi. Vom accepta această poziție și ne vom complace ei? Nu va trece mult până când vom descoperi că alte puteri se vor ridica și vor stăpâni vieța noastră, iar noi vom fi bătuți și hărțuiți, la fel ca acești oameni care au fost loviți de forțe diferite dimprejurul lor, pur și simplu deoarece ei au acceptat un nivel mai jos decât cel intenționat de Domnul pentru ei. Dar chiar dacă ne simțim complet nepotriviți și nevrednici, dacă acceptăm această atitudine a credinței față de puterea măreției Lui, Domnul va pune mâna pe noi, chiar dacă suntem slabi și va reduce la nimic lucrurile puternice, lucrurile care sunt, căci puterea Lui este făcută desăvârșită în slăbiciune.

Din: Credința care atinge puterea Lui

 

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

428207_363879060302109_616508359_n

Read Full Post »

7260_511818688890535_643898690_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN.SPARKS-22 Martie

DE LA :FERESTRE DESCHISE

 
Subject: 22 Martie
 
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor Diavolului”. (Efeseni 6:11)

Observați, există cartea Iosua și cartea Efeseni, iar între acestea se află cartea Judecători, dacă vreți cartea Corinteni. Cartea lui Iosua reprezintă plinătatea în locurile cerești: puterea Domnului se vede într-un mod minunat. Epistola către Efeseni reprezintă plinătatea locurilor cerești: ”întăriți cu putere prin Duhul Său în omul din lăuntru”; ”măreția nespus de mare a puterii Lui față de noi care credem”; ”puterea măreției Lui, pe care a lucrat-o în Cristos când L-a înviat din morți”; ”fiți tari în Domnul”. Cartea Judecători nu se află în locurile cerești, în plinătate, în biruință, ci este pe pământ, târându-se în slăbiciune, înfrângere și neajutorare. Atunci, de ce avem nevoie? Avem nevoie de starea Efesenilor, de aspectele Efesenilor și cele ale lui Iosua. Tocmai la acest lucru am făcut referire. Priviți din nou la Efeseni 1:18-23.

Acestea sunt cuvintele, dar ele trebuiesc puse în practică. Este o provocare. Așadar, apostolul încheie scrisoarea către Efeseni, scrisoare care vorbește despre toată plinătatea, cu acest cuvânt: ”Încolo… fiți tari”. Aceasta este treaba voastră! Aceasta este responsabilitatea voastră! Aceasta nu înseamnă: ”Încolo… fie ca Domnul să vă întărească”. Așa am vrea noi să stea lucrurile. Am apuca acea promisiune dacă ar fi o promisiune; dar nu este o promisiune, ci este o provocare. ”Încolo… fiți tari în Domnul” și luați toată armura lui Dumnezeu.

Din: Credința care atinge puterea Lui

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

 

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

 

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați: http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

 

812812_472531666147416_392803190_o

Read Full Post »

199703_341445645941941_777261418_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII-T.AUSTIN.SPARKS-20 Martie

DE LA :FERESTRE DESCHISE
20 Martie
La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Iată că Leul din seminţia lui Iuda a biruit…” (Apocalipsa 5:5)

Observați cum Domnul Isus își extrăgea puterea de sus. El cunoștea oboseala trupului, a minții, a sufletului și oboseala duhului. El suspina în duhul Lui. ”Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână.” (Ioan 4:6). Și totuși, câtă persistență! Ce înaintare! Ce refuzare categorică de a fi abătut prin ademenire, prin promisiuni sau prin încercarea de mângâiere a prietenilor! În El găsiți o stabilitate fermă, o înaintare hotărâtă, cu toată convingerea, neabătându-Se deloc, extrăgând mereu din Tatăl Său puterea necesară, până când El ajunge la final. Slujirea cerească L-a întărit până la capăt. El fusese întărit de cer. Gândiți-vă! chiar Dumnezeu avea nevoie de îngeri ca să-I slujească, ca să-L întărească. Nu este aceasta o dovadă că pentru puțină vreme El a fost făcut mai prejos decât îngerii datorită morții suferite? El nu Se baza pe dumnezeirea Lui. El era ajutat de îngerii pe care îi crease. Esența este că puterea Lui era de sus și datorită acelei puteri, El a putut merge înainte.

Care este natura acestui Leu al lui Dumnezeu? Priviți la El, la fața Lui înaintea lui Dumnezeu, cum cere putere ca să nu cadă, întinzând ambele brațe spre Tatăl pentru a primi putere din El ca să înainteze. Nimic nu-L întoarce din drum; El înaintează cu acea putere. Acest Leu al lui Dumnezeu nu este o ființă măreață, impunătoare pe care ochiul firesc o poate vedea ca atare. Când ne gândim la ”Leul din seminția lui Iuda” imediat ne gândim la ceva îngrozitor, teribil, izbitor, ceva ce este rezultatul măreț al demonstrării puterii, tăriei, măreției. Dacă vă uitați la Leul seminției lui Iuda de aici, nu vedeți nimic asemănător cu El. Trebuie să priviți în interior pentru a vedea natura Leului; puterea este spirituală, nu firească; este de sus, nu de jos. Dar este o putere reală, minunată, o putere care la final nu va fi învinsă de toată puterea iadului combinată cu puterea omului, ci care mai degrabă va nimici toate forțele din acest univers care se concentrează asupra Lui. Voi și eu știm atât de puțin despre puterea vrăjmașului, dar toată puterea și tot ce a avut vrăjmașul la porunca lui, a fost purtat de Fiul lui Dumnezeu, de Fiul Omului pentru a-L nimici; cu toate acestea, în El s-a găsit o putere care a frânt acea forță unită a împărăției și puterii lui Satan. Prin puterea spirituală El a ajuns să cunoască plinătatea pentru noi ca și Om.

Din: Credința care atinge puterea Lui

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

166915_165995466832290_988968931_n

Read Full Post »

1185833_562508387180797_1473303201_n

FERESTRE DESCHISE -MEDITATII -T.AUSTIN SPARKS-19 Martie


DE LA:FERESTRE DESCHISE
19 Martie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)

Primul judecător este Otniel, leul lui Dumnezeu. Semnificația lui Otniel și a numelui său este că exista tărie divină pentru oamenii din popor dacă aveau s-o ia în stăpânire. Da, și astăzi toate lucrurile de jur împrejur sunt menite să slăbească copiii Domnului. El cunoaște intensitatea luptei, lungimea drumului, oboseala trupului, căci El Însuși a trecut pe calea aceasta. El cunoaște totul, cauza suferinței, furia asupritorului, subtilitatea atacurilor vrăjmașului. El cunoaște din ce suntem făcuți; El știe că suntem doar țărână. Nu există nimic care să-i spunem Lui și El să nu știe, El știe mult mai mult, căci El a venit și a mers pe această cale. În mod spiritual, în trup omenesc, El a mers pe această cale.

Priviți la Domnul Isus cum călătorește pe acest drum. Observați, El mergea spre plinătatea divină. Această afirmație are nevoie imediat de explicație. El S-a golit de Sine. El avea chip de Dumnezeu. El și-a schimbat înfățișarea și a venit în chip de om și aceasta a însemnat golire de Sine voluntară, nu golire de dumnezeirea Lui, ci de chipul pe care l-a luat. El a venit aici dependent de Tatăl; așa cum și noi suntem dependenți de Tatăl. Aceasta a fost alegerea Lui; aceasta a fost minunea, slava golirii Lui: El a acceptat o viață dependentă de Tatăl, așa că tot ce primea, primea la fel cum primim și noi. Scopul Său era să Se întoarcă la plinătate: nu la dumnezeire, căci era dreptul Lui să o aibe; nici la plinătatea divină deoarece era dreptul Lui veșnic de Fiu, ci să Se întoarcă la plinătatea divină care era plinătatea lui Dumnezeu pentru om. Când Cristos a trecut prin toate, El a fost umplut cu toată plinătatea care reprezenta moștenirea omului în Dumnezeu. Cristos este plinătatea lui Dumnezeu, El este plinătatea noastră, moștenirea noastră. Există o plinătate a lui Dumnezeu care nu ne aparține; este vorba de plinătatea dumnezeirii. Aceasta îi aparține lui Cristos pe partea Dumnezeirii. Dar pe cealaltă parte, exista acea plinătate, moștenire pe care o avea Dumnezeu pentru om, care era intenționată pentru Adam și pe care Adam nu a atins-o niciodată. Cristos a venit să răscumpere terenul, să răscumpere moștenirea și Dumnezeu L-a investit în slavă cu toată moștenirea care este a noastră. Dar a ajunge la plinătate ca Om, pentru El a însemnat un drum lung de dependență, de suferință, extrăgându-Și puterea nu din El ca Om, ci din Dumnezeu.

Din: Credința care atinge puterea Lui

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiț

i – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

31473_561908073847402_305375267_n

Read Full Post »

3682_341749005911605_1520258214_n

FERESTRE DESCHISE MEDITATII T.AUSTIN SPARKS 18 Martie

DE LA:FERESTRE DESCHISE

18 Martie

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru. (2 Cronici 20:20)

Ascultați ce spune Iosafat mai târziu: ”Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.” Nu înseamnă aceasta Ehud? ”Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru”, scăpați de toate îndoielile voastre, de nesiguranța voastră; scăpați de dezbinarea din inima voastră; scăpați de întrebări; rămâneți fermi în Dumnezeul vostru, ”și veți fi întăriți”. Observați mesajul pentru inimile noastre. Dacă în viața noastră a pătruns limitarea, frânarea, înfrângerea și abaterea de la gândul Domnului, iar forțele împotriva noastră au obstrucționat calea de scăpare, au asediat viața noastră, astfel că ne simțim incapabili de a merge mai departe, ce ni se spune despre calea de scăpare? Primul lucru este credința care se bizuie pe tăria lui Dumnezeu. Cel de-al doilea este ajungerea în locul unde am scăpat de toate întrebările noastre față de legătura noastră cu Domnul, de rămânerea noastră în El, de acceptarea noastră; locul unde scăpăm de toată dezbinarea sufletului și rămânem tari prin credința în Fiul care Se află la dreapta Tatălui. Apoi, pe acel teren al siguranței credinței în Domnul, a credincioșiei lui Dumnezeu, a siguranța voii Lui pentru ființa noastră, pe terenul biruinței, ridicăm Cuvântul lui Dumnezeu strâns legat de viețile noastre pentru a nimici forțele care ne împresoară, care ne asediază.

Ne aducem aminte cum vrăjmașul a încercat acest lucru chiar și cu Martin Luther. El a încercat să-i dezbine sufletul în privința acceptării lui de Dumnezeu, aducându-i înainte stângăcia lui; adică, inutilitatea, neputința lui, iar diavolul a căutat să-i scrie păcatele pe frunte ca și o acuzație împotriva lui. Martin Luter spunea că s-a simțit distrus, cufundat și pierzând încrederea și credința, până când și-a amintit cuvântul Domnului. Atunci el s-a agățat de Cuvântul lui Dumnezeu, s-a ridicat și a doborât vrăjmașul spunându-i: Da, tot ce mi-ai spus este adevărat, dar ai uitat un lucru: ”Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, mă curățește de orice păcat”. Diavolul l-a părăsit și Luther a ieșit din luptă biruitor. Aceasta este o ilustrație simplă, bine cunoscută a acestui lucru. Dacă vrăjmașul ne poate dezbina sufletul prin îndoială, întrebări sau nesiguranță suntem un popor legat și înfrânt; dar ocupându-ne locul de drept: Cristos viața noastră, Cristos neprihănirea noastră, Cristos rămânerea noastră, Cristos totul, și refuzând această dezbinare a sufletului, putem lua Cuvântul lui Dumnezeu și putem să-l folosim împotriva forțelor rele și să găsim astfel modalitatea de scăpare. Toată problema se rezolvă printr-o rămânere puternică pe terenul unirii noastre sigure cu Dumnezeu în Cristos și refuzarea oricărei dezbinări a inimii. Dacă vrăjmașul ar fi avut succes în privința noastră, puțini am fi aici unde suntem astăzi. Vrăjmașul poate crea un mediu întunecos, dens, gros așa încât să ne facă să credem că cerul este închis și că iadul ne înconjoară. Apoi, imediat, el vă va spune că Domnul are o dispută cu voi, că Domnul v-a lăsat în seama planurilor voastre și că El nu mai este cu voi. Diavolul este întotdeauna acuzatorul fraților. Cum vom scăpa? Dacă vom ceda, acela este sfârșitul înaintării noastre, sfârșitul biruinței noastre, sfârșitul creșterii noastre spirituale. Cum vom birui? Fiind uniți în inimă cu mărturia lui Dumnezeu referitoare la Fiul Său, stând pe acel teren și folosind Cuvântul lui Dumnezeu: ”Este scris…”. După ce Domnul Isus a rostit acele cuvinte, diavolul l-a părăsit. Când Ehud a biruit, țara a avut pace timp de patruzeci de ani. Ar fi putut fi mult mai mult dacă poporul nu ar fi păcătuit. Dacă stăm pe terenul Lui, acolo există odihnă, pace și biruință. Domnul să vorbească acest cuvânt în inimile noastre.

Din: Restaurarea din ziua eșecului

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați:www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

376871_341702395922623_1452409023_n

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: