Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2022


DOMNUL ESTE APROAPE
31 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

https://www.youtube.com/watch?v=swccjaxhYww

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria Lui eternă în Hristos Isus, după ce veți suferi puțin timp, El Însuși vă va desăvârși, vă va așeza, vă va întări și vă va face neclintiți: Lui fie gloria și puterea, în vecii vecilor! Amin.1 Petru 5.10,11
Doxologiile din Noul Testament (13) – Dumnezeul oricărui har
Simon Petru străbătuse o cale lungă: de la un ucenic care se lepădase de Domnul, la unul dintre cei mai importanți apostoli. Domnul prezisese căderea și restabilirea lui Petru – „Când te vei întoarce, să-i întărești pe frații tăi“ (Luca 22.32). Harul a lucrat restabilirea sa, de aceea cheia acestei epistole este harul lui Dumnezeu.
În versetul de astăzi putem vedea relatarea scrisă a felului cum experiența apostolului a fost folosită pentru a-i întări pe frații săi, rugându-se pentru ei și încredințându-i în mâna Dumnezeului oricărui har. Dacă cineva cunoștea cu adevărat harul lui Dumnezeu în Hristos, acela era Simon Petru. Pentru el, Dumnezeu era Dumnezeul oricărui har. Ce titlu minunat și cât de adevărat! Da, El este Dumnezeul oricărei mângâieri, Dumnezeul răbdării, Dumnezeul speranței, Dumnezeul păcii și Dumnezeul gloriei – însă, mai presus de toate, El este Dumnezeul harului (vedeți 2 Corinteni 1.3; Romani 15.5,13,33; Fapte 7.2).
Petru încheie aceste cuvinte cu o doxologie. Dumnezeul oricărui har ne-a chemat la gloria eternă în Hristos Isus! Harul are un scop în vedere. Între timp experimentăm suferințe, în așteptarea gloriei, iar aceasta a fost și calea lui Hristos (Luca 24.26), însă aceste suferințe sunt folosite de Dumnezeu pentru a ne desăvârși, pentru a ne întări și pentru a ne face neclintiți. Ele nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria care va veni (Romani 8.18).
Acest Dumnezeu al harului este vrednic de toată lauda noastră. El ne-a mântuit atunci când eram vrăjmașii Săi. L-a trimis pe preaiubitul Său Fiu aici pe pământ, care a plătit prețul răscumpărării noastre și care a suferit cumplit pentru aceasta. Iar când noi, fiind copii ai Săi, se întâmplă să ne depărtăm și să ne rătăcim, El ne restabilește prin același har. A Lui să fie gloria și puterea în vecii vecilor!B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
31 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Strigătul de la cruce
Acest strigăt al Domnului Isus Hristos de pe Golgota ne îndeamnă să ne oprim o clipă în fața crucii și să auzim glasul care răzbate de acolo și să medităm la el. Dumnezeu nu L-a cruțat pe singurul Său Fiu, ci „L-a supus suferinței“, așa cum spune profetul Isaia. – De ce a trebuit Isus să sufere?
Milioane de credincioși cunosc răspunsul și fiecare în parte spune: Din cauza păcatelor mele pe care Domnul le-a ispășit pe cruce. Acolo El a devenit pentru mine jertfa dată de Însuși Dumnezeu, pentru că eu nu-I puteam aduce nimic. Din strigătul Domnului meu înțeleg cât de groaznic este păcatul meu în ochii lui Dumnezeu, de vreme ce El a trebuit să coboare în judecată pentru mine. Acum pot să-L slăvesc pe Domnul și Mântuitorul meu și Îi voi aduce pe veci mulțumire pentru jertfa Sa. Deoarece El a fost părăsit de Dumnezeu, eu voi fi veșnic la Dumnezeu, în slava cerului.
Credinciosul mai vede ceva în acest De ce al Mântuitorului. Este expresia purității lui Hristos și a vieții Sale fără păcat. El nu I-a dat lui Dumnezeu niciun motiv să-L părăsească și de aceea a avut dreptul să întrebe: „De ce?“.
Toți cei care cred că pot să meargă în cer fără credința în Salvatorul Isus Hristos ar trebui să știe că Dumnezeu nu L-ar fi dat niciodată pe singurul Său Fiu să sufere în felul acesta, dacă ar fi existat o altă cale de a-i salva pe oameni de la judecata veșnică.
Citirea Bibliei: Iov 9.1-35 · Fapte 8.1-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
31 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-stai-cu-foamea-spirituala-1/
CUM STAI CU FOAMEA SPIRITUALĂ? (1) Fundatia S.E.E.R. Romania
„Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.” (Psalmul 107:9)
Când ești bolnav, una dintre primele întrebări pe care ți-o adresează medicul pentru a-ți stabili diagnosticul, este: „Cum stai cu pofta de mâncare?” De ce? Pentru că atunci când îți pierzi dorința de a mânca, ceva nu funcționează bine în organismul tău. Același principiu se aplică și sănătății spirituale. Una dintre trăsăturile majore ale oamenilor de pe paginile Scripturii era aceea că au fost flămânzi după Dumnezeu în rugăciune, și erau disciplinați să studieze și să înțeleagă Cuvântul Său. Ce l-a făcut pe evanghelistul George Mueller să aibă atâta succes? În timpul vieții, el a citit Biblia cam de 200 de ori – și peste jumătate din aceste lecturări au fost pe genunchi: el se ruga în timp ce studia. Când Îl cunoști pe Dumnezeu atât de bine, te vei ruga în mod specific și vei primi răspunsuri specifice. Adevărul este că ai fost creat cu un gol de forma lui Dumnezeu, și numai Dumnezeu îl poate umple. Un succes mai mare nu-l va umple… Nici mai mulți bani… Nici o altă relație… Nici dacă ai locui într-un palat și ai fi rege! De aceea, psalmistul a scris: „Învaţă-mă orânduirile Tale! Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale. Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile Tale şi cărările Tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile Tale şi nu uit Cuvântul Tău. Fă bine robului Tău, ca să trăiesc şi să păzesc Cuvântul Tău! Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! Sunt un străin pe pământ: nu-mi ascunde poruncile Tale! Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor după legile Tale. Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care se rătăcesc de la poruncile Tale. Ridică de peste mine ocara şi dispreţul! Căci păzesc învăţăturile Tale. Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea: robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale. Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.” (Psalmul 119:12-24). Cuvântul lui Dumnezeu este „hrană pentru suflet”; așadar, dacă ți-ai hrănit trupul dar ți-ai neglijat sufletul, rearanjează-ți prioritățile chiar de astăzi!

https://www.youtube.com/watch?v=BUrLd8R6i6g

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan 11.45‑57
Dumnezeu a răspuns Fiului Său nu numai înviindu‑l pe Lazăr, ci deopotrivă aducând la credinţa în El pe mulţi martori aflaţi în faţa acestei scene minunate (v. 42b; v. 45). Această minune însă, cea mai mare dintre cele pe care le relatează această evanghelie şi ultima înaintea propriei Sale învieri, este şi cea care decide moartea Lui, pentru că, începând „din ziua aceea“ au loc sumbrele uneltiri care culminează cu crima (v. 53). Iudeii răspund astfel la întrebarea pe care Domnul le‑o pusese în capitolul 10.32.
Preoţii par a se teme ca nu cumva poporul, urmându‑L pe Isus, să atragă atenţia romanilor şi astfel, represaliile lor, când, din contră, respingerea Domnului este cea care va fi, patruzeci de ani mai târziu, cauza distrugerii locului lor de cult (Ierusalimul) şi a naţiunii lor de către romani (v. 48).
Dumnezeu permite ca profeţia lui Caiafa să depăşească infinit gândurile acestui om sfidător şi rău. Isus Îşi va da viaţa pentru naţiune (pentru că Israel va fi restaurat mai târziu), precum şi pentru a‑i aduna într‑unul singur pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi (v. 52). Satan răpeşte şi împrăştie (comp. cu cap. 10.12), în timp ce, prin lucrarea Sa, Isus adună de aici, de jos, pe cei care fac parte din familia lui Dumnezeu.

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
30 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=fwk4U9Hu-uw
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Și el a zis: „Arată-mi, Te rog, gloria Ta“. Și El a zis: „Voi face să treacă toată bunătatea Mea pe dinaintea feței tale și voi vesti Numele Domnului înaintea ta; și voi fi îndurător cu cine voi fi îndurător și voi avea milă de cine voi avea milă“. Și a zis: „Tu nu-Mi poți vedea fața, pentru că omul nu poate să Mă vadă și să trăiască“.
Exod 33.18-20
Ar putea vreun om să înțeleagă înțelepciunea supremă și căile minunate ale lui Dumnezeu, înainte ca Dumnezeu să le descopere? Așa ceva ar fi imposibil. Dacă Dumnezeu ar fi spus în Vechiul Testament că Fiul Său avea să devină Om; că avea să fie născut într-un staul; că avea să trăiască treizeci și trei de ani și jumătate pe acest pământ; că avea să sufere de foame și de sete; că avea să fie respins, batjocorit, scuipat și, în cele din urmă, crucificat, ar fi crezut cineva toate acestea, în cazul în care ar fi putut să le înțeleagă? Dacă Dumnezeu ar fi spus că Fiul Său, prin moartea de la cruce, avea să devină mijlocul de mântuire pentru milioane de oameni și că, prin moartea Sa, poporul Israel avea să fie mântuit și avea să primească toate promisiunile pe care Dumnezeu le dăduse poporului Său, ar fi înțeles cineva așa ceva? Imposibil! Nu putem înțelege căile lui Dumnezeu înainte ca El să ni le arate. Când El Se descoperă ochilor noștri, atunci ne minunăm la vederea gloriei căilor Sale.
În Efeseni 3.9,10 citim: „Dumnezeu, care a creat toate, pentru ca înțelepciunea atât de felurită a lui Dumnezeu să fie făcută cunoscut acum, prin Adunare, stăpânirilor și autorităților în cele cerești“. Prin Adunare, îngerii învață înțelepciunea lui Dumnezeu, fiindcă, deși ei slujesc în prezența Lui de milioane de ani, nu au cunoscut pe deplin măreția, vastitatea și adâncurile înțelepciunii Lui. Este limpede deci că sfinții Vechiului Testament nu puteau cunoaște ceea ce cunoaștem noi acum despre lucrarea Domnului, nici nu puteau înțelege rezultatele ei așa cum le înțelegem noi astăzi.
În plus, israeliții nu vor cunoaște nici în viitor ceea ce cunoaștem noi acum cu privire la lucrarea Domnului Isus. Ei nu vor putea niciodată pătrunde măreția ei, așa cum o facem noi. Nu că noi am putea înțelege pe deplin măreția acestei lucrări, însă putem să ne adâncim în ea mult mai mult decât o vor putea face sfinții din Mileniu.
H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=u2FruJdDUcQ
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide! Fiindcă oricine cere, primește; cine caută, găsește; și celui care bate, i se va deschide. Luca 11.9,10
Filosofia mea nu merge atât de departe
Filosoful Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) a fost un om de acțiune, care a crezut în binele din om. În ciuda studiilor sale teologice, el a rămas însă departe de Dumnezeul Bibliei și de Isus, Mântuitorul.
În scrierile sale citim: „Omul poate face ceea ce ar trebui; iar când spune: «Nu pot», atunci de fapt nu vrea. Toată puterea umană este dobândită prin lupta cu sine și prin depășirea de sine“.
Odată Fichte a fost vizitat de baronul Kottwitz, pe care filosoful l-a tratat cu un aer de superioritate. În timpul războaielor lui Napoleon, baronul Hans Ernst von Kottwitz (1757-1843) își sacrificase o mare parte din avere pentru a oferi un loc de odihnă și hrană sutelor de persoane fără adăpost din Berlin, comandamentul francez de la acea vreme punându-i la dispoziție o cazarmă.
În timpul conversației lor au abordat și tema rugăciunii. Filosoful educat a spus: „Domnule baron, copilul se roagă, bărbatul vrea“. Kottwitz i-a răspuns: „Domnule profesor, am grijă de 600 de oameni și de multe ori nu știu de unde să iau pâinea zilnică necesară. Într-o astfel de situație cunosc o singură soluție: rugăciunea către Tatăl meu ceresc. Iar aceasta m-a ajutat întotdeauna“. Fichte a tăcut o vreme și apoi a spus tulburat: „Da, dar filosofia mea nu merge atât de departe“.
Citirea Bibliei: Iov 8.1-22 · Fapte 7.51-60

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-recunosti-vocea-lui-dumnezeu/
CUM SĂ RECUNOȘTI VOCEA LUI DUMNEZEU FUNDAȚIA SEER ROMÂNIA
„Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.” (1 Samuel 3:9)
Samuel era un băiat care lucra în Locașul sfânt, dar nu a recunoscut vocea lui Dumnezeu când El i-a vorbit. Mai târziu însă, urechea sa a devenit portalul prin care Dumnezeu S-a adresat unei națiuni întregi. A învăța să recunoști vocea lui Dumnezeu nu este o competență pe care o dobândești peste noapte, pentru că El ne vorbește în momente diferite, în moduri diferite și în circumstanțe diferite. Pentru a recunoaște vocea lui Dumnezeu, avem nevoie de următoarele: 1) Maturitate spirituală. Domnul Isus ne-a explicat de ce-l urmează oile pe păstor: „oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.” (Ioan 10:4). Să observăm că Isus a zis că „oile” Sale (nu „mieii” Săi) „Îi cunosc glasul”. Mieii urmează oile adulte până când li se dezvoltă simțurile. Asta înseamnă că pentru cei imaturi există har. Așadar, dacă auzul tău spiritual nu s-a dezvoltat încă, Dumnezeu va lucra în tine până când acest auz ți se va dezvolta. 2) În al doilea rând, tu trebuie să înveți să nu-L limitezi pe Dumnezeu! Când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, s-a cutremurat tot muntele… pe când lui Ilie i-a vorbit printr-un susur blând. Nu-L limita pe Dumnezeu și nu încerca să-L încadrezi în tipare omenești. El poate să-ți vorbească prin Biblie, prin cei care au pregătirea necesară ca să te învețe din Cuvântul Său, printr-o cântare, printr-o situație dureroasă, ori prin gândurile și dorințele tale, când ești supus Lui… Cheia este să stai aproape de Dumnezeu și să ai urechile ciulite! 3) În al treilea rând, pentru a recunoaște vocea lui Dumnezeu, tu trebuie să fii supus. Regele David a spus: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Psalmul 40:8). Când vine vorba despre recunoașterea vocii lui Dumnezeu, care dintre următoarele răspunsuri ți se potrivește: „Când mă voi simți mai bine”? „Când voi reuși să-mi fac loc în programul meu încărcat”? „Mă mai gândesc la asta”? Dar ia seama bine la versetul următor (Iov 36:11): „Dacă ascultă şi se supun, îşi sfârşesc zilele în fericire şi anii în bucurie”.SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan11.28‑44
Marta înţelege că sora ei poate pătrunde mai bine decât ea gândurile Domnului. O cheamă. Maria însă nu poate decât să spună şi ea: Doamne, dacă ai fi fost aici (v. 32; comp. cu v. 21). Ea nu ştie să privească decât în urmă, ca multe persoane aflate în doliu. Isus, cu inima strânsă, cere să fie condus la mormânt. Şi Îl vedem plângând. Oare nu ştia El ce avea să facă? Sigur că ştia, însă, în prezenţa ravagiilor morţii şi a tragicelor ei influenţe asupra spiritului oamenilor, Fiul sfânt al lui Dumnezeu este copleşit de durere, de tulburare, de mâhnire. Da, acolo este Învingătorul morţii, însă, pentru ca gloria lui Dumnezeu să strălucească înaintea mulţimii care avea să fie martoră, trebuie din nou constatat cum se cuvine stadiul de alterare al lui Lazăr (v. 39) şi, de asemeni, ca mai întâi Domnul să atribuie puterea Sa unei acţiuni a harului Celui care L‑a trimis (v. 41,42). Numai atunci puternicul Său strigăt de poruncă face să iasă mortul din mormânt, încă înfăşurat în fâşiile sale de pânză Ce înfiorare pentru întreaga asistenţă! Cât despre noi, să reţinem promisiunea pe care Domnul i‑o face Martei: dacă vei crede, vei vedea poate nu exact ce speri, dar cu siguranţă gloria lui Dumnezeu (v. 4 şi 40).

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
29 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/

https://www.youtube.com/watch?v=WKhmzsN4L68
ckbible.org/…/calendarul-domnul-este…/


Cum voi purta eu singur necazul vostru și povara voastră și cearta voastră?
Deuteronom 1.12
Acesta era motivul temerii lui Moise: „Necazul vostru și povara voastră și cearta voastră“. Ei nu se înțelegeau între ei; existau controverse, neînțelegeri și dispute; și cine ar fi putut rezolva aceste lucruri? Ce umăr omenesc putea susține o astfel de povară? Cât de diferit ar fi putut sta lucrurile în mijlocul lor! Dacă ar fi umblat în dragoste, nu ar fi fost niciun caz care să trebuiască rezolvat și, prin urmare, nici nevoia de a judeca sau de a decide între ei. Dacă fiecare mădular al adunării ar fi căutat binele, interesele și fericirea fratelui său, nu ar fi existat nici „ceartă“, nici „necaz“, nici „povară“. Dacă fiecare ar fi făcut tot ceea ce îi stătea în putere pentru a promova binele comun, cât de plăcut ar fi fost rezultatul!
Însă, din nefericire, nu așa au stat lucrurile în privința lui Israel aflat în pustie; și, lucru cu mult mai smeritor, oare nu așa stau lucrurile cu Adunarea lui Dumnezeu, deși privilegiile noastre sunt cu mult mai înalte? Abia fusese formată Adunarea, prin prezența Duhului Sfânt, iar murmurele și nemulțumirile au și început să se audă. Și pe ce teme? Pe „neglijare“, fie ea imaginară, fie reală. Indiferent că era reală sau nu, eul era la lucru. Dacă neglijarea era doar imaginară, eleniștii erau de vină; iar dacă era reală, evreii erau de vină. În general, în astfel de cazuri, greșeala este de ambele părți; însă adevăratul fel de a evita toate certurile, nemulțumirile și murmurele este să pui eul în țărână și să cauți cu râvnă binele altora.
Chiar în prezența Domnului Însuși, a Cărui viață a fost o completă lepădare de sine, apostolii au avut o dispută cu privire la cine să fie cel mai mare. O astfel de dispută nu ar fi avut loc niciodată, dacă fiecare ar fi cunoscut secretul minunat al punerii eului în țărână și al căutării binelui altora. Niciunul dintre cei care cunosc adevărata înălțime morală, care constă în golirea de sine, nu va căuta un loc de înălțare pentru sine însuși. Apropierea de Hristos satisface atât de mult o inimă smerită, încât onoarea, distincțiile și răsplătirile au o mică valoare. Dar unde eul este la lucru, acolo vor fi invidie și gelozie, ceartă și nemulțumiri, confuzie și orice lucrare rea.
C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=er-RoMk-ne0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/


[Tatăl a zis:] „Dar, dacă poți face ceva, fie-Ți milă de noi și ajută-ne!“. Și Isus i-a zis: „Dacă poți … Toate sunt cu putință celui care crede“.
Marcu 9.22,23
Dacă poți…
Un om l-a adus la Domnul Isus pe singurul lui fiu posedat de un demon violent care, încă din copilărie, îl arunca pe băiat în apă sau în foc. Tatăl îl scăpa de fiecare dată cu greu de la înec sau de la arsură. Tatăl a strigat: „Dacă poți face ceva, fie-Ți milă de noi și ajută-ne!“.
La prima vedere am putea spune că omul s-a adresat persoanei potrivite, pentru că numai Domnul Isus îl putea ajuta! Dar Domnul a auzit îndoială în cuvintele lui, fiindcă spusese: „Dacă poți face ceva“. Domnul a răspuns la acest dacă cu un alt dacă: Dacă poți crede, sau cu alte cuvinte: Importantă nu este întrebarea dacă Eu pot, ci dacă tu crezi. Apoi i-a explicat tatălui: „Toate sunt cu putință celui care crede“. Tatăl nu s-a apărat, ci a primit corectura și a spus: „Cred, Doamne, ajută necredinței mele!“. Cât de contrar, dar totodată cât de înviorător este acest răspuns sincer! Apoi Domnul a scos demonul și l-a redat pe băiat tatălui său.
Câteodată, când suntem în necaz, gândim și spunem și noi la fel: Dacă poți, vino și ajută-ne! – Și Dumnezeu ne dă de înțeles, la fel de blând, că la necredință El nu va răspunde. Prin credință – oricât de mică ar fi – să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu! Cu încredere în El, care singur are puterea și poate totul, ajungem la liniște și avem parte de ajutorul Său.
Citirea Bibliei: Iov 7.1-21 · Fapte 7.35-50

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/practica-smerenia/
PRACTICĂ SMERENIA -FUNDATIA SEER ROMANIA
„Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat”. (Matei 23:12)
Apostolul Pavel a făcut una dintre cele mai extraordinare lucrări pe care le-a cunoscut lumea, și totuși a afirmat următorul lucru despre sine însuși: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” (1 Timotei 1:15). Când oamenii i-au spus lui Pavel cât de important era ce făcea, el a rămas smerit aducându-și aminte ce a fost. Dacă crezi că te-a chemat Dumnezeu, răspunsul tău trebuie să fie o plecăciune în smerenie înaintea Lui. Când Îngerul Domnului i-a spus bătrânului Zaharia că va avea un fiu, pe Ioan Botezătorul, Zaharia a căzut la pământ și nu s-a mișcat, așa încât oamenii s-au întrebat dacă nu cumva a murit. Ezechiel are o carte în Biblie care îi poartă numele. Este ceva extraordinar, nu-i așa? Cu toate acestea, când Dumnezeu l-a chemat, el a căzut cu fața la pământ și Dumnezeu i-a spus să se ridice: „Fiul omului, stai în picioare şi-ţi voi vorbi!” (Ezechiel 2:1). Când Ioan autorul Apocalipsei L-a văzut pe Isus stând în mijlocul celor șapte biserici, el a scris: „Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort” (Apocalipsa 1:17). Înțelegi tiparul care se conturează aici? Apostolul Pavel scrie: „să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare…” (Efeseni 4:1-2). Gândește-te la expresia „umblare cu Dumnezeu”: în a cui companie ești? A lui Dumnezeu! Poți numi o chemare mai înaltă? Cu cât mai înaltă este chemarea ta, cu atât mai mic trebuie să te faci după propria ta estimare. Smerenia nu înseamnă să te consideri o persoană neînsemnată, ci să te gândești mai puțin la tine. Domnul Isus a concluzionat astfel: „Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat.” Așa că – practică smerenia!

https://www.youtube.com/watch?v=sUD2KyY2STY


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan
11.1‑27
În neliniştea lor, cele două surori din Betania I‑au adresat Prietenului divin o rugăciune care ne poate servi drept model: Doamne, iată, acela pe care‑l iubeşti este bolnav (v. 3). Numindu‑L Domn, ele Îi recunosc autoritatea şi nu‑şi permit să‑I dicteze, de exemplu: vino să‑l vindeci! Ele expun simplu cazul care le preocupa. De asemenea, ele cunoşteau dragostea Lui şi la aceasta fac apel. Totuşi, această afecţiune nu‑I impune lui Isus să plece imediat în Iudeea, după cum nici intenţiile criminale ale iudeilor nu‑L împiedică să meargă acolo când a sosit momentul. El nu Se lasă condus de sentimente, cum facem noi adesea, nici oprit de teama de oameni. Ascultarea de Tatăl Său este singura care‑I dirijează paşii. Prin această întârziere, gloria lui Dumnezeu va străluci şi mai mult, pentru că Lazăr este deja de patru zile în mormânt atunci când Domnul Isus ajunge în Betania. Ne aflăm uneori în faţa unor persoane încercate de doliu. Şi resimţim atunci totala insuficienţă a compasiunii omeneşti (asemenea celei a iudeilor din v. 19). Totul se schimbă însă când ne îndreptăm privirile spre Cel care este Învierea şi Viaţa. Atunci înţelegem plinătatea valorii lucrurilor veşnice.

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE
28 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
ckbible.org/…/calendarul-domnul-este…/
Dar voi, preaiubiților, zidindu-vă pe credința voastră preasfântă, rugându-vă prin Duhul Sfânt, păstrați-vă în dragostea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viață eternă.
Iuda 20,21
Credinciosul are nevoie să se zidească în fiecare zi pe credința sa preasfântă. Ea face referire la voia revelată a Domnului, așa cum vedem în versetul 3: „credința dată sfinților o dată pentru totdeauna“. Pe ea se sprijină cel credincios. Fiind sigur că ea constituie o temelie de nezdruncinat împotriva atacurilor oamenilor și ale demonilor, el se poate zidi pe ea. Zidirea implică o hrănire continuă cu Scriptura, pentru ca sufletul să fie întărit. În strânsă legătură cu acest aspect stă rugăciunea „prin Duhul Sfânt“, nu o recitare formală a unor rugăciuni, ci comuniunea spirituală cu Dumnezeu, prin care sunt aduse înaintea Lui toate nevoile și toate dificultățile. Rugăciunea prin Duhul Sfânt poate rezulta doar dintr-o umblare prin Duhul Sfânt.
Urmează o poruncă clară: „Păstrați-vă în dragostea lui Dumnezeu“ (versetul 21). Remarcați că nu ni se cere să-L facem pe Dumnezeu să ne iubească. Un astfel de gând este cu totul opus Celui a cărui natură este dragostea, iar crucea ne-a demonstrat dragostea Lui pe deplin. Această dragoste este neschimbătoare, chiar dacă noi, uneori, nu o savurăm așa cum ar trebui. Niciodată să nu ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu! Împrejurările prin care trecem nu o pot schimba, iar sufletul care se bazează pe ea va fi triumfător în conflictele și în dificultățile vieții.
Mai există un îndemn: trebuie să așteptăm venirea Domnului nostru Isus Hristos – îndurarea Lui pentru viața eternă. Avem încă de pe acum viața eternă, prin credința în Cel care este El Însuși viața eternă, însă ne îndreptăm către un loc unde viața va domni și unde totul va fi potrivit cu această viață pe care deja o avem prin Duhul. În felul acesta, sufletul încrezător privește cu speranță în sus și așteaptă cu răbdare venirea Domnului.
H. A. Ironside

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/

https://www.youtube.com/watch?v=jSjVoSEkH7M
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!
Evrei 4.7
Acum este ziua mântuirii
Tocmai voiam să mă duc la culcare, când a sunat telefonul. „Ați putea, vă rog, să veniți la spital? Un muribund dorește să vorbească cu dumneavoastră. Vă rog, grăbiți-vă!“ Puțin mai târziu mă aflam la patul bolnavului. Era un om în floarea vârstei. În seara aceea, o mașină a derapat pe șoseaua umedă și l-a lovit. Picioarele îi erau zdrobite. Dramatic era faptul că șoferul a fugit de la locul accidentului, iar bărbatul grav rănit a fost găsit numai după câteva ore.
Acum era prea târziu! La amiază fusese sănătos, acum era mistuit de dureri îngrozitoare. În după-masa aceea ar fi râs dacă cineva i-ar fi vorbit despre moarte. Acum gemea: „O, Doamne, păcatele mele, mă tem atât de mult…“. I-am spus câteva cuvinte din Sfânta Scriptură și i-am amintit de Numele Domnului Isus, dar nu mă auzea. Avea dureri foarte mari. Apoi a devenit inconștient.
Și așa a murit. Am stat șocat lângă patul său. Aș fi deschis fereastra și aș fi strigat întregului oraș aglomerat: „Căutați pe Domnul Isus atât timp cât mai este de găsit! Pocăiți-vă acum cât mai este timp! Curând poate să fie prea târziu! Pe patul de moarte ești prea slab să mai faci acest pas! Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!“.
Mâine poate să fie prea târziu, veșnic prea târziu! Ascultați astăzi de glasul Lui! Acum este ziua mântuirii!
Citirea Bibliei: Iov 6.1-30 · Fapte 7.17-34

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/fii-un-sustinator-3/
FII UN SUSȚINĂTOR! (3)-FUNDATIA SEER ROMANIA
„Iosua… slujitorul tău, va intra în ea; întăreşte-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea ţării aceleia.” (Deuteronomul 1:38)
Când vine vorba despre darul susținerii, să subliniem câteva aspecte: 1) Susținerea este un dar neglijat. Oare de ce? Pentru că nicio lucrare nu pare mai necesară în biserică astăzi decât încurajarea. Sunt atât de frecvente descurajarea și temerile, și e atât de dificil să găsești – chiar și în biserică – încurajare. În multe comunități și biserici există ceva ce-am putea numi „comitetul dușurilor reci” – un grup de oameni mereu gata să-ți spună de ce o lucrare nu dă rezultate, și să-ți demonstreze că un oarecare program nu funcționează. Oamenii aceștia sunt mult mai vocali decât cei care încurajează, fapt care ne duce la următorul aspect: 2) Susținerea este un dar necesar. Indiferent cât de bine par să meargă lucrurile sau cât de bine arată cineva pe dinafară, fiecăruia dintre noi ne prinde bine uneori puțină încurajare. De fapt, susținerea este atât de importantă, încât întreaga biserică ar trebui să fie implicată în ea. Biblia spune: „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie”. (Evrei 10:24-25). Biserica este un loc în care oamenii trebuie ridicați, nu dărâmați. Noi trebuie să-i susținem pe oameni atunci când n-au nevoie, și să nu așteptăm până când au nevoie de încurajare! Dacă așteptăm prea mult, încurajarea poate veni prea târziu. Nu aștepta să se întâmple ceva bun ca să rostești o încurajare; fă-o ca o practică obișnuită. „Dar nu știu ce să le zic,” spui tu. Dacă Îi ceri lui Dumnezeu înțelepciune în sensul acesta, El ți-o va da. „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare” (Isaia 50:4). Așadar, fii un susținător!

https://www.youtube.com/watch?v=TkR1EQauhzY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
28 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan 10.22‑42
Plini de rea‑credinţă, iudeii Îl iau din nou la întrebări pe Domnul: Dacă Tu eşti Hristosul, spune‑ne deschis!(v. 24). Iar El nu numai că le‑o spusese (de exemplu, cap. 8.58), ci le‑o şi arătase (v. 25,32,37,38). De acum încolo, activitatea Sa va fi rezervată turmei Sale. Oile Îi aparţin de drept, în primul rând pentru că Tatăl I le‑a dat Lui în mod expres (v. 29), apoi pentru că El le‑a răscumpărat. Şi preţioasele versete 27 şi 28 ne spun pe de o parte ce face El pentru oile Lui, anume că le dă viaţă veşnică, le conduce şi le ţine la adăpost în mâna Lui, şi, pe de altă parte, ce le caracterizează, faptul că ascultă de glasul Lui şi că Îl urmează. Nu este acesta răspunsul potrivit la dragostea Lui minunată?
Încă o dată iudeii caută să‑L ucidă cu pietre (cap. 8.59), acuzându‑L acum de blasfemie. Om fiind, Te faci pe Tine Însuţi Dumnezeu (v. 33), pretind ei. Aceasta era, într‑adevăr, ambiţia celui dintâi Adam şi este, de atunci, a tuturor urmaşilor lui: de a fi egali cu Dumnezeu. Dar Isus a urmat tocmai calea inversă:Fiind în chip de Dumnezeu la înfăţişare fiind găsit ca un om, S‑a smerit (Filipeni 2.6‑8).
Mulţi au crezut în El acolo concluzionează totuşi versetul 42 (ca şi cap. 8.30) devenind fericitele Sale oi.

Read Full Post »

Meditatie – Aboneaza-te pentru a fi la curent cu urmatoarele postari!

Multumim si mii de binecuvântări.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
27 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4WvUbO50sQ

https://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este…/
Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul întâlnirii, la întâi ale lunii a doua, în anul al doilea după ieșirea lor din țara Egiptului.
Acestea sunt poruncile și rânduielile pe care le-a poruncit Domnul prin Moise fiilor lui Israel, în câmpiile Moabului.
Numeri 1.1; 36.13
Călătoria lui Israel prin pustie, de la Sinai și până în câmpiile Moabului, a durat aproximativ treizeci și opt de ani. În tot acest timp, Dumnezeu Și-a călăuzit cu credincioșie poporul către țara promisă, fără să piardă niciodată din vedere scopul Său, chiar dacă poporul l-a pierdut de cele mai multe ori. Călătoria prin pustie a scos la iveală inima necredincioasă a israeliților, însă, chiar dacă L-au ispitit pe Domnul de multe ori, murmurând împotriva Lui, El le-a vorbit aceste cuvinte din Numeri 15.2: “Când veți intra în țara locuințelor voastre, pe care v-o dau”; și, din nou, în versetul 18: “Când veți intra în țara în care vă voi duce”. Toată necredința și toate murmurele lor n-au putut zădărnici scopul lui Dumnezeu de a-i aduce în țara în care curgea lapte și miere. El niciodată nu i-a abandonat; și niciodată nu ne abandonează nici pe noi. Ce răbdare infinită!
Toate aceste lucruri li s-au întâmplat ca imagini pentru noi și sunt scrise pentru învățătura noastră. Ce trebuie deci să învățăm din ele? Dumnezeu ne învață astăzi, așa cum a dorit să-l învețe și pe Israel în trecut, acest mare adevăr: carnea nu folosește la nimic. Tot ceea ce a fost încredințat responsabilității omului s-a sfârșit cu faliment, fiindcă omul nu ascultă de glasul lui Dumnezeu. Neascultarea este cauza slăbiciunii și a falimentului. Ce istorie tristă!
Dumnezeu rămâne însă credincios, în ciuda falimentului omului. El mustră și disciplinează, iar când aceste metode produc efectul dorit, El ne amintește de Hristos și de lucrarea Lui încheiată de la cruce, prin care a fost glorificat. Într-adevăr putem fi încredințați că Cel care a început o bună lucrare în noi o va duce la bun sfârșit până în ziua lui Isus Hristos (Filipeni 1.6). Ce resursă minunată!
J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ
27 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=uO-gANeUnl4

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/
O, adevărat și cu totul demn de primit este cuvântul acesta: “Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”.
1 Timotei 1.15
De ce nu sunteți credincios?
Pentru că vă temeți să fiți batjocorit de prieteni și de cunoscuți? Isus Hristos spune: “De oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în această generație adulteră și păcătoasă, Se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său” (Marcu 8.38).
Sau vă deranjează umblarea unor oameni care spun că sunt credincioși? Cuvântul lui Dumnezeu spune: “Fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu” (Romani 14.12).
Poate gândiți că Dumnezeu ar trebui să fie mulțumit cu faptele dumneavoastră? Isus Hristos spune: “Dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3.3).
Poate nu sunteți dispus să renunțați la păcat și la tot ce vă reține să veniți la Hristos? El spune: “Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul?” (Matei 16.26).
Sau vă temeți că Hristos nu v-ar primi? El vă cheamă: “Pe cel care vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6.37).
Poate vă îngrijorați că nu veți rămâne statornic până la țintă? Pavel spune: “Sunt încredințat că Acela care a început în voi o bună lucrare o va duce la capăt până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1.6).
Citirea Bibliei: Iov 5.1-27 · Fapte 7.1-16

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
27 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/fii-un-sustinator-2/
FII UN SUSȚINĂTOR! (2) – Fundația S.E.E.R. România
“…Întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruiască în credinţă…” (Faptele Apostolilor 14:22).
Un susținător are abilitatea de a face între altele și aceste trei lucruri:
1) El confirmă. “După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruiască în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri” (Faptele Apostolilor 14:21-22). Omul cu “limba iscusită” este un stâlp de susținere în vremuri de încercare. El știe să-i motiveze pe cei aflați în necazuri și să-i atenționeze, atunci când pornirea le aduce necaz. El aruncă o vestă de salvare credinciosului care se îneacă în marea îndoielii.
2) El consolează. Biblia spune: “Ei au ieşit din temniţă şi au intrat în casa Lidiei; şi, după ce au văzut şi mângâiat pe fraţi, au plecat.” (Faptele Apostolilor 16:40). Aici, darul susținerii se manifestă în forma sa cea mai fină. Pavel și Sila au fost acuzați pe nedrept, au fost bătuți cu nuiele și aruncați în temniță, cu mâinile și picioarele prinse în butuci. Când a aflat biserica despre toate acestea, credincioșii au fost foarte supărați. În mod uimitor, după ce au fost eliberați din închisoare, în loc să caute consolare și mângâiere la frații în credință, Pavel și Sila au mers la biserică și au oferit ei înșiși încurajare.
3) El confruntă. “Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie…” (Filipeni 4:2-3). Aceste două femei, din biserică, nu se înțelegeau prea bine una cu cealaltă, așa că Pavel și-a luat în serios rolul de împăciuitor și le-a confruntat. A fost prietenos, a fost corect, a fost ferm… Și tu trebuie să fii la fel!

https://www.youtube.com/watch?v=XMww6bCg0fc

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

27 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan 10:7-21
În această evanghelie nu întâlnim parabole. Acela care este “Cuvântul” Se adresează oamenilor printr-un limbaj direct. În schimb, ce preţioase imagini şi comparaţii foloseşte Domnul pentru a ni Se descoperi! Vedeţi pasajele în care El afirmă: “Eu sunt” (6.35,48,51; 8.12; 10.7,9,11,14; 11.25; 14.6; 15.1,5). “Eu sunt uşa oilor”, spune El în versetul 7 şi în versetul 9. Pentru a fi mântuiţi, este necesar să intrăm “prin El” (comp. cu Efeseni 2.18). Dar noi avem nevoie să fim şi conduşi. Lăsaţi de capul nostru, suntem precum oaia, animal lipsit de inteligenţă, care se rătăceşte atunci când nu este condusă (citiţi Isaia 53.6). În contrast cu oamenii plătiţi, cu hoţii şi cu tâlharii, abili în a pustii sufletele, Isus Se prezintă aşadar ca Păstorul cel bun (v. 11 şi 14). Şi, în acest sens, aduce două dovezi. Cea dintâi este darul de bunăvoie al vieţii Sale pentru a-Şi răscumpăra oile, mărturie supremă a dragostei Sale pentru ele şi totodată ~ să nu uităm ~ motiv al dragostei Tatălui pentru El (v. 17).
Cea de-a doua dovadă este cunoaşterea pe care El o are faţă de oile Sale şi, reciproc, pe care ele o au faţă de Păstorul lor (v. 14). O legătură atât de strânsă confirmă drepturile pe care le are asupra turmei şi asupra inimii fiecăruia dintre noi.

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
26 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=xiNtMv2YYkY

https://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este…/
Toți greșim deseori. Dacă cineva nu greșește în cuvânt, este un om desăvârșit.
Iacov 3.2
Cât de obișnuite sunt greșelile în cuvânt! Într-adevăr, toți greșim deseori, însă, în ce privește vorbirea noastră, greșim foarte des. Acest lucru este atât de adevărat, încât ni se spune că cel care nu greșește în vorbire este în stare să se controleze în toate lucrurile. Dacă ne gândim la noi înșine sau la cei din jurul nostru, ne întrebăm pe bună dreptate unde poate fi găsit un astfel de om desăvârșit, care să-și țină ființa într-un control perfect. E clar că nu există un astfel de om. Acest lucru însă ne învață că trebuie să fim zăbavnici în a lua poziția de învățători, fiindcă este clar că cel care aspiră să-i învețe pe alții trebuie mai întâi să se învețe pe sine.
Iacov vorbește foarte clar despre limbă și folosește două imagini foarte expresive: zăbala, folosită pentru strunirea calului, și cârma, folosită pentru dirijarea corabiei.
Zăbala este mică în comparație cu calul, însă cu ajutorul ei omul poate avea un complet control asupra animalului. Corăbiile sunt mari și sunt mânate de vânturi puternice, sau, în zilele noastre, de motoare puternice, însă ele sunt dirijate prin intermediul unei cârme foarte mici, comparativ cu măsura corabiei.
Tot așa, limba este un mădular mic, însă realizează lucruri foarte mari, fie bune, fie rele. Din nefericire, descrierea ei ca fiind „un foc, o lume de nelegiuiri“ este în întregime adevărată! Deși mică, ea se laudă cu lucruri mari. Este ca o scânteie, care, deși minusculă, poate cauza un incendiu devastator.
F. B. Hole

SĂMÂNȚA BUNĂ
26 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=VNJT6eafJ4w

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/
Zilele mele aleargă mai iuți decât un alergător: fug, nu văd binele, trec ca și corăbiile de trestie, ca vulturul care se repede asupra prăzii.
Iov 9.25,26
Încotro așa grăbiți?
O bunicuță care nu ieșise niciodată din satul ei natal, foarte retras de altfel, a fost luată într-o zi cu mașina și dusă pe o autostradă cu trafic intens. Mașinile treceau cu viteză mare și aproape nu puteai să recunoști oamenii din ele. Femeii bătrâne i se părea totul aproape fantomatic și a spus gânditoare: „Unde vor să ajungă toți oamenii, de se grăbesc așa?“.
Încotro merg atât de grăbiți oamenii? Vor ajunge toți la ținta dorită? Timpul trece la fel de repede cum se grăbesc oamenii. Pe stradă, în fabrică, acasă, peste tot domină același gând: tot mai repede! Orele și zilele trec precum fulgerul. Cu siguranță, ai fost acaparat și tu de graba timpului nostru. Vrei să te oprești o clipă? Încotro mergi așa de grăbit? Ia-ți timp să cugeți la sufletul tău nemuritor; la Dumnezeu care ți l-a dat; la veșnicia care te așteaptă; la păcatele tale și la sângele lui Isus Hristos care le poate șterge.
Vezi cum în zbor se duce timpul!
Așa-au trecut chiar mii de ani
Și noi vom trece toți ca gândul,
Făr’ să lăsăm urmă măcar.
Aceste rânduri au fost scrise de un poet rus căruia Lenin i-a cerut să compună niște versuri care să nu conțină Numele lui Dumnezeu, dar în care să se simtă prezența Duhului Sfânt.
Citirea Bibliei: Iov 4.1-21 · Fapte 6.1-15

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/fii-un-sustinator-1/
FII UN SUSȚINĂTOR (1) !-Fundația S.E.E.R. România

“Îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi” (Evrei 3:13)

Cuvântul grecesc pentru “a îndemna” este parakalew. El provine din două cuvinte: unul care înseamnă “de-a lungul”, și altul care înseamnă “a chema.” Acesta este rădăcina cuvântului grecesc paraclet – numele pe care Isus Hristos îl dă Duhului Sfânt. Adevărata lucrare a Duhului Sfânt este aceea de a ne îndemna și de a ne încuraja în umblarea noastră cu Dumnezeu. Ca atare, niciodată nu te asemeni mai mult cu Duhul Sfânt și nu ești mai conectat la lucrarea Sa, ca atunci când îi îndemni și îi încurajezi pe ceilalți. Un susținător poate transforma un învins într-un învingător, pe cel leneș într-un om muncitor, și pe un pesimist într-un optimist… El îi inspiră pe alții dându-le un suflu nou, mult curaj și nădejde. Lucrarea încurajatorului este afirmarea și aprecierea.

Este important să nu uiți deosebirea dintre apreciere și afirmare. Noi apreciem ce face o persoană, dar afirmăm ceea ce este o persoană. Aprecierea vine și pleacă pentru că de obicei se referă la realizările omului, însă afirmarea ajunge direct la inima unei persoane – pentru că este țintită spre valoarea intrinsecă a acelei persoane. Susținătorul are abilitatea de a te face să ai o părere bună despre tine. El te ridică, te inspiră, te motivează, și te face să te simți mai bine prin simplul fapt că se află în preajma ta. Biblia spune că Barnaba era un asemenea susținător. “Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul.” (Faptele Apostolilor 11:22-23). Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi, este acesta: Fii un susținător!

https://www.youtube.com/watch?v=p3o5puS8JQQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
26 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan 9.35‑41; 10.1‑6
Spre binele lui este dat afară de farisei orbul vindecat, pentru că acolo Îl întâlneşte pe Acela care fusese respins înaintea lui şi care de asemenea a fost scos din templu, la sfârşitul capitolului precedent. Acum acest om va putea face un mare pas înaintând în adevăr şi cunoscând nu numai puterea lui Isus, ci şi Persoana Sa: Acela pe care Îl distinsese ca profet (v. 17) este Fiul lui Dumnezeu (v. 35‑37). Mulţi se mulţumesc să se ştie salvaţi, însă rămân ignoranţi cu privire la Salvatorul aceasta poate pentru că sunt încă reţinuţi în sisteme religioase, neavând făcută experienţa prezenţei Domnului acolo unde El a promis‑o (Matei 18.20). Pretinzând că văd bine, aceşti farisei se lasă orbiţi de ura şi de orgoliul lor religios. În capitolul 8, ei respinseseră Cuvântul Domnului; în capitolul 9, ei nu vor lucrarea Lui. Dar El nu are nimic de‑a face cu ei. Îşi cheamă oile pe nume, le scoate afară şi merge înaintea lor. Totuşi, n‑ar putea oare oile să se înşele, urmând un străin care să le ducă în rătăcire? Nicidecum! Ele au un mijloc sigur de recunoaştere a Aceluia căruia Îi aparţin: glasul Său bine cunoscut. Este el familiar fiecăruia dintre cititorii noştri?

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
25 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=9Yac7s45ouI

https://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este…/
Și a fost așa: când s-a întărit împărăția lui Roboam, și el a ajuns puternic, a părăsit legea Domnului, și tot Israelul odată cu el.
2 Cronici 12.1
Lecții din viața lui Roboam (3) – Păzirea Cuvântului lui Dumnezeu
Iov a pus următoarele două întrebări: „De unde vine deci înțelepciunea? Și unde este locul priceperii?“. Psalmistul, de asemenea, a întrebat: „De unde îmi va veni ajutorul?“ (Iov 28.20; Psalmul 121.1). Se pare că Roboam nu s-a gândit că răspunsul la aceste întrebări se găsea în Domnul. Probabil, el s-a gândit că puterea sa și întărirea împărăției sale se datorau lui însuși și înțelepciunii sale și, poate, unui mic ajutor din partea celor din jurul său. Rezultatul a fost că el a părăsit legea Domnului și, de vreme ce el era împăratul, tot Israelul l-a urmat pe această cale.
Este nu numai trist, ci și foarte grav să vedem credincioși care părăsesc Cuvântul lui Dumnezeu sau parte din el. Așa ceva înseamnă același lucru cu a-L părăsi pe Dumnezeu. „Voi M-ați părăsit“ (2 Cronici 12.5). Din cauza aceasta, „Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului și a luat vistieriile casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat tot“ (versetul 9). Nu numai că au pierdut toate vistieriile, dar au ajuns și robi ai lui Șișac (versetul 8). Acesta era felul în care ei trebuiau să învețe diferența dintre a-I sluji Domnului și a sluji împărățiilor națiunilor.
Roboam a pierdut toate bogățiile din cauză că a părăsit legea Domnului. A părăsi Cuvântul lui Dumnezeu, chiar și în parte, înseamnă a ne pierde bogățiile. Fie că este vorba de adevăruri prețioase cu privire la mântuirea sau la poziția noastră binecuvântată în Hristos, fie că este vorba de învățătura cu privire la lucrurile prezente sau viitoare, aceste bogății sunt pierdute. Dacă ne vom întoarce către noi înșine pentru a compensa această pierdere, nu vom face decât să devenim și mai săraci (Apocalipsa 3.17). Singurul mod în care ne putem păzi binecuvântările bogate este să păzim Cuvântul. Domnul a spus cu mare bucurie adunării din Filadelfia: „Ai păzit Cuvântul Meu“ (Apocalipsa 3.8). Facă El să-I fim și noi plăcuți în același fel!. A,Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
25 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=JwpfN75eCX8

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/
Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca s-o poată reține și n-are nicio putere peste ziua morții.
Eclesiastul 8.8
Producția supersonicelor în declin
Pe 24 iulie 2000 s-a încheiat primul contract preliminar de cumpărare a unui Airbus A380, cel mai mare avion civil fabricat în serie. Semnarea contractului a fost elogiată într-un ziar regional din sudul Franței, sediul firmei Airbus fiind în Toulouse. Același ziar scria a doua zi un alt articol triumfal despre „campionul“ ceva mai bătrân, Concorde, și încheia cu mândrie: „Concorde va zbura și în anul 2020“.
Dar, în seara zilei de 25 iulie 2000, la decolarea de pe aeroportul Paris s-a întâmplat tragicul accident care a făcut 113 victime și care a fost începutul sfârșitului avionului Concorde…
Între timp, cererea de avioane A380 a scăzut și ea, iar Airbus a anunțat că avea să oprească în anul 2021 producția lui. Airbus A380, Concorde sau chiar și naveta spațială americană Columbia au demonstrat într-un mod impresionant progresele tehnicii. Lumea ia cunoștință cu mândrie de astfel de succese mărețe. Dacă mai târziu însă, din cauza unor eșecuri tehnice sau umane, se ajunge la declin, atunci suntem cuprinși de un sentiment de adâncă nesiguranță și simțim o neputință înfricoșătoare.
Și Eclesiastul vorbește în versetul de astăzi despre lucruri pe care nu le putem opri, despre evenimente în fața cărora suntem neputincioși. El ne arată neputința omului de a controla hotarele vieții sale. De aceea, omul trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu și să se încreadă în mâna Lui!
Citirea Bibliei: Iov 3.1-26 · Fapte 5.33-42

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/ce-face-dumnezeu-cu-egocentrismul-nostru/
CE FACE DUMNEZEU CU EGOCENTRISMUL NOSTRU?-Fundația S.E.E.R. România
„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Galateni 5:24)

Se estimează că un om obișnuit rostește aproximativ 9 milioane de cuvinte pe an, și mai bine de jumătate dintre acestea sunt „eu, mie, al meu, pe mine”! Dar a-L urma pe Hristos înseamnă a muri față de sine, iar eul nostru nu renunță fără luptă. De aceea, apostolul Pavel a scris: „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Interesul propriu nu se retrage pur și simplu și moare, el trebuie ucis. Vorbim aici despre o luptă zilnică, pentru că noi avem tendința să ne agățăm zdravăn, cu aviditate de propriile noastre interese. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: „oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob” (Matei 20:27). În acele vremuri, robul era considerat cel mai de jos dintre slujitorii unei case. Asta înseamnă că ai fost chemat să-ți sacrifici propriile interese, pentru a-i sluji pe ceilalți. Și dacă trebuie, Dumnezeu îți va lăsa un semn ca să-ți aduci aminte ce a trebuit să facă pentru a ajunge la acele domenii în care ai fost încăpățânat și egoist. De exemplu, după întâlnirea sa cu Dumnezeu, patriarhul Iacov s-a ales cu un șchiopătat care i-a adus aminte mereu să fie supus și dependent față de Dumnezeu. Iar marele apostol Pavel scria: „ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf” (2 Corinteni 12:7). Care este țepușul tău? Un obicei cu care te lupți? O teamă care te urmărește? O relație dificilă? Un deficit financiar? O suferință fizică? Te-ntrebi: de ce Dumnezeu nu-l înlătură, pur și simplu? Pentru că Dumnezeu consideră că orice te face să depinzi mai mult de El, și mai puțin de tine însuți, este un plus și nu un minus!

https://www.youtube.com/watch?v=Jt9U4HOgrgE

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan 9.17‑34
Orbul vindecat constituie pentru farisei un martor supărător al puterii lui Isus. Ei caută deci să smulgă întâi de la el sau de la părinţii lui un cuvânt care să le permită să conteste această minune; iar când le este imposibil să o mai nege, încearcă să‑L denigreze pe Cel care a înfăptuit‑o şi să arunce dispreţ asupra Lui (cap. 8.49). Noi ştim că Omul acesta este păcătos (v. 24), afirmă ei, deşi, cu puţin înainte, Domnul le pusese întrebarea: Cine dintre voi Mă dovedeşte de păcat? (cap. 8.46).
Este o mare diferenţă între orbul vindecat şi părinţii lui. Aceştia ţineau mai puţin la adevăr decât la poziţia lor religioasă. A‑L recunoaşte pe Isus ca fiind Hristosul şi a avea parte de aceeaşi respingere ca şi El este mai mult decât pot ei suporta. Se tem de ruşine şi de dispreţ şi cât de mulţi le seamănă astăzi! Fiul lor, din contră, nu se jenează de părerile semenilor. De aceea, fariseii nu ajung să‑i clatine umila lui încredere în Cel care l‑a vindecat. El trecuse din întuneric la lumină; aceasta nu era pentru el o teorie sau o doctrină; era un fapt, o certitudine. Eu una ştiu spune el simplu că, fiind orb, acum văd (v. 25). Putem spune şi noi împreună cu el aceste cuvinte?

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
24 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=PyJYpJc5_Mc

https://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este…/
Dacă vorbește cineva, să fie ca și cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă slujește cineva, să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Hristos, ale Căruia sunt gloria și puterea, în vecii vecilor! Amin.
1 Petru 4.11
Doxologiile din Noul Testament (12) – Cuvintele lui Dumnezeu
Această doxologie apare în legătură cu subiectul slujirii în adunare, într-una dintre cele câteva ocazii când Petru vorbește despre chestiuni practice cu privire la adunare. Apostolul Pavel este cel care ne oferă cele mai multe îndrumări în privința acestui subiect, așa cum putem vedea în 1 Corinteni 12–14. În timp ce unele grupări creștine au abuzat de aceste capitole, altele au căzut în cealaltă extremă și le-au eliminat din bibliile lor, înlocuindu-le cu un sistem clerical, în care un singur om face întreaga slujire. Trebuie să ne ferim de ambele extreme.
Deși afirmația lui Petru aici asupra acestui subiect este scurtă și lipsită de detalii, în contrast cu îndrumările lui Pavel, ea nu este nicidecum mai puțin clară – de fapt este cum nu se poate mai clară. Aici nu este vorba de a pretinde posesiunea unor daruri miraculoase, însă, lucru foarte important, întregul sistem clerical este și el dat la o parte, în egală măsură. Când creștinii de la început se adunau, regula era: „dacă vorbește cineva …“, aceasta însemnând că era libertate pentru toți frații, cu condiția ca vorbirea să fie precum „cuvinte ale lui Dumnezeu“. Aceasta înseamnă că cei care vorbesc trebuie să fie conștienți că sunt gura lui Dumnezeu, ceea ce constituie un gând deosebit de solemn: „Păzește-ți piciorul când mergi în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor; pentru că ei nu știu că fac rău. Nu te pripi cu gura ta și să nu ți se grăbească inima să rostească ceva înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în ceruri și tu pe pământ; pentru aceasta, cuvintele tale să fie cumpătate!“ (Eclesiastul 5.1,2). Lucrul principal este încrederea în Dumnezeu, în călăuzirea Duhului Sfânt și în puterea pe care El o oferă. Domnul să facă să ne bazăm pe El pentru închinare și pentru slujire, „pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Hristos, ale Căruia sunt gloria și puterea, în vecii vecilor! Amin“.
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
24 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=EFEF9a-MsD4

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/
Vă las pacea, vă dau pacea Mea.
Ioan 14.27
Pacea Sa
Domnul Isus le-a spus ucenicilor că le lasă pacea și S-a referit la pacea cu Dumnezeu, pe care El a făcut-o prin sângele Său care a curs la cruce. Domnul Isus dăruiește pacea pentru conștiință oricui vine la El cu pocăință și credință (Coloseni 1.20).
Domnul însă a spus că le dă pacea Sa, adică propria Lui pace pe care o avea în inima Sa în părtășia cu Dumnezeu, când a mers prin această lume rea și dușmănoasă și a fost „ispitit în toate“ (Evrei 4.15). Nimic nu a putut tulbura pacea și liniștea Lui în părtășia cu Dumnezeu. El vrea să ne dea această pace pentru inima noastră în toate împrejurările vieții noastre.
Ce har deosebit că, prin El, nu doar conștiința ajunge la liniște, ci și inima noastră! Să nu uităm niciodată să-I mulțumim pentru dragostea Lui cu care ne-a iubit și prin care Și-a dat viața pentru a ispăși păcatul! Pacea care a adus conștiințele noastre la liniște este de neclintit, la fel și lucrarea Lui de la Golgota. Să credem că El va lucra totul spre binele nostru, pentru ca inimile noastre să savureze pacea Lui adâncă în toate împrejurările vieții! Simțim această pace numai dacă trăim în părtășie strânsă cu Dumnezeu. Domnul Isus a putut să spună întotdeauna: „Da, Tată“, și așa trebuie să fie și la noi. Oricât de greu ne vine să spunem Da căilor lui Dumnezeu, aceasta trebuie să fie ținta spre care să ne fie îndreptate gândurile și simțămintele noastre. Atunci El ne dă pacea Lui.
Citirea Bibliei: Iov 2.1-13 · Fapte 5.25-32

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
24 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/straduieste-te-sa-ai-partasie-cu-dumnezeu/

STRĂDUIEȘTE-TE SĂ AI PĂRTĂȘIE CU DUMNEZEU!-Fundația S.E.E.R. România
„Să-L cunosc pe El… şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui…” (Filipeni 3:10)
Să știi lucruri despre Dumnezeu este una, dar să-L cunoști în mod personal este cu totul altceva. Oprește-te o clipă, astăzi, și analizează-ți viața. Nu cumva umblarea ta cu Dumnezeu a devenit o înaintare lentă? Poți avea rezervorul mașinii mereu plin numai dacă faci vizite regulate la pompa de benzină; și asta mai presupune și să fii atent la indicatorul de combustibil. Iată deci că umplerea rezervorului nu se produce din senin: este nevoie de vigilență, angajament și acțiune. Firea pământească se va împotrivi în fiecare clipă și împrejurările potrivnice vor veni adesea să te descurajeze. Chiar și cei apropiați pot înțelege greșit noile tale priorități spirituale. Dacă ar fi ceva ușor, oricine ar face-o. Premiul este oferit acelora care pot spune, asemenea lui Pavel: „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Filipeni 3:10-11). În Biblie citim că: „Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine” (Geneza 2:25). Asta înseamnă apropiere și intimitate fizică! Însă apropierea supremă nu este între un bărbat și o femeie, ci este între om și Dumnezeu! Este acea părtășie profundă cu El, iar apostolul Pavel nu doar s-a rugat pentru ea, ci a și practicat-o toată viața. Nimic nu era mai important pentru el. Ce poți spune despre tine? Cânți laude lui Dumnezeu, la biserică, având mintea în altă parte? Ai devenit atât de critic în preajma altora, încât vorbești ca un necredincios? Ai lăsat ca obiceiurile păcătoase să-ți fure încrederea în Dumnezeu? (vezi 1 Ioan 3:21-22). Nu?! Slavă Domnului! Dar dacă unele dintre ele sau toate acestea sunt adevărate, trebuie să faci ceva în acest sens, astăzi! Așa că, începând de astăzi, străduiește-te să ai o relație tot mai profundă cu Dumnezeu!

https://www.youtube.com/watch?v=rnKVKOWcSf8

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
24 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Ioan 9.1‑16
Evanghelia lui Ioan este cea a întâlnirilor personale cu Domnul: Nicodim, samariteanca, paraliticul de la Betesda, bărbaţi şi femei cu diferite poziţii sociale au de‑a face cu Isus în mod individual. A avut fiecare dintre noi o astfel de întrevedere particulară cu Isus?
Acest orb din naştere ilustrează starea noastră naturală. Păcatul ne‑a făcut incapabili să vedem lumina lui Dumnezeu. Vederea noastră morală şi spirituală este întunecată încă de la naştere. Dumnezeu trebuie să ne deschidă ochii asupra stării noastre, asupra cerinţelor sfinţeniei Sale, asupra lumii Nu ca urmare a vreunui păcat deosebit de grav i‑a pedepsit Dumnezeu pe acest om şi pe părinţii lui, ci această infirmitate va fi un prilej pentru Isus să facă să strălucească harul Său. Tina pe care o face este o imagine a umanităţii Sale prezentate omului. Pentru a putea vedea însă, tina trebuie să fie spălată: Cuvântul (apa) i‑L revelează pe Hristos ca fiind Trimisul lui Dumnezeu (Siloam înseamnă Trimis). Orbul s‑a dus crezând şi s‑a întors văzând (v. 7). Este apoi vorba de mărturia sa. Vecinii, cei care‑l cunosc, se miră: Este oare cu putinţă să fie el? O întoarcere la Dumnezeu nu poate trece neobservată. A noastră ne‑a produs ea în viaţă o schimbare văzută de toţi?

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
23 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=LLg_wJQgAqE

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
Acesta este preaiubitul meu, da, acesta este prietenul meu.
Cântarea Cântărilor 5.16
Preaiubitul, descris de către Mireasă (2)
Pântecele Lui este asemănat cu fildeșul strălucitor, acoperit cu safire. Albul și finețea fildeșului arată perfecțiunea lui Hristos, Cel fără cusur și fără pată, iar safirele arată scumpătatea Lui. Petru prezintă aceste două caractere ale lui Hristos atunci când vorbește despre El ca fiind “fără cusur și fără pată”, iar în altă parte spune: “Iată, pun în Sion o piatră de unghi, aleasă, prețioasă; și cine crede în El nicidecum nu va fi dat de rușine” (1 Petru 1.19; 2.7).
Picioarele Lui sunt ca niște stâlpi de marmură, așezați pe postamente de aur fin. Aceasta vorbește despre stabilitatea și despre tăria hotărârii care L-au caracterizat întotdeauna pe Domnul Isus. Postamentele de aur fin arată că toată stabilitatea și tăria Lui își au temelia în dreptatea divină.
Înfățișarea Lui, întregul Său aspect, este asemănată cu Libanul, o imagine care ne vorbește despre excelența și despre demnitatea lui Hristos.
Cerul gurii Lui este plin de dulceață. În contextul imaginilor din cântare, sărutul este cel pus în legătură cu gura, mai degrabă decât cuvintele. Această afirmație din descrierea făcută de mireasă ne prezintă deci dulceața dragostei lui Hristos.
Ființa Lui este plină de farmec. În Hristos avem Obiectul perfect – pe Acela care este plin de farmec. Inima deci se poate odihni în El pe deplin satisfăcută. În imaginea folosită în Daniel, capul era de aur, însă degetele picioarelor erau parte de fier și parte de lut. Aici, capul Mirelui este asemănat cu aurul curat, iar picioarele, cu niște stâlpi de marmură așezați pe temelii de aur curat. În Cel Preaiubit nu există niciun regres. Întreaga Sa înfățișare este maiestuoasă. Toată Ființa Lui este plină de farmec!
La încheierea descrierii, mireasa poate adăuga: “Acesta este preaiubitul meu, da, acesta este prietenul meu!”. La fel, fiecare răscumpărat poate spune despre Hristos: «El este Preaiubitul meu, este Prietenul meu»!
H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
23 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=0uqCQ5r0w7M

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Nu este decât un pas între mine și moarte.
1 Samuel 20.3
Numai două minute!
Întârziase numai două minute! Și, pentru cele două minute de întârziere, nu i-a fost permis să intre în avion. Au fost doar două minute care au decis între viață și moarte!
Avionul trebuia să zboare din Etiopia spre Kenya și la bord erau 157 de persoane. Lui nu i s-a permis să intre în avion, deși avea rezervat locul 2L la clasa Business. Venise prea târziu, iar personalul a fost de neînduplecat.
Grecul Antonis Mavropoulos era încă furios când, după trei ore de așteptare, a putut ocupa loc într-un alt avion spre Nairobi. Imediat după aceea a venit un agent de securitate și i-a spus să înceteze să protesteze și, în schimb, să-I mulțumească lui Dumnezeu. Atunci Mavropoulos a aflat că avionul pe care îl pierduse se prăbușise la șase minute după decolare. Toți pasagerii muriseră, el fiind deci singurul supraviețuitor.
Și noi am fost păziți de multe ori și ni s-a dat din nou viața, în dar. Poate doar mai târziu am realizat acest lucru. Dumnezeu ne-a dăruit încă o dată harul Său și totodată timp să venim la El. Dumnezeu ne-a dat timp și ca să-I mulțumim pentru ocrotirea, pentru bunătatea, pentru credincioșia Sa și pentru ajutorul Său, fără de care am fi fost pierduți. “O, de L-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui!” (Psalmul 107.8).
Citirea Bibliei: Iov 1.13-22 · Fapte 5.12-24

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
23 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/elibereaza-te-de-datorii/
ELIBEREAZĂ-TE DE DATORII! – Fundația S.E.E.R. România
“Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.” (Proverbele 22:7)
Pentru a te elibera de povara datoriilor, trebuie să faci câteva lucruri:
1) Stabilește-ți scopuri financiare în scris! Hotărăște-te ce este cu adevărat important – cât vei economisi, cât vei cheltui, și cărei cheltuieli (investiții) îi poți face față fără să-ți pui în pericol viitorul. Unul dintre motivele pentru care nu ne atingem scopurile este că nu ne stabilim vreunul. Trebuie să știi încotro mergi și cum poți ajunge acolo.
2) Începe cu pași mărunți! Ocupă-te de fiecare factură pe rând. E uimitor să vezi câte poți realiza când ești serios și te ții de un plan. Biblia ne asigură că “la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” (vezi Galateni 6:9).
3) Nu mai tânji după lucruri pe care nu le poți plăti! Dacă te întinzi mai mult decât îți este plapuma, vei avea dobânzi tot mai mari și îți vei îngreuna viața. Folosește cărți de credit numai dacă ești destul de disciplinat ca să nu depășești pragul. Poate intențiile tale sunt bune, dar circumstanțele neprevăzute te pot face să cari după tine sume neplătite de la o lună la alta. Și dacă domeniul cheltuielilor ți-a scăpat de sub control, te rog să faci cea mai avantajoasă “operație” – taie-ți cărțile de credit!
4) Dăruiește mai mult lui Dumnezeu! Poate lucrul acesta sună a nebunie și pare a fi împotriva gândirii logice, când ai datorii… dar Domnul Isus a promis că “vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38).
5) Așteaptă-te la dezaprobare. Când începi să practici disciplina spirituală, probabil unii vor fi nemulțumiți, mai ales dacă îi afectează în mod personal. Dar dacă în viața ta vei face doar lucrurile pe care lumea le aplaudă, nu vei avea realizări prea mari. Așa că, începând de astăzi, Dumnezeu dorește să scapi de datorii – și (conform Ioan 8:36) să fii liber!

https://www.youtube.com/watch?v=dSzKItvjzn0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
23 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-
Ioan 8:37-59
În capitolul 5.45, Domnul le arătase iudeilor inconsecvenţa lor: în timp ce făceau apel la Moise, înseşi scrierile acestuia îi acuzau. Aici ei îşi reclamă calitatea de fii ai lui Avraam, în timp ce lucrările lor erau cele ale diavolului, care este mincinos şi ucigaş de la început. Auzim uneori spunându‑se: aşa tată, aşa fiu (comp. cu Ezechiel 16.44), şi Domnul confirmă că după faptele noastre se poate vedea ai cui copii suntem (comp. cu 1 Ioan 3.7-10). Pe pământ există doar două mari familii: cea a lui Dumnezeu şi cea a diavolului. Fiecare trebuie să ştie căreia dintre acestea îi aparţine. Faptul de a fi copii din părinţi creştini nu conferă mai multe drepturi înaintea lui Dumnezeu decât le dădea acestor iudei orgolioşi titlul lor de descendenţi ai lui Avraam; dimpotrivă, atrage o responsabilitate mai mare.
“Ai demon”, repetă aceşti mizerabili (v. 48 şi 52; comp. cu cap. 7.20 şi 10.20). Din nou admirăm răbdarea Domnului Isus: în faţa acestor insulte, El lasă Tatălui grija răzbunării gloriei Sale. Şi prin aceasta, El este măreţul nostru Model. Singura noastră preocupare trebuie să fie aceea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de a păzi Cuvântul Său (v. 55). “Eu sunt” declară Isus în versetul 58. Nu numai “eram înainte de Avraam”, ci “Eu sunt veşnic” (comp. cu Exod 3.14)!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: