Feeds:
Posts
Comments

Archive for June 9th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

9 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/

https://www.youtube.com/watch?v=k0u4Oobv6CM

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Vă recomand pe Fivi, sora noastră, care este slujitoare a adunării din Chencrea.Romani 16.1Observăm cu bucurie că, atunci când Domnul suferea pe cruce, erau acolo mai multe femei. Este de înțeles că Maria, mama Domnului, se afla acolo, însă mai erau și alte femei împreună cu ea. În acele momente dificile și periculoase, ele s-au asociat cu Domnul Isus, fără să le fie teamă, nici rușine.Apoi, după ce El a înviat dintre cei morți, le vedem din nou la mormântul Lui. Au venit dis-de-dimineață, aducând miresme. Ele își arătau astfel dragostea și grija față de Domnul, în moartea Sa, și doreau ca El să aibă o înmormântare așa cum trebuia. Unde erau cei unsprezece ucenici, care își declaraseră cu mândrie atașamentul față de Domnul și spuseseră că nu-L vor părăsi niciodată?Ce minunat este să vedem credincioșia și manifestarea dragostei pentru Domnul a acestor femei! Ne aducem aminte de alte două femei care au fost credincioase Domnului și care L-au iubit: Maria și Marta.În alte pasaje ale Noului Testament citim despre Dorca, despre Priscila, despre Lidia, despre două surori din adunarea din Filipi etc. Unele au fost implicate în lucrarea evangheliei, alături de Pavel, altele au manifestat ospitalitate, iar altele au fost bogate în fapte bune. Știm că Scriptura ne învață că există o sferă specială de lucrare pentru surori și trebuie să ne amintim că fiecare dintre noi am primit un dar. Ce bine este când aceste daruri sunt folosite pentru binecuvântarea celorlalți! De aceea este o mângâiere să vedem sârguința multor surori în lucrarea lor pentru Domnul.Ce binecuvântare este să avem surori evlavioase în adunare, fiindcă nivelul spiritual al adunării este în mod direct afectat de spiritualitatea surorilor! Să-I fim recunoscători lui Dumnezeu pentru surori și pentru credincioșia lor față de Domnul!

SĂMÂNȚA BUNĂ

9 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://www.youtube.com/watch?v=DK7j7bTwv1g

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+

Credința este siguranță cu privire la cele nădăjduite, convingere cu privire la lucrurile care nu se văd.Evrei 11.1

Nu pot să cred!Un tânăr care ascultase vestirea evangheliei a afirmat: „Nu pot să cred“. Predicatorul l-a întrebat: „Este, într-adevăr, așa? Pe cine nu îl poți crede?“.Această întrebare l-a pus pe gânduri. Deodată a recunoscut că îi crede zilnic pe mulți oameni, fără să fie convins temeinic de credibilitatea lor personală. Credea ce scrie ziarul, credea orarul trenurilor, îi credea pe prietenii și pe vecinii săi când îi spuneau ceva din viața orașului. Cu un cuvânt, îi credea pe oameni și se încredea în ei. Doar pe Dumnezeu nu voia să-L creadă.Dar în acea zi dorea să-L creadă. Nu exista niciun motiv de a nu se încrede în Dumnezeu. Această cunoștință a venit ca o iluminare peste el și – a crezut! În sfârșit a ajuns să se încreadă în Dumnezeu, care nu poate minți. Tânărul a crezut ce spune Dumnezeu în evanghelie despre Fiul Său Isus Hristos și despre moartea Lui ispășitoare, mărturisind în rugăciune vina vieții sale. Înainte ca ziua să se încheie, a primit prin Cuvântul lui Dumnezeu și siguranța mântuirii.Credința în Dumnezeu se arată prin încrederea în El cu tot ce suntem și avem. Dumnezeu îi salvează pe cei care cred. El ne iartă și ne spală de toate păcatele, ne îndreaptă viața într-o direcție bună, ne dă odihnă și pace în inimă, ne dă siguranță în loc de teamă și îngrijorare.

Citirea Bibliei: Geneza 41.53-42.8 · Psalmul 27.7-14

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

9 IUNIE 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/lupta-pentru-excelenta-2/

LUPTĂ PENTRU EXCELENȚĂ (2)-Fundația S.E.E.R. România„

Ca să deosebiţi lucrurile alese…” (Filipeni 1:10).

„Lucrurile alese” implică două condiții importante: timp suplimentar și efort suplimentar. Iar consecința va fi că vei merge până la capăt, și nu până unde îți dictează alții, întrucât consideri că este o chestiune de caracter și integritate. Nu vorbim aici despre lupta pentru a fi perfect. Obsesia asta poate conduce la nebunie, atât pentru tine, cât și pentru cei din jur. Perfecționismul are la bază autocentrismul. El caută aprobare și aplauze. Scopul tău trebuie să fie acela de a îndeplini orice sarcină sau orice demers ca și cum Dumnezeu Însuși ți l-ar fi cerut, și El ți-ar evalua și ți-ar răsplăti performanța. Proverbul „Fă binele și așteaptă răul” nu se aplică atunci când e vorba despre Dumnezeu; El nu uită nicio lucrare sau activitate de-a ta, și te va răsplăti. Așa că: „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23-24). Asta înseamnă să-ți îndeplinești datoria în cel mai bun mod posibil, chiar și când șeful nu e prin preajmă. Și încă un gând important: evită persoanele care au obiceiuri proaste la locul de muncă, și de asemenea pe cei care îți disprețuiesc eforturile de a atinge excelența. Chiar vrei să fii ca ei?! Împlinești tu în viață scopurile pe care ți le dorești? Dacă Dumnezeu este Tatăl tău ceresc, atunci tu Îi porți numele! Și ar trebui să exclami: „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!” (Psalmul 8:1). Așadar, rostește azi, acum această rugăciune: „Tată, dăruiește-mi te rog preocuparea și puterea de a atinge excelența în tot ceea ce fac! Ajută-mă să conștientizez prezența Ta iubitoare, ca să pot face totul ca pentru Tine, nu ca pentru oameni. În Numele Domnului Isus, Amin!”

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

9 IUNIE 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 17.1‑19

Este normal ca lumea în care domneşte răul să fie plină de scandaluri şi de prilejuri de cădere; dar, când un creştin ajunge să fie o capcană pentru un altul mai slab decât el, acest lucru este infinit mai trist şi mai solemn.Cel care iartă (cap. 7.48) ne învaţă aici cum trebuie să iertăm (v. 3,4). Oricum, apostolii simt că, pentru a acţiona conform acestor principii ale harului, ei au nevoie de mai multă credinţă şi de aceea o cer de la Domnul. El le răspunde că o altă virtute este indispensabilă: ascultarea, pentru că numai cunoscând şi împlinind voia lui Dumnezeu vom putea să ne bizuim pe El. Într‑adevăr, credinţa nu se desparte de ascultare şi nici ascultarea de smerenie. Robi nevrednici: aceasta trebuie să gândim despre noi înşine, pentru că Dumnezeu poate lucra şi fără noi; iar dacă Se foloseşte de noi, aceasta este pur har din partea Sa. Domnul însă nu gândeşte aşa despre cei care sunt prietenii Lui (comp. v. 7,8 cu cap. 12.37; Ioan 15.15).Zece leproşi, întâlnindu‑L pe Isus, îşi ridică glasul spre El şi sunt vindecaţi. Unul singur însă, un samaritean, ţine să‑I mulţumească Mântuitorului său. Tot astfel, din marea masă a creştinătăţii, printre toţi cei care sunt salvaţi, numai un mic număr ştie să se întoarcă înapoi pentru a se închina înaintea Domnului. Faci şi tu parte dintre aceştia?

Read Full Post »

%d bloggers like this: