Feeds:
Posts
Comments

Archive for June 10th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

10 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Acum este glorificat Fiul Omului și Dumnezeu este glorificat în El. Dacă Dumnezeu este glorificat în El, și Dumnezeu Îl va glorifica în Sine Însuși și Îl va glorifica îndată.Ioan 13.31,32

Crucea

(1)Din grădina Ghetsimani, Domnul a mers la cruce. A fost ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. A fost atât de ascultător, încât a făcut voia lui Dumnezeu chiar și atunci când a strigat: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27.46; Psalmul 22.1). El a fost singurul care a putut întreba aceasta, fiindcă Îl glorificase pe Dumnezeu în întreaga Sa viață și fusese perfect ascultător. Această ascultare L-a condus la cruce, unde El, Mielul, a fost părăsit de Dumnezeu. El a spus: “Părinții noștri s-au încrezut în Tine; s-au încrezut și Tu i-ai scăpat. Au strigat către Tine și au fost salvați; s-au încrezut în Tine și n-au fost dați de rușine. Dar eu sunt vierme, și nu om: ocara oamenilor și disprețuitul poporului” (Psalmul 22.4-6).Acolo, pe cruce, Dumnezeu a așezat asupra Lui toate nelegiuirile noastre – păcatele tuturor celor care aveau să creadă în El. A fost făcut păcat pentru noi, pentru ca Dumnezeu să poată judeca acest păcat cu dreptate, noi fiind prin aceasta făcuți dreptatea lui Dumnezeu. Deși acesta nu este subiectul nostru acum, nu putem să nu-l menționăm: Domnul nostru a purtat acolo toate păcatele tuturor celor care aveau să creadă în El. Acum însă nu ne ocupăm cu dragostea Domnului pentru noi, ci cu dragostea Lui pentru Tatăl.Când atârna pe cruce, apăsat de povara cumplită a păcatelor noastre, Domnul a strigat: “M-au înconjurat rele fără număr, nelegiuirile mele m-au ajuns și nu pot să le privesc; sunt mai multe decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit” (Psalmul 40.12). În acele momente de adâncă durere, El a mai spus: “Totuși Tu ești Cel Sfânt, Tu, care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel” (Psalmul 22.3).H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ

10 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+

Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său: dar Israel nu Mă cunoaște, poporul Meu nu înțelege.Isaia 1.3

Credincioșia unui câine

Medicii nu-i mai dădeau nicio șansă tinerei mame cu patru copii. La numai 26 de ani, mama și-a părăsit copiii ei dragi. După înmormântare, copiii au rămas ore în șir în genunchi lângă mormânt aranjând florile. Apoi, strânși în jurul tatălui, s-au întors acasă cu jalea în suflet. Copleșiți de cele întâmplate, seara n-au observat lipsa câinelui lor, care n-a venit să-și primească porția de mâncare. După aceea l-au căutat peste tot, i-au întrebat pe toți vecinii, dar fără niciun rezultat; câinele era de negăsit. După câteva zile, când copiii s-au dus la cimitir, l-au găsit pe câine leșinat de foame pe mormântul mamei lor. Cu toate insistențele copiilor, devotatul animal nu a plecat de acolo, ci a rămas lângă mormânt, așteptând-o pe aceea care l-a mângâiat și care l-a hrănit atâția ani. În fiecare zi, copiii mergeau și îi duceau de mâncare, cu speranța că într-o zi câinele va înțelege și va accepta că stăpâna lui nu se va mai întoarce niciodată.Credincioșia acestui câine față de stăpâna sa trebuie să ne dea de gândit. Care este atitudinea noastră față de Dumnezeu? Ne mândrim cu numele de creștini, dar nu ascultăm de Stăpânul nostru! Dumnezeu Și-a arătat dragostea față de noi la crucea de pe Golgota în jertfirea Fiului Său. Ne arătăm și noi credincioșia față de El sau ne comportăm cu indiferență asemenea poporului Israel în vechime?

Citirea Bibliei: Geneza 42.9-26 · Psalmul 28.1-9

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

10 IUNIE 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/cum-sa-ti-descoperi-chemarea/

CUM SĂ-ȚI DESCOPERI CHEMAREA – Fundația S.E.E.R. România”

Duhul Sfânt a zis: “Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul…” (Faptele Apostolilor 13:2).

Sunt cuvintele scrise de Luca, în Sfânta Scriptură: “Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: “Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei, şi i-au lăsat să plece” (Faptele Apostolilor 13:2-3)

Cel puțin trei lucruri putem învăța din textul acesta:

1) Barnaba și Saul se aflau la biserică (slujeau), atunci când i-a chemat Dumnezeu. Duhul Sfânt vorbește și astăzi când ne strângem laolaltă să ne rugăm, să ne închinăm și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care nu avem o direcție clară în viețile noastre este că nu ne aflăm în locul în care Dumnezeu ne poate vorbi în mod obiectiv prin Cuvântul Său, și în mod subiectiv prin Duhul Său.

2) Chemarea lor a fost confirmată de slujitorii bisericii. Cei care și-au pus mâinile peste Pavel și Barnaba, confirmându-le chemarea, erau slujitorii bisericii din Antiohia, care și-au pus timp deoparte ca să se roage, să postească și să caute voia lui Dumnezeu. Astfel de oameni sunt un dar! Ei nu-ți vor spune ce vrei tu să auzi, ci îți vor spune ce trebuie să auzi. Ei te vor sfătui, te vor mustra și te vor mângâia, când vei avea nevoie, și vor confirma voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Așadar, ai tu astfel de relații în viața ta? Dacă nu, ocupă-te de asta și caută-le!

3) Dumnezeu nu Se joacă “de-a v-ați ascunselea” cu voia Sa pentru viața ta. Dumnezeu i-a chemat pe Pavel și pe Barnaba pe nume. Da, El îți știe numele, știe unde locuiești și în ce situație te afli. Ghedeon treiera grâu într-un teasc (pentru a-l ascunde de madianiți), iar Petru se afla la pescuit – când i-a chemat Dumnezeu. Lipsa ta de experiență în lucrare nu-L limitează pe Dumnezeu. De ce? Deoarece Dumnezeu nu-i cheamă pe cei calificați, ci El îi califică pe cei chemați! Așadar, așteaptă să auzi glasul Domnului, și – la vremea potrivită – El te va chema!

https://www.youtube.com/watch?v=Hgq2apQypEE

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

10 IUNIE 2022

Luca 17:20-37

Contrar oricărei logici, fariseii se preocupă de momentul când va veni împărăţia lui Dumnezeu, în timp ce refuză să-L recunoască şi să-L primească pe Împăratul care Se găseşte în mijlocul lor (v. 21). Împărăţia lui Dumnezeu, amintită deseori în Evanghelia după Luca, este sfera sau teritoriul în care drepturile lui Dumnezeu sunt recunoscute. Ea cuprinde în primul rând cerul şi din acest motiv găsim, în special în Evanghelia după Matei, expresia de “împărăţia cerurilor”, dar ea trebuia să se întindă şi peste Israel şi peste pământ.Împăratul însă, pentru a-Şi pune la încercare supuşii, vine între ei sub o înfăţişare smerită, fără să izbească privirile: “nu în mod văzut” (v. 20); şi, venind în felul acesta, El a fost respins. Care este rezultatul? Faptul că împărăţia nu mai există decât sub forma ei cerească! Ea se va stabili, desigur, pe pământ, într-un moment care va veni, dar prin judecăţi. Acestea vor fi neaşteptate şi cumplite. Potopul şi nimicirea fulgerătoare a Sodomei sunt ilustrări solemne ale acestui fapt (v. 27-30)i-ar putea caracteriza la fel de bine şi epoca actuală). Totodată există şi un alt teritoriu, în care drepturile morale ale Domnului sunt recunoscute încă de acum: sunt inimile celor care-I aparţin. Drag prieten, este şi inima ta o “provincie” a împărăţiei lui Dumnezeu?

Read Full Post »

%d bloggers like this: