Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2012

Where You Ats?

It was on a billboard for cell phone service.

Is it incorrect English?

Absolutely!

But it’s a common question phrased in that exact manner in many
areas. It simply means, where are you now?

The phrase came to mind when a man from out of the U.S. ordered
the Words for Healing CD instant download from MyHealingCD.com.

He emailed us and said that he did not get an email with a
download link after he ordered the CD. It wasn’t in his junk
mail folder or anywhere else that he could find. That was odd.

I checked his order prepared to resend the link. I then looked
at the email address that he had entered. There was no @ sign
and there was nothing after what should have been after the @
sign.

For some strange reason the memory of the incorrect English
billboard popped in my head. I thought, “Where’s You Ats?”

He didn’t have no ats sign to further adulterate the language.

The @ sign designates which domain your address is in.
@yahoo.com, @hotmail.com, @gmail.com, etc. all designate the
domain name to which your address belongs.

The first definition of domain is, “A territory over which rule
or control is exercised.” A domain is also called a kingdom.

Every kingdom has a king, a person or entity the inhabitants of
the kingdom serve. Jesus said it best,
“No one can serve two
masters. Either he will hate the one and love the other, or he
will be devoted to the one and despise the other. You cannot
serve both God and Money.” (Mat 6:24 NIV)
I believe that verse is absolutely the roughest verse in the
Bible. I preached a sermon about it a decade ago called exactly that.

Sometimes we forgot whose kingdom we are in.

Where You Ats?

“The Roughest Verse In The Bible.”
http://www.theonlineword.com/mp3/5125.mp3

Where You Ats billboard.
http://www.mountainwings.com/past/9128.htm

Forward this issue to a friend or send them the link below:
http://www.mountainwings.com/past/9128.htm

————————————————-
MountainWings A MountainWings Moment
#9128 Wings Over The Mountains of Life
————————————————-
****************************************************************
www.MountainWings.comWings Over The Mountains of Life”
To: Subscribe, Un-Subscribe, Get a Book, T-Shirt, Rate Issues,
Tell Friends about MountainWings, Read Past Issues, Donations,
Submit a MountainWings Moment or Prayer Request, Set homepage to
Daily issue in larger type Go To:
http://www.mountainwings.com

Click to unsubscribe: http://www.mountainwings.com/remove.html
****************************************************************
MountainWings, POBox 43725, 120 Selig Dr., Atlanta, GA 30336 USA

Posted by AICISIACUMACOLOCURAND at 12:22 AM Friday, May 8, 2009

Read Full Post »

How can a person know they are saved? – Tim Conway

http://youtu.be/7ctVf2ULYPw

Uploaded by on Jun 10, 2009

MP3: http://illbehonest.com/How-can-a-Person-Know-they-are-Saved-Tim-Conway
Are you truly born-again and saved? Or is it tradition, is your faith in the great love you have for Christ now, or some work or prayer you said when you were a child?

Grace Community Church
San Antonio, Texas
http://www.gccsatx.com

Read Full Post »

JOHN PIPER-MADE TO KNOW CHRIST-THE SUPREMACY OF CHRIST-THE SUPREMACY OF HIS DEITY

Made to Know Christ

http://youtu.be/LuMGbU-Oiag

Uploaded by on Mar 26, 2012

The musical symphony arrangement was made by Brett Fischer.

This is a link of a similar video that has an embedded caption: http://www.youtube.com/watch?v=8-bfFfX6znQ

Read Full Post »

LUCIAN si ADELINA-OCHII TAI

http://youtu.be/Z7PzeK04UWA

Alina & Sami Dirnescu – Tu-mi esti refugiu (clip)

http://youtu.be/nB8WfxMvtpU

Marius Livanu – ISUS

http://youtu.be/FnKNibHPlzk

Marius Livanu – Tu Esti Lumina

http://youtu.be/z76EWfKh8aQ

Marius Livanu Paradis

http://youtu.be/tJOrX5qEcpI

 

Read Full Post »

Întrebare:

Cine va fi Mireasa Domnului, și cine vor fi nuntașii? Am șansa să ajung Mireasa sau numai nuntaș? În Apocalipsa 14:1-5 este vorba despre Mireasă? Dacă nu, cine sunt?

1. Cine va fi Mireasa Domnului Isus

Este un lucru bine cunoscut că Mireasa Domnului Isus este Biserica. Apostolul Pavel scria sfinților din Corint că i-a logodit cu Domnul Isus, prin faptul că au primit Evanghelia vestită de el și au intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus:

Căci sînt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. (2 Corinteni 11:2)

Tot apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni compară relația dintre bărbat și nevastă cu relația dintre Hristos și Biserică, afirmând că noi ca și Biserică suntem mădulare  ale truplului Domnului Isus și unirea dintre Hristos și Biserică este o taină mare:

Căci nimeni nu şi-a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;  pentru că noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup . Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). (Efeseni 5:29-32)

Apare întrebarea: cine se califică ca mădular a trupului lui Hristos? La 1 Corinteni 12:13 apostolul Pavel scrie că Biserica este alcătuită din totalitatea sfinților care au fost botezați cu Duhul Sfânt:

Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Cum poți primi Duhul Sfânt? Prin credință în Evangelia Domnului nostru Isus Hristos:

Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt, care fusese făgăduit, şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. (Efeseni 1:13-14)

Deci, ca să fii pregătit pentru ,,nuntă,, trebuie să cunoști Evanghelia și să crezi că Isus este Hristosul (cel promis de Dumnezeu că va aduce mântuirea), Fiul lui Dumnezeu (de o natură cu Dumnezeu) și să intri în Noul Legământ cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.

2. Cine vor fi nuntașii sau cei chemați la ospățul nunții Mielului

Ne va ajuta să înțelegem cine sunt nuntașii cunoașterea obiceiurile din vechime a evreilor legate de nuntă și timpul când va avea loc nunta.

1. Să începem cu obiceiurile evreilor legate de nuntă. După logodnă începea pregătirea de nuntă. Tatăl băiatului hotăra data nunții: nimeni nu cunoștea data, nici măcar băiatul. Tatăl băiatului se îngrijea de locuință pentru tânara familie și când socotea el că este totul pregătit pentru nuntă, îi spunea băiatului să aducă mireasa. În seara aceleiași zile, aproape de miezul nopții, mirele împreună cu prietenii săi se ducea să aducă mireasa. Mireasa nu era preîntâmpinată despre timpul când avea să vină mirele, de aceea ea tot timpul trebuia să fie pregătită. Când mireasa era adusă acasă la mire, se făcea invitația la nuntă și se pregătea ospățul nunții. Ospățul nunții dura trei-șapte zile, timp în care tinerii aveau pregătit un loc deosebit (am putea spune un cort), frumos împodobit, unde mirii își petreceau ,,prima noapte,, după care se prezenta tuturor nuntașilor semnul feciorie miresei, pe care părinții fetei trebuiau să-l păstreze. După nuntă mirii se retrăgeau în locuința pregătită de tatăl merelui.

2. Acum să vedem când va avea loc nunta Mielului. Ea este anunțată după al șaptelea potir, și anume, după judecata Babilonului, înainte de a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos pe pământ, pentru ca să cârmuiască Neamurile cu un toiag de fier în timpul Împărăției de o mie de ani:

După aceea (după nimicirea Babilonului – Apocalipsa 18), am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea:,, Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mîntuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentrucă judecăţile Lui sînt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pămîntul cu curvia ei, şi a răzbunat sîngele robilor Săi, din mîna ei. Şi au zis a doua oară:,, Aliluia!.. Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor! Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pămînt şi s’au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis:,, Amin! Aliluia! Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas, care zicea:,, Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi cari vă temeţi de El, mici şi mari! Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:,, Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat. – (Inul subţire sînt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Apoi mi- a zis:,, Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului! Apoi mi-a zis:,, Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu! Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui dar el mi-a zis:,, Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei. ) Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă,, Cel credincios şi,, Cel adevărat , şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decît numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sînge. Numele Lui este:,, Cuvîntul lui Dumnezeu. Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. (Apocalipsa 19:1-14)

 

S-ar părea că nunta va avea loc în cer, înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ (Apocalipsa 19:7-8). Totuși, citind atent textul de mai sus, observăm că înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ nunta este anunțată și nevestei sau miresei, care este pregătită pentru nuntă, i s-a dat să se îmbrace în haine de mireasă. Apoi la Apocalipsa 21, unde sunt descrise evenimentele care vor avea loc după Împărăția de o mie de ani și judecata de apoi, vedem că mireasa Mielului (Apocalipsa 21:9-10) încă este împodobită ca o mireasă pentru bărbatul ei, ceea ce arată că nunta nu s-a sfârșit încă:

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentru că cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborîndu-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. (Apocalipsa 21:1-3)

Deci, se pare că invitații la nuntă sunt toți cei care vor intra în împărăția de o mie de ani afară de Biserică, care este Mireasa Mielului. Aceștea sunt sfinții Vechiului Testament (sfinții care au murit înainte de nașterea Bisericii), cei 144 000 dintre evrei, cei martirizați în perioada domniei Fiarei din cauza că nu s-au închinat Fiarei (Antihristului) și icoanei ei, rămășița poporului Israel și împărățiile (statele) care se vor purta bine cu poporul Israel în perioada necazului celui mare.

3. Cine sunt cei o sută patruzeci și patru de mii?

Unii sunt de părerea că Mireasa Mielului sunt cei 144 000 despre care găsim scris în cartea Apocalipsa. Să vedem ce spun Scripturile despre acești 144 000. Pentru prima data în Biblie găsim scris despre cei o sută patruzeci și patru de mii în Apocalipsa 7:1-8. Evenimentele descrise în acest text vor avea loc după pecetea a șasea, când pe pământ vor fi calamități naturale nemaipomenite, încât locuitorii pământului vor zice că a venit ,,ziua cea mare a mîniei Lui, şi cine poate sta în picioare?,, (Apocalipsa 6:12-17). Din textul de la Apocalipsa &:1-8  aflăm că toți cei o sută patruzeci și patru de mii sunt evrei: câte douăsprezece mii din fiecare seminție. Cei drept seminția lui Dan nu este enumerată în această listră, dar este numărată seminția lui Iosif și a lui Manase, Manase fiind unul din cei doi fii  ai  lui Iosif, care i s-au născut înainte de strămutarea lui Iacov în Egipt. Toți acești o sută patruzeci și patru de mii la acel moment vor fi pe pământ și vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu ca să nu fie afectați de urgiile care urmează să vină peste pământ:

După aceea am văzut patru îngeri, cari stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pămîntului. Ei ţineau cele patru vînturi ale pămîntului, ca să nu sufle vînt pe pămînt, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: ,,Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii; din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii; din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii, au fost pecetluiţi. (Apocalipsa 7:1-8)

Urmărind textul mai departe înțelegem că, în timp ce acești o sută patruzeci și patru de mii sunt pecetluiți pe pământ, Biserica se află înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului în cer:

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului! Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrînilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pămînt în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis:,, Amin. ,, A Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin. Şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi- a zis:,, Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine sînt oare? Şi de unde au venit? ,, Doamne , i-am răspuns eu,,, Tu ştii . Şi el mi- a zis:,, Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 7:9-17)

Deci, Biserica și cei 144 000 sunt două grupe diferite de oameni. Din textul de la Apocalipsa 14:1-5 înțelegem că la momentul când fiara domnește la Ierusalim (în a doua jumătate a celei de a șaptezecea săptămână rânduită de Dumnezeu pentru poporul Israel și despre care a scris prorocul Daniel), cei o sută patruzeci și patru de mii sunt în cer împreună cu Mielul și Îl urmează oriunde merge El:

Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul, pe care l-am auzit, era ca al celorce cîntă cu alăuta, şi cîntau din alăutele lor. Cîntau o cîntare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrînilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cîntarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cari fuseseră răscumpăraţi de pe pămînt. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sînt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintîi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sînt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:1-5)

Vedem de aici că acești 144 000 sunt evrei, sunt bărbați și sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiindcă au trait un trai sfânt înaintea lui Dumnezeu: descrierea acestui grup diferă de descrierea sfinților din biserică, despre care se spune că:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

 

Ca și concluzie putem spune că acum este timpul să te pregătești să fii parte din Mireasa Mielului și să fii la nunta Mielului îmbrăcat în haine albe, alături de Mire. Altfel, dacă mori până la a doua venire a Domnului Isus pe pământ, nu ai șansa să fii nici măcar invitat la nunta Mielului. Dar și dacă vei rămâne până atunci, șansele vor fi foarte mici să ajungi la acel ospăț fiindcă, după răpirea Bisericii, Dumnezeu va trimite ,,o lucrare de rătăcire,, pentru cei care nu au crezut adevărul Evangheliei pentru ca să fie osândiți:

Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi. (2 Tesaloniceni 2:8-12)

Dragul meu, dacă până acum nu ai intrat în Noul Legământ ca să fii și tu un mădular a trupului Domnului nostru Isus Hristos, acum este timpul, căci nu știi ce aduce ziua de mane!

 http://www.moldovacrestina.net/profetii/nunta-mielului-cine-este-mireasa-si-cine-sunt-nuntasii/

Read Full Post »

A Biblical Church – Paul Washer

http://youtu.be/IsR48mXSjds

 

Uploaded by illbehonest on Jul 31, 2009

Video Provided by:
http://www.tilbagetilbibelen.dk
http://www.backtoscripture.com

  • Amen..thats the truth!
  • AMEN from me to as well 🙂 It is wonderful to be able to communion with other believers when i do get the chance too…thanks for posting..God Bless 🙂
  • AMEN from me too. This is a powerful video !

 . Amen! This is one of the best teaching I’ve heard in a long time.

.Paul Washer has always been a breath of fresh air to me. I am a pastor’s wife, and yet here is where I am fed.

.One thing that stood out in this video is abt making disciples when brother paul said, “You can’t teach them to obey what God has commanded you unless you’re obeying what God has commanded you” & that we have to be an influence with our lives.

I never knew making a disciple is this serious.. I have been told any christian can do it but I always thought it shouldn’t be taken lightly & it’s a serious matter. I don’t think any christian can do it.. I think only a follower of Christ can do it…

 

 

Read Full Post »

HAVEN TODAY BLESSING IN DISGUISE-LISTEN NOW !

Send to a Friend
Get Mobile App Special Offer:
Special Offer

Send to a Friend  Share on Facebook 

March 26, 2012

Website | Prayer | Devotional

Blessings in Disguise

God’s blessings are often unrecognized. Many people miss out on life’s greatest blessings and never realize it. Why? Because God often sends blessings in disguise and only eyes of faith can see them.

Listen Now

Donate | Contact | Unsubscribe

Read Full Post »

Read Full Post »

FERESTRE DESCHISE-Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Ferestre Deschise 1

februarie 9, 2010

La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!”

T. Austin-Sparks

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Chemaţi după planul Său… (Romani 8:28).

Dumnezeu are un plan măreț pentru copiii Săi datorită chemării lor veșnice și a răscumpărării lor minunate. Un plan măreț … cu mult mai măreț decât și-au dat seama majoritatea creștinilor. Nu cred că rostesc ceva fals când spun că poate majoritatea creștinilor nu au ajuns prea departe, ci au rămas la cunoașterea faptului că sunt mântuiți și la bucuria mântuirii lor. În comparație cu aceștia, foarte puțini sunt aceia care cunosc planul măreț al lui Dumnezeu, planul Său din veșnicie,Chemați după planul Său” (Romani 8:28). Nu intenționăm să spunem acum care este scopul lui Dumnezeu, să-l explicăm. Este suficient să afirmăm realitatea. Suntem chemați după un plan măreț, nu doar ca să ieșim din Egipt și din ghearele diavolului, ci după un plan, un plan extraordinar, care nu este nimic altceva decât plinătatea infinită a Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos. Aceasta este menirea noastră veșnică. Este un lucru măreț la care am fost chemați în Cristos, dar cât de mulți creștini au ajuns să-l cunoască? Și dacă îl cunosc, au gustat ei înțelesul acestei chemări: că această viață este o viață inepuizabilă și tot timpul cu perspective noi de viitor?

Nu exagerez. Cerurile sunt deschise și vedem din ce în ce mai mult, mereu mai mult, la ceea ce am fost chemați. Este de-a dreptul minunat. Așa stau lucrurile și acest mesaj trebuie să se încheie pe această notă. Nu sunteți chemați doar pentru a fi mântuiți și pentru a ajunge în cer, pentru a cunoaște că păcatele vă sunt iertate și pentru a avea un număr de binecuvântări care vin odată cu mântuirea. Există înaintea voastră un plan care se întinde pe parcursul tuturor veacurilor veșnice, un plan al lui Dumnezeu cu privire la noi toți:Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1Cor.2:9).

Din: Crucea și cărarea vieții Capitolul 8

Ferestre Deschise 2

februarie 9, 2010

Până vom ajunge toți la … măsura staturii plinătății lui Cristos”. (Efeseni 4:13).

Aproape că a ajuns o banalitate a spune că ”Dumnezeu e preocupat mai mult de lucrător decât de lucrare.” Da, și la drept vorbind ajungem să credem această afirmație; dar atunci când e pusă în practică și experimentată ea reprezintă pentru noi rădăcina multor încurcături și dezamăgiri de negrăit. Și totuși aceasta este realitatea: fie că acceptăm sau respingem cauzele secundare, lucrarea lui Dumnezeu nu a fost niciodată ceva ușor sau ceva direct, iar manifestarea continuă a atotputerniciei Lui absolute nu a dus la alterarea greutăților.

Dumnezeu nu va înlocui niciodată lucrarea sau slujirea cu formarea caracterului; iar dacă noi facem acest lucru, veșnicia va descoperi că oricât de mult am fi lucrat aici, noi am rămas foarte mici în comparație cu locuitorii Țării, a căror statură va fi măsurată după ”măsura lui Cristos”. Ar fi bine dacă toți cei care intenționează sau care sunt antrenați în lucrarea lui Dumnezeu să fie călăuziți de această lege supremă absolută: că atât pentru ei cât și pentru cei cărora le slujesc, testul final este – nu cât de multă lucrare este împlinită, ci cât de mult din Cristos este prezent sau rezultă în urma slujirii lor. Acest test soluționează multe probleme, explică multe căi ”ciudate” ale lui Dumnezeu și etichetează viața cu acel fel de ”succes” care este vrednic de acest nume în ochii Cerului.

Din: Răspunsul universal

Ferestre Deschise 3

februarie 9, 2010

Ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui.” (Filipeni 3:10)

Învierea înseamnă că noi ne aflăm întotdeauna în afara acestei lumi. După învierea Sa, Domnul Isus nu S-a mai arărat niciodată lumii. El nu și-a mai făcut niciodată apariția în mod personal înaintea lumii după învierea Sa. Învierea înseamnă că El ieșise, în acel sens, din lume și a stat de-o parte; iar puterea Sa asupra lumii era chiar separarea Lui față de ea. Putința Lui de a face față situației se datora faptului că El nu mai avea nimic a face cu situația în sine. Viața de înviere înseamnă că din punct de vedere spiritual, noi ne aflăm în afara lumii și într-o poziție superioară…

Trebuie să învățăm cum să trăim prin puterea învierii lui Cristos așa încât moartea din jurul nostru să nu aibă influență asupra noastră și să ne țină în strânsoarea ei. Unirea cu o înviere ca a Lui înseamnă că noi nu mai avem nimic a face cu moartea care domnește în jurul nostru. Ne putem afla în mișcare pe scena morții și totuși să rămânem neatinși de moarte. Aceasta este o lecție foarte importantă de învățat: cum să rămânem vii în mijlocul morții.

Din: Puterea învierii Lui Capitolul 2

Ferestre Deschise 4

februarie 9, 2010

Ca să rămână lucrurile care nu se clatină.” (Evrei 12:27)

Când Ierusalimul a fost distrus – cum arată scrisoarea (către Evrei) – tot pământul fusese zguduit în privința evreilor. Templul, ca și punctul central al întregii lumi a fost nimicit. Preoțimea strânsă laolată sub rânduiala înaltei preoții a încetat. Slujba din Templu a luat sfârțit iar poporul ca națiune a încetat să mai fie un popor întreg și unit. Acestea erau lucruri trecătoare. Și totuși, cât de mult dăinuiseră! La ce atacuri rezistaseră! Se credea că ele nu vor cunoaște ruinarea! Câtă convingere exista că Dumnezeu Se legase de aceste lucruri încât El nu avea cum să le distrugă sau desființeze! S-au luptat și s-au prins de acest gând până au ajuns într-o situație disperată! Dar nu le-a ajutat la nimic. Dumnezeu nu mai dorea sistemul pământesc, acel cadru al lucrurilor care ocupase așa de mult loc, energie și cheltuială până când ce era cu adevărat spiritual avea să ia naștere. La urma urmei, procentul valorii spirituale era atât de mic, iar interesele spirituale erau îndreptate asupra căilor labirintice ale mașinăriei religioase și tradiției care nu meritau osteneala. Mijloacele ce au dus la sfârșitul lucrurilor nu au apărut imediat, adică, între acele mijloace și sfârșit a existat o anumită perioadă. Nu a existat un răspuns imediat la cerința divină adevărată datorită prea multor obstacole. Și în loc să fie păstrate, ele au fost nimicite, chiar Dumnezeu a zguduit totul.

Ce a rămas după zguduire a fost doar ce era Cristos la modul ceresc și spiritual – Cristos în cer și aici pe pământ prin Duhul Sfânt. El era esența și motivul strângerii laolaltă. Cristos în cer Marele Preot și Jertfa desăvârșită; iar pe pământ, rânduială cerească, spirituală în casa lui Dumnezeu – nu formală, planificată, impusă, simulată sau materială. Viața dă naștere rânduielii, iar dacă acea viață este divină și nestăvilită, rânduiala divină va fi spontană.

Din: Scrisoarea editorului, nov-dec 1952

Ferestre Deschise 5

februarie 9, 2010

Și ce va mai rămâne va prinde iarăși rădăcini dedesubt şi va aduce rod deasupra.”(Isaia 37:31).

Observați acum, voi care cunoașteți lupta, voi care cunoașteți furia asupritorului și ura puternică a diavolului și amintiți-vă că Domnul îi permite să meargă suficient de departe pentru a avea loc această acțiune dublă. Mai întâi, cunoașterea nemărginitei măreții a puterii lui Dumnezeu – și cât de nemărginită poate fi puterea lui Dumnezeu dacă, împotriva oștirii puternice a Asiriei a fost nevoie doar de un singur înger! Pe de o parte, prin lucrarea vrăjmașului, noi descoperim nemărginita măreție a puterii lui Dumnezeu și pe de cealaltă parte, suntem înrădăcinați adânc în El. Domnul Se folosește de adversar, chiar de ura și furia lui pentru a ne înrădăcina și pentru a ne face insensibili în fața Diavolului. El îl va face pe adversar să lupte împotriva lui însuși în încercările prin care trecem. Rădăcini dedesubt şi rod deasupra. Sunt sigur că la aceasta lucrează Domnul.

Trecem prin experiențe adânci la care contribuie și vrăjmașul iar Domnul nu-i stă în cale; noi însă ajungem la o cunoaștere mai deplină a puterii Dumnezeului nostru iar rădăcinile noastre se întăresc și mai mult în ciuda nestatorniciei noaste din trecut. Domnul urmărește să aibă oameni de neclintit, împotriva cărora iadul cu toată manifestarea sa arogantă și plină de mândrie este neputincioasă. ”Și ce va mai rămâne va prinde iarăși rădăcini dedesubt”. Iată ce are nevoie Domnul.

Din: Înrădăcinat și ancorat

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți gratuit – nemodificate, fără plată și fără copyright.


Publicat de ferestredeschise

http://ferestredeschise.wordpress.com/2010/02/page/4/

 

Read Full Post »

Salvation by Francis Chan39:42 Salvation by Francis Chanby sermonindex15,582 views

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: