Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2023

Now Arriving

Real Life with Jack Hibbs\

6.7K

Download145,229 views Feb 17, 2023Spy balloons, UFOs, mounting tensions with Russia and China, and a pipeline scandal… If the news has you scratching your head with confusion, you’re not alone! Get Pastor Jack’s thoughts on the latest headlines and find comfort and encouragement from the pages of Scripture that God has everything under control! Subscribe to our channel: https://bit.ly/39O6VdK CONNECT WITH PASTOR JACK

https://www.youtube.com/c/RealLifeJackHibbs

Website: https://jackhibbs.com/

Instagram: http://bit.ly/2FCyXpO

Facebook: https://bit.ly/2WZBWV0 3

Telegram: https://bit.ly/2X1QlR7

Gettr: https://bit.ly/3zA4Tos Want to receive our weekly devotions? Click the link below to sign up!

https://bit.ly/3lzlC7I0:00

Introduction 16:37

1. Israel’s Re-Birth And Existence At The End Of Days 18:50

2. The Rise Of International Tensions Among The Nations 37:25

3. The Increasing Openness To The UFO Factor 47:40

4. Debilitating Emotional And Mental Stress 52:59

5. Interpersonal Divisions Between One Another 56:15

6. Unhinged lawlessness and violence 59:44

7. A Systematic Assault Against The Nature Of God 1:05:39

8. The Increase Of Cultural / Moral Depravity 1:13:27

9. A Remnant Of True Believers In The End 1:16:26

10. Knowing That Today Could Be The Day That Jesus Appears

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
28 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=wdpuwHe6hEU
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și Îl urma un tânăr, care avea o pânză de in înfășurată pe trupul gol; și l-au apucat, dar el, lăsând pânza de in în urmă, a fugit gol
Marcu 14.51,52
Ioan Marcu (7)
Fără îndoială că acest verset unic și enigmatic face referire la Marcu însuși. La fel ca ceilalți scriitori ai Evangheliilor, el nu atrage atenția la sine însuși, însă, atunci când relatează că ucenicii Domnului „L-au părăsit și au fugit“, simte nevoia să arate că și el a făcut la fel (versetul 50). Deși era de bună seamă foarte tânăr la acel timp, el a urmat în noaptea rece mulțimea adunată în Ghetsimani, însă, oricare ar fi fost lucrul care l-a adus în acel loc periculos – curiozitatea sau atracția față de Domnul Însuși – Marcu era cu siguranță îmbrăcat într-un mod nepotrivit pentru o astfel de ocazie. Nu ne-am aflat și noi în situații pentru care nu eram pregătiți, în care a trebuit să fugim, fără să ne putem păstra poziția pentru Domnul? Marea lecție pentru noi însă nu este că Marcu a fugit, nici că, mai târziu, a falimentat în slujirea sa, ci că Dumnezeu, în cele din urmă, l-a folosit pentru a scrie a doua Evanghelie. El a scris Evanghelia care Îl prezintă pe Domnul Isus ca Slujitorul perfect. Acest lucru a implicat o schimbare minunată în viața lui mai târziu.
Slujitorul imperfect, care în grădină a fugit, care a părăsit lucrarea mai târziu, a devenit „de folos“ (2 Timotei 4.11) și a fost folosit de Duhul lui Dumnezeu pentru a scrie Evanghelia în care Îl descrie pe Slujitorul perfect. Ce har și ce lecție pentru noi, care de asemenea suntem slujitori imperfecți! S. Attwood
Cer senin, de lumină ești plin!
Vino-n viața mea, vin, după tine suspin,
Cer senin, cer senin!

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=0jRj0kiCtIE
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți … Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui față de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele pe care noi le-am făcut în dreptate, ci pentru îndurarea Sa. Tit 3.3-
Robert Moffat
Misionarul Robert Moffat (1795-1883) a lucrat timp de cinci decenii în Africa de Sud, la nord de râul Vasl, alături de locuitorii din Botswana. Abilitățile sale de fermier, de grădinar, de tâmplar și de fierar au atras aprecierea populației locale. Dincolo de toate acestea însă, principala sa preocupare a fost să le aducă vestea bună a lui Isus Hristos. Pentru a face acest lucru, el a tradus Biblia în limba Setswana.
Într-o zi, un localnic a venit la Moffat cu o nelămurire: „Domnule, aș vrea să vă întreb ceva: Oare oamenii care au scris Noul Testament i-au cunoscut pe locuitorii din Botswana? Am vorbit despre aceasta în satele noastre și mulți cred că da“. — „Cum ați ajuns la această întrebare?“, l-a întrebat Moffat. — „Vedeți, domnule“, a explicat băștinașul, „credem că ei ne-au cunoscut pe noi, pentru că toate lucrurile rele pe care le avem în inimile noastre sunt menționate în această carte“.
Prin vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, în acea perioadă mulți locuitori din Botswana L-au cunoscut pe Dumnezeul Mântuitor și au ajuns la o cunoaștere de sine reală. Prin credința în Hristos, ei au fost mântuiți și viața lor a fost înnoită.
„Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi“ (2 Corinteni 5.17).
Citirea Bibliei: Exod 32.11-20 · Luca 13.22-30

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 FEBRUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/foloseste-ti-credinta/
FOLOSEȘTE-ȚI CREDINȚA! – Fundația S.E.E.R. România
„Credinţa ta te-a mântuit…” (Luca 8:48)
Biblia ne spune despre „o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge; ea îşi cheltuise toată averea cu doctorii, fără s-o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi, şi s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit… Isus a zis: „S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.” Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea Lui, şi a spus în faţa întregului norod, din ce pricină se atinsese de El, şi cum fusese vindecată numaidecât.” (Luca 8:43-44, 46-47).
Sunt trei lecții importante în această relatare biblică:
1) Identifică și profită de momentul în care apare ocazia! Această femeie a înțeles că Domnul Isus vizita cetatea în care locuia, și nu știa dacă se va mai întoarce. Așa că a profitat. În viață există momente îngăduite de Dumnezeu când trebuie să-ți rearanjezi prioritățile, să învingi teama și să-ți pui în practică credința. Dacă nu o vei face, vei pierde favoarea pe care ți-o poate face Dumnezeu!
2) Fii dispus să încerci o abordare nouă. Pentru că nu a reușit să aibă parte de atenția lui Hristos din cauza mulțimii, această femeie a atins tivul hainei Sale și a fost vindecată. De multe ori, credința necesită pășirea în necunoscut. Prin credință vei face lucruri pe care nu le-ai mai făcut niciodată și vei descoperi harul lui Dumnezeu așa cum nu l-ai mai experimentat niciodată.
3) Stabilește un precedent pe care să-l urmeze și ceilalți. Până atunci, niciun alt om din Scriptură nu mai fusese vindecat prin atingerea hainei Domnului Isus – și credința acelei femei a deschis o ușă ca și alții să-i urmeze exemplul. „Oamenii din locul acela, care cunoşteau pe Isus, au trimis să dea de ştire în toate împrejurimile, şi au adus la El pe toţi bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins, s-au vindecat.” (Matei 14:35-36).
Realitatea este că Dumnezeu caută oameni care sunt dispuși s-o rupă cu tradiția. Iar când îi găsește, El îi folosește pentru a-Și revela noi dimensiuni ale puterii Sale, ca și alții să fie binecuvântați și vindecați!

https://www.youtube.com/watch?v=0wZ6IETrDUo

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

28 FEBRUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-02-28
Psalmul 149-150
Am ajuns la încheierea Psalmilor, a acestei „cărţi a încercării”, a cărei ultimă pagină nu va fi întoarsă decât la sfârşitul călătoriei noastre pe pământ. Şi constatăm că toate suferinţele care sunt descrise în ea au condus la acest rezultat final, lauda adusă lui Dumnezeu de către tot ce are suflare. Aşa să fie şi cu fiecare din încercările noastre: „să fie găsită spre laudă şi glorie şi onoare, la descoperirea lui Isus Hristos” (1 Petru 1.7).
Cartea Psalmilor a început cu Dumnezeu binecuvântându–l pe om şi se încheie cu omul binecuvântându–L pe Dumnezeu. Am auzit, pe rând, cântând aleluia: rămăşiţa mântuită (Psalmul 146), Ierusalimul (Psalmul 147), Creaţia (Psalmul 148). Psalmul 149 are ca subiect cântarea cea nouă a lui Israel şi ultimele judecăţi precedând Împărăţia.
Psalmul 150 răspunde la toate chestiunile cu privire la laudă: cine trebuie să fie adorat, unde (v. 1), pentru ce (v. 2), cum (v. 3–5) şi de către cine (v. 6) trebuie adusă închinarea către Dumnezeu.
Toată diversitatea de expresii ale laudei universale se armonizează într–un mod perfect, pentru că această cântare este unică: ea preamăreşte faptele puternice şi grandoarea infinită a Celui care va împlini atunci toate planurile Sale, pentru propria Lui glorie şi pentru binecuvântarea universală.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
27 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=Ilveb9KuSO0
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

„Vei merge tu cu omul acesta?”. Și ea a zis: „Voi merge!”.
Geneza 24.58
Geneza 24 ne prezintă felul minunat în care lui Isaac îi este pregătită o soție. Acest capitol conține multe lecții pentru noi. Pe măsură ce evenimentele se desfășoară, îl auzim pe slujitor vorbind despre stăpânul său Avraam și despre fiul acestuia, Isaac. El a vorbit în așa fel, încât a scos în evidență măreția lui Isaac și tot ceea ce îi aparținea.
Cum stau lucrurile cu noi? Este Domnul subiectul conversațiilor noastre? Sunt atrași alții către Domnul prin felul în care noi vorbim despre El? Îl cunoaștem suficient de bine pentru a vorbi despre El într-un fel care să-i atragă pe alții la El? Rebeca a auzit toate acele lucruri și inima i-a fost atrasă către cel despre care vorbea slujitorul, astfel încât, atunci când a fost întrebată dacă era gata să plece, ea și-a dat acordul imediat. Ce răspuns minunat! El ne amintește de cuvintele Domnului adresate ucenicilor Săi și nouă: „Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Matei 10.37).
Ea și-a dat seama că viitorul ei ca soție a lui Isaac nu putea fi comparat cu ceea ce ar fi fost viața ei dacă ar fi rămas acasă – o fată a cărei slujbă era să meargă la fântână ca să scoată apă pentru familie. Prin contrast, ea a ales să fie împreună cu cel pe care Dumnezeu îl alesese pentru o binecuvântare nespusă. Legăturile ei pământești n-au ținut-o pe loc și n-au exercitat pentru ea o atracție mai mare decât cea a aceluia despre care a auzit.
Nu este aceasta o provocare pentru noi? Suntem atrași de lucrurile lumii acesteia, sau de Hristos? Există vreun termen de comparație între ceea ce are lumea să ne ofere și ceea ce ne-a fost pregătit din veșnicie, anume a fi pentru totdeauna cu Domnul, în casa Tatălui? Facă Domnul ca această speranță slăvită să fie evidentă în viețile noastre încă de pe acum! A. Blok

SĂMÂNȚA BUNĂ
27 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=COGldQWbG98
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Isus le-a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să-i chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință”. Luca 5.31,32
Nu pe drepți, ci pe păcătoși!
Să nu spuneți că ați fi prea răi; Hristos a venit, pentru că noi suntem răi!
Să nu spuneți că ați fi prea nefericiți; Hristos a venit, pentru că noi suntem nefericiți!
Să nu spuneți că răul ar fi prea mare; nimic nu-i prea mare pentru Dumnezeu!
Mulți oameni sunt dispuși să asculte câte ceva despre Dumnezeu, cu condiția să nu se spună prea mult despre dreptatea și sfințenia Sa. Dar nici despre har nu doresc să audă nimic, pentru că acest cuvânt implică vina, iar omul se simte astfel umilit.
Ceea ce este decisiv nu este ceea ce gândim noi despre Isus Hristos, ci mai degrabă relația personală pe care o avem cu El. Într-o zi, mulți Îi vor spune: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? … Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”. El le va spune: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege” (Matei 7.22,23).
Credința nu este un salt în necunoscut. Este, într-adevăr, un salt în invizibil, dar spre o Persoană cunoscută.
Uneori suportăm încercările grele ale vieții cu mai multă răbdare decât iritările mici, zilnice. În greutățile mari simțim că este necesar să punem jos povara înaintea lui Dumnezeu, în timp ce problemele mici, zilnice, vrem să le rezolvăm singuri, cu propria noastră putere.
Citirea Bibliei: Exod 32.1-10 · Luca 13.18-21

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
27 FEBRUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/simte-te-bine-in-pielea-ta/
SIMTE-TE BINE ÎN PIELEA TA! – Fundația S.E.E.R. România
„Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut…” (2 Corinteni 4:7)
Când nu ai o părere bună despre tine, trăiești cu un sentiment al nesiguranței. Cauți mereu aprobarea celorlalți și când nu o primești, stima ta de sine este scăzută.
Prin urmare, îți poți petrece întreaga viață departe de potențialul pe care l-a pus Dumnezeu în tine. Tu ești singura persoană de care nu poți scăpa, și până nu înveți să te accepți pe baza faptului că Dumnezeu te iubește și te acceptă așa cum ești, te vei lupta mereu cu nesiguranța. Oprește-te și gândește-te la o situație când te-ai aflat în preajma cuiva de care nu-ți place neapărat. Cum te-ai simțit? Nu prea bine, nu-i așa? Noi proiectăm asupra altora gândurile și sentimentele pe care le avem despre noi înșine, bune sau rele. Așa că dacă vrei ca ceilalți să aibă gânduri bune cu privire la tine, tu trebuie să ai o părere bună despre tine – bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu!
Biblia ne avertizează să nu avem o părere exagerat de bună despre noi înșine, dar să nu mergem nici în cealaltă extremă.
Când trăiești într-o continuă autorespingere, tu îi faci loc lui Satan – despre care Biblia spune că este ca un leu furios care caută pe cine să devoreze (vezi 1 Petru 5:8). S-ar putea să spui: „Dar nu a scris Pavel că „nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească”? (Romani 7:18). Ba da, însă lucrul acesta înseamnă că acele calități bune pe care le ai sunt dovada faptului că Dumnezeu lucrează în viața ta. Biblia ne spune: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.” (2 Corinteni 4:7).
Așadar, în loc să te concentrezi asupra defectelor și a sentimentelor tale negative, mai bine caută și identifică prezența lui Dumnezeu în viața ta, și bazează-te pe puterea și pe potențialul care vin odată cu El!

https://www.youtube.com/watch?v=C2lfcCeytqU

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
27 FEBRUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?
Psalmul 148
Acest psalm dă avânt laudei universale. Ea va răsuna şi în ceruri (v. 1‑6) şi pe pământ (v. 7‑13). Ce concert de proporţii, la care fiecare făptură va avea o notă de interpretat! Dar cum să înţelegem că până şi lucrurile materiale sunt chemate să se alăture acestei simfonii? (v. 3, 7). Romani 8 ne învaţă că, de la cădere, „creaţia a fost supusă deşertăciunii” şi că omul nu se foloseşte de ea decât pentru a se glorifica pe sine. Va veni însă clipa când, în sfârşit „izbăvită din robia stricăciunii”, creaţia Îl va glorifica numai pe Dumnezeu (Romani 8.20,21; Isaia 55.12,13). „Suspinele” de acum vor face loc unei satisfacţii plenare. În felul ei, creaţia va istorisi gloria lui Dumnezeu, iar glasul ei va fi auzit (Psalmul 19.1‑3). Va preamări deopotrivă pe Creatorul ei şi pe Eliberatorul ei, pe Acela care a făcut–o şi pe Acela care va face posibilă, prin crucea Sa, „aşezarea din nou a tuturor lucrurilor” (Fapte 3.21).
Versetul 12 ne aminteşte de frumosul răspuns dat de Moise lui Faraon: „Vom merge cu tinerii noştri şi cu bătrânii noştri, cu fiii noştri şi cu fiicele noastre, pentru că avem să celebrăm o sărbătoare pentru Domnul” (Exod 10.9). Iar versetul 14 ne arată locul pe care, în lumea viitoare, Dumnezeu i–l va da lui Israel, acestui popor care este „aproape de El”.

Read Full Post »

Pastor Jack Hibbs is joined by Charlie Kirk from Turning Point USA to discuss the Tower of Babel (Gen. 11), both then and now. Learn how the world economic forum and the globalist movement is paving the way for the antichrist.

Read Full Post »

.1. Există un timp pentru toate Şi orice lucru îşi are vremea lui, Există o sfântă dreptate Şi-o mână care scrie tot ce spui !        

Refren:  Există un timp ,când poţi să te’ntorci          Când poţi ca să scapi ,de roşcove şi porci,          Există un timp ,când poţi spune-aşa          Isus Îţi predau,Îţi predau viaţa mea!

2. Există un timp de iertare Şi-o jertfă şi un Dumnezeu ce-i viu, Există un timp de chemare Deci vino până nu e prea târziu.

3. Există în Ceruri o carte În care scrie numai Dumnezeu, Cum poţi ca să scapi de la moarte De este scris în ea,numele Tău

4. Există în Ceruri o taină Şi-un Mire ce te-aşteaptă’n slăvi cereşti! Există o nuntă şi-o haină, Poţi fi şi tu părtaş,de te grăbeşti.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
26 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=yKjAkZBWj_E
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și vițelul jertfei pentru păcat și țapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus în sfântul locaș pentru a face ispășire, să fie scoși afară din tabără; și să ardă în foc pielea lor și carnea lor și balega lor. Levitic 16.27
Aceasta vorbește despre ceea ce a însemnat pentru Domnul Isus judecata lui Dumnezeu la cruce. Ca simbol, El trebuia să fie consumat în întregime; El trebuia să fie părăsit de Dumnezeu; sabia dreptății lui Dumnezeu trebuia să-L lovească în chip desăvârșit, până ce dreptatea lui Dumnezeu avea să fie pe deplin satisfăcută, până ce Domnul Isus avea să poarte tot ceea ce ar fi fost partea noastră în veșnicie, când noi am fi fost în iad. Acolo, la cruce, Domnul Isus a purtat în chip desăvârșit întreaga noastră vină. Chiar dacă au fost doar trei ore de întuneric, suferințele Sale au fost extrem de adânci, judecata lui Dumnezeu care s-a exercitat asupra Lui a fost cumplită. Nu, noi nu vom putea niciodată pricepe ce a însemnat crucea pentru Domnul Isus! Am putea noi oare înțelege ce a simțit El când Se plângea: „M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele, … sunt mai multe decât perii capului meu“ (Psalmul 40)? Putem noi înțelege ce a fost chinul acesta pentru Acela care a urât păcatul și despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune că ochii Săi sunt prea curați ca să vadă răul (Habacuc 1.13), că El a luat asupra Sa toate păcatele mele murdare și, așa cum scrie apostolul Petru, a trebuit să le poarte în trupul Său? El a trebuit să le poarte nu numai în exterior, ca pe o povară, ci a trebuit să le ia asupra Lui ca și cum ar fi fost propriile Sale păcate. Ce trebuie să fi însemnat aceasta pentru El, Cel Sfânt?
Putem noi înțelege ce a însemnat aceasta pentru El, Cel despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu a cunoscut păcatul, dar care a fost făcut păcat? Este ca și cum El ar fi fost acest lucru îngrozitor pe care Dumnezeu l-a urât atât de mult – păcatul – izvorul din care ies toate faptele noastre rele. Putem noi pricepe ce a fost aceasta pentru Domnul Isus? Nu putem pătrunde, însă simțim noi oare ceva din aceasta când citim, în Psalmul 69, cum Se plânge: „Mă afund în noroi adânc și nu Mă pot ține“; și cum este apăsat de judecata lui Dumnezeu: „Toate valurile și talazurile Tale au venit peste Mine“; iar în Psalmul 22 cum strigă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit“? Ce trebuie să fi fost aceasta pentru El?
H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ
26 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=YplzP1F9SME
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Domnul a zis Domnului meu: „Stai la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale“.Psalmul 110.1
Stai la dreapta Mea!
Cei mai mulți oameni L-au disprețuit pe Isus Hristos. În Psalmul 109, El rostește o plângere:
Mă înconjoară cu vorbe pline de ură și se războiesc fără temei cu Mine.
În timp ce Eu îi iubesc, ei Îmi sunt vrăjmași; dar Eu alerg la rugăciune.
Ei Mi-au răsplătit cu rău pentru bine și cu ură pentru dragostea Mea.
Sunt sărac și lipsit și Îmi este rănită inima înăuntrul Meu.
Pier ca umbra care se lungește, sunt aruncat încoace și încolo ca o lăcustă.
Am ajuns de batjocura lor; când Mă privesc ei, dau din cap.
Însă Dumnezeu L-a onorat! În Psalmul 110, El Îi spune lui Isus Hristos: „Stai la dreapta Mea!“. Cu acest loc L-a învrednicit Dumnezeu! El avea un singur loc de cinste la dreapta Sa. Și acest unic loc este al Aceluia care pe pământ a fost disprețuit de oameni, dar care a trăit spre onoarea lui Dumnezeu.
În cuvântul „Stai!“, pe care Dumnezeu I-l spune Domnului Isus, sunt două aspecte. Pe de o parte, slujba Lui pe pământ s-a încheiat. Slujitorul neobosit al lui Dumnezeu poate să Se așeze (Marcu 16.19). Pe de altă parte, lucrarea Lui de răscumpărare este terminată. Nimic nu mai trebuie adăugat. Dumnezeu a primit-o pe deplin (Evrei 10.11,12).
Citirea Bibliei: Exod 31.12-18 · Luca 13.10-17

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 FEBRUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/imbracati-in-hristos/
ÎMBRĂCAȚI ÎN HRISTOS! – Fundația S.E.E.R. România
„Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos…” (Romani 13:14)
Pentru că primele impresii contează, noi suntem sfătuiți „să ne îmbrăcăm adecvat” în funcție de eveniment. Și e un lucru bun. Dar în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, prima ta preocupare nu trebuie să fie cum te văd ceilalți, ci cum te vede Dumnezeu. La fel cum oglinda reflectă înfățișarea ta exterioară, ca să te poți aranja, Biblia îți descoperă starea ta lăuntrică, spirituală și îți spune ce să faci în privința ei. Apostolul Iacov scrie: „dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:23-25). De aceea este important să petreci timp în fiecare zi pentru a citi din Sfânta Scriptură; altfel vei trece prin viață ca un jerpelit spiritual. Apostolul Pavel scrie: „îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” Iar pastorul și autorul Chuck Swindoll spunea: „Dușmanul nr. 1 al schimbării este firea păcătoasă, împietrită și atotsuficientă, din noi. Ca un copil alintat, ea a fost mulțumită și răsfățată ani de zile, așa că nu se va da bătută cu una cu două… Firea pământească are o moarte lentă, amară și sângeroasă – și ea se zbate, dă din picioare și se luptă, în drum spre pieire.” Schimbarea de durată se petrece „la viteza întâi”, nu accelerat! Așa că așteaptă-te la eșecuri ocazionale și nu le lăsa să te abată de pe cale. Când simți că vrei să renunți la luptă, îngenunchează și

https://www.youtube.com/watch?v=uXG50DfsUlY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

26 FEBRUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?
Psalmul 147
Fiecare din Psalmii 146-150 încep şi sfârşesc cu cuvintele: „Lăudaţi pe Domnul (Iah)”, altfel spus, „Aleluia (Halelu‑Iah)”. Acest strigăt de bucurie va răsuna pe tot pământul când Israel va fi adunat, iar Ierusalimul, reclădit (v. 2).
În cine Îşi găseşte Domnul plăcerea? În cei care se tem de El şi care aşteaptă smeriţi bunătatea Lui. Dimpotrivă, Lui nu-I place puterea cu care omul se glorifică (v. 10, 11; Apocalipsa 3.8). Chiar în secolul vitezei, cum este cel pe care–l traversăm noi, Cuvântul Domnului nu recurge la „picioarele oamenilor” (v. 10), nici la ultimele cuceriri ale tehnicii, ca să alerge cu iuţeală (v. 15; 2 Tesaloniceni 3.1). Dacă fiecare credincios ar da mărturie acolo unde se află, atunci evanghelia s–ar răspândi rapid, prin propria ei putere (Psalmul 68.11).
Lucrările nepătrunse ale lui Dumnezeu cuprind aspecte atât de diferite, cum ar fi vindecarea celor care au inima zdrobită (v. 3) şi socotirea numărului stelelor (v. 4). El face să alterneze anotimpurile, pentru binele făpturii Sale; pregăteşte ploaia (v. 8; Deuteronom 28.12), dă zăpada (v. 16), face să sufle vântul Său (v. 18). Ne gândim noi la aceasta atunci când ne plângem de vremea pe care El o face?
Da, „mare este Domnul nostru şi mare în putere; înţelepciunea Lui este nemărginită” (v. 5)!

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
25 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=Vfz5kZEYCPI
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Iar acest «S-a suit», ce este decât că a și coborât în părțile mai de jos ale pământului? Efeseni 4.8
Demnitățile, pozițiile și slujbele pe care Domnul Isus înălțat le ocupă și le împlinește sunt de un caracter atât de măreț, încât implică faptul că El este și Cel care S-a coborât și Cel care fusese deja în ceruri „mai presus de toți“; după cum este scris: „Cine vine de sus este mai presus de toți“ (Ioan 3.31). Demnitatea persoanei Sale este implicată în această taină a urcării și a coborârii. Provocarea din Efeseni 4.8,9 pare că sugerează aceasta; iar Epistola către Evrei ne explică mai pe larg motivele ei. Fiindcă ea ne spune că până să Se înalțe, El făcuse curățirea păcatelor noastre; că până să Se ridice la ceruri, El îl nimicise pe cel care avea puterea morții și îi eliberase pe captivii lui; că până să urce în înălțime, El fusese făcut desăvârșit ca Autor al mântuirii veșnice pentru cei dintre care facem parte și noi (capitolele 1, 2 și 5).
În aceste caractere, și în altele asemenea lor, a mers El la cer; iar când în cele din urmă S-a înălțat, El a umplut adevăratul sanctuar din ceruri, cortul pe care Domnul l-a ridicat, și nu omul, pentru a ne asigura acolo o moștenire veșnică (capitolele 8 și 9).
Cine se putea înălța într-o astfel de glorie și de putere ca acestea – și mult mai mari decât acestea – decât Cel care fusese deja în ceruri „mai presus de toți“? „Iar acest «S-a suit», ce este decât că a și coborât …?“ Pozițiile pe care le ocupă ne spun cine este El. Suferințele Lui, îndurate în slăbiciune și în umilință, dezvăluie Persoana Lui în toată slava ei divină. J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ
24 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=l9Dg3TUgTuk
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Poate o femeie să-și uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de fiul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita. Isaia 49.15
Dumnezeu are grijă de toți oamenii
Viața fetiței lor nu era ca a celor mai mulți copii de opt ani. În timp ce alți copii alergau și se jucau pe afară, ea zăcea pe un pat și era hrănită printr-un tub.
Nu putea zări decât luminile cele mai stridente și nu putea auzi decât sunetele cele mai puternice. Viața ei consta din seringi, asistente medicale, pereți albi și goi…
Familia și prietenii au creat în jurul ei o atmosferă de dragoste, prin grija și compasiunea lor iubitoare, și erau convinși că fetița putea să o simtă, deoarece din când în când ea le mai zâmbea. Înainte să-și aniverseze a noua zi de naștere, fetița a închis ochii pentru totdeauna .
Copii precum această fetiță ne amintesc că lumea nu este rezervată pentru cei bogați, cei perfecți sau cei frumoși. Fiecare persoană – indiferent de starea sa fizică, spirituală și emoțională – a fost creată de Dumnezeu. Fiecare persoană are aceeași valoare și importanță înaintea Creatorului său ca toate celelalte persoane.
Poate aveți în cercul vostru de cunoscuți un astfel de caz. Nu uitați că Domnul îl înconjoară pe acel copil cu o dragoste specială. Perspectiva lui Dumnezeu trece de orizontul nostru mărginit.
Să nu subapreciem niciodată valoarea pe care un om o are în ochii lui Dumnezeu!
Citirea Bibliei: Exod 31.1-11 · Luca 13.1-9

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 FEBRUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/mijloceste-inaintea-lui-dumnezeu/
MIJLOCESTE INNAINTEA LUI DUMNEZEU ! – Fundația S.E.E.R. România
,,Va indemn innainte de toate,sa faceti rugaciuni cererei,multumiri …”.(1 Timotei 2:1)
Apostolul Pavel scrie aici (1 Timotei 2:1-4): „Vă îndemn dar… să faceţi… mijlociri… pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pașnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” Mijlocirea înseamnă „medierea între părți în vederea reconcilierii celor ce au diferențe de opinii sau certuri.” Întâlnim această mijlocire în fiecare zi în sistemul juridic, când avocații acționează în numele clienților lor. O vedem de asemenea în Sfânta Scriptură.

Când poporul a făcut un vițel de aur și s-a închinat înaintea lui, Moise a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru ei, spunând: „Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu din aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta pe care ai scris-o!” (Exodul 32:31-32). Și a funcționat! Dumnezeu i-a zis lui Moise: „Du-te, deci, şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta…” (Exodul 32:34). Mai târziu, când poporul Israel s-a întors din nou către dumnezei falși, Samuel a zis: „Strângeţi pe tot Israelul la Miţpa, şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi.” (1 Samuel 7:5) Prin urmare, Domnul a „tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor” și i-a năucit atât de tare, încât în acea zi au fost „bătuți dinaintea” lui Israel (vezi 1 Samuel 7:10).

Mijlocirea este un lucru pe care îl faci singur și presupune o muncă intensă. Epafra era un mijlocitor. Apostolul Pavel spune despre el: „totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.” (Coloseni 4:12) Chiar și atunci când nimic altceva nu dă rezultate, rugăciunea de mijlocire are efect!

https://www.youtube.com/watch?v=y1J9dtVBJX4

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 FEBRUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?
Psalmul 146
Să nu aşteptăm să fim în cer, pentru a‑L celebra pe Dumnezeul nostru Mântuitor. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, declară psalmistul în versetul 2 (comp. cu Psalmul 34.1). Numai El merită închinarea noastră, ca şi încrederea noastră. Versetele 3 şi 4 ne avertizează în mod serios să nu ne punem încrederea în om, pentru că acesta este un pericol care ne pândeşte constant şi care poate lua mai multe forme (de exemplu, căutarea unei recomandări). Să nu ne aşteptăm la niciun sprijin din partea mai‑marilor, chiar dacă, ocazional, Dumnezeu Se foloseşte de ei pentru a ne face bine! Oricât de înalte poziţii ar avea oamenii, la ei nu este mântuire (v. 3); ei sunt ca o suflare (Psalmul 144.4) şi, dacă sunt necredincioşi, vor pieri odată cu toate planurile lor (v. 4).
Noi avem ca Tată un Dumnezeu infinit de puternic, infinit de înţelept şi care ne iubeşte. Ce ne trebuie mai mult?
Versetele 7 şi 8 ilustrează ce face evanghelia: îi pune în libertate pe captivii lui Satan (v. 7); deschide ochii credinţei (Efeseni 1.8), îi ridică pe cei care merg încovoiaţi sub poveri prea grele. Domnul îi iubeşte pe cei drepţi (v. 8). Străinul, orfanul şi văduva se bucură de îngrijirea Lui pentru necesităţile lor. Domnul Isus, pe pământ, prin vindecările făcute, S‑a făcut recunoscut ca Dumnezeu puternic şi plin de dragoste (Luca 4.18,19 şi 13.13).

Read Full Post »

301,748 views Feb 3, 2023Generation Z has tragically become the first post-Christian generation, and only one thing can help. In this video, Ken Ham teaches us what we can do to reach our youth and the generations that follow.

Visit https://Answers.tv: Answers in Genesis videos, live streaming, and much more—all in one place.

Please help us continue to share the gospel around the world: https://AnswersinGenesis.org/give

Read Full Post »

Colaj 11 Imnuri vechi – Grupul Eldad / Official Video

Misiunea Eldad

102K subscribers

3.1K

Download233,015 views Oct 1, 2022Doneaza pentru lucrarea Misiunii Eldad: http://www.misiuneaeldad.ro/donatii/​ ABONEAZA-TE, ACTIVEAZA CLOPOTELUL SI DISTRIBUIE! Impreuna putem face ca mesajul Evangheliei sa ajunga la cat mai multi oameni! 📞Contactează-ne !🤲🏾😊

Pentru Instrumentatii ne puteti contacta la nr : 0040765782085 -Cătălin Drăgușin Pentru Înregistrări si Mastering ne puteti contacta : 0040769453603 – David Dincă Pentru filmari evenimente sau videoclipuri – 0040768607173 – Cristi Drăgușin Colajul cuprinde urmatoarele cantari:

1. Te caut – Autor : Nicolae Moldoveanu 0:163:56

1. Te caut, Te caut, Isuse din zori în amurg, cu doruri ce curg, pe Tine în graiuri nespuse. Ca apa de munte în clocot, ca ploaia de vară în ropot, ca norul soliei de clopot… Aşa eu Te caut pe Tine. 2. Cu râvnă mai trează, mai caldă, întruna Te cat, deşi Te-am aflat şi sufletu-n Tine se scaldă. Cum floarea-nsetează de soare, cum cerbul doreşte izvoare aşa este-a mea căutare, mereu mai curată, mai mare. 3. Cu cât eu Te caut pe Tine, cu-atâta mai mult doresc să-Ţi ascult chemările Tale divine. Şi cine-ar putea deodată cuprinde Fiinţa Ta toată în taine de soare-mbrăcată? De-aceea Te caut pe Tine. 4. În Tine-mi găsesc liniştire – şi sufletul meu primeşte mereu comori de-adevăr şi iubire. Te caut, Izvorul Cântării, lumină în noaptea-ntristării, doresc frematarea căutării, că-n ea-i doar a mea liniştire.Show less

2. Se zaresc biruitori Autor necunoscut 4:049:27

3. Nu pot crede ca-ntamplarea – Autor : Traian Dorz 9:3314:36

4. Ierusalime cetate-mpodobita – Autor necunoscut 14:4018:30

5. Ti-am cunoscut iubirea – Autor : Nicu Wagner 18:4425:09

6. Ce mult dorim – Autor necunoscut 25:1028:50

7. Undeva intr-o odaita – Autor : Traian Dorz 29:0333:45

8. Sunt un bulgaras prea mic – Autor : Nicolae Moldoveanu 33:4837:38

9. Nu-i singur Iuda vinovat – Autor : Costache Ioanid 37:5746:05

10. La Tine vin si-mi cer iertare – Autor: Coroama Dumitr 46:1852:42

11. O, creste-mi iubirea – Autor: Traian Dorz si Nicolae Moldoveanu 52:4557:41

Grupul Eldad este un grup de Misiune format din oameni mici, cărora Dumnezeu le-a facut onoarea să poată fi folositori în vestirea Evangheliei Lui și care prin harul Domnului slujește prin cântare, ajutorare, vestirea Cuvântului Evangheliei în mai multe zone din România, cât și din afara țării. Credem că Evanghelia lui Hristos mai poate și în vremurile noastre să schimbe, să transforme inimile oamenilor și cel mai important să aducă Mântuire și Viață Veșnică celor ce îl primesc pe El. Cu darurile pe care le-am primit de la El, încercăm să lucrăm cât ne stă în putintă, căutând să fim folositori în câmpul Evangheliei.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
24 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=KcxTo0reKok
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și, trezindu-Se dis-de-dimineață, pe când era încă noapte, a ieșit și a mers într-un loc pustiu și Se ruga acolo.
Marcu 1.35
Citind în Evanghelia după Marcu și ajungând la versetul 35 din primul capitol, a trebuit să mă opresc și să-I mulțumesc lui Dumnezeu, fiindcă o lumină ca din cer m-a făcut să înțeleg că niciodată nu mă voi trezi prea de dimineață pentru Domnul, în sensul că încercările mele de fiecare zi încep imediat ce deschid ochii, însă El este de mult treaz și gata să mă ajute să trec prin ele. El o ia întotdeauna înaintea mea și înaintea încercărilor mele. Și la El este harul necesar pentru a trece prin toate, oricâte ar fi ele. Este un lucru minunat să ne apropiem de El cu acest simțământ, că, înainte ca eu să mă trezesc dimineața, El deja Se gândește la mine și așteaptă să-I aduc înainte problemele prin care voi trece.
Versetul citat mai sus este deosebit de frumos. Domnul trebuia să treacă prin multe cetăți și avea multe lucrări de făcut în ele, multe nevoi de împlinit și multe suferințe de alinat; durerile multor oameni Îl înconjurau, dis-de-dimineață, însă niciodată nu-L luau prin surprindere, nici nu-L copleșeau, fiindcă Se trezea înaintea tuturor și era pregătit pentru toate câte aveau să-I fie aduse înainte. Resursele aflate în El erau suficiente pentru nevoile zilei, iar El privea și aborda toate aceste nevoi în deplină comuniune cu Tatăl Său. Fiecare caz care I se prezenta fusese tratat mai înainte în rugăciune și în mijlocire în locurile singuratice în care El Se ruga.
Isaia 50.4 are o aplicație deosebită aici. „Domnul Dumnezeu mi-a dat limba unui ucenic, ca să știu cum să ajut cu un cuvânt pe cel obosit. El îmi trezește dimineață după dimineață, îmi trezește urechea, ca să ascult ca un ucenic.“ Minunată descriere a vieții de slujire a Domnului pe pământ! J. T. Mawson

SĂMÂNȚA BUNĂ
24 FEBRUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=rbR7xw-Ht8o
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.
1 Ioan 5.13
Să știți că aveți viața veșnică
În pauza de prânz, două colege vorbesc despre credința pe care o are fiecare. Prima crede că trăiește decent și că face fapte bune. Cu acestea speră să obțină un loc în cer și nu vede de ce Dumnezeu nu ar accepta-o, câtă vreme purtarea ei este una corectă. Cea de-a doua este convinsă că este mântuită prin credința personală în Mântuitorul Isus Hristos.
O a treia colegă li se alătură în conversație: „Cu toții sperăm că vom ajunge într-o bună zi în cer. Dar cine poate fi sigur de aceasta?“. Atunci cea de-a doua, luând Noul Testament, le citește colegelor ei textul biblic de astăzi. Apoi le explică: „Vedeți voi, aici nu scrie «ca să sperați», ci «ca să știți că aveți viața veșnică»! Atunci când ne încredem în Domnul Isus, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre, putem fi siguri că vom ajunge la Dumnezeu în ceruri. Când încercăm să ne câștigăm cerul prin fapte bune, ne zbatem în zadar. În Biblie mai citim: «Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni» (Efeseni 2.9) și «Noi socotim că omul este îndreptățit prin credință, fără faptele legii» (Romani 3.28). Nu vom fi niciodată atât de buni, încât Dumnezeu să ne poată accepta“.
Mulți oameni gândesc precum prima. Încearcă să-I fie plăcuți lui Dumnezeu prin propriile eforturi și totuși nu sunt niciodată siguri dacă este suficient comportamentul lor bun. De ce nu capitulează înaintea lui Dumnezeu? Sunt prea mândri să accepte harul Său și să creadă în Isus Hristos?
Citirea Bibliei: Exod 30.17-38 · Luca 12.49-59

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
24 FEBRUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/dragostea-lui-dumnezeu-pentru-noi/
DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU PENTRU NOI – Fundația S.E.E.R. România
,,Dragostea desavarsita izgoneste frica”(1 Ioan 4:18)
Noi, oamenii, suntem atrași în mod firesc de persoanele care ne iubesc… atunci oare de ce ne este atât de greu să mergem la Dumnezeu în rugăciune? Pentru că avem nevoie de o descoperire proaspătă a dragostei Sale pentru noi! Apostolul Pavel s-a rugat ca biserica din Efes să poată pricepe „care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea” şi să cunoască „dragostea lui Hristos” (Efeseni 3:18). Cuvintele „lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea” se referă la ceva mai presus de ceea ce așteptăm sau merităm noi. Adevărul este că Dumnezeu nu te-ar putea iubi mai mult decât te iubește chiar acum! „Cum este dragostea Sa?” întrebi tu. Privește la cruce! Dacă ai fi fost singura persoană care a trăit vreodată, pe pământ, și singurul care ar fi avut nevoie de mântuire – Domnul Isus ar fi murit pentru tine. Iar dacă te întrebi: „Cât costă dragostea Sa?,” află că e foarte scumpă, dar nu te costă nimic, și nu pune nicio condiție. N-ai făcut nimic s-o meriți, și dacă păcătuiești, nu o pierzi. Nimic „nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu” (Romani 8:39). Odată ce accepți asta, îți poți recunoaște defectele, poți căuta ajutorul lui Dumnezeu, te poți întări și poți folosi darurile pe care El ți le-a dat. Când crezi că Dumnezeu te iubește pe baza a ceea ce ești în Hristos, ai cea mai înaltă stimă de sine – născută din dragostea pe care o are Dumnezeu pentru tine. Și pentru că iubirea Lui este singura „dragoste desăvârșită”, ea izgonește „teama.” Așadar, de ce îți este frică? Că nu vei primi ceea ce ai nevoie? Că vei pierde ceea ce ai? Apostolul Ioan ne spune următoarele: „În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.” (1 Ioan 4:18) Roagă-L pe Dumnezeu, astăzi, să-ți dea o descoperire proaspătă a dragostei Lui pentru tine. Și nu uita: pentru că te iubește, El te prețuiește, te ocrotește și te îngrijește!

https://www.youtube.com/watch?v=Y_3M-ogX-gI

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
24 FEBRUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?
Psalmul 145
Hristos, Căruia David Îi este doar un simbol, intonează aici lauda (vezi titlul) care, în cei din urmă psalmi, se va extinde la întreaga creaţie (comp. cu Psalmul 22.25). Şi noi putem cânta cu El: Te voi înălţa, Dumnezeul meu,în fiecare zi Te voi binecuvânta, în vecii vecilor. Domnul este mare, de o măreţie nepătrunsă (v. 3). Lucrările Lui sunt puternice (v. 4, 12), minunate (v. 5) şi înfricoşătoare (v. 6). Bunătatea Lui este mare (v. 7, 8) şi universală şi va răsuna amintirea ei pretutindeni. Puterea Lui va fi vestită, iar dreptatea Lui, cântată tare. Una din gloriile Lui însă le va depăşi pe toate celelalte: este îndurarea Domnului (v. 8). Ea aduce mântuirea; de mai multe ori, versetele 14‑20 îi enumeră diversele ei manifestări: Domnul susţine (Psalmul 37.24), deschide ochii (Psalmul 146.8), dă hrană, satură (Psalmul 107.9) este alături de cei care‑L cheamă (Psalmul 34.17,18), împlineşte dorinţa celor care se tem de El, le aude strigătul, îi salvează, îi păzeşte pe cei care‑L iubesc. Da, noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har (Ioan 1.16). Iar toate verbele la persoana întâi, timp viitor,Te voi înălţa, voi binecuvânta, voi lăuda,voi spune, voi rosti lauda, nu sunt decât răspunsul potrivit al răscumpăratului la desfăşurarea acestei îndurări.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: