Feeds:
Posts
Comments


DOMNUL ESTE APROAPE
9 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=BiUUtE-d3_M
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Și era un oarecare om bolnav, Lazăr din Betania, din satul Mariei și al Martei, sora ei.
Ioan 11.1
Scena începe în casa din Betania, unde un oarecare om numit Lazăr este bolnav. Satul este numit „satul Mariei și al Martei“. Înaintea lui Dumnezeu, o localitate se distinge prin sfinții care locuiesc acolo. Apoi suntem asigurați de dragostea și de priceperea spirituală a Mariei, pentru că ni se reamintește despre faptul că ea este Maria „aceea care L-a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul capului ei“. În această casă, în care Isus era apreciat, a pătruns boala; Lazăr, fratele Mariei, este lovit de suferință. Familia din Betania cunoștea atât de mult despre dragostea lui Isus, încât, cu încrederea pe care dragostea o generează, ei recurg la dragostea Lui în ziua încercării lor.
Mesajul pe care ele îl trimit este foarte frumos: „Doamne, iată, acela pe care-l iubești este bolnav“. Surorile nu Îi cer Domnului să vină la fața locului, nici nu Îi sugerează că El trebuie să îl vindece pe fratele lor. Cu încredere simplă în dragostea Domnului, ele Îi prezintă întristarea lor. Nu pomenesc nici de dragostea lor, nici de dragostea lui Lazăr față de Domnul, ci invocă dragostea Domnului față de Lazăr. Încrederea lor în Domnul și în dragostea Lui este de o asemenea natură, încât ele sunt conștiente că, aducând la cunoștința Domnului încercarea lor și apelând la dragostea Lui, pot lăsa totul în mâinile Sale.
Domnului Îi place să vadă o astfel de încredere la ai Săi. Dintr-odată, aceasta Îi dă ocazia să spună că boala este spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Diavolul încearcă să folosească încercările prin care trecem pentru a ridica murmure și gânduri dezonorante la adresa lui Dumnezeu; Domnul le folosește pentru a ne face să ne punem încrederea în El și ca o ocazie pentru manifestarea dragostei Lui, în așa fel încât El este glorificat, iar noi, binecuvântați. H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
9 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=PJCFMBWqzpk
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Isus a răspuns din nou și le-a zis: „Copii, cât de greu este pentru cei care se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu! Mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu“.Marcu 10.24,25
Dragostea lui Dumnezeu
Oamenii bogați înclină să se încreadă în bogăția lor, și nu în Dumnezeu. Acesta este pericolul bunăstării.
Un credincios vorbea odată cu o femeie foarte bogată, care se interesa de credința biblică, și a întrebat-o: „Cum de vă interesați de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu?“. Atunci femeia i-a povestit că nici ea și nici soțul ei nu se interesaseră la început deloc de Dumnezeu, ci doar de afacerea lor. Însă într-o zi, pe când își plimba copilul în cărucior, a întâlnit un om în vârstă care a salutat-o prietenos și care, aruncând o privire în cărucior, a întrebat-o foarte amabil: „Știți că Dumnezeu vă iubește foarte mult?“.
„N-am uitat niciodată aceste cuvinte despre dragostea lui Dumnezeu“, a spus femeia. „Am început să citesc Biblia și am aflat despre dragostea lui Dumnezeu și despre salvarea în Isus Hristos. Am primit iertarea păcatelor și o pace adâncă în inimă. Acum îmi doresc acestea și pentru soțul și pentru copiii mei.“ – Ce frumos s-au schimbat prioritățile din viața acestei femei!
„Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste“ (1 Ioan 4.16).
Citirea Bibliei: Ţefania 2.1-15 · Marcu 10.46-52

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
9 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/ce-sa-faci-cand-esti-deprimat-2/
CE SĂ FACI CÂND EȘTI DEPRIMAT? (2) – Fundația S.E.E.R. România
„Tu, Doamne… Tu eşti slava mea, şi Tu îmi înalţi capul!” (Psalmul 3:3)
Când Ilie se afla în cea mai deplorabilă stare, Dumnezeu i-a dat trei sfaturi foarte importante: 1) Să petreacă mai mult timp cu Dumnezeu! „Ieşi, şi stai pe munte înaintea Domnului!” (1 Împărați 19:11). Acolo Dumnezeu i-a vorbit printr-un „susur blând şi subţire” (1 Împărați 19:12). Iar noi învățăm de aici că nu e suficient doar să lucrăm pentru Dumnezeu, noi trebuie să și petrecem timp cu El! Altfel, vom ajunge să alergăm mecanic, ne vom simți tot mai goi, și nu vom ajunge nicăieri. Când David s-a simțit deprimat, el a scris: „Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” – Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea, şi Tu îmi înalţi capul! Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde…” (Psalmul 3:2-4). 2) Să nu încerce să facă el totul! A face totul de unul singur este cea mai rapidă cale spre epuizare și depresie. A fi un lider bun înseamnă nu doar să duci lucrarea la final, ci și să-i formezi pe alții, care eventual să termine lucrarea. Ilie nu era singur. Dumnezeu i-a zis: „voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal” (1 Împărați 19:18). Nu te rezuma doar să operezi, ci învață și să co-operezi! 3) Să înțeleagă că misiunea lui nu s-a sfârșit! Dumnezeu i-a arătat lui Ilie că mai erau împărați care trebuiau unși, mai erau lupte care trebuiau câștigate, și un succesor care trebuia pregătit (vezi 1 Împărați 19:16). Ai nevoie de un motiv pentru a te ridica dimineața din pat? Dumnezeu ți-l va da! Când ești deprimat, El nu Se supără pe tine; dimpotrivă, Cuvântul Său spune: „Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge…” (Isaia 42:3). Iată bunătatea și iubirea lui Dumnezeu!

https://www.youtube.com/watch?v=I129XwK8t4U

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
9 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 15.1‑19
O gravă problemă rămânea de lămurit: câteva persoane din Corint negau învierea. Pavel arată că nu poţi să te atingi de această doctrină fără să răstorni întreg edificiul credinţei creştine. Dacă nu există înviere, Hristos Însuşi n‑a înviat; lucrarea Lui n‑a primit aprobarea lui Dumnezeu; moartea rămâne neînvinsă şi noi suntem tot în păcatele noastre. În acest caz, Evanghelia nu mai are niciun sens şi credinţa noastră şi‑a pierdut orice temei. Viaţa de renunţări şi de separare a creştinului devine absurdă, iar dintre toţi oamenii, el este cel mai de plâns, pentru că şi‑a pierdut deopotrivă viaţa prezentă şi viaţa veşnică.
Dumnezeu fie binecuvântat, nimic din toate acestea! Domnul a înviat cu adevărat! (Luca 24.34). În faţa importanţei acestui adevăr înţelegem de ce Dumnezeu a avut atâta grijă să‑l întărească. În primul rând prin Scripturi (v. 3,4). Apoi prin martori care nu pot fi respinşi nici prin calitatea lor: Chifa, Iacov, Pavel însuşi (în timp ce se declară nevrednic), nici prin numărul lor: în jur de cinci sute de fraţi, care puteau fi încă întrebaţi. Şi, fără îndoială, mai mult de un cititor, fără să‑L fi văzut încă pe Domnul Isus cu ochii săi, a experimentat pentru el însuşi că Salvatorul său este viu (comp. cu Iov 19.25).

DOMNUL ESTE APROAPE
8 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=A3R_oisVNO4
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Și voi, taților, nu-i provocați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în disciplina și sub mustrarea Domnului. Efeseni 6.4
Orice tată creștin trebuie să-și stabilească un altar în căminul lui și să-și strângă familia în fiecare zi pentru citirea Bibliei și pentru rugăciune, iar dacă este posibil, și pentru a-L slăvi pe Domnul prin cântări. Aceasta este responsabilitatea tatălui, în poziția lui de preot al casei, însă, în absența tatălui, mama trebuie să se îngrijească de acest lucru. Taților, nu neglijați această datorie foarte importantă, care este închinarea în familie! Nu permiteți vreunui lucru să interfereze cu aceasta! Nu vă puteți aduce copiii la Domnul fără un altar familial! Nu este suficient că voi vă rugați și citiți Scriptura sau că ei se roagă și citesc Scriptura! Trebuie să citiți Scriptura cu familia voastră și să vă rugați împreună cu ea! Oferiți-le ocazia să vă vadă când vă rugați și să audă rugăciunile pe care le aduceți lui Dumnezeu cu privire la ei, ca să poată cunoaște dorința inimilor voastre cu privire la ei! Cineva a precizat foarte bine: «Amintirea rugăciunii tatălui este ancora de siguranță pentru un copil atunci când este ispitit».
Plecați-vă genunchii împreună și căutați binecuvântarea Domnului asupra voastră ca familie și asupra fiecăruia în mod individual și mulțumiți-I pentru binecuvântările și îndurările pe care vi le-a oferit ca familie! În Ieremia 10.25 găsim o invocare solemnă, care arată dincolo de ea că Dumnezeu nu așteaptă doar rugăciuni individuale, ci și rugăciuni ale întregii familii. Profetul spune: „Varsă-Ți furia asupra națiunilor care nu Te cunosc și asupra familiilor care nu cheamă Numele Tău!”. Preaiubit tată creștin, te rog, veghează ca această furie să nu vină și peste familia ta! Chemi tu Numele Domnului asupra familiei tale? Cineva scria: «O familie fără rugăciune este ca o casă fără acoperiș, deschisă și expusă la toate furtunile cerului. Rugăciunea în familie zăvorăște ușa împotriva tuturor pericolelor nopții și o deschide față de primirea îndurărilor Sale în zorii zilei».
Un capelan al unei închisori a spus: «Lucrurile pe care le va uita cel mai greu un fiu nepăsător care rătăcește departe de casă sunt rugăciunea, Scripturile și cântările învățate în sânul familiei».
R. K. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ
8 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=8VOeBHiHDiQ
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit. Romani 5.12
Predicatorul misterios
Chiar dacă lăsați Biblia necitită pe un raft de cărți și chiar dacă îi evitați pe predicatorii evangheliei și refuzați pliantele care se distribuie, există un predicator pe care nu-l puteți respinge nicidecum. Acest predicator nu este foarte popular, deși întreaga lume este biserica sa și vorbește în toate limbile. Merge la săraci și la bogați, la oameni educați și la cei simpli; intră și în clădirile guvernamentale. Acest predicator nu este politicos. Uneori perturbă evenimentele publice într-un mod brutal sau întrerupe bucuria unei vieți de familie armonioase. Predică mult în trafic, iar cele mai comune săli de predicare sunt spitalele și casele de bătrâni. Are o cheie generală, care îi oferă acces chiar și în cele mai secrete camere. Nu se teme de șeful guvernului vreunei puteri mondiale și nu este dezgustat de mahalaua niciunui oraș. Numele lui este moartea. Ați auzit, cu siguranță, predica lui de multe ori: uneori mai strident, când colegul de muncă a murit brusc, alteori mai tăcut, în timp ce urmăreați știrile. Predica lui poate fi exprimată printr-un verset: „Plata păcatului este moartea” (Romani 6.23).
Nu vă mai încărcați agenda cu tot felul de proiecte și de termene! Un lucru este cel mai important: Cum veți muri? În Evrei 11.13 citim: „În credință au murit”. Aceștia sunt oamenii care și-au mărturisit păcatele în timpul vieții lor și ele le-au fost iertate prin credința în Domnul Isus. V-ați pus la adăpost?
Citirea Bibliei: Ţefania 1.1-18 · Marcu 10.32-45

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
8 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/ce-sa-faci-cand-esti-deprimat-1/
CE SĂ FACI CÂND EȘTI DEPRIMAT? (1) – Fundația S.E.E.R. România
„Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi…” (Iacov 5:17)
Prorocul Ilie a avut un moment când ajunsese atât de deznădăjduit, încât și-a dorit să moară. Și asta s-a întâmplat când tocmai repurtase una dintre cele mai mari victorii ale sale. Tocmai ce chemase foc din cer pe Muntele Carmel… iar acum, iată-l trecând de la exaltare la epuizare! Noi uităm că atunci când avem succes și ne place ceea ce facem, putem ajunge să fim secătuiți din punct de vedere fizic, mental și emoțional. Așadar, dacă ești o persoană ghidată de scop, și nu ai limite, ai grijă!
Să vedem ce s-a întâmplat cu Ilie:
1) Epuizarea l-a făcut pe Ilie să-și piardă perspectiva. El, care tocmai biruise 850 de prooroci mincinoși (vezi 1 Împărați 18:19), fugea acum de o singură femeie: de Izabela. Generalul George Patton Jr. a spus: „Epuizarea face din noi toți niște lași!” Credința ne părăsește, când se instalează epuizarea! Aceasta ne distorsionează gândirea și ne face să trecem cu vederea puterea lui Dumnezeu și promisiunile Sale. Oboseala mentală plus epuizarea fizică este o combinație mortală, care aduce deznădejde și crează iluzia că nu mai avem soluții!
2) Teama l-a făcut pe Ilie să se izoleze. El și-a lăsat slujitorul în Beer-Șeba și s-a dus singur în pustie, spunându-I lui Dumnezeu: „am rămas numai eu singur şi caută să-mi ia viaţa!” (1 Împărați 19:10). În acel moment, Ilie se afla în cea mai nepotrivită companie – a lui însuși! Când te simți deznădăjduit, nu este timpul potrivit să te izolezi; dimpotrivă, e momentul în care ai nevoie de Dumnezeu și de persoanele care te iubesc și care te pot ajuta să te ridici din nou.
Chiar și apostolul Pavel a avut nevoie de ajutor. După ce a scris că: „în Macedonia… am fost necăjiţi în toate chipurile: de afară lupte, dinăuntru temeri”, el a adăugat: „Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.” (2 Corinteni 7:5-6). Așadar, trebuie să știi pe cine să suni când ești deprimat, la cine trebuie să apelezi… Nu mai amâna, ci treci la fapte!

https://www.youtube.com/watch?v=YD9VzVbZpnU

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
8 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 14:20-40
Darul limbilor era dat nu pentru zidirea Adunării, nici pentru evanghelizare, ci pentru a-i convinge pe iudeii necredincioşi (pe acest popor) că Dumnezeu oferea naţiunilor harul (v. 21,22)! Zidirea este cuvântul cheie al acestui capitol, piatra de încercare la care trebuie supusă orice activitate: ceea ce mi–am propus să spun sau să fac este în mod real spre binele fraţilor mei? (Efeseni 4.29). De altfel, dacă eu am în vedere folosul lor, voi găsi în aceasta întotdeauna şi o binecuvântare pentru mine. În schimb, dacă mă gândesc la interesul meu sau la gloria mea, va urma în final o pierdere atât pentru alţii, cât şi pentru mine (cap. 3.15).
Două alte condiţii ocupă un loc de frunte în viaţa Adunării: „cum se cuvine şi cu ordine” (v. 40). Ele impun reguli practice care ating bunul simţ (v. 26‑33) sau rânduiala divină (v. 34,35). Apostolul nu dorea ca fraţii din Corint să fie neştiutori (cap. 12.1). Totuşi, dacă vreunul neglijează (sau „nu vrea”) să se instruiască cu privire la subiectele privind Adunarea, ei bine!, să rămână neştiutor (v. 38). Dumnezeu este Dumnezeul păcii (v. 33) şi doreşte ca Adunarea, reflectând propriile Sale caractere, să fie locul unde să poată aduce neconvertiţi care vor recunoaşte acolo prezenţa Sa (v. 24,25).

Tim Janis1.21M subscribersSUBSCRIBEDChristmas Instrumental Music, The Most Popular Christmas Carols, “Winter Sleigh Ride” By Tim Janis . Popular tradition carols such as O Holy Night, Silent Night, The First Noel, Ave Maria, Joy to the World, O Come all ye Faithful and more, This music will help you find peace and relaxation. Come on a magical beautiful wintery sliegh ride through a wintery forest with peaceful beautiful instrumental Christmas music as your background music. We hope you enjoy the music. Peace and blessings to you all Elizabeth & Tim, Reno, Bella and Roo Roo Hi everyone, Please come join Elizabeth and I for some fun in the sun at Malibu beach 🙂 we hope you can join us 🙂 https://youtu.be/7zB6POgSIUE Hi everyone, please come check out my first Folk Music CD where I sing and play peaceful relaxing folk songs which I wrote. https://amzn.to/3SbVCvZ ALL MUSIC COPYRIGHT TIM JANIS ENSEMBLE INC CRANBERRY ISLAND PUBLISHINGDOMNUL ESTE APROAPE
7 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=dwQo905tawM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Să ajuți tu pe cel rău și să iubești tu pe cei care-L urăsc pe Domnul? De aceea este mânie de la Domnul peste tine.
2 Cronici 19.2
Lecții din viața lui Iosafat (4) – Dumnezeu privește cu atenție la asocierile noastre
La câțiva ani după ce s-a aliat cu Ahab, Iosafat a coborât în Samaria, să-l viziteze. Cu această ocazie, Ahab l-a întrebat: „Vrei să mergi cu mine la Ramot-Galaad?“. Iosafat i-a răspuns: „Eu sunt ca tine și poporul meu ca poporul tău și voi fi cu tine în război“ (2 Cronici 18.3). Oare așa trebuia procedat? Iosafat avea o inimă sinceră pentru Domnul, însă, din nefericire, și-a dat acordul înainte de a-L întreba pe Domnul. Nici măcar după ce l-a auzit pe profetul Mica vestind moartea lui Ahab și pierderea bătăliei, Iosafat n-a avut puterea sau discernământul de a abandona angajamentul pe care-l făcuse și de a se întoarce acasă. Acest lucru aproape că l-a costat viața, însă Domnul l-a scăpat.
Odată întors acasă, Domnul i-a vorbit prin văzătorul Iehu: „Să ajuți tu pe cel rău și să iubești tu pe cei care-L urăsc pe Domnul? De aceea este mânie de la Domnul peste tine“. Într-o altă împrejurare, Iosafat s-a aliat într-o afacere cu Ahazia, fiul lui Ahab, care era nelegiuit. Eliezer a profețit atunci împotriva lui, spunând: „Pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul a sfărâmat lucrările tale“ (2 Cronici 20.37), și astfel această asociere a fost distrusă.
Aceste două evenimente din viața lui Iosafat ne arată că Dumnezeu ia în serios asocierile noastre, chiar dacă nouă ni se par, uneori, lucruri neimportante. Noi purtăm numele lui Isus, iar Dumnezeu nu va îngădui ca numele Lui să fie asociat cu ceea ce este contrar caracterului Său. Există o diferență între a face bine tuturor oamenilor și a ne asocia cu ei în acțiunile lor. Aceasta este ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu numește înjugare la un jug nepotrivit sau inegal (2 Corinteni 6.14-16). Se pare că Iosafat n-a învățat niciodată cu adevărat această lecție, lucru care l-a costat mult pe el și care L-a nemulțumit pe Dumnezeu. El să ne dea harul ca noi s-o învățăm, pentru a glorifica astfel numele Domnului nostru Isus Hristos!
A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ

7 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=FwcoS_ESjZw
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Te chem în ziua necazului meu, căci îmi vei răspunde.
Psalmul 86.7
„Cred că e cazul să ne rugăm…“
În anul 1945 a trebuit să mă refugiez împreună cu alți nouăzeci de elevi în Austria. Împreună cu trei colegi eram responsabil să fac rost de mâncare. Aveam bani, dar nimeni nu voia să ne vândă nimic.
Eu crezusem cândva în Dumnezeu și mă rugasem. Dar în timpul războiului am renunțat la tot. În acele momente însă mi-am amintit de Dumnezeu și le-am spus colegilor mei: „Cred că e cazul să ne rugăm, ca să găsim ceva de mâncare“. Ei au fost de acord și atunci m-am rugat: „Doamne Isuse, Tu știi cât de flămânzi suntem. Te rugăm, atinge inima următorului sătean, ca el să ne dea ceva de mâncare“.
Când am ajuns la gospodar, el ne-a întrebat: „Ce ați făcut când ați stat acolo grupați?“. I-am spus că ne-am rugat. Omul nu a râs de noi, ci ne-a dat făină, zahăr și ovăz; și ne-a spus: „V-aș fi cerut 30 de mărci, dar voi v-ați rugat, desigur, pentru o minune și vă las totul la 15 mărci“. Și următorul țăran a fost dispus să ne dea grâu și cartofi. Am rămas uimiți… De atunci am învățat din nou să mă rog și să mă încred în Tatăl ceresc; eram rușinat că mi-am adus aminte de Dumnezeu, de Cel care m-a ajutat când mi-a fost cel mai greu, abia atunci când am avut din nou nevoie de ajutorul Său.
Poate și tu ai crezut cândva în Isus Hristos, te-ai rugat și L-ai primit în viață, dar apoi ai trecut ­printr-un necaz și L-ai uitat. Domnul Isus te așteaptă! Oare crezi că aceasta Îl bucură pe Domnul, să ne aducem aminte de El doar la nevoie?
Citirea Bibliei: Habacuc 3.1-19 · Marcu 10.23-31

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
7 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cand-se-isca-cearta-in-familie-2/

CÂND SE ISCĂ CEARTA ÎN FAMILIE (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Te rog, să nu fie ceartă… căci suntem fraţi.” (Geneza 13:8)

Certurile din familie scot la lumină tot ce e mai rău, și tot ce e mai bun din noi. Însă nu conflictul în sine este problema, ci caracterul!

Neînțelegerea nu face decât să descopere ce este important pentru noi. Prioritatea lui Avraam era familia, a lui Lot: să se îmbogățească; preocuparea lui Avraam era armonia, a lui Lot era auto-conservarea; Avraam era mânat de credință, Lot – de lăcomie; Avraam era unul care dăruiește, Lot era unul care umbla după avantaje.

Să vedem însă ce turnură a luat întâmplarea aceasta. Ce-ar fi trebuit să se întâmple? Cel mai tânăr ar fi trebuit să se supună celui mai în vârstă; ucenicul ar fi trebuit să-l recunoască pe lider; persoana mai puțin spirituală ar fi trebuit s-o recunoască pe cea mai spirituală. Însă Lot a eșuat în toate aceste privințe! Ce s-ar fi putut întâmpla? În calitatea sa de slujitor ales de Dumnezeu, Avraam și-ar fi putut asuma statutul de privilegiat, și-ar fi putut impune voința – dar n-a făcut-o. Ar fi putut să se preocupe de victorie, dar n-a făcut-o. I-ar fi putut pretinde lui Lot restituirea datoriilor, dar a refuzat. Și-atunci, ce s-a întâmplat de fapt?

Mai întâi, Avraam a pus relația mai presus de interesul personal.

În al doilea rând, a renunțat la „drepturile” sale pentru a menține pacea în familie.

În al treilea rând, „a întors celălalt obraz” și s-a lăsat pe mâna lui Lot.

Cel mare a cedat în fața celui mai mic! Cel puternic a avut îngăduință față de cel slab! Cel matur a dat dovadă de înțelegere și bunăvoință față de cel imatur! L-a făcut asta pe Avraam să fie mai slab, iar pe Lot să fie mai puternic? A pierdut Avraam, și a câștigat Lot? Nu! Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt! Și iată care a fost: „Ridică-ţi ochii şi… priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus; căci toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veac.” (Geneza 13:14-15)

Când faci lucrurile după voia lui Dumnezeu, ești cu siguranță pe drumul care duce la pace și prosperitate!

https://www.youtube.com/watch?v=K8CbGVQdheQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
7 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni14.1‑19
Mulţi se plâng de slăbiciunea actuală cauzată de lipsa de daruri în adunări. Doresc ei însă arzător darurile, aşa cum versetul 1 îi invită să o facă? Domnul poate Şi‑a propus să vă încredinţeze un astfel de dar şi amână pentru a face descifrabilă în voi această dorinţă arzândă. Cereţi‑l Lui în acelaşi timp cu smerenia care vă va împiedica să vă făliţi cu acest dar; nu este pentru voi, ci pentru Adunare (v. 12). Corintenii, cu siguranţă, se foloseau de darurile lor pentru propria glorie, iar din aceasta rezulta cea mai mare dezordine. Apostolul îi aduce la o dreaptă apreciere a lucrurilor, arătându‑le că darul cu care se lăudau ei cel mai mult, cel al limbilor, era, de fapt, un dar nu atât de însemnat (v. 5). Darul profeţiei, în schimb, era şi rămâne de dorit în mod deosebit. El nu mai cuprinde, ca altădată, revelarea viitorului, ci slujeşte la zidire, la îndemnare, la mângâiere
Versetul 15 ne aminteşte că, pentru a ne ruga, ca şi pentru a cânta, este nevoie de o participare a minţii. Noi, care suntem adesea atât de distraţi în prezenţa Domnului, să ne gândim la ce exprimăm înaintea lui Dumnezeu; şi să punem în aplicare meditaţia în profunzime, având duhul nostru condus de Duhul Sfânt.

DOMNUL ESTE APROAPE
6 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=N-WG6FC1ZD8
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu?
Ioan 11.40
Aceasta este ordinea divină! Oamenii vor spune că întâi trebuie să vină vederea și apoi credința; dar, în Împărăția lui Dumnezeu, ordinea este: întâi credința și apoi vederea. De ce niciunui om din acea generație rea nu i s-a permis să vadă țara cea bună? Simplu, pentru că nu L-au crezut pe Domnul Dumnezeul lor. Pe de altă parte, de ce lui Caleb i s-a permis să intre? Simplu, pentru că el a crezut. Necredința este o mare piedică în calea vederii gloriei lui Dumnezeu. „Și n-a făcut multe lucrări de putere acolo, din cauza necredinței lor” (Matei 13.58). Dacă Israel ar fi crezut, dacă s-ar fi încrezut în Domnul Dumnezeul lor, dacă s-ar fi încrezut în dragostea inimii Lui și în puterea brațului Său, El i-ar fi introdus în țară și i-ar fi așezat pe muntele moștenirii Lui.
Tot așa stau lucrurile în privința poporului Domnului în timpul de acum. Dacă am putea conta mai mult pe El, nu ar exista limită pentru binecuvântarea pe care am putea să o savurăm. „Toate sunt posibile pentru acela care crede” (Marcu 9.23). Dumnezeul nostru nu va spune niciodată: «Ți-ai făcut un proiect prea îndrăzneț, ai așteptări prea mari!». Acest lucru ar fi imposibil. Este bucuria inimii Lui iubitoare să răspundă chiar și la cele mai mari așteptări ale credinței.
Să ne facem planuri mari! „Deschide-ți gura larg și o voi umple!” (Psalmul 81.10). Vistieria inepuizabilă a cerului este deschisă pentru credință. „Și toate câte veți cere în rugăciune, crezând, veți primi” (Matei 21.22). „Dacă vreunul dintre voi este lipsit de înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu dărnicie și nu reproșează, și i se va da; dar să ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc” (Iacov 1.5,6). Credința este secretul divin al oricărei chestiuni, principalul izvor al vieții creștine, de la început până la sfârșit. Credința nu se îndoiește și nici nu șovăie. Necredința se îndoiește și șovăie, iar din acest motiv ea nu vede niciodată gloria lui Dumnezeu, nici puterea Lui. Ea este surdă față de vocea Lui și oarbă față de acțiunile Lui; ea descurajează inima și slăbește mâinile; ea întunecă drumul și împiedică progresul.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
6 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=6-QAU9pdekg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ioan 1.12
Iulia credea că poate deveni creștină „în zece lecții”
Lena și Iulia sunt colege bune de școală. Iulia își dorește să devină o creștină credincioasă ca Lena. Îi pune multe întrebări și vrea să știe cât mai multe lucruri din Biblie. Într-o zi o însoțește pe prietena ei la adunare și încearcă să înțeleagă credința creștină. Totuși, lucrurile nu funcționează…
Iulia dorește să devină o creștină credincioasă cu mintea ei. Consideră că își poate însuși creștinismul „în zece lecții”. Inima și conștiința ei însă nu sunt deloc implicate. Ea nu simte o sete interioară. O lecție de chimie despre structura moleculei de apă poate să fie interesantă, dar, pentru a prețui și a savura un pahar cu apă, trebuie să-ți fie sete.
Nu poți deveni un adevărat creștin credincios cu mintea, ci este nevoie de o lucrare în inimă care să te schimbe din temelie. Nicodim, bărbat învățat, a venit la Isus cu toate cunoștințele lui religioase. Dar Domnul i-a arătat că îi trebuia altceva: „Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3.5). Prin nașterea din nou, fiecare om, care recunoaște sentința lui Dumnezeu asupra vieții sale păcătoase, primește o natură nouă. Numai prin credința personală în Domnul Isus, omul poate deveni un copil al lui Dumnezeu.
Citirea Bibliei: Habacuc 2.1-20 · Marcu 10.13-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
6 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cand-se-isca-cearta-in-familie-1/
CÂND SE ISCĂ CEARTA ÎN FAMILIE (1) – Fundația S.E.E.R. România
„Să nu fie ceartă între mine şi tine…” (Geneza 13:8)
Neînțelegerea dintre Avraam și Lot ne învață câteva principii importante despre familie. Lot a dus o viață liniștită în casa unchiului său Avraam. Avraam îl luase cu el în călătoria credinței, când pe neașteptate s-a iscat un conflict. Și pentru că cearta scoate la iveală caracterul omului, Lot și-a dat arama pe față. Pentru că turmele lor erau prea mari ca să mai împartă aceleași pășuni, Avraam a venit cu ideea să se despartă, oferindu-i lui Lot șansa de a alege primul.
Lot „şi-a ales” ce-a considerat el a fi partea cea mai bună (vezi Geneza 13:11), lăsându-i unchiului său restul. Lot s-a mutat în Sodoma, un ținut bogat dar plin de păcat, iar Avraam a zidit un altar Domnului, într-un loc uscat. Aceeași familie, aceleași gene – valori complet diferite! Să reflectăm un pic la cele întâmplate. Avraam a fost conducătorul ales de Dumnezeu și primul patriarh al poporului Israel. Dumnezeu a promis că-i va da o țară și că-l va face tatăl unui neam mare, i-a promis binecuvântare și protecție. Și peste toate acestea, Dumnezeu i-a promis că în el „toate familiile pământului vor fi binecuvântate” (Geneza 12:3).
În termeni moderni, Avraam era asociatul principal și acționarul majoritar al afacerii de familie. El l-a tratat pe nepotul său cu dragoste și generozitate, iar în momentul de criză a pus relația cu Lot mai presus de interesele personale; de aceea, Avraam merita mai mult respect din partea nepotului său. Dar Lot n-a avut în vedere asta!
Care e semnificația acestor întâmplări? De dragul familiei sale și al păcii, Avraam a ales să nu se folosească de poziția sa socială, să nu insiste să-și exercite drepturile, ori să facă pe șeful. El a demonstrat că numai Dumnezeu ne apără! Deci, nu trebuie să încercăm să ne apărăm singuri. Avraam a ales harul, nu legea; smerenia, nu mândria; lepădarea de sine, nu propriile drepturi; mila, nu dreptatea; dragostea, nu pofta; și caracterul, nu opinia semenilor!
Gândește-te la toate astea, și aplică-le în familia ta!

https://www.youtube.com/watch?v=iD96T8TuP-U

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
6 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 13:1-13
După diferitele mădulare ale trupului lui Hristos: picior, mână, ureche, ochi ~ ale capitolului 12, este ca şi cum am găsi inima, în capitolul 13. Rolul ei este de a însufleţi şi de a încălzi toate celelalte organe. Remarcăm că dragostea nu este un dar printre cele ale capitolului 12, ci mobilul necesar exercitării tuturor darurilor. Este „o cale” deschisă la toate şi care conduce spre toate (cap. 12.31). Din moment ce o cale este făcută pentru a merge pe ea, dragostea nu se cunoaşte cu adevărat decât prin experienţă. De aceea, acest capitol minunat nu ne dă nicio definiţie. El întocmeşte o listă ~ nu închisă, dar suficientă pentru a ne umili profund ~ a tot ceea ce face dragostea, dar, mai presus de asta, a ceea ce nu face ea. Această cale a fost cea a lui Hristos aici, jos; şi remarcăm că Numele Său poate fi substituit cuvântului dragoste în acest capitol fără să-i schimbăm sensul (vezi 1 Ioan 4.8). În cunoştinţele noastre în legătură cunoscut profund, ne va face să intrăm în întreaga cunoaştere a Lui Însuşi (Psalmul 139.1). Şi dragostea nepieritoare va fi perfect şi etern satisfăcută în inima noastră şi în a alor Săi. cu lucrurile încă nevăzute, totul este incomplet, confuz, şubred. Curând însă vom vedea „faţă către faţă” (v. 12).
Atunci Salvatorul nostru, care ne-a cunoscut profund, ne va face să intrăm în întreaga cunoaştere a Lui Însuşi (Psalmul 139.1). Şi dragostea nepieritoare va fi perfect şi etern satisfăcută în inima noastră şi în a alor Săi.

1 – Richard Wurmbrand – Cristos pe ulita evreiasca

31,282 views Jul 7, 2020 Carte AudioDOMNUL ESTE APROAPE
5 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=VIxosRpilzM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Să nu dați păcatului mădularele voastre, ca unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, dintre morți; și dați mădularele voastre lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptății.
Romani 6.13
Să remarcăm că timpul folosit în limba greacă pentru verbul „dați“ (la fel ca și în cazul altor îndemnuri asemănătoare) se referă nu la o faptă prezentă, obișnuită, ci la una deja întâmplată în trecut, ale cărei efecte încă dăinuie în prezent. Noi nu trebuie, așa cum cred cei mai mulți, să ne așteptăm la o îmbunătățire sau la o ameliorare treptată a naturii umane, ci să știm că printr-un act unic, dar consolidat neîncetat în însemnătatea sa, noi ne-am dat lui Dumnezeu, ca vii dintre morți, iar mădularele noastre, ca unelte ale dreptății. Cu alte cuvinte: acel fapt este temelia pe care noi am fost aduși în Hristos și pe care trebuie să o ocupăm și să o păstrăm neîncetat prin credință. „Pentru că“, spune mai departe apostolul, „păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har“ (versetul 14). Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acest cuvânt, mai ales în încheierea acestui pasaj care ne avertizează atât de serios să nu facem abuz de bunătatea lui Dumnezeu sau de libertatea creștină!
Cu siguranță că ar fi fost mai aproape de gândurile și sentimentele noastre omenești dacă apostolul ar fi vorbit aici despre seriozitatea poruncii sfinte a lui Dumnezeu. Dar nu, ci, după cum doar harul aduce mântuirea, tot astfel, doar harul dă putere pentru o umblare vrednică de Dumnezeu. Legea nu dă nici viață, nici putere. În 1 Corinteni 15.56, ea este numită chiar „puterea păcatului“, pentru că, după cum se știe, tocmai prin interdicțiile ei, ea stimulează poftele și patimile cărnii. Dacă am fi fost așezați sub lege, atunci păcatul și-ar fi exercitat ca și până atunci stăpânirea peste noi; dar, lăudat să fie Domnul, suntem sub har! De aceea ni se poate spune: „păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare“, și urmează acea încurajare minunată: „păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră“. Același har care ne-a eliberat de păcat ne dă putere să nu mai slujim poftelor cărnii, ci să umblăm de acum înainte în înnoirea vieții. Creștinul este liber să se dea pe sine lui Dumnezeu și să-I slujească. Aceasta este învățătura Cuvântului în acest loc, atât de simplă și de prețioasă, dar, regretabil, de atâtea ori neînțeleasă sau neglijată. R. Brockhaus

SĂMÂNȚA BUNĂ
5 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=LopPMWxkveA
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/Mă bucur de cuvântul Tău, ca unul care găsește o pradă mare.

Psalmul 119.162
Curierul patruped
În urmă cu aproximativ 90 de ani, un câine a intrat în curtea unui spital misionar de lângă Shanghai, China. Căutând ceva de mâncare într-un coș de gunoi, câinele a dat peste o carte veche. A înhățat-o și a dus-o într-o tabără militară din apropiere. Soldații i-au văzut imediat prada. Curioși, i-au sustras câinelui cartea și au început să o citească. Erau fragmente ale Vechiului Testament dintr-o Biblie în limba chineză. Soldații au citit cu mare interes vechile întâmplări biblice despre felul minunat în care Dumnezeu i-a condus pe bărbații și pe femeile credinței din poporul Israel cu mult timp în urmă.
Spre regretul soldaților, cartea era incompletă. Bănuind că acel câine a găsit cartea în curtea spitalului misionar din apropiere, au solicitat acolo o carte completă – o Biblie întreagă. Șeful spitalului le-a dat soldaților mai multe exemplare. Dar acestea nu au fost suficiente pentru a-i satisface pe toți cei care doreau să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, au fost procurate mai multe Biblii.
Încetul cu încetul, mai mulți soldați interesați au venit la studiile biblice care se țineau în spital. Mai târziu, un misionar a fost invitat să le prezinte acestor soldați vestea bună și mulți L-au primit în viața lor pe Hristos ca Mântuitor și Domn.
Citirea Bibliei: Habacuc 1.1-17 · Marcu 10.1-12


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
5 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/odihneste-te-ca-sa-ti-pastrezi-mintea-agera/
ODIHNEȘTE-TE CA SĂ-ȚI PĂSTREZI MINTEA AGERĂ! – Fundația S.E.E.R. România
„Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” (Marcu 6:31)
Doi bărbați s-au luat la întrecere pentru a vedea care dintre ei poate doborî mai mulți copaci, într-o singură zi. Unul era mai înaintat în vârstă și mai experimentat, iar celălalt era mai viguros dar mai puțin experimentat. Și tocmai lucrul acesta a fost decisiv!
Bărbatul mai tânăr a lucrat continuu vreo 8 ore, și la sfârșitul zilei avea un total de douăzeci și cinci de copaci doborâți. Crezând că celui mai în vârstă îi lipsește vitalitatea și tinerețea, s-a așezat, deplin încrezător că va câștiga.
Între timp, bărbatul mai în vârstă, care a făcut câte o pauză de 10 minute la fiecare oră, a ajuns la sfârșitul zilei să aibă patruzeci de copaci doborâți! Șocat, cel tânăr l-a întrebat: „Cum e posibil, omule? Eu nu m-am oprit, iar tu te-ai oprit câte 10 minute după fiecare oră – și totuși ai tăiat aproape de două ori mai mulți copaci decât mine!” Bărbatul mai în vârstă i-a răspuns: „De fiecare dată când mă așezam pentru 10 minute, eu am făcut două lucruri:
în primul rând m-am odihnit și mi-am reîncărcat bateriile;
iar în al doilea rând, mi-am ascuțit toporul.
Da, tu ai muncit mult, dar ai lucrat cu o secure tot mai tocită!” Putem învăța fiecare o lecție importantă de aici.
Pentru a reuși în lucrul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu să-l facem în viață, trebuie să facem și noi întotdeauna aceste două lucruri:

1) Să ne facem timp pentru odihnă și pentru reînnoire. Nu putem mereu să dăruim și să cheltuim; trebuie să ne și oprim și să asimilăm. Asta înseamnă rugăciunea și citirea Bibliei: ele restaurează ceea ce viața ne răpește.
2) Să ne păstrăm mintea ageră. Când securea noastră se tocește, trebuie să consumăm mai multă energie și rezultatele vor fi mai slabe.
Așadar, să ne facem timp să ne odihnim, și să ne păstrăm mintea ageră!


https://www.youtube.com/watch?v=IQIgfp-RTqk

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

5 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 12.14‑31
Ce subiect uimitor este, fără a căuta prea departe, trupul pe care noi îl locuim! Te voi lăuda că m‑ai făcut într‑un mod uimitor şi admirabil, strigă David în Psalmul 139.14. Într‑adevăr, ce diversitate şi în acelaşi timp ce armonie în acest ansamblu complex de mădulare şi de organe, în care până şi cel mai mic are menirea sa şi funcţia sa proprie! Ochiul şi degetul cel mic, de pildă, nu pot ţine loc unul de altul. Degetul acesta mic însă permite înlăturarea pulberii venite să irite ochiul. Dacă un singur organ funcţionează parţial sau abătut de la normal (dereglat), corpul în întregime va fi mai curând bolnav (decât sănătos).
Toate acestea îşi au echivalentul în Biserică, trupul lui Hristos, care nu este o organizaţie, ci un organism viu. Mădularele care par a fi mai slabe sunt necesare (v. 22) şi fiecare trebuie să fie atent să nu dispreţuiască nici funcţia lui proprie (v. 15,16), nici pe cele ale altora (v. 21). O creştină în vârstă sau infirmă, prin rugăciunile ei, printr‑un cuvânt la momentul potrivit sau printr‑o încurajare materială, va susţine poate zelul unui evanghelist sau al unui păstor. Astfel, ceea ce fiecare a primit, să folosească pentru alţii, ca buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu(1 Petru 4.10).

Premiered Nov 24, 2022 Since creation God wants to dwell among His people.


DOMNUL ESTE APROAPE
4 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=2-NHlPS_aD8
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

A Aceluia care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl Său: a Lui fie gloria și puterea în vecii vecilor! Amin.
Apocalipsa 1.5,6
Sângele lui Hristos (15) – Sângele Său ne-a făcut preoți
Cât de minunat este să contemplăm puterea curățitoare a sângelui lui Hristos! „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1.7). Acest verset din 1 Ioan ne arată caracterul atotcurățitor al sângelui Domnului. Cât de recunoscători suntem că nu există niciun păcat pe care sângele lui Hristos să nu-l poată curăți! Sângele Său a fost vărsat o dată pentru totdeauna, iar noi am fost curățiți o dată pentru totdeauna, însă avem nevoie să ne amintim mereu de valoarea sângelui Său. Dacă păcătuim, trebuie să mărturisim, însă nu suntem curățiți cu sânge încă o dată, fiindcă aceasta ar însemna să venim din nou înaintea lui Dumnezeu ca păcătoși. Însă, mărturisindu-ne păcatul, ca niște copii neascultători ai Tatălui, ni se amintește din nou de ceea ce a fost nevoie ca păcatele noastre să fie înlăturate pentru totdeauna.
Totuși, cât de remarcabil este faptul că am fost nu numai spălați de păcatele noastre, ci și făcuți preoți pentru Dumnezeul Său și Tatăl! Acest lucru este adevărat pentru toți cei credincioși, tineri sau bătrâni. Ca preoți, ne putem închina și ne putem ruga, putem aduce „jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu prin Isus Hristos” (1 Petru 2.5). Deși în strângerile laolaltă doar frații sunt cei care își fac auzit glasul (1 Corinteni 14.34), să ne amintim totuși că orice credincios prezent, bărbat sau femeie, este un preot pentru Dumnezeu!
Să remarcăm expresia: „Aceluia care ne iubește”! Ce L-a făcut pe Fiul binecuvântat al lui Dumnezeu să vină pe pământ și să-Și verse sângele pentru unii ca noi? Dragostea Sa măreață, care „întrece orice cunoștință” (Efeseni 3.19)! Să pătrundem și noi în duhul acestui verset, aflați încă aici, pe pământ: „A Lui să fie gloria și puterea în vecii vecilor!”. El este vrednic de lauda noastră! Să I-o aducem încă de pe acest pământ! K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ
4 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=hyfsQiSTd_E
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

După șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Matei 17.1
Pe munte și la cruce
Să-L privim pe Domnul pe de o parte pe așa-numitul munte al schimbării la față și, pe de altă parte, pe cruce – două contraste – și să cugetăm la câteva deosebiri impresionante:
Pe munte, fața Domnului a strălucit ca soarele (Matei 17.2), în timp ce, pe cruce, fața Îi era desfigurată și înfățișarea Lui se deosebea mult de cea a fiilor oamenilor (Isaia 52.14).
Pe munte, hainele I s-au făcut albe ca lumina (Matei 17.2); la cruce însă „au împărțit hainele Lui între ei” (Matei 27.35).
Pe munte I s-au alăturat doi bine cunoscuți bărbați ai lui Dumnezeu (Matei 17.3); pe cruce a fost răstignit între doi tâlhari (Matei 27.38).
Pe munte a avut parte de norul luminos al prezenței lui Dumnezeu (Matei 17.5); la cruce era întuneric și Domnul a fost părăsit de Dumnezeu (Matei 27.45,46).
Pe munte s-a auzit glasul Tatălui, care Și-a exprimat plăcerea în Fiul Său (Matei 17.5); la cruce, Dumnezeul cel sfânt nu I-a răspuns Fiului Său (Matei 27.46).
Domnul slavei, care va stăpâni cât de curând peste toată lumea, S-a lăsat răstignit pe cruce ca cei care cred să aibă salvare.
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 8.1-14 · Marcu 9.38-50

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
4 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/iarta-2/
IARTĂ (2) – Fundația S.E.E.R. România
„Întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce…!” (Ieremia 31:18)
În prima carte a Bibliei, citim că: „Robii lui Isaac au mai săpat în vale şi au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră.”… Pe urmă s-a mutat de acolo şi a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat; şi a numit-o Rehobot „căci” a zis el „Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în ţară.” (Geneza 26:19-22).
Ce exemplu extraordinar de practicare a iertării! Isaac a săpat fântâni, iar vecinii săi au venit și le-au revendicat. Nu era corect, dar în loc să se revolte și să se răzbune, el a plecat și a săpat alte fântâni – și Dumnezeu l-a binecuvântat nespus de mult.
Adevărul este acesta: Dumnezeu va umple golul din viața ta, când îi vei ierta pe cei ce te-au rănit! S-o recunoaștem: câtă vreme împărtășim această planetă cu alte ființe umane la fel de imperfecte, ele ne vor răni. N-avem cum să evităm lucrul acesta! Și când durerea ajunge să se adâncească, poate fi greu să ierți. Asta înseamnă oare că trebuie să trăiești prefăcându-te că nu s-a întâmplat nimic, și negându-ți sentimentele? Nu, primul pas spre vindecare este să-ți recunoști sentimentele.
Domnul Isus ne oferă si cel de-al doilea pas: „Rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.” (Luca 6:28). Când faci lucrul acesta, se întâmplă ceva neașteptat: inima ți se înmoaie, și începi să-l vezi pe ofensatorul tău prin ochii lui Dumnezeu și nu prin prisma propriilor tale emoții. „Dar nu vreau să-l iert!” spui tu.
Ei bine, aici intervine pasul al treilea: recunoaște că nu ești dispus să ierți, și roagă-L pe Dumnezeu să te schimbe. Așadar, dacă te afli în această situație, rostește aceste cuvinte: „Întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce…!”

https://www.youtube.com/watch?v=mW1R3aL0i6k

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
4 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 12:1-13
Vorbind despre strângerile adunării, apostolul a acordat cel dintâi loc celebrării cinei (cap. 11.20‑34). Numai după aceea expune daruri şi slujbe având în vedere zidirea. Să nu uităm că închinarea este, dintre toate strângerile, cea mai importantă.
Pavel le aminteşte acestor foşti idolatri că ei fuseseră odinioară antrenaţi („duşi”) de duhuri satanice (v. 2). Ce schimbare! În prezent, Duhul lui Dumnezeu este cel care dirijează, lucrând în ei cum Îi place, prin darurile pe care le împarte (v. 11). Apostolul enumeră aceste daruri, precizând că ele sunt date în vederea întrebuinţării. Şi, pentru a ilustra deopotrivă unitatea Bisericii şi diversitatea slujbelor, ia exemplul corpului uman: compus din multe mădulare şi organe care nu pot funcţiona nici unul fără celălalt, el constituie totuşi un organism unic, condus de o singură voinţă, aceea pe care capul o transmite fiecărui mădular. Aşa este şi trupul lui Hristos. Deşi are numeroase mădulare (tot atâtea câţi credincioşi), este animat de un singur Duh, pentru a împlini o singură voinţă, cea a Domnului, care este Capul (Efeseni 4.15,16). Noi nu avem deci de ales nici activitatea noastră (v. 11), nici locul unde trebuie să o exersăm (v. 18).

DOMNUL ESTE APROAPE
3 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=gZVKHrMp2DM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus strajă împotriva lor, zi și noapte, din cauza lor.
Neemia 4.9
Este bine să veghem și să ne rugăm! Neemia pusese o strajă din cauza vrăjmașilor dimprejur. Acesta era secretul biruinței sale asupra celor care voiau să împiedice reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Aceasta este de asemenea calea către biruință în viața creștină. Vegherea implică observarea și discernerea nevoilor din jurul nostru. Rugăciunea este actul dependenței complete de Dumnezeu, ca El să ne ajute să împlinim acele nevoi.
În Marcu 13, Domnul Isus descrie condițiile dificile care vor exista în lume în zilele din urmă, condiții care ar putea să-i descurajeze pe cei credincioși, atunci când ei văd apropierea acelor zile. În versetul 33 suntem îndemnați să veghem și să ne rugăm. Dacă ne rugăm «cu ochii deschiși», lumea nu va putea să ne fure loialitatea față de Hristos. Vegherea și rugăciunea constituie de asemenea secretul biruinței asupra cărnii. Domnul Isus i-a avertizat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea, fără putere“ (Marcu 14.38). Mai târziu, Petru, care nu se rugase și nu veghease, a intrat în ispită și s-a lepădat de Domnul.
Vegherea și rugăciunea ne vor oferi de asemenea biruința asupra diavolului. Scriind efesenilor, apostolul Pavel descrie vrăjmașul pe care îl avem de înfruntat și armura pe care trebuie s-o purtăm. El ne amintește că trebuie să folosim de asemenea arma rugăciunilor și a cererilor (Efeseni 6.10-18). Biruința spirituală vine prin veghere și rugăciune. Petru ne îndeamnă: „Fiți treji, vegheați! Pentru că vrăjmașul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită“ (1 Petru 5.8). Pavel le spune colosenilor că vegherea și rugăciunea sunt secretul pentru a găsi uși deschise pentru slujirea creștină. El le spune să stăruie în rugăciune și să vegheze în ea cu mulțumire (Coloseni 4.2,3).T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ
3 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=KUSqmgnc3w0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege deci viața, ca să trăiești! Deuteronom 30.19
Călătoria lui Alvar: drum cu intersecție (2)
Alvar trebuia deci să ia o decizie: ori mai departe fără Dumnezeu, ori Îl va accepta pe Hristos ca Salvator și Domn al său. Dacă se va decide să-L urmeze pe Hristos, atunci va avea de pus unele lucruri în rânduială, mai ales cu moșierul, pe care îl înșelase adesea. În inima lui se dădea o luptă.
Fără să se decidă, Alvar a înhămat totuși renul lui cel mai bun și a pornit la drum. Și-a spus că la intersecția cu drumul principal care ducea spre Kirchdorf va lua hotărârea. De acolo, distanțele erau aproximativ egale, atât până la negustorul de rachiu, cât și până la moșier.
Alvar se apropia tot mai mult de drumul principal și tot nu putea lua vreo decizie. Atunci a închis ochii. La intersecție, renul a ales de la sine, fără nicio ezitare, drumul spre moșier.
Dumnezeu Însuși a călăuzit pașii animalului. Dumnezeu a auzit rugăciunile și frământările lui Alvar și i-a dat curaj să-i mărturisească moșierului greșeala. Acesta a fost amabil și i-a iertat totul, refuzând să fie despăgubit.
În acea zi nu doar problema cu moșierul a fost pusă în rânduială, ci și relația lui cu Dumnezeu. Alvar și-a recunoscut vina, primind apoi iertare și pace deplină. El aflase cum „bunătatea lui Dumnezeu“ îl îndeamnă pe om „la pocăință“.
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 7.1-13 · Marcu 9.30-37

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
3 DECEMBRIE 20212
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/iarta-1/
IARTĂ (1) – Fundația S.E.E.R. România
„‘Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti’, zice Domnul.” (Romani 12:19)
S-ar putea să crezi că ai iertat pe cineva, dar deși a trecut multă vreme de-atunci, tu încă să-i porți pică. Iată câteva indicii care să-ți arate dacă mai ai de lucru la acest capitol: Când te gândești la persoana care te-a rănit, te umpli de resentimente? O eviți? Retrăiești incidentul în mintea ta și în conversație? Profiți de orice ocazie pentru a-i reaminti ce a făcut?
Dacă da, știi ce faci tu de fapt? Îți justifici o atitudine de neiertare! Există două lucruri pe care Dumnezeu nu le va împărți cu nimeni:
1) Lauda care I se cuvine; „Slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor” – Isaia 42:8.
2) Dreptul de a se răzbuna. Apostolul Pavel scria: „Nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.” (Romani 12:19-21).
Așadar, iartă, încredințează situația în mâna lui Dumnezeu și fii sigur că El o va rezolva! Când Hristos „era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.” (1 Petru 2:23). Resentimentul te ține legat în lanțuri de persoana care ți-a greșit și ajungi să fii ostatic.
Când rămâi blocat pe ceea ce au făcut părinții tăi, soțul sau soția ta, sau pe faptul că un coleg de serviciu a primit aprecierea pentru munca făcută de tine, sau pe ceea ce a spus (sau nu a spus) cineva despre tine, tu – nu ei! – devii nefericit; fierbi de mânie, iar ei nici măcar nu știu că ești supărat! Nu lăsa pe nimeni să-ți controleze viața în acest fel. Iartă, și mergi mai departe!

https://www.youtube.com/watch?v=jDawJwffUAA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
3 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 11.17‑34
La Corint erau partide. Chiar şi în strângerile laolaltă se făceau simţite. Cei bogaţi îi umileau pe cei săraci, provocându‑le gelozia. Lucru încă şi mai grav, cina, confundată cu o agapă (masă în comun), era luată de către mulţi în mod nedemn. Este ocazia pentru apostol de a aminti ceea ce Domnul i‑a revelat lui într-un mod special. Cina este sfânta comemorare a lui Hristos care S‑a dat pentru noi o comemorare care cu siguranţă vorbeşte inimii fiecărui participant în parte, însă care proclamă şi într‑un mod universal (tuturor) acest fapt capital: Domnul a trebuit să moară! Şi, până la întoarcerea Lui, noi suntem invitaţi să vestim această moarte a Domnului în limbajul atât de măreţ şi atât de simplu care ne‑a fost arătat.
De asemenea, acest memorial vorbeşte conştiinţei celui credincios. Pentru că moartea lui Hristos semnifică condamnarea păcatului! A lua cina fără ca mai întâi să ne fi judecat ne expune deci (pe pământ) efectelor acestei condamnări. Astfel se explică slăbiciunea celor mai mulţi de la Corint (şi poate a celor mai mulţi dintre noi), boala, moartea chiar, care îi lovise pe unii (v. 30). Cu toate acestea, teama nu trebuie să ne ţină la o parte (v. 28). Ea poate şi trebuie să se împace cu un răspuns entuziast dat Aceluia care a spus: Faceţi aceasta spre amintirea Mea (v. 24,25).

%d bloggers like this: