Feeds:
Posts
Comments

CH = Cântările Harului 4 = numărul volumului 322 = numărul cântării CD = Cântările Domnului 00:00 Necontenită slavă CH4/322 03:30 Te-așteptăm Isuse CH9/169 06:04 Să fii răpit în slavă de Isus CH11/17 09:42 Fericita și dulcea Nădejde CH9/25 13:46 O poate mâine vom pleca CH3/31 17:01 Să fie cât de lungă noaptea CH6/144 21:18 Mai trează ține-mi Tu Isuse credința în venirea Ta CH5/52 27:47 Iată Domnu-i chiar la uși CH6/72 32:26 Va birui Lumina CH3/340 37:14 În zbor spre Primăvară CH2/79 41:20 Frumos e viitorul CH1/319 46:00 Încă puțină, foarte puțină vreme CH10/182 48:39 Încă puțin CH2/13 54:12 Mai avem puțin de mers CH7/378 57:00 Țară, Preasfântă Țară CH4/172 01:00:09 Se-apropie Lumina CH1/323 01:02:43 A mea singură nădejde CH10/112 01:05:44 Se-aude pe ulița satului meu CH6/335 01:10:34 Te-așteptăm să vii Isuse CH7/123 01:14:10 Trâmbița din urmă CH3/300 01:17:11 Treziți-vă, treziți-vă din somn CH3/164 01:21:42 Cum tremură-n mână săgeata CH2/315 01:25:45 Purtăm în suflet dor de veșnicii CD2/23 01:30:34 Ochii pironiți spre ce-o să vie CH4/105 01:35:44 Cu dor aștept măreața zi CD2/192 01:40:00 O vino, vino Isuse dulce CH6/223 01:43:37 Cu nădejdea de sus CH7/255 01:49:27 Vino, Te-așteptăm CH3/282 01:55:02 Fericiți călători CH2/294 01:58:06 Când fi-vom dezbrăcați de-a cărnii haină CH8/295 02:02:16 Să ne grăbim prieteni CH2/287 02:04:45 O, clipa revederii Lui CH3/330 02:08:24 Va reveni CH10/314 02:11:52 Maranata CH3/271 02:14:49 Cu cânt de bucurie CH4/35 02:18:48 Domnul nostru vine CH7/273

Te-aşteptăm, Isuse Te-aşteptăm să vii, drumurile lumii sunt tot mai pustii. Dorurile noastre sunt tot mai cu jar vremii aşteptării, pune-i Tu hotar! Te-aşteptăm, Isuse, timpu-i pe-nserat, candela iubirii arde ne-ncetat! Tu, Tăria noastră, toarnă har în noi, ca să nu ne-ntoarcă ochii înapoi! Te-aşteptăm, Isuse, Mire preaiubit, focul aşteptării fă-ni-l mai sfinţit! Dragostea ni-i trează, şi cu-adânc suspin, mai cu dor Te cheamă: Vino, Mire. vin!


DOMNUL ESTE APROAPE
6 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=7mRK3UNdKQk

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Dar el a părăsit sfatul pe care i l-au dat bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră împreună cu el, care stăteau înaintea lui.
2 Cronici 10.8
Lecții din viața lui Roboam (1) – Dobândirea înțelepciunii
Roboam a început să domnească la vârsta de patruzeci și unu de ani. Ieroboam și poporul au venit imediat la el și l-au rugat să le ușureze jugul greu. Roboam a căutat sfat în această privință. Citim că el nu a ascultat de sfatul bătrânilor, ci de cel al tinerilor care crescuseră împreună cu el și care erau probabil de aceeași vârstă cu el.
Solomon, tatăl său, a fost cel mai înțelept om de pe fața pământului. Oare văzuse el ceva în fiul său, atunci când a scris: „Am urât toată truda mea cu care m-am muncit sub soare, pentru că trebuie s-o las omului care va fi după mine. Și cine știe dacă el va fi înțelept sau nebun? Totuși, el va stăpâni peste toată munca mea cu care m-am trudit“ (Eclesiastul 2.18,19)? Bătrânii i-au dat un sfat înțelept lui Roboam. Din nefericire, este trist să vedem că el, chiar dacă avea patruzeci și unu de ani, nu dobândise înțelepciune și nici cei care crescuseră împreună cu el. Acest lucru arată încă o problemă a lui Roboam: el se înconjurase cu oameni care gândeau la fel ca el.
Nu este suficient să avem părinți sau prieteni înțelepți. Părinții și prietenii nu pot fi întotdeauna în jurul nostru atunci când avem nevoie urgentă de sfaturi. Trebuie să dobândim înțelepciune pentru noi înșine – nu numai înțelepciune naturală, pe care Solomon o avea într-o mare măsură, ci înțelepciune de sus, care vine de la Dumnezeu. Într-adevăr, începutul înțelepciunii este acesta: „dobândește înțelepciune și, cu tot ce ai dobândit, dobândește inteligență“ (Proverbe 4.7), și, într-un fel și mai specific: „teama de Domnul este începutul înțelepciunii“ (Proverbe 4.7; Psalmul 111.10).
Deci, „dacă vreunul dintre voi este lipsit de înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu dărnicie și nu reproșează, și i se va da“ (Iacov 1.5). Lucrurile ar fi stat foarte diferit pentru Roboam, dacă el ar fi făcut așa. Să-I cerem Domnului înțelepciune de sus pentru ziua de astăzi! „Iată, temerea de Domnul, aceasta este înțelepciune“ (Iov 28.28).
A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
6 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=XaKple1e10s

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Să găsim o puternică încurajare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o aveam ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită.
Evrei 6.18,19
O ancoră sigură
În urmă cu aproximativ douăzeci de ani, pe un vapor care se deplasa pe Mississippi, sistemul de control a cedat și căpitanul nu mai avea nicio putere asupra vaporului, fiind mânat de curenți. Necontrolat, vaporul a avariat mai multe case de pe mal și mulți oameni au fost răniți. Salvarea ar fi fost ancora care, dacă ar fi fost aruncată la timp, ar fi oprit vaporul. Dar echipajul nu a reușit acest lucru, deoarece ancora era defectă.
Cât de ușor poate fi zguduită viața noastră! O veste rea ne doboară la pământ, o schimbare esențială ne tulbură, o boală ne înfricoșează. Ni se pare că totul se dărâmă. Cum reacționăm în astfel de situații? Unde găsim un sprijin? Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă o ancoră sigură și stabilă, o ancoră care ține în furtună și nu se rupe. Ea are un lanț care nu se rupe nici la povara cea mai mare: este speranța adusă de Domnul Isus prin moartea Lui la cruce.
Când suntem apăsați de probleme, să ne amintim de ancoră, adică de viitorul nostru la Hristos. Această speranță sigură ne susține și face ca viața noastră să nu iasă de sub control.
„Vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă deci unii pe alții cu aceste cuvinte“ (1 Tesaloniceni 4.17,18).
Citirea Bibliei: Daniel 4.25-37 · Psalmul 41.1-8

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
6 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-6/
NUMELE SPUNE TOTUL (6) – Fundația S.E.E.R. România

“…Numele cetăţii va fi: “Domnul (Iahve Shammah) este aici!” (Ezechiel 48:35).
În cel de-al douăzeci și cincilea an de robie al lui Israel, lui Ezechiel i s-a făcut cunoscut de către Dumnezeu un alt nume divin: Iahve-Shammah, “Domnul este aici”. El le-a descris casa lor viitoare, Ierusalimul, spunând: “numele cetăţii va fi: “Domnul este aici!” Acest nume nu se aplică numai Domnului Vechiului Legământ, ci în egală măsură lui Isus, Domnul Noului Legământ, al cărui nume “Emanuel” înseamnă “Dumnezeu este cu noi” (Matei 1:23). Asta înseamnă că oricând, în orice loc, în orice împrejurare, pentru fiecare dintre noi, El este disponibil și prezent! Înțelegând asta, David a scris: “Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca” (Psalmul 139:7-10). Cu alte cuvinte, numele Iahve-Shammah ne spune că prezența lui Dumnezeu este tot ce avem nevoie.
Mai ții minte când simpla prezență a mamei sau a tatălui tău era suficientă ca să te liniștești și să capeți încredere? Teama, singurătatea, neajutorarea dispăreau când erau ei lângă tine, nu-i așa? În cele mai grele clipe ale poporului Israel, răspunsul lui Dumnezeu a fost mereu același: “Eu sunt aici.” Acele cuvinte garantau că nevoile lor aveau să fie împlinite din belșug!
Astăzi, Dumnezeu îți spune și ție: “Eu sunt aici și “nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare… nici înălțimea, nici adâncimea” și nimic altceva din toată creația nu te vor despărți de dragostea Mea!” (vezi Romani 8:38-39). Această promisiune este suficientă pentru oricine. Ia-o și, de azi, du-o cu tine în fiecare zi!

https://www.youtube.com/watch?v=8nHyFHjR35w

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
6 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioan
3.1‑21
Temător, dar presat de nevoile sufletului, Nicodim urmează să‑L întâlnească pe Cel care este Viaţa şi Lumina (cap. 1.4,5). Acest mai‑mare al iudeilor, ilustru învăţător al lui Israel, află de la Învăţătorul venit de la Dumnezeu un adevăr pe cât de străin, pe atât de umilitor pentru el, anume că nici calităţile, nici cunoştinţele, nici vreuna din capacităţile sale omeneşti nu‑i dau dreptul la Împărăţia lui Dumnezeu. Pentru că, de îndată ce păşim în lume prin naştere naturală, o altă naştere ne este necesară pentru a intra în acest domeniu spiritual, cel al familiei lui Dumnezeu!
Găsim doi de trebuie în răspunsul Domnului. Unul se aplică omului: trebuie să fiţi născuţi din nou“. Celălalt, în opoziţie acerbă cu cel dintâi, se referă la Însuşi minunatul nostru Mântuitor: trebuie să fie înălţat Fiul Omului. Înălţarea lui Isus Hristos prezentată pe cruce, dacă o privesc prin credinţă, mă salvează de la pierzarea veşnică (v. 14,15; comp. cu Numeri 21.8,9), iar dacă o contemplu, mă învaţă să cunosc dragostea lui Dumnezeu pentru lume (deci pentru mine personal) şi dovada supremă pe care a făcut‑o prin aceasta. Lumea nu va fi judecată fără să fi fost mai întâi iubită. Întreaga evanghelie este cuprinsă în acest minunat verset 16! Este mijlocul de salvare pentru păcătoşi fără număr şi acesta n‑ar trebui niciodată să înceteze să ne copleşească sufletele!

DOMNUL ESTE APROAPE
5 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=etbXD_hpf3g

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea pusă, care este Isus Hristos. Iar dacă cineva zidește deasupra pe această temelie: aur, argint, pietre prețioase, lemne, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi arătată, pentru că ziua o va face cunoscut, pentru că se descoperă în foc; și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a zidit-o cineva deasupra va rămâne, el va primi o răsplată.
1 Corinteni 3.11-14
Viețile noastre vor fi pe deplin arătate la scaunul de judecată al lui Hristos. Vom fi răsplătiți atunci pentru tot ceea ce am făcut potrivit cu voia Sa. Nu ne putem imagina cât de minunate vor fi lucrurile atunci. Eu, personal, îmi imaginez că Dumnezeu îmi va arăta viața așa cum El a văzut-o, ca și cum El Însuși ar fi filmat tot ceea ce eu am făcut, am spus și am gândit, fiindcă totul este gol și descoperit înaintea Lui. Toate păcatele mele au fost iertate – nu există nicio îndoială în această privință – însă voi vedea atunci cum a arătat viața mea din perspectiva Lui.
Fiindcă la momentul acela nu voi mai avea natura păcătoasă, nu voi încerca să mă îndreptățesc, așa cum am făcut de multe ori în viață. El, în harul Său, mă va răsplăti pentru toate lucrurile pe care le-am făcut după voia Sa. Atunci voi înțelege clar că nu am niciun merit pentru ele, fiindcă ele sunt rodul puterii și al călăuzirii acordate de Duhul Sfânt. Așa că voi lua răsplătirile – pe care Biblia le numește “cununi” – și le voi arunca la picioarele Sale, fiindcă doar El este vrednic de ele. Toate lucrurile care nu au fost după voia Lui vor arde precum lemnul, fânul și trestia, și nu va mai exista vreo aducere-aminte a lor. În felul acesta, mă voi bucura pe deplin de comuniunea cu El și cu toți cei credincioși în prezența Sa, fără nicio rezervă și fără nicio piedică.
Ce minunat este să ținem socoteala din scurt cu Dumnezeu, mărturisindu-ne păcatele imediat ce devenim conștienți de ele, fără să le lăsăm să se adune! El să ne dea harul să trăim încă de pe acum ca fiind arătați înaintea scaunului de judecată al lui Hristos!
E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ
5 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=xDVgSEtFuAw

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are timpul lui. Nașterea își are timpul ei, și moartea, timpul ei.
Eclesiastul 3.1,2
Totul își are timpul său
În viață există un timp când omul se naște și un timp când moare. Moise spune în Psalmul 90.10: “Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci, iar pentru cei mai tari la optzeci de ani; și mândria lor este muncă și deșertăciune, căci anii trec iute și noi zburăm”. În versetul 12 adaugă: “Învață-ne să ne numărăm zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!”. Omul dă dovadă de înțelepciune, dacă se gândește că va trebui să moară cândva (Evrei 9.27).
Numai Dumnezeu are dreptul să stabilească momentul nașterii și momentul morții. Oamenii care trăiesc fără El intervin în acest drept divin – fie la începutul vieții omenești prin avort, fie la sfârșitul ei prin eutanasie.
Versetul de astăzi poate fi aplicat și la viața spirituală: există un timp când omul poate să fie născut din nou. Acest timp este acum și astăzi. În 2 Corinteni 6.2 citim: “Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii”. Iar în Evrei 3.15: “Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile”. Cine nu folosește timpul de har pentru a fi născut din nou va avea parte de moartea a doua în iad, adică veșnica despărțire de Dumnezeu. Să nu facem ca faraon, despre care se spune că “a lăsat să treacă clipa potrivită” (Ieremia 46.17)!
Citirea Bibliei: Daniel 4.16-24 · Psalmul 40.10-17

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
5 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-5/
NUMELE SPUNE TOTUL (5) – Fundația S.E.E.R. România
“…Iată Numele pe care i-L vor da: “Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia 23:6).
Numele lui Dumnezeu, Iahve-Tsidkenu (“Domnul neprihănirea noastră”) i-a fost dictat de Dumnezeu lui Ieremia, care anunța venirea lui Mesia. “În zilele acelea… voi face să răsară lui David o Odraslă neprihănită… şi iată Numele pe care i-L vor da: “Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia 33:15-16). Înainte de venirea lui Mesia, neprihănirea noastră depindea de propriile noastre eforturi. Biblia ne asigură: “Vom avea parte de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.” (Deuteronomul 6:25). Dar noi am eșuat la testul neprihănirii de așa de multe ori! Apoi “Domnul neprihănirea noastră” a devenit soluția. Iată în ce fel: Dumnezeu L-a făcut pe Hristos “păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21).
Prin moartea Domnului Isus noi “am devenit” neprihăniți înaintea lui Dumnezeu! Noi nu trebuie să facem fapte bune, ca să ne putem simți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu… sau să ne facem rezerve de fapte bune din care să luăm când vrem să ne simțim apreciați. Noi trebuie să luăm din neprihănirea depozitată în contul nostru de Hristos. Dacă avem nevoie de smerenie, curăție, răbdare, bunătate sau dragoste, e inutil să căutăm în noi înșine. Pur și simplu, nu se găsesc aici! Noi trebuie să le luăm prin credință din rezerva pregătită pentru noi în Isus. Inimile vinovate pot primi iertare, duhurile neliniștite pot primi pacea, sufletele obosite pot primi tărie și mințile confuze pot primi călăuzire din izvorul nesecat Iahve-Tsidkenu. Așa cum primești mântuirea prin credință, tot așa trebuie să iei neprihănire (și tot ce mai ai nevoie) prin credința în ce a împlinit Dumnezeu, în Domnul Isus – Domnul neprihănirii tale!

https://www.youtube.com/watch?v=YPUxe7H-U3w


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
5 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioan 2:13-25
De la Capernaum, Isus Se suie la Ierusalim. Paştele “iudeilor” era aproape. Această sărbătoare nu mai are caracterul unei “zile solemne a Domnului”, nici a unei “adunări sfinte” (Levitic 23.2; comp. cu Ioan 7.2), pentru că un trafic ruşinos umple Templul cu această ocazie. Negustorii vând acolo diverse animale necesare pentru jertfe. Indignat, Domnul curăţă casa Tatălui Său (v. 16).
Prieteni creştini, trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dacă ne-am lăsat năpădiţi şi dominaţi de obiceiuri sau gânduri necurate, să-I dăm voie Domnului să pună ordine înăuntrul nostru şi să ne sfinţească. El este gelos pe afecţiunile noastre pentru Tatăl nostru.
Oamenii despre care se vorbeşte în versetele 23-25 cred în Isus prin inteligenţă, fără ca inima lor să fie mişcată cu adevărat. Ei recunosc puterea Lui de a face minuni, dar nu aceasta era credinţa şi Isus nu Se încrede în ei. Căci credinţa vine din ce auzim ~ prin Cuvântul lui Dumnezeu (comp. v. 22 cu Romani 10.17)! Perfecta cunoaştere pe care o are Isus cu privire la inima omului este o probă a divinităţii Sale (v. 25; citiţi Ieremia 17.9,10). Iar dragostea Lui nu s-a răcit, deoarece motivaţiile pentru a iubi se găsesc în El Însuşi, nu în oamenii spre care se exercită ea.


DOMNUL ESTE APROAPE
4 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=Jj58ECfmbL4

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Și voi, taților, nu-i provocați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în disciplina și sub mustrarea Domnului.
Efeseni 6.4
Tatăl taților este Dumnezeul și Tatăl nostru ceresc și de la El trebuie să învețe orice tată pământesc cum să fie un tată adevărat în familia lui. Prin harul minunat de care a avut parte, orice credincios în Hristos este adus în cea mai apropiată relație cu Dumnezeu și Îl cunoaște pe El ca Tată al său. Și noi avem duhul înfierii înlăuntrul nostru care strigă: „Ava, Tată!“.
Doar dacă ne bucurăm de această minunată relație de copii ai lui Dumnezeu și trăim zilnic realizarea ei practică, vom putea să reflectăm ceva din caracterul Tatălui nostru ceresc în relațiile noastre pământești de tați. Numai privind la dragostea lui Dumnezeu, așa cum este descrisă în 1 Ioan 3.1, „vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl: să fim numiți copii ai lui Dumnezeu“, vom manifesta și reflecta această dragoste în relațiile noastre pământești față de copiii noștri.
Astfel, trăind în comuniune cu El, învățăm despre caracterul acestui Tată minunat și înțelegem căile Lui minunate de har răbdător și de îndurare, combinate cu disciplina iubitoare și cu credincioșia pe care le arată față de noi în toate căderile, dovedindu-Și prin toate acestea grija Lui tandră. Trăind într-o astfel de părtășie, vom învăța să fim adevărați tați pentru copiii noștri. Dacă vom veni în prezența tainică a Tatălui nostru în zorii zilei și vom primi zâmbetul dragostei Sale și Îi vom aduce mulțumirile noastre – inimile noastre fiind astfel înviorate și umplute cu sentimentul prezenței Lui și al dragostei și al grijii Lui părintești – și dacă ne vom încrede în El ca în Tatăl nostru iubitor, care ne poartă de grijă zi de zi, atunci vom fi pregătiți să primim zâmbetul și semnele dragostei din partea copiilor noștri și să ascultăm scumpul cuvânt „tată“ de pe buzele lor și să fim tați adevărați pentru ei, reflectând ceva din inima cerească a Tatălui nostru, din sfințenia, dragostea, pacea, dreptatea, harul, îndurarea și mângâierea Sa. Caracterul și dragostea Tatălui ceresc vor umple atmosfera unei astfel de familii creștine, iar cu timpul va atinge inima tuturor celor care o compun. R. K. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ
4 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=mqHj9ArXQ1g


http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Când vor zice: „Pace și liniște!“, atunci o nimicire neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare.
1 Tesaloniceni 5.3
„Barometrul“ divin
Un locuitor de pe coasta Floridei a comandat un barometru. Când l-a despachetat, dezamăgirea lui a fost mare: acul arăta cu încăpățânare spre „furtună“. A scuturat energic dispozitivul și a bătut cu degetul în sticla acestuia, însă acul a rămas la locul său.
Furios, bărbatul i-a scris imediat furnizorului plângându-se de acel barometru inutilizabil. După aceea a trebuit să plece într-o călătorie de afaceri timp de două zile. O surpriză urâtă îl aștepta la întoarcere: casa lui fusese distrusă în totalitate de un uragan violent. Barometrul spusese adevărul, însă bărbatul nu a luat în serios avertismentul!
Biblia este „barometrul“ lui Dumnezeu cu privire la viitorul lumii. Cuvintele ei sunt exacte. Această carte inspirată de Dumnezeu este infailibilă, este absolut de încredere, pentru că El nu poate minți.
Cartea Apocalipsa ne avertizează cu privire la o „furtună“ groaznică. Lumea stă în fața judecății divine iminente. Cei mai mulți oameni nu vor să știe de Creatorul lor și Îl resping pe Mântuitorul Isus Hristos. În harul Său, Dumnezeu îi avertizează pe oameni prin Biblie, acest „barometru“ divin. Pentru că îi iubește, Dumnezeu îi cheamă să se întoarcă la El și să fie salvați prin credința în Domnul Isus.
Citirea Bibliei: Daniel 4.1-15 · Psalmul 40.1-9

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
4 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-4/
NUMELE SPUNE TOTUL (4) – Fundația S.E.E.R. România
…FII PE PACE .NU TE TEME CACI NU VEI MURII
(JUDECATORI 6.23)
Un alt nume compus al lui Dumnezeu, Iahve-Shalom: „Domnul păcii”; a fost descoperit de Ghedeon atunci când Dumnezeu l-a însărcinat să conducă poporul Israel împotriva madianiților, răspundere pe care Ghedeon a considerat-o mult peste abilitățile sale: „Cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” (Judecători 6:15). Domnul i-a răspuns: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian… Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri” (vers. 16 și 23). Aceste cuvinte, ieșite din gura Domnului, l-au marcat așa de tare pe Ghedeon, încât a construit un altar pe care l-a numit „Domnul păcii”.
Ghedeon omul plin de teamă L-a crezut pe Dumnezeu înainte ca lupta să înceapă și victoria să fie asigurată. Prin ochii credinței, el a simțit deja pacea și a zidit acel altar închinat lui Iahve-Shalom. Noi presupunem că putem avea pace interioară numai când circumstanțele noastre exterioare ne sunt favorabile. Dar să învățăm și noi, asemenea lui Ghedeon, că pacea lăuntrică nu depinde de schimbarea circumstanțelor exterioare. Depinde de credința ta că Iahve-Shalom este cu tine; lucrul acesta te va face să treci prin luptă având pace lăuntrică.
Domnul Isus a zis: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27). Indiferent cât de înspăimântat te-ai simți în aceste momente, nu uita aceste cuvinte: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine… îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33). Datoria ta este să îndrăznești, pentru că Iahve-Shalom este cu tine, și să crezi că Hristos va rezolva circumstanțele în locul tău!

https://www.youtube.com/watch?v=1dKm8Hyzjm4

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
4 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioan 2.1‑12
Isus este invitat la o nuntă. Să remarcăm însă că întreaga scenă se mută în afara sălii unde avea loc ospăţul şi că nu ni se spune nimic cu privire la miri. Tot ce ştim despre ei este că avuseseră gândul fericit de a‑L invita pe Isus împreună cu ucenicii Lui. Dragi prieteni, Îl putem asocia noi pe Domnul cu fiecare împrejurare de‑a noastră? Va fi El întotdeauna liber să ia parte la sărbătorile din familia noastră şi la momentele noastre de divertisment? Numai El ne va putea face parte de adevărata bucurie, căreia vinul îi este în Cuvânt o imagine. Cu toate acestea, tocmai apa „pentru curăţire“ este cea folosită pentru a produce acest vin al bucuriei. Aşa va fi şi cu Israel în timpul restaurării lui şi aşa este şi pentru noi: gustăm bucuriile spirituale numai în măsura în care mai întâi ne judecăm pe noi înşine.
În felul omului este să serveasc㠄întâi vinul cel bun“ (v. 10). El se grăbeşte ca încă din tinereţe să profite de tot ce‑i poate oferi viaţa – căci, cu vârsta, puţin câte puţin, vor veni grijile, necazurile, declinul, moartea. Vinul cel mai bun a fost pus primul. Isus lucrează altfel. El a rezervat pentru ai Săi bucurii eterne, care nu se pot compara cu fericirea deşartă de pe pământ. Să nu ne dorim altele!

DOMNUL ESTE APROAPE
3 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=OLj66xlIqLg

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, El care singur are nemurirea, locuind într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea; Lui fie onoare și putere eternă! Amin.
1 Timotei 6.15,16
Doxologiile din Noul Testament (9) – Fericitul Stăpânitor
Prima Epistolă a lui Pavel către Timotei începe și se încheie cu câte o doxologie, fiecare dintre ele preamărind atributele lui Dumnezeu (1.17 și 6.15,16). Totuși, doxologia din acest capitol nu vine ca un răspuns la harul lui Dumnezeu, ca în capitolul 1, ci este în contextul unui apel solemn către “omul lui Dumnezeu” (versetul 11).
Pavel îl îndeamnă pe Timotei – și, astfel, pe oricine aspiră să fie un om al lui Dumnezeu – să urmărească sfințenia și să lupte lupta cea bună a credinței. El trebuia să facă “acea frumoasă mărturisire” înaintea oamenilor (6.11,12). Cu toții trebuie să fim martori pentru Hristos într-un fel sau altul, însă unii dintre noi sunt chemați să dea o mărturie publică clară înaintea oamenilor, iar Pavel l-a îndemnat pe Timotei în chiar această privință. El Îl prezintă pe Domnul Isus ca model al acestui lucru, amintind de frumoasa mărturie dată de Domnul înaintea lui Pilat. Hristos este întotdeauna Modelul nostru în slujire și în mărturie. Apostolul l-a îndemnat pe Timotei să păzească această poruncă într-un fel lipsit de pată, până la arătarea lui Hristos (6.14). Nu se face aici referire la răpire, ci la venirea în glorie a lui Hristos. La arătarea Sa vor fi făcute publice lucrările și răsplătirile noastre.
Niciun om nu-L poate vedea pe Dumnezeu, care locuiește “într-o lumină de care nu te poți apropia”, însă Domnul Isus Hristos va manifesta gloriile lui Dumnezeu înaintea universului, la arătarea Sa, care va fi făcută la timpul potrivit, aceasta însemnând că Dumnezeu are un timp exact când acest lucru se va întâmpla. Hristos este “fericitul Stăpânitor”, “Împăratul împăraților și Domnul domnilor”. El a înviat dintre morți și va manifesta gloriile Dumnezeului nevăzut, Căruia “fie onoare și putere eternă”. Lumea va intra în curând sub stăpânirea acestui minunat și glorios Stăpânitor. Până atunci, să ne închinăm Lui și să-L onorăm!
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
3 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=cnEnNTc5cWk

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie.
Psalmul 34.5
Să privim la Isus Hristos
Preocuparea cu Domnul Isus ne face fericiți pe calea credinței. Citind Biblia, Îl descoperim pe Mântuitorul nostru și, privind la El cu ochii inimii, ne bucurăm de gloria Sa.
În Luca 2.7 Îl vedem pe Isus, Copilaș înfășat în scutece și pus într-o iesle. Suntem uimiți de adânca înjosire a Fiului lui Dumnezeu, care a venit la noi pe pământ ca Om smerit.
Când citim cele patru evanghelii, Îl vedem pe Domnul Isus întâmpinând pe fiecare om cu bunăvoință și cu dreptate. El nu a rostit niciodată un cuvânt în plus sau în minus. Nici lingușirea și nici dușmănia nu L-au putut abate de la comportamentul Său desăvârșit.
La cruce vedem harul Său care îi iartă pe dușmani și îl salvează pe tâlharul plin de remușcări. Adesea suntem mișcați că El a suportat pentru noi dureri adânci, de nepătruns, în judecata din partea lui Dumnezeu.
În ziua învierii Îl privim în mijlocul ucenicilor Săi spunându-le: “Pace vouă!” (Ioan 20.19). El, Biruitorul de pe Golgota, i-a trimis apoi cu mesajul harului la toți oamenii.
Dacă privim prin credință la cer, Îl vedem pe Isus Hristos șezând la dreapta lui Dumnezeu. Tatăl I-a dat această onoare. În curând, Domnul va reveni și ne va lua la Sine în slavă.
“Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu” (Fapte 7.56).
Citirea Bibliei: Daniel 3.19-30 · Psalmul 39.7-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
3 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-3/
NUMELE SPUNE TOTUL (3) – Fundația S.E.E.R. România
“…Staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul…” (Exodul 14:13).
Astăzi vom vorbi din nou despre numele lui Dumnezeu Iahve-Nissi: “Domnul este steagul meu”. Nu ne vine ușor să renunțăm la propriile eforturi și lupte, și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lupte în locul nostru. Când facem asta, avem impresia că renunțăm sau că suntem iresponsabili. Gândirea oamenilor obișnuiți spune în felul următor: “Nu sta degeaba, fă ceva!” Uneori suntem ca un om care se îneacă și nu se poate opri să nu se agațe de salvatorul său. Alteori ne imaginăm că altcineva are nevoie de ajutorul nostru și, în consecință, ajungem să-i facem salvarea aproape imposibilă… ba chiar devenim cel mai mare coșmar al său! Însă doar pentru că Dumnezeu luptă în locul nostru nu înseamnă că noi nu suntem implicați. Partea cea mai grea în respectarea ordinului “stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul” este că facem confuzie între “a sta pe loc” și “a nu face nimic” (sau a fi superficiali în ceea ce facem). Teama spune: “Mișcă-te, fă ceva!” Credința spune: “Stai liniștit și crede! Lasă-L pe Dumnezeu s-o facă!”
Cam la această distanța de “a nu face nimic” poți ajunge. Este credință la cel mai înalt nivel!
“Și atunci de ce avem nevoie de armură spirituală, dacă noi nu luptăm?” – întrebi tu. Bună întrebare! Apostolul Pavel a spus: “Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6:11). Să observăm faptul că noi purtăm armura lui Dumnezeu, nu pe a noastră. Noi trebuie să rezistăm, nu să luptăm. “Armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti…” (2 Corinteni 10:4).
Metodele omenești stau în calea lui Dumnezeu; abilitățile fizice sunt inutile împotriva forțelor spirituale. Larva de libelulă, de pe fundul iazului, poate să fie o larvă bine dezvoltată și viguroasă, însă odată ce se transformă în libelulă, calitățile vieții de larvă nu o vor ajuta să ducă o viață aeriană. Așadar, dacă odinioară ne-am încrezut în propriile noastre forțe omenești, de-acum înainte ne vom încrede numai în Iehova-Nissi. Amin?!

https://www.youtube.com/watch?v=BHcmwg69_Uc


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
3 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioan 1:35-51
Umblarea lui Isus (şi nu numai semnul de sus: v. 33) umple inima lui Ioan de convingere şi de bucurie (v. 36). Acestea sunt lucrurile care vorbesc întotdeauna altora! Cei doi ucenici ai lui Ioan Îl aud pe Isus şi I se alătură. Îl urmează şi rămân în compania Sa, privilegiu de care ne putem bucura şi noi acum, potrivit promisiunii Sale (Matei 28.20). Andrei ne dă încă un exemplu: îl aduce la Isus pe “fratele său, Simon”. Înainte de a plănui vreo activitate pe care să o facem, să ne gândim la cei apropiaţi ai noştri care încă nu-L cunosc pe Domnul. Andrei este un ucenic şters (retras, modest). Lucrarea sa însă din acea zi va avea consecinţe deosebit de importante, pentru că fratele său, Simon, va deveni apostolul Petru. Filip aude chemarea Domnului şi, la rândul său, îi vorbeşte lui Natanael despre acest Nazarinean care nu este altul decât Mesia cel promis. Niciun argument nu are însă greutatea acestei invitaţii: “Vino şi vezi!”.
Câte nume şi titluri grandioase preamăresc, în acest capitol, gloriile eterne actuale sau viitoare ale Domnului Isus Hristos: Cuvântul, Viaţa, Lumina, singurul Fiu din sânul Tatălui, Mielul lui Dumnezeu, Învăţătorul, Mesia sau Hristosul, adevăratul Nazarinean, Împăratul lui Israel şi Fiul Omului!

MEDITATII BIBLICE ZILNICE
2 IULIE 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
2 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=16kXofAgEvM

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am contemplat și ce au pipăit mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții …
1 Ioan 1.1
Ioan își începe prima epistolă cu o prețioasă declarație despre gloria Persoanei lui Hristos, accentuând faptul că taina sfântă a divinității și a umanității, care au fost în mod perfect unite în Cel Binecuvântat, este deasupra oricărei puteri a omului de a o defini sau de a o înțelege. Expresia “de la început” nu merge înapoi până în eternitatea trecută, așa cum o găsim în Evanghelia Sa, nici până la începutul creației, așa cum o găsim în Geneza 1. Aici ea face referire la începutul sfânt al revelării personale a lui Dumnezeu pe pământ – la întruparea Domnului Isus. Aceasta nu a fost o viziune de moment, nici o apariție pasageră a divinității, ci revelația reală și eternă a lui Dumnezeu, care și-a avut începutul prin întruparea Domnului Isus.
Apostolii au dat o mărturie deplină cu privire la acest lucru. Ei L-au auzit, iar El a vorbit cum nimeni altul n-o mai făcuse. Ei L-au văzut cu ochii lor, și cât de atent trebuie să-L fi studiat ei! Cum ar fi putut să n-o facă? Ei au avut privilegiul chiar să-L atingă – “ce au pipăit mâinile noastre”. Avem aici mărturia majorității simțurilor noastre naturale. Realitatea umanității Sale a fost pe deplin dovedită.
Unii îndrăznesc să folosească adevărul umanității Sale reale și depline ca pe un argument că, în consecință, El nu putea fi Dumnezeu. Cât de ticăloase și de corupte sunt astfel de sugestii! Acesta este motivul pentru care unul dintre mărețele Sale nume în Dumnezeire este introdus aici: “Cuvântul vieții” – Cuvântul care era la început cu Dumnezeu și care era Dumnezeu (Ioan 1.1). Noi folosim cuvinte pentru a ne exprima gândurile – Hristos este Cuvântul vieții, expresia gândurilor lui Dumnezeu, expresia vieții Dumnezeului etern, acum manifestată într-o formă umană binecuvântată.
L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ
2 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=37Ij7xyCoqw

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Căci dacă, fiind vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, fiind împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui.
Romani 5.10
A salvat viața unui dușman
În timpul Războiului de Independență al Statelor Unite ale Americii, în Pennsylvania trăia predicatorul Peter Miller. Acesta era foarte apreciat în comunitatea lui, însă avea un vecin care îl ura și îl insulta. Într-o zi, acest vecin a fost acuzat de trădare a țării, a fost arestat și condamnat la moarte în orașul Philadelphia. Când condamnarea a fost făcută cunoscut, Miller s-a dus imediat la generalul Washington, ulterior primul președinte al SUA, și a pledat energic pentru candidatul la moarte. Dar Washington i-a răspuns: “Îmi pare rău, însă nu pot să-l grațiez pe prietenul dumneavoastră”. — “Prietenul meu?”, a exclamat Miller. “Acest bărbat este cel mai mare dușman pe care îl am pe lume!” — “Poftim?”, a întrebat mirat Washington. “Ați venit pe jos șaizeci de mile să salvați viața unui dușman? Atunci lucrurile stau cu totul altfel. Pentru binele dumneavoastră, el va fi grațiat.”
Miller a primit documentul de grațiere și a pornit pe jos încă cincisprezece mile, pentru a opri execuția programată în seara acelei zile. A ajuns tocmai la timp acolo. Condamnatul l-a recunoscut și i-a spus cu amărăciune: “Ei, Miller, ai venit de la așa depărtare să te răzbuni și să mă vezi spânzurat?”. Cât de mirat a fost acesta, când Miller i-a arătat documentul care îi dăruia viața!
Mult mai mare este dragostea lui Dumnezeu prin care El le dă dușmanilor Săi har și viață!
Citirea Bibliei: Daniel 3.1-18 · Psalmul 39.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
2 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-2/
NUMELE SPUNE TOTUL (2) – Fundația S.E.E.R. România
“…Nu vă temeţi… căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu”. (2 Cronici 20:15)
Biblia redă o împrejurare când poporul Israel a fost amenințat de armata lui Amalec, iar Dumnezeu le-a făcut parte de o victorie răsunătoare. Înțelegând că Dumnezeu luptă în locul lor, Moise a zidit un altar închinat lui Iahve-Nissi: “Domnul este steagul meu” (vezi Exodul 17:15). Planul lui Dumnezeu nu a fost niciodată ca noi să ne ducem bătăliile singuri.
Biblia spune: “Domnul este un războinic viteaz…” (Exodul 15:3). “Domnul Se va lupta pentru voi…” (Exodul 14:14). “Nu vă temeţi… căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15) Ființe umane limitate, noi ajungem repede la epuizare încercând, neîncetat, să luptăm prin propriile noastre forțe. Ne angajăm într-un cerc vicios al pocăinței, hotărârii, luptei, înfrângerii, descurajării și pocăinței repetate. Singurul conflict spiritual pe care-l putem câștiga vreodată este cel în care Dumnezeu luptă pentru noi. El nu Se așteaptă ca noi să câștigăm lupta, ci ca să-L lăsăm pe El s-o câștige în numele nostru.
“Dar nu trebuie să luptăm și noi?” întrebi tu. Ba da, trebuie să ducem “lupta cea bună a credinței…” (1 Timotei 6:12). Lupta noastră nu este una care să implice efort epuizant, ci este o luptă a credinței. Întrebare: “Ar trebui să ne luptăm și noi așa cum a făcut-o Iacov?” Dar Iacov nu a câștigat prin luptă, victoria lui a constat în faptul că S-a predat lui Dumnezeu. Ai obosit luptându-te? Ai ajuns la capătul puterilor? Atunci te afli chiar unde dorește Dumnezeu să fii! Renunță să te mai zbați, și acceptă că Iahve-Nissi va învinge în numele tău, căci “nu tu vei lupta, ci Dumnezeu”!
Ridică-te și declară asemenea apostolului Pavel (2 Corinteni 12:10): “când sunt slab, atunci sunt tare”.

https://www.youtube.com/watch?v=bl9Zzf7rsb4


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
2 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
de Jean Koechlin
Ioan 1:19-34
Nu povara păcatelor era aceea care-i conducea pe aceşti delegaţi ai iudeilor la Ioan Botezătorul, ci mai degrabă curiozitatea şi dorinţa de a-şi forma o părere; poate chiar şi o oarecare îngrijorare. Ancheta lor îi dă totodată ocazia lui Ioan de a-şi transmite mesajul (comp. cu 1 Petru 3.15b). Însă nu despre sine le va vorbi el câte ceva (v. 22). El însuşi nu este decât un simplu glas. Este “trimis de la Dumnezeu ~ ca să mărturisească despre lumină (v. 6‑8). Într-un anumit sens, toţi cei răscumpăraţi sunt chemaţi să dea mărturie despre lumină şi, întâi de toate, umblând “ca nişte copii ai luminii” (Efeseni 5.8). În ei înşişi, ei nu sunt nimic, doar instrumente prin intermediul cărora Hristos, Lumina morală a lumii, trebuie să fie manifestat.
Dumnezeu i-a dat mai dinainte slujitorului Său repere despre cum avea să-L recunoască pe Acela pe care era însărcinat să-L desemneze. “Iată Mielul lui Dumnezeu” (v. 29), strigă Ioan de îndată ce apare Isus. Dumnezeu S-a îngrijit de o jertfă sfântă care să înlăture păcatul lumii. Ea fusese aşteptată încă de la cădere şi anunţată atât prin profeţi, cât şi prin imaginile vechiului legământ (Isaia 53; Exod 12.3). Şi ce jertfă! Mielul lui Dumnezeu nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu (v. 34).

DOMNUL ESTE APROAPE
1 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=BFUITd4iRtI

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!
2 Timotei 2.19
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, niciun copil sau slujitor al Său nu este obligat, nici măcar pentru o oră, să rămână în legătură cu ceea ce este greșit! Oricine rostește Numele lui Hristos să se depărteze de fărădelege. Dar cum cunoaștem ce este fărădelegea? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Orice este contrar Scripturii, fie în morală, fie în doctrină, este fărădelege, iar eu trebuie să mă depărtez de ea, indiferent de prețul care trebuie plătit. Acesta este un lucru individual – “oricine”; “cel care are urechi de auzit”; “celui care biruie”; “dacă un om aude glasul Meu”.
Acesta este punctul important. Să remarcăm și faptul că este glasul lui Hristos. Nu este glasul unui om bun; nu este glasul Bisericii, nici al părinților, nici al unui consiliu general, ci glasul Preaiubitului nostru Domn și Stăpân. Acesta este glasul conștiinței individuale, aflate în legătură directă și vie cu glasul lui Hristos, cu Sfânta Scriptură, Cuvântul viu și etern al lui Dumnezeu.
Dacă ar fi doar o chestiune de conștiință, de judecată sau de autoritate omenească, ne-am trezi, dintr-odată, aruncați într-o incertitudine fără speranță, întrucât ceea ce un om ar putea socoti că este nelegiuire, altul ar considera că este corect. Trebuie să fie fixate standarde pentru a înainta, o autoritate supremă de la care nu se poate face rabat; și – binecuvântat să fie Dumnezeu! – există o asemenea autoritate. Dumnezeu a vorbit; El ne-a dat Cuvântul Său; datoria noastră, înaltul nostru privilegiu, siguranța noastră morală și adevărata noastră bucurie, toate depind de ascultarea de Cuvânt, nu de interpretarea omenească a Cuvântului, ci de Cuvântul însuși. Acest lucru este de toată importanța. Nu trebuie să așezăm nimic, absolut nimic, între conștiința omenească și revelația divină.
C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
1 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=CVm4THK0XEw

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua o va face cunoscut.
1 Corinteni 3.13
Tabloul înfrumusețat
Câțiva turiști se plimbau pe străzile Parisului. La un colț de stradă s-au oprit și au privit la un artist care picta portretul unei femei. După ce artistul și-a încheiat lucrarea, clienta a plecat bucuroasă cu tabloul. Una dintre turiste i-a spus pictorului: “Portretul făcut de dumneavoastră a fost mult mai frumos decât realitatea”. – “Ah, doamnă”, a replicat pictorul zâmbind, “dacă nu ar fi așa, nimănui nu i-ar mai trebui un portret. Întotdeauna, în tablou, persoana trebuie să arate mai tânără și mai fermecătoare, altfel nu l-ar lua nimeni. Din acest punct de vedere, oamenilor le place să fie păcăliți”.
Omului îi place să fie flatat nu numai cu privire la exteriorul său, ci și cu privire la interiorul său. Și astfel este mulțumit cu sine însuși și consideră că și Dumnezeu ar trebui să fie mulțumit cu el. Dar Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său: “Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos [pe Dumnezeu] și Cuvântul Lui nu este în noi” (1 Ioan 1.8,10).
Oamenii care afirmă că n-au păcătuit au o părere înaltă despre ei. Dar 

auto înșelăciunea lor va avea urmări grave. Mult mai înțelept ar fi să recunoască realitatea și să facă ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu: “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate” (1 Ioan 1.9).
Citirea Bibliei: Daniel 2.31-49 · Psalmul 38.12-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
1 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-1/
NUMELE SPUNE TOTUL (1) – Fundația S.E.E.R. România
“Ca să ştie că numai Tu… eşti Cel Prea Înalt pe tot pământul.” (Psalmul 83:18).
Ne vom opri câteva zile asupra unora dintre numele lui Dumnezeu. Israeliții Îl numeau pe Dumnezeu Iahve, nume care credeau ei că I se potrivește, deoarece El este inexplicabil. Numele înseamnă “Cel ce există în Sine”; “Eu sunt Cel ce sunt” – S-a prezentat Domnul în Exodul 3:14. El a existat înainte de toate lucrurile. El este Creatorul tuturor lucrurilor și o ființă extraordinară, de nedescris. El este prezent, accesibil și aproape de cei care-L caută. Dar pentru unii, este o ființă aparent impersonală și care nu poate fi cunoscută. Cu toate acestea, Dumnezeu a dorit și dorește ca fiecare să-L cunoaștem în mod direct și personal, așa că în Sfânta Scriptură, El a adăugat mai multe nume, alături de Iahve, rezultând cuvinte-portret care ne ajută să-L înțelegem și să ne raportăm la El. Iudeii au descoperit adevărul acestor redări precise în timpul perioadelor de criză și de necaz. Ele te vor încuraja și pe tine la vreme de nevoie. Astăzi vom vorbi despre: Iahve-Iire (“Domnul va purta de grijă” – vezi Geneza 22:14). Avraam era pe punctul de a-și sacrifica fiul, când Dumnezeu l-a oprit și a oferit un miel de jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns la lucrul acesta, Avraam L-a numit pe Dumnezeu: “Iahve-Iire, Domnul care vede și poartă de grijă.” Dar această situație nu i se aplică doar lui Avraam.
Noul Testament face referire la numeroase atribute ale Domnului care vede nevoile noastre și care ne dă răspunsuri. Domnul Isus a spus: “Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.” (Matei 6:32). La fel ca un părinte grijuliu și atent, Dumnezeu vede nevoile copiilor Săi înainte ca ei să-și dea seama de ele, și le oferă soluția. Înainte să li se strice “încălțămintea,” Tatăl observă și le oferă “încălțăminte” nouă. Ei nu trebuie întotdeauna să ceară, să negocieze sau să insiste. Iar dacă te întrebi de ce nu primești de fiecare dată ce ai cerut, gândește-te că Dumnezeu știe care este adevărata ta nevoie, iar tu nu știi!
Gândește-te puțin: Este posibil ca adevăratele tale nevoi să rămână neîmplinite, câtă vreme Îl ai pe Dumnezeu ca Tată? Nu! Așadar, să nu uiți că Iahve-Iire vede nevoile tale și “va purta de grijă”.

https://www.youtube.com/watch?v=S8-k1DKTZpc

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
1 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioan 1:1-18
“Singurul Fiu” făcându-L cunoscut pe Tatăl ~ astfel poate fi rezumată această evanghelie (v. 18; vezi 1 Ioan 4.9). Primul verset deja, în care fiecare termen trebuie bine cântărit, Îl prezintă ca fiind Cuvântul, o Persoană eternă, distinctă de Dumnezeu, şi totuşi Dumnezeu. Cât de departe ne pot purta în trecut gândurile noastre, Cuvântul era (Psalmul 90.2). Acest Cuvânt creator însă, unica sursă de viaţă şi de lumină, nu ni se adresează din înălţimea cerului; nu, ci a venit în lume (v. 9), supunându-Se limitelor noastre de spaţiu şi de timp. Ce taină de nepătruns: “Cuvântul S-a făcut carne” (v. 14; 1 Timotei 3.16)! Şi n-a venit ca un mesager grăbit, care se întoarce repede la cel care l-a trimis. El “a locuit” (Şi-a făcut cortul) în mijlocul nostru, fără totuşi a înceta vreodată să fie “în sânul Tatălui” (v. 18). Tot ceea ce este Dumnezeu prin însăşi natura Sa: dragoste şi lumină (har pentru inima păcătosului şi adevăr pentru conştiinţa acestuia), s-a apropiat de noi şi a strălucit în această Persoană minunată. Întunecimile morale ale omului n-au înţeles însă adevărata lumină (v. 5). Lumea nu şi-a cunoscut Creatorul. Ai Săi nu L-au primit pe Mesia al lor (v. 11). Cât despre tine, cititorule, L-ai primit? Dacă răspunsul tău la această întrebare este da, atunci eşti un copil al lui Dumnezeu (v. 12; Galateni 3.26).

DOMNUL ESTE APROAPE
30 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=_-Mp213wtJI

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
“Nu te teme, vierme al lui Iacov, voi, bărbați ai lui Israel! Eu te voi ajuta”, zice Domnul și Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel.
Isaia 41.14
Aceste cuvinte, “vierme al lui Iacov”, vorbesc despre slăbiciune, despre ceva nesemnificativ și nevrednic; totuși, acest “vierme” ocupă gândurile lui Dumnezeu și se bucură de compasiunea Lui, având siguranța că va fi ajutat de El.
Uneori poate suntem apăsați de necazuri, ori amărâți, simțind cât de căldicică este dragostea noastră, cât de fragilă este hotărârea noastră și cât de sărmană este slujirea noastră. Totuși, Dumnezeul nostru Se apropie de noi și Își aduce întotdeauna aminte că suntem copiii Lui preaiubiți. Gândurile Sale față de noi sunt “gânduri de pace, și nu de rău” (Ieremia 29.11).
Remarcăm în acest verset mesajul Său de mângâiere: “Nu te teme”, precum și promisiunea Sa: “Eu te voi ajuta”; de asemenea, garanția că promisiunea va fi împlinită, fiindcă Cel care promite este nimeni altul decât Iahve. Domnului Îi place să fie aproape de cei ai Săi, atunci când ei suferă și se află în slăbiciune. Avem siguranța că El “nu va rupe trestia frântă și nu va stinge mucul care fumegă” (Isaia 42.3). Da, omul ar face aceste lucruri – el ar strivi viermele sub piciorul său și s-ar descotorosi de un suflet zdrobit și care își simte păcatul. Domnul însă nu procedează niciodată așa! Gândurile Lui nu sunt gândurile noastre și căile Lui nu sunt căile noastre (Isaia 55.8). “El va scăpa pe săracul care strigă și pe întristatul care n-are ajutor” (Psalmul 72.12).
Dumnezeu Își desăvârșește puterea în slăbiciune. “Când sunt slab”, spune apostolul Pavel, “atunci sunt tare” (2 Corinteni 12.10). Fie ca toți să umblăm în puterea Domnului, care spune: “Eu te voi ajuta”, crezând că El are putere pentru toate dificultățile și necazurile pe care le-am putea întâlni aici, pe pământ!. R. MacDuff

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=QGG5-_ptTXM

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
Geneza 2.17
Când a murit Adam?
Oare este o contradicție? Adam a ajuns la 930 de ani. Cum se face atunci că Dumnezeu i-a spus că, în ziua în care va mânca din pomul cunoștinței, va muri?
Prietenul meu Cristian a tăiat din grădina lui un trandafir mirositor, l-a așezat într-o vază în casă și l-a îngrijit zilnic cu apă. A treia zi a venit un vizitator și a spus că trandafirul arată de parcă tocmai atunci a fost tăiat din grădină. La scurt timp, primele petale au început să se încrețească abia vizibil la margine; mai târziu, una a căzut. Trandafirul arăta încă frumos. Dar după aceea au căzut toate petalele una după alta și curând nu s-a mai văzut deloc viață în planta despuiată și veștedă.
Să ne întrebăm: Când a murit trandafirul? Doar când s-a veștejit de tot? Sau oare când a căzut prima petală? Sau când s-a încrețit prima petală? Sau când a venit vizitatorul și nu a observat nimic? Fără îndoială, trandafirul a murit mult mai devreme, când Cristian l-a tăiat din grădină și astfel l-a îndepărtat de la sursa de viață. Tot așa este și cu omul. Adam a murit când păcatul l-a despărțit de Dumnezeu. Moartea înseamnă despărțire de Dumnezeu. De aceea, pentru Dumnezeu, de când a intrat păcatul în lume, omul este “mort în greșelile și în păcatele” sale (Efeseni 2.1). Dar prin nașterea din nou, “din apă și din Duh”, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, oricine primește viață nouă, veșnică.
Citirea Bibliei: Daniel 2.17-30 · Psalmul 38.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/practica-stapanirea-de-sine/
PRACTICĂ STĂPÂNIREA DE SINE! – Fundația S.E.E.R. România
“Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor…” (Romani 6:12).
Apostolul Pavel a lăsat scris: “Socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu…” (Romani 6:11-13).
Dacă nu ești atent, trupul tău te va conduce pe căi greșite. Nu pentru că el este rău, ci pentru că are anumite pofte care sunt mereu gata să răspundă la stimulii din jur, care sunt teribil de ispititori și amăgitori, și care aduc satisfacție de moment. Chuck Swindoll spunea: “Viața de pe pământ nu este altceva decât o înșiruire de clipe. Și eu nu doresc ca mărturia mea pentru Isus Hristos să se destrame din cauza unei singure clipe în care am făcut pe plac poftelor trupești. Nu vreau ca vreun moment de mânie, sau de mândrie, ori de poftă, să arunce vreo umbră asupra unei vieți întregi de umblare cu Domnul. Sincer să fiu, mă tem de această posibilitate. Dar, știți ceva? Chiar vreau să mă tem de această posibilitate. Când nu mă mai tem de ea – mă aflu într-un pericol real!”
Așadar, cum trebuie să răspunzi poftelor trupești? Singura cale este să faci din Cuvântul lui Dumnezeu codul tău de conduită și să refuzi orice compromis. Și dacă ai nevoie de un model, nu vei găsi altul mai bun decât Domnul Isus. El a spus: “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine…” (Matei 16:24). Încearcă și caută o oportunitate de a te lepăda de tine însuți într-un domeniu mărunt, și vei fi surprins să descoperi cât de greu este! Iar răsplata vine atunci când va trebui să te lepezi de tine într-un moment important al vieții, dar care va avea un preț foarte mare.
Așa că, practică stăpânirea de sine!

https://www.youtube.com/watch?v=s9sECVawjQ8

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 24:36-53
Domnul ar fi putut să Se înalţe la cer în momentul învierii Sale. Dar dorea să-i întâlnească din nou pe iubiţii Săi ucenici (Ioan 16.22); voia să le dea o dovadă nu numai a faptului că era viu, ci şi că a rămas Om pentru totdeauna, acelaşi Isus pe care Îl cunoscuseră, Îl urmaseră şi-L slujiseră aici, jos. Dragi copii ai lui Dumnezeu, Acela pe care-L vedem în cer nu este numai “un duh” (v. 37), nici numai un “străin” (v. 18) pentru inimile noastre. Este Isus al Evangheliilor, Fiul Omului, cum ni L-a prezentat Luca, Mântuitorul cel tandru, pe care vom fi învăţat încă pe pământ să-L cunoaştem şi să-L iubim.
“Trebuie”, “trebuia”, “nu trebuia?” (v. 7,26,44,46). Tot planul lui Dumnezeu trebuia să se împlinească prin suferinţele lui Hristos, dar şi prin gloriile Sale.
Domnul Isus alege ca Betania să fie locul din care El îi va părăsi pe ai Săi. El îi aşază astfel, în chip simbolic, pentru timpul absenţei Sale, pe un nou teren, în afara sistemului iudaic (v. 50): terenul vieţii celei noi şi al comuniunii (Ioan 12.1).
Cel din urmă cuvânt al Domnului este o promisiune (v. 49), iar cel din urmă gest al Său, o binecuvântare (v. 50). El a plecat, dar inima alor Săi este plină de atunci încoace de bucurie şi de laudă. Ca obiecte ale aceleiaşi iubiri, să-L celebrăm şi noi pe Dumnezeul nostru, pe Tatăl nostru, şi ne vom bucura într-un Mântuitor desăvârşit.

DOMNUL ESTE APROAPE
29 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/

https://www.youtube.com/embed/EIn3OU207Mo

https://www.youtube.com/watch?v=EIn3OU207Mo
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Domnul Dumnezeu a strigat pe om și i-a zis: «Unde ești?» … Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?
Geneza 3.9,11
Adesea se manifestă mult faliment și multă confuzie în familia creștină, deoarece acela care este soț și tată nu și-a ocupat locul său de cap al casei și eșuează în datoria pe care o are față de Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la tată, în special, să vegheze asupra familiei și asupra casei și să o conducă potrivit cu Cuvântul și cu gloria Sa. Copiilor nu trebuie să li se îngăduie să facă ceea ce le place. Una dintre calitățile pe care trebuia să le aibă episcopul sau supraveghetorul peste adunarea lui Dumnezeu era să își conducă bine casa și să aibă copiii în supunere cu toată demnitatea (1 Timotei 3.4).
Uneori se întâmplă în unele familii că cea care este soție și mamă își părăsește locul de supunere și își asumă conducerea casei, dirijând familia pe căi care nu sunt ale Domnului. Oricât de tristă și de dificilă poate fi o astfel de situație, cel care este soț și tată nu are scuze înaintea Domnului, în ce privește responsabilitatea neasumată cu privire la umblarea familiei lui. Dacă vom privi atent capitolele 2 și 3 din Geneza, vom descoperi un principiu important cu privire la acest subiect. Întâi a fost creat Adam, după aceea a fost creată și Eva, care i-a fost dată să fie cu el, ca un ajutor potrivit. Lui Adam i s-a poruncit să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului (Geneza 2.17). Satan a venit la Eva și a reușit să o facă să ia și să mănânce din pomul oprit, iar apoi ea a dat și soțului ei care era cu ea (Geneza 3.6). În primul păcat comis de omenire, ordinea lui Dumnezeu a fost inversată. În loc ca femeia să fie cu bărbatul și ca el să conducă, ea a luat conducerea în neascultare față de Dumnezeu, iar bărbatul a urmat-o în păcat.
Acum să observăm felul în care Dumnezeu lucrează cu neascultarea și cu dezordinea. Domnul nu a chemat-o pe Eva ca să o întrebe dacă ea a mâncat din pomul oprit, deși ea a fost prima care a făcut acest lucru. Nu, ci Domnul l-a chemat pe Adam, care era capul, pentru că lui îi dăduse poruncă să nu mănânce și pe el l-a considerat responsabil pentru această încălcare a poruncii.
R. K. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285

https://www.youtube.com/watch?v=fhoUNzH5zC0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
Luca 6.42
Să privim mai întâi la noi
Evanghelistul și misionarul Samuel Hebich își expunea fără ocolișuri subiectul pe care îl avea în atenție și se adresa oamenilor foarte direct.
Odată, o femeie religioasă a invitat-o pe vecina ei la o expunere a lui Hebich. Ea însăși nu se gândea că ar fi o păcătoasă; știa că nu este un copil al lui Dumnezeu, dar se mulțumea că era religioasă. În schimb era foarte convinsă că o păcătoasă precum vecina ei trebuia de urgență să se întoarcă la Dumnezeu.
La timpul convenit, vecina a sosit. Dar pălăria impresionantă și modernă a acesteia a îngrozit-o pe femeia religioasă. În timpul predicii privea mereu pe furiș spre pălărie. Se temea că Hebich o va lua pe vecină drept țintă și că își va arunca asupra ei temutele săgeți care îi pun pe oameni în lumina lui Dumnezeu. Dar nu a fost așa, ci Hebich i s-a adresat direct ei în timpul predicii: “De ce stai acolo și te uiți la pălăria modernă a vecinei tale și aștepți să-i vorbesc? Nu observi că tu însăți ai nevoie de mântuire la fel de mult ca și ea?”. Predicatorul lovise din plin. În aceeași zi, acea femeie religioasă a învățat să se vadă așa cum o vedea Dumnezeu. Și-a lepădat religiozitatea, și-a recunoscut păcatele în fața lui Dumnezeu și, prin credință, L-a acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor al ei. După aceea a putut să fie un îndrumător spre mântuire și pentru vecina ei.
Citirea Bibliei: Daniel 2.1-16 · Psalmul 37.30-40

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/partasia-frateasca/
PĂRTĂȘIA FRĂȚEASCĂ – Fundația S.E.E.R. România
“Haidem la Casa Domnului!” (Psalmul 122:1).
Psalmistul David a exclamat: “Mă bucur când mi se zice “Haidem la Casa Domnului!” Simți și tu același lucru pentru casa lui Dumnezeu? Și dacă nu, de ce? Apostolul Pavel scria: “Voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2:19-22). Sunt momente în care ai nevoie să stai în rugăciune, doar tu cu Dumnezeu… dar alteori vei găsi alinarea pe care o cauți numai când ești cu oamenii lui Dumnezeu. Când cei ce sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu se strâng laolaltă pentru rugăciune, închinare, învățătură, încurajare și slujire, Dumnezeu Se arată plin de putere între ei. Tu crești spiritual când experimentezi prezența Sa, când asculți Cuvântul Său și când stai în părtășie cu frații și cu surorile tale în Hristos. De fiecare dată când te strângi laolaltă cu alți membri ai trupului lui Hristos, îți amintești încă o dată că te afli de partea câștigătoare a baricadei. E greu să te bucuri când sărbătorești singur. Când ai ceva ce merită sărbătorit, de obicei chemi și pe alții ca să vă bucurați împreună, nu-i așa? Domnul Isus este atât de entuziasmat de victoria Sa de la cruce, încât ne cheamă laolaltă, în fiecare săptămână, ca să sărbătorim ceea ce El a împlinit pentru noi. Și sărbătoarea, celebrarea, asemenea creșterii spirituale, este un proiect de grup. Așadar, nu lipsi de la părtășia bisericii!

https://www.youtube.com/watch?v=U94NbP4WC8M

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 24:13-35
Doi ucenici merg trişti pe drumul spre Emaus. După ce şi-au pierdut speranţa pământească într-un Mesia pentru Israel, se întorc acum la câmpurile şi la treburile lor (Marcu 16.12). Misteriosul străin care li Se alătură le va schimba însă complet firul gândirii. El începe prin a se mira de lipsa lor de pricepere şi de necredinţa lor (v. 25). Acestea două merg adesea împreună. Şi de câte ori neştiinţa noastră nu rezultă din faptul că noi nu ne încredem (Evrei 11.3)! Apoi Domnul le deschide Scripturile acestor doi însoţitori de drum şi le dezvăluie în ele “cele despre El” (v. 27). Să nu uităm niciodată aceasta: cheia Vechiului Testament şi în special a profeţiilor constă în a-L căuta în ele pe Isus!
Remarcaţi cum Domnul Se lasă reţinut de cei care au nevoie de El: “a intrat ca să rămână” cu aceşti doi ucenici (v. 29). De‑am putea avea şi noi această experienţă! Şi mai ales atunci când suntem descurajaţi şi când împrejurările au luat o întorsătură nedorită de noi, să învăţăm în prezenţa Lui să le acceptăm aşa cum sunt. Încurajarea pe care ne-o dau Scripturile (Romani 15.4: “încurajarea Scripturilor”) ne va îndrepta apoi gândurile spre un Mântuitor viu şi ne va face inimile să ardă.

%d bloggers like this: