Feeds:
Posts
Comments

Muzică: Voce solo & adiționale : David Stănuș Orchestrator, aranjator instrumentist, înregistrare, mixaj și procesare sunet: Sorin Piu Versuri, autor, Gheorghe Zoltan, Compozitor melodie, David Stanus Video : Daniel Gavrilas https://www.youtube.com/channel/UC8cM..

. Urmăriți și pe: Facebook: https://www.facebook.com/david.stanus.9

Instagram: https://www.instagram.com/davidstanus…

Email contact : David Stănuș : davidstanus@web.de

Donații: https://www.paypal.me/DanielGavrilas

#DavidStanus #Nuidepartevremea #MuzicaCrestina

Copyright © David Stănuș 2017 Toate drepturile rezervate!

Versuri:

Nu-i departe vremea când pot fi cu Domnul

Sus în Paradisul ce mi l-am dorit,

Firea pământească vrea să mă robească,

Ca să pierd cununa, ce-a din veșnicii. /:

Pot rămâne-n gara lumii Fără Domnul meu iubit

Ce voi face-n ziua aceea, Dacă nu voi fi răpit?

Pot să strig, să plâng, să urlu Tot degeaba, e-n zadar,

Nu am ascultat Cuvântul Și mi-am bătut joc de har : /

Dulce veșnicie, vreau să fiu aproape,

Aproape de Domnul ce mi L-am dorit,

El e Împăratul, mi-a luat păcatul

Și o viață nouă, El vrea să trăim.

Calea care duce drept la mântuire

Și puțini o află, este la Calvar.

Răstignește-ți firea, află mântuirea

Ce ne-o va aduce chiar Isus, prin Har.

Premiered May 16, 20211.

Cântarea biruinței eu nu o pot cânta

Fără a Ta prezență să-mi umple viața mea

Fără a Ta iubire, fără al Tău Cuvânt

CÂNTAREA BIRUINȚEI – Nicicând nu pot s-o cânt

Cântarea biruinței o cântă doar acei Care urmează Mielul

, în viață, pe-a Lui căi Care-L ascultă-n toate și cred a Lui Cuvânt

Care sunt plini de Duhul, doar ei se-ntorc cântând

2. Cântarea biruinței eu nu o pot cânta

Dacă nu lepăd firea – ce vrea a mă purta

Dacă nu ridic crucea pe umeri cu avânt

CÂNTAREA BIRUINȚEI – Eu n-am să pot s-o cânt

3. Cântarea biruinței o vor cânta-ntr-o zi

În slava mult visata doar cei ce-or birui

În lumea de păcate, ispite și-ncercări

Care-au răbdat cu Domnul până-n al zilei zori

Cântarea biruinței ești Tu, o, Domnul meu Ce-ai murit pe cruce

– purtând păcatul meu Prin Tine birui totul și fire și tumult

Tu ești a mea izbândă, prin Tine pot s-o cânt #Mesageriiiubirii#ViorelManolache#ViorelsiSimonaManolache#Muzicacrestina#CantariCrestine#CantareaBiruintei#Cantaricunai#Cantarilanai#Cantaricuchitara#Cantarilachitara

DOMNUL ESTE APROAPE
2 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=w7Cfo9oC6hY
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos? 1 Corinteni 10.16
Sângele lui Hristos (6) – Comuniunea cu sângele Său
În acest capitol, corintenii sunt avertizați cu privire la pericolul asocierii cu idolatria. Idolatria este unul dintre lucrurile de care Scriptura ne spune să fugim (versetul 14). S-a spus adesea că un idol este ceva care se interpune între suflet și Dumnezeul viu și adevărat.
În vederea acestui pericol, apostolul le prezintă celor credincioși binecuvântarea minunată în care au fost aduși. Lumea are asocierile și comuniunile ei – la fel și creștinul. Am fost aduși în comuniunea cu sângele și cu trupul lui Hristos. Cea mai înaltă expresie a acestei comuniuni este atunci când suntem adunați laolaltă pentru a ne aminti de Domnul Isus, așa cum este menționat aici și în capitolul 11.
Dar de ce, în 1 Corinteni 10, cel dintâi este menționat paharul? Ordinea istorică ne este prezentată în Evanghelii și în capitolul 11 din 1 Corinteni. Credem că sângele este menționat primul, fiindcă el este cel care ne separă de această lume idolatră, la fel cum sângele pus pe pragul de sus și pe ușorii ușilor israeliților îi separa de judecata care urma să cadă asupra Egiptului. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din veacul acesta rău (Galateni 1.4). Recunoscând astfel separarea noastră de această lume, putem lua din pâine, care, atunci când este întreagă, simbolizează singurul Trup al lui Hristos, format din toți cei credincioși.K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ
2 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=Dmqmn2XQS6s
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Deci, când Isus a luat oțetul, a zis: „S-a sfârșit!“; și, plecându-Și capul, Și-a dat duhul. Ioan 19.30
Totul s-a împlinit
În timpul vieții Sale, Domnul a arătat de nenumărate ori ce trebuia să se sfârșească la Golgota. În Luca 18.31 citim: „tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va împlini“. Astfel, toate profețiile Vechiului Testament despre înjosirea Fiului Omului s-au împlinit până la acel strigăt de pe cruce.
În Psalmul 41.9 și în Zaharia 11.12,13 a fost prezis că unul dintre ucenicii Săi Îl va trăda, iar prezicerea s-a împlinit.
În Psalmul 35.11 citim că niște martori mincinoși Îl vor învinui. Exact așa a fost când Isus a stat în fața lui Pilat.
O altă profeție din Isaia 50.6 și din Psalmul 22 referitoare la batjocorirea și biciuirea Lui, dar și la mâinile și picioarele Sale străpunse, s-a împlinit înainte de răstignire și pe cruce.
Odată cu acest strigăt s-au sfârșit acele trei ore în care El, Cel curat și sfânt, a fost părăsit de Dumnezeu în judecată pentru vina altora (Psalmul 22; Isaia 53).
În Ioan 17.4, Fiul lui Dumnezeu devenit Om vorbește cu Tatăl Său în cer: „Eu Te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac“. Hristos a împlinit întreaga lucrare pe care I-a încredințat-o Dumnezeu și astfel L-a proslăvit pe deplin!
Citirea Bibliei: Isaia 33.1-34.17 · Evrei 2.11-18

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
2 OCTOMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/roaga-te-pentru-discernamant-3/
ROAGĂ-TE PENTRU DISCERNĂMÂNT! (3)– Fundația S.E.E.R.Români

https://www.youtube.com/watch?v=hWle7KtG4WI

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
2 OCTOMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 21.1‑14
Dragostea frăţească se manifestă pe tot parcursul acestei călătorii (v. 1,6,12). La Tir, ca şi la Milet, Pavel se desparte de fraţii săi după ce s‑au rugat împreună în genunchi pe mal (v. 5; cap. 20.36,37). Duhul subliniază aici prezenţa copiilor, atât de dorită în adunări!
La Cezareea, Pavel este găzduit la Filip, care se stabilise acolo după ce predicase în toate cetăţile începând cu Azot (între care, fără îndoială, Lida şi Iope: cap. 8.40; 9.32,36). Fiicele lui făceau o lucrare bună pentru Domnul, pe care totodată nu o exercitau în adunare (1 Corinteni 14.3,34).
Ceea ce‑l conduce pe apostol în această călătorie sunt afecţiunile lui, întotdeauna la fel de înflăcărate pentru cei din poporul său. El era purtătorul darurilor de la adunările din Macedonia şi Ahaia şi se bucura să le ducă el personal la Ierusalim (Romani 15.25). Dar el nu ţine cont nici de avertismentele Duhului (v. 4), nici de cele ale profetului Agab (v. 11; vezi cap. 11.28), nici de rugăminţile fraţilor (v. 12). Nu ne putem permite să‑l judecăm. Această istorisire însă ne este lăsată ca să ne înveţe că, neascultând decât de sentimentele sale, chiar dacă acestea sunt bune, până şi un apostol poate să se abată de la calea dependenţei. Este o lecţie serioasă pentru fiecare dintre noi.

TOAMNA, îmbrăcată-n aur și cu părul său roșcat,

A trecut pe lângă mine, m-a privit și a plecat.

Avea ochii plini de ploaie, și un zâmbet dulce-amar,

Iar la gât purta o salbă, cu pietre de chihlimbar.

Îi cădeau din geantă frunze,… una, două, sute, mii,

Roșii, galbene, pestrițe, frunze verzi și ruginii.

Am privit-o cu mirare și-am strigat în urma sa,

-Vă cad frunzele din geantă!Însă ei nu îi păsa.

“Ce nechibzuită-i toamna!” M-am gândit în sinea mea,

“Își aruncă-n vânt averea, bucură-se, cine-o vrea!”

-E bogată, își permite ! Am zis eu printre suspine,

Fără să observ că TOAMNA, era la un pas de mine.

Dânsa m-a luat de mână și a pus o frunză-n ea.

-Ține minte, frunza asta-i ultima din geanta mea.

Dup-o clipă de tăcere,TOAMNA mea a adăugat:

-Nu-i bogat cel care are, cel ce dă – este bogat!DOMNUL ESTE APROAPE
1 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=lZMDkOEuWZY
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

De aceea și Dumnezeu L-a înălțat foarte sus.
Filipeni 2.9
Citind asemenea cuvinte, nu putem decât să ne minunăm. Căci, întreb, ce putea să-L mai înalțe pe El? Până să-Și înceapă drumul de suferințe și de slavă, El era în Sine Însuși infinit de înălțat și de binecuvântat. Nimic nu-L putea înălța mai mult din punct de vedere personal, fiind, așa cum era, „Fiul“. Slava Lui era de natură dumnezeiască. Era infinită și inexprimabilă. Nicio altă onoare nu-I putea vreodată mări gloria personală. Totuși Îl vedem parcurgând un drum care Îl conduce către mai multă cinste și slavă.
Neobișnuită taină și de o neasemuită frumusețe! Și – încă și mai neobișnuită și mai frumoasă, ca să zicem așa – aceste noi glorii dobândite sunt, într-un anumit sens, cele mai dragi Lui. Scriptura ne dă voie să vorbim astfel, așa cum ne permite să vorbim despre feluritele aspecte ale harului Său, pe care inima omenească n-ar fi fost în stare niciodată să le conceapă de la ea însăși. Cu toate acestea – dacă vom compara lucrurile divine cu cele din sfera omului, așa cum procedează Duhul Sfânt când dorește să ne dea învățătură – ceea ce voi spune este cunoscut printre oameni. Dacă un om de rang înalt dintre noi, un prinț, un fiu de împărat, pornește și-și dobândește anumite demnități, acestea, deși nu-l pot înălța personal, vor fi pentru el cele mai dragi distincții și vor forma, în oc hii celorlalți, cele mai alese detalii ale istoriei lui. Un astfel de lucru este în mod instinctiv priceput printre noi. La fel stau lucrurile cu Fiul lui Dumnezeu. Potrivit cu planurile veșnice, El a plecat să dea o bătălie, iar onorurile pe care le-a dobândit, biruințele pe care le-a câștigat, sau pe care încă trebuie să le câștige, vor constitui bucuria Lui pentru veșnicie.J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ
1 OCTOMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=Nu9FjTPuke4
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Nu stau împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu cei vicleni. Urăsc adunarea făcătorilor de rele și nu stau împreună cu cei răi. Psalmul 26.4,5
Nu te du pe calea celor răi
Toamna, gospodarii adună roadele și le aranjează în lădițe care ajung în cămări sau pivnițe întunecoase și răcoroase. Cu toate că fructele și legumele depozitate sunt sănătoase și verificate cu multă atenție, se întâmplă ca peste un anumit timp ei să descopere un fruct putred. Dacă acesta rămâne în contact cu celelalte bune, atunci și acelea vor fi afectate, la început doar puțin, dar cu timpul se vor strica în întregime.
Și noi venim în contact cu multe persoane viciate, care au o vorbire murdară, un comportament urât. Dacă nu ne îndepărtăm de acești oameni, s-ar putea să preluăm de la ei, mai devreme sau mai târziu, aceleași vorbe, aceleași comportamente. Prin natura noastră suntem înclinați să urmăm răul; ne vine foarte greu să spunem Nu dacă zi de zi venim în contact cu acel rău, cum ar fi fumatul, băutura, drogurile și multe alte lucruri rele, precum bârfa, invidia, mânia, ura…
Să ne îndreptăm spre Dumnezeu în rugăciune și să-I spunem problema noastră, iar El ne va deschide mintea să facem ceea ce trebuie făcut: să ne îndepărtăm de rău și să căutăm tovărășia oamenilor plăcuți Lui! În Biblie citim că „prieteniile rele strică obiceiurile bune“.
Începe de astăzi să te îndepărtezi de ceea ce vezi și știi că este rău!
Citirea Bibliei: Isaia 31.1-32.20 · Evrei 2.5-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
1 OCTOMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/roaga-te-pentru-discernamant-2/
ROAGĂ-TE PENTRU DISCERNĂMÂNT! (2)– Fundația S.E.E.R.Români
„Dă… robului Tău o inimă pricepută… să deosebească binele de rău!” (1 Împărați 3:9)

„La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea, şi Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” Solomon a răspuns: „Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău!”… Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului.” (vezi 1 Împărați 3:5, 9-10) Și Dumnezeu nu doar că i-a dat ce a cerut, ci a adăugat: „Mai mult, îţi voi da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi nici un împărat ca tine.” (1 Împărați 3:13)

Discernământul l-a făcut pe Solomon să fie unul dintre cei mai mari împărați din toate timpurile. Probabil ai auzit expresia: „Fă după cum te îndeamnă cugetul!” Robert Heller, consultant pe probleme de management, adaugă următorul sfat: „Nu ignora instinctul, dar să nu crezi niciodată că doar el este suficient!” Discernământul nu se bazează doar pe intuiție, sau numai pe intelect ori experiență. Autorul cărții Proverbelor a scris: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbele 3:5-6)

Există două feluri de discernământ: discernământul natural și discernământul spiritual. Primul te poate dezamăgi, al doilea – niciodată. Când discernământul natural nu te poate ajuta să mai faci vreun pas, discernământul spiritual te ajută să mergi înainte cu credință și încredere. Cum îți vei da seama de diferență? Apostolul Iacov ne-a lăsat scris: „Înţelepciunea care vine de sus este, întâi curată, apoi pașnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică.” (Iacov 3:17) Îți poți imagina cum ar fi să duci o astfel de viață? Dar cu ajutorul lui Dumnezeu este posibil!

https://www.youtube.com/watch?v=VCBllOqgd2Q

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
1 OCTOMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 20.1‑16
Manifestarea ostilă de la Efes îl conduce pe Pavel la a părăsi această cetate (comp. cu Matei 10.23). După ce s‑a dus în Grecia, trecând prin Macedonia, se întoarce pe acelaşi drum şi ajunge la Troa. Istorisirea care urmează (v. 7‑12) confirmă că cina se celebra, ca şi astăzi, în ziua întâi a săptămânii. Suntem şocaţi de somnul lui Eutih din timpul predicării apostolului. Dar oare nu ne vorbeşte Pavel şi nouă atunci când citim epistolele lui? Câtă atenţie acordăm noi acestora? Accidentul grav care se produce ne arată, din punct de vedere moral, unde poate conduce indiferenţa faţă de Cuvânt: la cădere şi la o stare de moarte. Harul lui Dumnezeu însă face aici o minune care oferă mângâiere.
Privind această scenă, ne putem gândi prin analogie la istoria Bisericii responsabile. Somnul ei, căderea ei şi moartea ei aparentă sunt rezultatul neglijării învăţăturii apostolilor. Totuşi, Domnul a îngăduit o trezire, urmată de hrănire şi de mângâierea alor Săi, în aşteptarea zorilor marii plecări (v. 11).
Pavel părăseşte Troa, mergând pe jos. Se alătură prietenilor săi la Asos, de unde reia calea mării spre Ierusalim.

Muzică: Israel vol. 3 Voce solo & adiționale : David Stănuș Sarah & Miriam Stănuș Orchestrator, aranjator instrumentist, înregistrare, mixaj și procesare sunet: Sorin Piu Versuri, autor, compozitor : Gheorghe Zoltan Video creat & editat : Daniel Gavrilas https://www.youtube.com/channel/UC8cM… Urmăriți și pe: Facebook: https://www.facebook.com/david.stanus.9 Instagram: https://www.instagram.com/davidstanus… Email contact : David Stănuș : davidstanus@web.de Donații: https://www.paypal.me/DanielGavrilas #DavidStanus #Candaistrigat #MuzicaCrestina

Versuri:

Când ai strigat te-am ascultat, Din grea robie te-am scăpat.

Când jugul greu te apăsa, Eu te-am scăpat cu mâna mea.

Focul Meu te-a-ncălzit, Norul Meu te-a umbrit,

Mană din cer ți-am dat,Stânca te-a adăpat.

Israel ai uitat că doar Eu te-am salvat.

Spune-Mi ce mai dorești Ca să te pocăiești?

Israele, tu ai văzut Minunile ce le-am făcut

Ca să-ți arăt cât te iubesc Și vreau ca să te mântuiesc

. Israele, tu nu uita Un foc e gelozia Mea.

Un foc ce te va mistui Dacă nu te vei pocăi.

Israele vreau să-ți arăt Că încă vreau să te mai port

. Chiar munții toți de s-ar muta Pe veci Eu nu te voi uita.

Coda: Spune-Mi ce mai dorești Ca să te pocăiești?

Copyright © David Stănuș 2017 Toate drepturile rezervate! Puteți intra în posesia cântecului / albumului, accesând unul din link-urile de mai jos: Amazon: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos… Spotify: https://open.spotify.com/search/songs… Deezer: https://www.deezer.com/ro/artist/5237… Google Play: https://play.google.com/store/search?… iTunes: https://itunes.apple.com/de/artist/da...

Muzică: Voce solo & adiționale : David Stănuș Orchestrator, aranjator instrumentist, înregistrare, mixaj și procesare sunet: Sorin Piu Versuri, autor, compozitor : Gheorghe Zoltan Designer : Beniamin Boingeanu Producător : Studio Speranța Video editat : Daniel Gavrilas https://www.youtube.com/channel/UC8cM… Urmăriți și pe: Facebook: https://www.facebook.com/david.stanus.9 Instagram: https://www.instagram.com/davidstanus… Email contact : David Stănuș : davidstanus@web.de Donații: https://www.paypal.me/DanielGavrilas

Versuri:

În casa ta mai sunt și azi altare, În casa ta mai arde focul oare? /:

În casa ta mai este azi Cuvântul Și nicidecum nu te va bate vântul :/

În casa ta să nu ai idolii lumii, Să macini azi semințele minciunii? /:

Să fugi mereu de tot ce-i inălțare Și-apoi vei fi la marea sărbătoare :/

În casa ta mai este azi lumină, În rugăciuni și peste disciplină? /:

Că doar așa soțul și soția Vor moșteni în ceruri veșnicia :/

În casa ta mai este armonie, Când cerul tot ți-aduce bucurie? /:

Căminul tău a fost și pentru alții Venit-au des surorile și frații :/

În casa ta ca Iosua să spui, Că tu cu-ai tăi lângă Domnul rămâi, /:

Chiar dacă toți își schimbă azi stăpânul Tu vei striga:Ca Domnul nu-i nici unul! :/

#davidstanus #INCASATA #muzicacrestina Copyright © David Stănuș 2014 Toate drepturile rezervate! Puteți intra în posesia cântecului / albumului, accesând unul din link-urile de mai jos: Amazon: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos… Spotify: https://open.spotify.com/search/songs… Deezer: https://www.deezer.com/ro/artist/5237… Google Play: https://play.google.com/store/search?… iTunes: https://itunes.apple.com/de/artist/da…

David Stănuș3 years ago (edited)Puteți intra în posesia cântecului / albumului, accesând unul din link-urile de mai jos: Amazon: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=David+St%C4%83nu%C8%99 Spotify: https://open.spotify.com/search/songs/David%20Stanus Deezer: https://www.deezer.com/ro/artist/52373732 Google Play: https://play.google.com/store/search?q=david%20stanus&c=music iTunes: https://itunes.apple.com/de/artist/david-st%C4%83nu%C8%99/1438735715


DOMNUL ESTE APROAPE
30 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=rkhPgZ_AyJo
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Nu vă temeți; stați pe loc și veți vedea salvarea Domnului, pe care o va lucra astăzi pentru voi; pentru că pe egiptenii pe care-i vedeți astăzi nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți! Exod 14.13,14
Aceasta este prima atitudine pe care credința trebuie să o ia în prezența încercării: „Stați liniștiți“! Acest lucru este imposibil pentru carne și sânge. Toți cei care cunosc, într-o anumită măsură, neliniștea inimii omenești, atunci când au în față în mod iminent încercarea și dificultățile, vor putea să-și formeze o oarecare idee despre ceea ce înseamnă să stai liniștit. Firea trebuie să facă ceva. Ea se va grăbi încoace și încolo. Ei îi place să lucreze întotdeauna. Și chiar dacă încearcă să se justifice și să sfințească faptele ei fără valoare, denumindu-le cu titlul popular și pompos: «folosirea legitimă a mijloacelor», totuși ele sunt doar roade ale necredinței care întotdeauna Îl scoate pe Dumnezeu din calcul și nu vede altceva decât întunericul gros al propriei imaginații. Necredința creează dificultățile sau le amplifică pe cele existente, iar apoi ne cere să le înlăturăm prin propria noastră energie și prin activitățile noastre zadarnice, iar acestea nu fac altceva decât să ridice în jurul nostru un praf, care ne împiedică să vedem mântuirea lui Dumnezeu.
Credința, dimpotrivă, ridică sufletul deasupra dificultăților, ducându-l direct în prezența lui Dumnezeu, și îl poate face „să stea liniștit“. Prin frământările și îngrijorările noastre nu câștigăm nimic. „Pentru că nu poți face un singur păr alb sau negru“ sau: „Cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un singur cot la statura lui?“ (Matei 5.36; 6.27). Ce putea face Israel în fața Mării Roșii? Puteau ei să sece apa? Puteau ei să dărâme munții? Puteau ei să nimicească oștile Egiptului? Imposibil! Se aflau în mijlocul unei situații fără ieșire, la vederea căreia puteau doar să tremure și să-și simtă neputința lor completă. Însă tocmai într-un astfel de timp intervine Dumnezeu. Când necredința este scoasă din scenă, atunci poate intra Dumnezeu; iar pentru a avea o perspectivă corectă asupra lucrărilor lui Dumnezeu, trebuie „să stăm liniștiți“. Orice mișcare a firii constituie o piedică directă în calea înțelegerii și a savurării intervenției divine în favoarea noastră. C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=27YWAKUUsYc
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Nu vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.Matei 6.34
Să nu ne îngrijorăm!
Aceste cuvinte ale Domnului Isus conțin trei declarații și fiecare în parte are un înțeles profund. Ne vine greu să nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine – prima declarație, pentru că, de exemplu, mâine trebuie să ne luăm în primire noul loc de muncă; mâine se va decide dacă am trecut cu bine timpul de probă; mâine aflăm rezultatul de la controlul medical; mâine avem examen; mâine… mâine!
Trebuie să recunoaștem că rareori reușim să nu ne îngrijorăm. Și, cu toate acestea, Domnul ne cere și ne spune și motivul: „Ziua de mâine se va îngriji de ea însăși“ – a doua declarație.
Nu ne îngrijorăm, pentru că Domnul și Tatăl ceresc sunt alături de noi. Domnul Isus ne spune: Nu te lăsa copleșit de gândurile zilei de mâine! Și mâine sunt lângă tine, la fel cum am fost și astăzi.
Domnul adaugă apoi a treia declarație. Aceasta ne arată că El cunoaște situația noastră și ne demonstrează că ne înțelege și că simte cu noi: „ajunge zilei necazul ei“. Dumnezeu nu ne-a promis nouă, credincioșilor, că vom avea întotdeauna zile liniștite (cu toate că El ne va dărui în îndurarea Sa și timp de liniște). Ajunge zilei necazul ei, adică ziua de astăzi nu trebuie să o facem mai grea cu greutățile de mâine!
„Grija nu alungă tristețea zilei de mâine; în schimb privează ziua de azi de bucurie“ (L. B.).
Citirea Bibliei: Isaia 30.1-33 · Evrei 2.1-4

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/roaga-te-pentru-discernamant-1/
ROAGĂ-TE PENTRU DISCERNĂMÂNT! (1)– Fundația S.E.E.R.Români
„Fiii lui Isahar… se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel…” (1 Cronici 12:32)
Cine a spus că: „Wellington este un general rău, englezii sunt soldați slăbuți… vom rezolva problema până la miezul zilei”? Răspuns: Napoleon Bonaparte stând la micul dejun cu generalii săi înainte de bătălia de la Waterloo din 1815. Cine a respins oferta lui Alexander Graham Bell de a cumpăra patentele pentru primul telefon? William Orton, președintele companiei Western Union. Cine a spus: „Nu am nevoie de gărzi de corp”? Jimmy Hoffa, liderul celui mai mare sindicat muncitoresc din Statele Unite, cu o lună înainte de dispariția sa în 1975. Ce au avut toți acești oameni în comun? Lipsa discernământului. Discernământul te ajută să vezi ceea ce alții nu văd, să găsești piesele lipsă și să intri în inima problemei. Dacă poți vedea rădăcina care a cauzat problema, ai șanse mult mai mari să o rezolvi. Asta înseamnă că atunci când rămâi în domeniul darului tău cel mai important, discernământul tău va deveni mai puternic. Așa că, dacă dorești să explorezi potențialul discernământului tău, implică-te în domeniile în care ai calități. Însă mai fă ceva: roagă-te pentru discernământ! El este unul dintre darurile Duhului care ne sunt promise în Scriptură (vezi 1 Corinteni 12:7-10). Câteva dintre cele mai mari victorii ale lui Israel au fost câștigate când David era împărat. Iar dacă analizăm componența armatei sale, îi găsim, printre războinici, pe „fiii lui Isahar… care se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel…” Discernământul te ajută să vezi uși ale oportunității acolo unde alții văd doar ziduri! Te va salva din capcanele vieții, și îți va arăta ce trebuie să faci! Așa că roagă-te de azi pentru discernământ!

https://www.youtube.com/watch?v=a5uFnkDimUU

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte19.23‑41
Se afla la Efes un templu încărcat de splendoare, închinat zeiţei Diana, socotit printre faimoasele ,,şapte minuni ale lumii antice”Vizitarea acestui templu, precum şi miniaturile de argint vândute acolo ca amintiri aduceau mari venituri artizanilor cetăţii. Şi, cum predicarea evangheliei nu putea să ducă decât la declinul comerţului lor, îi vedem pe aceşti meşteri cum se asociază pentru a‑şi susţine interesele, dând, cu ipocrizie, un pretext religios acţiunilor lor (comp. cu Apocalipsa 18.11). Este atât de trist să vedem că încă şi astăzi multe persoane, în loc să caute cu stăruinţă adevărul, sunt preocupate de prosperitatea lor materială (v. 25) sau de părerile altora!
Zgomote imense se înalţă în favoarea zeiţei acestea doar pentru a demonstra că era incapabilă să arate că este mare şi deci că nu se putea apăra singură (comp. cu 1 Împăraţi 18.26‑29).
Deşi se crede mai evoluată şi mai luminată ca altădată, lumea n‑a făcut altceva decât să‑şi schimbe zeii, în timp ce inimile nu s‑au schimbat. Mulţimile astăzi se închină idolilor stadioanelor, ai spectacolelor şi ai muzicii şi îi urmează, pentru că pe aceştia îi găsesc oferiţi de stăpânitorul acestei lumi, maestru în arta de a îndepărta sufletele oamenilor.

DOMNUL ESTE APROAPE
29 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=MKipa6XEfJQ
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/


Asa a strigat către Domnul Dumnezeul său și a zis: „Doamne, pentru Tine este la fel de ușor să ajuți, fie că este multă putere, fie că nu este nicio putere. Ajută-ne, Doamne Dumnezeul nostru, pentru că pe Tine ne sprijinim“.
2 Cronici 14.11
Lecții din viața lui Asa (2) – Încrederea în Dumnezeu în toate lucrurile
După ce au trecut zece ani de pace, Zerah etiopianul a venit împotriva lui Asa cu o armată de un milion de oameni. Așa cum era normal, Asa a dat curs responsabilității sale și s-a pregătit pentru bătălie, însă îl vedem apoi întorcându-se către Dumnezeu în rugăciune și dând expresie credinței sale în Domnul într-un mod pe atât de frumos, pe cât este de simplu. Această încercare a dovedit că cei zece ani de pace în care-L căutase pe Domnul nu fuseseră doar un timp de evlavie formală, ci unul de exerciții spirituale adevărate.
În rugăciunea sa, Asa a recunoscut că, oricât de grea ar fi o situație, pentru Dumnezeu este ușor să ofere ajutor. Nu conta pentru Dumnezeu că Asa n-avea nicio putere împotriva vrăjmașului său. Încrederea lui Asa a fost rezultatul acelor ani de dinainte, în care el L-a cunoscut pe Dumnezeu tot mai bine, a învățat căile Lui și dorința Lui pentru poporul Său. Este important pentru noi să înțelegem acest principiu. Când dificultățile apar pe calea noastră, nu mai este timpul să-L căutăm în pace pe Dumnezeu, să învățăm să-L cunoaștem și să învățăm să ne încredem în El. Dacă n-am făcut aceste lucruri în viața de zi cu zi, în împrejurări normale, nu vom putea să ne încredem în El atunci când va veni încercarea. Nu vreau să spun că Dumnezeu ne va abandona în momentul încercării. Nicidecum! Însă vom simți cum valurile vor lovi cu putere și vor umple corabia noastră, așa cum au simțit ucenicii atunci când Domnul dormea la cârmă (Marcu 4.38). Apoi marele pericol va fi să încercăm să rezolvăm problema prin puterea noastră sau căutând ajutor de la oameni.
Asa a recunoscut că puterea omului era inutilă și s-a îndreptat către Dumnezeu pentru ajutor. Să învățăm și această lecție, în special fiindcă „lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva stăpânirilor, împotriva autorităților, împotriva stăpânitorilor lumii întunericului acestuia, împotriva puterilor spirituale ale răutății în cele cerești“ (Efeseni 6.12). Să învățăm să-L cunoaștem tot mai bine pe marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos și să căutăm la El ajutorul de care avem nevoie, în orice situație ne-am afla! A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=CloVo6SNY3c
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Se întorc, dar nu la Cel Preaînalt. Osea 7.16
Întoarcere, dar spre cine?
Mulți oameni își corectează cursul vieții, pentru că își dau seama că nu pot continua la fel. De pildă, oameni de afaceri care au trăit pentru cariera lor mulți ani se retrag din viața agitată și se pensionează, pentru a se putea bucura de viață.
Oameni care au dus mult timp un stil de viață nesănătos acordă acum atenție dietei și practică sport pentru a-și întreține sănătatea.
Oameni care nu au întrebat niciodată de Dumnezeu devin deodată interesați de o anumită religie și își deschid inima față de ea.
În versetul de astăzi citim ce gândește Dumnezeu despre astfel de oameni: ei se întorc, dar nu la Cel Preaînalt. Corectura pe care o fac în viața lor nu este, de fapt, o întoarcere la Creatorul lor și de aceea nu se schimbă nimic semnificativ în viața lor, ci rămân mai departe pe calea care duce la pierzare.
Dumnezeu ne cere tuturor să ne întoarcem la El, ca să ne scape de judecată și să ne dea viața veșnică. El ne spune: „Întoarceți-vă la Mine și veți fi mântuiți … Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul“ (Isaia 45.22). „Nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea!“ (Ezechiel 33.11). Stăruința Lui la ușa inimii tale este solemnă. Cine știe dacă nu cumva „niciodată mâna Lui la ușa ta n-are să mai bată“…
Citirea Bibliei: Isaia 29.1-24 · Evrei 1.7-14

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/poti-recupera-ce-ai-pierdut/
POȚI RECUPERA CE AI PIERDUT-– Fundația S.E.E.R.Români
„Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” (1 Samuel 30:8)
În timp ce împăratul David se afla la război cu oastea sa, amaleciții le-au distrus casele și le-au luat familiile prizoniere. Când s-au întors și au văzut ei grozăvia, armata lui David împreună cu el „a plâns până n-au mai putut plânge” (1 Samuel 30:4). Apoi, poporul a vrut să-l ucidă cu pietre pe David. Ce a făcut David? L-a întrebat pe Dumnezeu: „Să urmăresc oastea aceasta? O voi ajunge?” Domnul i-a răspuns: „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Să remarcăm patru aspecte importante: 1) Satan îi va ataca pe cei dragi ai tăi ca să ajungă la tine. Poate fi vorba de lucruri importante, cum ar fi faptul că soțul tău își pierde locul de muncă sau că soției tale i se descoperă un nodul la sân, sau lucruri mai mărunte, cum ar fi: tensiuni în familie, sau lipsă de considerație unul față de celălalt… Tu trebuie să veghezi și să discerni atacurile lui Satan, ca să te aperi de ele! 2) Iubește-i pe oameni, dar sprijină-te numai pe Dumnezeu! Cei cu care David a luptat cot la cot într-o zi, în următoarea zi s-au întors împotriva lui. De aceea, tăria ta, strategiile și soluțiile pentru traiul zilnic trebuie să vină de la Dumnezeu, nu de la alții. 3) Vorbește cu tine însuți într-un mod adecvat. „David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul.” (1 Samuel 30:6) Dacă vrei să ajungi descurajat, vorbește despre problema ta. Dacă vrei să fii încurajat, vorbește cu Acela care îți poate schimba situația – Domnul. Biblia spune: „Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.” (Proverbele 15:4) Așa că învață să vorbești cu tine însuți într-un mod adecvat! 4) Poți recupera ceea ce ai pierdut! Dumnezeu i-a zis lui David: „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Și Dumnezeu nu S-a schimbat! Ceea ce a făcut atunci pentru David și oamenii săi, poate face azi și pentru tine, dacă Îl cauți!


https://www.youtube.com/watch?v=VLIukaw0ScA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 19.1‑22
Credincios promisiunii făcute (cap. 18.21), apostolul soseşte la Efes, capitala provinciei Asia. Va rămâne aici trei ani (cap. 20.31), succedându‑l pe Apolo, în timp ce, la Corint, Apolo udă ceea ce apostolul sădise (cap. 18.27,28; 1 Corinteni 3.6). Nu vedem între aceşti slujitori ai lui Dumnezeu nici gelozie, nici vreun gând de revendicare a vreunui câmp special din lucrare.
Botezul lui Ioan, singurul cunoscut de aceşti efeseni, îi pregătea pe iudeii pocăiţi să primească un Mesia împărăţind pe pământ. Creştinul, dimpotrivă, are o poziţie cerească; el este pus, prin Duhul Sfânt, în relaţie cu un Hristos mort şi înviat  adevăr subliniat într‑un mod cu totul special de Epistola către Efeseni.
Cuvântul Domnului creştea şi se întărea(v. 20) nu numai prin minunile făcute de apostol, ci şi prin autoritatea Sa asupra inimilor. Cuvântul îi determina pe aceşti credincioşi să mărturisească ceea ce făcuseră şi să renunţe în mod public la practicile de vrăjitorie. Plini de dragostea dintâi (Apocalipsa 2.4), aceşti efeseni nu vor să aibă deloc comuniune cu lucrările neroditoare ale întunericului (Efeseni 5.11). Dragi prieteni, îşi arată Cuvântul lui Dumnezeu puterea în lume prin roade vizibile şi în vieţile voastre?

%d bloggers like this: