Feeds:
Posts
Comments

DOMNUL ESTE APROAPE
3 IUNIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=GiNZTek2F1k
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured%C3%8E

Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie în veacul de acum, așteptând fericita speranță și arătarea gloriei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. Tit 2.11-13
Harul ne învață (4) – Să trăim cu evlavie
Există o a treia lecție pe care harul o predă elevilor săi mântuiți. El îi învață să trăiască o viață de evlavie. Aici este vorba de relațiile noastre cu lumea de deasupra noastră. Aceste cuvinte folosite de apostolul inspirat au o mare putere și frumusețe. Ele ne prezintă trei mari cercuri în care suntem chemați să acționăm: cercul din interiorul nostru, cercul din jurul nostru și cercul de deasupra noastră. Toate trebuie luate împreună pentru a vedea frumusețea lor divină. Nimic nu este lăsat afară; tot ceea ce avem nevoie să învățăm este predat în școala harului – trebuie doar să învățăm aceste lecții. Să ne aducem întotdeauna aminte că cea mai puternică dovadă a faptului că am primit mântuirea pe care harul o aduce este că învățăm lecțiile pe care harul ni le predă – acele lecții sfinte cu privire la cumpătare, la dreptatea practică și la adevărata evlavie.
Fie ca Duhul Sfânt să ne facă să înțelegem plinătatea mântuirii pe care am primit-o, precum și cât de pure și de înalte sunt lecțiile pe care harul ni le predă, pentru ca astfel să pătrundem mai bine semnificația speranței pe care același har ne-o prezintă! Apostolul o numește „speranța fericită“ și, cu siguranță, nimic nu poate fi mai fericit decât „arătarea gloriei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos“. Aceasta este adevărata speranță a celui credincios. Iar harul care îl învață să o aștepte este același har care i-a adus mântuirea și care îl învață cum să se poarte cu privire la ceea ce este înăuntrul lui, în afara lui și deasupra lui.
C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
3 IUNIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=DIRV4j_tpeM
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți iarăși sub jugul robiei! Galateni 5.1
Libertatea creștină
Într-o piață din India, un țăran vindea prepelițe. Ca să nu zboare, țăranul legase o sfoară de piciorul fiecărei păsări. Sforile erau prinse pe un inel metalic care era pus într-un țăruș înfipt în pământ. Prepelițele „mărșăluiau“ nefericite în cerc.
-Trecând pe acolo și văzând prepelițele, un preot indian s-a interesat de preț și i-a spus țăranului: „Vreau să le cumpăr pe toate“. Țăranul s-a bucurat, bineînțeles. Cumpărătorul a plătit prețul și a spus: „Acum vreau să le redau păsărilor libertatea. Tăiați sforile și lăsați-le libere“. Țăranul a luat un cuțit și a tăiat sforile. Dar ce s-a întâmplat? Prepelițele au alergat în continuare în jurul țărușului! Când țăranul le-a alungat în libertate, ele au zburat doar o mică distanță și au început să se rotească în perimetrul obișnuit. Cu toate că erau libere, prepelițele se învârteau în cerc, ca niște păsări legate.
Nu se aseamănă unii creștini cu aceste păsări? Cu toate că au venit prin pocăință și credință la Domnul Isus, vechile obiceiuri le provoacă mult rău.
Prin crucea de la Golgota, credinciosul este totuși eliberat de orice legătură. Cu această certitudine, el poate trăi liber pentru Domnul Isus și poate găsi de asemenea putere să ocolească orice ispită.
Liber în Domnul, liber spre ceruri,
Nu știu în urmă să mai privesc;
Crucea străpunge chinul și norii,
Liber în Domnul vreau să trăiesc! —Haldor Lillenas

Citirea Bibliei: Plângerile lui Ieremia 3.25-51 · Psalmul 44.18-26

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
3 IUNIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
OPREȘTE-TE SI GÂNDEȘTE-TE ÎN LINIŞTE!-Fundația S.E.E.R. România
„…Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie”. (Oprire)
(Psalmul 48:8)
În cartea Psalmilor, cuvântul „Selah” apare de 71 de ori în Biblia ebraică, la sfârşitul versetelor, (în versiunea Cornilescu, termenul este tradus cu „oprire”; n. tr.). Ce înseamnă? „Opreşte-te şi gândeşte-te în linişte la aceste lucruri,” sau „Fă o pauză şi reflectează.” Noi nu trebuie să ne pripim cu revelaţia Scripturii’. Nu putem să frunzărim la suprafaţă şi să descoperim comoara ascunsă în ea. De aceea împăratul David a scris: „Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:10-11). Când strângi Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta prin meditaţie şi memorare, poţi să te bazezi pe el când ai o anumită nevoie. Meditaţia înseamnă să-ți faci timp să reflectezi, „să te opreşti şi să te gândeşti în linişte la el.” E o metodă care a trecut testul timpului şi pe care Dumnezeu a pus-o la punct pentru tine. El doreşte ca tu să înveţi să te rogi prin Scriptură şi să meditezi la ea pentru că aceste practici te vor ajuta să experimentezi tot ce are El pentru tine. Cea mai importantă întrebare pe care ţi-o poţi pune când te confrunţi cu provocările vieţii este aceasta: „Ce spune Dumnezeu despre asta în
Cuvântul Său?” De ce este atât de important să te întrebi? Citeşte următoarele două versete şi vei găsi răspunsul: „Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri” (Psalmul 119:89). Şi „..Cuvântul
Dumnezeului nostru rămâne în veac” (Isaia 40:8). Aşadar, Cuvântul lui Dumnezeu este voia Sa! Când Dumnezeu l-a chemat pe leremia în lucrare, leremia a avut rezerve în privinţa abilităţilor sale. Aşa că
Dumnezeu i-a zis: „lată, pun cuvintele Mele în gura ta.” (leremia 1:9). Şi „Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc” (v. 12). Singurul lucru sigur pe care poţi conta este că Dumnezeu Îşi va respecta Cuvântul. (Selah Oprire)https://www.youtube.com/watch?v=N_VSIRvV0jc

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
3 IUNIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioel 2.18‑32
Întoarceți-vă la Domnul!  invita versetul 14  Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi va lăsa după El o binecuvântare? Cine ştie? În ce ne priveşte, ştim bine că Dumnezeu nu rămâne niciodată insensibil la lacrimile şi la rugăciunile fierbinţi înălţate de ai Săi. Mişcat de compasiune, El Îşi înmulţeşte în grabă promisiunile: distrugerea definitivă a vrăjmaşilor poporului, abundenţă de bunuri materiale, compensând şi chiar întrecând cu mult pierderile suferite (v. 25). Dar cea mai preţioasă dintre aceste binecuvântări pe care El le lasă în urma Lui este Duhul Său, răspândit cu generozitate peste copiii lui Israel, ca mărturie pentru întreaga lume (v. 28). Acest timp este încă în viitor, pentru că Israel nu este nicidecum gata să primească acest dar. Petru însă, în ziua Cincizecimii, s‑a folosit deja de acest pasaj pentru a le explica iudeilor ceea ce tocmai se petrecuse (Fapte 2.17).Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit, afirmă versetul 32, citat în Fapte 2.21 şi în Romani 10.13. A chema înseamnă a apela în rugăciune, a invoca acest Nume, cel al lui Isus, singurul prin care trebuie să fim mântuiţi. În mijlocul celui mai mare necaz, Dumnezeu va salva  şi salvează acum pe oricine se întoarce spre El. Pocăiți-vă  şi veţi primi darul Sfântului Duh(Fapte 2.38). Ce promisiune autentică astăzi, valabilă şi pentru tine! 

Mihăiță Dănilă – Ferice sau Vai de noi? | PREDICĂ 2022

Mesagerul Cinzecimii

Aboneaza-te]https://bit.ly/2ZASlhD ————————————————————————– Suntem si pe:

Facebook: https://www.facebook.com/mesagerulcin…

Website: https://mesagerulcinzecimii.eu———————————————————————–– ✦ Vizioneaza mai multe videoclipuri: –

Meditatii zilnice: https://bit.ly/3lRj5CH

Predici noi: https://goo.gl/HW76Yn

Muzica Crestina: https://goo.gl/iMbUCg

Marturii si experiente: https://goo.gl/sBn3qu

Terrible Things Are Happening in New Zealand…

Living Waters

Download 130,703 views May 31, 2023

Why have so many horrible things been happening in Ray Comfort’s home country of New Zealand recently? Does the Bible have anything to do with it? The answer is yes, as Ray explains in this video. He then shows an evangelism conversation with a young woman where they discuss some of the biggest questions of life. Get The Evidence Study Bible here: https://livingwaters.com/collections/…

Get the Starter Kit of gospel tracts here: https://livingwaters.com/store/gospel…

Check out The Living Waters Podcast: https://www.LivingWaters.com/Podcast

Visit https://www.LivingWaters.com to view more free Christian videos, articles, and to get tracts and other resources by Ray Comfort and the Living Waters team.

FACEBOOK Living Waters: https://www.facebook.com/lwwotm Ray Comfort: https://www.facebook.com/official.Ray…

INSTAGRAM Living Waters: https://www.instagram.com/livingwater…

TWITTER Living Waters: https://twitter.com/LivingWatersPub

Ray Comfort: https://twitter.com/RayComfort

Receive weekly updates about fresh articles, videos, and audios, as well as new resources, special discounts, and upcoming events:

https://www.livingwaters.com/weekly-n…

DOMNUL ESTE APROAPE
2 IUNIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=oFqA6q9zWC0
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured%C3%8E

Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie în veacul de acum. Tit 2.11,12
Harul ne învață (3) – Să trăim cu dreptate
A doua lecție importantă pe care harul ne-o predă pentru viața noastră practică este trăirea cu dreptate. Această lecție are aplicație nu doar la sfera interioară a ființei mele morale, ci la toate împrejurările și relațiile în care mă aflu, în sfera publică în care sunt chemat să trăiesc și să umblu zi de zi. Învățătorul meu divin mă instruiește nu numai cu privire la felul în care trebuie să mă guvernez pe mine însumi, ci și la felul în care trebuie să guvernez toate legăturile cu semenii mei.
Și aici trebuie să ne amintim că cel care ne învață este harul care ne-a mântuit. Nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Deși resursele filosofiei și ale energiei unei voințe puternice ar putea să mă facă să fiu cumpătat, iar principiile unei moralități înalte m-ar putea conduce să caut și să mențin o reputație nepătată în legăturile mele cu oamenii, totuși, toate acestea mă lasă nemântuit. Filosofia nu mă poate mântui, de aceea nici nu mă poate învăța. Moralitatea de asemenea nu mă poate mântui, de aceea nici ea nu mă poate învăța.
Doar „harul lui Dumnezeu“ mă poate mântui, și tot el este singurul care mă poate învăța. Prin urmare, dacă văd un om care mărturisește că este mântuit și care dă frâu liber unor porniri nepotrivite, sau se complace în diverse pofte, voi deduce că această persoană nu a învățat în mod practic cea dintâi lecție a Învățătorului său divin. Iar dacă văd un om care mărturisește că este mântuit și care nu se comportă cu integritate în relațiile sale cu ceilalți, deduc că el nu a învățat cea de-a doua lecție importantă a Învățătorului său divin. Aceste două lecții sunt cumpătarea sfântă și dreptatea practică.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
2 IUNIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=oFqA6q9zWC0
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

Noi am văzut și mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi.1 Ioan 4.14,16 Pierdut?
„Vreau să-mi trăiesc viața la maxim! De ce să mă chinui pentru o viață într-o lume putredă și brutală?“ De doi ani de zile, tânăra aceasta merge din treaptă-n treaptă tot mai în jos. Ar vrea să evadeze din acest mediu pe care îl urăște și, din pură apatie, din dezinteres total față de ce o înconjoară, ajunge să consume și droguri.
Iat-o într-un grup de tineri cărora li se vestește despre Hristos! Stând acolo, ea se gândește la studiile pe care le-a întrerupt, la oboseala acestei vieți care o chinuie. Deodată prinde din zbor cuvintele:
„Dumnezeu vă cunoaște neputința. El a văzut că nu aveți nicio putere, că nu aveți nici cea mai mică speranță de a ieși cu propriile puteri din starea în care vă aflați. Isus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.“ Ea se alarmează: „Pierdut? Eu chiar sunt pierdută! Fără speranță! Oare poate face Isus ceva pentru mine?“.
În timp ce unii visează să îmbunătățească lumea și eșuează, Isus ne schimbă inima, căci „din inimă ies gânduri rele“ (Matei 15.19) care duc la fapte rele, din cauza cărora suferim.
Tânăra aceasta înțelege că întreaga lume este ca un vapor naufragiat. Cuvintele lui Isus sunt mâna salvatoare pe care El ne-o întinde. Avem nevoie de brațul Său! Să-l apucăm, ca să ajungem la malul salvator! Acesta este punctul de plecare pentru o viață nouă, plină de speranță, cu Isus Hristos.

Citirea Bibliei: Plângerile lui Ieremia 3.1-24 · Psalmul 44.9-17

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
2 IUNIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
BUCURIA LĂUNTRICĂ (2)-Fundația S.E.E.R. România„
„Eu vin la tine si spun aceste lucruri… ca să aibă în ei bucuria Mea deplină.” (Ioan 17:13)
Astăzi vom vorbi despre alte două modalităţi prin care nivelul bucuriei tale poate creşte:
1) Începe să-i slujeşti pe alţii. Câtă vreme trăieşti cu un sentiment al îndreptăţirii, având impresia că ceilalţi trebuie să te slujească, aparatul de măsură al bucuriei tale va indica nivelul „zero.” Domnul Isus a spus că atunci când îţi dăruieşti viaţa pentru El şi în slujba altora vei primi viaţă, (vezi Matei 10:39). Iar apostolul Pavel ne spune: „Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut” (Efeseni 6:7-8). Cei mai bucuroşi oameni sunt de obicei preocupaţi să-i ajute pe alţii încât nu mai au timp să se îngrijoreze. Găseşte o cauză dincolo de propriul interes şi dedică-ţi viaţa acelei slujiri. Făcând astfel, moştenirea ta se va extinde dincolo de durata propriei tale vieţi. 
2) Împărtășește-ți credinţa. Biblia spune că: „este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte” (Luca 15:10).
 Cea mai mare bucurie din viaţa ta va fi data de încrederea ta în Hristos, ca Mântuitor al tău. 
Şi a doua cea mai mare bucurie, a ta, va fi atunci când îl vei prezenta pe Hristos altora. Imaginează-ţi că-ți împărtăşeşti credinţa cu cineva. Poate nu va răspunde atunci, dar cu toate acestea, tu ai aruncat sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu. Şi este posibil ca mai târziu, acea persoană să îşi dedice viaţa lui Hristos. Probabil că nu vei afla lucrul acesta, dar imaginează-ţi că te întâlneşti cu acea persoană în cer şi ea îţi va spune:„Vreau să-ţi mulţumesc că ţi-ai făcut timp pentru mine. Sunt aici pentru că ţi-a păsat si mi-ai spus despre Isus.” Întrebare: Ţi-ai împărtăşit cuiva credinţa sau ai condus pe cineva la Hristos?Da? Slavă Domnului! Nu? Fă lucrul acesta chiar azi şi vei experimenta o bucurie fără margini.


https://www.youtube.com/watch?v=oFqA6q9zWC0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
2 IUNIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioel 2.1‑17
Acest nor de asediatori feroce, avându-l în frunte pe nelegiuitul şi orgoliosul Asirian, este numit de Domnul ca fiind armata Lui (v. 1, 25), pentru că asirianul nu este decât un executor al Cuvântului Său: nuiaua maniei Sale (Isaia 10.5). Atunci când noi trecem prin disciplină, să nu pierdem niciodată din vedere Mâna credincioasă care a dispus‑o. Acest eşec, această nepotrivire, acest accident vin de la Domnul. Să nu semănăm cu un copil care, cu naivitate, crede că va scăpa de corecţie ascunzând nuiaua cu care se aşteaptă să fie lovit. Ne este prezentat acest asalt gigantic, cum n‑a mai fost niciodată (v. 2). Trece peste ziduri ca o maree căreia nimic nu‑i stă în cale şi pătrunde până în case. Aceeaşi invazie este numită în altă parte:urgia care copleşeşte (Isaia 28.15). Această viziune de coşmar nu este oare pusă înaintea poporului întâi pentru a‑i trezi conştiinţa? Chiar şi acum este timp pentru el este timp pentru toţi pentru întoarcerea la Domnul din toată inima, cu plâns şi cu jale, pentru că El este milos şi plin de îndurare (v. 12, 13; citiţi Iacov 5.11). Sunaţi din trâmbiţă în Sion, repetă profetul (v. 1, 15; vezi Numeri 10.9); este imaginea rugăciunii insistente a credinţei! Astfel, în ceasul pericolului, Domnul Îşi va aminti de ai Săi.

The Bema Seat of Christ | Amir Tsarfati

Calvary Chapel East Anaheim24.7K subscribers

Clip827,201 views

Aug 18, 2019 This week we have Amir Tsarfati of Behold Israel share a message titled “The Bema Seat of Christ”.

Get connected with us through any of our social media! Website: cc-ea.org Facebook: https://www.facebook.com/cceamedia Instagram: https://www.instagram.com/calvarychap…

DOMNUL ESTE APROAPE
1 IUNIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=R0yXvu-1qDw
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured%C3%8E

Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie în veacul de acum. Tit 2.11,12
Harul ne învață (2) – Să trăim cu cumpătare
Aceste instrucțiuni ale harului pot fi grupate în trei mari categorii, sugerate de cuvintele „cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie“.
Cumpătarea face referire la ceea ce este în interiorul inimii. Ea înseamnă stăpânire de sine interioară, o expresie deosebit de cuprinzătoare. Harul care m-a mântuit mă învață să exercit o cârmuire sfântă asupra persoanei mele. Trebuie să-mi guvernez gândurile, limba și temperamentul, nu pentru a fi mântuit, ci pentru că sunt mântuit. Cel care mă învață să exercit această guvernare m-a mântuit înainte de a începe să mă instruiască. Fiind mântuit, îmi supun întreaga ființă morală controlului binecuvântat al Învățătorului meu ceresc. Legea nu mă poate învăța să-mi guvernez propria natură, ci mă condamnă, mă aruncă deoparte ca nefolositor și mă lasă acolo. Harul mă caută, mă mântuiește, mă înzestrează cu o natură nouă și mă pecetluiește cu Duhul Sfânt, ca astfel să pot învăța să fiu cumpătat.
Aceste lucruri m-ar putea face capabil să înlătur unele roade ale eului, în timp ce tulpina lui ar rămâne neatinsă. Harul lui Dumnezeu însă, care aduce mântuire, îmi oferă biruința asupra eului în tot ceea ce cuprinde el. Biruința deplină asupra întregului rău care locuiește în mine este la fel de mult parte a mântuirii ca izbăvirea de iad. Din nefericire însă, de multe ori eșuăm în a ne folosi de această biruință. Din cauza indiferenței spirituale și a necredinței, eșuăm în a ne folosi în mod practic de întreaga mântuire pe care harul ne-a adus-o. Acest eșec al nostru nu alterează însă în niciun fel adevărul cu privire la mântuirea noastră completă. Dacă sunt mântuit, trebuie să trăiesc ca un om mântuit în orice aspect al vieții mele.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
1 IUNIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=xlRH0Jbm9aQ
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

Elisei a trimis un sol la el, spunând: „Du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan; și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat“. 2 Împărați 5.10
Să credem ca un copil
Naaman era lepros. El spera să fie vindecat de boala sa de profetul Elisei. Dar, când s-a dus la acesta, profetul i-a transmis: „Scaldă-te de șapte ori în Iordan … și vei fi curat“.
Această întâmplare ne ilustrează cum poate fi curățit un om de păcatele lui. Apa Iordanului vorbește despre moartea pe care Isus Hristos a suportat-o, pentru a-i mântui pe păcătoși. Cuvintele: „Scaldă-te în Iordan“ sunt echivalente cu: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit“ (Fapte 16.31). Aceasta este credința personală în Mântuitorul, care a murit pentru mine la cruce. Chiar și un copil poate înțelege acest lucru.
Pentru marele general Naaman a fost umilitor să acționeze ca un copil și să se scalde de șapte ori în Iordan. Totuși, s-a scăldat și s-a însănătoșit. Tot așa de greu li se pare astăzi multor oameni să-și recunoască neputința și să-și pună încrederea în Isus Hristos. Însă cine face acest pas al credinței primește iertarea păcatelor.
Care a fost rezultatul credinței lui Naaman? „Și carnea lui a devenit iarăși cum este carnea unui copilaș“ (2 Împărați 5.14). Pielea lui a devenit ca a unui copil nou-născut. Aceasta este o frumoasă ilustrare a ceea ce ne spune Domnul Isus în Ioan 3.7: „Trebuie să fiți născuți din nou“. În cel care crede în Isus Hristos, Dumnezeu lucrează nașterea din nou! El îi dăruiește viață nouă, viața veșnică.

Citirea Bibliei: Plângerile lui Ieremia 2.11-22 · Psalmul 44.1-8


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
1 IUNIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
  BUCURIA LĂUNTRICĂ (1)-Fundația S.E.E.R. România„
Domnul este tăria mea…de aceea îmi este plină de veselie inima…” (Psalmul 28:7).    
Bucuria se aseamănă cu un muşchi; cu cât o foloseşti mai mult, cu atât devine mai puternică. Dacă vei pune în practică următoarele îndemnuri, ele te vor ajuta să-ţi dezvolţi bucuria lăuntrică:

1) Încearcă să arăţi mai multă mulţumire. „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile…” Tesaloniceni 5:18). Să observăm că nu ni se spune să fim mulţumitori doar pentru anumite lucruri, ci pentru toate lucrurile. Hans Seyle,părintele studiilor moderne asupra stresului, afirmă că mulţumirea produce mai multă energie emoţională decât oricare altă atitudine. Aşadar, caută mai multe căi prin care să-ţi exprimi mulţumirea, trimite un e-mail sau dă un telefon cuiva ca să-i spui cât de mult înseamnă în viaţa ta. Şi nu uita, în primul rând exprimă-ţi mulţumirea faţă de Dumnezeu. Psalmistul David spune: „Îl laud prin cântările mele” (Psalmul 28:7). Dacă nu eşti în mod natural o persoană veselă,încearcă şi cântă laude la adresa lui Dumnezeu şi vei vedea cum ţi se va schimba atitudinea.

2) Caută modalităţi de a dărui. De ce? Pentru că: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Faptele Apostolilor 20:35). Cineva a făcut următoarea remarcă: „Când vine vorba despre dărnicie, mulţi oameni preferă să-şi păsteze banii în buzunar.” Dar ce ne ne spune Biblia despre acest subiect?„Pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:7). De ce? Pentrucă cel mai mult ne asemănăm cu Dumnezeu atunci când dăruim şi El nu dăruieşte cu zgârcenie. Dărnicia ta determină de fapt cât de mult primeşti de la Dumnezeu! Biblia spune că atunci când îi dăruieşti 10% din venitul tău, El „îţi va deschide zăgazurile cerurilor, şi… va turna peste tine belşug de binecuvântare” (Maleahi 3:10). Pe Dumnezeu nu-L putem întrece în dărnicie. După cum a spus un bătrân fermier: „Eu arunc cu lopata în hambarul lui Dumnezeu şi El aruncă cu lopata în al meu – dar Dumnezeu are o lopată mai mare.” Aşa dar,pune în practică aceste îndemnuri şi vei experimenta bucuria lăuntrică.

https://www.youtube.com/watch?v=Bh8kPur9QS8

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
1 IUNIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioel.1‑20
Ziua Domnului (Ziua lui Iahve sau Ziua lui Dumnezeu) este titlul pe care l-ar putea purta profeţia lui Ioel. Nu este vorba, evident, de o zi având douăzeci şi patru de ore, ci de o perioadă, încă viitoare, când voia lui Dumnezeu se va împlini pe pământ, aşa cum ea este împlinită în ceruri (Matei 6.10). De la căderea omului, acesta, mânat de patimile lui, n‑a încetat să facă ce-i place. Am putea deci spune că noi trăim ziua omului. De aceea, când Domnul va interveni pentru a‑Şi impune voia, această intervenţie va fi întâi prin lovituri care vor pune capăt mândriei omului. Din punct de vedere moral, în viaţa fiecăruia dintre noi, Ziua Domnului îşi ia startul în momentul în care recunoaştem deplina Sa autoritate asupra noastră.Spre deosebire de Osea, profet al lui Israel, Ioel se adresează lui Iuda. El nu pierde ocazia unei suite de calamităţi, în cazul de faţă a acestor distrugeri succesive produse de diferite specii de lăcuste. Puţine spectacole sunt atât de impresionante ca invazia lăcustelor‑de‑fâneţe, migratoare în Orient. Să ne imaginăm această armată considerabilă, de miliarde de insecte, abătându‑se asupra unui ţinut fertil şi transformându-l brusc într-un deşertPornind de la acest dezastru din timpul său, Ioel trece la o calamitate încă viitoare: invazia Asirianului. 

DOMNUL ESTE APROAPE
31 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=J48JABtJWmQ
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured%C3%8E

Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie în veacul de acum. Tit 2.11,12
Harul ne învață (1) – Introducere
Harul nu-i învață pe aceia care sunt morți în păcatele lor, ci mai întâi le dă viață. Nu-i învață pe cei vinovați, ci mai întâi îi curățește. Nu-i învață pe cei aflați sub condamnare, ci mai întâi îi îndreptățește. Doar ca adus la viață, curățit și îndreptățit devin un elev al harului. Cel dintâi lucru pe care harul îl face pentru păcătosul pierdut este să-i aducă mântuire, iar după ce el primește mântuirea, harul îl învață ca, după ce a tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăiască cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie în veacul de acum.
Doresc ca cititorul să fie lămurit cu privire la acest lucru. Dacă este încă nemântuit, el trebuie să înțeleagă faptul că harul lui Dumnezeu îi aduce mântuirea ca posesiune prezentă. Mai mult, până va accepta acest dar, el este cu totul incapabil să înțeleagă sau să-și însușească lecțiile pe care harul le predă. Pentru ca harul să-i fie învățător, el trebuie să fie mântuit. Acest adevăr simplu dă o lovitură de moarte legalismului, pretențiilor și dreptății omenești. Dacă doar cei care au primit mântuirea pe care harul o aduce pot înțelege lecțiile pe care el le predă, atunci, cu siguranță, cuvintele noastre trebuie să fie: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă-i glorie“ (Psalmul 115.1).
Legea ne spune cum ar trebui să trăim, însă nu ne învață cum s-o facem. Ea nu ne oferă nici lecția de învățat și nici capacitatea de a o învăța. Legea nu ne aduce mântuire. Legea n-ar putea avea niciodată elevi mântuiți, fiindcă ea nu-i mântuiește pe cei pierduți, ci îi condamnă fiindcă sunt pierduți. Să stăm la picioarele Domnului în liniște și să sorbim învățăturile Sale minunate! C. H. MackintoshSĂMÂNȚA BUNĂ
31 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=EjbLIg9K-99
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

Ferice de omul care găsește înțelepciune și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care l aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul ei este mai de preț decât aurul.
Proverbe 3.13,14

Ferice de omul care găsește înțelepciune…
Cine nu iartă distruge puntea pe care trebuie să treacă el însuși!
Când îți vine să plângi, adu-ți aminte de clipele în care zâmbeai!
Dacă vrei să nu te mai rătăcești căutând calea de ieșire, privește în sus!
Nu-ți stabili obiectivele după ceea ce susțin alții că este important. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți lumineze calea către obiectivul spre care trebuie să mergi tu însuți!
Cere-I lui Dumnezeu să-ți dea prudență, pentru a-i evita pe oamenii care te laudă, și răbdare față de cei care te contrazic!
Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă!
Dacă vrei să învingi o slăbiciune, nu o hrăni!
Vorbește cel din urmă și taci cel dintâi!
Să rămânem mici chiar și atunci când facem lucruri mari.
În tot ce faci, gândește-te unde vei ajunge!


Citirea Bibliei: Plângerile lui Ieremia 2.1-10 · Psalmul 43.1-5

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
31 MAI 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
CUM SA FII BINECUVÂNTAT LA LOCUL DEMUNCA (4)-Fundația S.E.E.R. România
„Comorilecâştigate pe nedrept nu folosesc…” (Proverbele 10:2).   

  Pentru a fi binecuvântat la locul de muncă, tu trebuie să practici: onestitatea. Nu este înţelept să furi, chiar dacă nu vei fi prins niciodată. Biblia ne avertizează: „Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc.” Poţi fura fără să fii prins, însă nu vei avea folos de pe urma lucrurilor furate. De ce? Pentru că Biblia spune: „Bogăţia câştigată fără trudă scade” (Proverbele 13.11). Nu poţi să faci ceva greşit şi să ajungi să aiparte de rezultate bune. Nu numai că vei avea probleme, dar vei aduce necazurişi celor care te iubesc şi depind de tine. Tot Biblia ne spune că: „Cel lacom de câştig îşi tulbură casa..!” (Proverbele 15:27). Gândeşte-te la lucrul acestaîn felul următor: Tu ai putea să-ţi pierzi locul de muncă, să-ţi stricireputaţia să fii umilit, să faci faţă costurilor şi consecinţelor legale, să ajungi în ruşine, iar pentru toate acestea va plăti şi familia ta. Şi toate acestea îţi vor afecta în mod negativ copiii. Soţul tău, sau soţia ta merită un partener cinstit. Copiii tăi merită un model onest, având încredere’că drumul pe care mergi tu este sigur de urmat pentru ei. Comentatorul de radio, Paul Harvey, a declarat că 40% dintre muncitorii americani au recunoscut că au furat de la locul de muncă, iar 25% dintre ei s-au simţit îndreptăţiţi să facă acest lucru. Ei au justificat acest lucru spunând: „Toată lumea o face, eu de ce sa n-o fac?’Şeful îşi poate permite, nu va simţi lipsa lucrului pe care îl iau.Sunt doar lucruri mici, nu vor face nicio diferenţă… Compania îmi estedatoare şi eu doar iau ceea ce este al meu… Merit, am muncit din greu şi nuam fost niciodată recunoscut”. Dar să vedem ce are Dumnezeu de spus? „Cel rău dobândeşte un câştig înşelător” (Proverbele 11:18). Când îţi înşeli angajatorul, Biblia spune că eşti rău. Dintre toţi oamenii, angajatorii şi clienţii trebuie să aibă deplină încredere într-un ucenic al lui’ Hristos că este cinstit, că-şi câştigă pâinea într-un mod onest şi că oferă servicii de calitate. Amin

https://www.youtube.com/watch?v=kUJnAzvkdlY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

31 MAI 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
OSEA 14.1‑9

Ca o concluzie a lungii dezbateri dintre Domnul şi poporul Său găsim angajat acest minunat dialog. Duhul îi dictează lui Israel cuvintele pocăinţei: versetele 2 şi 3. Dumnezeu, care este atent la cea dintâi mişcare de întoarcere (comp. cu Luca 15.20), promite numaidecât: „Voi vindeca necredinţa lor (v. 4). Părăsirea Domnului este, în adevăr, cea mai gravă boală: ea atinge sufletul. Ii voi iubi nestingherit, adaugă Domnul. Afecţiunile Sale se vor putea atunci exprima, fără piedică, prin cele mai bogate binecuvântări (v. 5‑7). Şi cum va răspunde Efraim la acestea? Rupând orice relaţie cu idolii (v. 8). Dragostea Dumnezeului său îi va fi de ajuns de atunci înainte.Este Isus în acelaşi fel şi pentru noi? El vrea să-L iubim cu o inimă neîmpărţită şi neabătută, iar aceasta pentru că întâi de toate El Însuşi este neclintit în iubirea faţă de noiť este tema unui imn creştin. Iar dacă vom rămâne în dragostea Lui, El va găsi plăcere să aducă roade prin intermediul nostru (v. 8b; Ioan 15.8‑10).Aşa se încheie această profeţie a lui Osea, al cărui nume era o promisiune, de vreme ce semnifică eliberare. Dacă ne‑am putut recunoaşte mai mult decât o dată sub trăsăturile lui Efraim, să luăm pentru noi şi serioasele avertismentele pe care el le primeşte. Cine este înţelept? Oare nu acela care, în orice vreme, înţelege gândurile lui Dumnezeu şi merge pe căile Lui (v. 9)?

DOMNUL ESTE APROAPE
30 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=N40jnalZhdk
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured%C3%8E

Și a fost așa: când s-a întors Amația de la nimicirea edomiților, a adus pe dumnezeii fiilor lui Seir și i-a rânduit dumnezei ai săi și s-a plecat înaintea lor și le-a ars tămâie. Și mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Amația și i-a trimis un profet, care i-a zis: „Pentru ce cauți pe dumnezeii poporului care n-au salvat pe poporul lor din mâna ta?“. 2 Cronici 25.14,15
Lecții din viața lui Amația (2) – Păziți-vă de idoli!
După victoria asupra vrăjmașilor săi, Amația a adus de acolo ceva foarte ciudat: dumnezeii fiilor lui Seir. Mai rău de atât, i-a rânduit ca dumnezei ai săi, s-a închinat lor și le-a ars tămâie. Se pare că nu învățase din această biruință faptul că Domnul avea putere să ajute și să dea bogății. Oare la ce s-a gândit Amația? Ce urmărea să obțină slujind acelor idoli neputincioși? Dorea mai multe bogății, mai multă putere, mai multă faimă? Ce a fost în inima lui de a apucat pe un astfel de drum, întorcându-I spatele lui Dumnezeu și slujind deșertăciunilor? Acești idoli nu putuseră să-i salveze pe edomiți!
Când Domnul a trimis un profet la Amația ca să-l mustre pentru gestul său nebunesc, împăratul l-a întrerupt și i-a spus cu trufie: „Ai fost făcut tu sfătuitor al împăratului? Încetează, pentru ce să fii lovit?“. N-a vrut să asculte și și-a împietrit conștiința. S-a împotrivit mesajului din partea lui Dumnezeu. Totuși, profetul i-a spus că Dumnezeu hotărâse să-l distrugă pentru ceea ce făcuse.
Avem și noi astăzi această atenționare: „Copilașilor, feriți-vă de idoli!“ (1 Ioan 5.21). Există ceva în viața sau în casa mea de natură să mă întoarcă de pe calea cea dreaptă? Poate că gândesc sau nădăjduiesc că voi câștiga ceva din acel lucru, sau poate cred că este dreptul meu să procedez așa. Inima omului însă cade foarte rapid în capcana idolatriei, se încrede în lucrarea mâinilor sale și se închină ei. Iar Dumnezeu nu va fi cu cel care caută ajutor în altă parte decât în El.
Să ne încredem numai în Dumnezeu, să ne temem doar de El și să-L căutăm numai pe El, căci iertarea, nădejdea, ajutorul și binecuvântarea se găsesc doar în El! „Eu voi fi cu voi ca să vă salvez și să vă scap“ (Ieremia 42.11). A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=CY75yMQWQHU
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului“.
Matei 28.18,20
Zi de zi (2)
Zi de zi și-n fiecare clipă
Întărit sunt pentru încercări.
Mă încred în harul dat de Tatăl,
N-am motive de îngrijorări.
El, a Cărui inimă e bună,
Zilei dă ce este cel mai bun.
Cu iubire pune împreună
Bucurie și-ntristări.

Domnul este zi de zi cu mine,
Cu-al Său har în fiecare ceas,
El îmi face zilele senine,
Sfat, tărie-i Numele Său azi.
Ocrotirea alor Săi I-e scumpă
Și a vrut s-o ia asupra Sa.
„Pentru fiecare zi: putere“,
E făgăduința Sa.

În necazuri ajută-mă, Doamne,
Să mă-ncred în tot ce mi-ai promis,
Să nu pierd credința ce-ntărește,
Oferită-n sfântul Tău Cuvânt.
Doamne, când vor fi dureri și trudă,
Ca din mâna Ta le voi lua.
Zile, clipe, toate trec în fugă
Și voi fi în Casa Ta. —1865, Karolina Wilhelmina Berg

Citirea Bibliei: Plângerile lui Ieremia 1.12-22 · Psalmul 42.7-11


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 MAI 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
CUM SĂ FII BINECUVÂNTAT LA LOCUL DE MUNCĂ (3)
„…În cinste, fiecare să dea întâietate altuia”. (Romani 12:10)
O altă cheie importantă pentru a fi binecuvântat la locul de muncă: este atenţia. Acest lucru este adevărat, indiferent dacă eşti preşedintele companiei sau responsabilul cu tura de noapte. Plăcuţa de pe uşa biroului tău poate spune că meriţi respect, dar trebuie să-l câştigi în fiecare zi prin etica muncii tale şi prin atitudinea ta. în Vechiul Testament, majoritatea oamenilor îşi câştigau existenţa din agricultură şi creşterea vitelor, aşa că înţeleptul Solomon oferă acest sfat: „îngrijeşte bine de oile tale, şi ia seama’la turmele tale” (Proverbele 27:23). Liderii buni îşi propun să cunoască nevoile, calităţile, defectele, potenţialul şi nivelurile motivaţionale ale celor care lucrează cu ei. Ca rezultat, concediul medical al angajaţilor este mai scurt, moralul este îmbunătăţit, iar calitatea şi producţia cresc. Credeţi sau nu, o creştere a salariului nu este întotdeauna singura motivaţie. Uneori, preocuparea faţă de angajat, înţelegerea şi interesul pe care i le acorzi sunt, de asemenea, un puternic motivator. A-i desconsidera pe oameni sau a-i considera doar nişte bieţi angajaţi generează doar resentimente. Când îţi pasă cu adevărat de oameni, încerci să scoţi ce este mai bun din ei. Şi dacă eşti angajat, Dumnezeu îţi promite că: „cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit” (Proverbele 27:18). Dacă tu continui să-i critici pe cei aflaţi deasupra ta ca funcţie şi cei din jurul tău vor începe să nu mai aibă încredere în tine. De ce? Pentru că ei ştiu că la un moment dat le vei face la fel! Atâta timp cât urăşti poziţia de ucenic, nu te vei califica niciodată pentru poziţia de şef. Biblia spune că trebuie să-i vorbeşti de bine pe cei care au autoritate asupra ta (vezi Tit 3:î-2). Şi dacă nu poţi, nu spune nimic şi caută un alt loc de muncă: doar aşa poţi să fii binecuvântat la locul de muncă.


https://www.youtube.com/watch?v=qO7F1gYmUS0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 MAI 2023

https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Osea 13.1‑16
ŤNimic nu este mai emoţionant în gura lui Dumnezeu ca acest amestec dintre reproşuri şi tandreţe şi apeluri pentru întoarcerea la momente mai fericite. Totul a fost însă în zadar; Dumnezeu a trebuit să judece şi să recurgă la harul Său suveran, care‑l va aduce pe Israel la pocăinţă şi înapoi la Elť (J.N.D.). Nu este Salvator în afară de Mine (v. 4), spune Domnul. Efraim va trebui să se convingă de aceasta după ce aşteptase zadarnic eliberarea prin mâna împăraţilor şi a judecătorilor săi (v. 10). În nimeni altul nu este mântuire, confirmă Fapte 4.12, vorbind de Numele lui Isus.
Dumnezeu Şi‑a cunoscut poporul în pustie. Israel mergea atunci după El într-un pământ nesemănat (v. 5; Ieremia 2.2); atâta vreme cât nu avea decât pe Dumnezeu şi nisipul, era nevoit să conteze pe Domnul pentru fiecare pas. În schimb, prosperitatea şi îndestularea vor contribui mai târziu la îndepărtarea lui vinovată (v. 6; Deuteronom 32.15,18). În mod trist, aşa este adesea şi în viaţa creştinului: când gândeşte că nu mai este nevoit să se bizuie pe Domnul pentru necesităţile de fiecare zi, este în pericol să se mândrească şi să-L uite pe Dumnezeul de care depinde.
Găsim în 1 Corinteni 15.55 ecoul strigătului de biruinţă din versetul 14. Pornind de la emoţionanta promisiune cu privire la eliberarea finală a lui Israel, Duhul ne înalţă privirile spre înviere şi spre Acela care a învins moartea.


DOMNUL ESTE APROAPE
29 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=P0uN1rqrK2Y
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured%C3%8E

Și a fost așa: când s-a întors Amația de la nimicirea edomiților, a adus pe dumnezeii fiilor lui Seir și i-a rânduit dumnezei ai săi și s-a plecat înaintea lor și le-a ars tămâie. Și mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Amația și i-a trimis un profet, care i-a zis: „Pentru ce cauți pe dumnezeii poporului care n-au salvat pe poporul lor din mâna ta?“.
2 Cronici 25.14,15
Lecții din viața lui Amația (2) – Păziți-vă de idoli!
După victoria asupra vrăjmașilor săi, Amația a adus de acolo ceva foarte ciudat: dumnezeii fiilor lui Seir. Mai rău de atât, i-a rânduit ca dumnezei ai săi, s-a închinat lor și le-a ars tămâie. Se pare că nu învățase din această biruință faptul că Domnul avea putere să ajute și să dea bogății. Oare la ce s-a gândit Amația? Ce urmărea să obțină slujind acelor idoli neputincioși? Dorea mai multe bogății, mai multă putere, mai multă faimă? Ce a fost în inima lui de a apucat pe un astfel de drum, întorcându-I spatele lui Dumnezeu și slujind deșertăciunilor? Acești idoli nu putuseră să-i salveze pe edomiți!
Când Domnul a trimis un profet la Amația ca să-l mustre pentru gestul său nebunesc, împăratul l-a întrerupt și i-a spus cu trufie: „Ai fost făcut tu sfătuitor al împăratului? Încetează, pentru ce să fii lovit?“. N-a vrut să asculte și și-a împietrit conștiința. S-a împotrivit mesajului din partea lui Dumnezeu. Totuși, profetul i-a spus că Dumnezeu hotărâse să-l distrugă pentru ceea ce făcuse.
Avem și noi astăzi această atenționare: „Copilașilor, feriți-vă de idoli!“ (1 Ioan 5.21). Există ceva în viața sau în casa mea de natură să mă întoarcă de pe calea cea dreaptă? Poate că gândesc sau nădăjduiesc că voi câștiga ceva din acel lucru, sau poate cred că este dreptul meu să procedez așa. Inima omului însă cade foarte rapid în capcana idolatriei, se încrede în lucrarea mâinilor sale și se închină ei. Iar Dumnezeu nu va fi cu cel care caută ajutor în altă parte decât în El.
Să ne încredem numai în Dumnezeu, să ne temem doar de El și să-L căutăm numai pe El, căci iertarea, nădejdea, ajutorul și binecuvântarea se găsesc doar în El! „Eu voi fi cu voi ca să vă salvez și să vă scap“ (Ieremia 42.11). A. Leclerc


SĂMÂNȚA BUNĂ
29 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=7uUEYOHJB6Y
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar bunătatea Mea nu se va muta de la tine. Isaia 54.10
Zi de zi (1)
Cântecul „Day by day“ (Zi de zi) a fost compus de o tânără suedeză, Karolina Wilhelmina Sandell-Berg, care a trăit între anii 1832-1903. Prin harul lui Dumnezeu, ea a avut o importantă contribuție la îmbogățirea tezaurului de cântece creștine din țara sa, scriind circa 650 de imnuri, care au influențat puternic mișcarea de trezire spirituală din țările scandinave în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cântecul „Zi de zi“ a fost scris în urma unei experiențe dramatice din viața Karolinei. Ea avea 26 de ani când tatăl ei a murit. Se afla într-o după-amiază în port, pentru că vaporul pe care tatăl ei tocmai se îmbarcase avea să plece spre Göteborg, traversând lacul Vättern. Vasul, înțesat de lume, s-a înclinat deodată și mulți călători, printre care și tatăl Karolinei, un devotat pastor luteran, s-au înecat sub privirile îngrozite și neputincioase ale rudelor de pe mal. În urma tragicului accident, din inima frântă a sărmanei orfane, prin harul lui Dumnezeu, au izvorât multe cântece, printre care și acesta, „Zi de zi“. Imnul nu exprimă nici supărarea pe Dumnezeu, nici deznădejdea; dimpotrivă, ne dezvăluie o tânără deplin încrezătoare în Domnul Isus Hristos, un suflet în care domnește pacea, în ciuda celei mai adânci dureri.
Pe acordurile lui, oricine este copleșit de necazuri se va simți îndemnat să se încredințeze cu totul în mâna tare a lui Dumnezeu, care poate salva! Dumnezeu pătrunde în situațiile noastre zilnice, pentru a ne fi alături cu ajutorul și cu sprijinul Său!

Citirea Bibliei: Plângerile lui Ieremia 1.1-11 · Psalmul 42.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 MAI 2023
coordonatori Bob & Debby Gass

29 MAI  CUM SA FII BINECUVÂNTAT LA LOCUL DE MUNCA (2)

„…Cei harnici se satură” (Proverbele 13:4)

     O altă cheie pentru a avea succes în meseria ta după iscusinţă, este munca susţinută. Biblia afirmă că: „Cei harnici se satură.” întreabă orice angajator şi îţi va spune că cea mai mare provocare a lor este să găsească şi să păstreze oameni pricepuţi. Solomon spune că:„Mâna celor harnici îmbogăţeşte” (Proverbele’ 10:4). A fi harnic înseamnă a fi disciplinat, motivat, în alertă, vrednic de încredere şi capabil de a duce la bun sfârşit ceea ce ai început. Şi hărnicia este de nepreţuit pentru că este greu de găsit (vezi Proverbele 12:7). Biblia ne învaţă că şeful este responsabil să ofere un salariu corect pentru o zi de muncă, iar tu eşti responsabil să-i oferi o muncă cinstită timp de o zi. Se spune că cineva s-a dus la un interviu pentru a se angaja şi a fost întrebat dacă este o persoană responsabilă. El a răspuns: „Da, pentru că de fiecare dată când ceva se strica la locul meu de muncă precedent, şeful meu spunea că eu sunt responsabil!” Serios vorbind, îţi doreşti să prosperi? Ai grijă ca angajatorul tău să prospere! Munca susţinută, nu politica şi manipularea este calea spre succes.Biblia spune că: „Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir.” (Proverbele 12:24).În loc să caute modalităţi pentru a deveni mai buni, angajaţii leneşi încearcă să găsească o vină la şefii lor, la metodele pe care trebuie să le folosească şi la colegii lor mai harnici. Aceşti oameni îşi doresc privilegiile de care se bucură alţii, dar nu sunt dispuşi să muncească pentru a le obţine. Biblia ne spune că „cei harnici se satură” (Proverbele 13:4). Cei harnici dobândesc totul; satisfacţia lucrului bine făcut, sentimentul propriei valori, reputaţia integrităţii, încrederea celorlalţi, siguranţa locului de muncă, profitul şi promovarea. Iar dacă nu le primesc din partea şefului, ei vor auzi din partea lui Dumnezeu cel mai important mesaj: „Bine rob bun şi credincios.” (Matei 25:23)

https://www.youtube.com/watch?v=-ruQH-d1ETg

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 MAI 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Osea1.12‑12.14
Efraim se află în aceeaşi stare în care va fi mai târziu adunarea din Laodiceea. Pronunţă cu satisfacţie aceleaşi cuvinte: Am ajuns bogat (v. 8; Apocalipsa 3.17). Însă nu la prosperitatea exterioară priveşte Dumnezeu. Din punct de vedere moral, acest popor este nefericit, mizerabil, sărac, orb şi gol, cum este astăzi pentru Dumnezeu creştinătatea de nume. Prin minciună, prin înşelăciune, prin mondenitate şi prin încrederea în om, Efraim a făcut tot posibilul să provoace mânia Domnului, care‑i va răsplăti ocara (v. 14; Deuteronom 28.37). Totuşi, pentru a arăta că drumul pocăinţei este încă deschis, Dumnezeu Se foloseşte de istoria lui Iacov, a celui care fusese un înşelător de mare precizie, subminatorul fratelui său. Patriarhul însă L‑a întâlnit într‑o zi pe Dumnezeu la Peniel, a luptat cu El şi a ieşit învingător, nu prin putere, ci prin lacrimi şi rugăminţi stăruitoare. Mai târziu, la Betel, după ce şi‑a curăţat casa, a învăţat să-L cunoască sub numele de Dumnezeul Atotputernic (Geneza 32.24; 35). A strigat către Domnul, s‑a smerit, a înlăturat dumnezeii străini  iată ceea ce a făcut Iacov, ceea ce nu a făcut Efraim şi ceea ce noi nu avem voie să neglijăm. De asemeni, să luăm fiecare personal versetul 6: Iar tu, întoarce‑te la Dumnezeul tău! Păzeşte îndurarea şi judecata şi aşteaptă pe Dumnezeul tău neîncetat! (comp. cu Isaia 31.6).

DOMNUL ESTE APROAPE
28 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=P0uN1rqrK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=zrT9jnVn2Tc
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured%C3%8E

Vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl: să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. 1 Ioan 3.1
În Cuvântul lui Dumnezeu citim că noi, cei care am găsit pacea cu Dumnezeu prin faptul că am primit, prin credință, lucrarea Domnului Isus, avem parte de numeroase binecuvântări. Aflăm din Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că ni s-au iertat păcatele, ci și că am devenit copii ai lui Dumnezeu și că am primit o viață nouă. Această viață nouă este numită „viață veșnică“ și este viața Domnului Isus Însuși; aici El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică (1 Ioan 5.20). Coloseni 3.4 ne spune clar că Hristos este viața noastră. Din Efeseni 1.3 aflăm, pe de altă parte, că noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Domnul Isus ne numește, în Ioan 20, frați ai Săi și ne spune: „Mă duc la Tatăl Meu și Tatăl vostru“. Iar în Ioan 14, El ne spune că Se va întoarce în casa Tatălui Său. Aceasta este casa unde El a locuit veșnic. Tatăl este Tatăl cel veșnic, iar Fiul este Fiul cel veșnic. Casa Tatălui nu este deci cerul creat și nici cerul veșnic. Și El a mers înapoi acolo unde n-a fost niciodată vreo creatură, căci creaturile își au casa în creație. El spune în continuare: „Mă duc să vă pregătesc un loc“. Cu alte cuvinte, El spune: «Mă duc înapoi, acolo unde Eu am fost dintotdeauna, în acel cer care este umplut cu dragostea Tatălui față de Fiul Său. Și Eu merg acolo să vă pregătesc un loc și, după ce fac aceasta, revin ca să vă iau și pe voi acolo – în acel loc în care n-a fost niciodată vreo creatură sau vreun înger, în care locuiesc din veșnicie numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt». Acolo vom fi noi conduși, pentru ca acolo să ne bucurăm de tot ce a fost partea Fiului și pentru ca acolo să ne găsim plăcerea în tot ce a fost partea Tatălui, așa cum găsim ca principiu în 1 Ioan 1.3: „Și părtășia noastră“ – și aceasta înseamnă că avem ceva în comun – „este cu Tatăl și cu Fiul Său Isus Hristos“. Vedem deci că ceea ce Domnul ne-a câștigat este mult mai mult decât faptul că judecata a fost îndepărtată de la noi și că nu vom fi aruncați în iad.
Înțelegem apoi că, pentru ca Dumnezeu să ne poată da toate acestea, trebuie să fie un motiv bine întemeiat. Acest motiv ne este prezentat foarte clar în Cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce Domnul Isus a înfăptuit la cruce. H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=zrT9jnVn2Tc
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

In aceeași zi, Isus a ieșit din casă și a stat lângă mare. Matei 13.1
Domnul Isus a stat jos
În timpul slujbei Sale pentru oameni, Domnul Isus a străbătut kilometri fără număr prin țara Israel. Totuși, în câteva locuri ni se spune despre El că „a stat“.
În Matei 13.1, Isus a ieșit din casă și a stat lângă lacul Ghenezaret. Fiindcă oamenii din Israel Îl respinseseră, El S-a îndepărtat de acest popor și Și-a îndreptat mesajul Său către toți oamenii, indiferent de naționalitate. Cu un calm desăvârșit, El le-a spus mulțimilor câteva pilde despre Împărăția cerului și Și-a luat timp special pentru a-i învăța pe ucenicii Săi acest nou adevăr.
Altă dată, Domnul a urcat pe munte și a stat jos acolo (Matei 15.29). Au venit mulți oameni la El și au adus cu ei paralizați, orbi și muți, pe care i-au așezat la picioarele Lui. El S-a îngrijit de ei și i-a vindecat. Fiecare a avut parte de ajutorul Mântuitorului.
În Marcu 12.41 citim că Isus stătea jos în fața cutiei pentru daruri din templu. De acolo, El a privit cât puneau oamenii și a evaluat darul lor. Cât de mult S-a bucurat când o sărmană văduvă a venit și I-a dat lui Dumnezeu tot câștigul ei, arătând astfel că ea aștepta totul de la El!
În tot ce făcea Domnul Isus strălucea gloria Sa. Indiferent că S-a ridicat sau că a stat jos, El a acționat întotdeauna în mod desăvârșit.
Ce Domn vrednic de adorare!

Citirea Bibliei: Ieremia 52.17-34 · Romani 16.17-27

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 MAI 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
CUM SA FII BINECUVÂNTAT LA LOCUL DE MUNCA (1)
„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi…” (Proverbele 22:29).
Înţeleptul Solomon scrie: „Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.” (Proverbele 22:29).Dar iscusinţa nu se transmite genetic; tu trebuie să depui eforturi ca s-o dobândeşti. Uneori lucrul acesta înseamnă să lucrezi până târziu, să-ţi atingi limitele şi să refuzi să te mulţumeşti cu puţin. Când te uiți la adevăraţii artizani, stima ta faţă de ei crește, observă atenţia lor la detalii, refuzul lor de a face lucrurile de mântuială, răbdarea lor, dedicarea lor şi mândria lor la locul de muncă. Ei inspiră încredere și respect. Nu există o demonstraţie mai practică a creştinismului adevărat! Când ei vorbesc, lumea ascultă. Dacă te îndoieşti de lucrul acesta, încearcă să-ţi împărtăşeşti credinţa celor care te consideră necinstit, nepoliticos şi indiferent. Trebuie să păstrezi tăcerea până îţi câştigi dreptul de a fi ascultat. Biblia spune că indiferent care ar fi meseria ta, tu trebuie să faci„totul în Numele Domnului Isus, şi să mulţumeşti, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17). Pentru că Îl reprezinţi pe Hristos, iar Duhul Sfânt locuieşte în tine, tu trebuie să ridici la nivel de excelenţă standardul în domeniul tău de activitate. Dacă eşti patronul unei companii, angajaţii şi clienţii tăi trebuie să aibă încredere că nu vor obţine nimic altceva de la tine decât ce este mai bun. Un lucrător iscusit nu poate să piardă pentru că Dumnezeu promite că munca sa va atrage inevitabil atenția celor care îl vor promova şi îl vor recompensa (vezi Proverbele 22:29). Poate va începe de jos, dar la fel ca frişca, locul lui va fi în vârf. Daniel, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego„au început ca robi în Babilon. Dar au ajuns să fie consilierii cei mai apropiaţi ai împăratului. De ce? „În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere, şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele” (Daniel 1:20). Şi tu te poţi număra printre ei.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

28 MAI 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Osea 11.1‑11
Versetul 1 este citat în Matei 2.15, cu ocazia călătoriei în Egipt a Copilaşului Isus. Israel fiind în întregime cu defect, Dumnezeu Îl înlocuieşte cu Fiul Său (comp. cu Isaia 49.3). Cu El va reîncepe istoria poporului, dar, de astă dată, în întregime spre gloria lui Dumnezeu.
După ce Îl desemnase astfel în mod misterios pe Acela care va împlini gândurile Sale de har şi de mântuire, Dumnezeu Îşi poate lăsa inima să vorbească deschis. Pedeapsa pe care a fost obligat s‑o exercite fusese cu mult mai dureroasă pentru El Însuşi decât pentru popor. Este emoţionantă compasiunea Sa de Tată pentru copilul răzvrătit. El aminteşte cum îl învăţase pe Efraim să meargă, luându‑l în braţe, dându‑i cu blândeţe să mănânce (v. 4; cap. 2.8). Îl eliberase din robie şi îl legase de El Însuşi, cu legături de dragoste însă. Ce trist este să‑l vedem pe Efraim inconştient şi de ruina lui morală (cap. 7.9) şi de atenţia dragostei divine! N-au cunoscut că Eu îi vindecam(v. 3).
Prietene, tu cel care de curând sau poate cu ceva timp în urmă te‑ai îndepărtat de Domnul, să ştii că din chiar acel moment El Se ocupă de tine să te restabilească. Îndurarea Sa întâmpină mizeria ta. Nu te impresionează aceasta? Lasă-te atras, adus de corzile dragostei Sale.

%d bloggers like this: