Feeds:
Posts
Comments

DOMNUL ESTE APROAPE
6 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=N-WG6FC1ZD8
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu?
Ioan 11.40
Aceasta este ordinea divină! Oamenii vor spune că întâi trebuie să vină vederea și apoi credința; dar, în Împărăția lui Dumnezeu, ordinea este: întâi credința și apoi vederea. De ce niciunui om din acea generație rea nu i s-a permis să vadă țara cea bună? Simplu, pentru că nu L-au crezut pe Domnul Dumnezeul lor. Pe de altă parte, de ce lui Caleb i s-a permis să intre? Simplu, pentru că el a crezut. Necredința este o mare piedică în calea vederii gloriei lui Dumnezeu. „Și n-a făcut multe lucrări de putere acolo, din cauza necredinței lor” (Matei 13.58). Dacă Israel ar fi crezut, dacă s-ar fi încrezut în Domnul Dumnezeul lor, dacă s-ar fi încrezut în dragostea inimii Lui și în puterea brațului Său, El i-ar fi introdus în țară și i-ar fi așezat pe muntele moștenirii Lui.
Tot așa stau lucrurile în privința poporului Domnului în timpul de acum. Dacă am putea conta mai mult pe El, nu ar exista limită pentru binecuvântarea pe care am putea să o savurăm. „Toate sunt posibile pentru acela care crede” (Marcu 9.23). Dumnezeul nostru nu va spune niciodată: «Ți-ai făcut un proiect prea îndrăzneț, ai așteptări prea mari!». Acest lucru ar fi imposibil. Este bucuria inimii Lui iubitoare să răspundă chiar și la cele mai mari așteptări ale credinței.
Să ne facem planuri mari! „Deschide-ți gura larg și o voi umple!” (Psalmul 81.10). Vistieria inepuizabilă a cerului este deschisă pentru credință. „Și toate câte veți cere în rugăciune, crezând, veți primi” (Matei 21.22). „Dacă vreunul dintre voi este lipsit de înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu dărnicie și nu reproșează, și i se va da; dar să ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc” (Iacov 1.5,6). Credința este secretul divin al oricărei chestiuni, principalul izvor al vieții creștine, de la început până la sfârșit. Credința nu se îndoiește și nici nu șovăie. Necredința se îndoiește și șovăie, iar din acest motiv ea nu vede niciodată gloria lui Dumnezeu, nici puterea Lui. Ea este surdă față de vocea Lui și oarbă față de acțiunile Lui; ea descurajează inima și slăbește mâinile; ea întunecă drumul și împiedică progresul.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
6 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=6-QAU9pdekg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ioan 1.12
Iulia credea că poate deveni creștină „în zece lecții”
Lena și Iulia sunt colege bune de școală. Iulia își dorește să devină o creștină credincioasă ca Lena. Îi pune multe întrebări și vrea să știe cât mai multe lucruri din Biblie. Într-o zi o însoțește pe prietena ei la adunare și încearcă să înțeleagă credința creștină. Totuși, lucrurile nu funcționează…
Iulia dorește să devină o creștină credincioasă cu mintea ei. Consideră că își poate însuși creștinismul „în zece lecții”. Inima și conștiința ei însă nu sunt deloc implicate. Ea nu simte o sete interioară. O lecție de chimie despre structura moleculei de apă poate să fie interesantă, dar, pentru a prețui și a savura un pahar cu apă, trebuie să-ți fie sete.
Nu poți deveni un adevărat creștin credincios cu mintea, ci este nevoie de o lucrare în inimă care să te schimbe din temelie. Nicodim, bărbat învățat, a venit la Isus cu toate cunoștințele lui religioase. Dar Domnul i-a arătat că îi trebuia altceva: „Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3.5). Prin nașterea din nou, fiecare om, care recunoaște sentința lui Dumnezeu asupra vieții sale păcătoase, primește o natură nouă. Numai prin credința personală în Domnul Isus, omul poate deveni un copil al lui Dumnezeu.
Citirea Bibliei: Habacuc 2.1-20 · Marcu 10.13-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
6 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cand-se-isca-cearta-in-familie-1/
CÂND SE ISCĂ CEARTA ÎN FAMILIE (1) – Fundația S.E.E.R. România
„Să nu fie ceartă între mine şi tine…” (Geneza 13:8)
Neînțelegerea dintre Avraam și Lot ne învață câteva principii importante despre familie. Lot a dus o viață liniștită în casa unchiului său Avraam. Avraam îl luase cu el în călătoria credinței, când pe neașteptate s-a iscat un conflict. Și pentru că cearta scoate la iveală caracterul omului, Lot și-a dat arama pe față. Pentru că turmele lor erau prea mari ca să mai împartă aceleași pășuni, Avraam a venit cu ideea să se despartă, oferindu-i lui Lot șansa de a alege primul.
Lot „şi-a ales” ce-a considerat el a fi partea cea mai bună (vezi Geneza 13:11), lăsându-i unchiului său restul. Lot s-a mutat în Sodoma, un ținut bogat dar plin de păcat, iar Avraam a zidit un altar Domnului, într-un loc uscat. Aceeași familie, aceleași gene – valori complet diferite! Să reflectăm un pic la cele întâmplate. Avraam a fost conducătorul ales de Dumnezeu și primul patriarh al poporului Israel. Dumnezeu a promis că-i va da o țară și că-l va face tatăl unui neam mare, i-a promis binecuvântare și protecție. Și peste toate acestea, Dumnezeu i-a promis că în el „toate familiile pământului vor fi binecuvântate” (Geneza 12:3).
În termeni moderni, Avraam era asociatul principal și acționarul majoritar al afacerii de familie. El l-a tratat pe nepotul său cu dragoste și generozitate, iar în momentul de criză a pus relația cu Lot mai presus de interesele personale; de aceea, Avraam merita mai mult respect din partea nepotului său. Dar Lot n-a avut în vedere asta!
Care e semnificația acestor întâmplări? De dragul familiei sale și al păcii, Avraam a ales să nu se folosească de poziția sa socială, să nu insiste să-și exercite drepturile, ori să facă pe șeful. El a demonstrat că numai Dumnezeu ne apără! Deci, nu trebuie să încercăm să ne apărăm singuri. Avraam a ales harul, nu legea; smerenia, nu mândria; lepădarea de sine, nu propriile drepturi; mila, nu dreptatea; dragostea, nu pofta; și caracterul, nu opinia semenilor!
Gândește-te la toate astea, și aplică-le în familia ta!

https://www.youtube.com/watch?v=iD96T8TuP-U

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
6 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 13:1-13
După diferitele mădulare ale trupului lui Hristos: picior, mână, ureche, ochi ~ ale capitolului 12, este ca şi cum am găsi inima, în capitolul 13. Rolul ei este de a însufleţi şi de a încălzi toate celelalte organe. Remarcăm că dragostea nu este un dar printre cele ale capitolului 12, ci mobilul necesar exercitării tuturor darurilor. Este „o cale” deschisă la toate şi care conduce spre toate (cap. 12.31). Din moment ce o cale este făcută pentru a merge pe ea, dragostea nu se cunoaşte cu adevărat decât prin experienţă. De aceea, acest capitol minunat nu ne dă nicio definiţie. El întocmeşte o listă ~ nu închisă, dar suficientă pentru a ne umili profund ~ a tot ceea ce face dragostea, dar, mai presus de asta, a ceea ce nu face ea. Această cale a fost cea a lui Hristos aici, jos; şi remarcăm că Numele Său poate fi substituit cuvântului dragoste în acest capitol fără să-i schimbăm sensul (vezi 1 Ioan 4.8). În cunoştinţele noastre în legătură cunoscut profund, ne va face să intrăm în întreaga cunoaştere a Lui Însuşi (Psalmul 139.1). Şi dragostea nepieritoare va fi perfect şi etern satisfăcută în inima noastră şi în a alor Săi. cu lucrurile încă nevăzute, totul este incomplet, confuz, şubred. Curând însă vom vedea „faţă către faţă” (v. 12).
Atunci Salvatorul nostru, care ne-a cunoscut profund, ne va face să intrăm în întreaga cunoaştere a Lui Însuşi (Psalmul 139.1). Şi dragostea nepieritoare va fi perfect şi etern satisfăcută în inima noastră şi în a alor Săi.

1 – Richard Wurmbrand – Cristos pe ulita evreiasca

31,282 views Jul 7, 2020 Carte AudioDOMNUL ESTE APROAPE
5 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=VIxosRpilzM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Să nu dați păcatului mădularele voastre, ca unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, dintre morți; și dați mădularele voastre lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptății.
Romani 6.13
Să remarcăm că timpul folosit în limba greacă pentru verbul „dați“ (la fel ca și în cazul altor îndemnuri asemănătoare) se referă nu la o faptă prezentă, obișnuită, ci la una deja întâmplată în trecut, ale cărei efecte încă dăinuie în prezent. Noi nu trebuie, așa cum cred cei mai mulți, să ne așteptăm la o îmbunătățire sau la o ameliorare treptată a naturii umane, ci să știm că printr-un act unic, dar consolidat neîncetat în însemnătatea sa, noi ne-am dat lui Dumnezeu, ca vii dintre morți, iar mădularele noastre, ca unelte ale dreptății. Cu alte cuvinte: acel fapt este temelia pe care noi am fost aduși în Hristos și pe care trebuie să o ocupăm și să o păstrăm neîncetat prin credință. „Pentru că“, spune mai departe apostolul, „păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har“ (versetul 14). Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acest cuvânt, mai ales în încheierea acestui pasaj care ne avertizează atât de serios să nu facem abuz de bunătatea lui Dumnezeu sau de libertatea creștină!
Cu siguranță că ar fi fost mai aproape de gândurile și sentimentele noastre omenești dacă apostolul ar fi vorbit aici despre seriozitatea poruncii sfinte a lui Dumnezeu. Dar nu, ci, după cum doar harul aduce mântuirea, tot astfel, doar harul dă putere pentru o umblare vrednică de Dumnezeu. Legea nu dă nici viață, nici putere. În 1 Corinteni 15.56, ea este numită chiar „puterea păcatului“, pentru că, după cum se știe, tocmai prin interdicțiile ei, ea stimulează poftele și patimile cărnii. Dacă am fi fost așezați sub lege, atunci păcatul și-ar fi exercitat ca și până atunci stăpânirea peste noi; dar, lăudat să fie Domnul, suntem sub har! De aceea ni se poate spune: „păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare“, și urmează acea încurajare minunată: „păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră“. Același har care ne-a eliberat de păcat ne dă putere să nu mai slujim poftelor cărnii, ci să umblăm de acum înainte în înnoirea vieții. Creștinul este liber să se dea pe sine lui Dumnezeu și să-I slujească. Aceasta este învățătura Cuvântului în acest loc, atât de simplă și de prețioasă, dar, regretabil, de atâtea ori neînțeleasă sau neglijată. R. Brockhaus

SĂMÂNȚA BUNĂ
5 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=LopPMWxkveA
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/Mă bucur de cuvântul Tău, ca unul care găsește o pradă mare.

Psalmul 119.162
Curierul patruped
În urmă cu aproximativ 90 de ani, un câine a intrat în curtea unui spital misionar de lângă Shanghai, China. Căutând ceva de mâncare într-un coș de gunoi, câinele a dat peste o carte veche. A înhățat-o și a dus-o într-o tabără militară din apropiere. Soldații i-au văzut imediat prada. Curioși, i-au sustras câinelui cartea și au început să o citească. Erau fragmente ale Vechiului Testament dintr-o Biblie în limba chineză. Soldații au citit cu mare interes vechile întâmplări biblice despre felul minunat în care Dumnezeu i-a condus pe bărbații și pe femeile credinței din poporul Israel cu mult timp în urmă.
Spre regretul soldaților, cartea era incompletă. Bănuind că acel câine a găsit cartea în curtea spitalului misionar din apropiere, au solicitat acolo o carte completă – o Biblie întreagă. Șeful spitalului le-a dat soldaților mai multe exemplare. Dar acestea nu au fost suficiente pentru a-i satisface pe toți cei care doreau să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, au fost procurate mai multe Biblii.
Încetul cu încetul, mai mulți soldați interesați au venit la studiile biblice care se țineau în spital. Mai târziu, un misionar a fost invitat să le prezinte acestor soldați vestea bună și mulți L-au primit în viața lor pe Hristos ca Mântuitor și Domn.
Citirea Bibliei: Habacuc 1.1-17 · Marcu 10.1-12


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
5 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/odihneste-te-ca-sa-ti-pastrezi-mintea-agera/
ODIHNEȘTE-TE CA SĂ-ȚI PĂSTREZI MINTEA AGERĂ! – Fundația S.E.E.R. România
„Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” (Marcu 6:31)
Doi bărbați s-au luat la întrecere pentru a vedea care dintre ei poate doborî mai mulți copaci, într-o singură zi. Unul era mai înaintat în vârstă și mai experimentat, iar celălalt era mai viguros dar mai puțin experimentat. Și tocmai lucrul acesta a fost decisiv!
Bărbatul mai tânăr a lucrat continuu vreo 8 ore, și la sfârșitul zilei avea un total de douăzeci și cinci de copaci doborâți. Crezând că celui mai în vârstă îi lipsește vitalitatea și tinerețea, s-a așezat, deplin încrezător că va câștiga.
Între timp, bărbatul mai în vârstă, care a făcut câte o pauză de 10 minute la fiecare oră, a ajuns la sfârșitul zilei să aibă patruzeci de copaci doborâți! Șocat, cel tânăr l-a întrebat: „Cum e posibil, omule? Eu nu m-am oprit, iar tu te-ai oprit câte 10 minute după fiecare oră – și totuși ai tăiat aproape de două ori mai mulți copaci decât mine!” Bărbatul mai în vârstă i-a răspuns: „De fiecare dată când mă așezam pentru 10 minute, eu am făcut două lucruri:
în primul rând m-am odihnit și mi-am reîncărcat bateriile;
iar în al doilea rând, mi-am ascuțit toporul.
Da, tu ai muncit mult, dar ai lucrat cu o secure tot mai tocită!” Putem învăța fiecare o lecție importantă de aici.
Pentru a reuși în lucrul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu să-l facem în viață, trebuie să facem și noi întotdeauna aceste două lucruri:

1) Să ne facem timp pentru odihnă și pentru reînnoire. Nu putem mereu să dăruim și să cheltuim; trebuie să ne și oprim și să asimilăm. Asta înseamnă rugăciunea și citirea Bibliei: ele restaurează ceea ce viața ne răpește.
2) Să ne păstrăm mintea ageră. Când securea noastră se tocește, trebuie să consumăm mai multă energie și rezultatele vor fi mai slabe.
Așadar, să ne facem timp să ne odihnim, și să ne păstrăm mintea ageră!


https://www.youtube.com/watch?v=IQIgfp-RTqk

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

5 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 12.14‑31
Ce subiect uimitor este, fără a căuta prea departe, trupul pe care noi îl locuim! Te voi lăuda că m‑ai făcut într‑un mod uimitor şi admirabil, strigă David în Psalmul 139.14. Într‑adevăr, ce diversitate şi în acelaşi timp ce armonie în acest ansamblu complex de mădulare şi de organe, în care până şi cel mai mic are menirea sa şi funcţia sa proprie! Ochiul şi degetul cel mic, de pildă, nu pot ţine loc unul de altul. Degetul acesta mic însă permite înlăturarea pulberii venite să irite ochiul. Dacă un singur organ funcţionează parţial sau abătut de la normal (dereglat), corpul în întregime va fi mai curând bolnav (decât sănătos).
Toate acestea îşi au echivalentul în Biserică, trupul lui Hristos, care nu este o organizaţie, ci un organism viu. Mădularele care par a fi mai slabe sunt necesare (v. 22) şi fiecare trebuie să fie atent să nu dispreţuiască nici funcţia lui proprie (v. 15,16), nici pe cele ale altora (v. 21). O creştină în vârstă sau infirmă, prin rugăciunile ei, printr‑un cuvânt la momentul potrivit sau printr‑o încurajare materială, va susţine poate zelul unui evanghelist sau al unui păstor. Astfel, ceea ce fiecare a primit, să folosească pentru alţii, ca buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu(1 Petru 4.10).

Premiered Nov 24, 2022 Since creation God wants to dwell among His people.


DOMNUL ESTE APROAPE
4 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=2-NHlPS_aD8
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

A Aceluia care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl Său: a Lui fie gloria și puterea în vecii vecilor! Amin.
Apocalipsa 1.5,6
Sângele lui Hristos (15) – Sângele Său ne-a făcut preoți
Cât de minunat este să contemplăm puterea curățitoare a sângelui lui Hristos! „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1.7). Acest verset din 1 Ioan ne arată caracterul atotcurățitor al sângelui Domnului. Cât de recunoscători suntem că nu există niciun păcat pe care sângele lui Hristos să nu-l poată curăți! Sângele Său a fost vărsat o dată pentru totdeauna, iar noi am fost curățiți o dată pentru totdeauna, însă avem nevoie să ne amintim mereu de valoarea sângelui Său. Dacă păcătuim, trebuie să mărturisim, însă nu suntem curățiți cu sânge încă o dată, fiindcă aceasta ar însemna să venim din nou înaintea lui Dumnezeu ca păcătoși. Însă, mărturisindu-ne păcatul, ca niște copii neascultători ai Tatălui, ni se amintește din nou de ceea ce a fost nevoie ca păcatele noastre să fie înlăturate pentru totdeauna.
Totuși, cât de remarcabil este faptul că am fost nu numai spălați de păcatele noastre, ci și făcuți preoți pentru Dumnezeul Său și Tatăl! Acest lucru este adevărat pentru toți cei credincioși, tineri sau bătrâni. Ca preoți, ne putem închina și ne putem ruga, putem aduce „jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu prin Isus Hristos” (1 Petru 2.5). Deși în strângerile laolaltă doar frații sunt cei care își fac auzit glasul (1 Corinteni 14.34), să ne amintim totuși că orice credincios prezent, bărbat sau femeie, este un preot pentru Dumnezeu!
Să remarcăm expresia: „Aceluia care ne iubește”! Ce L-a făcut pe Fiul binecuvântat al lui Dumnezeu să vină pe pământ și să-Și verse sângele pentru unii ca noi? Dragostea Sa măreață, care „întrece orice cunoștință” (Efeseni 3.19)! Să pătrundem și noi în duhul acestui verset, aflați încă aici, pe pământ: „A Lui să fie gloria și puterea în vecii vecilor!”. El este vrednic de lauda noastră! Să I-o aducem încă de pe acest pământ! K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ
4 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=hyfsQiSTd_E
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

După șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Matei 17.1
Pe munte și la cruce
Să-L privim pe Domnul pe de o parte pe așa-numitul munte al schimbării la față și, pe de altă parte, pe cruce – două contraste – și să cugetăm la câteva deosebiri impresionante:
Pe munte, fața Domnului a strălucit ca soarele (Matei 17.2), în timp ce, pe cruce, fața Îi era desfigurată și înfățișarea Lui se deosebea mult de cea a fiilor oamenilor (Isaia 52.14).
Pe munte, hainele I s-au făcut albe ca lumina (Matei 17.2); la cruce însă „au împărțit hainele Lui între ei” (Matei 27.35).
Pe munte I s-au alăturat doi bine cunoscuți bărbați ai lui Dumnezeu (Matei 17.3); pe cruce a fost răstignit între doi tâlhari (Matei 27.38).
Pe munte a avut parte de norul luminos al prezenței lui Dumnezeu (Matei 17.5); la cruce era întuneric și Domnul a fost părăsit de Dumnezeu (Matei 27.45,46).
Pe munte s-a auzit glasul Tatălui, care Și-a exprimat plăcerea în Fiul Său (Matei 17.5); la cruce, Dumnezeul cel sfânt nu I-a răspuns Fiului Său (Matei 27.46).
Domnul slavei, care va stăpâni cât de curând peste toată lumea, S-a lăsat răstignit pe cruce ca cei care cred să aibă salvare.
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 8.1-14 · Marcu 9.38-50

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
4 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/iarta-2/
IARTĂ (2) – Fundația S.E.E.R. România
„Întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce…!” (Ieremia 31:18)
În prima carte a Bibliei, citim că: „Robii lui Isaac au mai săpat în vale şi au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră.”… Pe urmă s-a mutat de acolo şi a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat; şi a numit-o Rehobot „căci” a zis el „Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în ţară.” (Geneza 26:19-22).
Ce exemplu extraordinar de practicare a iertării! Isaac a săpat fântâni, iar vecinii săi au venit și le-au revendicat. Nu era corect, dar în loc să se revolte și să se răzbune, el a plecat și a săpat alte fântâni – și Dumnezeu l-a binecuvântat nespus de mult.
Adevărul este acesta: Dumnezeu va umple golul din viața ta, când îi vei ierta pe cei ce te-au rănit! S-o recunoaștem: câtă vreme împărtășim această planetă cu alte ființe umane la fel de imperfecte, ele ne vor răni. N-avem cum să evităm lucrul acesta! Și când durerea ajunge să se adâncească, poate fi greu să ierți. Asta înseamnă oare că trebuie să trăiești prefăcându-te că nu s-a întâmplat nimic, și negându-ți sentimentele? Nu, primul pas spre vindecare este să-ți recunoști sentimentele.
Domnul Isus ne oferă si cel de-al doilea pas: „Rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.” (Luca 6:28). Când faci lucrul acesta, se întâmplă ceva neașteptat: inima ți se înmoaie, și începi să-l vezi pe ofensatorul tău prin ochii lui Dumnezeu și nu prin prisma propriilor tale emoții. „Dar nu vreau să-l iert!” spui tu.
Ei bine, aici intervine pasul al treilea: recunoaște că nu ești dispus să ierți, și roagă-L pe Dumnezeu să te schimbe. Așadar, dacă te afli în această situație, rostește aceste cuvinte: „Întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce…!”

https://www.youtube.com/watch?v=mW1R3aL0i6k

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
4 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
1 Corinteni 12:1-13
Vorbind despre strângerile adunării, apostolul a acordat cel dintâi loc celebrării cinei (cap. 11.20‑34). Numai după aceea expune daruri şi slujbe având în vedere zidirea. Să nu uităm că închinarea este, dintre toate strângerile, cea mai importantă.
Pavel le aminteşte acestor foşti idolatri că ei fuseseră odinioară antrenaţi („duşi”) de duhuri satanice (v. 2). Ce schimbare! În prezent, Duhul lui Dumnezeu este cel care dirijează, lucrând în ei cum Îi place, prin darurile pe care le împarte (v. 11). Apostolul enumeră aceste daruri, precizând că ele sunt date în vederea întrebuinţării. Şi, pentru a ilustra deopotrivă unitatea Bisericii şi diversitatea slujbelor, ia exemplul corpului uman: compus din multe mădulare şi organe care nu pot funcţiona nici unul fără celălalt, el constituie totuşi un organism unic, condus de o singură voinţă, aceea pe care capul o transmite fiecărui mădular. Aşa este şi trupul lui Hristos. Deşi are numeroase mădulare (tot atâtea câţi credincioşi), este animat de un singur Duh, pentru a împlini o singură voinţă, cea a Domnului, care este Capul (Efeseni 4.15,16). Noi nu avem deci de ales nici activitatea noastră (v. 11), nici locul unde trebuie să o exersăm (v. 18).

DOMNUL ESTE APROAPE
3 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=gZVKHrMp2DM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus strajă împotriva lor, zi și noapte, din cauza lor.
Neemia 4.9
Este bine să veghem și să ne rugăm! Neemia pusese o strajă din cauza vrăjmașilor dimprejur. Acesta era secretul biruinței sale asupra celor care voiau să împiedice reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Aceasta este de asemenea calea către biruință în viața creștină. Vegherea implică observarea și discernerea nevoilor din jurul nostru. Rugăciunea este actul dependenței complete de Dumnezeu, ca El să ne ajute să împlinim acele nevoi.
În Marcu 13, Domnul Isus descrie condițiile dificile care vor exista în lume în zilele din urmă, condiții care ar putea să-i descurajeze pe cei credincioși, atunci când ei văd apropierea acelor zile. În versetul 33 suntem îndemnați să veghem și să ne rugăm. Dacă ne rugăm «cu ochii deschiși», lumea nu va putea să ne fure loialitatea față de Hristos. Vegherea și rugăciunea constituie de asemenea secretul biruinței asupra cărnii. Domnul Isus i-a avertizat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea, fără putere“ (Marcu 14.38). Mai târziu, Petru, care nu se rugase și nu veghease, a intrat în ispită și s-a lepădat de Domnul.
Vegherea și rugăciunea ne vor oferi de asemenea biruința asupra diavolului. Scriind efesenilor, apostolul Pavel descrie vrăjmașul pe care îl avem de înfruntat și armura pe care trebuie s-o purtăm. El ne amintește că trebuie să folosim de asemenea arma rugăciunilor și a cererilor (Efeseni 6.10-18). Biruința spirituală vine prin veghere și rugăciune. Petru ne îndeamnă: „Fiți treji, vegheați! Pentru că vrăjmașul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită“ (1 Petru 5.8). Pavel le spune colosenilor că vegherea și rugăciunea sunt secretul pentru a găsi uși deschise pentru slujirea creștină. El le spune să stăruie în rugăciune și să vegheze în ea cu mulțumire (Coloseni 4.2,3).T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ
3 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=KUSqmgnc3w0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege deci viața, ca să trăiești! Deuteronom 30.19
Călătoria lui Alvar: drum cu intersecție (2)
Alvar trebuia deci să ia o decizie: ori mai departe fără Dumnezeu, ori Îl va accepta pe Hristos ca Salvator și Domn al său. Dacă se va decide să-L urmeze pe Hristos, atunci va avea de pus unele lucruri în rânduială, mai ales cu moșierul, pe care îl înșelase adesea. În inima lui se dădea o luptă.
Fără să se decidă, Alvar a înhămat totuși renul lui cel mai bun și a pornit la drum. Și-a spus că la intersecția cu drumul principal care ducea spre Kirchdorf va lua hotărârea. De acolo, distanțele erau aproximativ egale, atât până la negustorul de rachiu, cât și până la moșier.
Alvar se apropia tot mai mult de drumul principal și tot nu putea lua vreo decizie. Atunci a închis ochii. La intersecție, renul a ales de la sine, fără nicio ezitare, drumul spre moșier.
Dumnezeu Însuși a călăuzit pașii animalului. Dumnezeu a auzit rugăciunile și frământările lui Alvar și i-a dat curaj să-i mărturisească moșierului greșeala. Acesta a fost amabil și i-a iertat totul, refuzând să fie despăgubit.
În acea zi nu doar problema cu moșierul a fost pusă în rânduială, ci și relația lui cu Dumnezeu. Alvar și-a recunoscut vina, primind apoi iertare și pace deplină. El aflase cum „bunătatea lui Dumnezeu“ îl îndeamnă pe om „la pocăință“.
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 7.1-13 · Marcu 9.30-37

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
3 DECEMBRIE 20212
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/iarta-1/
IARTĂ (1) – Fundația S.E.E.R. România
„‘Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti’, zice Domnul.” (Romani 12:19)
S-ar putea să crezi că ai iertat pe cineva, dar deși a trecut multă vreme de-atunci, tu încă să-i porți pică. Iată câteva indicii care să-ți arate dacă mai ai de lucru la acest capitol: Când te gândești la persoana care te-a rănit, te umpli de resentimente? O eviți? Retrăiești incidentul în mintea ta și în conversație? Profiți de orice ocazie pentru a-i reaminti ce a făcut?
Dacă da, știi ce faci tu de fapt? Îți justifici o atitudine de neiertare! Există două lucruri pe care Dumnezeu nu le va împărți cu nimeni:
1) Lauda care I se cuvine; „Slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor” – Isaia 42:8.
2) Dreptul de a se răzbuna. Apostolul Pavel scria: „Nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.” (Romani 12:19-21).
Așadar, iartă, încredințează situația în mâna lui Dumnezeu și fii sigur că El o va rezolva! Când Hristos „era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.” (1 Petru 2:23). Resentimentul te ține legat în lanțuri de persoana care ți-a greșit și ajungi să fii ostatic.
Când rămâi blocat pe ceea ce au făcut părinții tăi, soțul sau soția ta, sau pe faptul că un coleg de serviciu a primit aprecierea pentru munca făcută de tine, sau pe ceea ce a spus (sau nu a spus) cineva despre tine, tu – nu ei! – devii nefericit; fierbi de mânie, iar ei nici măcar nu știu că ești supărat! Nu lăsa pe nimeni să-ți controleze viața în acest fel. Iartă, și mergi mai departe!

https://www.youtube.com/watch?v=jDawJwffUAA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
3 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 11.17‑34
La Corint erau partide. Chiar şi în strângerile laolaltă se făceau simţite. Cei bogaţi îi umileau pe cei săraci, provocându‑le gelozia. Lucru încă şi mai grav, cina, confundată cu o agapă (masă în comun), era luată de către mulţi în mod nedemn. Este ocazia pentru apostol de a aminti ceea ce Domnul i‑a revelat lui într-un mod special. Cina este sfânta comemorare a lui Hristos care S‑a dat pentru noi o comemorare care cu siguranţă vorbeşte inimii fiecărui participant în parte, însă care proclamă şi într‑un mod universal (tuturor) acest fapt capital: Domnul a trebuit să moară! Şi, până la întoarcerea Lui, noi suntem invitaţi să vestim această moarte a Domnului în limbajul atât de măreţ şi atât de simplu care ne‑a fost arătat.
De asemenea, acest memorial vorbeşte conştiinţei celui credincios. Pentru că moartea lui Hristos semnifică condamnarea păcatului! A lua cina fără ca mai întâi să ne fi judecat ne expune deci (pe pământ) efectelor acestei condamnări. Astfel se explică slăbiciunea celor mai mulţi de la Corint (şi poate a celor mai mulţi dintre noi), boala, moartea chiar, care îi lovise pe unii (v. 30). Cu toate acestea, teama nu trebuie să ne ţină la o parte (v. 28). Ea poate şi trebuie să se împace cu un răspuns entuziast dat Aceluia care a spus: Faceţi aceasta spre amintirea Mea (v. 24,25).DOMNUL ESTE APROAPE
2 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=hPkJv5NriOY
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-


Și erau uimiți peste măsură, spunând: „Toate le face bine”.
Marcu 7.37
Umanitatea lui Hristos (3)
Să-L privim în grădina Ghetsimani. Acolo a îngenuncheat, cufundat în adâncimile unei umilințe pe care nimeni în afară de El n-o putea manifesta. Totuși, înaintea celor veniți să-L prindă, a arătat o stăpânire de sine și o măreție care i-a făcut pe aceștia să se dea înapoi și să cadă la pământ. Înaintea lui Dumnezeu, El S-a prosternat; înaintea judecătorilor și a acuzatorilor Săi, a demonstrat o demnitate de neclintit. Totul a fost perfect. Golirea de sine și stăpânirea de sine, prosternarea și demnitatea – toate au fost divine.
De asemenea, când contemplăm frumoasa împletire a relațiilor Sale divine și omenești, descoperim aceeași perfecțiune. El a putut spune: „De ce M-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în cele ale Tatălui Meu?”. Și, în același timp, a putut coborî la Nazaret, iar acolo să dea un exemplu perfect de supunere față de părinții Săi (Luca 2.49-51). El a putut să-i spună mamei Sale: „Femeie, ce am Eu cu tine?”, iar mai târziu, când trecea prin agonia de nedescris a crucii, a putut să o încredințeze în grija ucenicului preaiubit.
În toate aceste privințe – aproape că este inutil s-o mai spunem – El este într-un vădit contrast cu slujitorii cei mai onorați și mai devotați. De exemplu, Moise, deși era „cel mai blând om de pe fața pământului”, totuși „a vorbit necuviincios cu buzele sale”. În Petru găsim un zel și o energie care, uneori, l-au făcut să greșească; și, de asemenea, găsim o lașitate care l-a făcut să dea înapoi de la mărturie și de la ocara pentru Hristos. Pavel, cel mai devotat dintre slujitori, a făcut și el dovada slăbiciunii sale. A rostit cuvinte către marele-preot pentru care a trebuit să-și ceară iertare. În toți găsim greșeli, însă nu și în Cel care este mai frumos decât toți fiii oamenilor și a Cărui ființă este plină de farmec.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
2 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=KUSqmgnc3w0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află.
Matei 7.13,14
Călătoria lui Alvar: drum cu intersecție (1)
Alvar locuia în Laponia, Finlanda. Niciodată nu se purtase corect și pentru el nu conta dacă renii pe care îi sacrifica aparțineau propriei sale turme sau turmei vecinului. Înșela pe cine putea. Din când în când, Alvar se ducea în satul îndepărtat Kirchdorf, dar nu pentru a merge la biserică, ci pentru a face cumpărături și pentru a se aproviziona cu băuturi alcoolice.
Alvar a trăit ani de zile fără să întrebe de Dumnezeu. Apoi a avut loc o trezire spirituală în Laponia și mulți oameni dedați odinioară băuturilor alcoolice au devenit liberi de acest viciu, iar hoții au înapoiat bunurile furate. Efectele trezirii erau vizibile pentru toți.
Și Alvar a auzit evanghelia și s-a întrebat: Să fie, într-adevăr, fiecare om un păcătos pierdut? I se părea cam exagerat acest gând! El considera că nu făcuse niciodată vreun rău deosebit. Într-o zi însă, pe când se ocupa de renii lui, s-a gândit încă o dată la această întrebare. Și atunci i s-au deschis ochii și parcă tot filmul vieții lui îi trecea prin față și a trebuit să admită că era un păcătos. A înțeles că predicatorul avusese dreptate, anume că el trebuia să se decidă: ori în continuare pe calea cea lată, ori acum să aleagă calea cea îngustă care duce la viață.
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 6.1-13 · Marcu 9.14-29

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
2 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/adapteaza-ti-viziunea/
ADAPTEAZĂ-ȚI VIZIUNEA! – Fundația S.E.E.R. România
„Am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Isaia 6:5)
Înainte ca Dumnezeu să-l cheme pe profetul Isaia în slujba de călăuzire a națiunii Israel, El i-a ajustat viziunea. Viziunile necorectate duc la o perspectivă distorsionată, la o judecată eronată și la efort zadarnic. Revolta constantă a lui Israel împotriva lui Dumnezeu punea în pericol poporul, care avea nevoie de un lider cu o viziune clară. Așadar, primul lucru pe care L-a făcut Dumnezeu a fost să-i ofere lui Isaia o viziune a slavei și a puterii divine. Fără ea, Isaia nu și-ar fi putut îndeplini misiunea. Fără întâlnirea cu Dumnezeu care i-a schimbat viața, el nu ar fi ajuns niciodată să fie suficient de puternic pentru a duce la bun sfârșit lucrarea.
Același lucru este valabil și pentru tine. Indiferent ce te cheamă Dumnezeu să faci, lucrul acela necesită mai mult decât o fișă a postului și anumite competențe de bază. Tu vei avea nevoie de o viziune a slavei și a puterii nemăsurate ale lui Dumnezeu, care să-ți dea siguranța că în El ai tot ce-ți trebuie pentru această provocare! (vezi Efeseni 3:20).
Al doilea lucru pe care L-a făcut Dumnezeu a fost să modifice viziunea pe care o avea Isaia despre sine însuși. După ce concepția ta despre Dumnezeu este ajustată, ești gata pentru o ajustare a concepției tale despre tine însuți – după, și nu înainte! Dacă începi cu pasul al doilea, vei renunța înainte de a începe! Isaia a strigat deznădăjduit: „Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate.” (Isaia 6:5) Isaia și-a dat seama că nu era mai presus decât oamenii pe care a fost chemat să-i slujească.
Până nu te vezi în mod realist, onest și smerit în relație cu Dumnezeu și cu ceilalți, misiunea ta nu va avea reușită (vezi Romani 12:3).
Cel de-al treilea lucru pe care L-a făcut Dumnezeu a fost să răspundă smereniei lui Isaia. Un înger i-a atins buzele cu focul purificator al lui Dumnezeu și i-a spus: „nelegiuirea ta este îndepărtată” (Isaia 6:7).
Dumnezeu nu cheamă lideri perfecți. El cheamă lideri smeriți, sinceri și iertați de păcat – și le încununează eforturile cu biruință, indiferent care-ar fi șansele de reușită!

https://www.youtube.com/watch?v=p1eM-u2Vois

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
2 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 11:2-16
Puţine porţiuni din Biblie au făcut obiectul atâtor contestaţii, ca învăţăturile acestor capitole (v. 16). De ce oare apostolul ~ sau mai degrabă Duhul Sfânt ~ se ocupă de lucruri în aparenţă mărunte, cum ar fi faptul ca o femeie să poarte părul lung sau ca ea să se acopere în anumite situaţii?
Trebuie mai întâi să ne amintim că, pe de o parte, creştinismul nostru nu constă din câteva acţiuni remarcabile împlinite din când în când, ci dintr–un ansamblu de detalii care ţes viaţa noastră zi de zi (Luca 16.10), iar pe de altă parte, că Dumnezeu este suveran şi că n–a ţinut să ne dea motivul pentru tot ce ne cere prin Cuvânt.
A asculta fără a comenta este singura ascultare autentică. Astfel, aceste instrucţiuni sunt un fel de test pentru fiecare femeie sau tânără creştină. Este ca şi cum Domnul le–ar întreba: Faci tu aceasta pentru Mine? Ai tu pe inimă să arăţi, prin acest semn exterior, dependenţa şi supunerea ta, sau faci să treacă pe primul loc cerinţele modei ori ale comodităţii?


DOMNUL ESTE APROAPE
1 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=bDsnXgNigNs
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi.
Ioan 1.14
Umanitatea lui Hristos (2)
Domnul Isus Hristos a fost singurul Om perfect care a trăit vreodată pe pământ. A fost perfect în toate privințele – perfect în gândire, în vorbire, în fapte și în umblare. În El, toate calitățile morale au fost într-o proporție divină și, prin urmare, perfectă. Nicio trăsătură a Lui nu a fost preponderentă. În El s-au îmbinat în mod perfect măreția care producea uimire și admirație, și blândețea care te făcea să te simți liniștit în prezența Sa. Cărturarii și fariseii au avut parte de mustrările Lui aspre, în timp ce sărmana femeie samariteană s-a simțit atrasă în mod irezistibil de harul Său.
Nicio trăsătură a Sa n-a înlocuit-o pe alta, fiindcă toate au fost într-o proporție perfect de potrivită. Acest lucru poate fi văzut în orice scenă a vieții Sale desăvârșite. El a putut spune, cu privire la cei cinci mii de bărbați flămânzi: „Dați-le voi să mănânce”; iar după ce aceștia s-au săturat, a putut spune: „Strângeți toate fărâmele care au rămas, ca să nu se piardă nimic”. Dărnicia și economia au fost amândouă perfecte și niciuna n-a interferat cu cealaltă, ci amândouă au strălucit în propria sferă. Nu-i putea trimite acasă flămânzi, dar nici n-a lăsat ca vreo fărâmă să fie pierdută. El împlinește cu mână largă nevoile unei familii, iar după aceasta strânge cu grijă orice părticică rămasă. N-a existat zgârcenie și nici risipă în caracterul Omului ceresc și perfect.
Ce lecție pentru noi! Cât de des se întâmplă ca mărinimia noastră să degenereze în risipă! Sau, de cealaltă parte, cât de des dorința noastră după economie se transformă în zgârcenie! Uneori inimile noastre refuză să se deschidă pe deplin la nevoile care se prezintă înaintea noastră, iar alteori risipim, din cauza extravaganței noastre, resurse care ar putea împlini nevoile multor sărmani. Să contemplăm însă cu atenție viața Omului Hristos Isus și să călcăm pe urmele Lui!

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
1 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=QokXK3Ee5RU
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și a fost cuprins de milă față de el, a alergat și a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat mult.
Luca 15.20
Încă patruzeci de zile…
„Încă patruzeci de zile și Ninive va fi răsturnată!” (Iona 3.3). Anunțând judecata, Dumnezeu Și-a arătat harul. Nimic nu L-ar fi putut împiedica să execute imediat judecata. Cele patruzeci de zile au fost un timp de har, pe care Dumnezeu l-a acordat oamenilor din Ninive.
Dumnezeu este, într-adevăr, „încet la mânie” și „mare în bunătate”. Despre aceasta vorbesc cele patruzeci de zile. Imediat ce a văzut semnele pocăinței în Ninive, Dumnezeu a îndepărtat judecata. Dumnezeu nu judecă niciodată în grabă, dar Se grăbește să-Și arate harul.
Dumnezeu lucrează și astăzi la fel. Deja de mii de ani a anunțat prin mesagerii Săi judecata acestei lumi. Dar, în îndelunga Lui răbdare, nu a adus-o încă la îndeplinire, pentru că dorește să salveze cât mai mulți oameni.
Și tu ai fost un beneficiar al acestor „patruzeci de zile”. Până acum, Dumnezeu ți-a arătat mila Sa și te-a așteptat. Poate că cele ”patruzeci de zile” se apropie de sfârșit. Poate că expiră în seara aceasta! De aceea, vino astăzi la Dumnezeu cu adevărată pocăință și primește harul pe care ți-l oferă în Isus Hristos, Fiul Său! Dumnezeu te așteaptă acum să vii la El!
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 5.2-16 · Marcu 9.1-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
1 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/binecuvantari-tainice/
BINECUVÂNTĂRI TAINICE – Fundația S.E.E.R. România
„Toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru… spre slava lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:15)
Dacă treci printr-o perioadă dificilă, în momentul de față, primește încurajare din cuvinte lui Pavel: „Prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiți jos, dar nu omorâţi. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” (2 Corinteni 4:9-10). Despre cine vorbea apostolul aici? Despre urmașii lui Hristos care se confruntau cu o perioadă dificilă. Iar mai departe adaugă: „Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” (2 Corinteni 4:15-17) Când te afli sub presiune, credința ta crește – pentru că Dumnezeu știe exact câtă presiune să aplice! El te va lăsa să ajungi până în punctul în care ai rămas fără răspunsuri, și resursele tale par să fie epuizate… te-ai săturat ca Satan să-ți fure ce știi că ți-a promis Dumnezeu, și nu mai ești dispus să lași ca părerile altora să pună stăpânire pe tine! Nu uita: cu Dumnezeu nu există situații deznădăjduite, există doar oameni care au ajuns să fie deznădăjduiți din cauza acestora. Doar atunci când nu mai poți face nimic, începi să crezi că Dumnezeu poate face imposibilul! Așadar, să nu pierzi din vedere esența cuvintelor Scripturii: „Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” (2 Corinteni 4:17). Criza prin care treci poate fi o binecuvântare tainică, o oportunitate de a experimenta „harul nemăsurat” al lui Dumnezeu și puterea Sa care lucrează mai intens în viața ta!

https://www.youtube.com/watch?v=VjKCX6AKcDA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
1 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 14:1-33; 11:1
Comuniunea cu Dumnezeu, partea binecuvântată a celui credincios, exclude orice participare cu idolatria, sub formele ei atât de rafinate. La „masa Domnului”, comuniunea îşi găseşte expresia ei cu totul specială (v. 21). Cei care iau parte la pahar şi la pâine sunt în principiu toţi răscumpăraţi ai Domnului, fără a fi, departe de asta, toţi cei răscumpăraţi ai Domnului. Totuşi, noi îi vedem, prin credinţă, reprezentaţi într–o singură pâine, semn vizibil că este un singur trup. El exprimă această unitate a Bisericii pe care lumea religioasă pretinde că vrea să o realizeze, ~ deşi ea există deja!
Dacă eu nu caut propriile mele interese, câte momente devin atunci disponibile pentru interesele altora, altfel spus, pentru cele ale lui Isus Hristos (comp. cu Filipeni 2.21)! Iar a căuta interesul fratelui meu nu înseamnă numai a mă îngriji de bunăstarea lui, ci înseamnă în aceeaşi măsură a mă gândi la conştiinţa lui. Înseamnă a face anumite lucruri pentru el şi a mă abţine de la a face altele. Astfel voi fi determinat să–mi pun mereu întrebarea: în ocazia prezentă, am eu libertatea să aduc mulţumiri? Ceea ce fac în acest moment, inclusiv simplul „fie că mâncaţi, fie că beţi” (v. 31; în contrast cu v. 7), este sau nu spre gloria lui Dumnezeu?

DOMNUL ESTE APROAPE
30 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=B0wOdsiBcYM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Hristos Isus.1 Timotei
Umanitatea lui Hristos (1)
Sunt puține lucruri în care eșuăm mai des decât în menținerea unei comuniuni viguroase cu umanitatea Domnului Isus Hristos. Urmarea este că suferim foarte mult din cauza sterilității, a goliciunii, a tulburărilor și a rătăcirilor noastre. Dacă am pătrunde cu o credință sinceră în adevărul că există un Om adevărat la dreapta Măreției în ceruri – Unul a Cărui simpatie este perfectă, a Cărui dragoste este de nepătruns, a Cărui putere este infinită, a Cărui înțelepciune este necuprinsă, ale Cărui resurse sunt inepuizabile, ale Cărui bogății sunt de nepătruns, a Cărui ureche este deschisă către orice suspin, a Cărui mână este întinsă pentru orice nevoie a noastră, a Cărui inimă este plină de o dragoste și de o bunătate de nedescris față de noi – cât de fericiți și de triumfători am fi și cât de independenți față de oameni, oricare ar fi ei!
Nu există niciun lucru după care inima să poată tânji și pe care să nu-l avem în Isus. Tânjește inima noastră după simpatie adevărată? Unde ar putea-o găsi, decât în Cel care a plâns împreună cu surorile îndurerate din Betania? Tânjește ea după afecțiune? N-o poate găsi decât în inima care a demonstrat-o prin sudoarea care se prefăcuse în picături mari, ca de sânge. Tânjește ea să fie protejată de o putere reală? Trebuie doar să privească la Cel care a întocmit lumea. Tânjește ea după înțelepciunea infailibilă care s-o călăuzească? Să-și ațintească privirile asupra Celui care este înțelepciunea personificată (1 Corinteni 1.24,30).
Într-un cuvânt, avem totul în Hristos. Gândul și afecțiunile divine au găsit un Obiect perfect în Omul Hristos Isus. Și, cu siguranță, dacă Persoana lui Hristos Îl poate satisface pe deplin pe Dumnezeu, trebuie să ne satisfacă și pe noi; și ne va satisface, în măsura în care umblăm în comuniune cu Dumnezeu.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=SWtck-D1Eqo
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

El, cel dintâi, l-a găsit pe fratele său Simon … Și l-a adus la Isus.
Ioan 1.41,42
Sa ne gândim și la ceilalți
Un om de afaceri era pe punctul de a intra într-un restaurant când a văzut un băiat sărac care își turtea nasul de fereastră și se uita înăuntru. „Îți este foame?”, l-a întrebat bărbatul. Băiatul a răspuns timid: „Da”. Bărbatul l-a luat înăuntru și i-a comandat o masă copioasă. Dar băiatul nu prea voia să mănânce și se uita mereu la fereastră.
„De ce nu mănânci? Ai spus că ți-e foame.” — Atunci copilul i-a răspuns: „Băiețelul care se uită prin fereastră este fratele meu mai mic. El stă flămând afară și mă privește…”.
Oare noi, după ce am găsit pacea și iertarea păcatelor la Domnul Isus, ne mai gândim la ceilalți care nu-L cunosc pe Mântuitorul? Andrei, despre care am citit în versetul de astăzi, s-a gândit la alții și a căutat mereu să-i aducă pe oameni la Mântuitorul. Mai întâi l-a adus pe fratele său, Simon. Doi ani mai târziu, l-a dus la Domnul Isus pe băiatul care avea cinci pâini de orz și doi pești (Ioan 6.8,9). Când Isus Hristos a fost în Ierusalim, cu câteva zile înainte de răstignirea Sa, Andrei I-a vorbit despre grecii care doreau să-L vadă (Ioan 12.20-22).
Să luăm exemplu de la Andrei! Noi toți, care am găsit mântuirea prin credința în Domnul Isus, să-i aducem pe semenii noștri la Mântuitorul!
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 4.1-5.1 · Marcu 8.27-38

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cand-pregatirea-se-intalneste-cu-oportunitatea/
CÂND PREGĂTIREA SE ÎNTÂLNEȘTE CU OPORTUNITATEA – Fundația S.E.E.R. România
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea…” (2 Timotei 4:7)
Seneca (zis și „cel tânăr”) a spus: „Destinul este ceea ce se întâmplă atunci când pregătirea se întâlnește cu oportunitatea.” Când citești în Sfânta Scriptură despre oameni pe care Dumnezeu i-a folosit ca să împlinească lucruri mari, descoperi cât timp le-a trebuit să se pregătească pentru ceea ce pare a fi o misiune de scurtă durată. Eul din noi tânjește după două lucruri: lumina reflectoarelor și longevitatea! Dar cu Dumnezeu, un singur lucru contează: împlinirea voii Sale! Când poți spune la fel ca apostolul Pavel: „Mi-*am isprăvit alergarea…”, ai trăit o viață plină de semnificație și care contează cu adevărat.
Așadar, pe cine folosește Dumnezeu? Pe cei care sunt pregătiți!
Indiferent dacă ești chemat să te implici în afaceri, în artă, în educație, în politică, în medicină sau în lucrarea creștină, acest principiu este neschimbător: oportunitatea le iese în cale celor pregătiți! Asta înseamnă că fiecare experiență din viață are o însemnătate. Benjamin Disraeli a spus: „Secretul succesului în viață este să fii pregătit atunci când a sosit timpul.” Această afirmație din anii 1800 este valabilă și astăzi. Cu alte cuvinte: „Secretul succesului stă în perseverența cu care îți urmărești scopul.”
De asemenea nu este suficient doar să te pregătești; trebuie să rămâi pregătit. Înțeleptul Solomon scrie: „Ţine învăţătura… păstreaz-o, căci ea este viaţa ta.” (Proverbele 4:13) Cunoștințele în aproape orice domeniu se dublează tot la 5 ani și dacă nu continui să crești, ajungi să ai niște competențe învechite care nu se vor mai potrivi cu provocările lumii în care trăiești. Și încă un lucru: pregătirea nu începe cu ceea ce faci, ci cu ceea ce crezi! Când crezi că succesul de mâine depinde de pregătirea de astăzi, vezi ziua de astăzi diferit. Se spune că regina Elisabeta I le-ar fi oferit medicilor regali jumătate din proprietățile sale, dacă îi puteau prelungi durata de viață. Dar, bineînțeles că medicii nu au putut!
De aceea Biblia ne spune (în Psalmul 90:12) că este important să învățăm „să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” Doamne, ajută-ne!

https://www.youtube.com/watch?v=Zsl6Yo3h-V0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 10:1-13
Derulând exemplul lui Israel, Pavel ne ajută să evaluăm copleşitoarea responsabilitate a creştinilor de nume. Priviţi din afară, ei au avut parte de binecuvântări spirituale de excepţie: Domnul Hristos, lucrarea Sa, Duhul Său, Cuvântul Său (v. 3,4). Dumnezeu însă (privind înăuntru) nu poate găsi plăcere în cea mai mare parte dintre ei, pentru că le lipseşte credinţa (v. 5; Evrei 10.38). Prin istoria poporului în pustiu, Duhul lui Dumnezeu ne dă un trist exemplu despre ceea ce inimile noastre sunt în stare să producă, chiar sub mantaua creştinismului: pofte, idolatrie, cârtiri. El ne avertizează solemn cu privire la ce „răsplată” au aceste roade ale cărnii ~ deşi harul lucrează în favoarea celui credincios.
Ori Ispititorul tocmai acest rău, care este activ în noi, caută să–l facă să se manifeste, prin ofertele lui, ca să ne facă să cădem. Şi aceasta cu siguranţă în momentul când ne–am putea crede pe picioare prin forţe proprii (v. 12). Dar „Dumnezeu este credincios”: ce încurajare să ne gândim la aceasta! Cunoscându–ne slăbiciunea, El nu–i va permite lui Satan să ne ispitească mai mult decât poate fiecare îndura (vezi Iov 1.12; 2.6). El a pregătit înaintea încercării o ieşire victorioasă (v. 13). Să ne sprijinim pe aceste promisiuni de fiecare dată când se prezintă vrăjmaşul. Da, Dumnezeu este credincios!

DOMNUL ESTE APROAPE
29 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=-88LThTitm8
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Iosafat a avut avere și onoare din belșug și s-a încuscrit cu Ahab.
2 Cronici 18.1
Lecții din viața lui Iosafat (3) – Decizii și consecințe
Iosafat a avut bogății și onoare din belșug, iar toate acestea fiindcă Domnul era cu el (2 Cronici 17.3). La fel și noi ne putem bucura de binecuvântările noastre spirituale în Hristos atunci când Duhul Sfânt nu este întristat în noi și ni le poate comunica fără piedică.
Faptul că Iosafat a fost astfel binecuvântat a exercitat o influență puternică asupra celor din jurul lui. Însă cum a folosit el această influență? Citim că el „a fost în pace cu împăratul lui Israel” (1 Împărați 22.44). A ne folosi influența pentru a rămâne în pace și pentru a produce pace este un lucru excelent, căci suntem îndemnați să trăim în pace cu toți oamenii, dacă este posibil. Uneori nu este posibil, fiindcă ar fi împotriva învățăturii și principiilor aflate în Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, dacă este posibil, atât cât depinde de noi, trebuie să căutăm să fim în pace cu toți (Romani 12.18). Astfel, în această privință, Iosafat a folosit foarte bine influența sa. Însă, a fi în pace cu toții oamenii nu înseamnă că trebuie să căutăm să ne asociem sau să ne aliem cu ei (2 Corinteni 6.14).
Din nefericire, citim că Iosafat s-a încuscrit cu Ahab. Poate că, la început, totul părea bine: o nuntă frumoasă, consolidarea păcii, perspective politice atrăgătoare. Relația dintre cele două împărății s-a detensionat – „Și, după câțiva ani, a coborât la Ahab, în Samaria. Și Ahab a înjunghiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi” (2 Cronici 18.2). Lucrurile păreau să meargă bine, însă, mai târziu, această decizie urma să aibă un impact negativ profund asupra împărăției, atunci când Ioram avea să împărățească, și consecințe aproape catastrofice asupra casei lui David, atunci când Atalia avea să preia tronul prin violență.
Nu întotdeauna putem prevedea consecințele deciziilor noastre! Însă, dacă umblăm conform Cuvântului lui Dumnezeu, Domnul ne va păzi, ne va călăuzi și ne va da pacea Sa.A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=YCtSsTl6shw

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/
Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5.45
Și peste cei buni și peste cei răi
Soarele și ploaia, atât de necesare vieții, nu ne-au lipsit de când ne știm. De cuvintele versetului de astăzi nu se îndoiește nimeni! Nu există nicio îndoială nici cu privire la prima și nici la a doua parte a versetului. Oamenii răi și nedrepți au parte, la fel ca cei buni și drepți, și de beneficiile soarelui și de cele ale ploii.
Dar gândul principal al versetului este însă că: Dumnezeu face! Am putea oare considera că este o contradicție vorbindu-se aici despre Dumnezeu, când de fapt predomină legile naturii? Vă răspundem cu o altă întrebare: Cine a creat și cine guvernează aceste corelații extraordinar de complicate? De la începutul creației, Dumnezeu a făcut să strălucească soarele și să vină precipitații, susținând „toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale” (Evrei 1.3). Privite astfel, aceste fenomene naturale vitale primesc un sens mai profund. Dumnezeu menține totul, indiferent de ceea ce gândesc oamenii. Unii se răzvrătesc împotriva Lui, alții Îi neagă existența. Și totuși, Dumnezeu face ca soarele să răsară peste toți și El trimite ploaie peste oricine.
Oare noi am face așa ceva pentru împotrivitorul nostru? Să admirăm răbdarea lui Dumnezeu cu creaturile Sale rebele, precum și bunătatea Lui revărsată peste noi toți!
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 3.1-11 · Marcu 8.14-26

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/motivatia-corecta/
MOTIVAȚIA CORECTĂ – Fundația S.E.E.R. România
„Căci… primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.” (Evrei 11:5)
Dacă ai avut parte de respingere, în copilăria ta, acest lucru se manifestă printr-o dorință de izolare, de retragere sau prin impulsul constant de a „dovedi cine ești.” Cineva a spus: „Încă îl mai aud pe tata strigând și spunându-mi că nu se va alege nimic bun de mine și nu voi realiza nimic în viață. Cu cât striga mai mult, cu atât mai hotărât eram să-i dovedesc că greșește!” Ți s-a vorbit sau ți se vorbește într-un mod nepotrivit și ție? Dacă da, ascultă mai departe!
Biblia ne spune că Enoh „primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.” Cum? „Prin credință” (Evrei 11:5). Dumnezeu te vede altfel decât te văd părinții și prietenii tăi! Acceptarea lor se bazează deseori pe faptele tale, în timp ce acceptarea lui Dumnezeu se bazează pe identitatea ta. Apostolul Pavel a scris: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21) Dumnezeu ne vede înfășurați în neprihănirea lui Hristos; de aceea, suntem întotdeauna acceptați.
Asta nu înseamnă că nu trebuie să muncești, înseamnă să muncești având motivația corectă. În loc să faci eforturi pentru a obține aprobarea lui Dumnezeu, tu Îi slujești din dorința de a-I mulțumi. Odată ce ești conștient că identitatea și valoarea ta nu sunt legate de mașina pe care o conduci, de casa în care trăiești, de cât câștigi sau de oamenii cu care interacționezi, motivația ta se schimbă! În loc să fii preocupat de cartierul în care locuiești, devii preocupat de vecinii tăi. În loc să fii focalizat pe câștig și pe profit, vei fi preocupat de susținerea financiară a Împărăției lui Dumnezeu. În loc să-ți faci griji cu privire la funcția pe care o ocupi, scopul tău va fi să fii cel mai bun și să muncești cu integritate. Cu alte cuvinte, în loc să te limitezi la munca asiduă, muncește având motivația corectă!

https://www.youtube.com/watch?v=4Wb9s_r1Rb4

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 9:1-27
Umflaţi prin darurile şi prin cunoştinţele lor, unii oameni îşi atribuiseră un loc cu greutate în adunarea din Corint. Şi, cum pentru a te ridica singur impune întotdeauna a–i înjosi pe alţii, ei veniseră să conteste autoritatea apostolului, adică pe cea a lui Dumnezeu. Pavel se vede prin aceasta nevoit să–şi justifice slujba şi purtarea. A evangheliza era datoria sa, primită din gura Domnului, iar el nu se împotrivise viziunii cereşti (Fapte 26.17–19).
Iudeilor, el le prezenta pe Dumnezeul lui Israel, responsabilitatea lor în respingerea Salvatorului, pe Fiul lui David şi iertarea de păcate (Fapte 13.38). Celor dintre naţiuni, idolatri, le vorbea despre Dumnezeul unic, plin de răbdare faţă de făptura Lui, căreia îi porunceşte să se pocăiască (Fapte 17.22). Pavel avea neîncetat înaintea ochilor preţul care avea să încununeze eforturile sale: toate sufletele salvate prin lucrarea sa (1 Tesaloniceni 2.19; Filipeni 4.1). Îndreptat spre ţintă, el aleargă ca un atlet pe stadion, disciplinându–şi cu stricteţe trupul, negândindu-se decât la victorie. Campionul sportiv nu are însă înaintea lui decât o glorie efemeră, lauri care mâine vor fi uscături (v. 25). Alergarea noastră creştină are ca miză o cunună care nu se veştejeşte. Să alergăm fiecare în aşa fel încât s–o câştigăm (v. 24)!

%d bloggers like this: