Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2015

 1c2d580c4ac14c3c87fd1ace869722f312115737_1003360006392742_7911058939445078347_n12049540_1506513539669571_6383081604019422473_n

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

1 OCTOMBRIE

Pe culmi spirituale

  l-a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Marcu 9:2

Cu toţii am avut momente de înălţare pe culmi spirituale, când am văzut lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu şi am vrut să rămâ­nem acolo. Dar Dumnezeu nu ne lasă niciodată să rămânem acolo. Testul vieţii noastre spirituale este să avem puterea de a coborî; dacă avem putere doar să urcăm, ceva nu este în ordine. E înălţător să fii pe munte cu Dumnezeu, dar omul ajunge acolo numai pentru ca, după aceea, să coboare în valea celor stăpâniţi de diavol, pentru a-i ridica. Noi nu suntem făcuţi pentru munţi, pentru răsărituri şi pentru lucrurile care încântă ochiul; aceste lucruri sunt menite a fi momente de inspiraţie, doar atât. Suntem făcuţi pentru vale, pentru lucrurile obişnuite ale vieţii, şi aici trebuie să ne dovedim caracterul.  Egoismul spiritual vrea întotdeauna să rămână pe munte. Simţim că am putea să vorbim şi să trăim ca îngerii dacă am putea să rămânem pe munte. Momentele de înălţare sunt excepţionale, ele îşi au semnificaţia lor în viaţa noastră cu Dumnezeu, dar trebuie să fim atenţi ca  nu cumva egoismul nostru spiritual să facă din ele singurele momente valoroase.Noi suntem în stare să credem că tot ce se întâmplă trebuie transformat în învăţături folositoare, dar, de fapt, trebuie transformat în ceva mai bun decât învăţăturile: în caracter Muntele nu este făcut să ne înveţe ceva, ci să facă ceva din noi. Este o mare cursă să întrebi mereu: ,.La ce foloseşte această experienţă?” Nu putem măsura niciodată astfel lucrurile spirituale. Momentele de pe vârful muntelui sunt momente rare şi ele îşi au rostul lor în planul Lui Dumnezeu.TOATA LUNA AICI:TOTUL PENTRU GLORIA LUI de OSWALD CHAMBERS-OCTOMBRIE

 12003961_999674590094617_1066020709716989332_n12034471_1000859006642842_401560889880600611_o

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

de  Fritz BERGER

1 Octombrie

“Iată, Dumnezeul nostru, căruia Ii slujim poate să

 ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate

 din  mâna ta, împărate”. Daniel 3:17.

Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip mare de aur, care avea înălţimea de 60 de coţi şi avea lăţimea de 6 coţi. Apoi a poruncit să cheme pe satrapi, pe îngrijitori şi pe guvernatori, pe judecători, pe vistiernici, pe legiuitori, pe sfătuitori şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului de aur. Și când va suna trâmbiţa, să se arunce cu faţa la pământ şi să se închine statuii. Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins. Erau şi trei iudei acolo, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego care nu s-au închinat statuii. Ei au fost aşezaţi să administreze ţinutul Babilonului. Ei nu au ascultat porunca împăratului şi nu s-au închinat dumnezeilor lui. Ei au fost pârâţi şi împăratul i-a chemat la el şi le-a zis: “înadins oare, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur, pe care l-am înălţat? Acum fiţi gata şi în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Si care este dumnezeul acela, care vă va scoate din mâna mea?” (vers.14-15). Întotdeauna au fost oameni care s-au închinat unor statui ca şi la Dumnezeu. Şi nu trebuie să fie cineva înţelept pentru ca să vadă, că un astfel de chip, statuie, nu poate ajuta. Trebuie să ne întrebăm: “Oare de ce nu vor oamenii să se închine lui Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului? Nu putem înţelege, cum poate fi un om aşa de închis la minte. Satana este cel care duce în eroare şi cel care nu se întoarce la Dumnezeu, rămâne sub stăpânirea Satanei.TOATA LUNA AICI:MÂNTUIREA PRIN HRISTOS de Fritz Berger Octombrie (1)

 12015074_992810950780981_6409345068363579914_o1525382_1001028729959203_5933756208944661984_n

DOMNUL ESTE APROAPE

CALENDAR BIBLIC

1 OCTOMBRIE

Și s-a umplut casa de mirosul mirului. loan 12,3

Casa din Betania era pentru Domnul Isus ca o oază în pustie. În această casă El a găsit pe cele două surori și pe fratele lor a căror inimi îl iubeau și îl recunoșteau pe Domnul. Desigur că Maria l-a recunoscut cel mai bine deoarece când venea la ei, ea își lua locul la picioarele Lui pentru a-l asculta. Celelalte lucruri pământești rămâneau pe urmă. In aceste situații ea putea spune ca mireasa din Cântarea Cântărilor: „Cu așa drag stau la umbra Lui și rodul Lui este dulce pentru cerul gurii mele.” (Cânt. Cânt. 2.3); sau: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele.” (Ier. 15.16). Această „parte bună” i-a dat Măriei mai multă înțelepciune pricepere și cunoștință despre Domnul decât umblarea zilnică a celor doisprezece ucenici cu El. În loan 12 o găsim iarăși pe Maria la picioarele lui Isus, dar de data aceasta nu ca să primească ceva, ci pentru a-I dărui ceva Mântuitorului. Numai șase zile mai erau până la Paște, ultimele zile pe care Domnul le mai sărbătorea cu ucenicii, apoi trebuia să moară ca adevăratul Miel Pascal. Maria plină de înțelepciunea duhovnicească pe care a dobândit-o în decursul șederii ei la picioarele Domnului, a folosit ultimul prilej și L-a uns pe Domnul înaintea morții Lui. Prețul acestui mir curat a fost de trei sute de dinari, aceasta fiind plata unui ziler pe un an, după Matei 20.2. Toată casa s-a umplut de acest mir curat și a fost o mare îmbărbătare pentru inima Domnului. Prețul Persoanei lui Isus era pentru inima acestei ucenice atât de mare, încât a dat TOTUL pentru El. Oare să fie adorarea noastră mai mică la Masa Domnului decât umplerea casei cu mirul cel curat?

Dacă sufletele noastre se varsă în jertfe de laudă și de mulțumire „de bună voie”, s-o facă prin puterea Duhului Sfânt. în felul acesta adorarea noastră va avea frumusețea mirosul, adâncimea și înălțimea care vin din cer.TOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE-CALENDAR BIBLIC – OCTOMBRIE12019963_992793274116082_5433779554305003042_n

12017649_999605263434883_4837262691895166249_o

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

1 OCTOMBRIE

Doamne, ia-mă în planurile Tale şi foloseşte-mă pentru slava Ta. Cu privire la Colegiul acesta, fie ca nici o exaltare a noastră să nu împiedice ceea ce lucrezi Tu. Corectează-ne măsura şi sensibilitatea până va fi uşor să-Ţi împlineşti planurile prin noi.TOATA LUNA AICI:BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU-OSWALD CHAMBERS+OCTOMBRIE12027153_997823766946366_3918201877192982559_o

12017652_548324401986892_6842105084507704136_o

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Diminea
ţa şi Seara

1 OCTOMBRIE

Dimineața

Roade bune, noi şi vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.  Cântarea Cântărilor 7:13

Soţia doreşte să-i dăruiască Lui Isus tot ce produce. Inimile noastre au „tot felul de roade” (Cânt 7:13), „noi şi vechi”, pregătite pentru Prea Iubitul nostru. In toamna aceasta bogată în roade, să ne păzim recoltele. Avem roade „noi”. Dorim să simţim viaţă nouă, bucurie nouă, recunoştinţă nouă. Dorim să luăm noi hotărâri şi să îndeplinim lucrări noi. Inimile noastre înmuguresc de rugăciuni noi, şi sufletele noastre se angajează în eforturi noi. Dar avem şi roade „vechi”. Una este dragostea dintâi. Ce fruct ales! Isus se desfată în el. Apoi este prima noastră credinţă. Este credinţa simplă prin care, neavând nimic, am ajuns să avem totul. Este bucuria momentului în care L-am cunoscut pe Domnul; să o readucem la viaţă. Avem apoi amintirile făgăduinţelor. Cât de credincios a fost Dumnezeu! Pe timp de boală, El ne-a vegheat la căpătâi cu blândeţe! Când am trecut prin ape adânci, El ne-a ridicat deasupra! Din cuptorul de foc, El ne-a scos cu îndurare. Roade vechi, într-adevăr! Avem multe roade vechi, fiindcă îndurările Lui au fost mai multe decât perii capului nostru. Trebuie să regretăm vechile păcate, dar am avut vremuri de căinţă date de El, vremuri în care am plâns la piciorul crucii şi am învăţat meritele sângelui Său. Avem roade în dimineaţa aceasta, roade vechi şi roade noi; dar principalul este că ele sunt pregătite pentru Isus. Într-adevăr, aceasta este cea mai bună şi mai primită slujbă, în care Isus este sprijinul sufletului, iar slava Sa este sfârşitul tuturor eforturilor noastre. Să ne pregătim roadele numai pentru Isus. Să le scoatem la iveală atunci când El este cu noi, şi să nu le lăsăm Ia vederea oamenilor. Isuse, vom răsuci cheia de la poarta grădinii noastre, şi nimeni nu va intra să fure roadele bune care au crescut pe pământul udat de sângele Tău. Tot ce este al nostru va fi al Tău şi numai al Tău, Isuse, Prea Iubitul nostru.12006301_993503167378426_7412899330121264078_n

12030375_1001005653294844_3131215923943506682_o

1 OCTOMBRIE

Seara

Domnul dă îndurare şi slavă.Psalmi 84:11

Bunătatea este înscrisă în natura Lui Iehova. El găseşte plăcere în a dărui. Darurile Sale sunt extrem de valoroase, şi gratuite ca şi lumina soarelui. El dă har aleşilor Săi pentru că vrea, celor răscumpăraţi din cauza legământului Său, celor chemaţi din cauza făgăduinţei, credincioşilor fiindcă îl caută, păcătoşilor fiindcă au nevoie. El ne dă har din belşug, la timp, constant, repede, cu putere – dublând valoarea binecuvântării prin modul în care este oferită. El oferă har gratis, în toate formele, poporului Său. El le toarnă mereu şi din belşug în suflete har mângâietor, păstrător, sfinţitor, conducător, instructiv şi ajutător. El ne va da întotdeauna har îmbelşugat, orice ni s-ar întâmpla. Chiar dacă ne îmbolnăvim, Domnul ne dă har. Chiar dacă trecem prin sărăcie, harul ne este asigurat. Chiar dacă vine moartea, harul luminează ca o candelă în cele mai întunecoase momente. Cititorule, ce binecuvântare mare ţi-a dat Dumnezeu, acum când frunzele toamnei ruginesc pe cărări şi anotimpurile trec şi vin, să te bucuri de o făgăduinţă care nu piere: „Domnul dă îndurare si slavă”. Conjuncţia „si” este ca un piron de diamant care leagă prezentul de viitor, fiindcă îndurarea şi slava merg întotdeauna împreună. Dumnezeu le-a căsătorit, şi nici una nu poate divorţa. Domnul nu va refuza slava cuiva atunci când i-a garantat acelei persoane dreptul de a trăi în îndurarea Sa. Într-adevăr, slava nu este altceva decât harul în haine de duminică, harul în plină floare, harul asemeni fructelor de toamnă – coapte și desăvârşite. Nimeni nu poate spune cât de curând vom ajunge în slavă! S-ar putea să vedem Cetatea Sfântă înainte de sfârşitul lui octombrie. Oricum, fie că este vorba de un interval lung sau de unul scurt, vom fi slăviţi peste putin timp. Domnul va oferi slavă aleşilor Săi – slava cerului, slava veşniciei, slava lui Isus, slava Tatălui. Slăvi este făgăduinţa de excepţie a unui Dumnezeu credincios!

Două inele aurite într-un lanţ ceresc, din veşnicii:

Cei ce trăiesc prin har, curând şi slavă vor primi.TOATA LUNA AICI:CHARLES H. SPURGEON- Meditatii de dimineata si seara-OCTOMBRIE12011121_991566544238755_5801558796635490789_n

 12009797_1000011860060890_632925721249074566_n

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 OCTOMBRIE

UN LEGĂMÂNT DE CARE EL ÎŞI ADUCE AMINTE

El a dat hrană celor ce se tem de El; El îşi aduce aminte pururea de legământul Lui.  Psalmul 111.5

Cei ce se tem de Dumnezeu, nu se tem de lipsuri. Ani îndelungaţi Dumnezeu a găsit totdeauna cu ce să îi hrănească pe copiii Săi, fie în pustie, fie la pârâul Cherit sau în timpul robiei, ca şi în timpul foametei. Până acum Domnul ne-a dat zi de zi pâinea noastră cea de toate zilele şi noi nu ne îndoim că El va continua să ne hrănească până când nu va mai fi nevoie.Chiar cele mai mari şi mai înalte binecuvântări din Legământul Harului, El nu va înceta să le răspândească peste noi, după nevoile noastre. El îşi aduce aminte de legământul pe care l-a încheiat cu noi şi nu lucrează niciodată ca şi cum I-ar părea rău că l-a încheiat. El îşi aduce aminte de acest legământ chiar când noi îl ispitim ca să ne nimicească. El nu uită să ne iubească, să ne păzească şi să ne încurajeze, aşa cum a făgăduit. Toate făgăduinţele din legământul Său, le are mereu sub ochi, şi El nu va îngădui ca vreun cuvânt al Său să cadă la pământ. Iată că noi îl uităm prea adesea pe Dumnezeul nostru, pe când El Se gândeşte mereu la noi cu dragoste. El nu poate să uite pe Fiul Său, care este chezaşul Legământului Său, nici pe Duhul Sfânt, care este elementul de legătură al Legământului, nici slava Sa care este legată de acest Legământ. „De aceea temelia lui Dumnezeu rămâne tare” şi nici un credincios nu poate pierde moştenirea dumnezeiască la care are drept prin acest legământ.TOATA LUNA AICI:TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- OCTOMBRIE12002501_997850446943698_5750620886262000108_o

 12038572_1000097423385667_4456904125151323828_o

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-OCTOMBRIE 2015

1 OCTOMBRIE. LUPTĂ-TE PENTRU CĂSNICIA TA (1)

„Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc” (Psalmul 127:1)

E simplu să ţii minte locul şi data în care te-ai căsătorit, dar uneori trecem cu vederea motivul. Dumnezeu a creat-o pe Eva deoarece ştia că Adam se simţea singur şi incomplet. Prin urmare, dacă scopul căsniciei este apropierea dintre doi oameni, duşmanul căsniciei este depărtarea. Dar problemele se ivesc atunci când te aştepţi ca partenerul/a tău/ta să împlinească până şi cea mai mică nevoie a ta. Numai Dumnezeu poate face asta! Un bărbat şi-a întrebat prietenul: „Cum se face că nu te-ai căsătorit niciodată?” Acesta a răspuns: „Pentru că am căutat femeia perfectă”. „Şi nu ai găsit-o?” l-a întrebat prietenul. „Ba da, cum să nu, dar ghinionul meu – ea căuta bărbatul perfect”. Biblia spune: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). E posibil să găsim o căsnicie desăvârşită? Nu, însă când doi oameni se învoiesc să se dăruiască în întregime unul altuia, se pot apropia destul de mult de acest ideal. Dintr-un sondaj de opinie efectuat pe o mie de cupluri căsătorite, se desprind zece motive pentru care oamenii au spus că sunt nefericiţi. 1) Nu gândeau la fel în multe domenii. 2) Ştiau foarte puţine lucruri despre sentimentele celuilalt. 3) Şi-au spus lucruri jignitoare unul altuia. 4) S-au simţit neiubiţi. 5) S-au simţit subapreciaţi. 6) N-au avut cui se cofensa. 7) Fiecare avea impresia că dăruia mai mult decât celălalt. 8) Rareori îşi făceau complimente unul altuia. 9) Aveau nevoie de mai multă afecţiune. 10) Nu puteau discuta unul cu celălalt. Întrucât Dumnezeu a încheiat prima căsătorie, ai putea începe prin a discuta cu El despre căsnicia ta.TOATA LUNA AICI:CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI-OCTOMBRIE 2015

 11947706_992408710821205_590801517614923972_ounnamed (10)

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 OCTOMBRIE

«Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.» ROMANI 5,8

Duhul Sfânt ne îndreaptă mereu cu faţa spre Isus, dovada vie a dragostei lui Dumnezeu revărsate din cer pentru noi. Când Iosif, fiul preferat al lui Iacov, a fost vândut de fraţii săi geloşi unei caravane de ismaeliţi care se îndrepta spre Egipt, el nu ştia că Dumnezeu avea planuri mari şi pline de binecuvântare pentru viaţa lui. Mai mult chiar, în Iosif (care a fost vândut la sugestia fratelui său Iuda pentru 20 de arginţi Dumnezeu L-a prefigurat în mod profetic pe Isus Hristos care, secole mai târziu, a fost vândut de Iuda Iscarioteanul pentru 30 de arginţi. Ce dragoste nemărginită şi primitoare! «Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică» (loan 3,16). Acceptă dragostea şi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta! El vrea ca Domnul Isus Hristos să Se reflecte prin viaţa ta şi astfel dragostea Sa nesfârşită să-ţi inunde inima. Acest lucru intenţiona apostolul Pavel să zică când a exclamat: «Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Cristos chip în voii» (Gal. 4,19). El ne-a atras atenţia că trebuie să devenim una cu Isus Hristos într-o asemenea măsură încât să fim gata să acceptăm cu bucurie şi încredere orice cale pe care Dumnezeu în dragostea Sa doreşte ca noi să o urmăm TOATA LUNA AICI:WIM MALGO-MEDITAŢII ZILNICE OCTOMBRIE12004128_992846327444110_6140856719849554392_n

 12028638_1000137543381655_1631010786964888895_o

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV-CORECTATA

Joi  1   Octombrie

Şi, ieşind, El a văzut o mare mulţime şi I s‑a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor …Şi, poruncind mulţimilor să stea jos pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind spre cer,   a binecuvântat şi, frângând pâinile, le‑a dat ucenicilor, şi ucenicii mulţimilor.        Matei 14.14,19

Minunat Mântuitor! Deşi fusese lepădat ca Împărat de către cei din poporul Său, totuşi, în marea Sa îndurare, a continuat să le poarte de grijă în multe feluri. Mai întâi i‑a vindecat pe cei bolnavi; apoi le‑a dat să mănânce. Să remarcăm că le‑a spus mai întâi să stea jos. Adesea noi ne grăbim prea mult, însă Domnul doreşte să fim într‑o stare de odihnă, pentru a putea, din punct de vedere spiritual, mânca şi digera (vedeţi Psalmul 23). De asemenea, Domnul Îşi îndreaptă privirile către Dumnezeu; El, Omul dependent, priveşte spre cer şi Îl binecuvântează pe Dumnezeu. Ce lecţie pentru noi, de a ne baza pe Dumnezeu şi de a‑I da, prin credinţă, locul şi gloria pe care le merită!Înmulţirea pâinilor şi a peştilor reprezintă mai mult decât satisfacerea nevoilor fizice, deşi Domnul Se îngrijea şi de aceste nevoi. În Scriptură, a mânca reprezintă un proces de formare. Mai întâi vine apetitul – suntem atraşi de hrana Sa. Apoi, înainte de a ne hrăni, El frânge pâinile; poate că aceasta semnifică faptul că S‑a oferit pe Sine Însuşi. Domnul ia cantitatea de hrană care ne stă la dispoziţie în Scriptură şi o „frânge“, pentru a o aduce la nivelul nostru şi pentru ca noi să o putem digera. Cele cinci pâini pot semnifica ceea ce omul poate face în responsabilitatea sa, iar cei doi peşti pot ilustra ceea ce doar Dumnezeu poate face, pregătind peştii şi aducându‑i în năvod. Acestea nu pot fi făcute decât de El, însă Domnul îi implică şi pe ucenicii Săi aici.Astăzi, cei credincioşi sunt ucenicii Săi. Ei Îl reprezintă pe Împăratul lepădat de oameni. El doreşte ca ei să se implice în ceea ce este folositor pentru alţii. După ce i‑a trimis pe ucenici pe malul celălalt şi după ce a dat drumul mulţimilor, Domnul a rămas pe munte pentru a Se ruga pentru ei (Matei 14.23).A. E. BouterTOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE – GBV-OCTOMBRIE (1)

11224459_10153018966907041_6765742098031371571_n

10353554_992846227444120_1478503500861004513_nMANA DE DIMINEAŢĂ

OCTOMBRIE   1

Şi Cel care ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu, care ne-a şi pecetluit şi ne-a pus în inimi arvuna Duhului”.          2 CORINTENI 1:21-22

Care este această ungere a Duhului Sfînt şi pentru ce avem nevoie de ea? Ungerea ne dă posibilitatea de a pătrunde lucrurile duhovniceşti. Una din lipsurile tragice ale Adunării Lui Dumnezeu, este lipsa de discernământ a puterilor spirituale care lucrează în lume. Rezultatul este că mulţi credincioşi trăiesc într-o nepăsare uimitoare, fără să deosebească în ceea ce văd, aud şi citesc duhurile premergătoare ale lui Anticrist. De aceea, cînd Domnul face să fie auzit Cuvântul Său, ei dau adeseori dovadă de lipsă de înţelegere şi se împotrivesc mesajului Său. Rezultă din aceasta o întunecime spirituală de care ei adesea nu-şi dau seama.Ungerea ne face să pricepem vremurile, lucrurile şi valorile spirituale, divine sau satanice pentru ca, prin credinţă să ştim să vedem biruinţa finală a Domnului Hristos în luptele care se pregătesc. Ea ne smulge din toropeală şi deseori din voia noastră rea. Totuşi Dumnezeu nu ne-o impune; El, uneori, ne lasă să facem experienţe neplăcute. Dar dacă venim smeriţi la cruce ca să mărturisim atâtea întinări şi întunecimi spirituale, şi cerem curăţirea prin sîngele scump al Domnului Isus, El va răspunde dorinţei noastre de a primi această ungere.Ungerea protejează pe copilul lui Dumnezeu. Duhul Sfînt ne spune că sîngele lui Isus Hristos ne acoperă şi ne curăţeşte zi după zi. Dacă rămînem în părtăşie cu El, ungerea Lui ne apără de pericole. Atunci vom veghea la tot ce facem, ascultăm sau citim; prin ascultare de Tatăl nostru ceresc, ungerea Duhului Sfînt ne va impune o disciplină strictă. O viaţă creştină   uşoară   îi   face   pe   credincioşi   superficiali,   nedisciplinaţi   şi sentimentali.Ungerea dă celui credincios posibilitatea de a împlini slujba lui Dumnezeu aşa cum trebuie. Slujirea aceasta emană din Locul Preasfânt, unde noi primim tot ce ne trebuie direct din mâna Sa. Să ne cercetăm inimile şi cugetele pentru a vedea dacă avem această ungere a Duhului sau n-o avem, şi să ne rugăm ca Domnul să ne arate realitatea.Să nu confundăm ungerea cu Duhul Sfânt cu pecetluirea cu Duhul Sfânt. Aceasta din urmă o primeşte oricine se întoarce la Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus (Ef. 1:13) pe când ungerea cu Duhul Sfînt este plinătatea Lui. “Fiţi plini de Duhul” (Ef. 5:18).TOATA LUNA AICI:MANA DE DIMINEATA_OCTOMBRIE (1)vodopad-1-1024

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

VOLUMUL 2

1 Octombrie

2 Cronici 7.11-22

Casa a fost terminată şi inaugurată. În răspunsul pe care i-l dă lui Solomon, Domnul declară că a sfinţit-o pentru ca Numele Lui să rămână în ea pe vecie (v. 16,20). Binecuvântată asigurare! Ceea ce caracterizează astăzi reuniunea credincioşilor în mijlocul cărora Domnul Isus a promis să fie prezent este faptul că ei se adună în Numele Domnului (Matei 18.20). In consecinţă, vine şi responsabilitatea serioasă de a nu tolera aici nimic care să dezonoreze acest Nume şi această prezenţă. Tocmai în acest sens îl avertizează Domnul pe Solomon, începând cu v. 19.În acelaşi timp, prezenţa Domnului în mijlocul alor Săi le garantează tot ceea ce sufletele lor au nevoie. Cum se face atunci că unele strângeri laolaltă se desfăşoară ca pe un drum bătătorit, lâncezind în rutină? Cu siguranţă le lipseşte ceva şi este evident că nu mai reprezintă împli­nirea promisiunii Domnului. Ne întristează s-o spunem, ceea ce lipseşte este credinţa, încrederea mea în prezenţa Lui, care este suficientă ca să mă binecuvânteze din abundenţă şi să mă binecuvânteze acolo.Să remarcăm cum răspunsul divin urmează în detaliu rugăciunea împăratului din capitolul precedent. Compa­raţi, de exemplu, v. 15 din cap. 7 cu v. 40 din cap. 6. Da, să aşteptăm din partea lui Dumnezeu binecuvântări sigure. Lui îi face plăcere să ni le acorde.TOATA LUNA AICI:SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

12027283_548324091986923_440820724802550569_o

Flames from the Butte fire rise over a pasture in Mountain Ranch, California September 11, 2015. Evacuation orders were expanded to thousands of homes in northern California's Sierras on Friday as the rapidly spreading wildfire roared for a third day through drought-parched timber and brush, threatening mountain communities. REUTERS/Noah Berger TPX IMAGES OF THE DAY - RTSQBE
IZVOARE ÎN DEŞERT

1 Octombrie

Este spre binele meu că m-ai smerit.

(Psalmul 119:71)

Este un eveniment remarcabil al naturii că cele mai splendide culori de plante se găsesc pe cei mai înalţi munţi, în locurile cele mai expuse la intemperii. Cei mai minunaţi licheni şi muşchi, precum şi cele mai frumoase flori sălbatice, abundă sus pe piscurile bătute de vânt şi devastate de furtună.Una din cele mai minunate game de culori vii pe care am văzut-o vreodată a fost mai sus de marele Saint Bernard Hospice (Hanul Sfântului Bernard) lângă vârful de zece mii de picioare al Muntelui Cenis din Alpii francezi. Toată faţa unei stânci masive era acoperită cu licheni de un galben viu uimitor, care străluceau în lumina soarelui ca un zid auriu care protejează un castel încântător. În mijlocul singurătăţii şi aridităţii acelei mari altitudini şi expuşi celor mai puternice vânturi ale cerului, aceşti licheni etalau o culoare glorioasă pe care niciodată n-au avut-o la adăpost în vale.Când scriu aceste cuvinte, am două exemplare din acelaşi tip de licheni înaintea mea. Unul este din această zonă Saint Bernard, şi celălalt este de pe zidul unui castel scoţian, care este înconjurat de platani. Diferenţa dintre formele şi coloritul lor este de-a dreptul izbitoare. Cel crescut în mijlocul furtunilor puternice de pe piscul muntelui are o culoare galbenă minunată ca a unei primule, este lucios şi are o formă bine definită. Dar cel cultivat în mijlocul aerului cald şi al ploilor blânde din valea joasă are o culoare ştearsă, ruginie, nu este lucios şi are o formă indistinctă şi spartă.Nu este la fel cu un creştin care este necăjit, bătut de furtună şi lipsit de confort? Atât timp cât furtunile şi dificultăţile îngăduite de providenţa lui Dumnezeu nu bat asupra unui credincios iar şi iar, caracterul lui apare cu pete şi cu defecte. Însă încercările alungă efectiv norii şi umbrele, desăvârşesc forma caracterului său, şi dau strălucire şi binecuvântare vieţii lui.

În mijlocul listei mele de binecuvântări infinite

Stă aceasta cel mai în faţă, pentru care inima mea a sângerat;

Pentru toate Te binecuvântez, dar cel mai mult pentru cele grele.

                                                                                                 Hugh MacmillanTOATA LUNA AICI:IZVOARE IN DEŞERT- OCTOMBRIE (1)12001073_950824521654044_1888492885530613041_o

12027516_548324311986901_4411163854927382225_n

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 octombrie

Text: Psalmul 119:49-56   

O MUZICĂ BUNĂ

Orânduielile Tale sunt prilejul cântărilor mele,

 în casa pribegiei mele. Psalmul 119:54

Să cânţi bine nu înseamnă numai să loveşti notele corect şi la timpul potrivit. H.V. Morton a descoperit acest lucru în catedrala  engleză Winchester. Împreună cu un grup de turişti, a urcat în turn ca să vadă clopotele. Ghidul le-a spus să ia fiecare câte una din frânghiile clopotelor şi să tragă de ele atunci când el va face un semn. Făcând astfel, fiecare la rândul lui, s-a produs melodia cântării: „Fii cu mine”. Ei au fost uimiţi, dar atât a fost totul. Ei au recunoscut melodia, dar nu se putea zice că au produs o muzica melodioasă.

Viaţa creştină trebuie să producă muzică. Dar ea nu va reuşi numai prin respectarea în mod mecanic a unor anumite reguli. Ştim cu toţii că este bine să mergem la biserică, să dăm bani, să ne ferim de ucidere, adulter, furt, minciună, pentru că este mult mai bine decât să le facem. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu, chiar şi atunci când nu am vrea s-o facem. Dar atunci când creştem în aprecierea pentru înţelepciunea standardelor lui Dumnezeu şi în dragoste pentru Mântuitorul nostru, vom descoperi tot mai mult că respectarea legilor Lui aduce bucurie, pace, şi un sentiment de
mare înălţare.

Putem avea acelaşi sentiment pe care îl are un bun instrumentist într-o orchestră bună atunci când cântă o simfonie de Beethoven. Plăcerea noastră devine împlinirea voii lui Dumnezeu. Când se întâmplă acest lucru, putem spune împreună cu psalmistul: „Orânduielile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele”. Vieţile noastre vor face o muzică minunată.                 H.V.L.

S-ascult de Domnul, la-nceput e greu,

Până-oi ajunge ca să am lumină;

Că tot ce cere-i spre binele meu,

Să-mi facă viaţa liberă, senină.       D.J.D-

Nu poate exista o armonie a inimii fără notele vesele ale ascultării.TOATA LUNA AICI:PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE Octombrie (1)

 12002501_997850446943698_5750620886262000108_o11942174_992831244112285_8612455168476962368_o

SĂMÂNŢA BUNĂ

Joi, 1 Octombrie 2015

 … plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.Romani 6.23

Plantele carnivore

Deși sunt destul de răspândite în unele părți ale lumii, plantele carnivore sunt puțin cunoscute. Cu frunzele sau cu florile lor, prind insecta, care s-a așezat pe ele, și literalmente o mistuie. O specie din aceste plante are flori, care sunt adevărate capcane. O corolă atrăgătoare și cu un miros de violete sau de miere este momeala înșelătoare, cu care planta atrage insectele imprudente. Insecta care se apropie, atrasă irezistibil către fundul corolei în formă de crin, nu mai poate ieși: niște peri rigizi îi barează ieșirea. Parfumul plăcut o atrage și insecta continuă să înainteze, până când cade într-un lichid acid, unde moare și după aceasta este mistuită.Avem în fața noastră o mare învățătură. Vrăjmașul sufletelor noastre, Satan, știe să-și înfrumusețeze cursele cu un farmec deosebit. Ca insectele imprudente care doresc să guste nectarul ucigător al plantei carnivore, unii oameni, atrași de plăcerile păcatului, cad în cursa lui Satan. Da, cititorule, Satan vrea să ne ducă pe toți în pierzare. Dar Mântuitorul ne aduce vestea bună a iertării și dorește să ne împace cu Tatăl ceresc. Datoria noastră este să acceptăm această împăcare chiar acum.TOATA LUNA AICI:SĂMÂNŢA BUNĂ-OCTOMBRIE 2015 11951319_438470986342207_7542139530285634498_n12034166_903039896444346_8506419822530621313_o11950329_992814400780636_129090773747223350_o11928712_948303491906147_46046524731502377_o

Read Full Post »

11953183_757260241063025_2792198540175410767_nTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

1 SEPTEMBRIE

Destinat pentru a fi sfânt

„Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” 1 Petru 1:16

Aminteşte-ţi permanent care este scopul vieţii tale. Destinul omului nu este nici fericirea, nici sănătatea, ci sfinţenia. In zilele de astăzi avem mult prea multe dorinţe şi ne risipim în ele; dorinţe bune, nobile şi drepte care poate îşi vor găsi împlinirea, dar pe care Dumnezeu trebuie să le facă să nu mai aibă o aşa mare importanţă pentru noi. Singurul lucru care contează cu adevărat este dacă omul vrea să-L accepte pe Dumnezeul care-l va face sfânt. Oricare ar fi preţul, omul trebuie să aibă o relaţie bună cu Dumnezeu.Cred eu că trebuie să fiu sfânt? Cred că Dumnezeu poate să vină în inima mea şi să mă facă sfânt? Dacă, prin predica ta, mă convingi că nu sunt sfânt, voi fi indignat de această predică. Vestirea Evangheliei trezeşte resentimente puternice, deoarece Evanghelia îmi dezvăluie că nu sunt sfânt; dar, de asemenea, ea trezeşte în mine o dorinţă intensă.  Dumnezeu are un singur scop pentru om, şi anume sfinţirea. Singurul Său scop este crearea de sfinţi. Dumnezeu nu e o maşină eternă de binecuvântat oameni; El n-a venit să mântuiască oamenii din milă; El a venit să-i mântuiască, deoarece i-a creat ca să fie sfinţi. Ispăşirea înseamnă că Dumnezeu mă poate aduce înapoi la unitate perfectă cu El prin moartea lui Isus Cristos, fără să rămână nici o umbră între noi.Nu tolera niciodată, din compasiune faţă de tine sau faţă de alţii, vreun obicei care nu este după voia unui Dumnezeu sfânt. Sfinţenia înseamnă puritate în umblarea ta, în cuvintele care-ţi ies din gură, în gândurile pe care le nutreşti – orice detaliu al vieţii să fie sub privirea lui Dumnezeu. Sfinţenia nu este numai ceea ce-mi dă Dumnezeu, ci şi ceea ce manifest eu din ce mi-a dat Dumnezeu.DESCARCA DE AICI :TOTUL PENTRU GLORIA LUI – OSWALD CHAMBERS-SEPTEMBRIE

11221293_757263387729377_4909191780520871216_n

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 septembrie

A RĂMÂNE ÎN ASCULTARE, ÎN DRAGOSTE

Dacă păziţi cuvintele Mele, veţi rămâne în dragostea Mea.Ioan 15.10

Să rămânem în ascultare şi să rămânem în dragostea Domnului Isus; iată două lucruri care nu pot fi despărţite. Numai o viaţă pusă sub cârmuirea Domnului Cristos poate să dovedească că noi suntem plăcerea Lui. Să păzim cuvintele Lui, ca să putem să fim încălziţi de dragostea Lui. Fără sfinţenie, care singură este plăcută lui Dumnezeu, noi nu putem plăcea Domnului Isus. Cel care nu urmăreşte sfinţenia, nu cunoaşte nimic din dragostea Domnului Cristos.Desfătarea de bună voie în dragostea Domnului nostru, este un lucru din cele mai delicate. Ea este mult mai simţitoare faţă de păcat şi faţă de sfinţenie decât este argintul viu la frig sau la căldură. Dacă suntem cu o inimă simţitoare şi curaţi în gândire, vorbire şi viaţă, ca să-L cinstim pe Domnul Isus, atunci primim dovezi ale dragostei Lui, fără număr. Dacă dorim să avem necurmat o astfel de fericire, ne trebuie o necurmată sfinţenie. Domnul nu-Şi va ascunde faţa Sa de noi, numai noi să nu ne întoarcem faţa de la El. Păcatul este norul care ne întunecă soarele. Dacă ascultarea noastră este atentă şi predarea noastră totală, vom umbla în lumină, după cum Dumnezeu însuşi este în lumină şi vom rămâne astfel în dragostea Domnului Isus, după cum El rămâne în dragostea Tatălui. Dulce făgăduinţă, dar care are înainte un „dacă” foarte serios. Doamne, fă-mă să am acest „dacă” care este cheia care-mi deschide comoara.DESCARCA DE AICI :TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU – SEPTEMBRIE

11219020_757263751062674_2563460221443575888_n (1)DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Marţi, 1 Septembrie 2015

Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii.Isaia 9.6

Cinci nume ale lui Mesia

Acum ni se spune ceva care depăşeşte orice gând al nostru; şi nici nu poate fi altfel, atunci când privim la următorul nume al Domnului.

„Părinte al eternităţii“  Cine poate cuprinde eternitatea în gândurile Lui? Cine poate înţelege infinitul? Nimeni altul decât Dumnezeul etern! Însă, deşi eternitatea este un concept infinit, ea nu este mai mare decât Cel pe care scriitorul inspirat Îl numeşte aici „Fiul“ care ne-a fost dat, pentru că El este de asemenea numit Părinte [Tată] al eternităţii“. Acest lucru depăşeşte orice gând! Noi însă îl credem şi, mai mult, credem că Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos este Părintele eternităţii, aşa cum ne spune Duhul Sfânt; şi ne bucurăm la vederea măreţiei şi gloriei Sale. Chiar dacă înţelegem mult prin harul divin care ne instruieşte, ne bucurăm că rămâne infinit de mult dincolo de orice înţelegere a noastră – „El este înainte de toate şi toate se ţin împreună prin El“. Acest lucru este spus despre Fiul.După o astfel de descriere a numelui Său, care solicită cea mai mare energie de gândire, intrăm, ca să zicem aşa, pe tărâmul odihnei, atunci când privim la ultima parte a numelui Său încincit: „Domn al păcii“. Nu va exista sfârşit al progresului cârmuirii şi păcii Sale. Nu este nici sfârşit al păcii de care se bucură cei ai Săi astăzi, însă El Însuşi este Domnul ei – Căpetenia ei. El este „Domnul domnilor pământului“. Nu este nimeni deasupra Lui. El este Fiul împăratului David, mai mare decât David, fiind Domnul lui. El este adevăratul Solomon din Psalmul 72. Citim că, în timpul guvernării Sale, „munţii vor aduce pace poporului … şi va fi belşug de pace până nu va mai fi luna … toate naţiunile Îl vor numi fericit … tot pământul să fie plin de gloria Lui! Amin, da, amin!“ (Psalmul 72.3,7,17,19). H J Vine DESCARCA DE AICI :DOMNUL ESTE APROAPE – GBV- SEPTEMBRIE (1)

11947588_1083027885043407_4369181766949047211_n

MANA DE DIMINEAŢĂ

1 SEPTEMBRIE  

“Mijlocul să vă fie încins şi făcliile aprinse. Să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpînul lor…” LUCA 12:35,36

Ce înştiinţare solemnă ne dă Domnul Isus prin cuvintele acestea! În vechime aceasta era înfăţişarea unei persoane care era gata de plecare. Aşa trebuiau să fie israeliţii în ziua cînd Domnul avea să-i scoată din Egipt, în orient, brâul cu care se încingeau oamenii avea scopul să le ridice tunica pentru ca să nu fie împiedicaţi la mers. Cuvintele textului nostru sînt adresate credincioşilor care trebuie să fie gata de a pleca pe drumul spre Canaanul nostru veşnic. Pentru unii drumul poale fi mai scurt, pentru alţii mai lung, dar este neapărat necesar ca şi unii şi ceilalţi să aibă mijlocul încins. Apostolul Pavel la Efeseni 6:14 ne spune clar cu ce trebuie să fim încinşi. Centura care trebuie să ne susţină bine este Adevărul şi să fim bine încredinţaţi că pentru noi, Adevărul este Domnul Isus. Încinşi cu El, vom fi siguri de mersul nostru pe drumul de care am vorbit. Cuvântul însuşi de adevăr exclude cu desăvîrşire orice duplicitate, îndoială, nesiguranţă, viaţă dublă şi orice ar fi incompatibil cu Desăvârşitul nostru Adevăr. Dacă nu avem o astfel de centură, atunci nu sîntem pe drumul spre cer! Al doilea element care caracterizează pe cel care e gata de plecare, este “făclia aprinsă”. Expresia aceasta ne face imediat să ne gândim la solemnul adevăr biblic cu privire la întunericul veacului de acum. Dumnezeu ne-a dat marea cinste dar şi imensa răspundere de a fi nişte lumini în lume. A avea făcliile aprinse înseamnă a menţine o mărturie inalterabilă care să lucreze cu eficacitate în întunericul de acum, iar Domnul Isus spune: “Tot aşa, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre drepte şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” Iată două lucruri simple şi precise care nu necesită o interpretare filozofică şi complicată: Adevăr şi Lumină, dar care sînt neapărat necesare să le avem ca să ajungem la capătul drumului pe care am pornit. Ele sînt Domnul Isus. “Eu sînt… Adevărul”. “Eu sînt… Lumina…” Lumina care este în noi să fie în adevăr lumină, pentru că Domnul nostru a avut grijă să mai spună: “Dacă lumina care este în tine este întuneric, cît de mari trebuie să fie întunecimile”. Versetul de astăzi se încheie cu o comparaţie cum nu se poate mai potrivită pentru noi astăzi:”Să fiţi ca unii care aşteaptă pe stăpânul lor.” Aceasta trebuie să fie şi atitudinea fiecărui credincios: o permanentă aşteptare, ca mireasa care aşteaptă cu nerăbdare pe mirele ei şi care nu se mai încurcă cu lucrurile inutile ale vieţii acesteia. Singura ei dorinţă este să-l vadă venind mai repede. Să fim gata ca să putem spune: Vino Doamne Isuse!DESCARCA DE AICI :MANA DE DIMINEAŢĂ SEPTEMBRIE

 10390900_853871461331348_6562870770461255122_n

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

 

1 SEPTEMBRIE

  Doamne, am hotărât înaintea Ta să mă dedic lucrării printre soldaţi; ia-mă şi călăuzeşte-mă în fiecare amănunt. Ştiu că vrei s-o faci, dar mă tem de judecata mea pripită.DESCARCA DE AICI:BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU- OSWALD CHAMBERS SEPTEMBRIE (3)

11924743_985464611515615_6254576985314225869_n

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

1 SEPTEMBRIE

Toma, zis Geamăm, unul din cei doisprezece, nu era cu ei
când a venit ISUS. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: Am văzut pe Domnul! loan 20,24.

Toma nu era prezent în prima adunare după învierea Domnului, fapt care a constituit o mare pierdere pentru el. Câţi sunt şi azi care pierd mult când locurile lor sunt goale în strângerea laolaltă pentru Numele Domnului Isus! Ceilalţi ucenici îi spuneau lui Toma că au văzut pe Domnul. Această binecuvântare o aveau pentru că erau prezenţi în această adunare. Oare nu se întâmplă aşa şi cu noi adesea? Toma nu vroia să creadă până nu vedea semnele cuielor în mâinile Lui Isus şi până când nu punea mâna în
coasta Lui. Noi găsim în Toma o pildă a evreilor care nu vor să creadă până când „Îl vor vedea şi cei care L-au străpuns.” Dar Domnul nostru se preocupă îndeaproape de Toma într-o atmosferă plină de iubire. Ce har! Isus ştie tot ce ne este necesar, şi ce binecuvântat lucru dacă ne gândim să fim prezenţi în jurul Său pentru a primi tot ce e necesar pentru creşterea noastră duhovnicească. El ştie cum să-l trateze şi să-l ajute pe fiecare dintre ai Săi. „Cine ar putea, să înveţe pe alţii ca El?” (Iov 36.22).De aceea veniţi să stăm mai des la picioarele Sale! Mai ales când suntem adunaţi în jurul scumpului Său Nume unde primim binecuvântările Lui din care apoi putem da şi altora. Dumnezeu spunea lui Avraam: „Eu vreau să te binecuvintez.. .şi tu să fii o binecuvântare pentru alţii.” Ce minunat este pentru un suflet dacă pune în practică toate binecuvântările Lui Dumnezeu. El să ne ajute pe toţi ca să putem spune: „Am văzut pe Domnul.” Starea de faţă a Duhului Sfânt în Adunarea Lui Dumnezeu e un fapt şi tot ce se face aici trebuie să arate că într-adevăr El este Cel ce călăuzeşte totul. În felul acesta nimeni nu e liber să spună sau să să facă ce vrea. În Adunarea Lui Dumnezeu NUMAI Duhul Sfânt e slobod să întrebuinţeze pe cine vrea..DESCARCA DE AICI:CALENDAR BIBLIC-SEPTEMBRIE-DOMNUL ESTE APROAPE

11205089_1019774518053692_6045544840921872693_nMEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 SEPTEMBRIE

«Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.» 1 CORINTENI 6,11

Omul care L-a primit în inimă pe Domnul Isus este, prin naşterea din nou, sfânt şi curat înaintea lui Dumnezeu. Dar acelaşi apostol Pavel care a scris cuvintele de mai sus, a spus: «Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească» (Rom. 7,18). Nu pare a fi aceasta o contradicţie, un cerc vicios? Nu! Acest adevăr este întărit de Pavel în 2 Corinteni 4,7: «... pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi». Ca şi copii ai Săi trăim mereu sub presiune. Pe de-o parte suntem zilnic confruntaţi cu faptul că firea noastră, natura păcătoasă îngrădeşte acţiunea lui Dumnezeu în noi, iar pe de altă parte avem la dispoziţie puterea Sa nesfârşită. Cum poate fi oare activată această putere a Sa în viaţa noastră? Prin ascultare şi credinţă! Cu cât suntem mai puternic ispitiţi şi rezistăm, cu atât Domnul este mai lăudat şi slăvit. Prin aceste încercări noi mărturisim de fapt credinţa, ascultarea şi dependenţa noastră totală de biruinţa Lui. Cum altfel am putea testa realitatea şi adevărul biruinţei lui Isus, dacă păcatul ar fi mereu departe de noi? Dar iată că acum putem fi fericiţi şi biruitori, în ciuda firii păcătoase şi a acţiunii duşmanului: «Dar mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos!» (1 Cor. 15,57). Aceasta este lupta credinţei adevărate; cei ce luptă şi biruie vor fi odată încoronaţi în slava cerească..DESCARCA DE AICI:WIM MALGO-MEDITATII ZILNICE-SEPTEMBRIE

 

399099_457997870920779_1285986683_nCHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

1 SEPTEMBRIE
Dimineaţa

Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.                                                                               Psalm 73:24

Psalmistul simte nevoia de călăuzire divină. Tocmai a descoperit nebunia propriei sale inimi şi, ca să nu fie târât de ea, hotărăşte să se lase călăuzit de sfatul Lui Dumnezeu de acum înainte. Sentimentul nebuniei noastre este un mare pas către înţelepciune, atunci când acest sentiment ne face să ne încredem în înţelepciunea Domnului. Omul orb se lasă condus de braţul prietenului său şi ajunge acasă în siguranţă. Ca şi el, noi trebuie să ne predăm călăuzirii divine, fără nici o îndoială, siguri că, deşi nu putem vedea, este spre binele nostru să ne încredem în Dumnezeul atotvăzător. „Mă vei” este o expresie de binecuvântată încredere. El era sigur că Domnul nu va refuza această misiune. Acesta este un cuvânt care ţi se adresează ţie, credinciosule; odihneşte-te în el. Fii sigur că Dumnezeu va fi sfătuitorul şi prietenul tău. El te va călăuzi şi îţi va arăta orice drum. In Cuvântul Său scris ai asigurarea aceasta în parte împlinită, fiindcă Sfânta Scriptură este sfatul Său pentru tine. Suntem fericiţi să avem călăuzirea Cuvântului Lui Dumnezeu! Ce ar fi marinarul fără busolă? Şi ce ar fi creştinul fără Biblie? Aceasta este graficul de control, harta în care este descris fiecare banc de nisip, şi pe care toate canalele, de la nisipurile mişcătoare ale distrugerii spre limanul salvării, sunt marcate şi însemnate de Cel care cunoaşte tot drumul. Binecuvântat să fii, o Doamne, fiindcă putem crede că ne călăuzeşti acum, şi că ne vei călăuzi până la capăt! După această călăuzire prin viaţă, psalmistul anticipează o primire divină la sfârşit — „apoi mă vei primi în slavă”. Ce gând pentru tine, credinciosule! Dumnezeu însuşi te va primi în glorie — pe tine! Deşi eşti rătăcitor, pribeag şi străin, El te va aduce acasă în siguranţă! Aceasta este partea ta. Trăieşte cu ea astăzi, şi dacă îndoielile te înconjoară, du-te, prin  puterea acestui text, drept la tron.

11951297_1139720736056013_824518841728701016_n

1 SEPTEMBRIE
Seara

În orice vreme, încredeţi-vă în El.Psalmi 62:8

Credinţa este conducătorul vieţii vremelnice, ca şi al vieţii spirituale. Noi trebuie să avem credinţă în Dumnezeu pentru problemele pământeşti, ca şi pentru grijile cereşti. Doar aşa învăţăm să ne încredem în Dumnezeu ca să împlinească nevoile zilnice, şi să trăim deasupra lumii. Nu trebuie să fim leneşi, fiindcă lenevia arată că nu ne încredem în Dumnezeu, care munceşte mereu, ci în diavol, care este tatăl leneviei. Nu vom fi nechibzuiţi sau risipitori, fiindcă aceasta înseamnă să ne încredem mai degrabă în noroc decât în Dumnezeu cel viu, care este Dumnezeul economiei şi ordinii. Acţionând cu toată prudenţa şi corectitudinea, ne bazăm cu simplitate şi în întregime pe Dumnezeu mereu. Permiteţi-mi să vă recomand o viaţă de încredere în Dumnezeu în lucrurile pământeşti. Crezând în Dumnezeu, nu va trebui să te căieşti fiindcă ai folosit mijloace necurate ca să devii bogat. Slujeşte-L pe Dumnezeu cu integritate. Dacă nu ai nici un succes, măcar nu vei avea nici un păcat pe conştiinţă. Increzându-te în Dumnezeu, nu vei deveni vinovat de afirmaţii contradictorii. Cel care se încrede în propriile abilităţi navighează astăzi într-o direcţie şi mâine în alta, ca o barcă împinsă încoace şi încolo de suflarea vântului. Insă cel care se încrede în Domnul este ca un vapor cu aburi, care despică valurile, înfruntă vânturile şi lasă o urmă dreaptă şi strălucitoare spre limanul dorit Fii o persoană care are principii de viaţă înăuntrul inimii. Nu te lăsa târât de practicile înţelepciunii lumeşti. Umblă pe cărarea integrităţii cu paşi hotărâţi, şi arată că eşti neînvins prin puterea pe care ţi-o dă încrederea în Dumnezeu. Astfel vei fi eliberat de grija poverilor. Nu vei fi tulburat de veşti rele. Inima ta va fi neclintită, „încrezătoare în Domnul” (Psalmi 112:7). Cât de plăcut este să pluteşti dus de curentul providenţei! Nu există nimic mai binecuvântat decât trăirea unei vieţi de dependenţă, întemeiat pe un Dumnezeu al legământului. Nu mai avem nici o grijă, „căci El însuşi îngrijeşte” (1 Petru 5:7) de noi Nu avem necazuri, fiindcă aruncăm poverile asupra Domnului..DESCARCA DE AICI:CHARLES H. SPURGEON-Meditatii de Dimineata si Seara SEPTEMBRIE (2)

 

11205061_861118763973660_8104059177453241531_n

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-SEPTEMBRIE  2015

 1 SEPTEMBRIE – “NU TE TEME”(1)

“Nu te teme, căci Eu sunt cu tine”(Isaia 41:10)

 Există mai multe feluri de teamă. Există teama care te avertizează să te fereşti de foc. Există teama care îţi cultivă respectul faţă de Dumnezeu(Psalmul 12:1). Oswald Chambers a spus:”Când te temi de Dumnezeu, nu trebuie să te mai temi de nimic altceva.”Există teama care te face să te simţi neputincios; uneori ea îşi are rădăcina în critica părinţilor, sau în ameninţările unui bătăuş, şi chiar dacă este neîntemeiată, ea tot îţi dă târcoale. Există teama de eşec, care, dacă e lăsată să se manifeste, devine părintele eşecului. Iov a spus:De ce mă tem, aceea mi se întâmplă”( Iov 3:25). Există teama de necunoscut, când imaginaţia o ia razna. “Dacă nu întâlnesc niciodată persoana potrivită, dacă îmi pierd locul de muncă,  sau dacă biopsia confirmă ce e mai rău? Dumnezeu repetă în Cuvântul Său:”Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.” Paul Tournier consemnează:” Viaţa şi credinţa insistă întotdeauna să înaintezi – iar eu nu pot merge mai departe fără să las ceva în urmă. Artistul trapezist trebuie să lase trapezul exact la momentul potrivit şi să planeze în gol, înainte să apuce altul. Credinţa ne cheamă să ieşim din perimetrul confortului nostru…să dobândim noi deprinderi şi să facem lucrarea pe căi diferite.” Dar devenim încordaţi. Ne gândim:”Dacă Dumnezeu îmi cere să fac ceva ce nu pot?” sau”Nu am puterea, înţelepciunea, sau credinţa necesară.” Dacă te-ai sprijini pe propriile tale resurse, ai da de necaz. Dar realitatea e că Dumnezeu te-a ales “după ştiinţa mai dinainte a Lui Dumnezeu”1 Petru 1:2). De fiecare dată când întâmpini o nouă provocare, El te întăreşte dovedindu-ţi nu numai că-ţi pune lşa dispoziţie instrumentele necesare, dar El are în vedere şi rezultatul..DESCARCA DE AICI:CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru ASTĂZI+SEPTEMBRIE

7V2jLaIZVOARE IN DEŞERT

1 Septembrie

Iată, îţi voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu. (Isaia 54:11)

Pietrele din zid au spus: „Noi am venit din munţii îndepărtaţi – din coasta stâncilor colţuroase. Focul şi apa au lucrat asupra noastră timp de veacuri, dar n-au produs decât nişte crăpături. Însă mâinile omeneşti ca ale voastre ne-au transformat în cămine în care copiii rasei voastre nemuritoare se nasc, suferă, se bucură, găsesc odihnă şi adăpost, şi învaţă lecţiile pe care Creatorul nostru şi al vostru ni le predă. Dar ca să ajungem să fim folosite pentru acest scop, am îndurat mult. Dinamita ne-a sfâşiat inima, şi târnăcoapele ne-au spart în bucăţi. Deseori când zăceam deformate şi sparte în carieră, totul părea să fie fără formă sau sens. Dar treptat am fost tăiate în blocuri, şi unele dintre noi am fost cioplite cu instrumente mai ascuţite până am căpătat o muchie fină. Acum suntem desăvârşite, suntem în locurile noastre potrivite şi suntem de folos.Voi, însă, sunteţi încă în cariera voastră. Voi nu sunteţi desăvârşiţi, şi din această cauză, aşa cum a fost odată cazul cu noi, sunt multe lucruri pe care voi nu le înţelegeţi. Dar voi sunteţi destinaţi pentru o clădire mai înaltă, şi într-o zi veţi fi aşezaţi în ea de mâini îngereşti, devenind pietre vii într-un templu ceresc“.

În aerul nemişcat muzica nu se aude;

  În marmura brută se ascunde o frumuseţe nevăzută;

Ca să iasă muzică şi frumuseţe e nevoie

  De atingerea meşterului, de dalta ascuţită a sculptorului.

Marele Meşter, ne atinge cu mâinile Lui îndemânatice;

  Nu lăsaţi muzica din noi să moară!

Marele Sculptor, ciopleşte-ne şi şlefuieşte-ne; nu lăsa

Să rămână, ascuns şi pierdut, chipul Tău în noi!.DESCARCA DE AICI:IZVOARE ÎN DEŞERT Septembrie

 11875126_928559023880594_780763321391382881_o

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

1 Septembrie

“Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe sine pentru noi ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu”. Efes. 5:2.

Ce har mare că Dumnezeu a renunţat la Fiul Său şi ni L-a dat “Ca un prinos şi ca o jertfă”. El Însuşi a fost jertfit şi a strigat pe cruce: “S-a isprăvit!” Prin moartea Sa, El a plătit în totalitate orice păcat şi fărădelege şi aceasta are valoare veşnică. Astfel ne-a dăruit iertare pentru fiecare păcat şi a şters zapisul care era împotriva noastră. Dar El ne-a fost dat şi împreună cu El am primit în dar toate lucrurile. Hristos, dacă este în inima noastră ne eliberează de legea păcatului şi a morţii. Satan va trebui să părăsească inima noastră, dar va încerca în repetate rânduri să ocupe loc în inima noastră. Dar când va veni va găsi inima ocupată de Domnul Isus şi va renunţa să intre. Insă niciodată nu va renunţa la luptă, el dă târcoale şi doreşte să ne umple de nesiguranţă spunând cam în felul următor: “Iţi mai lipseşte una sau alta, tu nu ai dragoste, te rogi prea puţin”. Si dacă îi vom da crezare minciunilor lui vom începe să ne îngrijorăm şi să ne străduim să devenim altfel de oameni prin puterile noastre proprii. Si dacă îi vom da dreptate ne va pretinde tot mai mult. Dar dacă, credem că prin jertfa Domnului Isus ne-au fost dăruite toate lucrurile şi le căutăm pe acestea, nu ne poate cauza pierderi. De aceea rugaţi-vă şi vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită! Pentru a recunoaşte intenţiile şirete ale Satanei este nevoie ca să fim veghetori şi să ne rugăm. Nu putem să ne împotrivim cu înţelepciunea noastră. Armura noastră este Cuvântul Lui Dumnezeu şi cu acesta putem avea biruinţă, dacă ne bazăm pe harul ce ne este făgăduit. Împotriva acestuia, duşmanul nu are putere. Tată drag, învaţă-mă Tu să lupt, făcând priceperea mea robul ascultării de Tine, bazându-mă pe Cuvântul: “S-a isprăvit”. Amin..DESCARCA DE AICI:MANTUIREA PRIN HRISTOS SEPTEMBRIE

11057465_682916475163461_3412506249467437000_nPÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 septembrie

Text: Psalmul 103:1-5

PRIVIND ÎN URMĂ

Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui.    Psalmul 103:2

Ai condus maşina vreodată pe serpentinele versantului unui munte şi te-ai oprit în vârf pentru a privi înapoi? Îmi aduc aminte drumul şerpuitor care urca în zig-zag pe unul din vârfurile Munţilor Apalaşi. Câteodată intram în ceaţă atât de densă că şofatul era nesigur. Când am ajuns în vârf, ne-am uitat în jos de unde venisem. Acolo jos erau serpentinele pe care le-am urcat cu aşa mare greutate. Totul era clar acum şi puteam vedea la mari depărtări, chiar şi ceaţa prin care am trecut şi care ne-a îngreunat drumul, dispăruse. Ce panoramă! Uneori, ca buni creştini, trebuie să ne oprim din drumul vieţii şi să privim înapoi. Cu toate că acest drum a fost sinuos şi abrupt, vom putea vedea cum Dumnezeu ne-a călăuzit prin credincioşia Sa. Iată cum descrie F.E. Marsh ceea ce poate vedea creştinul atunci când se uită înapoi:

Eliberarea pe care ne-a adus-o Domnul (Deut. 5:15).

Felul cum ne-a călăuzit (Deut. 8:2).

Binecuvântările pe care ni le-a dăruit (Deut. 32:7-12).

Victoriile pe care le-a câştigat (Deut. 11:2-7).

Încurajările pe care ni le-a dat (Iosua 23:14).

Când suntem faţă în faţă cu dificultăţile, uităm adesea de credincioşia lui Dumnezeu din trecut. Vedem numai rutele ocolitoare şi pericolele drumului. Dar priveşte înapoi şi vei vedea bucuria vic- toriei, chemarea urcuşului şi prezenţa însoţitorului pe cale, care a promis că nu te va lăsa şi nu te va uita. Ai curaj, prietene. Acela care te-a adus până aici te va călăuzi şi
mai departe.                                                                               P.R.V.

Cel ce m-a călăuzit cu bine
De-alungul zilelor până acum
Nu mă va conduce oare mâine
Pe al vieţii mele aspru drum?

– Adams

Nu te teme niciodată să încredinţezi viitorul necunoscut în mainile unui Dumnezeu atotştiutor..DESCARCA DE AICI:PAINEA CEA DE TOATE ZILELE-SEPTEMBRIE

10342421_753655471363198_8731433632793964666_nSCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

1 Septembrie

1 Cronici 13.1-14

O dorinţă fericită se naşte în inima noului împărat: să-i redea chivotului locul de onoare care i se cuvenea în Israel şi să adune întregul popor la acest eveniment. Totul pare să se deruleze foarte bine. Bucuria este generală. Din nefericire, un singur detaliu (dar de mare importanţă) fusese trecut cu vederea şi faptul acesta este suficient ca să determine moartea lui Uza; şi, odată cu ea, cea mai mare consternare. Ca rezultat al acestei lovituri, bucuria din inima împăratului este înlocuită cu un sentiment de teamă, iar mânia ia locul laudei!Cuvântul le prescrisese leviţilor să ducă pe umeri chivotul, dar lucrul acesta nu fusese împlinit, probabil din pură ignoranţă. Necunoscând mai mult, ei acţionaseră cât de bine putuseră. Dar tot atât de bine împăratul, care trebuia să-şi facă o copie din cartea legii (Deut. 17.18), cât şi leviţii, răspunzători să înveţe pe popor din ea (Deut. 31.12), se cuvenea să fi cunoscut porunca asupra acestui subiect. De aceea, ei n-aveau nici o scuză. Noi, care avem Scriptura în mâini, suntem răspunzători să umblăm şi să-I slujim Domnului corespunzător învăţăturii pe care ea o conţine.Chivotul este deturnat spre Obed-Edom şi urmează să rămână trei luni „cu familia” acestui om, în casa lui. Acolo va aduce binecuvântarea, cum o face întotdeauna prezenţa Domnului Isus în casele şi în inimile noastre..DESCARCA DE AICI:SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI -SEPTEMBRIE

11150603_1798723840353967_485556415994063584_n (1)SĂMÂNŢA BUNĂ

Marţi, 1 Septembrie 2015

… Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele …?1 Împărați 18.21

Poate

Când președintele american Ronald Reagan a comandat o pereche de pantofi lucrați manual, pantofarul a întrebat: „Doriți ca vârfurile pantofilor să fie pătrate sau rotunde?“. Ronald s-a uitat indecis în jur. Pantofarul a crezut că va mai trece pe la el peste o zi sau două. Câteva zile mai târziu, pantofarul l-a întâlnit pe Ronald în oraș: „V-ați hotărât?“. – „Nu, încă nu.“ – „Deci, bine“, răspunse pantofarul. Când Ronald și-a preluat pantofii, a constatat înspăimântat că un pantof avea vârful pătrat, iar altul rotund. El nu a luat o hotărâre – și astfel a rezultat ceva ce în niciun caz nu a vrut.

Unele decizii nu ar trebui amânate. La altele vrei să te gândești bine. Decizia cea mai importantă în viață este decizia pentru Isus Hristos.

Poate ai auzit deja de multe ori despre Isus. Ai fost aproape de a-L accepta ca Salvator. Ai spus: Poate. Mai târziu.

Acceptă-L pe Isus Hristos ca Salvatorul tău, ca la sfârșit să nu ai o surpriză urâtă, iar viața și veșnicia ta să arate altfel decât ai fi vrut..DESCARCA DE AICI:SĂMÂNŢA BUNĂ-SEPTEMBRIE 2015

  11988304_539447046207961_5753479170333681158_n

 

 

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: