Feeds:
Posts
Comments

Archive for June 23rd, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
23 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=xPUG1V4s7AY


clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
Și-au spus fiecare genealogia.
Numeri 1.18
Care este genealogia ta? (1)
“Însuși Duhul mărturisește cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Romani 8.14,16).Aceasta este “genealogia” creștinului și este privilegiul lui să și-o poată “declara”. Genealogia credinciosului își are originea în Hristos cel înviat, care Se află în glorie. Aceasta este genealogia creștină.

În ceea ce privește genealogia noastră naturală, dacă o urmărim până la sursa ei și apoi declarăm în mod onest ceea ce am descoperit, trebuie să admitem că ne tragem dintr-o rădăcină ruinată. Familia noastră este una căzută. Destinul ne este compromis, sângele ne este foarte întinat; suntem ruinați în mod irecuperabil; nu putem niciodată să ne recâștigăm poziția originală; prima noastră stare și moștenirea care ținea de ea sunt pierdute pentru totdeauna. Poate că cineva și-ar putea trasa genealogia și ar putea dovedi că se trage dintr-o rasă de nobili, de prinți sau de împărați; dar în final, dacă este vorba să meargă până la origini, trebuie să recunoască faptul că aparține unui cap de rasă ruinat și lepădat.
“Dar, pentru mine, este ceva foarte neînsemnat să fiu judecat de voi sau de judecata omului” (1 Corinteni 4.3). Fie ca noi să umblăm, în mod obișnuit, cu un simțământ real al faptului că o astfel de judecată nu are însemnătate! Acest lucru ne va face să fim pătrunși de o superioritate liniștită și de o demnitate sfântă care ne vor ridica deasupra influențelor scenei prin care trecem. Care este nivelul acestei vieți? Ce importanță poate avea o genealogie care, dacă este corect trasată și declarată cu credincioșie, se va dovedi că își are originea într-o rădăcină ruinată? Un om se poate mândri cu nașterea sa doar până când ajunge la originea sa reală, “născut în nelegiuire și zămislit în păcat” (Psalmul 51.5). Aceasta este originea omului, aceasta este nașterea lui. Cine s-ar putea mândri cu o astfel de naștere, cu o astfel de origine? Cine în afara acelora a căror minte a orbit-o dumnezeul veacului acestuia?
C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
23 IUNIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=vN_AXBz9BSQ


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Dar acum s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc legea și prorocii – dreptate a lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos, către toți și peste toți cei care cred.
Romani 3.21,22

Perla fără seamăn (4)
Când erau aproape de casa lui Rambhau, acesta a zis: “De azi într-o săptămână plec spre Delhi”. Inima misionarului se strânse. Morse se așeză pe scaunul pe care prietenul său îl făcuse special pentru el, unde șezuse de atâtea ori explicând scufundătorului calea lui Dumnezeu spre cer. Rambhau a ieșit din cameră și s-a întors curând cu o cutie mică, dar grea. “În această cutie țin de mulți ani un singur lucru. Îți voi spune acum povestea lui. David, eu am avut un fiu.” — “Un fiu! Rambhau, niciodată nu mi-ai vorbit despre el!” — “Nu, David, nu am putut.” Pe când vorbea, ochii scufundătorului se umplură de lacrimi. “Acum trebuie să-ți spun, pentru că în curând voi pleca, și cine știe dacă mă voi mai întoarce? Și băiatul meu era un scufundător, cel mai iscusit căutător de perle de pe toată coasta Indiei. Se scufunda cel mai repede, avea cel mai ager ochi, cea mai vânjoasă mână și putea să stea pe fundul apei mai mult decât oricare altul. Ce bucurie îmi făcea! Dorința lui fierbinte era să găsească o perlă mai scumpă decât toate care au fost găsite vreodată. Într-o zi a găsit-o! Însă stătuse prea mult sub apă în căutarea ei, așa că în scurt timp și-a pierdut viața.” Bătrânul și-a plecat capul și, pentru un moment, tot trupul lui s-a cutremurat. “Toți anii aceștia am păstrat perla”, a continuat el, “dar acum plec și nu mă voi mai întoarce… și ție, prietenul meu cel mai bun, ți-o dăruiesc.”
Citirea Bibliei: Geneza 49.1-18 · Psalmul 35.11-18

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
23 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cand-nu-intelegi-2/

CÂND NU ÎNȚELEGI – Fundația S.E.E.R. România
“Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre…” (Deuteronomul 29:29).
Când nu înțelegi ce se întâmplă în viața ta, începe de la ce știi cu certitudine; și anume, că Dumnezeu este bun în orice vreme și că “bunătatea Domnului ţine în veci…” (Psalmul 103:17). El nu este schimbător. El nu te binecuvântează astăzi, pentru ca mâine să te abandoneze. Din contră “bunătăţile Domnului… se înnoiesc în fiecare dimineaţă…” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23). Există lucruri pe care Dumnezeu alege să ni le descopere, dar pe altele – “lucrurile ascunse” – nu, spre binele nostru.
Scriitoarea Beth Jones ne-a lăsat aceste cuvinte: “Dacă Dumnezeu ne ascunde ceva, o face spre binele nostru și spre binele altora. De exemplu, El nu ne învinovățește, nu le spune altora și nu ne dezvăluie păcatele, slăbiciunile, necredința, pofta, egoismul sau mândria. Când se întâmplă anumite lucruri, Dumnezeu știe de ce. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și când El ne descoperă ceva, o face pentru că dorește să umblăm în acel adevăr prin credință. De exemplu, El Își descoperă caracterul și voia în Cuvântul Său… ca să putem trăi prin credință, știind că El este bun, drept, iubitor, darnic, milostiv, credincios, îndurător, răbdător… și că El dorește să ne mântuiască, să ne vindece, să ne răscumpere, să ne restaureze, să ne sfințească și să ne binecuvânteze! Lucrurile descoperite sunt ale noastre.
Când nu știm de ce, iată ce știm sigur. Cuvântul lui Dumnezeu este mai adevărat decât circumstanțele sau experiențele noastre, și pentru că El știe totul despre noi, asta nu înseamnă că trebuie să ne și spună totul! Mai știm că atunci când lucrurile par rele, Dumnezeu este în continuare bun. El dăruiește, nu ia; El binecuvântează, nu blestemă… și indiferent ce se întâmplă sau nu se întâmplă, la sfârșitul zilei – tot suntem învingători!”

https://www.youtube.com/watch?v=UQ6j8Vh_b_U

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
23 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 22:39-53
Această relatare solemnă a scenei din Ghetsimani prezintă detalii pe care numaiLuca ni le redă. Acolo Îl vedem pe Isus în genunchi, în versetul 41; un înger I se arată ca să-L întărească, în versetul 43. Era neliniştea luptei şi ştim ce inamic avea de înfruntat. Lupta a fost atât de crâncenă, încât, la un moment dat, “sudoarea Lui s-a făcut ca picături mari de sânge” (v. 44). Dar tocmai această nelinişte arată perfecţiunea Lui ~ pentru că răul adesea impresionează prea puţin inimile noastre împietrite, în timp ce, pentru Omul sfânt prin excelenţă, gândul de a purta păcatul nu putea decât să-L facă să Se înfioare şi să Se îngrozească.
Apoi Isus vine la ucenicii Săi, pe care îi găseşte dormind. Copleşiţi de somn pe munte în prezenţa gloriei Sale (9.32), la fel sunt şi aici, în faţa suferinţelor Sale! El îi învăţase să ceară “nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de rău” (cap. 11.4; Matei 6.13). De s-ar fi rugat ei aşa în ceasul când se apropia Satan!
Iată-l pe Iuda şi gloata care-l însoţeşte. Este minunat să vedem cum Domnul, Cel care cu câteva clipe înainte traversase cea mai aprigă luptă, arată acum înaintea oamenilor o răbdare, un har şi un calm desăvârşite (v. 51).

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE
22 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/

https://www.youtube.com/watch?v=sr-nZkhfOAE


clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
Dacă îți pierzi curajul în ziua necazului, puterea ta este mică.
Proverbe 24.10

O clădire își dovedește trăinicia în furtună, nu în vreme bună; tot așa, creștinul își arată curajul și tăria nu într-o perioadă de liniște și de prosperitate, ci într-una de încercări și de dificultăți.
De fapt, esența creștinismului iese la iveală în situații grele. Pavel le-a amintit creștinilor din Tesalonic că alegerea lor de către Dumnezeu îi condusese la o viață marcată de conflicte și de necazuri: „Și voi v-ați făcut imitatori ai noștri și ai Domnului, primind Cuvântul în mult necaz, cu bucuria Duhului Sfânt … pentru că ați suferit și voi aceleași lucruri de la cei de un neam cu voi … pentru că și când eram la voi vă spuneam dinainte că vom suferi necaz“ (1 Tesaloniceni 1.6; 2.14; 3.4).
Din nefericire, viața creștină este zugrăvită într-un fel foarte diferit în ziua de astăzi. Ni se spune că a crede în Hristos înseamnă să găsești cheia pentru a deveni sănătos, bogat și înțelept. Punându-se accentul pe măreția și pe gratuitatea mântuirii lui Dumnezeu, a fost minimalizat costul uceniciei. Se vorbește mult despre siguranța celui credincios, însă foarte puțin despre pricina de poticnire a crucii. Nu este de mirare deci că există mulți creștini «de vreme bună».
Trebuie să învățăm cu toții din Cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă să ne lăudăm doar cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care noi suntem răstigniți față de lume și lumea este răstignită față de noi (Galateni 6.14). Acest lucru ne va da curaj în ziua necazului, iar Dumnezeu Se va folosi de lipsa noastră de putere ca de o platformă pe care să-Și arate puterea și gloria Sa. G. W. Steidl

SĂMÂNȚA BUNĂ
22 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285

https://www.youtube.com/watch?v=LLOfJLGhdkc


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Fiind îndreptățiți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit să fie ispășire, prin credința în sângele Lui.
Romani 3.24,25

Perla fără seamăn (3)
„Omule! Ești nebun! Sunt o mie cinci sute de kilometri până la Delhi! Pielea de pe genunchi ți se va crăpa, iar rănile ți se vor infecta sau vei deveni lepros înainte să ajungi la Delhi.“ — „Nu! Trebuie să ajung la Delhi. Și pe urmă cei veșnici mă vor răsplăti, iar suferința va fi dulce, căci ea îmi va plăti locul în cer.“ — „Rambhau! Prietene, să nu faci lucrul acesta! Cum aș putea să te las să faci așa ceva, de vreme ce Isus Hristos a murit ca să plătească locul tău în cer?“ Bătrânul însă nu putea fi înduplecat.
„David, tu ești cel mai drag prieten al meu de pe pământ. În toți anii aceștia ai fost lângă mine; în suferință și în nevoie ai rămas singurul meu prieten. Însă nici chiar tu nu mă poți convinge să renunț la împlinirea acestei mari dorințe de a-mi cumpăra fericirea veșnică. Trebuie să merg la Delhi!“ Din nefericire, bătrânul căutător de perle nu putea să înțeleagă și nici să accepte mântuirea fără plată de la Hristos.
*Într-o după-amiază, cineva a bătut la ușa lui Morse și, când acesta a deschis, în fața lui stătea Rambhau. „Rambhau, bunul meu prieten, vino înăuntru“, l-a invitat Morse. „Nu“, a răspuns căutătorul de perle, „vreau ca tu să vii la mine acasă pentru puțin timp. Am să-ți arăt ceva. Te rog să nu mă refuzi!“ Misionarul a tresărit. În sfârșit poate că Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune.
Citirea Bibliei: Geneza 48.8-22 · Psalmul 35.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
22 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/daruind-vei-dobandi/
DĂRUIND VEI DOBÂNDI! – Fundația S.E.E.R. România

„Cine seamănă mult, mult va secera”. (2 Corinteni 9:6)
Jim Penner povestește: „Într-o zi geroasă de iarnă, mama ne-a dus cu mașina la biserică, pe mine și pe sora mea. Pentru că locuiam la poalele Munților Stâncoși, eram obișnuit cu alunecările și derapajele. Îmi amintesc că mama era tensionată și speram că are suficientă îndemânare ca să poată lua curba fără să intre în camioneta din fața noastră. Cauciucurile mașinii erau uzate – iar cauciucurile noi erau la coada listei noastre de priorități. Casa și hrana erau prioritățile cruciale! Când mama a pus un plic la colectă, în acea zi, m-am gândit că acei bani se puteau utiliza mai cu folos în altă parte, decât la biserică. Cu toate acestea, ea dădea zeciuială! Cu siguranță că Dumnezeu ar fi înțeles că aveam atâtea nevoi în familie. Dar mama manifesta așa o mulțumire… o pace care depășea înțelegerea… ea chiar dăruia Domnului cu bucurie! La sfârșitul serviciului,un slujitor al bisericii a venit la ea și i-a spus: „Văd că aveți cauciucurile uzate la mașină – treceți mâine pe la magazinul meu și o să vă dau niște cauciucuri pentru zăpadă.” Mama a răspuns: „Dar nu vi le pot plăti!” „Nu e nici o problemă, a răspuns el, vreau doar să vă ajut.”
În acea zi am fost martorul a două niveluri de dărnicie:mama, cu zeciuiala ei, și un om cumsecade care a dorit să ajute o altă ființă umană.” Lucrurile mari își au rădăcina în lucrurile mici și „cine seamănă mult, mult va secera.” La rândul său, John Mason spunea: „Tărâmul minunilor lui Dumnezeu are întotdeauna de-a face cu înmulțirea. Să zicem că un bob de grâu produce o tulpină cu două spice și fiecare spic are 200 de boabe. Din acele 400 de boabe rezultă 400 de tulpini cu 160.000 de boabe – și toate acestea, de la un singur bob. Unele binecuvântări sunt de natură materială, altele spirituale.
Nu știm întotdeauna ce ne lipsește cel mai mult, dar Dumnezeu știe, și un spirit generos va face să se deschidă zăgazurile cerului!” Așadar, dăruiește și vei fi răsplătit de Domnul.

https://www.youtube.com/watch?v=X9US6Bbuooc

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

22 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 22:24-38Este cea din urmă stare de vorbă a Învăţătorului cu ucenicii Săi. Dar ce fac ei în timpul acestui sfânt moment? Îşi disputau întâietatea: „care dintre ei să fie considerat a fi mai mare”! Cu câtă răbdare şi cu câtă blândeţe îi mustră Domnul! Pentru o ultimă dată El le aminteşte (de asemenea şi nouă) că a fi mare înseamnă a-i sluji pe alţii. Aceasta El Însuşi n-a încetat să facă (comp. v. 27 cu cap. 12.37). Şi nu numai că nu le–a adresat niciun reproş, ci chiar a găsit plăcere în a recunoaşte devotamentul şi credincioşia lor: „voi sunteţi aceia care aţi rămas mereu cu Mine în încercările Mele” (v. 28).
Totuşi, pentru ucenicii cei şubrezi mai erau ispite care riscau să le răstoarne credinţa. Atunci Isus le descoperă în ce fel îi slujeşte şi îi va sluji de atunci încolo pe ai Săi: mijlocind pentru ei înainte să vină încercarea şi susţinându-i în timp ce trec prin încercare (Ioan 17.9,11,15). Cât timp fusese cu ei, n–au avut nevoie de nimic; El Se îngrijise de toate şi îi protejase. Acum, când urma să-i părăsească, le venea rândul să lupte pe socoteala lor, dar nu cu armele cărnii(v. 38; 2 Corinteni 10.4), nici „împotriva cărnii şi sângelui” (Efeseni 6.12).
La acest ceas se apropie Satan, adversarul înspăimântător (1 Petru 5.8).Iată‑l pe Iuda şi gloata care‑l însoţeşte. Este minunat să vedem cum Domnul, Cel care cu câteva clipe înainte traversase cea mai aprigă luptă, arată acum înaintea oamenilor o răbdare, un har şi un calm desăvârşite (v. 51).

Read Full Post »

%d bloggers like this: