Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2023


DOMNUL ESTE APROAPE
30 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=GVKenghkovw
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și să nu mâncați nimic crud din el, nici fiert în apă, ci fript la foc: capul lui și picioarele lui și măruntaiele lui. Și să nu lăsați nimic din el până dimineața; și ce va rămâne până dimineața să ardeți în foc.
Exod 12.9,10
Fiii lui Israel erau la adăpostul sângelui mielului pascal, feriți de judecata care avea să vină asupra țării Egiptului în noaptea aceea. Mielul pascal este o imagine bine cunoscută a lui Hristos care a fost jertfit pentru noi (1 Corinteni 5.7). Erau câteva lucruri de care ei trebuiau să țină seama în legătură cu mielul în acea noapte. În afară de a pune sângele său pe pragul de sus și pe ușorii ușii, ei trebuiau să mănânce mielul „fript la foc“ (Exod 12.9).
Mielul nu trebuia „fiert în apă“. Semnificația acestui lucru este că nu trebuie să șubrezim în niciun fel realitatea cumplită a suferințelor lui Hristos, îndurate atunci când El a fost făcut păcat pentru noi. Există învățături false care afirmă că la cruce n-a existat o ispășire făcută, nici purtarea mâniei lui Dumnezeu. Realitatea solemnă este că Hristos a fost făcut păcat pentru noi și că a suferit judecata sfântă a lui Dumnezeu. El nu a fost doar un martir.
A mânca mielul fript la foc înseamnă însușirea prin credință a lucrării lui Hristos. Și nu trebuia lăsat nimic din carnea mielului până dimineața! Dar, dacă rămânea ceva, trebuia ars în foc. Dacă mielul fript era separat de noaptea Paștelui, el devenea prin aceasta o hrană obișnuită pentru cei din casă, iar acest lucru nu era permis.
Vedem deci două lucruri aici: 1. lucrarea lui Hristos de la cruce nu trebuie să se diminueze niciodată în gândurile noastre – El a purtat acolo păcatele noastre; 2. ea nu trebuie să devină pentru noi un lucru comun, obișnuit – lucrarea Lui a fost o lucrare sfântă.
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=jWLfPwrSRkQ
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Dar am spus: „Degeaba M-am muncit, pentru nimic și fără folos Mi-am epuizat puterea“. Dar dreptul Meu este la Domnul și răsplata Mea la Dumnezeul Meu.Isaia 49.4
Slujitorul neobosit
Isus Hristos a fost Slujitorul care Și-a împlinit misiunea Sa în mijlocul poporului Israel, implicându-Se cu toată puterea. El a predicat Cuvântul și a făcut minuni pentru a-i aduce pe oameni înapoi la Dumnezeu. Le-a slujit neobosit oamenilor – adesea de dimineața devreme până noaptea târziu. El nu a respins pe niciun om care a venit la El cu nevoile sale. El n-a precupețit nicio osteneală, i-a ajutat pe toți care erau în necaz și le-a vorbit tuturor despre mesajul divin.
Cu toate că slujba Sa era desăvârșită, cei mai mulți oameni din Israel nu au vrut să asculte de El. Ei au refuzat harul pe care Isus Hristos l-a adus și nu au fost dispuși să se întoarcă la Dumnezeu. Ei nu au vrut să-L accepte pe Hristos ca Împărat al lor. Astfel s-au împlinit cuvintele profetice ale Domnului: „Degeaba M-am muncit, pentru nimic și fără folos Mi-am epuizat puterea“. Pe drumul către Ierusalim, El S-a întristat pentru locuitorii acelei cetăți și a spus: „De câte ori am dorit să-i adun pe copiii tăi, cum își adună găina puii sub aripi, și n-ați vrut!“ (Luca 13.34).
Dumnezeu a văzut cum Hristos Și-a consumat puterea pentru poporul Israel, a recunoscut lucrarea Lui neobosită și a prețuit dăruirea Lui. De aceea Domnul Isus a putut spune: „Dar dreptul Meu este la Domnul și răsplata Mea la Dumnezeul Meu“. Dumnezeu va da Slujitorului Său credincios o răsplată care va corespunde pe deplin acestei dăruiri în lucrare.
Citirea Bibliei: Ieremia 33.1-26 · Romani 6.17-23

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/stiinta-recunoaste-puterea-rugaciunii-2/
ȘTIINȚA RECUNOAȘTE PUTEREA RUGĂCIUNII-(2) – Fundația S.E.E.R. România

,,Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”(Iacov 5: 16)

Astăzi vom împărtăși alte rezultate ale cercetărilor ce atestă puterea rugăciunii:
1) În urma unui studiu desfășurat de Universitatea din Michigan referitor la rugăciune și la implicarea în biserică, s-a descoperit că acestea reduc consumul emoțional cauzat de stresul financiar.
2) Un gerontolog respectat a raportat faptul că rugăciunea privată îmbunătățește starea generală a pacientului și îl poate face să se simtă mai puțin neliniștit.
3) Un studiu național al sănătății copilului confirmă realitatea că majoritatea copiilor care sunt implicați în biserică au așteptări educaționale mai înalte și se descurcă mai bine la matematică și la citire. Iar copiii care s-au dus la biserică măcar o dată pe lună sunt mai puțin predispuși să repete anul școlar.
4) Revista „Servicii Psihiatrice” citează mai multe studii prin care arată cum convingerile creștine pozitive joacă un rol important în recuperarea persoanelor care au consumat alcool și/sau droguri și reduc masiv rata recidivării.
5) Cercetătorii de la Facultatea de Medicină Yale au realizat un studiu pe 2000 de persoane peste 65 de ani, și au descoperit că cei care frecventează biserica sunt mai puțin predispuși să-și piardă facultățile mentale la vârste înaintate, inclusiv în anii ulteriori.
6) Mânia produce stres și îți crește tensiunea arterială. Studiile de la Universitatea de Stat din Ohio confirmă faptul că rugăciunea pentru persoana pe care ești furios îți poate calma mânia și poate determina emoții pozitive, cum ar fi compasiunea. Și că de fapt rugăciunea îmbunătățește starea de sănătate în ansamblul ei!
7) Revista trimestrială de sociologie „Sociological Quarterly” raportează faptul că adolescenții care găsesc și apreciază semnificația și importanța credinței au relații mai bune cu părinții, fapt care duce la o experiență mai favorabilă pentru întreaga familie. Sper că v-am dat indicii care să vă ajute să eliminați orice îndoială cu privire la rugăciune, așadar – propuneți-vă să practicați regulat rugăciunea!https://www.youtube.com/watch?v=baA3kCWGsQQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel 4.1‑18
Acest paragraf reproduce fără vreun comentariu o proclamaţie a lui Nebucadneţar. Ce discurs, în adevăr cu totul diferit de cele pe care le pronunţă de obicei şefii de stat! Mai curând asistăm aici în faţa unei mărturii aduse înaintea tuturor locuitorilor lumii. În ce ne priveşte, în măsura noastră, nici noi să nu ne temem să rostim cu glas tare ceea ce Domnul a făcut pentru noi.
Împăratul începe prin a‑şi aduce aminte de condiţia sa de odinioară. Se afla în pace (v. 4) însă pacea lui era una înşelătoare; prospera însă viaţa unui om nu stă în bunurile lui (Luca 12.15); tot ceea ce Dumnezeul cel Preaînalt îi pusese în mâini nu folosise decât pentru a‑şi hrăni orgoliul şi mulţumirea de sine. Pentru a‑l smulge din această falsă siguranţă, i‑a fost trimis un gând care a avut fericitul rezultat de a‑l înspăimânta şi de a‑l tulbura (v. 5). Ce groază minunată! Neliniştea este deseori primul semn al lucrării lui Dumnezeu asupra unei conştiinţe. Dar şi de data aceasta, numai după ce a epuizat toate resursele omeneşti: ghicitori, vrăjitori, caldeeni, cititori în stele şi numai după ce neputinţa lor este dovedită din plin (2 Timotei 3.9), Nebucadneţar este dispus să accepte interpretarea lui Daniel. El distinge în acesta duhul dumnezeilor sfinţi (v. 8, 18; comp. cu Geneza 41.38). Singur Duhul lui Dumnezeu este Cel care poate să explice Cuvântul lui Dumnezeu (1 Corinteni 2.11)

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
29 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=axCYJpMFPqs
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Ioas a avut pe inimă să repare casa Domnului. Și a adunat pe preoți și pe leviți și le-a zis: „Ieșiți în cetățile lui Iuda și strângeți bani de la tot Israelul pentru repararea casei Dumnezeului vostru, din an în an; și grăbiți lucrul“. Dar leviții nu s-au grăbit.
2 Cronici 24.4,5
Lecții din viața lui Ioas (1) – Repararea Casei lui Dumnezeu
Ce lucru surprinzător! Ioas a avut mai multă bunăvoință, râvnă și energie să repare casa Domnului decât au avut preoții și leviții luați împreună! Ei erau zilnic în templu pentru slujire și închinare, însă neglijau starea în care acesta se afla.
Noi, copiii lui Dumnezeu, am fost făcuți o preoție sfântă pentru Dumnezeu, iar Tatăl caută închinători în duh și în adevăr. Avem noi însă o inimă ca a Domnului Isus pentru casa Lui, pentru Adunarea Sa? Pavel și Timotei sunt bune exemple în această privință. Citim despre Pavel că zilnic era apăsat de grija pentru toate adunările, iar despre Timotei că era însuflețit de același gând, fiind cu adevărat preocupat de starea și de binele sfinților (2 Corinteni 11.28; Filipeni 2.20).
Este un lucru scump și minunat să fim împreună în fiecare dintâi zi a săptămânii, pentru laudă, pentru închinare și pentru a ne aduce aminte de Domnul în moartea Sa. Aceasta însă nu este totul. Există alte șase zile în săptămână. Care este starea adunării? Ne pasă de binele sfinților? A ne păsa include ajutorul practic, sau cuvinte de mângâiere, sau instruire în învățătura sănătoasă. Odată cu închinarea nu se sfârșește întreaga activitate creștină. Ea constituie cea mai înaltă parte a activității noastre, însă nu este nicidecum singura parte.
Să fim și noi ca Ioas în această privință! Să cheltuim timp, bani și energie pentru a ne implica în repararea și în zidirea casei lui Dumnezeu! Puterea nu este în noi, ci în Domnul, la fel și înțelepciunea care trebuie să ne călăuzească în această lucrare scumpă. Să ne punem întrebarea ce putem face pentru a-i ajuta, mângâia, încuraja și zidi pe cei din poporul Domnului!
A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
29 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=A62WfHeSq5Q
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Romani 5.1
Am găsit pacea sufletească
Era primăvară, dar încă nu-mi revenisem bine după o gripă severă. Pe lângă slăbiciunea fizică, am fost cuprins de o neliniște interioară. Atunci m-am rugat mult lui Dumnezeu cerându-I iertare.
Citisem într-o carte că un predicator îi spusese unui om care căuta pacea: „Dumneavoastră vreți să ajungeți la siguranța mântuirii, dar nu prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu, ci mai degrabă printr-un înger, printr-un vis sau printr-o voce din cer; vreți să auziți sau să vedeți ceva… Dar o astfel de promisiune nu există. Biblia spune: «Pentru ca oricine crede în El [Isus Hristos] să nu piară, ci să aibă viața veșnică» (Ioan 3.15). Deci Dumnezeu cere fiecărui păcătos să creadă în Fiul Său și El îi dăruiește unui astfel de om viața veșnică“.
Aceste cuvinte m-au îndemnat să citesc cu mai mare atenție Biblia. Deseori, în zorii dimineții, citeam în liniște câte un capitol din Noul Testament. În Romani 8.16 am citit: „Însuși Duhul mărturisește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu“. Atunci mi-am dat seama că, dacă Duhul lui Dumnezeu dă mărturie duhului omului despre înfierea sa, sufletul trebuie să găsească siguranță și mântuire. Am căzut în genunchi în fața lui Dumnezeu, cerându-I iertare, pace și siguranța mântuirii.
Și Dumnezeu, care este bogat în dragoste și în îndurare, gata să dăruiască mai mult decât cerem noi, mi-a îndreptat privirea spre jertfa de la cruce. Atunci am găsit pacea sufletească.
Citirea Bibliei: Ieremia 32.26-44 · Romani 6.12-16

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
29 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/stiinta-recunoaste-puterea-rugaciunii-1/
ȘTIINȚA RECUNOAȘTE PUTEREA RUGĂCIUNII-– Fundația S.E.E.R. România
,,Nu vă ingrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre

 la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri,cu mulțumiri.”

(Filipeni 4:6)

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca „în orice lucru, să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu.”
În zilele noastre, știința începe să recunoască valoarea și puterea rugăciunii. Cercetătorii care investighează rolul credinței în sănătate, descoperă dovezi care sunt greu de contestat.
De exemplu, un studiu desfășurat în 2014 de către The Mind Health Report a confirmat faptul că cei care se angajează în rugăciune privată, rugăciune de mijlocire și activități bisericești sunt mai sănătoși și trăiesc mai mult. Haideți să vedem împreună ce au descoperit și alți cercetători:
Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Florida au descoperit că atunci când te rogi pentru cineva, ești mai dispus să ierți acea persoană. Când un grup de bărbați și de femei s-au rugat pentru sănătatea unui prieten apropiat în fiecare zi, timp de 4 săptămâni, ei au fost mai dispuși să ierte nu numai prietenii, ci și oamenii în general. Iertarea este asociată cu o stare de sănătate generală mai bună și cu o stare de mulțumire față de viață.
*Cercetătorii de la Universitatea din Miami au descoperit că rugăciunea și practicile biblice îmbunătățesc abilitatea de a urmări și de a atinge obiective pe termen lung. Rugăciunea afectează regiuni ale creierului care îmbunătățesc stăpânirea de sine, și persoanele care își văd obiectivele ca fiind sacre sunt mai determinate să le atingă.
Un studiu desfășurat de Universitatea din Wisconsin-Madison a ajuns la concluzia că victimele unor relații abuzive și-au redobândit o imagine de sine pozitivă și și-au redus suferința emoțională când au inclus rugăciunea în viața lor.
Cercetătorii de la Universitatea Columbia au descoperit că persoanele care prețuiesc Biserica lui Isus Hristos și participă regulat la adunările bisericii sunt cu 90% mai puțin predispuși să sufere de depresie decât corespondenții lor ne-religioși.
Nu crezi că toate acestea sunt dovezi puternice în favoarea rugăciunii? Așadar, roagă-te!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
29 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel 3.19‑30
Acest capitol ne arată ceea ce credinciosul trebuie să facă, ceea ce Satan poate să facă, dar, de asemenea, şi ceea ce Dumnezeu face. -Nu te teme Eu voi fi cu tine; când vei umbla prin foc, nu vei fi ars şi flacăra nu te va mistui. Aceasta este promisiunea făcută în Isaia 43.1,2 rămăşiţei credincioase. Şi Dumnezeu o va împlini. Aruncaţi în cuptor, cei trei nu numai că nu au suferit niciun rău, ci acolo ei au avut o minunată întâlnire. În misteriosul lor Însoţitor de moment Îl recunoaştem fără dificultate pe Fiul lui Dumnezeu. Da, cuptorul încercării este un loc de privilegiată întâlnire între Domnul şi ai Săi.
În timp ce focul i‑a nimicit pe oamenii numiţi să‑i arunce în flăcări pe cei condamnaţi, nici aceştia, nici nimic din ce le aparţinea n-au prins nici măcar miros de foc. Un singur lucru este consumat în cuptor: legăturile care‑i împiedicaseră (v. 25). Nu acesta este adesea rezultatul încercării pentru creştin? Îl eliberează de una sau de alta din legăturile cu care lumea îl înfăşurase şi îi permite să umble liber în compania Domnului Isus.
Mânia împăratului a făcut loc consternării (v. 24). Aceşti martori tineri au ştiut, expunându‑şi viaţa, să‑i demonstreze împăratului realitatea credinţei lor şi să‑i dea o mărturie vizibilă despre Dumnezeul lor.

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE
28 APRILIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=iKjShhiy7Vo
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured
În felul acesta a fost desăvârșită dragostea față de noi, ca să avem deplină siguranță în ziua judecății. 1 Ioan 4.17
Sentința zilei de judecată a trecut peste sufletul celui credincios și el crede acest lucru. El a recunoscut, printr-o lucrare dumnezeiască în propriul său suflet, ce este păcatul înaintea lui Dumnezeu, așa cum va fi el arătat la scaunul de judecată. Simțământul acesta poate fi mai mult sau mai puțin adânc, dar, dacă cineva este creștin, ar trebui să aibă claritate în această privință.
Credinciosul a recunoscut că Cel care este Judecătorul celor vii și al celor morți, Domnul Isus Hristos, a fost mai întâi Mântuitorul său, înainte de a fi Judecător, și că i-a purtat păcatele în trupul Său pe lemn, atunci când a băut, în ascultare, paharul mâniei. Aceste păcate pentru care el însuși ar fi trebuit să fie judecat și desigur condamnat pe drept au fost purtate deja de un Altul și acest Altul este chiar Judecătorul. Dacă n-ar fi fost așa, el ar fi fost condamnat. El recunoaște că aceasta este o lucrare perfectă; este perfectă în toate privințele, perfectă ca să-L slăvească pe Dumnezeu și perfectă în privința ispășirii tuturor păcatelor lui. Iar când el va fi arătat înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, va sta chiar înaintea Aceluia care le-a înlăturat. Hristos S-ar tăgădui pe Sine Însuși dacă le-ar mai aduce în discuție.
Mai mult, în ce stare apare creștinul înaintea Domnului? Va fi înviat în slavă. El nu mai poate fi supus unei judecăți care să pună în discuție prezența sa în glorie, căci el este deja acolo. „Când Se va arăta El, vom fi ca El, căci Îl vom vedea așa cum este“ (1 Ioan 3.2). Ce înseamnă judecata, dacă suntem cu totul asemenea Judecătorului și El Însuși este dreptatea noastră? J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=BR_GiI4ucr0
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Pe cel care vine la Mine nu-l voi izgoni afară. Ioan 6.37
Isus Hristos nu respinge pe nimeni
În societatea noastră sunt respectați oamenii care, ridicâdu-se din mulțime, au performanțe mari sportive, sunt implicați politic sau se află în centrul atenției prin averea sau cifra lor de afaceri. Dar de cetățenii simpli, cu îngrijorările lor zilnice, nu se interesează aproape nimeni. Și chiar mai puțină atenție li se acordă oamenilor care se află la marginea societății, care nu au nimic de oferit, ci cauzează doar cheltuieli sociale.
Cu totul altfel Se comportă Mântuitorul lumii. El a venit pe pământ pentru toți oamenii și a murit la cruce. Niciunul nu-I este indiferent sau prea neînsemnat. El îi invită pe toți să vină la El, pentru a găsi iertarea păcatelor și viața veșnică. Promisiunea pe care a făcut-o Isus Hristos în urmă cu 2.000 de ani o face și astăzi: „Pe cel care vine la Mine nu-l voi izgoni afară“.
De aceea, lasă deoparte îndoielile și vino la Domnul Isus! El te aude când te îndrepți spre El în rugăciune și nu te respinge când Îi predai Lui viața ta.
Recunoaște în fața Lui păcatele tale! El te iartă și îți dăruiește o viață nouă. Procedează și tu precum vameșul care „sta departe și nu voia nici ochii să și-i ridice spre cer, ci se bătea în piept, zicând: «Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!»“ (Luca 18.13).
Luând această decizie pentru Isus Hristos, vei deveni un om credincios, pentru care este valabilă promisiunea Lui:
„Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului“ (Matei 28.20).
Citirea Bibliei: Ieremia 32.1-25 · Romani 6.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cand-esti-pus-la-incercare/rdonatori
CÂND EȘTI PUS LA ÎNCERCARE

,,Avraam a întins mâna şi a luat cutitul ca să junghie pe fiul său..”(Geneza 22:10)

Nu toți suntem puși la încercare în același fel, dar toți vom fi testați în aceleași domenii. Să ne gândim la Avraam. După ce a așteptat timp de zeci de ani, Dumnezeu i-a dăruit un fiu, ca să fie “tatăl multor neamuri.” (Geneza 17:5). Apoi Dumnezeu i-a zis să-l aducă jertfă pe acest băiat, pe un altar din pustia îndepărtată! Nu avea nicio logică, era clar în contradicție cu promisiunea lui Dumnezeu – și cu toate acestea, Avraam s-a supus. Este puțin probabil ca Dumnezeu să-ți ceară să te confrunți cu aceleași provocări ca Avraam, dar să fii sigur că vei fi testat în aceleași domenii ca el!
De exemplu, vei fi testat cu privire la nivelul dedicării tale. Când umblarea cu El devine dificilă, oare vei rămâne consacrat lui Dumnezeu și te vei supune Cuvântului Său, sau vei căuta o cale de scăpare? Când nu are nicio logică ceea ce ți se întâmplă, când nu e corect și când nu meriți, te vei încrede în Dumnezeu și Îi vei rămâne credincios?
Apoi, vei fi testat cu privire la Persoana care îți controlează viața. Când vezi mâna diavolului la lucru, în viața ta, sau când identifici persoana responsabilă pentru necazul, presiunea sau suferința în care te afli, îți vei aduce aminte oare că “toate lucrurile lucrează împreună spre bine” (vezi Romani 8:28) și că Dumnezeu este în continuare în control?
Un alt domeniu în care vei fi testat va fi credința ta. Deși părea că Dumnezeu Își încalcă promisiunea, “prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare” (Evrei 11:17). Cum putea un tată iubitor să facă un asemenea lucru? Avraam nu s-a îndoit nicio clipă de faptul că Dumnezeu îl poate învia pe Isaac, “chiar și din morți” (Evrei 11:19).
Așadar, când suntem puși la încercare, “să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa” (Evrei 10:23).

https://www.youtube.com/watch?v=_Nx9yAHT-bo

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
28 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel 3.1‑18
Pentru a le da un centru religios comun acelor popoare disparate peste care domnea, Nebucadneţar a înălţat o colosală statuie de aur în câmpia Dura. Acest act de idolatrie este simbolic. El evocă ceea ce stăpâneşte inima oamenilor: 1. statuia este din aur, metal care este obiectul unei veneraţii universale; 2. are forma unui om şi, în adevăr, acesta tinde să se adore pe sine, să se pună în locul lui Dumnezeu; 3. se aseamănă neliniştitor de mult cu chipul fiarei din timpul apocaliptic, căreia fiecare om va fi constrâns să i se închine, pentru a nu fi pedepsit cu moartea. Rămăşiţa credincioasă a lui Israel se va afla atunci în acea teribilă punere la probă (Apocalipsa 13.15). Şadrac, Meşac şi Abed-nego ilustrează această rămăşiţă. Va interveni oare Dumnezeu pentru a‑i scăpa? Astfel răsuna sfidarea împăratului! Noi n‑avem nevoie să‑ţi răspundem asupra acestui lucru, afirmă aceşti tineri (v. 16). Credinţa celui credincios nu trebuie să se justifice înaintea celor necredincioşi. Aprobarea Domnului îi este de ajuns. Nici ameninţările nu pot acum să‑i abată pe aceşti trei martori de la ascultarea strictă de Dumnezeu, după cum înainte nu reuşise nici tentaţia bucatelor alese. După ce s-au arătat credincioşi în lucrurile mici (cap. 1), ei se dovedesc acum a fi credincioşi şi în cele mari (Luca 16.10).

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
27 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=8Z5flo9_ofs
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Iată ce bine și ce plăcut este să locuiască frații uniți împreună! Este ca untdelemnul prețios pe cap, care curge pe barbă, pe barba lui Aaron, care curge pe marginea veșmintelor lui.
Psalmul 133.1,2
Psalmul 133 (2) – Adevăratul Aaron și adevăratul Melhisedec
În acest psalm millennial îl vedem pe Aaron prezentat ca simbol al Domnului Isus. În acea zi, El va fi Împărat și Preot pe tronul Său, Adevăratul Melhisedec. Astăzi, prin credință, noi Îl vedem în glorie. Aaron și Melhisedec sunt simboluri ale preoției lui Hristos. Aaron este simbol al preoției Lui prezente, preoție care este după modelul celei aaronice, Domnul fiind în prezența lui Dumnezeu pentru noi. Într-o zi viitoare însă, preoția Domnului va fi după rânduiala lui Melhisedec.
În descrierea lui Aaron prezentată în acest psalm vedem capul său, barba sa și veșmintele sale, toate simbolizând trăsături ale lui Hristos.
Capul – măreția Sa: El este încununat cu glorie și cu onoare. El este „Cap peste toate lucrurile“, iar Adunarea este asociată cu El ca Trup al Său (Efeseni 1.22). Ar trebui să apreciem mai mult calitatea de Cap a lui Hristos – ea este mijlocul prin care Adunarea, Trupul lui Hristos, este hrănită și condusă.
Barba – umanitatea Sa: Domnul Isus a fost cu adevărat Omul dependent pe acest pământ; întruparea Sa este unul dintre cele mai minunate adevăruri ale creștinismului. Să nu uităm însă niciodată că există acum un Om în glorie.
Veșmintele – slujirea Sa: untdelemnul se scurgea până la marginea veșmintelor lui Aaron. Veșmintele simbolizează caracterul și căile cuiva. Slujirea Domnului Isus pe pământ s-a coborât până la cei mai de jos dintre oameni; marginile veșmintelor au atins pământul (Matei 9.20). Slujirea Sa a fost de asemenea caracterizată de ungerea Duhului Sfânt. Fie ca toate aceste lucruri să ne caracterizeze și pe noi! B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
27 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=FWhk0BNVWWE
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Va fi un timp când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. 2 Timotei 4.3
Bunicul și arhitectul (2)
Tânărul însă nu a luat în serios sfaturile părintești. Când a devenit adult, interesul și energia lui s-au îndreptat numai spre profesie. Era harnic și foarte conștiincios, de aceea i-a fost încredințată întreaga conducere a acelui șantier, chiar dacă era tânăr.
Apoi s-a întâmplat accidentul. Acum urma să stea pentru un timp îndelungat în spital.
Când cei doi bărbați, ale căror paturi erau foarte apropiate, au făcut puțin cunoștință unul cu altul, cel mai în vârstă l-a întrebat pe tovarășul său de salon mai tânăr:
— Îl cunoașteți pe Domnul Isus ca Salvatorul, ca Mântuitorul dumneavoastră personal?
— Nu-mi vorbiți despre Isus!, a spus tânărul neprietenos.
Despre legătura lui cu Dumnezeu și despre veșnicie nu și-a făcut până atunci niciun gând. Dar bunicul nu a auzit răspunsul. El i-a vorbit mai departe despre Isus, despre dragostea lui Dumnezeu și despre ziua judecății, considerând că tânărul îl asculta și că era interesat de discuția lui.
Tânărul însă s-a supărat mult. Era oare necesar să i se spună aici astfel de lucruri, să fie împovărat cu astfel de întrebări? Bătrânul trebuia să-și țină înțelepciunea pentru sine! O, dacă ar tăcea odată!
Citirea Bibliei: Ieremia 31.15-26 · Romani 5.11-16

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
27 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-imbatranesti-frumos/
CUM S
Ă IMBĂTRÂNESTI FRUMOS-– Fundația S.E.E.R. România
,,Zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor,și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.”(Isaia 65:22)

https://www.youtube.com/watch?v=5DWVKG5f3cs

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
27 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel.31‑49
Într-un mod impresionant de concis, istoria naţiunilor îi este prezentată împăratului prin această ciudată statuie de om, constituită din cap până-n picioare din metale diferite. Capul de aur reprezintă cel dintâi imperiu universal, cel al Babilonului, înfiinţat după ce Dumnezeu Și-a retras tronul din mijlocul lui Israel. Strălucitoare, dar de scurtă durată, această monarhie a făcut loc împărăţiei medo‑persane (pieptul de argint) căreia, la rândul ei, i‑a succedat imperiul grec al lui Alexandru (pântecele şi coapsele de aramă). În sfârşit, pulpele şi picioarele personajului evocă un al patrulea imperiu, tare ca fierul, brutal, distrugător, în care nu ne este greu să recunoaştem imperiul roman. Istoria lui  începând cu invaziile barbare, moment când a îmbrăcat cea dintâi formă a sa este în prezent întreruptă de ceea ce numim paranteza Bisericii. Potrivit profeţiei însă, acest imperiu va trebui în curând să fie reconstituit, pentru puţină vreme. Va fi în el un element de slăbiciune, sugerat prin amestecul lutului cu fierul (cei zece împăraţi distincţi ai fiarei romane; Apocalipsa 17.12), ceea ce îl va face vulnerabil (v. 41, 42). Atunci piatra desprinsă fără mână, adică introducerea Împărăţiei lui Hristos, va pune capăt dominaţiei omului care este din ţărână(Psalmul 10.18), spre fericirea acestuia.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
26 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=q_jthwJ4X2s
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Isus le-a răspuns: „Adevărat, adevărat vă spun: Oricine practică păcatul este rob al păcatului. Și robul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna. Deci, dacă Fiul vă va elibera, veți fi cu adevărat liberi“.Ioan 8.34-36
Domnul dă pe față starea iudeilor înaintea lui Dumnezeu. Prin păcatele pe care le comiteau, dovedeau că sunt robi ai principiului rău al păcatului. Fiind robi, ei nu puteau rămâne în casa lui Dumnezeu, folosită aici ca un simbol al locului privilegiat pe care ei tocmai îl pretinseseră. Robul poate fi alungat; Fiul rămâne pentru totdeauna. Fiul, pe care ei Îl lepădaseră, putea, cu adevărat, să-i facă liberi. Din punct de vedere exterior, ei erau copii ai lui Avraam; în realitate, ei se aflau într-o răzvrătire de moarte față de Fiul, deoarece cuvântul Lui nu-și găsea loc în inimile lor.
Apoi Domnul prezintă un contrast oficial între El și aceia care resping cuvintele Lui. El era Fiul, care Îl descoperea pe Tatăl și vorbea despre ceea ce văzuse în existența Lui eternă alături de Tatăl. În ciuda pretențiilor pe care le aveau că nu au alt tată în afara lui Avraam, ei, ca și toți ceilalți oameni, își dovedeau adevărata origine prin faptele lor. Pe de o parte, căutau să-L omoare pe Domnul; pe de altă parte, se opuneau adevărului. Acestea sunt cele două caracteristici ale lui Satan; ucigaș și lipsit de adevăr; ele dovedind că iudeii, în timp ce erau copii ai lui Avraam potrivit cărnii, erau din punct de vedere moral copii ai diavolului. Singurul lor răspuns este emiterea unei pretenții și mai mari. Ei afirmă nu doar că sunt copii ai lui Avraam, ci și că au un singur Tată, pe Dumnezeu.
Domnul răspunde pretenției lor arătând că ei nu au niciunul din semnele caracteristice copiilor lui Dumnezeu, ci că manifestă două mari semne caracteristice copiilor diavolului. Dacă ei ar fi fost copii ai lui Dumnezeu, ar fi fost caracterizați de dragoste față de Hristos și ar fi primit adevărul pe care El îl declara. Fiind cu totul străini de gândul Domnului, ei nu pot înțelege vorbirea prin care le erau transmise gândurile Lui. Nu doar că erau ignoranți față de gândul Domnului, dar manifestau și cele două semne exterioare caracteristice copiilor diavolului: ucigași și mincinoși. H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
26 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=2Hbs3UUosoU
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Va fi un timp când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. 2 Timotei 4.3
Bunicul și arhitectul (2)
Tânărul însă nu a luat în serios sfaturile părintești. Când a devenit adult, interesul și energia lui s-au îndreptat numai spre profesie. Era harnic și foarte conștiincios, de aceea i-a fost încredințată întreaga conducere a acelui șantier, chiar dacă era tânăr.
Apoi s-a întâmplat accidentul. Acum urma să stea pentru un timp îndelungat în spital.
Când cei doi bărbați, ale căror paturi erau foarte apropiate, au făcut puțin cunoștință unul cu altul, cel mai în vârstă l-a întrebat pe tovarășul său de salon mai tânăr:
— Îl cunoașteți pe Domnul Isus ca Salvatorul, ca Mântuitorul dumneavoastră personal?
— Nu-mi vorbiți despre Isus!, a spus tânărul neprietenos.
Despre legătura lui cu Dumnezeu și despre veșnicie nu și-a făcut până atunci niciun gând. Dar bunicul nu a auzit răspunsul. El i-a vorbit mai departe despre Isus, despre dragostea lui Dumnezeu și despre ziua judecății, considerând că tânărul îl asculta și că era interesat de discuția lui.
Tânărul însă s-a supărat mult. Era oare necesar să i se spună aici astfel de lucruri, să fie împovărat cu astfel de întrebări? Bătrânul trebuia să-și țină înțelepciunea pentru sine! O, dacă ar tăcea odată!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/ai-nevoie-de-prieteni-care-sa-te-incurajeze-2/
AI NEVOIE DE PRIETENI CARE SĂTE INCURAJEZE ?,

,Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.”(Proverbele 17:17)
Dacă ești înțelept, te vei înconjura cu oameni care te vor susține emoțional și spiritual, și cu care îți vei putea împărtăși visele și necazurile. C.S. Lewis și J.R.R. Tolkien au fost membri ai clubului The Inklings, un grup pasionat de discuții pe teme literare, care aparținea de Universitatea Oxford. Din el făceau parte profesori, scriitori și prieteni care se întâlneau regulat într-un loc binecunoscut din Oxford, pentru a discuta despre pasajele și cărțile lor preferate, precum și despre propriile lor scrieri. În 1936, ei au observat că lumea are nevoie de mai multe romane care să aibă ca temă centrală credința și moralitatea. Lewis și Tolkien au decis să scrie romane științifico-fantastice după ce și-au dat seama de calitatea slabă a unor povestiri similare care erau publicate în acea vreme. Efectiv, ei „au dat cu banul” pentru a vedea care dintre ei să scrie o carte despre călătoria în spațiu, versus călătoria în timp.
Lui Tolkien i-a revenit călătoria în timp, însă primele sale încercări de a scrie astfel de povestiri nu au avut niciodată succes. Cu toate acestea, mai târziu, el a avut mare succes cu „Stăpânul Inelelor”.
Lewis a scris faimoasa serie intitulată „Trilogia Spațială” și în cele din urmă „Cronicile din Narnia”.
Poate că nu vei ajunge la un astfel de nivel de succes, dar poți ajunge mai departe având suportul și încurajarea unor prieteni adevărați, decât fără ele. Așadar, întreabă-te ce presupune cultivarea unor prietenii? Ele ar putea să te ajute să-ți atingi potențialul pus în tine de Dumnezeu. Ar putea însemna să ieși din carapace și să duci Evanghelia altora. E posibil să dai de suferință și respingere? Firește! Dar vei reuși numai dacă ești dispus să-ți asumi acest risc!

https://www.youtube.com/watch?v=oAFmTGQmeEk

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
26 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel 2.17‑30
Să observăm înlănţuirea: Atunci Daniel s‑a rugat cu prietenii lui (v. 17, 18)Atunci taina a fost descoperită lui Daniel Atunci Daniel L‑a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor (v. 19). Să facem cunoscut lui Dumnezeu cererile noastre este cea dintâi îndatorire a noastră, în orice (Filipeni 4.6). Apoi Daniel îi pune în temă şi pe cei trei prieteni ai săi, pentru a i se alătura în rugăciune. Ce mare privilegiu este acesta, să poţi împărtăşi o greutate cu prieteni creştini şi să o poţi aduce înaintea Domnului împreună cu ei! Şi ce eficacitate deosebită este legată de aceasta, pentru că, în felul acesta, devenim beneficiarii promisiunii Sale categorice (Matei 18.19)! Dumnezeu nu poate rămâne surd la rugăciunile acestor oameni care se tem de El. Îi descoperă taina robului Său (Psalmul 25.14). Un altul poate că ar fi alergat degrabă la împărat. Pentru Daniel însă, un lucru este de cea mai mare urgenţă: să-I mulţumească Dumnezeului Său şi să‑I aducă închinare (comp. cu Geneza 24.26). Numai după aceea el este condus la Nebucadneţar. Şi vedem strălucind din nou una dintre cele mai frumoase trăsături ale acestui om al lui Dumnezeu: smerenia sa. Ca şi Iosif (Geneza 41.16), Daniel se şterge pe sine, pentru a‑I atribui toată gloria doar lui Dumnezeu (v. 30; cap. 1.7). Dragi credincioşi, câtă vreme Domnul a găsit cu cale să ne folosească pentru o slujbă, să învăţăm să ne ştergem pe noi, pentru a‑I lăsa Lui toate meritele pentru aceasta şi toate roadele.

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE
25 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=XZ-FKNwLckk
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

În noaptea aceea, somnul împăratului a fugit de la el. Estera 6.1
Mâna lui Dumnezeu a fost la lucru în acea noapte. Domnul Dumnezeul evreilor avea o lucrare măreață de făcut în favoarea poporului Său iubit și, pentru a o împlini, a alungat somnul acelui monarh care își exercita stăpânirea peste o sută douăzeci și șapte de ținuturi.
Acest lucru scoate clar în evidență caracterul cărții Estera. Cititorul va observa că, de-a lungul acestei interesante secțiuni inspirate, numele lui Dumnezeu nu este menționat. Totuși, peste tot mâna Sa este văzută lucrând. Chiar și cele mai banale împrejurări manifestă planul Său minunat și lucrarea Lui măiastră. Ochiul natural nu poate urmări mișcările roților carului Domnului, însă credința nu numai că le poate urmări, ci și cunoaște direcția în care el se îndreaptă.
Vrăjmașul complotează, însă Dumnezeu este deasupra lui. Orice acțiune a lui Satan nu este decât o verigă în lanțul uimitor de evenimente prin care Dumnezeul lui Israel Și-a împlinit planul de har cu privire la poporul Său. Așa a fost atunci, așa este și astăzi și așa va fi întotdeauna. Răutatea lui Satan, mândria omului, cele mai ostile influențe, toate sunt doar instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru împlinirea scopurilor Sale de har. Acest lucru oferă cea mai dulce odihnă inimii, în mijlocul tulburărilor și a zbuciumului neîncetat din această lume.
„Sfârșitul“ pe care-l dă Domnul se va arăta cu siguranță. Planul Său va rămâne în picioare și El va lucra toate după buna Sa plăcere. Binecuvântat să fie numele Său pentru această siguranță de neclintit! Ea liniștește inima în orice situație. Domnul Se află în spatele oricărei împrejurări. Orice rotiță, orice piesă cât de mică din această vastă mașinărie a împrejurărilor omenești se află sub controlul Său. Deși numele Său nu este cunoscut și recunoscut de fiii acestui pământ, mâna Sa este vizibilă, cuvintele Sale sunt crezute, iar „sfârșitul“ pe care El îl dă este așteptat de toți fiii credinței. C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
25 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=a17BfZkqJHs
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El deschide urechile oamenilor și le întipărește învățăturile Lui. Iov 33.14,16
Bunicul și arhitectul (1)
În ultimii ani ai vieții sale, bunicul nostru nu a mai auzit nimic. Era surd. Dacă doream să-i transmitem ceva, scriam pe un carnețel, pe care îl purta cu sine tot timpul. Dar bunicul nu era niciodată nemulțumit. El știa că aparținea Domnului Isus și se bucura. Se preocupa mult cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă era vreme frumoasă, făcea adesea mici plimbări.
Într-o zi, bunicul a fost lovit pe stradă de o mașină și a fost rănit grav. A fost dus la spital și operat. A stat acolo multe zile. În primele zile a avut dureri mari și nu putea dormi noaptea. În mod deosebit însă suferea de singurătate, pentru că nu înțelegea niciun cuvânt atunci când cineva dorea să discute cu el.
Bunicul s-a gândit mult timp la accidentul lui și s-a întrebat mereu de ce a permis Dumnezeu toate acestea. Pentru început n-a găsit niciun răspuns.
Nu peste mult timp a venit un alt pacient în salonul bunicului. Era un tânăr, un arhitect care căzuse de pe o schelă a unui mare șantier de la marginea orașului. Avea mai multe fracturi și membrele îi erau puse în ghips. Părinții lui l-au vizitat în aceeași zi și erau foarte îngrijorați de băiatul lor. Ei îi vorbiseră de multe ori băiatului despre solemnitatea veșniciei, dar și despre dragostea lui Dumnezeu care dorește ca fiecare om să fie mântuit.
Citirea Bibliei: Ieremia 31.1-14 · Romani 5.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/puncte-de-stres/
PUNCTE DE STRES- – Fundația S.E.E.R. România

,,Celui cu inima tare,Tu-i chezăsuieşti pacea, da pacea ,căci se încrede în Tine.”(Isaia 26:3)

Ai auzit de punctele de stres? Sunt acele mici zone sensibile la presiune ale corpului nostru, localizate în palmă, talpă, scalp, piept etc. Când nivelul adrenalinei se schimbă în corpul tău, punctele acelea își schimbă culoarea și determină cât ești de stresat. Având acest lucru în minte, oare nu ar fi nemaipomenit să avem o mică lumină de avertizare care să ne atragă atenția de fiecare dată când ne luăm privirea de la Domnul? Sau dacă am avea un mic semnal sonor sau luminos, care să ne avertizeze că nu mai suntem pe calea lui Dumnezeu?
Noi avem astfel de semnale! Ele sunt cunoscute drept tensiune sau apăsare! Faptul că devenim tensionați este un indicator sigur că ne-am luat privirea de la Domnul și am mutat-o pe circumstanțe. Noi ne uităm la problemă și nu la soluție. Și când facem lucrul acesta, vom deveni tensionați. Așadar, dacă faci asta, acea apăsare din piept poate fi modalitatea lui Dumnezeu de a-ți spune: „Concentrează-te, uită-te la Mine!” Biblia spune: „Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.” Tu poți alege să te concentrezi asupra necazurilor tale sau să te concentrezi pe Cel care deține soluția.
Corrie ten Boom a scris: „Cu cât noaptea din jurul nostru devenea mai întunecată, cu atât mai luminoasă, mai adevărată și mai frumoasă ardea lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă te uiți înlăuntrul tău, devii deprimat. Dar dacă te uiți la Dumnezeu, vei găsi odihnă!” Lucrurile asupra cărora te concentrezi sunt cele care vor determina câtă pace vei avea. Așadar, când vine necazul, concentrează-te pe prezența lui Dumnezeu; El este cu tine și (vezi Evrei 13:5) promite că nu te va părăsi niciodată!

htps://www.youtube.com/watch?v=MyxcF087-GA


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel2.1‑16
Cât de mult se aseamănă vremea lui Daniel cu cea a lui Iosif! Dumnezeu îi vorbeşte lui Nebucadneţar, precum lui Faraon odinioară, prin intermediul viselor profetice (Geneza 41). Iar cel pe care El îl pregăteşte să interpreteze visele este şi de data aceasta tot un tânăr captiv de neam din Israel. Faptul că Daniel s‑a ferit de orice necurăţie (comp. cu Geneza 39) este ceea ce l‑a învrednicit să fie ales pentru a revela tainele lui Dumnezeu. Iar în aceeaşi măsură în care şi noi ne vom păstra neîntinaţi de lume, Domnului Îi va face plăcere să ne instruiască şi să Se slujească şi de noi.
Remarcăm cum Daniel rămâne în umbră până când incapacitatea oamenilor de a înţelege gândurile lui Dumnezeu este constatată cum se cuvine. Caldeenii înşişi afirmă: Nu este niciun om care să poată arăta lucrul acesta  decât dumnezeii(v. 10, 11; capitolul 5.11). Ei nu fac altceva decât să‑şi recunoască ignoranţa, precum altădată vrăjitorii Egiptului (Exod 8.19). Concluzia caldeenilor ar fi trebuit să‑l umilească şi să‑l încurce pe monarhul orgolios, dar din contră! Cuprins de o mare mânie, el porunceşte să fie ucişi toţi înţelepţii.
Prin contrast, versetul 14 scoate în evidenţă prudenţa şi buna judecată a lui Daniel. El cere să se rezerve un timp pentru a putea aduce toată această problemă înaintea lui Dumnezeu.

Read Full Post »

Dr. Charles Stanley last preaching few hours before death/ tribute from In Touch ministries

14.2K subscribers

3.3K

Download111,220 views

Premiered Apr 19, 2023 #charlesstanley#charlesstanley

Obituary: ATLANTA, April 18, 2023—On Tuesday,

April 18, 2023, In Touch Ministries announced that beloved pastor Dr. Charles Frazier Stanley had passed away at 7:30 a.m. that morning at age 90.

Known to audiences around the world through his wide-reaching TV and radio broadcasts, Stanley modeled his 65 years of ministry after the apostle Paul’s message in Acts 20:24: “Life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus—the work of telling others the Good News about God’s mighty kindness and love.”

Born Sept. 25, 1932, at the height of the Great Depression, in Dry Fork, Virginia, Stanley was raised by a single mother after his father died when Stanley was only nine months old.

After receiving a call to ministry at the age of 14, Stanley earned a Bachelor of Arts from the University of Richmond in Richmond, Virginia, and a Bachelor of Divinity at Southwestern Theological Seminary in Fort Worth, Texas. He later went on to earn the distinctions of Master and Doctor of Theology from Luther Rice Seminary in Atlanta.

Before joining the staff of First Baptist Atlanta, Stanley served as pastor of Fruitland Baptist near Hendersonville, North Carolina (1957–1959); First Baptist of Fairborn, Ohio (1959–1962); First Baptist of Miami, Florida (1962–1968); and First Baptist of Bartow, Florida (1968).

Stanley would become associate pastor of First Baptist Church of Atlanta on October 1, 1969. It was two years later, on October 1, 1971, when Stanley assumed his longtime role as senior pastor of First Baptist Atlanta. The following year, he launched his foray into broadcast ministry with a 30-minute program, The Chapel Hour, on Atlanta-area TV stations WXIA and WANX (now WGCL). Trending news around the world

Read Full Post »

LIVE FUNERAL: Dr. Charles Stanley Public Viewing Memorial Service😭

380,441 views

Apr 22, 2023

#intouchministries#DrCharlesStanleyage#Drcharlesstanleyfuneral

A “Legacy Celebration Service” is being held from 6 p.m. to 8 p.m. Sunday at the church. The Rev. Charles F. Stanley, who broadcast the Gospel to millions aroundt he world, will have a public viewing Saturday. Stanley died on Tuesday at age 90. He was known worldwide as the founder of In Touch Ministries, which is broadcast in 180 nations and translated into 55 languages. He also pastored for more than 50 years at First Baptist Church of Atlanta overseeing more than 10,000 members. He stepped back from his senior pastor role there in 2020, becoming a pastor emeritus and naming Anthony George as his successor. The public is invited to the viewing from 10 a.m. to 4 p.m. Saturday at First Baptist Church Atlanta, at 4400 North Peachtree Rd., Atlanta. Parking is available at the church. No speakers are planned during the event. According to In Touch Ministries, which said it has been planning how to honor Stanley for the past seven years, “We designed this service to be a moment for individuals to have a place to reflect and pray.” A “Legacy Celebration Service” will be held from 6 p.m. to 8 p.m. Sunday at the church. Doors open at 5 p.m. A private memorial service will be held separately for the family. In lieu of flowers, the family asks that donations be made to the ongoing mission of In Touch Ministries. First Baptist Senior Pastor George came to the megachurch in 2012 from Aloma Church in Winter Park, Fla. He called the magnitude of Stanley’s legacy “impossible” to measure. He said in a statement that Stanley “has been a source of hope and strength to countless people whose faith has been shaped by his faithful and practical preaching of the Bible. … Elected officials, a former president of the United States, Southern Baptist leaders and other evangelical leaders from around the world have sent us their expressions of sympathy. We have been flooded with online tributes and are so encouraged by the thousands of social media posts we’ve seen.” Stanley’s son, Andy Stanley, was unavailable for comment. Andy Stanley is the founding and senior pastor of North Point Ministries.

#DrCharlesStanleynetworth#DrCharlesStanleyhouse#DrCharlesStanleyrace#DrCharlesStanleyage#HowtallisDrCharlesStanley#intouchministries#Drcharlesstanleyfuneral#drcharlesstanleymemorialservice

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
24 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=kN1mo4m_sEw
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunzând până la despărțirea sufletului și a duhului, a încheieturilor și a măduvei, și în stare să judece gândurile și intențiile inimii. Și nicio făptură nu este ascunsă înaintea Lui, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Aceluia cu care avem de-a face.Evrei 4.12,13
Aceste versete ne prezintă trăsăturile Cuvântului lui Dumnezeu. El este viu și lucrător. Ca orice lucru viu, el posedă o energie uimitoare. De asemenea, el are o putere extraordinară de pătrundere, fiindcă poate despărți lucrurile cel mai intim legate, fie spirituale, fie materiale, într-un fel imposibil chiar și pentru cea mai ascuțită sabie cu două tăișuri. Totodată, el distinge cele mai adânci gânduri și motivații ale oamenilor.
Este de remarcat faptul că expresia „să judece“ este traducerea unui cuvânt grecesc din care derivă cuvântul „critic“. Sunt mulți astăzi care se dau drept critici ai Cuvântului lui Dumnezeu, iar criticile lor neghioabe nu fac altceva decât să arate că ei se află într-o stare de moarte spirituală. Ei nu au nicio înțelegere reală a Cuvântului pe care doresc să-l critice.
Rolul omului nu este să critice Cuvântul lui Dumnezeu, ci să se lase criticat de acest Cuvânt. Nimic nu ne pune mai mult la încercare decât critica. Dacă suntem mândri și satisfăcuți cu noi înșine, nu putem suporta nicio critică. Doar dacă suntem smeriți și dacă umblăm în frica de Domnul vom primi criticile pătrunzătoare ale Cuvântului, care sunt de cel mai mare ajutor în drumul nostru de străini și călători. Prin această lucrare a Cuvântului putem să ne analizăm pe noi înșine și ne putem cerceta propriile motivații, evitând astfel o mulțime de capcane. F. B. Hole

SĂMÂNȚA BUNĂ
24 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=bfuGlnVVy5g
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Rugați-vă neîncetat.1 Tesaloniceni 5.17
Pentru ce să ne rugăm?
În Biblie găsim nenumărate cereri personale, care Îi plac lui Dumnezeu și care sunt spre binecuvântarea celui care crede.
Pentru ocrotire: „Păzește-mă ca lumina ochiului, ascunde-mă sub umbra aripilor Tale“ (Psalmul 17.8).
Pentru păzire (de un pas greșit): „Nu mă lăsa să rătăcesc de la poruncile Tale“ (Psalmul 119.10).
Pentru acceptarea (în vorbire și în gândire): „Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetarea inimii mele, Doamne, Stânca mea și Răscumpărătorul meu!“ (Psalmul 19.14).
Pentru binecuvântare: „Nu Te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta“ (Geneza 32.26).
Pentru curățire (recunoscându-ne în același timp greșelile): „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate“ (1 Ioan 1.9).
Pentru salvare: „Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi scăpa“ (Psalmul 50.15).
Pentru călăuzire: „Fă-mă să umblu în adevărul Tău și învață-mă“ (Psalmul 25.5).
Pentru înțelepciune: „Dă-mi pricepere, ca să învăț poruncile Tale“ (Psalmul 119.73).
Citirea Bibliei: Ieremia 30.1-24 · Romani 4.16-25

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
24 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/aduci-rod-pentru-dumnezeu/

ADUCI ROD PENTRU DUMNEZEU?,
,,Eu v-am ales….s
ă aduceţi roadă,și roada voastră sărămână…”
(Ioan15:16)


https://www.youtube.com/watch?v=-2OKoX6q4G0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
24 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel 1.9‑21
Dacă noi nutrim dorinţa de a fi credincioşi, atunci putem conta întotdeauna pe ajutorul Domnului pentru aceasta. El este stăpân pe împrejurările noastre, iar când noi luăm în mod curajos poziţie pentru Domnul, El nu va permite, din pricina gloriei Sale, ca noi să fim făcuţi de ruşine în faţa lumii. Pe cei care Mă onorează îi voi onora este promisiunea Sa de neschimbat (1 Samuel 2.30). Pentru Daniel şi pentru tovarăşii săi, Dumnezeu intervine aici în două moduri. În primul rând, îi creează lui Aşpenaz o dispoziţie de inimă pentru a fi favorabil (comp. cu istoria lui Iosif: Geneza 39.21). În al doilea rând, El permite ca aspectul fizic al celor patru tineri să justifice schimbarea hranei. Pe plan spiritual, unii tineri credincioşi care se află la studii se găsesc poate în aceeaşi situaţie cu a lui Daniel şi a celor trei prieteni ai săi. Din punct de vedere omenesc, abţinerea de la anumite surse de instrucţii şi culturi, considerate acum ca fiind indispensabile, i-ar pune în inferioritate faţă de tovarăşii lor. Dacă ei renunţă la acestea prin credinţă, binecuvântarea de sus le este asigurată. Aşa a fost cu aceşti patru studenţi: ei şi‑au trecut în mod strălucit examenul şi vor fi apoi martori credincioşi pentru Dumnezeu, în timp ce despre alţi tineri nu vom mai auzi vorbindu-se nimic (Psalmul 119.98‑100)

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
23 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=F4ddY34YdI8
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și au auzit glasul Domnului Dumnezeu umblând în grădină în răcoarea zilei. Și omul și soția lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu, în mijlocul pomilor grădinii. Geneza 3.8
Conștiința, s-a spus de multe ori, ne face pe toți să fim lași. Vedem acest lucru chiar la începutul istoriei omului pe pământ. Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam, iar el I-a răspuns: „Am auzit glasul Tău în grădină și m-am temut, pentru că sunt gol; și m-am ascuns“ (Geneza 3.10). Bineînțeles că Domnul știa unde erau Adam și Eva, însă El i-a chemat, iar ei n-au mai putut sta ascunși. De atunci încoace, omenirea a tot învățat de la Adam cum să arunce pe altcineva vina pentru propriile greșeli. De fapt, Adam nu numai că și-a învinuit soția că-i dăduse să mănânce din rodul interzis, ci chiar a sugerat că și Dumnezeu era vinovat, pentru că i-o dăduse pe femeie (versetul 12). Apoi Domnul a întrebat-o pe Eva, iar ea l-a învinuit pe șarpe, fiindcă o amăgise (versetul 13). Cel puțin, amândoi și-au recunoscut greșeala prin expresia: „Am mâncat“.
Domnul a pus vrăjmășie între șarpe și sămânța femeii (versetul 15). Aceasta nu putea fi alta decât Domnul Isus, care, după mulți ani, S-a născut dintr-o fecioară, deși El este Cel „ale Cărui origini sunt din vechime, din zilele eternității“ (Mica 5.2). Fiul lui Dumnezeu, care a devenit Om, avea să nimicească pe deplin lucrările diavolului. El avea să-i zdrobească șarpelui capul și, făcând acest lucru, Lui avea să-I fie zdrobit călcâiul, ceea ce face referire la suferințele și la moartea Sa pe cruce. Zdrobirea capului șarpelui semnifică deplina distrugere a lui Satan prin intermediul valorii infinite a crucii lui Hristos.
Vedem apoi că Domnul le-a făcut celor dintâi oameni haine din piele de animale (versetul 21). Acest lucru a necesitat moartea unui animal și este o imagine a morții lui Hristos, impuse pentru ca păcatele noastre să fie iertate și pentru ca noi să fim înveșmântați cu El, Dreptatea noastră. Ce har minunat! L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ
23 APRILIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=pLOOxNZX6as
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Iată, vine ceasul, și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe Mine Mă veți lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. Ioan 16.32
Singur – dar nu părăsit
Domnul Isus a fost adesea singur în viața Sa de pe pământ, deoarece, fiind o Persoană din cer, a fost tratat ca un străin. Puritatea și sfințenia Lui au făcut ca El să fie singur.
Oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. De aceea s-au îndepărtat de Cel care spunea despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii“ (Ioan 8.12). Nu s-au simțit confortabili în apropierea Sa, deoarece prezența Lui dezvăluia starea lor păcătoasă, iar ei erau prea mândri, ca să se pocăiască de păcatul lor. Această respingere L-a lovit profund pe Mântuitorul. Oamenii nu L-au dorit, chiar dacă El a venit la ei în har și adevăr, pentru a-i ajuta.
În același timp însă, El S-a bucurat de părtășia cu Tatăl Său și a mărturisit despre aceasta: „Cel care M-a trimis este cu Mine; El nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut“ (Ioan 8.29).
Ucenicii L-au urmat pe Domnul Isus timp de trei ani. Cu toate acestea, când a fost arestat, ei au încercat să-și salveze numai propriile vieți și pe El L-au părăsit. Cât de mult L-a rănit faptul că L-au părăsit toți în acel moment dificil!
Totuși, El nu a fost lipsit de consolare. În tot procesul de condamnare și de răstignire, El a știut: „Nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine“.
Citirea Bibliei: Ieremia 29.15-32 · Romani 4.9-15

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
23 APRILIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/raspunde-intotdeauna-ca-domnul-isus/
RĂSPUNDE TOTDEAUNA CA DOMNUL ISUS !
,,Când era batjocorit ,nu răspundea.”(1 Petru 2:23)

Ce faci, când cineva te dezamăgește sau te necăjește? Îți scoți artileria grea și reacționezi? Spui cumva: „Mă enervezi la maximum!”? Apropo, când spui asta, nu faci altceva decât să recunoști că altcineva îți controlează emoțiile! Recunoști că-i conferi celeilalte persoane dreptul și puterea de a-ți determina sentimentele și reacțiile. Nimeni nu-ți poate lua controlul, tu îl dai dacă nu reacționezi potrivit! Biblia spune: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine” (Romani 12:21).
A te răzbuna înseamnă a reacționa.
Dar a ierta înseamnă a acționa.
Iertarea spune: „Eu aleg felul în care reacționez!” Este cumva starea ta emoțională controlată de ceilalți? Le permiți să-ți ridice nivelul fericirii, sau să te facă să plonjezi în îngrijorare, teamă sau mânie? „Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.” (Proverbele 16:32). Ai auzit? Cine își controlează starea de spirit și reacțiile este mai puternic decât o cetate înconjurată de ziduri!
Dar persoana care nu-și poate controla propriul duh este lipsită de apărare, asemenea unei cetăți fără ziduri. Acea persoană nu are nicio apărare, se află la mila oricui ar vrea să-i facă ceva. Tăria se găsește în blândețe și blândețea are în ea abilitatea de a gestiona durerea fără a se răzbuna; ea poate absorbi lovitura fără să fie nevoită să riposteze. Domnul Isus a numit lucrul acesta „întoarcerea obrazului celălalt” (vezi Matei 5:39). S-ar putea să spui: „Dar nu e deloc ușor să faci asta!” Așa este, uneori este aproape imposibil! „Și atunci, nu e natural să reacționezi în felul acesta?” – întrebi tu. Ba da, dar răspunsul tău trebuie să fie supranatural, prin Duhul Sfânt (vezi Galateni 5:22-23).
În mod cert, ai nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să duci o astfel de viață. Așa că, ia exemplu de la Domnul Isus!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
23 APRILIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel 1.1‑8
Daniel se distinge de ceilalţi profeţi prin câteva trăsături deosebite. Una dintre ele este că în cartea sa el îmbrăţişează timpurile naţiunilor (Luca 21.24b), cu alte cuvinte, această perioadă foarte lungă care se aşterne între strămutarea în Babilon şi restabilirea viitoare a lui Israel sub domnia lui Hristos. O altă trăsătură o constituie faptul că acest om al lui Dumnezeu ne vorbeşte şi prin exemplul său. Câte lecţii preţioase putem învăţa împreună cu el! Cea dintâi dintre acestea este hotărârea fermă de inimă de a nu se întina (v. opt). Ca tânăr străin adus la curtea unui monarh păgân, el ar fi putut găsi destule scuze pentru a se conforma regimului imperial (contrar rânduielilor legii). Şi ce mai rămăsese din cultul iudaic, de vreme ce o parte din vasele templului distrus se aflau la Babilon? (v. 2). Nu era el însuşi doar un captiv, obiect al unei bunăvoinţe speciale, din moment ce, dispreţuind bucatele împăratului, prin faptul că le refuzase, ar fi trebuit să atragă într‑un mod periculos atenţia asupra lui şi asupra prietenilor săi? Pentru acest om al credinţei însă, nici dificultăţile personale, nici mediul ostil, nici falimentul cultului iudaic nu răpesc, orice‑ar fi, autoritatea cuvântului Dumnezeului său. Dragi prieteni, are acest Cuvânt aceeaşi valoare şi pentru noi? Atunci să fim la fel de atenţi ca şi aceşti tineri, pentru a elimina din regimul nostru tot ceea ce poate să ne întineze trupul şi duhul (2 Corinteni 7.1).

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: