Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2018

12670451_180737845624821_8077486915137264457_n

Trăim o vreme când lumina   

Autor si compozitor Gheorghe Zoltan
  Trăim o vreme când lumina    Trăim o vreme când  lumina, e înțeleasă-n mod greșit Trăim o vreme când  grădina, se ofilește-așa cumplit… Mă-ntreb de ce ? Te-ntrebi de ce? Mi-e tare dor de-nvățătorul, cuvinte simple le spunea La ucenici cândva odată, și să-mplinească Biblia Ajută-ne, ajută-ne.        Cel ce-ai dăruit viața   și lumin-ai pus în ea       Nu mai este loc acolo,  Doamne și de altceva      În prezența Ta mă bucur,  Doamne ești comoara mea!     Ai venit să mori pe crucea,  din Golgota. Atât de mulți astăzi coboară, și-apoi rămân în Ierihon Așa de lesne-l înfăsoară, păcatul pe oricare om Mă-ntreb de ce?  Te-ntrebi de ce? Mi-e tare greu când văd  Leviții, ce trec pe lângă frații lor Arată-le Isus cuvântul, o scumpul meu mântuitor Învață-ne, învață-ne.
 Cel ce-ai dăruit viața   și lumin-ai pus în ea       Nu mai este loc acolo,  Doamne și de altceva      În prezența Ta mă bucur,  Doamne ești comoara mea!     Ai venit să mori pe crucea,  din Golgota.  E tare greu când  Teologii, vin cu străine-nvățături Și chiar cu obiectul muncii, se rătăcesc chiar în scripturi Mă-ntreb de ce?  Te-ntrebi de ce? Aș vrea ca frații din  Berea, să fie-n orice adunări Învățătura sănătoasă, s-o ducă-n cele patru zări Învață-ne,  arată-ne.
 Cel ce-ai dăruit viața   și lumin-ai pus în ea       Nu mai este loc acolo,  Doamne și de altceva      În prezența Ta mă bucur,  Doamne ești comoara mea!     Ai venit să mori pe crucea,  din Golgota. Trăim acum vremea din urmă, cu-atât de multe erezii Doar unul e Învätätorul, Biserica și-o va răpi Ai grijă-acum, pe-al crucii drum Și Cel ce a adus lumina, cândva aicia pe pământ Rămâi o frate mai departe, la fel neprihănit și sfânt La fel de sfânt,  la fel de sfânt.

Cel ce-ai dăruit viața   și lumin-ai pus în ea       Nu mai este loc acolo,  Doamne și de altceva      În prezența Ta mă bucur,  Doamne ești comoara mea!     Ai venit să mori pe crucea,  din Golgota.

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Pe lemnul dragostei ne-am întâlnit

Pe lemnul dragostei Ne-am întâlnit
Tu Miel nevinovat, iar eu, călăul
Tu jertfa sfântă care m-a iubit
Eu zbirul ce întruchipam tot răul

Pe Dealul Căpățânii amândoi
Am stat Isuse față-n față
Tu cel mai iubitor Păstor de oi
Eu… cel ce atentam la a Ta viață

Pe via Dolorosa, Tu și eu
Urcam cu gloata cea barbară
Eu blestemând și ocarând mereu
Tu, poticnindu-Te sub grea povară

Pe Golgota Isus Ți-am auzit
Pentru întâia dată vocea
Ca scâncetul de miel adânc rănit
Ce raspâdea, cu toate acestea, pacea

Acolo-n cuie, Tu păreai răpus
Căci sângele-Ți curgea șiroaie
Dar chiar și răstignit tot mă priveai de sus
Și nu cu ură, ci cu-a dragostei văpaie

Să-i ierți o Tată vina lor
Căci vreau cu Tine să-i împac
Șopteai Isus, pătruns de dor
Căci ei nu știu, nu știu ce fac

Am stat atunci cu Tine-n soare
Eu răcorindu-mă căci mi-era sete
Tu copleșit de cea mai grea durere
Primind oțet cu fiere pe-un burete

Smerit stau aplecat Isus de atuncea
Căindu-mă fară ‘ncetare
Îmbrătișând picioarele-Ți și crucea
Și jertfa care mi-a adus salvare.

Puiu Chibici

sursa

 

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Duminică, 1 Aprilie 2018

Voi sunteți sarea pământului … Voi sunteți lumina lumii. 

Matei 5.13,14

Prin harul lui Dumnezeu avem hainele spălate și albite în sângele Mielului (Apocalipsa 7); tot prin acest har am fost mântuiți prin credință, care nu este de la noi, ci este darul lui Dumnezeu (Efeseni 2); am fost mântuiți nu prin fapte făcute în dreptate, ci potrivit îndurării Sale (Tit 3).

Trebuie să ținem bine minte însă că însăși epistola care declară că mântuirea nu este prin fapte declară la fel de limpede că faptele trebuie să însoțească invariabil mântuirea; că în timp ce faptele nu sunt cauza mântuirii, ele trebuie să fie mereu consecința ei; că cei care au fost acceptați în Cel Preaiubit trebuie întotdeauna să aibă o stare potrivită cu această acceptare (Efeseni 1.6; 2 Corinteni 5.9). Unii ca aceștia vor căuta mereu să aibă o conștiință fără vină înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Cu blândețe a inimii, ei vor dori să manifeste zi de zi acele haruri care sunt dovezi adevărate ale credinței, așa cum florile sunt dovezi ale venirii primăverii.

Există patru pasaje importante în Noul Testament care prezintă caracterul creștin în toată strălucirea și puterea lui: Matei 5.3-12, cu cele nouă fericiri ale lui; 1 Corinteni 13, cu cele șaisprezece calități fără seamăn ale lui; Galateni 5.22,23, cu cele nouă părți ale roadei cerești; și 2 Petru 1.5-8, cu descrierea dezvoltării maturității depline a creștinului.

Împreună, aceste patru părți din Biblie ne oferă o superbă și o completă imagine a trăirii creștine; și ar fi bine ca, din când în când, să ne examinăm în lumina lor. Ca un ajutor în această direcție, în afara citirii noastre zilnice din Cuvânt, ar trebui să punem deoparte un timp în care să medităm la aceste pasaje.  DOMNUL ESTE APROAPE-GBV (2)                                                                                           G. Henderson

 

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Jean Koechlin -Volumul V

http://www.clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

1 APRILIE

Eclesiastul 1.1-18

         Cartea Eclesiastul poate fi rezumată prin aceste cuvinte ale Domnului Isus: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete” (loan 4.13). Fântâna din Sihar este imaginea lumii ari­de şi amăgitoare, unde nu se poate găsi o fericire de durată. Cea mai mare parte a oamenilor seamănă cu sărmana samariteancă. Nu sunt gata să primească apa vie, darul fără plată al Fiului lui Dumnezeu, decât după ce, de nenumărate ori, vor fi făcut experienţa că „apa” de pe pământ nu poate în niciun fel potoli setea sufletului (comp. cu Ieremia 2.13). Ei bine, această experienţă a fost făcută; ea se găseşte consemnată în această carte pentru ca noi să nu mai avem nevoie să o înce­pem din nou! Şi a fost făcută de cineva care, prin înţelepciu­nea şi prin măreţia lui, era şi calificat să cerceteze „tot ce se face sub ceruri” (v. 13). Eclesiastul (sau Predicatorul) nu este altul decât Solomon, împărat la Ierusalim. Mărturia lui are întotdeauna aceeaşi valoare, pentru că „nu este nimic nou sub soare” (v. 9). Multe lucruri, fără-ndoială, şi-au schimbat înfă­ţişarea, însă inima omului a rămas identică, iar consecinţele păcatului sunt întotdeauna acolo: „Ce este strâmb nu poate fi îndreptat şi ce lipseşte nu poate fi numărat” (v. 15).SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI VOLUMUL V – APRILIE (2)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

Coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

1 APRILIE 

SÂNGE SCUMP – TU EȘTI SCUMP

„Sângele scump al Iui Hristos” (1 Petru 1: 9)

Biblia spune: Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați … ci cu sângele scump al lui Hristos” (L 18-19). Tu trebuie să adopți acea poziție în viața ta în care te simți în siguranță în ceea ce ești „în Hristos”; un moment în care nu mai lași ca stima ta de sine să se întemeieze pe opiniile sau faptele celorlalți. Nu mai încerca să-ți găsești valoarea în înfățișare, în meseria prin care îți câștigi traiul sau în tratamentul pe care ți-l aplică ceilalți. Valoarea ta în ochii lui Hristos este incomensurabilă, întrucât Hristos și-a vărsat sângele pentru tine. „Sânge scump, tu ești scump!” Da, ai defecte. Da, sunt lucruri pe care să le schimbi, dar Dumnezeu lucrează în tine, la fel cum lucrează în fiecare dintre noi. Nu lăsa pe nimeni să-și basculeze părerile în viața ta. Tu ești un copil al lui Dumnezeu răscumpărat prin sânge! Nu lăsa pe nimeni să te facă să simți că nu ai valoare, sau că ești inutil, pentru că el nu știu cum să se poarte cu tine sau să te iubească așa cum meriți. Nu-ți petrece viața încercând să le câștigi acceptarea sau aprobarea.  Deja ai fost acceptat și aprobat de Dumnezeu, așa că fii sigur că validarea și valoarea ta vin de Ia El. Ești răscumpărat de sângele lui Hristos, ești acoperit cu sângele lui Hristos și ai fost acceptat prin sângele lui Hristos. Și pentru că sângele Lui este scump, și tu ești scump! Satan, cel care este numit „pârâșul” ar vrea să uiți lucrul acesta și să te vezi numai în lumina defectelor și slăbiciunilor tale. Dimpotrivă, trezește-te în fiecare dimineață uită-te în oglindă și declară: „Sunt scump pentru că am fost răscumpărat prin sângele scump ai lui Isus!”CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI-APRILIE 2018 (3)

SĂMÂNŢA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Duminică, 1 Aprilie 2018

„Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis:  «Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care  puteau să-ți dea pacea!…»“Luca 19.41,42

Ziua cercetării

În toate împrejurările descrise de Evanghelii, observăm perfecțiunile inimii divine și umane ale Domnului Isus. Inima Sa a simțit toată durerea din cauză că nu putea împlini gândurile Sale de har față de cetatea Ierusalimului. Domnul Se gândea la ceea ce urma să sufere cetatea, pentru că nu a recunoscut ziua când a fost cercetată. Domnul Isus Hristos a căutat de atâtea ori să o strângă așa cum își strânge cloșca puii sub aripi, dar cetatea n-a vrut. Domnul știa în amănunțime ceea ce urma să îndure în timpul îngrozitorului asediu al romanilor, dar și despre judecata care va veni.

Răbdarea lui Dumnezeu față de poporul Său, ca și față de întreaga lume, este mare și depășește concepția noastră omenească. Harul Său, răbdarea Sa, îndurarea Sa, dreptatea Sa, sfințenia Sa se exercită într-un chip desăvârșit în cârmuirea Sa față de oameni. Însă când răbdarea Sa va lua sfârșit, măsura divină fiind umplută, Dumnezeu va executa judecățile Sale.

Ierusalimul nu a cunoscut ziua cercetării lui de către Domnul Isus, și de aceea au venit peste el zile groaznice. Ce har că ziua de astăzi este o zi a cercetării! Astăzi suntem chemați de Mântuitorul să mergem la El. Ne lăsăm oare cercetați de harul Domnului Isus Hristos, care dorește să ne dea pace în sufletele noastre?SĂMÂNŢA BUNĂ-APRILIE (1)

CELELALTE 10 MEDITATII CLASICE- SE GASESC  POSTATE  IN TOATE LUNILE ANULUI  2016 LA ADRESELE URMATOARE :

                http://nowheresoonthere.blogspot.com/

POT FI DESCARCATE  DEPOZITATE SI RETRIMISE DE ORICINE . NIMIC NU E COPYRIGHT, DACA LE PASTRATI ASA CUM LE LUATI  NEMODIFICATE SI CU  ADRESELE PROVINIENTEI LOR ORIGINALE,ACOLO  UNDE SANT MENTIONATE .

 

Read Full Post »

HE IS RISEN! HE IS RISEN INDEED!

Matthew 28:5-6
The angel said to the women, “Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here; he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay.

Image may contain: flower

HE’S ALIVE!

 REVELATION 1:1-18
The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him, to show unto His servants things which must shortly come to pass; and He sent and signified it by His angel unto His servant John:  who bare record of the Word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.  Blessed is he that reads, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein:  for the time is at hand.
       John to the seven churches which are in Asia:  Grace be unto you, and peace, from Him Who is, and Who was, and Who is to come; and from the seven Spirits which are before His throne; and from Jesus Christ, Who is The Faithful Witness, and The First Begotten of the Dead, and The Prince of the kings of the earth.  Unto Him Who loved us, and washed us from our sins in His own blood, and has made us kings and priests unto God and His Father; to Him be glory and dominion forever and ever.  Amen.
       Behold, He comes with clouds; and every eye shall see Him, and they also who pierced Him:  and all kindreds of the earth shall wail because of Him.  Even so, Amen.
       I AM Alpha and Omega, The Beginning and The Ending, says the Lord, Who is, and Who was, and Who is to come, the Almighty.
       I, John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the Word of God, and for the testimony of Jesus Christ.  I was in the Spirit on the Lord’s Day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I AM Alpha and Omega, The First and The Last:  and, What you see, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.  

       And I turned to see the voice that spoke with me.  And being turned, I saw seven golden candlesticks; and in the midst of the seven candlesticks One like unto The Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.  His head and His hair were white like wool, as white as snow; and His eyes were as a flame of fire; and His feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and His voice as the sound of many waters.  And He had in His right hand seven stars:  and out of His mouth went a sharp two-edged sword:  and His countenance was as the sun shines in its strength.  And when I saw Him, I fell at His feet as dead.  And He laid His right hand upon me, saying unto me, Fear not; I AM The First and The Last:  I AM He that lives, and was dead; and, behold, I AM alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.

 
JESUS CAME AS A MAN TO DIE FOR THE SINS OF MAN!
BUT DEATH COULD NOT HOLD HIM; HE IS RISEN!
THE SUFFERING SERVANT IS BECOME BOTH SAVIOR AND LORD!
QUESTION:  ARE YOU LONGING TO BE WITH HIM,
OR DO YOU DREAD THE THOUGHT OF FACING HIM? 
HOW YOU ANSWER WILL EITHER CONFIRM YOUR FAITH,
OR IT WILL REVEAL YOUR NEED TO TRUST IN HIM!
WHAT BETTER DAY THAN TODAY?!

Read Full Post »


 PASSOVER – PRAISE JESUS!

 PASSOVER PICTURES BEING FREED FROM THE BONDAGE OF SIN!
Exodus 12:5-7, 13-14 Your lamb shall be without blemish, a male of the first year:  you shall take it out from the sheep, or from the goats:  and you shall keep it up until the fourteenth day of the same month:  and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening.  And they shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it. – – – And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are:  and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt.  And this day shall be unto you for a memorial; and you shall keep it a feast to the LORD throughout your generations; you shall keep it a feast by an ordinance forever.
WHEN CHRIST SHED HIS BLOOD, IT MEANS HE GAVE HIS LIFE!
Genesis 9:4  But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
Leviticus 17:11 For the life of the flesh is in the blood:  and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls:  for it is the blood that makes an atonement for the soul.
John 10:17-18 – Therefore does My Father love Me, because I lay down My life, that I might take it again.  No man takes it from Me, but I lay it down of Myself.  I have power to lay it down, and I have power to take it again.  This commandment have I received of My Father.
CHRIST IS THE PASSOVER LAMB WHO FREES US FROM THE GUILT OF SIN!
John 1:29, 36 – The next day John saw Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God, Who takes away the sin of the world. – – – And looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God!
1 Corinthians 5:7-8 Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened.  For even Christ our Passover is sacrificed for us:  therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.
Hebrews 9:12-14, 22 – Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us.  For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh:  how much more shall the blood of Christ, Who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? – – – And almost all things are by the Law purged with blood; and without shedding of blood is no remission.  [Note:  Blasphemy of the Holy Ghost is the rejection of His testimony that Jesus is the Son of God, and therefore, it cannot be forgiven – it is the rejection of Christ!]
 PASSOVER – A DAY FOR US TO REMEMBER HIS SACRIFICE!
A DAY TO CELEBRATE WITH PRAISE AND THANKSGIVING!

Read Full Post »

BUT He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to our own way; and the Lord has laid on Him the iniquity of us all.

Isaiah 53:5-6 NIV

Read Full Post »

%d bloggers like this: