Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2023

Eduard Angheloni – A-nviat Isus!

5,959 views Apr 26, 2021#EduardAngheloni#cantececrestinepaste Muzica si Text: Marius Pop

Instrumental: Marius Pop

Inregistrare&mixaj: Studio DSPro

Video: Naiagram Films

Locație: Biserica Romano- Catolică Șiria

A-nviat Isus, a-nviat

Sǎ-L lǎudǎm pe El ne-ncetat

A-nviat Isus, a-nviat

Și viațǎ El ne-a dat.

Creștini azi de pretudindeni

Veniți sǎ ne bucurǎm

Salvare pentru omenire

Am primit la Golgota.

Copii sǎ ne bucurǎm

De vestea ce ni s-a dat

Mormântul este gol

Isus Hristos a înviat!

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
22 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=PBylzdqFFWo
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Să ieșim la El, afară din tabără, purtând ocara Lui. Evrei 13.13
Afară din tabără
Este minunat, într-adevăr, să intrăm în Locul Preasfânt, însă noi nu suntem nici tot timpul adunați laolaltă, nici singuri întotdeauna acasă. Noi trebuie să fim și pe stradă, iar acolo nu este Locul Preasfânt. Trăim aici, pe pământ, în pustie, și acesta nu este Locul Preasfânt. Se ridică întrebarea: dorim noi să fim cu El numai în cer, nu și aici pe pământ? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există numai un loc unde putem fi cu El, acolo unde trupul jertfelor pentru păcat erau arse, în afara taberei, în pustie.
Credeți că în această lume există vreun loc plin de onoare? Credeți oare că a fost crucea de pe Golgota un astfel de loc plin de onoare? Să reflectăm puțin la timpul când Domnul atârna acolo și a murit. Dacă cineva ar fi spus în acel moment: «Eu nu mai vreau să rămân în Ierusalim. Părăsesc templul; vreau să fiu cu El, cu Mântuitorul meu…», și s-ar fi așezat sub cruce, aceasta ar fi însemnat că s-ar fi făcut una cu El, cu Cel care a fost lepădat de întreaga lume, disprețuit și urât, și că ar fi lăsat în urmă tot ceea ce lumea onora, tot ceea ce era plăcere pentru lume.
Prin botez, noi am mărturisit: «Vrem să fim una cu Hristos cel mort. Vrem să stăm sub crucea pe care El atârnă; vrem să fim alături de Acela care a murit și care a fost omorât de către lume. Noi nu dorim să fim în Ierusalim. Vrem să fim acolo, în mormânt, unde este El, ca semn al disprețului, ca semn al Aceluia la care lumea nu se mai gândește». Când cineva este înmormântat, când stă într-un mormânt, atunci, pentru lume, el nu mai este prezent. Aceasta am mărturisit prin botez. Este însă așa și în realitate? Vrem noi oare ca, după ce am văzut lucrarea Domnului Isus, să fim în acest loc cu El, acolo unde El a înfăptuit minunată lucrare, la cruce, centrul urii, al lepădării și al disprețului acestei lumi? H. L. Heijkoop


SĂMÂNȚA BUNĂ
22 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=jDT9FkhwSKM
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

Credincios este Cel care a făcut făgăduința.
Evrei 10.23
Dumnezeu respectă ceea ce promite
Dacă ești în căutare după pacea interioară: „Oricine cere primește; cine caută găsește; și celui care bate, i se va deschide“ (Luca 11.10).
Dacă ești copleșit de povara grea a vinei: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate“ (1 Ioan 1.9).
Dacă ești apăsat de îngrijorări: „Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus“ (Filipeni 4.6,7).
Dacă ești bolnav: „Dar știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați după planul Său“ (Romani 8.28).
Dacă îți cauți în rugăciune calea pe care să mergi: „Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi; te voi sfătui cu ochiul asupra ta“ (Psalmul 32.8).
Dacă trebuie să treci prin valea umbrei morții: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“ (Ioan 11.25).
Dacă te temi de pericole: „Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac“ (Psalmul 121.7,8).
Citirea Bibliei: Ieremia 3.1-25 · Luca 20.1-8


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
22 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/rosteste-cuvinte-care-zidesc
ROSTESTE CUVINTE CARE ZIDESC
,,Esi legat prin fagaduinta gurii tale”(Proverbele 6:2)

https://www.youtube.com/watch?v=TEJ8yOcWAPg


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
22 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 2 7.1‑13
A ne lăuda cu ziua de mâine (v. 1) înseamnă a dispune de ea ca şi cum ne‑ar aparţine: facem proiecte ferme, convenim angajamente la termen, încheiem garanţii pentru altul (v. 13). Să recitim ce ne spune Iacov în această privinţă (Iacov 4.13‑16). Pe de altă parte, acest verset 1 se adresează într‑un mod cu totul special acelora care amână pentru mai târziu chestiunea mântuirii lor. 2 Corinteni 6.2 le repetă cu stăruinţă: Iată, acum este ziua mântuirii!
Este plăcut să putem conta pe un prieten. Sfaturile sale afectuoase vin din inima sa şi o înveselesc pe a noastră (v. 9). Prietenul adevărat nu este însă acela care ne va spune întotdeauna cuvinte amabile; dimpotrivă, el va şti să‑şi asume riscul de a ne adresa o mustrare, chiar dacă orgoliul nostru va trebui să fie rănit (v. 5, 6). Astfel este Isus, Prietenul credincios. El ne iubeşte prea mult pentru a ne menaja. Chirurgii sunt deseori nevoiţi să facă tăieturi mari pentru a ajunge la organele din interior şi pentru a extirpa răul. Tot aşa este şi în sens spiritual: Bătăile care rănesc curăţă răul, şi loviturile, cămările sufletului (cap. 20.30). Să acceptăm fără cârtire aceste răniri necesare, recunoscând în ele mâna blândă şi sigură a Prietenului nostru suprem!

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE
21 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=_Z1p-keV4CE
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Având deci, fraților, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o pentru noi prin perdea, care este carnea Lui, și având un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranța deplină a credinței, având inimile curățite de o conștiință rea și trupul spălat cu apă curată.Evrei 10.19-22
În Locul Preasfânt
Chiar dacă noi suntem încă pe pământ, putem într-adevăr intra în Locul Preasfânt! Când suntem preocupați numai cu Domnul și, în mod deosebit, când ne strângem laolaltă ca familie preoțească, pentru a ne aduce jertfele de laudă și de mulțumire, atunci, prin credință, putem intra în Locul Preasfânt. Acolo aducem jertfele noastre pe altarul de aur, jertfele noastre de tămâie care vorbesc despre slava Sa, despre bunătatea Sa. Și este minunat să intrăm acolo, în acest loc sfânt, în prezența lui Dumnezeu, și să stăm acolo cu o conștiință liniștită, așa cum ne spune Epistola către Evrei; căci noi știm, și ne-o spune și sângele, că toate păcatele au fost îndepărtate.
Da, într-o liniște desăvârșită, avem voie să ne închinăm Lui, Urzitorului mântuirii noastre. Avem voie să-I aducem acolo roadele noastre, jertfele noastre, jertfe de laudă, „rodul buzelor, care mărturisesc Numele Lui“. Am voie să spun acolo, înaintea Tatălui, ce am găsit în Fiul Său, în Domnul Isus: L-am găsit pe Mântuitorul meu, pe Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit! Tatăl spune: «Acesta este Fiul Meu Preaiubit, care a săvârșit toată lucrarea pentru Mine, Cel în care Mi-am găsit toată plăcerea». Și eu pot să-I vorbesc Tatălui despre slava Fiului, slavă pe care Tatăl o cunoaște și pe care tocmai de aceea a descoperit-o în Cuvântul Său, ca eu s-o admir împreună cu El și pentru ca apoi să I-o pot aduce ca jertfă, care este bine primită înaintea Lui. Ce minunată este această slujbă!H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ

21 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=cU1-9q0FNJk
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

După ce s-a întâmplat acest lucru au venit și ceilalți bolnavi din insula aceea și au fost vindecați.
Fapte 28.9
Sănătate optimă
În zilele noastre, totul se pune în mișcare pentru a atinge o stare optimă de sănătate. Domenii întregi ale industriei îi promit omului, prin produsele lor, să-l facă sănătos sau cel puțin să-i îmbunătățească starea. Exercițiile de fitness și o hrană echilibrată îi garantează că vor contribui la creșterea bunăstării lui corporale.
Vârsta medie de viață a oamenilor crește tot mai mult în țările dezvoltate, ceea ce îi face pe tot mai mulți să acorde sănătății o și mai mare atenție. Totuși, în ciuda atâtor mijloace care le stau la dispoziție, ei nu pot nici împiedica procesul îmbătrânirii și nici ocoli moartea.
În tot acest timp, oamenii își neglijează sufletul lor nemuritor. Ei au nevoie de un Doctor care să le vindece rănile provocate de păcat. Acest Doctor este Isus Hristos. El invită și astăzi: „Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11.28).
Sufletul omului care se îndreaptă plin de încredere spre Isus Hristos și care își mărturisește sincer păcatele se face sănătos. Inima i se liniștește, pentru că toată vina lui este iertată. Atunci el poate fi fericit, în ciuda greutăților trupești, pentru că aparține cerului prin credința în Domnul Isus. Și poate experimenta zi după zi ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne invită pe toți să facem: „Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși cel dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi mai presus de orice măsură o greutate veșnică de slavă“ (2 Corinteni 4.16,17).
Citirea Bibliei: Ieremia 2.1-37 · Luca 19.39-48

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
21 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/bucuria-deplina/
BUCURIA DEPLINĂ – Fundația S.E.E.R. România
„Părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos… pentru ca bucuria voastră să fie deplină”. (1 Ioan 1:3-4)
Când în viața noastră lipsește bucuria, lipsește și puterea (vezi Neemia 8:10). Fericirea noastră nu trebuie să se bazeze pe ce se întâmplă în jurul nostru; ea trebuie să se bazeze pe relația noastră cu Isus Hristos. De aceea, apostolul Ioan spune că „bucuria noastră poate și trebuie să fie deplină.”
Pastorul Reimar Schultze spune: „Ioan nu a afirmat lucrul acesta când totul mergea bine, ci când totul s-a transformat în haos. Ce se întâmplase? Toți ceilalți apostoli, prietenii săi, fuseseră uciși. Romanii distruseseră Templul, din care nu mai rămăsese „piatră pe piatră”. Josephus Flavius, un istoric iudeu și martor ocular a scris: „Cei care au pierit au fost mai mulți decât victimele tuturor celorlalte calamități pe care oamenii sau Dumnezeu le-au adus vreodată lumii!” Mulți iudei și creștini au devenit refugiați. Speranța medie de viață era de aproximativ 40 de ani și aproximativ 25% dintre locuitorii Romei erau sclavi.
Ioan însuși a trăit ca exilat pe insula Patmos. Nu avea parte de nicio mângâiere pământească și nicio siguranță a vieții de mâine. Iar când paharul nefericirilor a fost plin, Dumnezeu l-a trimis să arate lumii triumful creștinismului asupra tuturor lucrurilor. Scrierile lui Ioan, cu referire la umblarea noastră zilnică, au fost o încununare a tuturor lucrurilor pe care cerul a intenționat să le reveleze în Cuvânt: dacă avem părtășie spirituală (frățească) bucuria noastră va fi deplină. Nu ai nevoie de circumstanțe plăcute, ca lucrul acesta să se întâmple!”
David a spus lucrul acesta cel mai bine (Psalmul 16:11): „înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări veşnice în dreapta Ta”.

https://www.youtube.com/watch?v=_PhtuyrTMgM

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
21 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 26:13-28
După portretul nebunului (v. 1–12), iată aici alte personaje, tot atât de detestabile.
Primul este leneşul (v. 13-16), pe care l-am întâlnit deja de mai multe ori. El invocă pericole sau greutăţi imaginare pentru a se sustrage de la îndatoriri (v. 13), neglijându–şi până şi hrana (v. 15). „Uşa se întoarce în balamalele ei” (v. 14); „uşa efectuează o mişcare de du-te-vino, dar rămâne în acelaşi loc. Să ne punem şi noi întrebarea dacă, în ce ne priveşte, am înaintat mai mult decât ea, dacă am făcut vreun progres în viaţa creştină!” Leneşul se răsuceşte în patul lui. Cineva se poate deci mişca sau agita, fără să furnizeze vreo activitate.
De asemenea, ne este zugrăvit certăreţul (v. 17–21). El este capabil să înteţească focul disputelor. Versetul 17 are însă mai multe aplicaţii. A lua parte la conflicte sociale, sindicale, politice ~ aceasta îl expune pe copilul lui Dumnezeu la crude muşcături.
Urmează bârfitorul, care contribuie şi el la întreţinerea certurilor (v. 20, 22), apoi înşelătorul, deghizându–şi ura din inimă sub cuvinte amabile (v. 23‑25; de exemplu: 2 Samuel 20.9,10; Ieremia 12.6). Isus a avut de-a face cu diverse forme ale răutăţii şi ale ipocriziei denunţate în aceste versete (Matei 17.17; Psalmul 38.12) şi cât de mult a avut El de suferit din aceasta!

Read Full Post »

The Rapture of the Church | Dr. David Jeremiah

David Jeremiah 382K subscribers

Save2,342,687 views Premiered Mar 25, 2022 #DavidJeremiah

Millions of people will be evacuated from this world in the blink of an eye. It will be a traumatic experience for those who are left behind, but a glorious experience for those who are taken. See more from Dr. David Jeremiah in the description below

👇 00:00 – Death is not the end for the Believer!

07:40 – Dr. Jeremiah’s message – “The Rapture of the Church”

27:16 – One last word from Dr. Jeremiah Request 3 Free months of Dr. Jeremiah’s monthly magazine:

http://ow.ly/Z3rn50I3KMF Support the ministry of Dr. David Jeremiah and receive a copy of: “The Book of Signs”:

http://ow.ly/phKx50I3KMu Subscribe to the Official David Jeremiah channel to stream our latest messages and much

more: http://ow.ly/EpXw50Dg5o7

Hit the Notification Bell 🔔 so that you never miss our most recent video.

Sign up for Dr. Jeremiah’s Daily Devotional Email: http://ow.ly/sgCF50I3KML

FREE Resources – *Are you curious about what being a Christian means?: http://ow.ly/FI7X50I3KMw *

Giant Slayer Scripture Cards: http://ow.ly/RY8y50I3KMA

Study Resources – *The Jeremiah Study Bible: http://ow.ly/RzCU50I3KMs

*Basics of the Christian Faith: http://ow.ly/zF0P50I3KMB

Other ways to Watch and Listen Dr. Jeremiah – *Turning Point Apps: http://ow.ly/UZba50I3KMp *Turning Point Daily

Radio Broadcasts: http://ow.ly/x3c650I3KMt *Station Locator: http://ow.ly/qCKL50I3KMo

Support the ongoing ministry of Dr. David Jeremiah –

*Donate: http://ow.ly/jiuw50I3KMH

*Bible Strong Partners: http://ow.ly/MEaC50I3KMC

Follow #DavidJeremiah on social media –

*Twitter: https://twitter.com/davidjeremiah *

Facebook: https://www.facebook.com/drdavidjeremiah *

Instagram: https://www.instagram.com/drdavidjere…

Other Resources – *Store: http://ow.ly/2QyX50I3KME

*Turning Point for Kids: http://ow.ly/ZwnZ50I3KMz

*Learn more: http://ow.ly/Asav50I3KMx *About us: http://ow.ly/zX2250I3KMr

*Visit DavidJeremiah.org (http://ow.ly/Asav50I3KMx) for a complete selection of Bible study resources available now.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
20 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=wY8zzp3mNEI
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și Ilie și-a luat mantaua și a înfășurat-o și a lovit apele și ele s-au despărțit într-o parte și într-alta; și au trecut amândoi pe uscat … Și a fost așa: pe când mergeau ei încă și vorbeau, iată un car de foc și cai de foc; și i-au despărțit pe cei doi; și Ilie s-a suit la ceruri într-un vârtej de vânt.
2 Împărați 2.8,11
Ilie, aflat pe nisipul pustiei, a avut privilegiul de a privi în sus și de a vedea cum, neîmpiedicat de împrejurările umilitoare ale bolii și ale morții, cerul i se deschide pentru a-l primi. Niciuna dintre urmările căderii n-a fost partea profetului în ce privește plecarea sa din această lume. El a schimbat mantia de profet cu carul de foc. A putut da drumul cu bucurie mantiei sale pe pământ, în timp ce era înălțat la cer. Pentru el, pământul nu era decât un fir de praf pieritor și întinat în creația lui Dumnezeu și a fost fericit să dea deoparte tot ceea ce marca legătura sa cu el.
Ce poziție minunată! Și totuși, aceasta este singura poziție pe care orice credincios ceresc trebuie să o ocupe. Firea și pământul nu mai au niciun drept asupra celui care crede în Isus. Crucea a rupt toate lanțurile care odinioară îl țineau legat de pământ. Așa cum Iordanul l-a separat pe Ilie de Canaan și l-a adus în pustie pentru a întâlni carul Domnului, la fel crucea l-a așezat pe cel credincios într-o nouă poziție. L-a introdus în împrejurările pustiei și, de asemenea, în sfera de dincolo de moarte, fără vreo altă nădejde înaintea sa, decât răpirea sa de pe acest pământ, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh.
Aceasta este partea reală, de necontestat, a fiecărui credincios, oricât de slab sau de neștiutor ar fi el. Fericita ei experimentare în mod practic este, bineînțeles, un lucru diferit. Pentru așa ceva avem nevoie să stăm mult în prezența lui Dumnezeu și să exersăm judecata de sine. Carnea și sângele nu pot niciodată să înțeleagă fericirea omului ceresc.
C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
20 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=CZLLY8H3RB0
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până sus; Tu ai făcut lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?
Psalmul 71.19
Cum este Dumnezeu?
Pe întreg pământul, dintotdeauna, oamenii și-au făcut propriile lor închipuiri despre Dumnezeu.
Unii se gândesc la El ca fiind un Dumnezeu mânios, care, de exemplu, nu dă ploaie atunci când oamenii nu respectă orânduirile Sale. Cu jertfe costisitoare, ei încearcă să-I domolească mânia, dar nu știu niciodată dacă acestea sunt acceptate.
Alții, dimpotrivă, Îl văd ca pe un Dumnezeu bun, care nu este chiar așa de exigent cu greșelile făpturilor Sale. Ei speră că El va închide un ochi la judecata de apoi și că în felul acesta totul va fi bine.
Asemenea imaginații sunt greșite. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să citim Biblia, pentru că El S-a descoperit în ea: „Ochii Tăi sunt așa de curați, că nu pot să vadă răul“ (Habacuc 1.13). Dumnezeu este sfânt și urăște păcatul. El nu poate suferi răul în prezența Lui.
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos“ (Efeseni 2.4,5). La cruce, Dumnezeu L-a dat pe Isus pentru noi la moarte, ca El să ne poată grația. Jertfa Lui a îndeplinit toate cerințele sfinte ale lui Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor noastre. De aceea, Dumnezeu ne invită acum să venim la El cu o mărturisire sinceră a vinei noastre. Doar așa, El ne iartă și ne primește pe baza morții lui Isus Hristos.
Citirea Bibliei: Ieremia 1.1-19 · Luca 19.28-38

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
20 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cine-te-sfatuieste/
CINE TE SFĂTUIEȘTE? – Fundația S.E.E.R. România

“Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor!” (Proverbele 19:20)

Poate că ești priceput în ceea ce faci; s-ar putea chiar să fii mai priceput decât majoritatea, însă fără ajutorul celorlalți, nu vei ajunge să fii atât de bun pe cât ai putea fi! Nu-ți vei atinge potențialul maxim fără un bun sfătuitor. E imposibil. De ce un jucător de tenis de talie mondială ar avea nevoie de un antrenor, mai ales de unul care nu este la fel de bun pe teren ca el?

Tenismenul american André Agassi a răspuns la această întrebare în felul următor: “Tenisul necesită ajustări (subtile, dar cruciale pentru câștigarea unui meci) și Gill, antrenorul meu este cel mai bun la așa ceva. Cu cât îmbătrânesc eu, cu atât mai valoros devine el!” De ce oare? Pentru că vârsta și experiența nu te fac neapărat mai bun, ba de multe ori nu fac decât să adâncească monotonia în care te afli.

În viață, ca în sport, nu vei ajunge niciodată în punctul în care să nu ai nevoie de un sfat bun. Cu toate acestea, mulți dintre noi acționăm crezând (eronat!) că nu avem nevoie de sfătuitori, pentru că știm noi ce e de făcut. Și facem greșeala de a ne măsura și compara cu ceilalți, în loc să ne vedem talentele pe care le-a pus Dumnezeu în noi – iar în final ne mirăm că nu ne atingem potențialul!

Autoevaluarea este importantă, dar evaluarea făcută de ceilalți este crucială. Un antrenor bun îți măsoară performanța în raport cu calitățile tale, nu cu ale altcuiva. De ce? Pentru că el știe de ce ești în stare și te va împinge până la limită. Și, apropo, antrenorii buni stau mereu pe scenă și observă, și nu în birou așteptând un raport. Asta pentru că se investesc personal în succesul tău; o victorie în dreptul tău este și o victorie a lor!

Rut a avut nevoie de Naomi, iar Timotei a avut nevoie de Pavel… Pe tine, cine te sfătuiește?

https://www.youtube.com/watch?v=d0fG0XK4VCw

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
20 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 26.1‑12
Nu gloria este ceea ce i se potriveşte nebunului pentru a‑l determina să apuce pe calea înţelepciunii, ci loviturile (v. 1‑8)! În general, disciplina Domnului şi mustrarea celui drept ne împing mai mult spre progres decât o fac complimentele sau onorurile. Să nu fim însă lipsiţi de inteligenţă, precum aceste animale domestice pe care doar biciul şi frâul le fac să asculte când nu vor să se apropie (v. 3; Psalmul 32.9)! Cu cât mai de preferat este, în adevăr, să dobândim înţelepciunea lăsându‑ne instruiţi de Cuvânt, decât trecând prin experienţe dureroase!
Exemplul profetului Mica înaintea lui Ahab ne arată că versetul 4 şi versetul 5 nu sunt contradictorii (1 Împăraţi 22.13‑28). Răspunzându‑i împăratului nebun după nebunia lui (1 Împăraţi 22.15), Mica îi atingea conştiinţa, îl punea în încurcătură. Răspunzându‑i apoi potrivit gândurilor divine, şi nu după nebunia sa, omul lui Dumnezeu îi arăta lămurit că era străin de gândurile lui Dumnezeu (1 Împăraţi 22.17). Să ne lăsăm şi noi călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu pentru a şti, după caz, pe care dintre aceste două răspunsuri să i le prezentăm nebunului.
Un mers şchiopătat, atât în cazul celui drept (cap. 25.26), cât şi în cazul nebunului (cap. 26.7,9), înlătură toată forţa mărturiei verbale. Să veghem ca umblarea noastră să pregătească evanghelia păcii (Efeseni 6.15).

Read Full Post »

 1. “I am El-Shaddai—‘God Almighty.’ Genesis 17:1
 2. “I am the God of your father, Abraham,” He said. “Do not be afraid, for I am with you and will bless you. Genesis 26:24
 3. “I Am Who I Am. Say this to the people of Israel: I Am has sent me to you.” Exodus 3:14
 4. And God said to Moses, “I am Yahweh—‘the Lord.’ Exodus 6:2
 5. “I am the Lord who heals you.” Exodus 15:26
 6. “I am the Lord your God, who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Exodus 20:2
 7. “I am merciful.” Exodus 22:27
 8. “Yahweh! The Lord! The God of compassion and mercy! I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness.” Exodus 34:6
 9. “If you obey my decrees and my regulations, you will find life through them. I am the Lord.” Leviticus 18:5
 10. “Be still, and know that I am God! I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world.” Psalm 46:10
 11. Therefore, this is what the Sovereign Lord says: “Look! I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. Isaiah 28:16
 12. Don’t be afraid, for I am with you. Don’t be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Isaiah 41:10
 13. “I am the Lord; that is my name! I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols.” Isaiah 42:8
 14. I, yes I, am the Lord, and there is no other Savior. First I predicted your rescue, then I saved you and proclaimed it to the world. No foreign god has ever done this. You are witnesses that I am the only God,” says the Lord. Isaiah 43:11-12
 15. “From eternity to eternity I am God. No one can snatch anyone out of my hand. No one can undo what I have done.” Isaiah 43:13
 16. This is what the Lord says— your Redeemer and Creator: “I am the Lord, who made all things. I alone stretched out the heavens. Who was with me when I made the earth?” Isaiah 44:24
 17. “Remember the things I have done in the past. For I alone am God! I am God, and there is none like me.” Isaiah 46:9
 18. “I, yes I, am the one who comforts you. So why are you afraid of mere humans, who wither like the grass and disappear?” Isaiah 51:12
 19. “I am a God who is near,” says the Lord. “I am also a God who is far away. No one can hide where I cannot see him,” says the Lord. “I fill all of heaven and earth,” says the Lord. Jeremiah 23:23-24
 20. “For I am the Lord! If I say it, it will happen.” Ezekiel 12:25
 21. “I am the Lord, and I do not change.” Malachi 3:6
 22. Jesus answered, “I am. And in the future, you will see the Son of Man sitting at the right hand of God, the Powerful One, and coming on clouds in the sky.” Mark 14:62
 23. Then Jesus said, “I am He [the Messiah]—I, the one talking to you.” John 4:26
 24. “I am the bread that gives life.” John 6:48
 25. “I am the light of the world. The person who follows me will never live in darkness but will have the light that gives life.” John 8:12
 26. Jesus answered, “I tell you the truth, before Abraham was even born, I am!” John 8:58
 27. “I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep.” John 10:11
 28. Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Those who believe in me will have life even if they die. John 11:25
 29. Jesus answered, “I am the way, and the truth, and the life. The only way to the Father is through me.” John 14:6
 30. “Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or believe it because of the miracles I have done.” John 14:11
 31. The Lord God says, “I am the Alpha and the Omega. I am the One who is and was and is coming. I am the Almighty.” Revelation 1:8
 32. “I am the One who lives; I was dead, but look, I am alive forever and ever!” Revelation 1:18
 33. “I am coming soon. Continue strong in your faith so no one will take away your crown.” Revelation 3:11
 34. The One who was sitting on the throne said, “Look! I am making everything new!” Then He said, “Write this, because these words are true and can be trusted.” Revelation 21:5
 35. Jesus, the One who says these things are true, says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus! Revelation 22:20

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
19 MARTIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=okTJ8PaRM7c
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Ocara mi-a frânt inima și sunt copleșit; și am așteptat compătimire, dar degeaba, și mângâietori, dar n-am găsit niciunul.Psalmul 69.20
Nu există mângâiere mai mare decât faptul că Isus a cunoscut toate suferințele noastre. Acesta este felul în care Dumnezeu a venit în întâmpinarea nevoilor, a lipsurilor și a încercărilor noastre. Dacă Adam n-ar fi căzut, n-am fi putut vorbi astăzi despre mângâierea lui Dumnezeu, nici despre compasiunea cu care El a coborât în mijlocul nostru, în Persoana binecuvântatului nostru Domn Isus. El, după ce a devenit Om, este izvorul tuturor mângâierilor noastre. Domnul a pătruns în toate adâncimile suferinței, așa încât să ne ofere adâncimile mângâierii, ca să înțelegem că Dumnezeu cunoaște absolut toate detaliile legate de viața noastră. Ne sunt astfel descoperite gândurile și simțămintele Domnului Isus, atunci când El a pătruns în toate suferințele noastre, iar acesta devine canalul prin care toată dragostea Sa este turnată în sufletele noastre.
Psalmii ni-L prezintă pe Hristos pătrunzând în adâncimea împrejurărilor noastre și făcând din ele împrejurările Lui Însuși: „M-au înconjurat rele fără număr, nelegiuirile mele m-au ajuns și nu pot să le privesc“ (Psalmul 40.12). Unele dintre suferințele Sale au fost cauzate de sfințenia Sa: „Râuri de apă curg din ochii mei, pentru că nu se păzește legea Ta“ (Psalmul 119.136). El a cunoscut toate adâncimile de suferință, iar acest lucru ne face să înțelegem profunzimea dragostei Lui pentru noi. Domnul Isus oferă capacitatea de a simți, în împrejurările omenești, ceea ce trebuie simțit potrivit cu voia lui Dumnezeu. Simțămintele Lui au fost deci marcate de o suferință sfântă. Dacă vedem o manifestare a suferinței într-un credincios, aceasta nu este altceva decât manifestarea Duhului lui Isus în el. J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ
19 MARTIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=6tkmLyT-YMg
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

De aceea, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate, ca să poată fi, în lucrurile privitoare la Dumnezeu, un mare preot milos și credincios, ca să facă ispășire pentru păcatele poporului.Evrei 2.17
Hristos S-a făcut asemenea nouă
Fiul lui Dumnezeu a devenit Om, pentru a ispăși la cruce păcatele noastre și pentru a ne deschide astfel calea în prezența lui Dumnezeu. Versetul de astăzi ne arată încă un motiv pentru care El a devenit Om. Isus a luat parte la situațiile noastre pe pământ și a experimentat tot ce ține de viața umană, ca astfel să poată acum, ca Mare Preot în cer, să ne înțeleagă și să ne ajute:
Ca și copil și tânăr a trecut prin faza de dezvoltare spre adult, cu toate că a fost tot timpul desăvârșit. „Isus creștea în înțelepciune, în statură și în har față de Dumnezeu și față de oameni“ (Luca 2.52).
El a lucrat mulți ani ca tâmplar și astfel a cunoscut cerințele vieții profesionale (Marcu 6.3).
Lui I-a fost foame, după ce patruzeci de zile și patruzeci de nopți nu a mâncat nimic (Matei 4.2). Cu toate acestea, El a rămas dependent de Dumnezeu.
El a știut ce este oboseala. „Isus deci, fiind obosit de călătorie, S-a așezat așa cum era lângă fântână“ (Ioan 4.6).
El a plâns la mormântul lui Lazăr, pentru că a simțit adânc necazul pe care l-a adus moartea asupra oamenilor (Ioan 11.33-35).
Nu există nicio situație de viață pe care El să nu o fi cunoscut prin proprie experiență, pentru că a fost ispitit în același fel ca și noi, în afară de păcat (Evrei 4.15).
Citirea Bibliei: Exod 40.17-38 · Luca 19.11-27

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
19 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/invata-sa-respecti-diferentele/
ÎNVAȚĂ SĂ RESPECȚI DIFERENȚELE! – Fundația S.E.E.R. România
„Adu-le aminte să fie… cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.” (Tit 3:1-2)
Niciunul dintre noi nu scapă de momentele dificile; Domnul Isus le-a zis ucenicilor Săi: „În lume veți avea necazuri…” (Ioan 16:33). Verdell David scria: „Deși s-ar putea să suferim de aceeași boală, de relații frânte, de dizabilități și de eșec, încercarea de a compara suferințele înseamnă ignorarea dinamicii unice a fiecărei vieți individuale. Dacă asculți întâmplările de la întâlnirea alcoolicilor anonimi, unde toți vin laolaltă cu dependența lor comună, vei descoperi că fiecare suferință, fiecare durere de inimă, fiecare pierdere, fiecare interacțiune dintr-o relație cunoaște anumite grade sau întorsături pe care nimeni altcineva nu le-a mai experimentat în același fel. Trebuie să rezistăm tentației de a ne vedea propriile dureri ca fiind mai devastatoare sau mai puțin importante decât ale altora. Ale mele sunt unice pentru mine și dacă le voi confrunta sincer și deschis, trebuie să accept că ceea ce mi se întâmplă merită atenția și respectul meu.”
Apostolul Pavel îi scria lui Tit să îndemne: „Să fie… cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.” Respectă diferențele dintre tine și ceilalți, chiar și când ați trecut prin experiențe similare. Nu întrerupe discuția cu o predică în trei puncte sau cu un discurs pregătit dinainte. „Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa” (Proverbele 16:21).
Nu ai cum să greșești față de cineva care suferă, dacă pur și simplu te întâlnești cu acea persoană, o îmbrățișezi, o asculți, îi spui că-ți pasă și că te rogi pentru ea. E în continuare adevărat (chiar dacă poate părea un clișeu): oamenilor nu le pasă cât de mult știi, până nu știu cât de mult îți pasă! Nu când ești insistent, încrezut și te porți ca și cum le-ai ști pe toate – arăți dragostea lui Dumnezeu, ci când ești și te comporți ca ea: „curat, pașnic, blând, uşor de înduplecat, plin de îndurare… fără părtinire, nefățarnic.” (Iacov 3:17).
Așadar, respectă diferențele!

https://www.youtube.com/watch?v=Y2TVTJp0LtY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
19 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 25.16‑28
Mierea este bună, dar, dacă am vrea să facem din ea singura noastră hrană, vom fi dezgustaţi curând. La fel şi afecţiunile naturale: prietenia, bucuriile familiale sunt plăcute şi dulci, dar ele nu trebuie să ne ia prea mult loc, de teamă să nu ne învârtă spre egoism, să nu ne producă saţietate (v. 16, 27).
Evanghelia este vestea bună prin excelenţă, apa vie pentru sufletele însetate (comp. cu v. 25). Şi fiecare credincios este ca un canal prin care această apă proaspătă a harului poate curge pentru a‑i adăpa pe alţii (Ioan 7.38). Atenţie însă! Puţin nămol într‑o fântână face apa de nebăut. O lipsă de fermitate înaintea celui rău, un moment de relaxare şi iată izvorul tulburat şi stricat, ca şi cum am scormoni albia unui pârâu cristalin cu un băţ (v. 26)!
A nu ne stăpâni duhul înseamnă a ni‑l expune fără apărare, asemeni unei cetăţi fără întărituri, în faţa tuturor atacurilor duşmane (v. 28). Nerăbdarea, resentimentele, geloziile, mândria, îndoielile, poftele toate batalioanele de gânduri rele se vor alinia curând acolo. 1 Petru 1.13 ne invită în acest sens să ne încingem coapsele minţii şi să fim treji, altfel spus, să ne înfrânăm imaginaţia.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
18 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=rxTaccL5Z7w
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Isus le-a răspuns, zicând: „A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat. Adevărat, adevărat vă spun: dacă grăuntele de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod“. Ioan 12.23,24
Când Domnul Isus era la sărbătoarea Paștelui în Ierusalim, câțiva greci care se aflau acolo s-au apropiat de Filip cu rugămintea: „Domnule, dorim să-L vedem pe Isus“ (versetul 21). Filip i-a vorbit lui Andrei despre dorința grecilor, după care au mers amândoi și I-au spus lui Isus.
Modul în care Domnul Isus a răspuns poate părea ciudat, însă El le-a spus că, pentru ca aceia dintre națiuni să aibă vreo parte cu El, era necesară moartea Sa. El era într-adevăr bobul de grâu care urma să cadă în pământ. Bobul de grâu trebuie să moară înainte să se poată înmulți și să poată aduce mult rod. Remarcați că aici Domnul nu vorbește despre culesul viei, care îl simbolizează pe Israel, ci de secerișul grâului, care simbolizează națiunile. Domnului Isus Îi păsa de națiuni la fel de mult ca de Israel, însă era necesar ca națiunilor să li se reamintească faptul că erau străine de cetățenia lui Israel, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume (Efeseni 2.12).
Domnul Isus a fost singurul Om fără păcat. El a fost bobul de grâu, nu un bob de grâu. Niciun alt om nu poate ocupa acest loc. Cu privire la Domnul Isus este spus că „El a murit pentru toți“ (2 Corinteni 5.15). El este Omul care, de asemenea, este „mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat pentru totdeauna! Amin“ (Romani 9.5). El nu este finit, ci infinit. Prin urmare, jertfa Lui are o valoare infinită, nelimitată. Deși valoarea ei este la dispoziția tuturor oamenilor, doar cei care o primesc prin credință sunt mântuiți pentru eternitate. L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ
18 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=ijLkuHMlPYo
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

M-am deprins să fiu mulțumit în mine însumi, în împrejurările în care mă găsesc. Filipeni 4.11
„Mai mult!“
Când fetița noastră a învățat să vorbească, ea avea o vorbă preferată: „Mai mult!“, și arăta spre felia de pâine cu marmeladă. Când primea câteva monede pentru pușculița ei, ea întindea mâna și spunea: „Mai mult!“. Într-o dimineață, când am plecat la muncă, ea chiar a strigat: „Mai mult, tata!“.
La fel ca fetița noastră, mulți oameni cer mai mult de la viață. Ei strigă tare după „mai mulți“ bani, „mai multă“ libertate, „mai multă“ distracție. Însă „mai mult“ nu este niciodată suficient. Pentru a întrerupe acest cerc vicios, avem nevoie de puterea Domnului. Numai El ne poate da mulțumirea interioară, pentru a putea spune și noi împreună cu Pavel: „M-am deprins să fiu mulțumit în mine însumi“.
Expresia „m-am deprins“ arată că Pavel nu întâmpina orice situație cu un zâmbet mulțumitor. În viața lui au fost deopotrivă înălțimi și văi, abundență și lipsuri, bucurii și necazuri. Dar, în viața lui, Pavel a experimentat din plin că în Isus Hristos avea totul pentru a fi fericit și mulțumit. „Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig“ (1 Timotei 6.6).
Drept urmare, Pavel spune: „Pot totul în Hristos, care mă întărește“ (Filipeni 4.13). Domnul Isus i-a dat putere divină atât să înfrunte timpurile de lipsuri, cât și să se împotrivească tentației bogăției.
Dacă observăm și la noi tentația aceasta, de a râvni după tot mai mult, să ne aducem aminte că vom fi mulțumiți doar când vom dori și vom avea „mai mult“ din Isus Hristos.
Citirea Bibliei: Exod 40.1-16 · Luca 19.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
18 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/credinciosia-lui-dumnezeu-fata-de-tine/

CREDINCIOȘIA LUI DUMNEZEU FAȚĂ DE TINE – Fundația S.E.E.R. România
„Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.” (2 Timotei 2:13)
Iată un lucru de care trebuie să te bucuri foarte tare: credincioșia lui Dumnezeu față de tine nu depinde de credincioșia ta față de El. Biblia spune: „Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios…” Păcatele tale te scot în afara voii lui Dumnezeu, dar ele nu te vor scoate din aria Sa de acțiune.
Catherine Marshall a povestit despre un moment personal de încercare, pe care l-a traversat după ce a scris romanul intitulat „Gloria”. Începuse să scrie la această carte în 1969, dar a abandonat proiectul după doi ani și jumătate. Pentru ea, manuscrisul nepublicat a fost ca „un deces în familie.” În încercarea de a-și împăca gândurile și sentimentele aflate în conflict, a petrecut o vreme la un centru de refacere. Și în timp ce se afla acolo, a recitit pasajul din cartea Numeri despre „șerpii înfocați” care au năvălit peste israeliți. Israeliții și-au dat seama că șerpii erau o pedeapsă pentru păcatul lor și au strigat către Domnul în semn de pocăință. Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat, şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat, şi va privi spre el, va trăi.” (Numeri 21:8). Catherine Marshall a înțeles că (la fel cum israeliții au luat lucrul care i-a rănit, l-au ridicat spre Dumnezeu și au fost vindecați) și noi putem să recunoaștem greșelile și păcatele noastre, să le aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să credem că El ne iartă și ne vindecă. Ea a scris apoi: „Când cineva dintre noi o ia pe o cale greșită (sau doar nesigură) în viață, devenind arogant, fără credință, irascibil sau fricos – Dumnezeu îi va arăta o cale de scăpare.”
Chiar și când rătăciți, Dumnezeu vă iubește atât de mult, încât vă va atrage înapoi la Sine, din nou. Pentru că deși noi „suntem necredincioși, El rămâne credincios” Cuvântului Său!

https://www.youtube.com/watch?v=imBAi74u_vo

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
18 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 25.1‑15
Aici începe cea de‑a treia parte a cărţii. Slujitorii lui Ezechia ai acestui împărat care a făcut ce este bine şi drept şi adevărat, acţionând din toată inima potrivit legii şi poruncilor (2 Cronici 31.20,21) au aşezat pe primul loc cele cu privire la împăraţi: gloria lor (v. 2: care nu este nicidecum cea din 2 Cronici 32.27), inima lor (v. 3), tronul lor (v. 5), ceea ce se cuvine în prezenţa lor (v. 6). Majoritatea acestor proverbe se slujesc de comparaţii poetice, pentru a ne ajuta astfel să le înţelegem şi să le reţinem mai uşor.
Versetele de la 8 la 10 ne invită să acţionăm cu prudenţă şi cu discreţie faţă de aproapele nostru, de teamă să nu fim apoi daţi de ruşine.
Versetele de la 11 la 15 vorbesc despre cuvinte. Un cuvânt potrivit este un rod al dreptăţii divine (aur), întotdeauna însoţit însă de har (argint). Chiar dacă este vorba de o mustrare, cuvântul va trebui să aibă preţ pentru urechea care ştie să asculte (v. 12).
Versetul 13 ne aminteşte ceea ce trebuie să fim: soli credincioşi. ,,Dacă ne achităm cu credincioşie de solia pe care Dumnezeu ne‑a încredinţat‑o, aducem nu numai înviorare celor care o primesc, ci şi satisfacţie pentru inima Celui care ne‑a trimis. Ne gândim noi suficient la aceasta?”(H.R.).

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
17 MARTIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=boc11yLVf5o
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featur
Dumnezeu este cunoscut în Iuda.
Psalmul 76.1
Iată o propoziție scurtă, despre care am fi tentați să credem că nu ne-ar putea oferi prea mult în vederea zidirii. Totuși, nu trebuie să trecem cu ușurătate peste nicio parte a Cuvântului lui Dumnezeu, nici să socotim anumite porțiuni din el ca fiind irelevante sau needificatoare, lucru pe care uneori îl facem, în mod inconștient. Să ne aducem aminte că „descoperirea cuvintelor Tale luminează, dând pricepere celor simpli“ (Psalmul 119.130).
Această porțiune de verset, „Dumnezeu este cunoscut în Iuda“, este simplă, însă profundă. Dumnezeu a ales un om, o familie, un popor și o seminție, prin intermediul cărora să-Și împlinească scopurile și din care să vină Mesia. El l-a chemat pe Avraam pe când acesta era singur. Din urmașii lui avea să se ridice un popor numit Israel, iar din acest popor avea să fie proeminentă o seminție numită Iuda (Isaia 51.2). Din acest popor, Dumnezeu a ridicat profeți, în timp ce națiunile păgâne au continuat să se afunde în întuneric. De asemenea, prin intermediul acestui popor, Dumnezeu ne-a dat Scriptura: „Lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu“ (Romani 3.2). Lor le-au fost date promisiunile, templul și singurul sistem religios de slujire rânduit de Dumnezeu (Romani 9.4).
Cel mai important lucru însă este că prin intermediul acestui popor a venit Hristos: „Din care, după carne, este Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat pentru totdeauna! Amin“ (Romani 9.5). Dumnezeu a păzit seminția lui Iuda pentru chiar acest scop, în timp ce semințiile celelalte au fost împrăștiate. Despre Hristos s-a profețit că va veni din Iuda (Geneza 49.10; Psalmul 78.67,68; 89.19-27; Isaia 11.1,2). Domnul Isus a confirmat importanța acestei seminții în discuția Sa cu femeia din Samaria, spunând: „Mântuirea vine de la iudei“ (Ioan 4.22). Fie ca toate acestea să ne încurajeze în meditațiile noastre asupra Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu!
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
17 MARTIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=ijLkuHMlPYo
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații stricate.
Fapte 2.40
S-au lăsat salvați!
În raportul său anual, Serviciul de Salvamont din Austria a anunțat că în anul 2016 au intervenit în Munții Alpi pentru 7.249 de persoane. Printre acestea au fost aproximativ 5.032 de răniți și 164 de morți. Cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul excursioniștilor aflați pe terenuri accesibile, în principal din cauza bolilor cardiovasculare.
În activitățile de salvare, 12.600 de bărbați și de femei care fac parte din Serviciul Salvamont au lucrat în total 74.221 de ore de voluntariat. Pentru acest serviciu voluntar putem fi deosebit de recunoscători – mai ales dacă ne-am aflat printre cei salvați.
Totuși, cei salvați au contribuit și ei cu ceva important: ei s-au lăsat salvați! Și-au dat seama că nu mai pot face nimic și că au nevoie de ajutor. Și apoi au acceptat ajutorul. De fapt, ceva normal, nu-i așa? Dar mulți oameni sunt prea mândri pentru a se lăsa salvați atunci când vine vorba de a fi mântuiți de la pierzarea veșnică.
Sunt oameni care încearcă din greu să se descurce singuri. Dar aceasta face ca situația lor să devină mai dificilă. De asemenea, riscă să piardă momentul potrivit pentru salvarea lor. Altora nu le place de Salvator. Ei preferă să rătăcească după propria lor gândire decât să se încredințeze îndrumării Domnului Isus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu care a devenit Om din dragoste necondiționată pentru a ne mântui prin moartea Sa ispășitoare.
Citirea Bibliei: Exod 39.32-43 · Luca 18.31-43

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
17 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/isus-este-singura-cale/
ISUS ESTE SINGURA CALE
,,Veniti la Mine….si invatati de la Mine…”(Matei 11:28,29)
Imaginează-ți că ești un elev care studiază astronomia. Citești despre prima misiune pe lună și începi să-ți întrebi profesoara tot felul de lucruri legate de călătoria în spațiu: „Cum e pe lună?” Profesoara îți răspunde: „Ei bine, mă gândesc că…” sau „Cred că…” sau „Probabil…” Ea nu a fost niciodată pe lună. Dar în următoarea zi intră în clasă astronautul Neil Armstrong. „Acum poți să întrebi…” îți spune profesoara, și Armstrong îți răspunde la fiecare întrebare ferm și clar. El cunoaște luna; a umblat pe ea. Fără presupuneri, speculații sau ezitări – el vorbește în cunoștință de cauză, și e convingător.
La fel a vorbit și Isus: „El îi învăţa ca unul care avea putere…” (Matei 7:29). El cunoaște mărimea cerului. El cunoaște versurile cântărilor intonate de corul de îngeri. El are o cunoaștere unică, inegalabilă a lui Dumnezeu – și dorește să ți-o împărtășească: „Nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, în afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, în afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere” (Matei 11:27). După care adaugă: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi… învăţaţi de la Mine… şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:28-29)
Să luăm aminte la cuvintele acestea „învățați de la Mine”. „Învățați de la Mine” cum să vă gestionați banii, căsnicia și stările de spirit. „Învățați de la Mine” cum să trăiți frumos pe pământ și cum să ajungeți în cer când muriți. Și, nu-i așa că avem nevoie de astfel de învățătură? Era informației a devenit era confuziei: prea mult „ce” și „cum”, și prea puțin „de ce”!
Avem nevoie de răspunsuri. Răspunsuri pe care numai Domnul Isus le are! „Pot eu să mă încred în El?” Fără îndoială, doar asigură-te că El este Domnul vieții tale!

https://www.youtube.com/watch?v=lEVO1_fSOcQ

https://www.youtube.com/watch?v=lEVO1_fSOcQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
17 MARTIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 24.23‑34
Textul nostru încheie această scurtă diviziune care poartă numele de cuvintele înţelepţilor (cap. 22.17).
Când oamenii caută să se facă plăcuţi semenilor lor, o fac adesea în detrimentul dreptăţii şi al adevărului. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie fără pată în această privinţă (v. 23‑25).
Versetul 27 îi aminteşte tânărului credincios că, înainte de a se gândi la a-și întemeia un cămin, trebuie să se preocupe să-i asigure resursele, să fie în măsură să procure cele necesare alor săi. După aceea zideşte‑ţi casa. Un începător s-ar expune unui dezastru dacă s‑ar lansa de unul singur într-o construcţie. Versetul 3 din acest capitol 24 ne pune în scenă un arhitect în care ne putem pune toată încrederea: este Înţelepciunea, adică Domnul (comp. cu Psalmul 127.1). Viaţa creştinului fidel este marcată de echilibru. Lăsându-l pe Domnul să lucreze, aceasta nu‑l împiedică pe el să fie activ şi sârguincios, pentru că a avut ocazia să observe la ce decădere duce lenea, în orice domeniu (v. 30‑34). Drag prieten, pentru a evita foametea spirituală a viitorului tău cămin, versetul 4 te invită să-ți umpli mai dinainte, prin cunoştinţă, cămările memoriei. Şi Dumnezeu va face să‑ţi coboare în inimă toate bunurile preţioase şi plăcute pe care le vei găsi în Cuvânt (Matei 13.52).

Read Full Post »

CLW-24 IS THE RAPTURE THE GREAT ESCAPE FOR THE CHURCH?

37,701 views Apr 27, 2020Jesus taught such a comforting, hope-filled message of His return to rescue His Church before the Tribulation, that His disciples went everywhere teaching this same truth. When Paul had only a month in a pagan city where he planted a church, the Rapture was central to their doctrine. The Rapture was First Taught by Jesus. The Rapture is a doctrine started and taught by Jesus, continued and spread by His disciples, and believed and passionately lived out by His Church. The early church heard and understood this doctrine of Christ’s any moment return, and radiantly lived, looking for ways to please Him when He came to rescue them. James in the first NT letter said that Christ was standing at the door (5:7). The second NT book was I Thessalonians and every chapter shines with Rapture-induced hope-filled expectancy (1:9-10; 2:19-20; 3:13; 4:13-18; 5:23). Paul’s epistles start to finish, are seasoned with the flavor of a focused life awaiting Christ as in Philippians 3:20 where we as citizens of Heaven await Jesus eagerly, as Paul confesses in his last words of II Timothy 4 where he talks about His crown “at that day” when Jesus comes. Peter says the same, going so far as asking what kind of lives should we live because we know the future (2 Peter 3:11 ). John’s Epistles are the same, in I John 3:2-3 he says that this “hope” causes us to purify our daily life looking for Christ’s coming. In Revelation 3:7, Jesus Christ identifies Himself to the Church at Philadelphia as the One who is True, Holy, and has the unstoppable Messianic Key of David. When Jesus speaks He tells the Truth. When we listen to Him and hear what He says we can have confident assurance that He knows what He is talking about. Jesus Christ taught repeatedly (Matthew 24, Mark 13, Luke 21) that His 2nd Coming is to Judge the ungodly. That was the content of every sermon on the future that He ever preached. Each sermon was taught in the context of Israel, was focused upon the Jews, and involved the city of Jerusalem and the nation of Israel. The Rapture is Not The 2nd Coming. But, when Jesus spoke to believers His emphasis was different. Jesus taught His own born-again children of the faith, three bedrock truths about the Rapture or His coming for His Church. These truths are that: the Rapture will be a source of comfort; the Rapture will be similar to the Ascension; and that the Rapture will be an intentional rescue. Those truths, taught by Jesus Christ Himself, constitute the Biblical, doctrinal basis for all that the early church was later taught by the Apostles and which extends to us throughout all the centuries since Christ’s ministry. (CLW-24; 111009AM) Follow Discover the Book Ministries to stay up to date: Facebook: https://www.facebook.com/discovertheb… Instagram: https://www.instagram.com/discoverthe… Twitter: https://twitter.com/discoverthebook Purchase resources: E-Books: https://tinyurl.com/y3wbhlxy Traditional Books: https://tinyurl.com/y4xgz9rb Audio CDs: https://tinyurl.com/y5nnj3eu Donate to the ministry: https://discoverthebook.org/donations… PayPal QuickLink: https://paypal.me/JohnandBonnieDTBM?l… For more of Dr. John Barnett’s Bible teaching messages go to: https://discoverthebook.org/

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: