Feeds:
Posts
Comments

Archive for June 3rd, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

3 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Eu sunt în mijlocul vostru ca Cel care slujește. Luca 22.27

Persoana Lui a imprimat o așa slavă drumului Său de slujire și de ascultare, încât l-a făcut de valoare inestimabilă. Nu numai că persoana Lui S-a supus la toată această slujire și ascultare în mod voluntar. A existat mult mai mult în acest drum decât faptul că a fost parcurs de bunăvoie. Caracterul lui este dat de ceea ce a însemnat Persoana lui Isus (“«omul care este tovarășul Meu», zice Domnul oștirilor” – Zaharia 13.7), și cine poate cântări sau măsura așa ceva? Cunoaștem foarte bine acest lucru din relațiile dintre noi înșine. Mă refer doar la o asemănare. Cu cât cel care ne slujește este mai înalt în demnitate, în demnitatea personală, cu atât serviciile lui ocupă un loc mai înalt în gândurile noastre. Și aceasta pe drept; pentru că știm că el s-a angajat cu mult mai mult față de noi și ni s-a devotat nespus mai mult, decât dacă ar fi fost un servitor inferior nouă. Inima noastră pricepe mai bine într-un astfel de caz că binele nostru este căutat cu adevărat și că dorințele și nevoile noastre sunt țintite de cel care slujește astfel. Slujirea nu ne poate face să uităm persoana care slujește. Asupra acestei taine dragi medităm acum. Slujirea și ascultarea lui Isus au fost perfecte; infinit și complet vrednice de toată acceptarea.Însă mai presus de aceasta, mai presus de calitatea roadelor, a fost Persoana care le-a adus. Și Persoana, așa cum am spus, împrumută roadelor o valoare și o slavă care nu se pot exprima. Aceeași valoare a caracterizat lucrările vieții Lui, iar apoi a marcat moartea Sa. Persoana Lui a fost cea care a oferit toate virtuțile posibile jertfei Sale – aceeași Persoană care a marcat cu slava ei particulară tot parcursul Său de ascultare în umilință. Iar desfătarea lui Dumnezeu în Persoana Sa a fost la fel de perfectă ca acceptarea de către El din punct de vedere juridic a lucrării Domnului.J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ

3 IUNIE 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Domnul a zis: “Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său”.Luca 10.2

Micul camion verdeÎn anul 2015, o biserică din sudul insulei Madagascar, unde condițiile de viață sunt foarte dificile, a comandat Biblii la librăria creștină din capitala Antananarivo. Un camion verde de mici dimensiuni a fost încărcat cu 1.300 de Biblii și a pornit într-o lungă călătorie de șapte sute de kilometri. Pe drum, vehiculul a trebuit să oprească de multe ori, pentru că străzile erau aproape impracticabile. Dar telefoanele mobile ale oamenilor din sate au funcționat foarte bine, așa că oamenii erau înștiințați de la sat la sat că va veni o mașină verde cu Biblii. În fiecare sat avea loc un adevărat asalt asupra cărților prețioase. Deja la mijlocul distanței nu mai era nicio Biblie în mașină. Șoferul a trebuit să se întoarcă pentru a încărca noi Biblii.Dragi prieteni credincioși! Noi nu mai suntem obișnuiți cu un asemenea interes față de Biblii și, mai mult, râvna noastră pentru vestirea evangheliei se diminuează. Această întâmplare ne arată însă contrariul, căci: “Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat” (2 Timotei 2.9). Și ce mare este nevoia după acest Cuvânt!Chiar dacă Domnul nu ne-a trimis ca misionari, putem totuși să susținem această muncă, de exemplu rugându-ne ca Biblia să fie citită cu interes și ca trimișii Domnului să fie păziți.

Citirea Bibliei: Geneza 38.1-30 · Psalmul 23.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI3 IUNIE 2022coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/te-ai-consultat-cu-dumnezeu/T

E-AI CONSULTAT CU DUMNEZEU? – Fundația S.E.E.R. România”

Au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul.” (Iosua 9:14)

Dacă te consulți cu Dumnezeu înainte de a lua decizii, lucrul acesta te va scuti de tot felul de necazuri. Iosua a învățat acest lucru pe propria piele. Israeliții tocmai cuceriseră Ierihonul, cea mai mare cetate din Țara promisă – și îmbătați de victorie, au avut impresia că nu mai trebuie să-L consulte pe Dumnezeu cu privire la următoarea mutare. Însă încrederea de sine exagerată poate fi fatală! Gabaoniții, una dintre națiunile inamice din Țara promisă, și-au dat seama că nu vor putea învinge poporul lui Dumnezeu, așa că au trimis niște negociatori ca să încheie cu ei pacea. Și a funcționat!Gabaoniții au mințit, dar Iosua a presupus că spun adevărul, așa că a semnat cu ei un tratat. Și lucrul acesta s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari greșeli din viața sa. Din acea zi, gabaoniții au devenit un țepuș permanent în coasta lui Israel, iar Iosua a regretat că “n-au întrebat pe Domnul.” Câteva dintre vechile imnuri creștine conțin astfel de adevăruri profunde. Iată o strofă dintr-unul: “O, ce pace pierdem adesea / câte lacrimi noi vărsăm / pentru că în rugăciune / Domnului nu I le dăm!”Ești genul de persoană care crede că pune lucrurile în mișcare prin propria forță? Atenție: e o demarcație fină și fragilă între siguranța dată de Dumnezeu și autosuficiență, iar când forțezi această limită, te poate costa scump. Dacă ai tendința de a acționa în pripă sau de a-ți folosi forța și competențele proprii, citește aceste cuvinte cu atenție și într-o atitudine de rugăciune: “Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept!” (Proverbele 3:5-7).Așadar, consultă-L pe Dumnezeu când trebuie să iei decizii.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

3 IUNIE 2022

de Jean Koechlin

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 14:1-14

Din nou Îl găsim pe Domnul la un fariseu. El este şi de data aceasta ţinta relei-voinţe, fiind pândit (v. 1) pentru a fi prins încălcând sabatul. Isus însă vindecă un om bolnav de ascită şi, ca în capitolul 13.15, le închide gura potrivnicilor Săi. Apoi este rândul Lui să-i observe (v. 7). Ochiul Său, căruia nimic nu-i scapă, vede cursa celor mai mulţi aşezaţi în jurul mesei. Aşa este în lume ~ cursa ca fiecare să obţină cât mai multe onoruri şi să ia cele mai bune bucăţi! Pentru noi, creştinii, locul de la urmă este însă întotdeauna cel în care vom fi cei mai fericiţi, pentru că în acela Îl vom întâlni pe Isus! Nu avem nevoie, într-adevăr, să ne întrebăm începând cu ce loc a făcut Domnul aceste observaţii, pentru că fariseul nu părea să fi fost dispus câtuşi de puţin să-I ofere un loc “mai sus”.Pe lângă lecţia pentru comeseni, Isus are o lecţie şi pentru gazdă. Dacă pe cei dintâi i-a învăţat cum să-şi aleagă locurile, pe stăpânul casei îl învaţă cum să-şi aleagă invitaţii. Domnul doreşte întotdeauna să ne facă să ne examinăm motivul care ne determină să acţionăm. Este oare aşteptarea de a trage foloase şi de a ne face o reputaţie bună? Sau dragostea care se satisface din devotament pentru El?

Read Full Post »

%d bloggers like this: