Feeds:
Posts
Comments

Archive for June 19th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
18 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
Iar Dumnezeul meu vă va împlini orice trebuință, potrivit bogățiilor Sale, în glorie, în Hristos Isus. Iar Dumnezeului și Tatălui nostru fie gloria, în vecii vecilor! Amin.
Filipeni 4.19,20
Doxologiile din Noul Testament (7) – Împlinirea tuturor nevoilor noastre

Epistola către Filipeni prezintă adevărata experiență creștină, care înseamnă a-L urma pe Hristos aflat în glorie, perseverând pe un drum marcat de lipsuri și de abundență, de urcușuri și de coborâșuri, de încercări și de biruințe în viața creștină aici, pe pământ.
Apostolul Pavel experimentase toate aceste lucruri ca slujitor devotat al lui Hristos. Credincioșii din Filipi și cei din Tesalonic, aflați în Macedonia și marcați de sărăcie, îi trimiseseră lui Pavel un ajutor material, pentru a-l sprijini în lucrarea sa (2 Corinteni 8.2-4). De fapt, această epistolă este o scrisoare de mulțumire a lui Pavel pentru darul primit, însă Pavel, ca întotdeauna, spune mai mult decât un simplu “mulțumesc”. El învățase ca, indiferent de starea în care se afla, în lipsă sau în belșug, să fie mulțumit – puterea lui Dumnezeu era cea care îl întărea (Filipeni 4.12,13). Motivul pentru care Pavel le poate spune filipenilor: “Dumnezeul meu vă va împlini orice trebuință”, este că el învățase acest lucru prin propria experiență. El nu le spunea ceva ce nu experimentase el însuși. Dumnezeu avea să le împlinească și lor orice trebuință (versetul 19).
Acest lucru este cel care face ca doxologia lui Pavel de aici să fie atât de interesantă. Imediat după ce exprimă adevărul că Dumnezeu va împlini orice trebuință “potrivit bogățiilor Sale, în glorie”, el trebuie să-I aducă laudă pentru aceasta. Însă el acum Îi dă glorie nu “Dumnezeului meu”, ca înainte, ci “Dumnezeului nostru”. Atât el, cât și filipenii erau beneficiarii îndurărilor lui Dumnezeu pentru nevoile zilnice. Hudson Taylor a spus odinioară: «Lucrarea lui Dumnezeu, făcută după voia lui Dumnezeu, nu va duce niciodată lipsă de resursele lui Dumnezeu». Nu a împlinit Dumnezeul nostru toate nevoile noastre, materiale sau spirituale? Nu ne-a arătat El belșug de har prin faptul că ne-a mântuit? Să-L lăudăm pe Tatăl nostru și să-I dăm slavă! B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

19 IUNIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
În timpul cinei … Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate în mâini, … S-a sculat de la cină. … Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor.
Ioan 13.2-5

Mâinile Domnului
Tocmai aici, Duhul Sfânt spune că Tatăl I-a dat Fiului toate în mâini: sunt aceleași mâini care au spălat picioarele murdare ale ucenicilor!
Faptul că toate sunt în mâinile Domnului Isus vorbește despre o putere necuprinsă pe care El o are prin voia Tatălui și pe care o pune în acțiune: “Voia Domnului va prospera în mâna Lui” (Isaia 53.10).
Faptul că Domnul Isus a luat în mâna Lui picioarele murdare ale ucenicilor Săi pentru a le spăla vorbește despre dragostea Lui. Aceeași dragoste arătată atunci Îl determină acum să facă pentru noi lucrarea de Mijlocitor la Tatăl – pentru că spălarea picioarelor vorbește, de fapt, în imagine, despre această slujbă de mediere.
Această Persoană puternică a spălat atunci picioarele ucenicilor și exact aceeași Persoană minunată mijlocește pentru noi astăzi. Ce har!
“Având deci un Mare Preot însemnat, … pe Isus, … să ținem cu tărie mărturia noastră. Să ne apropiem deci cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să aflăm har, ca să avem ajutor la momentul potrivit” (Evrei 4.14,16).
Citirea Bibliei: Geneza 47.1-12 · Psalmul 33.12-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
19 IUNIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/vorbirea-pozitiva-2/
VORBIREA POZITIVĂ (2) – Fundația S.E.E.R. România
“Vreau să-mi uit suferinţele, să-mi las întristarea, şi să fiu voios”. (Iov 9:27)

Trebuie să recunoaștem că uneori viața este grea. Iar unii dintre noi au o viață chiar mai grea decât alții. De aceea Biblia spune că “plânsul îşi are vremea lui, şi râsul îşi are vremea lui” (Eclesiastul 3:4). Dar ce se întâmplă dacă te plângi mereu? Cum poți atenua încordarea și vlăguirea pe care o produce vorbirea negativă cu tine însuți?
Iată trei măsuri:
1) Reteaz-o de la rădăcină. Învață să recunoști sporovăiala lăuntrică negativă din clipa în care începe, și pune-i capăt imediat! Ia “drujba” dacă trebuie! Dacă crezi că te ajută, ridică mâinile în semn de “time-out” (pauză), ca un gest fizic. Și nu te opri aici! Înlocuiește gândurile negative cu versete biblice: “Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri” (Proverbele 21:23).
2) Ajustează-ți abordarea! Știi ce spune doctorul când îți face o injecție: “Vei simți o mică înțepătură!”, după care te împunge cu acul… Împrumută-i tehnica și diminuează efectul vorbirii negative – limitând-o la expresii care nu intimidează. De exemplu, cuvântul “imposibil” este ca un zid de cărămidă în comparație cu expresia “va fi nevoie de puțin efort.” Nu-i așa că preferi să abordezi un proiect “provocator” și nu unul “irealizabil”?
3) Fii tu însuți prietenul tău cel mai bun. Dacă folosești tonul vocii celui mai bun prieten al tău, el se va suprapune intenționat peste acel ton negativ asurzitor din lăuntrul tău. Vorbește cu tine însuți așa cum ai vorbi cu cel mai bun prieten al tău. Fă și tu ce a făcut David: Biblia spune că “David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui.” (1 Samuel 30:6). Resetează-ți gândirea! Reprogramează-ți gândurile. În Cuvântul lui Dumnezeu există putere. Așadar, tot ceea ce spune El despre tine, începe să spui și tu același lucru – și vei vedea cum viața ta se va schimba în bine!

https://www.youtube.com/watch?v=572hEMPoLpg

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
19 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Luca 21:10-24
Încă din capitolul 17, Isus îi prevenise pe ucenici cu privire la pedepsele neaşteptate care pândeau Israelul şi lumea, din cauza respingerii Sale. În mijlocul unui popor condamnat însă, Domnul a ştiut întotdeauna să‑i deosebească pe cei care-I aparţin. Ca şi în capitolul 12, El îi avertizează şi îi încurajează mai dinainte cu privire la aceste timpuri grele (comp. v. 14,15 cu cap. 12.11,12). “Prin răbdarea voastră vă veţi câştiga sufletele” (v. 19). Acest îndemn ne priveşte pe toţi. “Fiţi deci îndelung
răbdători, fraţilor”, ne recomandă Iacov, “pentru că venirea Domnului este aproape” (Iacov 5.7,8). Dumnezeu este răbdător (cap. 18.7) şi doreşte ca şi copiii Lui să aibă aceleaşi trăsături de caracter.
Versetele 20 şi 21 descriu ad-litteram, într-un mod anticipat, distrugerea Ierusalimului de către romani, care urma să aibă loc în anul şaptezeci. După ce vor fi împresurat o primă dată cetatea, armatele atacatoare ridică asediul, aparent fără niciun motiv, şi pleacă înspre nord. Atunci creştinii, amintindu-şi de cuvintele Domnului, profită de acest răgaz pentru a părăsi cetatea în grabă, înainte ca legiunile romane să revină ca s-o cotropească. Versetul 24 corespunde perioadei care urmează; ea durează de două mii de ani.

Read Full Post »

%d bloggers like this: