Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

DOMNUL ESTE APROAPE
28 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=lOq9CIqNMiE
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Dar avem comoara aceasta în vase de lut.
2 Corinteni 4.7
Lucrul care caracterizează creștinismul este cunoștința gloriei neînvăluite a lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos – iar „dacă evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care pier“ (2 Corinteni 4.3). Nu mai urmează nimic altceva, decât venirea lui Hristos ca să facă judecată asupra lumii. Între timp, necazurile și suferințele de acum sunt toate în legătură cu vasul de lut – cu slăbiciunea lui. Chiar și apostolul era păzit, în fiecare zi, prin puterea lui Dumnezeu.
Vasul este un lucru, iar comoara un alt lucru. Vasul trebuie să fie nimic, pentru ca ceea ce este înăuntrul lui, comoara, să strălucească. Omul cel vechi este judecat și răstignit împreună cu Hristos; trebuie să mă consider un om mort. Pot aprinde un felinar, dar, dacă sticla lui nu este ținută curată, lumina nu va străluci. Sufletul meu este locuit de un Hristos glorificat, dar, dacă sunt călăuzit de carne, comoara nu va străluci. Trebuie să mă socotesc întotdeauna ca fiind mort.
Creștinul este un om nou înaintea ochilor lui Dumnezeu. A mă socoti mort este un privilegiu pentru mine și o necesitate pentru mărturia mea. Să presupunem că o mamă aude că fiul ei a suferit un accident și fuge către acel loc. Credeți că se va opri pe drum ca să se uite la vitrine? La fel, dacă un creștin este plin de Hristos, el nu va fi distras de nimic din această lume. Când vasul de lut este într-o stare potrivită, lumina va străluci prin el. Nu trebuie să existe odihnă pentru carne, ci doar suferințe și încercări – „suntem întotdeauna dați la moarte“ și „purtăm în trupul nostru omorârea lui Isus“ (2 Corinteni 4.10,11).
Domnul îl trecea pe apostol prin tot felul de împrejurări. Dacă răsărea ceva din carnea sa, fierul roșu trebuia aplicat, pentru a distruge din fașă așa ceva. Moartea lucra în el, pentru ca nimic altceva să nu se vadă, decât viața lui Hristos. J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ
28 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=StcBom4s5ZI
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Isus a făcut acest început al semnelor Lui în Cana din Galileea. El Și-a arătat slava și ucenicii Lui au crezut în El.
Ioan 2.11
A transformat Isus apa în vin?
Un evanghelist italian a predicat odată despre minunea lui Isus făcută în Cana din Galileea, când a transformat apa în vin. După aceea, câțiva foști camarazi de-ai lui din perioada când nu era întors la Dumnezeu au venit la el și i-au spus: „Treaba cu apa și vinul este pură păcăleală, nu este adevărat!“. — „O să vă demonstrez că este adevărat!“, le-a spus el. „Veniți cu mine“; și i-a dus în locuința lui. Acolo le-a arătat camera de zi: „Înainte aici era o masă șubredă și pe ea câteva pahare de țuică“. Acum vedeau o cameră de zi ordonată frumos. Apoi le-a arătat dormitorul: „Mai demult aici erau câteva saltele vechi pe podea“. Acum, acolo era un pat cu cearșaf curat. La urmă le-a arătat o cameră în care se afla un pian. „Vedeți“, a spus el, „pe toate acestea le-a transformat Isus. Am fost alcoolic, fără speranță. Dar Isus a venit în viața mea și a făcut totul nou. De ce nu ar fi putut să transforme și apa în vin?“
Numai cine nu-L cunoaște pe Isus Hristos și nu L-a primit în viața lui mai poate pune sub semnul întrebării relatările din Noul Testament despre minunile Sale și ale apostolilor. Nenumărați credincioși pot spune cum Hristos le-a schimbat viața din temelie și cum i-a eliberat de vicii. Cine a avut parte de o astfel de minune cu ajutorul lui Dumnezeu nu mai are nicio îndoială. Locul unde ei au eșuat este și locul de unde s-au ridicat să meargă mai departe.
Citirea Bibliei: Isaia 28.1-29 · Evrei 1.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
28 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-ti-rezolvi-problemele/
CUM SĂ-ȚI REZOLVI PROBLEMELE!- – Fundația S.E.E.R.Români
„Dar… Duhul Sfânt… vă va învăţa toate lucrurile…” (Ioan 14:26)
Da, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, te va învăța toate lucrurile, dar trebuie să faci și tu ceva. În primul rând, trebuie să asculți vocea Duhului care locuiește în tine. El îți aduce aminte neîncetat despre planul lui Dumnezeu și îți va arăta cum să-l împlinești. El „vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26) Ce te-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu să faci? Ai făcut deja? Ascultarea este ușa spre binecuvântare. În al doilea rând, petrece timp cu Dumnezeu rugându-te zilnic! Biblia spune că: „în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui…” (Psalmul 27:5) „Cortul” era o odaie secretă din palatul unui împărat și era atât de fortificat încât dușmanii nu puteau intra în el, chiar dacă îl descopereau. Putea să se dezlănțuie tot iadul, că nu se schimba nimic. La fel stau lucrurile și pe plan spiritual. Nu lăsa ca lucrurile care nu contează să te copleșească. Te superi pe lucrurile care trebuie date la o parte, ca fiind triviale? Stai în prezența lui Dumnezeu și lasă-L pe El să-ți restabilească perspectiva! În al treilea rând, nu fi prea mândru ca să ceri sfaturi sau ajutor. Biblia ne spune că aceia dintre noi care sunt puternici trebuie să poarte poverile celor slabi (vezi Romani 15:1). Uneori trecem prin momente în care trebuie să-i ridicăm pe alții, iar alteori prin momente în care noi trebuie să fim ridicați. Domnul Isus a vindecat o femeie care era gârbovă de 18 ani din cauza unei boli și „nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.” (Luca 13:11) Uneori ai nevoie de ajutor pentru că nu te poți ajuta singur. Împăratul David a înțeles lucrul acesta și a apelat la fiii lui Isahar pentru că aceștia „se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel…” (1 Cronici 12:32). Așa că, Dumnezeu oferă ajutorul – tu trebuie să-l folosești!

https://www.youtube.com/watch?v=0l9kgFbFXu4


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
28 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte18.12‑28
Uneltirile iudeilor şi acuzaţiile lor înaintea lui Gallio nu‑l împiedică pe Pavel să‑şi continue lucrarea la Corint. Domnul îl protejează, potrivit promisiunii Sale (v. 10).
Apoi el se pune la drum, trece prin Efes, unde îi lasă pe Acuila şi pe Priscila, coboară la Ierusalim prin Cezareea, încheindu‑şi, în sfârşit, la Antiohia, cea de‑a doua călătorie misionară (vezi harta de la sfârşitul Bibliei). Iar de la versetul 23 începe cea de‑a treia călătorie a neobositului apostol. El trece din nou prin Frigia şi prin Galatia (vezi cap. 16.6), unde se formaseră adunări care‑i vor hrăni multe temeri (Galateni 1.2; 4.11).
Chiar în acest timp soseşte la Efes un alt slujitor de‑al lui Dumnezeu. Este Apolo, lucrător remarcat prin darul vorbirii“şi prin puterea sa de a prezenta Cuvântul, consecinţe ale înflăcărării lui (v. 25) pentru că nu poţi vorbi bine decât despre lucrurile care‑ţi umplu inima (Matei 12.34,35). În plus, el îi învaţă cu râvnă şi cu îndrăzneală cele despre Isus. Darurile personale nu‑l împiedică însă pe Apolo să primească cu smerenie de la Acuila şi de la Priscila adevărurile pe care încă nu le cunoştea. El este prompt să asculte, de aceea lucrarea lui în Ahaia, unde se va duce după aceasta, nu va avea decât de câştigat.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
27 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=kzOAPbE7SC0
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Cei care sunt potrivit cărnii gândesc cele ale cărnii; și cei care sunt potrivit Duhului, cele ale Duhului.
Romani 8.5
Nimeni nu devine mai bun sau mai rău. Starea cuiva poate deveni mai bună sau mai rea, însă natura sa rămâne exact la fel. Când un om este mântuit, el nu devine mai bun. Natura lui păcătoasă primită de la Adam rămâne la fel de rea ca înainte, însă el primește de la Dumnezeu o natură nouă care, în ea însăși, este absolut perfectă. Este natura văzută în Persoana Domnului Isus, o natură caracterizată de puterea vie a Duhului lui Dumnezeu și, prin urmare, numită „Duhul“, în contrast cu „carnea“.
Un necredincios are doar natura păcătoasă și, în consecință, gândirea sa este către lucrurile cărnii, lucruri al căror centru este el însuși. Credinciosul, având două naturi, poate ceda cărnii și devine astfel nefericit, însă adevăratul său caracter este gândirea la lucrurile Duhului, al căror centru este Hristos. Credinciosul este în Duhul, nu în carne, așa cum ne spun versetele 9 și 10: „Dar voi nu sunteți în carne, ci în Duh … Dar, dacă Hristos este în voi, trupul este muritor din cauza păcatului, dar duhul este viață, datorită dreptății“. Cel credincios simte efortul de a alege să judece carnea și de a întoarce spatele ispitelor ei, însă puterea pentru biruință nu este în el, ci în Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în el.
Mai mult, Duhul lui Dumnezeu nu ne îndreaptă atenția către lucrarea pe care o face în inima noastră și nu ne face să privim la starea noastră, ci, prin puterea Sa, ne îndreaptă ochii în afara noastră, către Persoana binecuvântată a Domnului Isus Hristos, așezat la dreapta lui Dumnezeu. Plăcerea oricărui credincios este să-L privească acolo, în toată perfecțiunea Lui și în toate trăsăturile Sale minunate, care încântă inima Tatălui. Să privim țintă la El!
L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ
27 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=RrJ5dMClQlY
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Cine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Ioan 3.18
Pictura lui Tintoretto „Judecata de apoi“
Cu mulți ani în urmă, un om bogat a ajuns în Veneția, unde a putut vedea renumita pictură a lui Tintoretto, „Judecata de apoi“. Pentru prima dată în viața sa, în timp ce privea tabloul, acel om s-a gândit la veșnicie. „Dacă există cândva o zi a judecății, ea va veni și pentru mine“, și-a spus el. Nu avea o Biblie și nu cunoștea pe nimeni cu care ar fi putut vorbi despre lucrurile veșnice.
Mai târziu, acel om a spus: „Am intrat în sală ca un om indiferent, ca un păcătos orb, dar am părăsit sala ca un om achitat de vină, cu siguranța iertării păcatelor mele și în pace adâncă cu Dumnezeu. În bunătatea Sa, Dumnezeu mi-a îndreptat privirea inimii mele tremurânde și dornice de mântuire spre Acela care va ședea pe tronul judecății. Știam că Mântuitorul a murit pe cruce pentru păcătoși, iar acest har minunat, care L-a făcut să sufere moartea pentru mine, m-a salvat. Dumnezeu mi-a dat credința în Mântuitorul, prin care am devenit foarte fericit. De atunci mă bucur de mântuirea în Domnul Isus, Salvatorul meu, și nu mă mai tem de judecata de apoi“.
V-ați cutremurat vreodată văzând tabloul judecății de apoi zugrăvit în Biblie? V-ați gândit vreodată la această zi înfricoșătoare? Oricine poate scăpa de ea doar dacă acum, până nu este prea târziu, se încrede în Mântuitorul păcătoșilor, care a murit pe crucea de la Golgota!
Citirea Bibliei: Isaia 26.1-27.13 · Fapte 28.16-31

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
27 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cauta-l-pe-dumnezeu-in-toate-lucrurile/
CAUTĂ-L PE DUMNEZEU ÎN „TOATE LUCRURILE!”- – Fundația S.E.E.R.România„…Care face toate după sfatul voii Sale…” (Efeseni 1:11)
Dumnezeu poate face ca acțiunile nedrepte ale persoanelor din jurul tău să lucreze în favoarea ta. Așa că, în loc să cauți pe cine să dai vina, încearcă să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în situația în care te găsești. Iosif, fiul lui Iacov, a descoperit trei lucruri: 1) Când Dumnezeu te vrea într-un palat, nimeni nu te poate ține în închisoare. 2) Viitorul tău nu este în mâinile altora, ci în mâinile lui Dumnezeu. 3) Misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu în viață nu necesită cooperarea sau aprobarea tuturor, ci doar cooperarea unei singure persoane – tu însuți! Frații lui Iosif au reacționat urât pentru că îl disprețuiau. Soția lui Potifar l-a acuzat pe nedrept. Paharnicul a fost nedrept și i-a întors spatele. Însă Dumnezeu i-a făcut bine! El S-a îngrijit de fiecare pas pe care l-a făcut Iosif până la tron. După mulți ani de izolare, Iosif a stat față în față cu aceia care s-au purtat atât de urât cu el și a spus: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.” (Geneza 50:20) Încearcă să înțelegi următorul lucru: planurile lui Dumnezeu vor birui întotdeauna planurile oamenilor. Nimeni nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să te folosească, să te binecuvânteze și să-ți dea biruință, în afară de tine. Așa că păstrează-ți inima și atitudinea curate! Una dintre versiunile Bibliei în limba engleză, „The Message” parafrazează astfel cuvintele apostolului Pavel (Efeseni 1:11-12): „Cu mult timp înainte să auzim noi de Hristos, El a pus ochii pe noi și a plănuit pentru noi o viață glorioasă, ca parte a planului de ansamblu pe care Îl desfășoară în toate și în toți.” Așadar, mesajul pentru tine azi este acesta: caută-L pe Dumnezeu în toate lucrurile!

https://www.youtube.com/watch?v=_XO43QHozmc

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
27 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte18.1‑11
La Corint, Pavel are parte de bucuria de a‑i întâlni pe soţii iudei, Acuila şi Priscila. Aduşi la Hristos, ei devin deosebiţi de dragi apostolului, ei fiind gata să‑şi primejduiască până şi viaţa pentru el, într‑o împrejurare care nu ne este relatată (Romani 16.4). Corintul era renumit pentru corupţia moravurilor şi pentru luxul său. Apostolul şi prietenii săi, nevrând să depindă de aceste bogăţii, dau un exemplu în aceasta, lucrând cu mâinile lor (1 Corinteni 9.15,18; 2 Corinteni 11.8,9).
În faţa împotrivirii iudeilor, Pavel se dezleagă de responsabilitatea sa vizavi de ei şi le afirmă că se întoarce spre naţiuni (v. 6). Romani 9.2‑5 ne ajută să înţelegem însă cât suferă pentru că trebuie să le vorbească astfel. Dar Domnul Îşi încurajează slujitorul, descoperindu‑i că, dacă poporul Său pământesc nu răspunde potrivit aşteptărilor Sale, El are în această cetate mult popor“ pentru cer (v. 10). Într‑adevăr, din această cetate depravată, El Se va bucura să strângă un mare număr de credincioşi, după cum confirmă cele două epistole care le vor fi adresate. Încă o dovadă că nici bogăţiile, nici plăcerile din această cetate în care nu lipsea nimic nu pot satisface adevăratele nevoi ale inimii omului!

Read Full Post »

Fiecare credincios știe că doar prin credință poți fi vindecat. Singura sursă a credinței e Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am pus împreună versete Biblice despre vindecare ca cel care le ascultă să-și primească vindecarea.

Fiule,ia aminte la cuvintele mele,pleacă-ți urechea la vorbele mele!să nu se andăpărteze cuvintele acestea de ochi tai,păstreazale în fundul inimii tale!căci ele sunt viață pentru cei ce le gasesc şi sănătate pentru tot trupul lor.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
26 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=KCIb_6hCA-g
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

După ce a scos toate oile sale, merge înaintea lor; și oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul. Dar pe un străin nicidecum nu-l vor urma, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.
Ioan 10.4,5
Așezându-Se înaintea oilor Sale, El „merge înaintea lor; și oile Îl urmează“, de acum înainte găsindu-și împlinirea tuturor nevoilor în Păstor. În staul, oile sunt ținute împreună printr-un gard împrejmuitor; în turmă, oile sunt ținute împreună prin grija Păstorului. Binecuvântarea, călăuzirea și protecția turmei depind în mod deplin de Păstor. Au ele nevoie de hrană? Păstorul este acolo pentru a le conduce în pășuni verzi. Există pericole din partea vrăjmașilor? Păstorul este înaintea turmei pentru a-i asigura protecție. Trec ele, uneori, pe cărări spinoase sau pe drumuri periculoase? Păstorul merge înaintea lor pentru a le călăuzi.
Ce perfect prezintă această imagine adevărata poziție creștină, potrivit cu gândul lui Dumnezeu! Ea ne prezintă o ceată de credincioși – oile Sale – care aparțin în întregime Lui; iar El, Păstorul, Se ocupă în mod exclusiv cu oile Sale, conducându-le afară din sistemul lumii religioase. În acest loc de afară, ele sunt văzute în întregime sub conducerea Lui, ca El să le poată conduce prin pustia lumii, îngrijind de toate nevoile lor și protejându-le de orice rău. Pe de altă parte, oile Îi cunosc glasul lui Hristos și sunt conștiente că au nevoie să fie dependente de El. Cunoscându-și slăbiciunea, ele fug de străini; pentru ele este suficient că nu cunosc glasul străinilor.
Unde oare putem găsi în creștinătate o împlinire adevărată a acestei imagini perfecte? A fi dependent în întregime de un Domn nevăzut necesită un exercițiu constant al credinței și o încredere a dragostei. Cum deci ar putea marea masă a celor care sunt creștini doar cu numele, care formează majoritatea creștinătății, fiind lipsiți de credință și de dragoste, să accepte locul din afara taberei, acel loc al lepădării, alături de un Hristos respins și nevăzut? Necunoscând glasul Păstorului, ei au devenit o pradă ușoară pentru străini. Aceasta s-a întâmplat cu creștinătatea care și-a construit o varietate de staule, ridicate după modelul iudaic, în care oamenii sunt ținuți împreună prin crezuri și prin lideri rânduiți de oameni, care, în măsuri diferite, L-au înlăturat pe Hristos, singurul Păstor al oilor. În ciuda corupției din creștinătate, este totuși privilegiul credinciosului, în dragoste față de Hristos și ascultare față de Cuvânt, să iasă la El afară din tabără și să poarte ocara Lui (Evrei 13.13).H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
26 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=8JPO8NwKTVY
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Nu se vând oare două vrăbii cu un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.
Matei 10.29,30
Două vrăbii la un ban
Domnul Isus avea încredere în Dumnezeul Său în cele mai adânci suferințe. Noi nu vom trece prin aceleași suferințe ca Domnul nostru, dar nu știm să ne încredem în El. Avem nevoie de harul Său pentru a putea conta pe brațul Său în orice situație. Cât de mult Se bucură El când ne vede încrezându-ne în dragostea și în puterea Sa!
Ce mișcătoare sunt aceste cuvinte ale Domnului! El vorbește despre vrăbii, păsări cu o valoare atât de mică, dar pe care Tatăl ceresc nu le lasă să cadă la pământ fără voia Lui – pe niciuna.
„Cât despre voi, până și perii de pe cap, toți vă sunt numărați.“ Aceste cuvinte ne arată că Tatăl nostru ceresc ține seama și de cele mai neînsemnate amănunte din viața noastră. El veghează asupra noastră – și toate problemele noastre, absolut toate, sunt în mâna Lui. Dacă am conștientiza mai mult faptul că El Se îngrijește de noi, ne-am odihni mai plini de încredere în dragostea Lui.
„Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; și El îi cunoaște pe cei care se încred în El“ (Naum 1.7).
„Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie“ (Psalmul 125.1).
Citirea Bibliei: Isaia 24.14-25.12 · Fapte 28.1-15

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/intareste-ti-prioritatile-spirituale/

 ÎNTĂREȘTE-ȚI PRIORITĂȚILE SPIRITUALE! – Fundația S.E.E.R.România

„…Trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.” (Evrei 2:1)

     Cea mai înaltă prioritate din viața ta trebuie să fie întotdeauna relația ta cu Dumnezeu și împlinirea voii Sale. Nu lăsa ca această prioritate să-ți scape! În Vechiul Testament găsim o ilustrație sugestivă a acestui fapt. Unui soldat i s-a dat custodia unui prizonier important. I s-a spus: „Dacă va fugi, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui sau vei plăti un talant din argint!” (1 Împărați 20:39). În pofida avertizării, el a lăsat prizonierul să scape. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Prin nebăgare de seamă și program aglomerat.„Pe când robul tău făcea câte ceva încoace şi încolo, omul s-a făcut nevăzut.” Împăratul lui Israel i-a zis: „Aceasta îţi este osânda; tu însuţi ai rostit-o.” (1 Împărați 20:40) Păstrarea priorităților tale spirituale este responsabilitatea ta și a nimănui altcuiva. Dacă nu o faci, vei plăti un preț mare. „Dar mă rog în fiecare dimineață,” spui tu. E un lucru bun, dar îți faci timp să-l asculți pe Dumnezeu și să primești călăuzire înainte de a-ți începe ziua? Unii dintre noi am șters din Bibliile noastre și din gândurile noastre acele versete care ne poruncesc să ne mai și oprim și să tăcem înaintea Domnului. În viața ta are loc o lucrare în momentul acesta. Poate nu ești deplin conștient de ea, dar în absența ei, nu vei fi niciodată calificat să gestionezi ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine. Biblia ne spune despre Domnul Isus că „Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.” (Luca 5:16) A petrece timp cu Dumnezeu este prețul ce trebuie plătit ca să auzi vocea Lui și să faci voia Lui. Spiritual vorbind, nu există nicio scurtătură pe calea spre locul unde vrei să ajungi – Cerul!

https://www.youtube.com/watch?v=wYN3TjqBXDk

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

26 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-

Fapte 7.16‑34
Rămas singur la Atena, Pavel nu este absorbit de monumentele şi de sculpturile sale. Are inima strânsă şi indignată, descoperind că această cetate, renumită pentru cultura să, este plină de o idolatrie atât de cumplită. În piaţa publică, Pavel întâlneşte filosofi din diferite şcoli, vestiţi în toată lumea pentru înţelepciunea lor. Inteligenţa i‑a fost dată omului pentru a putea discerne puterea veşnică şi divinitatea Creatorului său (Romani 1.20); însă ignoranţa acestor minţi luminate confirmă că lumea prin înţelepciune nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu (1 Corinteni 1.21). El este în mijlocul lor un Dumnezeu necunoscut (v. 23). Începând cu Începutul: Pavel le vorbeşte despre Domnul cerului şi al pământului (v. 24), care S‑a descoperit de atunci nu numai prin creaţie, ci şi prin răscumpărare. Acest Dumnezeu suveran porunceşte acum oamenilor ca toţi, de pretutindeni, să se pocăiască (v. 30). În felul acesta, nimeni (cu atât mai mult tu!) nu poate pretinde că această poruncă divină nu este pentru el.Curiozitatea intelectuală nu are nimic comun cu adevărata nevoie a sufletului. Unii dintre ascultători îşi bat joc de Pavel în mod deschis; alţii amână pe mai târziu examinarea acelor chestiuni. Totuşi, câţiva cred. Acestea sunt cele trei efecte ale evangheliei atunci când ea este predicată şi astăzi încă o dată.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
25 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=tcEqGxAUAv8
http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/

Dumnezeu L-a rânduit ca ispășire, prin credința în sângele Lui, pentru arătarea dreptății Sale, datorită trecerii peste păcatele făcute mai înainte, în îngăduința lui Dumnezeu, spre arătarea dreptății Sale în timpul de acum, astfel încât El să fie drept și să-l îndreptățească pe acela care este din credința în Isus. … Deci cu atât mai mult, fiind îndreptățiți acum prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.

Romani 3.25,26; 5.9

Sângele lui Hristos (5) – Pentru îndreptățirea noastră

Epistola către Romani a fost adesea asemănată cu o sală de judecată. Toți oamenii, din orice categorie, au fost aduși înaintea tribunalului lui Dumnezeu și au fost dovediți vinovați. „Nu este niciunul drept, nici unul măcar“ (Romani 3.10). „Toată lumea“ este sub judecată înaintea lui Dumnezeu (versetul 19). Există vreun remediu?În discuția pe care Iov – care a trăit cam în același timp cu Avraam – a avut-o cu cei trei prieteni ai săi, a fost pusă următoarea întrebare: „Cum poate fi omul drept înaintea lui Dumnezeu?“ (Iov 25.4). Epistola către Romani ne oferă răspunsul și ne arată cum poate Dumnezeu să fie drept și să-l îndreptățească pe cel care crede în Isus (Romani 3.26).Primul verset citat la început ne spune că acest lucru este posibil prin credința în sângele Său. Faptele mele, chiar și cele religioase, nu au nicio valoare pentru mântuirea mea. Trebuie să cred că Mielul fără pată al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, a luat locul meu și a fost judecat la cruce. Faptele făcute de mine pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu nu mă pot mântui, ci doar condamna! Lucrarea lui Hristos, moartea Lui, sângele Său vărsat, doar acestea pot îndepărta păcatele mele dinaintea unui Dumnezeu sfânt. Acest lucru face ca Dumnezeu să fie drept – consecvent cu Sine Însuși, în toate atributele Sale – și de asemenea să-i poată îndreptăți, adică să-i facă pe alții drepți în prezența Sa, pe toți cei care cred în Isus și în sângele Său vărsat.Al doilea verset citat ne spune că suntem îndreptățiți prin sângele Său. Dumnezeu este Cel care ne îndreptățește (Romani 8.33), însă sângele lui Hristos este temelia pentru îndreptățirea noastră. Sângele Său vărsat arată că moartea și judecata au avut loc și că toate cerințele lui Dumnezeu cu privire la noi au fost împlinite. Ce Mântuitor minunat!K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ
25 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=Mj_wSm_rRng
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Gândești că nu pot să rog acum pe Tatăl Meu și să-Mi pună la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Matei 26.53Gândești că nu pot…?Domnul Isus S-a rugat în grădina Ghetsimani. Când S-a ridicat, o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege veneau spre El să-L prindă, conduși de Iuda care Îl trădase pentru treizeci de arginți.Când mulțimea s-a apropiat, Petru a luat o sabie și i-a tăiat slujitorului marelui preot urechea. Pentru că dormise atunci când Domnul Se rugase, nu este de mirare că acum Petru dădea greș prin acțiunea lui agresivă. Domnul i-a poruncit să-și pună sabia în teacă: „Gândești că nu pot să rog acum pe Tatăl Meu și să-Mi pună la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?“.Întrebarea Domnului, „Gândești că nu pot“, înseamnă de fapt: „Eu pot!“. Putea să cheme în ajutor mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri. O legiune romană era constituită din 6.000 de soldați. Domnul vorbește așadar aici de peste 72.000 de îngeri, pe care i-ar fi putut chema imediat. În Vechiul Testament, un singur înger a omorât odată, într-o noapte, 185.000 de soldați.În acel moment însă, Domnul nu a chemat în ajutor niciun înger, pentru că avea de dus la îndeplinire planul măreț al mântuirii noastre. Hotărât, cu ochii țintă, a mers doar pe acest drum, pentru că ne iubea foarte mult… Să-I aducem Domnului gloria și onoarea pe care le merită!În adânca suferință / Ce-a lovit a Ta ființă, …
Îndurat-ai cu răbdare / Judecata grea și mare.
—P. Waltersbacher, 1985
Citirea Bibliei: Isaia 23.1-24.13 · Fapte 27.27-44

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gasshttps://fundatiaseer.ro/dragostea-inseamna-implicare/DRAGOSTEA ÎNSEAMNĂ IMPLICARE!-– Fundația S.E.E.R.România
„…Suntem mădulare unii altora.” (Efeseni 4:25)     Mulți oameni nu au pe nimeni care să-i iubească suficient de mult încât să le spună adevărul. Iar acest lucru se întâmplă pentru că e mai ușor să nu spui nimic, atunci când cineva greșește. Dar nu asta înseamnă că-l iubești! Biblia spune: „Un răspuns bun este ca un sărut pe buze.” (Proverbele 24:26) De obicei știm ce trebuie să spunem, însă teama ne împiedică s-o facem. Cu toate acestea, dacă ai știi că frânele unei mașini nu funcționează bine, ai lăsa pe cineva drag s-o conducă?! Ei bine, în aceeași idee apostolul Pavel scrie: „chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi…” (Galateni 6:1) Dar ce fac așa-zișii oameni spirituali? De cele mai multe ori, când apare o situație care ar putea cauza tensiune, o mușamalizează, pentru a păstra pacea. Nu vrem să zgândărim rănile sufletești ale oamenilor, așa că problema nu este rezolvată niciodată. Dar iată ce spune Pavel despre lucrul acesta: „Lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că suntem mădulare unii altora.” (Efeseni 4:25) Ce vrea să spună apostolul Pavel? Că sinceritatea nu-ți dă dreptul să fii nepoliticos și să spui orice vrei. Cuvintele necugetate pot răni. „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori…” (1 Timotei 5:1-2) Concluzie: când apare o situație dificilă, a-ți păsa înseamnă a te implica cu sinceritate și dragoste! Fă și tu așa – azi!

https://www.youtube.com/watch?v=jAwE1x_DhvA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-

Fapte17.1‑15

De la Filipi, Pavel şi însoţitorii săi merg la Tesalonic, o altă cetate a Macedoniei. Câţiva iudei şi mulţi greci, printre care femei de seamă, primesc Cuvântul care le este vestit (1 Tesaloniceni 1.5). Cea mai mare parte dintre iudei însă, ei înşişi stârniţi de Satan, agită poporul împotriva evangheliştilor. Nu ezită să recurgă la ajutorul unor oameni fără căpătâi, pe care de altfel îi dispreţuiau (v. 5), nici să aducă înaintea magistraţilor argumentul folosit cândva în faţa lui Pilat: Nu avem împărat decât pe Cezarul! (v. 7; Ioan 19.15).

Timpul petrecut de Pavel la Tesalonic a fost deci scurt: aproximativ trei săptămâni. Dumnezeu însă l‑a permis aşa în folosul nostru. Pentru că, prin aceasta, apostolul s‑a văzut obligat să‑şi completeze învăţătura prin două epistole, atât de bogate în învăţăminte pentru noi toţi!

La Bereea, iudeii dau dovadă de mai multă nobleţe şi corectitudine. În loc să se lase orbiţi de invidie (comp. cu v. 5), ei caută să‑şi întărească credinţa, cercetând zilnic Cuvântul, căruia îi recunosc autoritatea supremă (v. 11; comp. cu Ioan 5.39). Nu ştim cum să‑i îndemnăm îndeajuns, pe fiecare dintre tinerii noştri cititori, să urmeze acest exemplu (prezentat în special în pasajele pe care le cităm). Acesta este scopul  ca şi titlul acestor scurte meditaţii zilnice.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
24 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=phGOSfDPXGA
clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Orice suflet să fie supus autorităților care sunt mai presus de el. Pentru că nu este autoritate decât de la Dumnezeu; și cele care există sunt rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se opune autorității se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu; și cei care se împotrivesc își vor primi judecata.
Romani 13.1,2
Creștinul și autoritățile (3)
Înaintea lui Pilat din Pont, Domnul Isus a afirmat cu claritate că puterea guvernatorului era dată „de sus“ (Ioan 19.11). Domnul a confirmat autoritatea lui Pilat dată de Dumnezeu și a spus că cel care-L dădea în mâinile lui avea un mai mare păcat – Iuda și poporul iudeu. Pilat nu dorea să-și riște viața și poziția, însă a păcătuit din cauză că a cedat cerințelor iudeilor, deși dorea să-L elibereze pe Isus – pe Cel fără de păcat (versetele 12-16).
Apostolul Pavel a scris că Dumnezeu a instituit orice autoritate guvernamentală. Din acest motiv, toți oamenii, credincioși și necredincioși, trebuie să fie supuși autorităților instituite de El. Această supunere include plătirea taxelor și a impozitelor (Romani 13.1-7). Aceste instrucțiuni date prin Pavel, precum și altele date prin Petru, au fost scrise sub domnia lui Nero, care a domnit între anii 54 și 68 d.Hr. Acest împărat a devenit tot mai crud în timpul domniei sale, i-a persecutat pe creștini în mai multe rânduri și i-a executat pe mulți dintre ei cu multă cruzime. Totuși, toți credincioșii de atunci au fost îndemnați să se supună autorității din acea vreme, și așa sunt îndemnați și astăzi, să se supună autorităților actuale.
Singura excepție de la ascultarea datorată autorităților este atunci când ele ne cer să facem ceva care este în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Acest lucru a fost confirmat de Petru și de ceilalți apostoli, atunci când au stat înaintea mai-marilor poporului (Fapte 4.19; 5.29). Această singură excepție nu face decât să confirme regula generală a supunerii față de autorități. Chiar și într-o astfel de situație singulară, în care nu putem să ascultăm de autorități, trebuie totuși să le arătăm respect. Așa au făcut prietenii lui Daniel, când au refuzat porunca împăratului Nebucadnețar de a se închina înaintea chipului ridicat de acesta (Daniel 3)A.E. Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ
24 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=pGQzctmgUso
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Isus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: „Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!“.
Marcu 6.50
„Am văzut zâmbetul căpitanului!“
Un mic vapor a fost surprins de o furtună violentă care l-a împins spre malul stâncos și periculos. Se va zdrobi de stânci și se va scufunda? – În acea situație tensionată, un bărbat s-a desprins din grupul de pasageri înfricoșați, a urcat pe punte și cu greu a ajuns la cabina căpitanului.
Căpitanul ținea cârma strâns, cu amândouă mâinile. Încet, dar sigur, a reușit să îndepărteze centimetru cu centimetru vaporul de stâncile periculoase și să-l dirijeze spre largul mării. Căpitanul l-a observat pe pasagerul care se uita la el cu încordare și i-a zâmbit.
Când bărbatul s-a întors la ceilalți pasageri, i-a încurajat cu cuvintele: „Totul va fi bine. Am văzut zâmbetul căpitanului!“.
Poate vă aflați într-o situație dificilă și vă temeți că vaporul vieții dumneavoastră se va lovi de stânci. Îndreptați-vă privirea spre „Căpitan“, spre Domnul Isus! Mâinile Lui țin strâns cârma, iar ochii Lui vă privesc cu multă dragoste și bunăvoință. Atunci veți putea spune: Am văzut fața Domnului! Și dacă vă veți apropia și mai mult cu urechea de El, veți putea auzi cuvintele Sale: „Eu sunt; nu te teme!“.
Slavă Lui! El e iubirea, / Pe ai Săi nu-i va lăsa.
Chiar în noaptea cea mai neagră / Strălucește fața Sa.
—F. A. Krummacher
Citirea Bibliei: Isaia 22.1-25 · Fapte 27.14-26

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
24 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-faci-fata-unei-situatii-de-criza-2/
CUM SĂ FACEM FAȚĂ UNEI SITUAȚII DE CRIZĂ (2) – Fundația S.E.E.R.România
…Dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere…” (Filipeni 1:9)

     Când te afli într-o situație de criză, atitudinea corectă face diferența dintre disperare și determinare. Dr. Jeffrey Rossman ne oferă șase pași care ne pot ajuta într-o situație de criză: 1) Caută modalități de-a înțelege situația. Dumnezeu poate schimba răul în bine. Dacă ești o persoană optimistă, îți poți folosi experiența pentru a-i ajuta pe alții. „Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (2 Corinteni 1:4) 2) Analizează-ți prioritățile. „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Psalmul 90:12) Cum altfel ai dori să-ți petreci timpul acum? Cu cine ți-ar plăcea să-l petreci cel mai mult? Cum îți poți folosi calitățile în slujba a ceea ce este important pentru tine? Dacă ai mai avea de trăit numai un an, ce conversații ai vrea să ai? Ce fel de persoană ai vrea să fii? 3) Crede că poți să-ți revii. Un aspect important al optimismului este încrederea în abilitatea ta de a o scoate la capăt. Chiar dacă ai competențele practice pentru a face față situației, dacă nu crezi în flexibilitatea ta emoțională, te vei da bătut. 4) Pune-te în mișcare. Exercițiul fizic îți intensifică energia și îți dă o stare de spirit mai bună. Îți întărește abilitatea de a-ți influența sănătatea și starea de bine. 5) Ieși din zona de confort. „Dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere.” Învață o limbă străină sau un nou program pe calculator; începe un proiect acasă sau la locul de muncă. A te apropia și a te ocupa de lucrurile nefamiliare îți întărești încrederea și capacitatea de a face față situațiilor noi. Cu cât mai multe cerințe ai de la tine însuți, cu atât mai optimist vei deveni. 6) Dă la o parte buruienile care îți îneacă optimismul. Când începi să ai gânduri pesimiste sau cinice, fă un pas în spate și redefinește-ți perspectiva, căutând soluții concrete de a rezolva problema. Așadar, păstrează-ți încrederea în Dumnezeu!

https://www.youtube.com/watch?v=YNCfPuN5nZM

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
24 SEPTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
Fapte 16.16-40
Vindecarea slujnicei însufleţite de un duh satanic are drept urmare, pentru cei doislujitori ai lui Dumnezeu, torturări şi închisoare. Ce primire ciudată în Macedonia! – ar fi fost ei îndreptăţiţi să gândească, după ce fuseseră chemați aici ca „să ajute?(v. 9)”.Dar Pavel pune în practică ceea ce mai târziu le va recomanda creştinilor din această cetate: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul .(Filipeni 4.4).” Plin de răni, el este capabil,împreună cu Sila, să cânte în închisoare. Cu siguranţă că niciodată acele ziduri sinistre nu mai răsunaseră de asemenea ecouri! De asemenea,ce mărturie dădeau acele cântări în faţa celor care le ascultau! Cu cât împrejurările noastre vor fi mai dificile, cu atât mai mult pacea şi bucuria noastră le vor vorbi celor din jur! Şi adesea tocmai de aceea ne trimite Domnul necazuri.La această mărturie autentică, Domnul o adaugă pe a Sa,eliberându-i pe întemniţaţi. Tremurând în totul, temnicerul strigă: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Răspunsul, minunat de simplu, se adresează oricărui suflet neliniştii: „Crede în Domnul Isus… (v. 30,31)”. Apoi bucuria umple casa aceasta.După această noapte memorabilă, apostolii sunt eliberaţi în mod oficial şi părăsesc cetatea, nu fără a-i îndemna din nou „pe fraţi”

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
23 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=u9VlN59Vv3k
clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Iosua, fiul lui Nun, … L-a urmat pe deplin pe Domnul.
Numeri 32.12
În vremea în care trăim, caracterizată de egoism și de dorința de afirmare, cât de mângâietor este să privim la Iosua și la slujba lui marcată de lepădare de sine! Fie că este vorba de zilele timpurii, când îl slujea pe Moise, fie de cele de mai târziu, când a condus poporul, el întotdeauna L-a glorificat pe Dumnezeu prin ascultarea și prin credincioșia sa – un exemplu pentru noi, ca să nu căutăm să fim slujiți, ci, la fel ca binecuvântatul nostru Domn Isus, să căutăm să slujim altora.
Prima dată când auzim de Iosua este atunci când Moise îi poruncește să lupte împotriva lui Amalec, iar rezultatul a fost că „Iosua a făcut cum i-a zis Moise” (Exod 17.10). Moise avea nevoie de cineva în care să se poată încrede, iar Dumnezeu l-a recunoscut pe Iosua, câteva versete mai târziu, ca fiind mâna dreaptă a acestuia: „Și Domnul i-a zis lui Moise: «Scrie aceasta spre aducere-aminte în carte și spune lui Iosua»” (versetul 14). Mai târziu, îl vedem pe Iosua slujindu-l cu credincioșie pe Moise: „Moise s-a ridicat, și Iosua, slujitorul său” (Exod 24.13). În toți acești ani de început nu citim că Iosua ar fi încercat să-și facă un nume; el a slujit în tăcere și în anonimat.
Râvna lui Iosua în slujire a rămas aceeași chiar și atunci când Moise nu era împreună cu el, fiindcă râvna sa nu și-a avut izvorul în dorința de a-l impresiona pe Moise, ci în cea de a-L glorifica pe Dumnezeu. În Exod 33.11 citim: „Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul său. Și se întorcea în tabără; dar slujitorul său, Iosua, fiul lui Nun, un tânăr, nu ieșea dinăuntrul cortului”.
Când a venit timpul ca Moise să fie înlocuit, Domnul l-a ales pe Iosua (Numeri 27.18). Timpul punerii sale la probă dovedise că era persoana potrivită pentru această lucrare. Mărturia cu privire la el a fost aceea că L-a urmat „pe deplin pe Domnul” (Numeri 32.12). Să urmăm exemplul lui, pentru ca recomandarea noastră să nu fie de la oameni, ci de la Stăpânul nostru, care să ne spună: „Bine, rob bun și credincios!” (Matei 25.21).E. Clermont

SĂMÂNȚA BUNĂ
23 SEPTEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=SyrL7YtsS9w
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Așa sunt căile oricărui om care umblă după câștig necinstit, câștig care ia viața celor ce îl au.
Proverbe 1.19
Cu săculeții cu aur la brâu
Pe vremea exploatării aurului, un vapor s-a ciocnit de o epavă pe fluviul Mississippi și s-a scufundat rapid. Printre pasageri erau mulți căutători de aur care se întorceau cu prăzile lor acasă. Bărcile de salvare nu erau nici pe departe suficiente pentru toți. Mulți au încercat să se salveze pe scânduri, alții au reușit să înoate până la mal. La final, toți pasagerii au fost salvați, toți… mai puțin unul. Acel bărbat sărise și el în apă… și s-a scufundat ca o piatră. După câteva zile a fost adus la mal și s-a constatat că își legase de brâu săculeții cu aur, pe care ceilalți căutători i-au lăsat pe vaporul avariat. Greutatea aurului l-a tras în adâncuri. Pentru scurt timp a fost un om bogat, dar această bogăție l-a costat viața.
Această întâmplare ne arată pericolul în care ne aflăm. Ne interesează numai „aurul”, onoarea, plăcerile? Tot ceea ce ni se pare atât de valoros pe pământ nu are nicio valoare pentru veșnicie, însă ne poate împovăra când va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. O viață trăită numai pentru lumea aceasta este o viață fără Dumnezeu. Drept urmare, ea ne va duce veșnic departe de Dumnezeu.

De aceea, Dumnezeu ne atenționează la timp, pentru că nu dorește pieirea, ci salvarea și fericirea noastră veșnică. El ne întinde în Isus Hristos mâna Lui salvatoare. Să o apucăm!
Citirea Bibliei: Isaia 20.1-21.17 · Fapte 27.1-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
23 SEPTEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-facem-fata-unei-situatii-de-criza-1/
CUM SĂ FACEM FAȚĂ UNEI SITUAȚII DE CRIZĂ (1) – Fundația S.E.E.R. România
„Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoşti cărarea…” (Psalmul 142:3)
Modul în care gestionezi o criză va determina felul în care o sfârșești: vei fi copleșit, sau vei deveni mai puternic! Dr. Jeffrey Rossman sugerează cinci moduri prin care poți face lucrul acesta:
1) Recunoaște-ți sentimentele. David a spus: „Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoşti cărarea.” Dumnezeu știe deja ceea ce simți, și înăbușirea emoțiilor nu face decât să-ți slăbească energia, să te facă tensionat, deprimat… și încetinește procesul vindecării.
2) Găsește-ți un confident. Asta nu înseamnă să-ți deschizi inima în fața oricui, ci înseamnă să te deschizi în fața celor pe care îi iubești și cărora le pasă. Biblia spune: „Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.” (Proverbele 17:17) Numeroase studii au confirmat puterea dată de suportul și sprijinul comunității în perioadele de criză.
3) Notează-ti gândurile într-un jurnal. A scrie despre un eveniment traumatic este o modalitate de a te descărca. Minimizează șansa de a te îmbolnăvi sau de a ajunge să fii deprimat; cu cât scrii mai mult, cu atât mai mult răspunsurile negative adresate memoriei se diminuează!
4) Refuză să intri în jocul învinovățirii. „E vina celuilalt” sau „Doctorul nu a respectat procedura” sau „Șeful nu mi-a dat niciodată vreo șansă!” A arunca vina asupra altora îi face pe ceilalți responsabili pentru durerea ta, și aproape tot timpul vei avea resentimente, care îți vor prelungi nefericirea. Nu te mai simți ca un preș; poți ierta în timp ce faci pași spre a fi mai puțin vulnerabil data viitoare!
5) Iartă-te! Ești doar un om, la fel ca toți ceilalți! Recunoaște că ai greșit, cere-ți iertare de la Dumnezeu, apoi iartă-te și mergi mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când El te iartă, „nu-Și va mai aduce aminte de păcatele tale.” (Isaia 43:25) Așadar, nici tu nu trebuie să-ți mai aduci aminte de ele!

https://www.youtube.com/watch?v=cHfEVIkL3so

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

23 SEPTTEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare-
F. Ap. 16:16-40
Vindecarea slujnicei însufleţite de un duh satanic are drept urmare, pentru cei doi slujitori ai lui Dumnezeu, torturări şi închisoare. Ce primire ciudată în Macedonia!
Ar fi fost ei îndreptăţiţi să gândească, după ce fuseseră chemaţi aici ca să ajute (v. 9). Dar Pavel pune în practică ceea ce mai târziu le va recomanda creştinilor din această cetate: Bucuraţivă totdeauna în Domnul (Filipeni 4:4). Plin de răni, el este capabil, împreună cu Sila, să cânte în închisoare. Cu siguranţă că niciodată acele ziduri sinistre nu mai răsunaseră de asemenea ecouri! De asemenea, ce mărturie dădeau acele cântări în faţa celor care le ascultau! Cu cât împrejurările noastre vor fi mai dificile, cu atât mai mult pacea şi bucuria noastră le vor vorbi celor din jur! Şi adesea tocmai de aceea ne trimite Domnul necazuri.
La această mărturie autentică, Domnul o adaugă pe a Sa, eliberândui pe întemniţaţi. Tremurând în totul, temnicerul strigă: Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?. Răspunsul, minunat de simplu, se adresează oricărui suflet neliniştit: Crede în Domnul Isus (v. 30,31). Apoi bucuria umple casa aceasta.
După această noapte memorabilă, apostolii sunt eliberaţi în mod oficial şi părăsesc cetatea, nu fără a-i îndemna din nou pe fraţi.

Read Full Post »

O That Will Be Glory

I love this so much! God bless you for covering these beautiful old hymns. So many I haven’t heard, and they’re so good! You bless us with your gift, brother. May the Lord bless you abundantly.

This guy has captured my attention! I can’t get enough of the hymns !! Glory be to God

This song is gentle and soothes the soul. God has blessed you with a beautiful voice, a large range, and a fantastic sense of pitch and He is touching many lives through your singing. May He continue to bless you and your music ministry for a long time.

I would like this guy to know how much comfort he has brought to believers during the Covid-19 pandemic. His songs have been circulating round a large group of Christians in Ireland. Fantastic!

Read Full Post »

Glory, Glory

Christian Instrumental Hymns

1 year agoTo you who are listening to this beautiful hymn may you be blessed and encouraged today!

Such a beautiful hymn. I love how the older hymns are like a mini sermon. Their lyrics are usually not just the same thing over and over. And the truth of them just shine out. Thank you Jesus for coming to save us!

Read Full Post »

Near the Cross

6 months agoMay the crucified and risen LORD keep us close to HIM, so that HE is the focus of our lives every day! That message is beautifully expressed in this song, sung with great power and peace by you, dear Michael Eldridge! Thank you very much for all your albums, which I enjoy listening to regularly! Glory be to the LORD! Thank you from Germany!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: