Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

DOMNUL ESTE APROAPE

27 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://www.youtube.com/watch?v=a5443Mtm16Q

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea oștirea împăratului Siriei ți-a scăpat din mână. Nu erau etiopienii și libienii o oștire mare, cu multe care și călăreți? Dar, pentru că te-ai sprijinit pe Domnul, El i-a dat în mâna ta.2 Cronici 16.7,8

În istoria lui Asa, relatată în 2 Cronici, cuvântul “sprijinit” apare de patru ori (14.11; 16.7, de două ori; 16.8). Acest cuvânt reprezintă cheia pentru înțelegerea uneia dintre lecțiile pe care le desprindem din viața acestui împărat evlavios: pe cine ne sprijinim în încercările vieții?În prima încercare a lui Asa, Zerah etiopianul a venit împotriva lui cu o oștire de un milion de oameni. Nu toate încercările prin care trecem sunt din cauza vreunui faliment din trecut. Uneori, încercările vin pentru a dovedi realitatea credinței noastre și așa pare că au stat lucrurile și aici. Avea Asa să se încreadă în cetățile sale întărite și în armata sa? Sau avea să se încreadă în Dumnezeu? Din fericire pentru Asa, el a strigat în mod simplu către Domnul: “Pe Tine ne sprijinim!” (14.11). Rezultatul? Domnul i-a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa!Mai târziu, o altă încercare a venit în timpul domniei sale. Baașa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a zidit o cetate întărită lângă graniță. De data aceasta, Asa nu s-a mai sprijinit pe Domnul, ci pe bogățiile sale. El i-a trimis bani împăratului Siriei, pentru ca acesta să atace Israelul și pe Baașa. Planul său a părut să reușească, iar Asa a scăpat de presiunea la care era supus. Totuși, Domnul fusese lăsat afară în acest plan al său. Hanani, profetul, a fost trimis la Asa pentru a-l mustra. El se sprijinise pe Domnul înainte; acum de ce n-o mai făcuse?Când situația ne scapă de sub control, descoperim că este mai ușor să ne încredem în Domnul. Însă, atunci când credem că putem face totuși ceva, ne sprijinim pe propriile noastre resurse, nu pe ale lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne sprijinim tot mai mult pe El!

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

27 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Eu ți-am șters fărădelegile ca un nor gros și păcatele ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.Isaia 44.22

Brațul rupt

Într-o zi, un om, plângând de durere, s-a dus la medic. “Ce s-a întâmplat? De ce plângeți?”, l-a întrebat medicul. “Am căzut și mi-am rupt brațul”, a spus omul.”Liniștiți-vă!”, l-a încurajat medicul. “După ce voi potrivi osul la loc, într-o săptămână veți scăpa de dureri.””Domnule doctor, vă rog, încercați să mă scăpați mai întâi de dureri! După aceea puteți face ce doriți cu osul.”“Nu înțelegeți că durerile vin din faptul că osul nu se mai află la locul lui? Pun mai întâi osul la loc și după aceea durerile vor ceda.”Mulți oameni sunt nefericiți, pentru că în inima lor este păcatul. Aleargă după fericire, dar nu cunosc cauza nefericirii. Cum putem fi fericiți? Adresându-ne Aceluia care a înlăturat păcatul prin jertfa Sa de pe cruce. Mântuitorul nu obosește iertându-i pe cei care vin înaintea Sa cu credință și pocăință. Singurul care te poate face fericit este Mântuitorul, care te așteaptă cu brațele deschise, spunând: Eu îți șterg fărădelegile și păcatele. Aceasta este calea prin care se poate obține fericirea. Dumnezeu îi cheamă pe toți la mântuire. Fiecare păcătos este răspunzător să-și deschidă inima spre harul lui Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Geneza 32.23-32 · Psalmul 19.1-7

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

27 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/esecul-duce-la-succes/

EȘECUL DUCE LA SUCCES – Fundația S.E.E.R. România”

Copii… aveţi ceva de mâncare?” (Ioan 21:5)

Uneori, Dumnezeu folosește eșecul pentru a ne atrage atenția și a ne apropia mai mult de El.În capitolul 21 din Evanghelia după Ioan, ucenicii “au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus. “Copii” le-a zis Isus “aveţi ceva de mâncare?” Ei i-au răspuns: “Nu”. El le-a zis: “Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci, şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor. Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, i-a zis lui Petru: “Este Domnul!” (Ioan 21:3-7).Să observăm trei lucruri aici:1) Domnul Isus poate face ceea ce tu nu poți. Atâta timp cât crezi că poți face față lucrurilor pe cont propriu, El te va lăsa să încerci. Câtă vreme ceea ce a funcționat în trecut încă dă rezultate, nu vei căuta ajutorul Său. Numai când rămâi fără răspunsuri, descoperi că “lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6).2) Dumnezeu poate face mai mult decât poți face tu. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: “Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi.” Poate că nu li s-a părut o idee bună dar prin faptul că au ascultat de El, ei au ajuns la un nivel de binecuvântare și de belșug la care nici nu visaseră.3) Dumnezeu dorește să aibă o relație cu tine. După ce a luat micul dejun cu ucenicii Săi, Domnul Isus i-a zis lui Petru: “Paşte oile Mele!” (vezi Ioan 21:17). Dar nu pescarii pasc oile, ci păstorii fac asta! Și atunci ce s-a întâmplat de fapt? Domnul Isus i-a prezentat lui Petru adevărata sa chemare! El va face la fel și cu tine!

https://www.youtube.com/watch?v=MxN3PZ-MbbU

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZIde Jean Koechlin27 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 11:37-54 Pentru a doua oară, Isus Se află invitat la masa unui fariseu (comp. cu cap. 7.36). Şi aici gazda îşi permite să critice ceva cu privire la El. Atunci Cel care cunoaşte inimile denunţă cu vehemenţă răutatea şi ipocrizia clasei responsabile din popor. Luând o înfăţişare pioasă înaintea oamenilor, fariseii şi învăţătorii legii ascund înăuntrul lor corupţie şi moarte, ca un mormânt peste care păşeşti fără să vezi ce este în el.Cine ar fi îndrăznit vreodată să vorbească atât de aspru unuia care l-a invitat la el? Dar, după mărturia fariseilor înşişi, Isus era adevărat şi nu-I păsa de nimeni şi nu privea la înfăţişarea oamenilor (Matei 22.16). Ce exemplu pentru noi, cei care ştim atât de bine, prin cuvinte plăcute (dar adesea atât de puţin sincere), să ne menajăm reputaţia! Sub pretextul amabilităţii îşi fac simţite prezenţa, de fapt, această falsitate şi acest formalism pe care Isus le condamna la farisei.Neputând să-L contrazică pe Domnul, vrăjmaşii caută să-I găsească vreo vină. Câteva expresii din Psalmul 119 ne fac cunoscute rugăciunile Lui atunci când suferea în faţa unei astfel de împotriviri (v. 98,110,150).

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE

26 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://www.youtube.com/watch?v=urzQTOwnKbs

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Credincios este Dumnezeu, prin care ați fost chemați la comuniunea cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.1 Corinteni 1.9Adunarea lui Dumnezeu este compusă din toți credincioșii adevărați, oriunde s-ar găsi ei, de orice naționalitate sau poziție socială. Prin urmare, citim: „unde nu este grec și iudeu [nicio deosebire de ordin național], circumcizie și necircumcizie [nicio deosebire de ordin religios], barbar, scit, rob, liber [nicio deosebire de ordin social], ci Hristos este totul și în toți“ (Coloseni 3.11).La Colose, de exemplu, în adunare erau Filimon, un stăpân bogat, și robul său, Onisim, un „frate credincios și iubit“. În felul acesta minunat triumfă harul asupra deosebirilor care există în această lume.Concluzia este că Adunarea lui Dumnezeu nu poate fi condiționată de naționalitate. A-i atașa un nume geografic, ori un nume de om, ori numele unei doctrine ori un nume de orice fel este un lucru total străin de Scriptură, iar orice creștin ascultător de adevărul lui Dumnezeu și luminat de Duhul Sfânt nu se poate asocia cu așa ceva.Este o libertate minunată să fii conectat doar cu Adunarea lui Dumnezeu, să nu ai niciun nume, decât cel al Domnului, să nu ai niciun crez compus de oameni și nicio organizare ecleziastică, ci să fii călăuzit doar de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt – pe scurt, să recunoști în mod practic acea părtășie la care sunt chemați toți creștinii.Scriptura face clar acest lucru. De două ori a spus Domnul despre ucenicii Săi: „Ei nu sunt din lume, așa cum Eu nu sunt din lume“ (Ioan 17.14,16). De aceea, orice încercare de a unifica statul cu biserica și de a dobândi putere și statut politic sunt idei cu totul contrare spiritului creștinismului și învățăturii Scripturii. Astfel de încercări trădează ignoranța cu privire la adevărata natură a Adunării lui Dumnezeu, a relației ei cu Hristos și a chemării ei cerești. Trebuie să fim geloși cu o gelozie a lui Dumnezeu în aceste chestiuni. A. J. Pollock

SĂMÂNȚA BUNĂ

26 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://www.youtube.com/watch?v=FgTX1gBeLiE

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.Matei 6.21Strângerea de comoriUn ucenic al Domnului Isus poate urmări două scopuri în viața sa: fie inima lui se agață de cele pământești și își închide inima față de nevoile altora, fie își îndreaptă inima spre cele cerești unde este Hristos și trăiește în dăruire față de El. Această atitudine nu îl oprește să-și îndeplinească însă obligațiile sale pe pământ.Comorile pământești pot fi o locuință confortabilă, o grădină înflorită, o mașină frumoasă sau o avere mare la bancă. Acestea nu sunt lucruri rele în sine, dar au cusurul că sunt trecătoare. Ele nu oferă nici siguranță permanentă și nici fericire statornică. De aceea Domnul Isus ne cere: „Nu vă strângeți comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură“ (Matei 6.19).Comorile cerești, dimpotrivă, nu își pierd niciodată valoarea și nu ne pot fi luate niciodată. O viață în părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul nu poate fi înlocuită prin nimic altceva pe pământ. Cine își folosește banii, timpul și puterea pentru Domnul și lucrările Lui lucrează pentru ceea ce rămâne veșnic. Aceasta ne motivează să dăm curs cerinței Învățătorului nostru: „Strângeți-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură“ (Matei 6.20).Lăsați deoparte ceea ce este trecător și țineți cu tărie la ceea ce este veșnic!Citirea Bibliei: Geneza 32.1-22 · Psalmul 18.38-50

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI26 MAI 2022coordonatori Bob & Debby Gasshttps://fundatiaseer.ro/vrei-sa-faci-binele/

VREI SĂ FACI BINELE? – Fundația S.E.E.R. România

“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice…” (Proverbele 4:23).Înțeleptul Solomon a spus: “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”Haideți să observăm împreună desfășurarea evenimentelor care au condus la căderea lui David în păcat: “a zărit de acolo o femeie care se scălda… a întrebat cine este femeia aceasta… el s-a culcat cu ea…” (2 Samuel 11:2-4). A privit, a iscodit, a păcătuit. Dacă tânjești după ceva ce nu-ți aparține, scoate-ți asta din minte numaidecât. “Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5). Păzește-ți mintea! În loc s-o umpli cu fantezii din reviste, de la televizor sau de pe Internet, umple-o cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu amintiri despre cele mai frumoase clipe petrecute cu soțul sau cu soția ta. Lucrează la întărirea legăturii de căsătorie. Fii hotărât să iubești chiar și când nu simți, și dragostea ta va începe să înflorească.Domnul Isus a spus: “oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28). De ce a spus Isus lucrul acesta? Pentru că orice privire plină de poftă îți amenință familia. Cu cât îți dorești soțul sau soția mai puțin, cu atât mai mult vei căuta motive să-ți justifici fanteziile. Și partea cea mai tristă este că nu vei știi niciodată cât de frumoasă ar fi putut fi relația voastră.După ce David a fost confruntat, curățat și mustrat, el a putut spune: “Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta” (Psalmul 119:11). Dacă ai o problemă cu pofta, caută un pastor, un consilier sau un prieten care te poate ajuta, și nu da satisfacție diavolului.Biblia spune: “Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” (Proverbele 17:17). Uneori, diferența dintre victorie și înfrângere înseamnă câteva minute la telefon, discutând și rugându-te cu cineva care poate ajuta.

Întrebarea este: dorești tu cu adevărat să faci binele ?

https://www.youtube.com/watch?v=jk2QBFFzgsQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

26 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

de Jean Koechlin

Luca 11:21-36

Numai puterea Domnului Isus, a Celui care l‑a învins pe „omul cel tare“, ne poate izbăvi de răul care se află în noi; altfel, o patimă izgonită va fi inevitabil înlocuită de o alta. Inima noastră se aseamănă cu casa din versetul 25. Este inutil să fie măturată şi împodobită, dacă în ea nu locuieşte şi nu stăpâneşte o nouă gazdă, Isus.Binecuvântarea repetă Domnul nu depinde nici de relaţiile de familie (v. 27,28, comp. cu capitolul 8.21), nici de privilegiile unei generaţii. Ea este făgăduită celor care ascultă şi păzesc Cuvântul lui Dumnezeu.În versetul 33 este reluată învăţătura din capitolul 8.16. Baniţa, ca măsură de capacitate, este un simbol al comerţului şi al afacerilor, iar patul este un simbol al somnului şi al lenei. Deşi sunt opuse una alteia, ambele (şi afacerile şi lenea) pot sufoca flacăra palidă a mărturiei noastre. În Matei 5.15, lumina trebuia să lumineze tuturor celor din casă, pe când aici ea este aprinsă pentru ca cei care intră vizitatorii să vadă lumina.Ochiul rău (v. 34) este cel prin care pătrund în noi întunecimile păcatului. Atenţie la direcţia pe care o iau uneori privirile noastre (Iov 31.1), când se îndreaptă spre o literatură care ne poate întina inimile şi care ne poate tulbura gândurile (2 Corinteni 7.1)!

Read Full Post »

 de VESTEABUNĂ

Ezechiel va fi un semn pentru voi.

Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi…..Vorbisem poporului dimineaţa şi seara mi-a murit nevasta.” Ezechiel 24:16,18
Întâmplările din viața lui Ezechiel au transmis un mesaj împreună cu faptele lui.
Noi tare am vrea ca mesajul nostru să fie una și viața noastră alta.
Să transmitem „știrea” despre moartea lui Isus pe cruce dintr-o poziție onorabilă, de ascultați cu auditoriu respectuos, cu renume nepătat și cu credibilitate fără îndoieli.
Am vrea să fim epistolă, dar să nu fim una cu epistola, nu epistolă vie, ci una, așa…neutră.
 Am vrea să vestim moarte pe cruce, dar nu de pe cruce, ci detașați, văzându-ne de viața noastră.
Dar nu prea se poate.
Un Iona care a predicat pocăința la Ninive avea el însuși nevoie de pocăință și de frământarea care duce la pocăință, de ciuda pe viermele care care-i mâncase curcubăta, ca să recunoască viermele din el care-i murdărea cugetul, pizma care-l rodea.
Un Ieremia care transmitea plânsul lui Dumnezeu față de copiii disprețuitori a trebuit să plângă și el, închis și legat, coborât în cisternă și asediat împreună cu cei din cetatea asediată.
Un Daniel cu revelații nemaipomenite, dar rob și probabil famen în Babilon și apoi în Medo-Persia.
Un Pavel cu un har al cunoștinței nemaipomenit, cerșind sănătatea dar neprimind-o, pentru a putea păstra smerenia cerută de greutatea darului.
Un Ezechiel…..dar la Ezechiel voi zăbovi.
Pe Ezechiel l-am citit în aceste zile când n-am scris, zile când am primit refugiați, conștienți că împlinim ce a scris Ezechiel parcă ieri, acum 2500 de ani.
Dacă n-am înțelege adânca credință pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, ne-am mira de răbdarea cu care Ezechiel negociază cu Dumnezeu hrana și combustibilul cu care s-o gătească din zilele cât va sta pe-o parte, apoi pe alta, de răbdarea cu care meticulos îndeplinește sarcinile primite, fără crâcnire.
Încă din capitolul 12:6, Dumnezeu i-a spus: „vreau să fii un semn pentru casa lui Israel„.
Cum adică? „Eu sunt un semn pentru voi! Cum am făcut eu, aşa li se va face şi lor: se vor duce într-o ţară străină, în robie.” 12:11 Ezechiel arăta înainte să se întâmple ceea ce urma să se întâmple, ducerea în robie a întregului popor.
Pentru că nu fuseseră duși toți de la început, decât elitele.
A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile şi toţi oamenii viteji, în număr de zece mii, cu toţi teslarii şi fierarii; n-a mai rămas decât poporul sărac al ţării. ” 2 Împărați 24:14
Poporul de rând rămăsese la Ierusalim, încă 12 ani după deportatea elitelor, chiar templul încă exista și exista cetatea, mândria lor.
Acestea sunt două legăminte” tălmăcește mai târziu Pavel vorbind despre Ierusalimul de jos, ca fiind simbolizat de Agar și cel de sus de Sara, deci cetatea era reprezentată de nevastă, iar lui Ezechiel i-a murit nevasta, sub ochii lor.
Fiind semn pentru ceilalți iudei de la râul Chebar, cu Ezechiel se întâmpla ce s-a întâmplat cu poporul: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 16 Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jeleşti, nici să nu plângi şi să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea. 17 Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morţi! Leagă-ţi turbanul, pune-ţi încălţămintea în picioare, nu-ţi acoperi barba şi nu mânca pâinea de jale!” 18 Vorbisem poporului dimineaţa, şi seara mi-a murit nevasta.” Ezechiel 24.
Dumnezeu îl pregătește pe Ezechiel din timp pentru ce va urma, porunca primită era clară, să nu țină ritual de jale pentru soția lui.
Să nu plângă.
Să nu se jelească.
Să nu-și acopere barba.
Să nu mănânce pâinea de jale.
Să nu-și dea jos turbanul de pe cap și
…să nu se descalțe.
A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise.
Robii din jur, „smochinele bune” din pilda lui Ieremia, preoți și cărturari nu înțelegeau.
Li se spusese că semnele era PENTRU EI, dar nu știau ce.
Un Hristos care sufere a fost mai târziu greu de înghițit chiar pentru ucenicii trecuți de pescuirea minunată. Un Hristos care vindecă bolnavi, învie morți și prinde câți pești vrea el poți înțelege, dar dacă poate atâtea, de ce să nu fenteze crucea? Noi am fenta-o șmecherește.
În toți prorocii era de fapt Duhul lui hristos, iar prorocii sunt pilde pentru noi, în primul rând.
Dar să mergem la râul Chebar înapoi;
Poporul mi-a zis: „Nu vrei să ne lămureşti ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?” v 19.
Atunci Ezechiel le explică că e vorba despre luarea Ierusalimului („voi pângări Locaşul Meu cel Sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi„)și că va fi mut, era în anul al nouălea, ziua a zecea a lunii a zecea, probabil din acel moment Ezechiel rămâne mut.
Îi mai dă Dumnezeu un semn lui Ezechiel, un semn la care m-am gândit mult zilele acestea când pe orice stradă mergi prin România vezi mașini de Ucraina, de fugari: „în ziua aceea, va veni un fugar la tine, ca să-ţi dea de ştire şi să auzi cu urechile tale. 27 În ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului,„.
Un fugar nu vine că vrea, nici când vrea, el fuge de pericol.
Și la Ezechiel a venit fugarul, după 3 ani de la prorocie:
În al doisprezecelea an, în ziua a cincea a lunii a zecea a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim a venit la mine şi a zis: „Cetatea a fost luată!” 33:21
Dar nici venirea fugarului nu a fost o surpriză pentru Ezechiel, căci cu o seară înainte „…mâna Domnului venise peste mine seara, înainte de venirea fugarului la mine, şi Domnul îmi deschisese gura până a venit el la mine dimineaţa. Gura îmi era deschisă şi nu mai eram mut.” 33:22
Fugarul a anunțat cea mai catastrofală veste pe care ar fi putut-o primi un preot iudeu (Ezechiel era preot): căderea Ierusalimului. Tot ce citim mai departe în cartea Ezechiel are de-a face cu acest moment crucial al istoriei lumii: deportarea în Babilon, nimicirea țării lui Israel, pustiirea, pedeapsa, împlinirea verdictelor profeților. A avut loc atunci concedierea preoților, desființarea jertfelor, dispariția unui întreg sistem de educație pe care se construise timp de aproape o mie de ani identitatea evreiască. Acum nu mai rămăsese nimic. Și totuși Nebucadnețar n-a nimicit credința. Pentru că în fața deznădejdii realității prezente stătea Cuvântul scris pe care Ezechiel îl credea, iar lui Ezechiel i s-au deschis cerurile acolo în robie la râul Chebar. În același timp fără să știe unul de altul profețea și Ieremia în Ierusalim, și Daniel în capitala imperiului. Știm din ce-au scris că Ezechiel știa de Daniel și Daniel știa de Ieremia, deci Ezechiel știa și de Ieremia. Profețiile lor trec peste veacuri, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos „în chip întunecos”, ca o luminiță într-un loc întunecos, (dar cu suficiente detalii complementare, ce le putem adăuga acum după împlinire să completăm imaginea Unsului…) dar arată și alte amănunte, mai ales care se împlinesc în zilele noastre.
Una din schimbările pe care a făcut-o Dumnezeu în istoria umanității, chiar atunci, după nimicirea Ierusalimului a fost „concedierea păstorilor” lui Israel. Tot capitolul 34 este împotriva păstorilor. L-am citit vineri seara unui frate care trecea pe aleea din fundul grădinii noastre și care a intrat la un suc de mere. Am citit tot. „Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi;” v 10. „N-am auzit nici o predică din acest capitol”, mi-a spus fratele, fost șef al meu la primul job, reîntors dela membru de partid la religia părintească (un țarc evanghelic) după pensionare . Am vorbit și duminica trecută la Aleșd din acest loc, și duminica aceasta la adunare și cu voia lui Dumnezeu vreau să mai fac câteva postări pe temă și să pun și înregistrările. Dar nu știu când va fi acest timp, pentru că ieri am fost la târg de carte în Cluj, cel mai mare târg de carte de când știu eu, două corturi mari și mai multe mici, am luat ceva cărți și iar sunt „în parcare” pentru câteva zile.
Am întâlnit o scriitoriță la târg care mi-a arătat o masă plină de cărți, toate scrise de ea. Avea un debit verbal! Când ați avut timp? Eu mai aveam duminică 5536 de zile până la 70 de ani și dac-ar fi fost să cumpăr câte-o carte de citit pe-o zi, umpleam viața cu câtă ofertă era. M-am resemnat la 3-4 și am plecat.
Multă maculatură, zeci de titluri cu mistică ortodoxă, cum poți scrie atât de mult despre nimic!
Au apărut și două cărți despre războiul din Ucraina…și încă n-au trecut două luni. Cărți legionare, catolice, militare, astrologie, multe de copii, Hasefer, Litera, edituri vechi și foarte multă lume. Există un Babel al ideilor, căci fiecare ideologie e ca un țarc, ca o limbă, ca o etnie, îți dă identitate, avânt, îi dă furnicii furnicar, albinei stup și omului impresia de putere și măreție. Există chiar o mistică a mulțimii, mistică hrănită de o uniformă sau un chipiu, de o insignă sau un ecuson, iar de mistici consumatori o țară balcanică nu duce lipsă, așa simt eu. Dac-ați citit pe Mihail Sebastian „Cum am devenit huligan” ați fi depistat plagiatul de idei, iar dacă n-ați citit, va urma să dau eu copy/paste. Căci asta citesc acum și parcă devin și eu, pentru că devii huligan dacă spui adevărul.
Pace!

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

25 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Hristos Isus, care, fiind în chip de Dumnezeu, n-a considerat de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci S-a golit pe Sine Însuși, luând chip de rob.Filipeni 2.5,6Fiul lui Dumnezeu a fost dependent, ascultător, plin de încredere și de nădejde; a avut parte de durere, a suferit, a fost disprețuit, răstignit, îngropat; a trecut prin tot ceea ce planul veșnic socotise necesar pentru El. S-a dezbrăcat pe Sine în acest scop, însă tot ce a făcut a fost infinit vrednic de persoana Sa. Cuvântul de la început, „«Să fie lumină!» Și a fost lumină”, n-a fost mai vrednic de El ca rugăciunile și cererile „cu strigăt puternic și lacrimi”, în zilele vieții Sale pământești. N-a fost cu putință ca în El să se afle vreodată ceva nevrednic de Dumnezeire, deși El S-a aflat, din belșug și indiferent de prețul plătit, în stări și împrejurări în care L-au așezat vina noastră și harul Lui manifestat în a o înlătura.Persoana din iesle a fost aceeași cu cea de pe cruce. A fost „Dumnezeu arătat în trup”. Și în sensul deplin al acestei slave putem spune despre El că S-a smerit de la începutul și până la sfârșitul acestei călătorii uimitoare.Prin urmare, ascultarea însoțită de lepădare de Sine și o supunere de un fel cu totul particular aveau să fie văzute în fiecare stadiu și acțiune a Lui. Și care au fost etapele drumului slujirii în ochii Aceluia căruia Îi era adusă? Născut, circumcis, botezat și uns, slujind, suferind, răstignit, apoi înviat. El a străbătut acest pământ sub ochiul atent al lui Dumnezeu. În locul tainic al pântecelui fecioarei, în singurătățile Nazaretului, în activitățile și slujba din toate cetățile și satele lui Israel, în sacrificiul suprem de la cruce, apoi în starea nouă de înviere, acest „Om minunat” a fost urmărit de Dumnezeu, a fost desfătarea Lui – perfect, nepătat – producând desfătarea divină în om mai mult decât atunci când, în vechime, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și făcând cu mult mai mult decât doar să anuleze părerea de rău a Lui că îl crease (Geneza 6).J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ25 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

V-ați întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat.1 Tesaloniceni 1.9Să fi fost totul în zadar?

Aflat în India, un misionar a intrat odată într-o mănăstire păgână. Acolo, administratorul foarte bătrân l-a rugat să-i citească ceva din Noul Testament. Când a ajuns la un pasaj la care misionarul s-a gândit că ar trebui să adauge câteva explicații, bătrânul preot a ridicat defensiv mâna și a spus: „Oprește-te, nu vreau să aud ce ai tu de spus, ci doar ceea ce are cartea de spus”. Misionarul a citit mai departe timp de trei ore. Preotul nu a obosit să asculte.A doua zi dimineață, misionarul s-a dus din nou la acel preot. Spre uimirea sa, acesta era foarte abătut. Misionarul l-a întrebat ce se întâmplase. Atunci bătrânul a arătat spre mulții idoli și multele daruri și a spus trist: „Vezi toate aceste comori? Le-am adunat timp de optzeci de ani. Și acum să renunț la ele? Dacă vreau să fac ce scrie în cartea ta, trebuie să renunț la toate și să le arunc. Să fi fost în zadar toată osteneala acestor ani? Și nu doar atât: eu însumi trebuie să devin un alt om. – Nu, nu vreau și nu pot să mai aud nimic din cartea ta. Poți să pleci!”.Acel om era mândru de realizările lui și își imagina că putea să-I fie pe plac lui Dumnezeu prin ele. Se încredea în ceea ce făcuse și L-a respins pe Acela care l-ar fi putut conduce la Dumnezeu: pe Mântuitorul Isus Hristos.Citiți în „Carte” și decideți pe ce vreți să vă bizuiți: ori pe Fiul lui Dumnezeu, ori pe propriile voastre osteneli religioase

.Citirea Bibliei: Geneza 31.22-55 · Psalmul 18.20-37

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI25 MAI 2022coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/ridica-i-pe-ceilalti-2/

RIDICĂ-I PE CEILALȚI! (2) – Fundația S.E.E.R. România„

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” (Romani 15:2)Albert Schweitzer a spus cândva: „Nu știu care va fi destinul tău, dar știu un lucru: singurele persoane din jurul tău care vor fi cu adevărat fericite sunt cele care au căutat și au descoperit modalitatea în care pot sluji.” Sunt oamenii atrași în mod natural de tine? Ești agreat de ceilalți? Dacă nu, iată câteva posibile motive:

a) Mândria. Nimeni nu dorește să urmeze pe cineva care crede că este mai bun decât toți.

b) Nesiguranța. Dacă nu te simți în largul tău pentru ceea ce ești, la fel se vor simți și ceilalți.

c) Irascibilitatea. Când oamenii nu știu niciodată la ce să se aștepte de la tine, ei nu mai așteaptă nimic

.d) Perfecționismul. Ceilalți respectă dorința de excelență, dar urăsc așteptările nerealiste.e) Cinismul. Oamenii nu vor să se întovărășească cu cineva care vede doar norii din jurul razelor de soare.Așadar, cum îi poți zidi pe oameni?

1) Schimbându-ți centrul de interes. Dacă ești o persoană egoistă, nu-i poți întări și încuraja pe alții. Așa că analizează interacțiunea ta cu oamenii în următoarele câteva zile. Când discuți cu ei, urmărește cât din conversație este despre tine, apoi hotărăște-te să înclini balanța spre interesul acordat celorlalți.

2) Încercând să lași o primă impresie bună. Data viitoare când te întâlnești cu cineva, reține-i numele, concentrează-te pe interesele lui, ascultă-l fără să-l întrerupi și fii încurajator. Dacă poți face lucrul acesta timp de o zi, o poți face în fiecare zi. Biblia spune: „Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” Așa să ne ajute Dumnezeu!

https://www.youtube.com/watch?v=Rg8OcrMvz7Q&t=6s

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI25 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

de Jean KoechlinLuca 11:21-36

Numai puterea Domnului Isus, a Celui care l–a învins pe „omul cel tare”, ne poate izbăvi de răul care se află în noi; altfel, o patimă izgonită va fi inevitabil înlocuită de o alta. Inima noastră se aseamănă cu casa din versetul 25. Este inutil să fie măturată şi împodobită, dacă în ea nu locuieşte şi nu stăpâneşte o nouă gazdă, Isus.Binecuvântarea ~ repetă Domnul ~ nu depinde nici de relaţiile de familie (v. 27,28, comp. cu capitolul 8.21), nici de privilegiile unei generaţii. Ea este făgăduită celor care ascultă şi păzesc Cuvântul lui Dumnezeu.În versetul 33 este reluată învăţătura din capitolul 8.16. Baniţa, ca măsură de capacitate, este un simbol al comerţului şi al afacerilor, iar patul este un simbol al somnului şi al lenei. Deşi sunt opuse una alteia, ambele (şi afacerile şi lenea) pot sufoca flacăra palidă a mărturiei noastre. În Matei 5.15, lumina trebuia să lumineze „tuturor celor din casă”, pe când aici ea este aprinsă „pentru ca cei care intră ~ vizitatorii ~ să vadă lumina”.Ochiul rău (v. 34) este cel prin care pătrund în noi întunecimile păcatului. Atenţie la direcţia pe care o iau uneori privirile noastre (Iov 31.1), când se îndreaptă spre o literatură care ne poate întina inimile şi care ne poate tulbura gândurile (2 Corinteni 7.1)!

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

24 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-
Străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului, în legătura păcii. Este un singur trup și un singur Duh.Efeseni 4.3,4

Cineva ar putea spune că punerea în practică a unui asemenea adevăr este o iluzie, având în vedere starea prezentă de lucruri; că totul este într-o așa ruină și confuzie, încât suntem ca niște copii care s-au rătăcit într-o pădure și care încearcă să se întoarcă acasă, unii în grupuri mai mari, alții în grupuri de doi sau trei și alții de unii singuri.Un astfel de raționament pare plauzibil și, fără îndoială, mulți credincioși gândesc la fel în prezent. Însă credința vede lucrurile cu totul altfel, raționamentul de mai sus neavând nicio greutate în ochii acesteia. Motivul este simplu: cea mai importantă întrebare pentru credință este aceasta: «Unitatea Adunării este o teorie omenească, sau o realitate divină?». Este, cu siguranță, o realitate divină, după cum citim: “Este un singur Trup și un singur Duh” (Efeseni 4.4). Dacă tăgăduim faptul că există “un singur Trup”, putem, la fel de bine, tăgădui faptul că există “un singur Domn”, “o singură credință”,”un singur botez” și “un singur Dumnezeu și Tată al tuturor”, întrucât toate acestea se află în același context pe paginile inspirate. Tăgăduind una dintre ele, le tăgăduim pe toate.Despre acest subiect nu se vorbește doar într-un singur pasaj al Scripturii, deși chiar și un singur pasaj ar trebui să ne fie suficient. Avem însă mai multe pasaje referitoare la el. Să ascultăm următoarele cuvinte: “Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos? Pentru că noi, cei mulți, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toți luăm parte dintr-o singură pâine” (1 Corinteni 10.16,17). Putem privi, de asemenea, la 1 Corinteni 12.12-27, unde acest subiect este prezentat pe larg și în aplicațiile lui.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

24 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul Se uită la inimă.1 Samuel 16.7

Frauda care a zguduit lumea financiarăFirma comercializa utilaje speciale grele și era cunoscută de mult timp ca o întreprindere model în respectiva regiune. Dar apoi… balonul de săpun s-a spart! Serviciul de investigații a descoperit cel mai mare caz de criminalitate economică din țară. S-a constatat că “succesul” imperiului corporativ, aproape imposibil de gestionat, se datora în principal faptului că s-au simulat vânzări de active care nu existau de fapt. În acest scop au fost falsificate facturi, extrase de cont și alte documente, precum și numerele seriilor de pe utilajele scumpe. Când adevărul a ajuns la lumină, prejudiciul penal a fost de peste două miliarde de euro.Mult timp, deținătorii companiei au reușit să pară oameni de afaceri serioși, prosperi și să-și înșele partenerii de afaceri. Într-adevăr, oamenii reușesc adesea să-i înșele pe alții cu ceva care nu corespunde realității. Pe Dumnezeu însă nu-L putem înșela cu privire la poziția noastră față de El.Primii oameni, Adam și Eva, au încercat să-L înșele pe Dumnezeu. După ce au mâncat din fructul interzis și au recunoscut că erau goi, și-au făcut haine din frunze de smochin și s-au ascuns (Geneza 3.7,8). Dar aceasta nu le-a folosit la nimic și au fost trași la răspundere de Dumnezeu. Numai cine își mărturisește vina în fața lui Dumnezeu și Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor este considerat de El drept. Orice altceva nu rămâne în picioare înaintea ochilor pătrunzători ai lui Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Geneza 31.1-21 · Psalmul 18.1-19


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

24 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/ridica-i-pe-ceilalti-1/

RIDICĂ-I PE CEILALȚI! (1) – Fundația S.E.E.R. România”

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură…” (Efeseni 4:29).Apostolul Pavel scrie: “Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29). Eugene Peterson parafrazează acest verset astfel: “Rostește doar cuvinte care zidesc, și fiecare cuvânt să fie un dar.” Gândește-te la persoanele cu care îți place să petreci cel mai mult timp. Cum le-ai descrie? Îmbufnate? Pline de amărăciune? Negativiste? Firește că nu! Ele sunt persoane care zidesc, nu care se văicăresc. Ele sunt pasionate de viață. Pe măsură ce îți desfășori ziua de astăzi, înțelege că fiecare persoană cu care te întâlnești va fi afectată de tine: 1) în bine; 2) în rău; 3) deloc. Modalitatea prin care îi poți zidi pe alții este să-i vezi ca pe o oportunitate, și nu ca pe niște obstacole sau obligații. Un expert în probleme de leadership scria: “Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru oameni – și care îi va atrage spre tine – este să te aștepți la ce este mai bun de la ei. Eu numesc lucrul acesta a pune un 10 pe capul fiecăruia. Astfel oamenii sunt ajutați să aibă o părere bună despre ei înșiși, dar în același timp și tu ești ajutat.” Un sondaj efectuat pe o sută de multimilionari care s-au îmbogățit prin forțe proprii a arătat o trăsătură comună tuturor. Acești afaceriști, extrem de realizați, aveau obiceiul să caute ce este mai bun la oameni. Benjamin Disraeli, unul dintre cei mai buni prim-miniștri britanici, a spus astfel: “Cel mai mare bine pe care îl poți face pentru altul nu este numai să-i oferi bogățiile tale, ci să i le descoperi pe ale sale.” Iar acest lucru îl poți face prin apreciere, prin încurajare și prin faptul că-l ajuți să-și atingă potențialul. Napoleon i-a descris pe lideri drept “negustori de speranță.” El a înțeles că speranța este una dintre cele mai mari avuții. Dacă poți fi persoana care oferă acest dar, oamenii vor fi atrași de tine, și mai mult decât atât: îți vor fi recunoscători pentru totdeauna!

https://www.youtube.com/watch?v=753VEDXcgTQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

24 MAI 2022

de Jean Koechlin

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 10:25-42

Întrebat de un învăţător al legii, Isus Se adresează conştiinţei interlocutorului Său. Acesta, pentru a se eschiva, vrea să restrângă sfera definită prin cuvântul “aproape”. Domnul îl învaţă că acest “aproape” este în primul rând El, Isus (v. 36,37) şi că, prin exemplul Lui, un răscumpărat devine aproapele tuturor oamenilor. În nenorocitul dezbrăcat şi lăsat aproape mort îl recunoaştem pe păcătosul pierdut şi neputincios; în preot şi levit recunoaştem deşertăciunea religiei;iar în samariteanul milostiv Îl recunoaştem pe Mântuitorul care S-a aplecat asupra nenorocirii noastre şi care ne-a salvat de la o soartă tragică şi disperată. Hanul ne face să ne gândim la Adunare, unde cel salvat va primi îngrijirile cuvenite, iar hangiul este Duhul Sfânt care asigură aceste îngrijiri prin Cuvânt şi rugăciune (cei doi lei), subiectul versetelor 38-42 şi al capitolului 11.1-13. Prin urmare, Domnul nu i-a mai spus: “Fă aceasta (legea) şi vei trăi” (v. 28), ci: “du-te şi fă şi tu la fel” (v. 37).

Scena următoare se desfăşoară într-o casă prietenă. Isus este acolo primit, slujit, ascultat şi iubit. Pentru că slujirea Martei îi absorbise cu totul gândurile, ea va trebui mustrată pentru aceasta; însă inima Mariei deschisă pentru Cuvântul Lui va bucura inima Domnului (1 Samuel 15.22).

Read Full Post »

83,112 views Premiered Apr 15, 2022 #psalm23 #Deea #CorneliuMatei #tineriBetania Psalm 23 Domnul mi-e Păstorul şi eu lipsă de nimic nu voi duce. Voce: Deea Cor: tineri Betania Muzica si versuri : Corneliu Matei Instrumental: Sorin Piu, Cătălin Pătrăuţanu Chitară acustică: Corneliu Matei, Dodo Danciu Chitară electrică: Dodo Danciu Inregistrare, mixaj&mastering: Sorin Piu https://www.youtube.com/channel/UC3V3… Video: MC films https://www.instagram.com/mc__films/ | https://youtube.com/c/MCFilms7 Locatie: La Brazi, Vama Multumesc Lui Dumnezeu pentru acest nou proiect si tuturor celor care au contribuit si au folosit darurile lor pentru slava numelui Său. Corneliu Matei Sorin Piu Cătălin Pătrăuţanu MC films Gabriela Cojocariu tineri Betania + alti prieteni ( Diana, Elisa, Monica, Vero, Nadia, Moni, Oana, Sara P, Sara H, David, Diana, Alex, Jessica, Stefana, Anelise, Miriam, Naomi, Daniel, Obi, Danut, Vlad, Ana, Simona, Edy, Geany, Ovidiu,Alesia, Ruben, Mirel, Alex, Robert, David, Eric, Katia)

Read Full Post »

15,161 views Streamed live on May 18, 2022 Emisiune susținută de Master Training – Pregătire pentru Evaluarea Națională de Matematică: https://www.mastertraining.ro/clasa-a… Ai dori să susții emisiunile ​cu o donație? O poți face acum! https://www.voceacrestinilor.com/dona… PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted… sau fii membru la canal Vocea Creștinilor:: 👉https://www.youtube.com/channel/UCVmo… Facebook 👉 https://www.facebook.com/VoceaCrestin… Instagram👉 https://www.instagram.com/voceacresti… TELEGRAM 👉 https://t.me/VoceaCrestinilor Ascultă Vocea Creștinilor – online 24/24 : https://radio.voceacrestinilor.com/ WEBSITE 👉https://www.voceacrestinilor.com/ Mail: voceacrestinilor@gmail.com #VoceaCreștinilorLIVE #LazărGog #dialog

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

23 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse, dar Îl vedem pe Isus.

Evrei 2.8,9

Trăim în zilele în care domnește omul. El a demonstrat capacitățile sale, în ce privește organizarea politică, educațională, comercială și culturală a acestei lumi. Privind în jur, vedem ce înseamnă dominația omului asupra acestui pământ.

Descoperim însă că, în ciuda faptului că i-a fost încredințată guvernarea asupra creației, el nu s-a achitat deloc așa cum trebuie de responsabilitatea sa înaintea lui Dumnezeu. În ce privește intelectul său, l-a condus acesta să se supună lui Dumnezeu și să asculte de El? Realitatea este că înțelepciunea sa l-a făcut pe om să-L elimine complet pe Dumnezeu din orice sferă a vieții sale. Omul, la urma urmelor, nu este decât o creatură sărmană și deșartă, iar domnia sa asupra creației nu trebuia să fie decât o imagine, o umbră.

Ce rămâne însă pentru credință, în mijlocul acestei ruine complete? Credința vede resursa lui Dumnezeu și spune: “Acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse”. Încă nu. Lumea așteaptă un timp de pace și de glorie pentru om, însă credința spune: “Încă nu”. Nu contează ce ar putea să se întâmple sub guvernarea omului – credința spune: “Încă nu”. Dar ce spune ea cu privire la om și la cârmuirea încredințată lui? “Îl vedem pe Isus.” El este Omul după inima lui Dumnezeu. El este Omul planurilor lui Dumnezeu. El este Fiul Omului – titlu pe care l-a luat pentru Sine încă de aici, de pe pământ – în care toate scopurile lui Dumnezeu se concentrează și prin care Dumnezeu va manifesta toată gloria domniei universale asupra creației, așa cum o prezintă Psalmul 8. Îl vedem pe Isus! S. Ridout

SĂMÂNȚA BUNĂ

23 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

Nu orișicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 7.21

Creștinism autentic

Pe stradă, un tânăr creștin i s-a adresat unui domn mai în vârstă: “Bună ziua. Sunt încă tânăr, dar aș dori totuși să vă spun despre Isus. Văd că sunteți trist și poate obosit de viață. Știți că Isus Hristos trăiește și că vrea și poate să vă facă astăzi fericit?”. — “Ah, nu-mi spune nimic despre religie! Toate acestea sunt pură înșelătorie. Am văzut de aproape aparența de sfințenie a multor așa-ziși creștini.” — “Din nefericire, trebuie să vă dau dreptate. Dar nu credeți că trebuie să diferențiem între creștinismul aparent și adevărata credință în Isus Hristos? Imaginați-vă că eu v-aș fura haina frumoasă și aș face o spargere, fiind îmbrăcat cu această haină. Un martor m-ar vedea fugind, dar nu ar reuși să mă prindă. Dar va recunoaște haina dumneavoastră deosebită și va face o plângere la poliție. Ce ați spune dacă ați fi arestat din cauza acestei spargeri?” — “Aș nega imediat furtul și aș spune că nu eu am fost acela care a purtat haina.” — “Așa este! De aceea tot atât de puțin ar trebui să-L confundăm pe Isus Hristos cu aceia care Îi poartă pe nedrept Numele.” — “Hm, aici ai dreptate! Voi cugeta la aceste cuvinte.”

Puțin mai târziu, domnul în vârstă i s-a adresat tânărului: “Spune-mi, te rog, cum pot deveni creștin dacă nu merg la biserică?”. Drept răspuns, acesta a scos Noul Testament din geantă și i-a citit câteva versete. Apoi i-a dat cartea acelui om. – La următoarea întâlnire, fața celui în vârstă strălucea de bucurie: Îl găsise pe Mântuitorul!

Citirea Bibliei: Geneza 30.25-43 · Psalmul 17.8-15

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

23 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

BAZEAZĂ-TE PE PROMISIUNEA LUI DUMNEZEU! – Fundația S.E.E.R. România

“El… a certat vântul… a zis mării: “Taci! Fără gură!…” (Marcu 4:39).

Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: “Să trecem în partea cealaltă.” …Ucenicii L-au luat în corabia în care se afla, şi aşa cum era… S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat, şi I-au zis: “Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: “Taci! Fără gură!” Vântul a stat, şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis: “Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?”… şi ziceau unii către alţii: “Cine este acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?” (Marcu 4:35-41).

Faptul că-L urmezi pe Isus nu te scutește de furtunile vieții, așa că trebuie să faci câteva lucruri:

1) Reamintește-ți că Domnul Isus este cu tine! Gândește-te puțin: dacă Isus poate liniști furtuna, cu siguranță că El o poate și împiedica. Însă El permite să trecem prin furtuni pentru a ne dovedi că nu există o problemă pe care El să n-o poată rezolva. Poate ești neputincios în acea situație, dar El nu este, și prin ea vei ajunge să-L cunoști într-un mod în care nu L-ai cunoscut niciodată. Planul Său este să fii mai puternic la sfârșitul ei!

2) Să te încrezi în ce ți-a spus El. Când Domnul Isus îți spune: “Să trecem în partea cealaltă” nu există val prea mare ca Domnul să nu te poate trece peste el. Adevărul este că noi nu putem rezista furtunilor vieții bazându-ne pe credința altcuiva. Trebuie să avem o siguranță deplină în inima și în mintea noastră (vezi 1 Ioan 5:14-15). Caută în Scriptură promisiunea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, și bazează-te pe ea!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

23 MAI 2023

de Jean Koechlin

Luca 10:10-24

Isus Se adresează cu solemnitate cetăţilor în care dăduse învăţătură şi făcuse aşa de multe minuni, accentuând marea responsabilitate a locuitorilor lor. Ce ar putea spune El astăzi despre atât de mulţi tineri crescuţi în familii creştine, care sunt atât de privilegiaţi, dar care sunt şi mult mai responsabili decât ceilalţi?

Cei şaptezeci se întorc toţi cu bucurie, iar faptul că au izgonit demonii L-a dus pe Domnul cu gândul la clipa când însuşi Satan va fi izgonit din cer şi aruncat pe pământ (Apocalipsa 12.7). Isus însă îi invită pe ucenici să se bucure pentru un alt motiv, anume că cerul, curăţit de prezenţa lui Satan, va deveni locuinţa lor. De acum, numele lor sunt scrise acolo. La rândul Său, Domnul Se bucură şi Se minunează nu de puterea exercitată, ci de planurile Dumnezeului dragostei. I-a făcut plăcere Tatălui să Se facă cunoscut prin Fiul. Şi, spre deosebire de ceea ce noi le spunem de obicei copiilor: “când vei fi mare, vei înţelege aceasta sau aceea”, o asemenea descoperire a fost făcută tocmai pruncilor şi acelora care se aseamănă lor prin smerenie şi prin simplitatea credinţei. Îndeplinim noi aceste condiţii?

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

22 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin.

Romani 11.36

Doxologiile din Noul Testament (3) – Adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu

Doxologia de mai sus se află la sfârșitul unei secțiuni importante a Epistolei către Romani, secțiune care se ocupă cu planul dispensațional al lui Dumnezeu pentru Israel. Capitolul 11 răspunde la întrebarea dacă Dumnezeu, chemând acum națiunile la mântuire, l-a abandonat pe Israel și l-a lepădat pentru totdeauna. Răspunsul lui Pavel este unul foarte hotărât: “Nicidecum!” (Romani 11.1).Lucrul principal pe care apostolul îl subliniază în această secțiune din Romani este suveranitatea lui Dumnezeu. Căderea lui Israel a făcut ca bogățiile evangheliei să se reverse asupra națiunilor. Dar dacă falimentul lui Israel a produs o astfel de binecuvântare pentru națiuni, cu cât mai multă binecuvântare va produce plinătatea lui? Dacă starea prezentă de lepădare a lui Israel a adus împăcarea națiunilor, ce va însemna primirea lui înapoi, decât viață dintre cei morți? Convertirea națională a lui Israel în timpul Necazului va avea ca rezultat viață din morți pentru lume, reînnoirea și restabilirea întregii lumi a națiunilor în Împărăția milenială. Starea prezentă de orbire a lui Israel este un act judiciar și suveran al lui Dumnezeu, însă ea nu este permanentă – în cele din urmă, “tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11.26).Căile lui Dumnezeu sunt de nepătruns și de neînțeles. Cine a fost sfătuitorul Lui? Uneori punem la îndoială căile lui Dumnezeu și lucrările Lui suverane. Au fost scrise o mulțime de cărți în care teologii încearcă să explice aparenta contradicție dintre responsabilitatea omului și suveranitatea lui Dumnezeu. Însă, decât a încerca să explicăm totul, mai degrabă ar trebui, precum Pavel, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Să medităm la suveranitatea și la înțelepciunea Lui și să ne închinăm înaintea Lui! “Din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin.”B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

22 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

Pe când era încă întuneric de tot, El S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.

Marcu 1.35

Rugăciunea dis-de-dimineațăÎn Biblie sunt descrise multe momente care ne arată cum a trăit Domnul Isus pe pământ în dependență deplină de Dumnezeu și I-a slujit. Un exemplu îl găsim în Marcu 1.35.Domnul Isus Se trezea dis-de-dimineață, când era încă foarte întuneric, ca să Se roage într-un loc pustiu. Înainte să pornească la lucrările Lui zilnice, El dorea să fie singur cu Dumnezeul Său.Domnul Isus nu le spunea ucenicilor Săi când mergea să Se roage. În acele momente, prezența lor ar fi fost nepotrivită. Pentru Domnul Isus era important ca în acele clipe ale dimineții, în părtășie cu Tatăl Său, să nu fie deranjat de nimic, astfel încât gândurile și energia să nu-I fie solicitate de alte persoane sau probleme.Când s-a făcut ziuă, Simon Petru și ceilalți ucenici au venit la El și I-au spus: “Toți Te caută”. Își va continua El slujba la fel ca în ziua precedentă? Nu! El primise de la Tatăl o altă lucrare. De aceea le-a spus ucenicilor Săi: “Hai să mergem în altă parte, prin orășelele învecinate, ca să predic și acolo”.Domnul Și-a îndeplinit lucrarea nu din pură obișnuință, ci lăsându-Se condus în toate acțiunile de Dumnezeu. În fiecare zi a fost gata să slujească acolo unde dorea Tatăl Său.

Citirea Bibliei: Geneza 30.1-24 · Psalmul 17.1-7

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI22 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU TE VA CĂLĂUZI! – Fundația S.E.E.R. România

“Nu ieşiţi cu grabă…” (Isaia 52:12).Când ești sub presiune și ești tentat să te dai peste cap pentru a face față programului, dacă te oprești și te rogi, Îl vei auzi pe Dumnezeu spunând: “Nu ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă; căci Domnul vă va ieşi înainte şi Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea.”-Ce promisiune minunată! Dumnezeu merge înaintea ta ca să-ți pregătească calea, și merge înapoia ta ca să-ți corecteze greșelile și să-ți redirecționeze pașii. Când ești gata-gata s-o apuci pe un drum greșit, Cuvântul Său spune: “Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii” (Proverbele 16:9). Dacă Îi dai voie, Dumnezeu îți va anula deciziile și te va redirecționa, atunci când este necesar. Când nu ai ceea ce îți trebuie ca să duci un lucru la bun sfârșit, promisiunea Sa este aceasta: “Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă… vei fi numit ‘Dregător de spărturi'” (Isaia 58:11-12).Când ai rămas fără răspunsuri și nu știi ce să faci, El te liniștește: “Eu – zice Domnul – te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Proverbele 32:8). Când povara pe care o duci este prea mare pentru tine, vei auzi glasul Domnului spunându-ți: “Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” (Psalmul 55:22). Dar pentru a auzi vocea Lui, tu trebuie să-ți faci ordine printre priorități, să sacrifici anumite lucruri și să nu pleci urechea la alte voci. Și trebuie s-o faci, deoarece nimic nu este mai important decât să știi în inima ta că Dumnezeu te călăuzește!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin22 MAI 2022

Luca 9:57-62; 10:1-9Este uşor de afirmat: “Te voi urma oriunde vei merge, Doamne” (v. 57), însă Isus nu ascunde ce presupune a-L urma (vezi v. 23). Cele mai mari obstacole nu sunt pe cale, ci în inima noastră, iar pentru a ni le descoperi, Domnul examinează pe rând cele mai tainice unghere ale inimii. Plăcerea pentru confort (v. 58), anumite convenienţe, anumite afecţiuni sau obiceiuri (v. 59,61) trec uşor înaintea ascultării pe care I-o datorăm lui Hristos şi ne conduc apoi, în mod inevitabil, la regrete, la priviri înapoi şi poate, în final, chiar la o umilitoare renunţare.În capitolul 10, Isus pune deoparte şaptezeci de lucrători cărora El Însuşi le dă avânt în secerişul Său. Le dă instrucţiuni şi îi trimite “ca pe nişte miei în mijlocul lupilor” (v. 3), ei fiind chemaţi să manifeste blândeţea şi smerenia Celui care era Mielul în mijlocul aceloraşi lupi.Astăzi, ca şi atunci, sunt puţini lucrători. Să strigăm de aceea în rugăciune către Domnul marelui seceriş (2 Tesaloniceni 3.1)! El Se va îngriji să aleagă, să pregătească şi să trimită noi slujitori; totuşi, pentru a putea cere aceasta cu râvnă şi cu dreptate, trebuie să fii gata să accepţi a fi trimis tu însuţi

Read Full Post »

https://www.youtube.com/watch?v=CNnw8rAMhJU

May 16, 2022 Recently, the sky turned completely blood red all cross China, sending many into a panic. People fear that or some end times prophecy is unfolding through this scary event, but is it? Ray Comfort addresses this topic, then shows a real-life example of an end times event unfolding: the proclamation of the gospel to every corner of the earth. Get The Evidence Study Bible here: http://store.livingwaters.com/books/e… Get the Starter Kit of gospel tracts here: http://store.livingwaters.com/gospel-… Check out The Living Waters Podcast: https://www.LivingWaters.com/Podcast Visit https://www.LivingWaters.com to view more free Christian videos, articles, and to get tracts and other resources by Ray Comfort and the Living Waters team. FACEBOOK Living Waters: https://www.facebook.com/lwwotm Ray Comfort: https://www.facebook.com/official.Ray… INSTAGRAM Living Waters: https://www.instagram.com/livingwater… TWITTER Living Waters: https://twitter.com/LivingWatersPub Ray Comfort: https://twitter.com/RayComfort Receive weekly updates about fresh articles, videos, and audios, as well as new resources, special discounts, and upcoming events: https://www.livingwaters.com/weekly-n…

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: