Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

25 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Hristos Isus, care, fiind în chip de Dumnezeu, n-a considerat de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci S-a golit pe Sine Însuși, luând chip de rob.Filipeni 2.5,6Fiul lui Dumnezeu a fost dependent, ascultător, plin de încredere și de nădejde; a avut parte de durere, a suferit, a fost disprețuit, răstignit, îngropat; a trecut prin tot ceea ce planul veșnic socotise necesar pentru El. S-a dezbrăcat pe Sine în acest scop, însă tot ce a făcut a fost infinit vrednic de persoana Sa. Cuvântul de la început, „«Să fie lumină!» Și a fost lumină”, n-a fost mai vrednic de El ca rugăciunile și cererile „cu strigăt puternic și lacrimi”, în zilele vieții Sale pământești. N-a fost cu putință ca în El să se afle vreodată ceva nevrednic de Dumnezeire, deși El S-a aflat, din belșug și indiferent de prețul plătit, în stări și împrejurări în care L-au așezat vina noastră și harul Lui manifestat în a o înlătura.Persoana din iesle a fost aceeași cu cea de pe cruce. A fost „Dumnezeu arătat în trup”. Și în sensul deplin al acestei slave putem spune despre El că S-a smerit de la începutul și până la sfârșitul acestei călătorii uimitoare.Prin urmare, ascultarea însoțită de lepădare de Sine și o supunere de un fel cu totul particular aveau să fie văzute în fiecare stadiu și acțiune a Lui. Și care au fost etapele drumului slujirii în ochii Aceluia căruia Îi era adusă? Născut, circumcis, botezat și uns, slujind, suferind, răstignit, apoi înviat. El a străbătut acest pământ sub ochiul atent al lui Dumnezeu. În locul tainic al pântecelui fecioarei, în singurătățile Nazaretului, în activitățile și slujba din toate cetățile și satele lui Israel, în sacrificiul suprem de la cruce, apoi în starea nouă de înviere, acest „Om minunat” a fost urmărit de Dumnezeu, a fost desfătarea Lui – perfect, nepătat – producând desfătarea divină în om mai mult decât atunci când, în vechime, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și făcând cu mult mai mult decât doar să anuleze părerea de rău a Lui că îl crease (Geneza 6).J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ25 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

V-ați întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat.1 Tesaloniceni 1.9Să fi fost totul în zadar?

Aflat în India, un misionar a intrat odată într-o mănăstire păgână. Acolo, administratorul foarte bătrân l-a rugat să-i citească ceva din Noul Testament. Când a ajuns la un pasaj la care misionarul s-a gândit că ar trebui să adauge câteva explicații, bătrânul preot a ridicat defensiv mâna și a spus: „Oprește-te, nu vreau să aud ce ai tu de spus, ci doar ceea ce are cartea de spus”. Misionarul a citit mai departe timp de trei ore. Preotul nu a obosit să asculte.A doua zi dimineață, misionarul s-a dus din nou la acel preot. Spre uimirea sa, acesta era foarte abătut. Misionarul l-a întrebat ce se întâmplase. Atunci bătrânul a arătat spre mulții idoli și multele daruri și a spus trist: „Vezi toate aceste comori? Le-am adunat timp de optzeci de ani. Și acum să renunț la ele? Dacă vreau să fac ce scrie în cartea ta, trebuie să renunț la toate și să le arunc. Să fi fost în zadar toată osteneala acestor ani? Și nu doar atât: eu însumi trebuie să devin un alt om. – Nu, nu vreau și nu pot să mai aud nimic din cartea ta. Poți să pleci!”.Acel om era mândru de realizările lui și își imagina că putea să-I fie pe plac lui Dumnezeu prin ele. Se încredea în ceea ce făcuse și L-a respins pe Acela care l-ar fi putut conduce la Dumnezeu: pe Mântuitorul Isus Hristos.Citiți în „Carte” și decideți pe ce vreți să vă bizuiți: ori pe Fiul lui Dumnezeu, ori pe propriile voastre osteneli religioase

.Citirea Bibliei: Geneza 31.22-55 · Psalmul 18.20-37

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI25 MAI 2022coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/ridica-i-pe-ceilalti-2/

RIDICĂ-I PE CEILALȚI! (2) – Fundația S.E.E.R. România„

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” (Romani 15:2)Albert Schweitzer a spus cândva: „Nu știu care va fi destinul tău, dar știu un lucru: singurele persoane din jurul tău care vor fi cu adevărat fericite sunt cele care au căutat și au descoperit modalitatea în care pot sluji.” Sunt oamenii atrași în mod natural de tine? Ești agreat de ceilalți? Dacă nu, iată câteva posibile motive:

a) Mândria. Nimeni nu dorește să urmeze pe cineva care crede că este mai bun decât toți.

b) Nesiguranța. Dacă nu te simți în largul tău pentru ceea ce ești, la fel se vor simți și ceilalți.

c) Irascibilitatea. Când oamenii nu știu niciodată la ce să se aștepte de la tine, ei nu mai așteaptă nimic

.d) Perfecționismul. Ceilalți respectă dorința de excelență, dar urăsc așteptările nerealiste.e) Cinismul. Oamenii nu vor să se întovărășească cu cineva care vede doar norii din jurul razelor de soare.Așadar, cum îi poți zidi pe oameni?

1) Schimbându-ți centrul de interes. Dacă ești o persoană egoistă, nu-i poți întări și încuraja pe alții. Așa că analizează interacțiunea ta cu oamenii în următoarele câteva zile. Când discuți cu ei, urmărește cât din conversație este despre tine, apoi hotărăște-te să înclini balanța spre interesul acordat celorlalți.

2) Încercând să lași o primă impresie bună. Data viitoare când te întâlnești cu cineva, reține-i numele, concentrează-te pe interesele lui, ascultă-l fără să-l întrerupi și fii încurajator. Dacă poți face lucrul acesta timp de o zi, o poți face în fiecare zi. Biblia spune: „Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” Așa să ne ajute Dumnezeu!

https://www.youtube.com/watch?v=Rg8OcrMvz7Q&t=6s

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI25 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

de Jean KoechlinLuca 11:21-36

Numai puterea Domnului Isus, a Celui care l–a învins pe „omul cel tare”, ne poate izbăvi de răul care se află în noi; altfel, o patimă izgonită va fi inevitabil înlocuită de o alta. Inima noastră se aseamănă cu casa din versetul 25. Este inutil să fie măturată şi împodobită, dacă în ea nu locuieşte şi nu stăpâneşte o nouă gazdă, Isus.Binecuvântarea ~ repetă Domnul ~ nu depinde nici de relaţiile de familie (v. 27,28, comp. cu capitolul 8.21), nici de privilegiile unei generaţii. Ea este făgăduită celor care ascultă şi păzesc Cuvântul lui Dumnezeu.În versetul 33 este reluată învăţătura din capitolul 8.16. Baniţa, ca măsură de capacitate, este un simbol al comerţului şi al afacerilor, iar patul este un simbol al somnului şi al lenei. Deşi sunt opuse una alteia, ambele (şi afacerile şi lenea) pot sufoca flacăra palidă a mărturiei noastre. În Matei 5.15, lumina trebuia să lumineze „tuturor celor din casă”, pe când aici ea este aprinsă „pentru ca cei care intră ~ vizitatorii ~ să vadă lumina”.Ochiul rău (v. 34) este cel prin care pătrund în noi întunecimile păcatului. Atenţie la direcţia pe care o iau uneori privirile noastre (Iov 31.1), când se îndreaptă spre o literatură care ne poate întina inimile şi care ne poate tulbura gândurile (2 Corinteni 7.1)!

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

24 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-
Străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului, în legătura păcii. Este un singur trup și un singur Duh.Efeseni 4.3,4

Cineva ar putea spune că punerea în practică a unui asemenea adevăr este o iluzie, având în vedere starea prezentă de lucruri; că totul este într-o așa ruină și confuzie, încât suntem ca niște copii care s-au rătăcit într-o pădure și care încearcă să se întoarcă acasă, unii în grupuri mai mari, alții în grupuri de doi sau trei și alții de unii singuri.Un astfel de raționament pare plauzibil și, fără îndoială, mulți credincioși gândesc la fel în prezent. Însă credința vede lucrurile cu totul altfel, raționamentul de mai sus neavând nicio greutate în ochii acesteia. Motivul este simplu: cea mai importantă întrebare pentru credință este aceasta: «Unitatea Adunării este o teorie omenească, sau o realitate divină?». Este, cu siguranță, o realitate divină, după cum citim: “Este un singur Trup și un singur Duh” (Efeseni 4.4). Dacă tăgăduim faptul că există “un singur Trup”, putem, la fel de bine, tăgădui faptul că există “un singur Domn”, “o singură credință”,”un singur botez” și “un singur Dumnezeu și Tată al tuturor”, întrucât toate acestea se află în același context pe paginile inspirate. Tăgăduind una dintre ele, le tăgăduim pe toate.Despre acest subiect nu se vorbește doar într-un singur pasaj al Scripturii, deși chiar și un singur pasaj ar trebui să ne fie suficient. Avem însă mai multe pasaje referitoare la el. Să ascultăm următoarele cuvinte: “Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos? Pentru că noi, cei mulți, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toți luăm parte dintr-o singură pâine” (1 Corinteni 10.16,17). Putem privi, de asemenea, la 1 Corinteni 12.12-27, unde acest subiect este prezentat pe larg și în aplicațiile lui.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

24 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul Se uită la inimă.1 Samuel 16.7

Frauda care a zguduit lumea financiarăFirma comercializa utilaje speciale grele și era cunoscută de mult timp ca o întreprindere model în respectiva regiune. Dar apoi… balonul de săpun s-a spart! Serviciul de investigații a descoperit cel mai mare caz de criminalitate economică din țară. S-a constatat că “succesul” imperiului corporativ, aproape imposibil de gestionat, se datora în principal faptului că s-au simulat vânzări de active care nu existau de fapt. În acest scop au fost falsificate facturi, extrase de cont și alte documente, precum și numerele seriilor de pe utilajele scumpe. Când adevărul a ajuns la lumină, prejudiciul penal a fost de peste două miliarde de euro.Mult timp, deținătorii companiei au reușit să pară oameni de afaceri serioși, prosperi și să-și înșele partenerii de afaceri. Într-adevăr, oamenii reușesc adesea să-i înșele pe alții cu ceva care nu corespunde realității. Pe Dumnezeu însă nu-L putem înșela cu privire la poziția noastră față de El.Primii oameni, Adam și Eva, au încercat să-L înșele pe Dumnezeu. După ce au mâncat din fructul interzis și au recunoscut că erau goi, și-au făcut haine din frunze de smochin și s-au ascuns (Geneza 3.7,8). Dar aceasta nu le-a folosit la nimic și au fost trași la răspundere de Dumnezeu. Numai cine își mărturisește vina în fața lui Dumnezeu și Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor este considerat de El drept. Orice altceva nu rămâne în picioare înaintea ochilor pătrunzători ai lui Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Geneza 31.1-21 · Psalmul 18.1-19


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

24 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/ridica-i-pe-ceilalti-1/

RIDICĂ-I PE CEILALȚI! (1) – Fundația S.E.E.R. România”

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură…” (Efeseni 4:29).Apostolul Pavel scrie: “Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29). Eugene Peterson parafrazează acest verset astfel: “Rostește doar cuvinte care zidesc, și fiecare cuvânt să fie un dar.” Gândește-te la persoanele cu care îți place să petreci cel mai mult timp. Cum le-ai descrie? Îmbufnate? Pline de amărăciune? Negativiste? Firește că nu! Ele sunt persoane care zidesc, nu care se văicăresc. Ele sunt pasionate de viață. Pe măsură ce îți desfășori ziua de astăzi, înțelege că fiecare persoană cu care te întâlnești va fi afectată de tine: 1) în bine; 2) în rău; 3) deloc. Modalitatea prin care îi poți zidi pe alții este să-i vezi ca pe o oportunitate, și nu ca pe niște obstacole sau obligații. Un expert în probleme de leadership scria: “Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru oameni – și care îi va atrage spre tine – este să te aștepți la ce este mai bun de la ei. Eu numesc lucrul acesta a pune un 10 pe capul fiecăruia. Astfel oamenii sunt ajutați să aibă o părere bună despre ei înșiși, dar în același timp și tu ești ajutat.” Un sondaj efectuat pe o sută de multimilionari care s-au îmbogățit prin forțe proprii a arătat o trăsătură comună tuturor. Acești afaceriști, extrem de realizați, aveau obiceiul să caute ce este mai bun la oameni. Benjamin Disraeli, unul dintre cei mai buni prim-miniștri britanici, a spus astfel: “Cel mai mare bine pe care îl poți face pentru altul nu este numai să-i oferi bogățiile tale, ci să i le descoperi pe ale sale.” Iar acest lucru îl poți face prin apreciere, prin încurajare și prin faptul că-l ajuți să-și atingă potențialul. Napoleon i-a descris pe lideri drept “negustori de speranță.” El a înțeles că speranța este una dintre cele mai mari avuții. Dacă poți fi persoana care oferă acest dar, oamenii vor fi atrași de tine, și mai mult decât atât: îți vor fi recunoscători pentru totdeauna!

https://www.youtube.com/watch?v=753VEDXcgTQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

24 MAI 2022

de Jean Koechlin

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 10:25-42

Întrebat de un învăţător al legii, Isus Se adresează conştiinţei interlocutorului Său. Acesta, pentru a se eschiva, vrea să restrângă sfera definită prin cuvântul “aproape”. Domnul îl învaţă că acest “aproape” este în primul rând El, Isus (v. 36,37) şi că, prin exemplul Lui, un răscumpărat devine aproapele tuturor oamenilor. În nenorocitul dezbrăcat şi lăsat aproape mort îl recunoaştem pe păcătosul pierdut şi neputincios; în preot şi levit recunoaştem deşertăciunea religiei;iar în samariteanul milostiv Îl recunoaştem pe Mântuitorul care S-a aplecat asupra nenorocirii noastre şi care ne-a salvat de la o soartă tragică şi disperată. Hanul ne face să ne gândim la Adunare, unde cel salvat va primi îngrijirile cuvenite, iar hangiul este Duhul Sfânt care asigură aceste îngrijiri prin Cuvânt şi rugăciune (cei doi lei), subiectul versetelor 38-42 şi al capitolului 11.1-13. Prin urmare, Domnul nu i-a mai spus: “Fă aceasta (legea) şi vei trăi” (v. 28), ci: “du-te şi fă şi tu la fel” (v. 37).

Scena următoare se desfăşoară într-o casă prietenă. Isus este acolo primit, slujit, ascultat şi iubit. Pentru că slujirea Martei îi absorbise cu totul gândurile, ea va trebui mustrată pentru aceasta; însă inima Mariei deschisă pentru Cuvântul Lui va bucura inima Domnului (1 Samuel 15.22).

Read Full Post »

83,112 views Premiered Apr 15, 2022 #psalm23 #Deea #CorneliuMatei #tineriBetania Psalm 23 Domnul mi-e Păstorul şi eu lipsă de nimic nu voi duce. Voce: Deea Cor: tineri Betania Muzica si versuri : Corneliu Matei Instrumental: Sorin Piu, Cătălin Pătrăuţanu Chitară acustică: Corneliu Matei, Dodo Danciu Chitară electrică: Dodo Danciu Inregistrare, mixaj&mastering: Sorin Piu https://www.youtube.com/channel/UC3V3… Video: MC films https://www.instagram.com/mc__films/ | https://youtube.com/c/MCFilms7 Locatie: La Brazi, Vama Multumesc Lui Dumnezeu pentru acest nou proiect si tuturor celor care au contribuit si au folosit darurile lor pentru slava numelui Său. Corneliu Matei Sorin Piu Cătălin Pătrăuţanu MC films Gabriela Cojocariu tineri Betania + alti prieteni ( Diana, Elisa, Monica, Vero, Nadia, Moni, Oana, Sara P, Sara H, David, Diana, Alex, Jessica, Stefana, Anelise, Miriam, Naomi, Daniel, Obi, Danut, Vlad, Ana, Simona, Edy, Geany, Ovidiu,Alesia, Ruben, Mirel, Alex, Robert, David, Eric, Katia)

Read Full Post »

15,161 views Streamed live on May 18, 2022 Emisiune susținută de Master Training – Pregătire pentru Evaluarea Națională de Matematică: https://www.mastertraining.ro/clasa-a… Ai dori să susții emisiunile ​cu o donație? O poți face acum! https://www.voceacrestinilor.com/dona… PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted… sau fii membru la canal Vocea Creștinilor:: 👉https://www.youtube.com/channel/UCVmo… Facebook 👉 https://www.facebook.com/VoceaCrestin… Instagram👉 https://www.instagram.com/voceacresti… TELEGRAM 👉 https://t.me/VoceaCrestinilor Ascultă Vocea Creștinilor – online 24/24 : https://radio.voceacrestinilor.com/ WEBSITE 👉https://www.voceacrestinilor.com/ Mail: voceacrestinilor@gmail.com #VoceaCreștinilorLIVE #LazărGog #dialog

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

23 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse, dar Îl vedem pe Isus.

Evrei 2.8,9

Trăim în zilele în care domnește omul. El a demonstrat capacitățile sale, în ce privește organizarea politică, educațională, comercială și culturală a acestei lumi. Privind în jur, vedem ce înseamnă dominația omului asupra acestui pământ.

Descoperim însă că, în ciuda faptului că i-a fost încredințată guvernarea asupra creației, el nu s-a achitat deloc așa cum trebuie de responsabilitatea sa înaintea lui Dumnezeu. În ce privește intelectul său, l-a condus acesta să se supună lui Dumnezeu și să asculte de El? Realitatea este că înțelepciunea sa l-a făcut pe om să-L elimine complet pe Dumnezeu din orice sferă a vieții sale. Omul, la urma urmelor, nu este decât o creatură sărmană și deșartă, iar domnia sa asupra creației nu trebuia să fie decât o imagine, o umbră.

Ce rămâne însă pentru credință, în mijlocul acestei ruine complete? Credința vede resursa lui Dumnezeu și spune: “Acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse”. Încă nu. Lumea așteaptă un timp de pace și de glorie pentru om, însă credința spune: “Încă nu”. Nu contează ce ar putea să se întâmple sub guvernarea omului – credința spune: “Încă nu”. Dar ce spune ea cu privire la om și la cârmuirea încredințată lui? “Îl vedem pe Isus.” El este Omul după inima lui Dumnezeu. El este Omul planurilor lui Dumnezeu. El este Fiul Omului – titlu pe care l-a luat pentru Sine încă de aici, de pe pământ – în care toate scopurile lui Dumnezeu se concentrează și prin care Dumnezeu va manifesta toată gloria domniei universale asupra creației, așa cum o prezintă Psalmul 8. Îl vedem pe Isus! S. Ridout

SĂMÂNȚA BUNĂ

23 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

Nu orișicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 7.21

Creștinism autentic

Pe stradă, un tânăr creștin i s-a adresat unui domn mai în vârstă: “Bună ziua. Sunt încă tânăr, dar aș dori totuși să vă spun despre Isus. Văd că sunteți trist și poate obosit de viață. Știți că Isus Hristos trăiește și că vrea și poate să vă facă astăzi fericit?”. — “Ah, nu-mi spune nimic despre religie! Toate acestea sunt pură înșelătorie. Am văzut de aproape aparența de sfințenie a multor așa-ziși creștini.” — “Din nefericire, trebuie să vă dau dreptate. Dar nu credeți că trebuie să diferențiem între creștinismul aparent și adevărata credință în Isus Hristos? Imaginați-vă că eu v-aș fura haina frumoasă și aș face o spargere, fiind îmbrăcat cu această haină. Un martor m-ar vedea fugind, dar nu ar reuși să mă prindă. Dar va recunoaște haina dumneavoastră deosebită și va face o plângere la poliție. Ce ați spune dacă ați fi arestat din cauza acestei spargeri?” — “Aș nega imediat furtul și aș spune că nu eu am fost acela care a purtat haina.” — “Așa este! De aceea tot atât de puțin ar trebui să-L confundăm pe Isus Hristos cu aceia care Îi poartă pe nedrept Numele.” — “Hm, aici ai dreptate! Voi cugeta la aceste cuvinte.”

Puțin mai târziu, domnul în vârstă i s-a adresat tânărului: “Spune-mi, te rog, cum pot deveni creștin dacă nu merg la biserică?”. Drept răspuns, acesta a scos Noul Testament din geantă și i-a citit câteva versete. Apoi i-a dat cartea acelui om. – La următoarea întâlnire, fața celui în vârstă strălucea de bucurie: Îl găsise pe Mântuitorul!

Citirea Bibliei: Geneza 30.25-43 · Psalmul 17.8-15

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

23 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

BAZEAZĂ-TE PE PROMISIUNEA LUI DUMNEZEU! – Fundația S.E.E.R. România

“El… a certat vântul… a zis mării: “Taci! Fără gură!…” (Marcu 4:39).

Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: “Să trecem în partea cealaltă.” …Ucenicii L-au luat în corabia în care se afla, şi aşa cum era… S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat, şi I-au zis: “Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: “Taci! Fără gură!” Vântul a stat, şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis: “Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?”… şi ziceau unii către alţii: “Cine este acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?” (Marcu 4:35-41).

Faptul că-L urmezi pe Isus nu te scutește de furtunile vieții, așa că trebuie să faci câteva lucruri:

1) Reamintește-ți că Domnul Isus este cu tine! Gândește-te puțin: dacă Isus poate liniști furtuna, cu siguranță că El o poate și împiedica. Însă El permite să trecem prin furtuni pentru a ne dovedi că nu există o problemă pe care El să n-o poată rezolva. Poate ești neputincios în acea situație, dar El nu este, și prin ea vei ajunge să-L cunoști într-un mod în care nu L-ai cunoscut niciodată. Planul Său este să fii mai puternic la sfârșitul ei!

2) Să te încrezi în ce ți-a spus El. Când Domnul Isus îți spune: “Să trecem în partea cealaltă” nu există val prea mare ca Domnul să nu te poate trece peste el. Adevărul este că noi nu putem rezista furtunilor vieții bazându-ne pe credința altcuiva. Trebuie să avem o siguranță deplină în inima și în mintea noastră (vezi 1 Ioan 5:14-15). Caută în Scriptură promisiunea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, și bazează-te pe ea!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

23 MAI 2023

de Jean Koechlin

Luca 10:10-24

Isus Se adresează cu solemnitate cetăţilor în care dăduse învăţătură şi făcuse aşa de multe minuni, accentuând marea responsabilitate a locuitorilor lor. Ce ar putea spune El astăzi despre atât de mulţi tineri crescuţi în familii creştine, care sunt atât de privilegiaţi, dar care sunt şi mult mai responsabili decât ceilalţi?

Cei şaptezeci se întorc toţi cu bucurie, iar faptul că au izgonit demonii L-a dus pe Domnul cu gândul la clipa când însuşi Satan va fi izgonit din cer şi aruncat pe pământ (Apocalipsa 12.7). Isus însă îi invită pe ucenici să se bucure pentru un alt motiv, anume că cerul, curăţit de prezenţa lui Satan, va deveni locuinţa lor. De acum, numele lor sunt scrise acolo. La rândul Său, Domnul Se bucură şi Se minunează nu de puterea exercitată, ci de planurile Dumnezeului dragostei. I-a făcut plăcere Tatălui să Se facă cunoscut prin Fiul. Şi, spre deosebire de ceea ce noi le spunem de obicei copiilor: “când vei fi mare, vei înţelege aceasta sau aceea”, o asemenea descoperire a fost făcută tocmai pruncilor şi acelora care se aseamănă lor prin smerenie şi prin simplitatea credinţei. Îndeplinim noi aceste condiţii?

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

22 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin.

Romani 11.36

Doxologiile din Noul Testament (3) – Adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu

Doxologia de mai sus se află la sfârșitul unei secțiuni importante a Epistolei către Romani, secțiune care se ocupă cu planul dispensațional al lui Dumnezeu pentru Israel. Capitolul 11 răspunde la întrebarea dacă Dumnezeu, chemând acum națiunile la mântuire, l-a abandonat pe Israel și l-a lepădat pentru totdeauna. Răspunsul lui Pavel este unul foarte hotărât: “Nicidecum!” (Romani 11.1).Lucrul principal pe care apostolul îl subliniază în această secțiune din Romani este suveranitatea lui Dumnezeu. Căderea lui Israel a făcut ca bogățiile evangheliei să se reverse asupra națiunilor. Dar dacă falimentul lui Israel a produs o astfel de binecuvântare pentru națiuni, cu cât mai multă binecuvântare va produce plinătatea lui? Dacă starea prezentă de lepădare a lui Israel a adus împăcarea națiunilor, ce va însemna primirea lui înapoi, decât viață dintre cei morți? Convertirea națională a lui Israel în timpul Necazului va avea ca rezultat viață din morți pentru lume, reînnoirea și restabilirea întregii lumi a națiunilor în Împărăția milenială. Starea prezentă de orbire a lui Israel este un act judiciar și suveran al lui Dumnezeu, însă ea nu este permanentă – în cele din urmă, “tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11.26).Căile lui Dumnezeu sunt de nepătruns și de neînțeles. Cine a fost sfătuitorul Lui? Uneori punem la îndoială căile lui Dumnezeu și lucrările Lui suverane. Au fost scrise o mulțime de cărți în care teologii încearcă să explice aparenta contradicție dintre responsabilitatea omului și suveranitatea lui Dumnezeu. Însă, decât a încerca să explicăm totul, mai degrabă ar trebui, precum Pavel, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Să medităm la suveranitatea și la înțelepciunea Lui și să ne închinăm înaintea Lui! “Din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin.”B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

22 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

Pe când era încă întuneric de tot, El S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.

Marcu 1.35

Rugăciunea dis-de-dimineațăÎn Biblie sunt descrise multe momente care ne arată cum a trăit Domnul Isus pe pământ în dependență deplină de Dumnezeu și I-a slujit. Un exemplu îl găsim în Marcu 1.35.Domnul Isus Se trezea dis-de-dimineață, când era încă foarte întuneric, ca să Se roage într-un loc pustiu. Înainte să pornească la lucrările Lui zilnice, El dorea să fie singur cu Dumnezeul Său.Domnul Isus nu le spunea ucenicilor Săi când mergea să Se roage. În acele momente, prezența lor ar fi fost nepotrivită. Pentru Domnul Isus era important ca în acele clipe ale dimineții, în părtășie cu Tatăl Său, să nu fie deranjat de nimic, astfel încât gândurile și energia să nu-I fie solicitate de alte persoane sau probleme.Când s-a făcut ziuă, Simon Petru și ceilalți ucenici au venit la El și I-au spus: “Toți Te caută”. Își va continua El slujba la fel ca în ziua precedentă? Nu! El primise de la Tatăl o altă lucrare. De aceea le-a spus ucenicilor Săi: “Hai să mergem în altă parte, prin orășelele învecinate, ca să predic și acolo”.Domnul Și-a îndeplinit lucrarea nu din pură obișnuință, ci lăsându-Se condus în toate acțiunile de Dumnezeu. În fiecare zi a fost gata să slujească acolo unde dorea Tatăl Său.

Citirea Bibliei: Geneza 30.1-24 · Psalmul 17.1-7

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI22 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU TE VA CĂLĂUZI! – Fundația S.E.E.R. România

“Nu ieşiţi cu grabă…” (Isaia 52:12).Când ești sub presiune și ești tentat să te dai peste cap pentru a face față programului, dacă te oprești și te rogi, Îl vei auzi pe Dumnezeu spunând: “Nu ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă; căci Domnul vă va ieşi înainte şi Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea.”-Ce promisiune minunată! Dumnezeu merge înaintea ta ca să-ți pregătească calea, și merge înapoia ta ca să-ți corecteze greșelile și să-ți redirecționeze pașii. Când ești gata-gata s-o apuci pe un drum greșit, Cuvântul Său spune: “Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii” (Proverbele 16:9). Dacă Îi dai voie, Dumnezeu îți va anula deciziile și te va redirecționa, atunci când este necesar. Când nu ai ceea ce îți trebuie ca să duci un lucru la bun sfârșit, promisiunea Sa este aceasta: “Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă… vei fi numit ‘Dregător de spărturi'” (Isaia 58:11-12).Când ai rămas fără răspunsuri și nu știi ce să faci, El te liniștește: “Eu – zice Domnul – te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Proverbele 32:8). Când povara pe care o duci este prea mare pentru tine, vei auzi glasul Domnului spunându-ți: “Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” (Psalmul 55:22). Dar pentru a auzi vocea Lui, tu trebuie să-ți faci ordine printre priorități, să sacrifici anumite lucruri și să nu pleci urechea la alte voci. Și trebuie s-o faci, deoarece nimic nu este mai important decât să știi în inima ta că Dumnezeu te călăuzește!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin22 MAI 2022

Luca 9:57-62; 10:1-9Este uşor de afirmat: “Te voi urma oriunde vei merge, Doamne” (v. 57), însă Isus nu ascunde ce presupune a-L urma (vezi v. 23). Cele mai mari obstacole nu sunt pe cale, ci în inima noastră, iar pentru a ni le descoperi, Domnul examinează pe rând cele mai tainice unghere ale inimii. Plăcerea pentru confort (v. 58), anumite convenienţe, anumite afecţiuni sau obiceiuri (v. 59,61) trec uşor înaintea ascultării pe care I-o datorăm lui Hristos şi ne conduc apoi, în mod inevitabil, la regrete, la priviri înapoi şi poate, în final, chiar la o umilitoare renunţare.În capitolul 10, Isus pune deoparte şaptezeci de lucrători cărora El Însuşi le dă avânt în secerişul Său. Le dă instrucţiuni şi îi trimite “ca pe nişte miei în mijlocul lupilor” (v. 3), ei fiind chemaţi să manifeste blândeţea şi smerenia Celui care era Mielul în mijlocul aceloraşi lupi.Astăzi, ca şi atunci, sunt puţini lucrători. Să strigăm de aceea în rugăciune către Domnul marelui seceriş (2 Tesaloniceni 3.1)! El Se va îngriji să aleagă, să pregătească şi să trimită noi slujitori; totuşi, pentru a putea cere aceasta cu râvnă şi cu dreptate, trebuie să fii gata să accepţi a fi trimis tu însuţi

Read Full Post »

https://www.youtube.com/watch?v=CNnw8rAMhJU

May 16, 2022 Recently, the sky turned completely blood red all cross China, sending many into a panic. People fear that or some end times prophecy is unfolding through this scary event, but is it? Ray Comfort addresses this topic, then shows a real-life example of an end times event unfolding: the proclamation of the gospel to every corner of the earth. Get The Evidence Study Bible here: http://store.livingwaters.com/books/e… Get the Starter Kit of gospel tracts here: http://store.livingwaters.com/gospel-… Check out The Living Waters Podcast: https://www.LivingWaters.com/Podcast Visit https://www.LivingWaters.com to view more free Christian videos, articles, and to get tracts and other resources by Ray Comfort and the Living Waters team. FACEBOOK Living Waters: https://www.facebook.com/lwwotm Ray Comfort: https://www.facebook.com/official.Ray… INSTAGRAM Living Waters: https://www.instagram.com/livingwater… TWITTER Living Waters: https://twitter.com/LivingWatersPub Ray Comfort: https://twitter.com/RayComfort Receive weekly updates about fresh articles, videos, and audios, as well as new resources, special discounts, and upcoming events: https://www.livingwaters.com/weekly-n…

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

21 MAI 2021

https://gbv-online.org/calendar/286

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

După el a reparat cu sârguință Baruc, fiul lui Zabai, o altă bucată, din unghi până la intrarea casei lui Eliașib, marele preot. După el a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, o altă bucată, de la intrarea casei lui Eliașib până la capătul casei lui Eliașib.Neemia 3.20,21

Avem aici o dovadă a unei deficiențe de caracter a lui Eliașib, care s-a arătat prin faptul că i-a lăsat pe alții să facă lucrarea pe care el trebuia să o facă. Această neglijență și-a pus amprenta și pe alte aspecte ale vieții sale, el manifestând de asemenea o lipsă de trăire în evlavie și de grijă față de casa sa. Vedem rezultatul acestui lucru în Neemia 13.28: nepotul lui s-a căsătorit cu fiica lui Sanbalat, un vrăjmaș al poporului.De asemenea, eșecul de a construi zidul din fața casei sale are un nume alarmant: compromisul. Spun aceasta, deoarece carnea din fiecare dintre noi, dacă nu este judecată, va produce o anumită presiune în căminul nostru, iar dacă nu suntem veghetori, vom îngădui ca o stare nepotrivită să se perpetueze, doar pentru a micșora această presiune. Sau am putea fi tentați să nu corectăm purtarea copilului nostru din cauza vinei pe care o simțim, produsă de un faliment în trecutul nostru. Aici începem să ne dăm seama că lucrurile ne scapă de sub control. Dacă am ajuns în acest punct, este timpul să reparăm, înainte ca zidirea să poată continua. Avem nevoie să ne întărim în Domnul, înainte ca astfel de lucruri să se întâmple. Dacă ele totuși se întâmplă, ne putem totuși îndrepta către Domnul la timp de nevoie. Să ne aducem aminte că trebuie să luptăm pentru copiii noștri, nu să ne luptăm cu ei!Consecințele falimentului în a construi ziduri de rugăciune, de protecție, de integritate și de devotament în fața căminului nostru sunt foarte severe. Lăudat fie Domnul că El ne descoperă prin Cuvântul Său ceea ce trebuie să dorim pentru căminul nostru!T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

21 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.

Coloseni 3.13

Păpușile croșetate

La sărbătorirea a 50 de ani de căsătorie, un cuplu nu avusese niciun secret familial, cu excepția unei cutii de pantofi, pe care soția o păstrase mereu ascunsă sub pat. La aniversare, ea a fost de acord ca soțul ei să se uite în cutie. Când s-a uitat, soțul a găsit două păpuși croșetate și 25.000 de lire în bancnote. Mirat, soțul a întrebat-o pe soție ce înseamnă acele lucruri: “Cu mulți ani în urmă, mama mea mi-a spus că secretul unei căsnicii fericite este să nu ne certăm niciodată, iar atunci când mă voi înfuria, să tac și să croșetez o păpușă”, a spus soția.Soțul a fost foarte încântat – pentru că în cutie erau doar două păpuși. Aceasta însemna că soția se înfuriase pe el doar de două ori în cei 50 de ani. “Dragă”, a zis el, “păpușile sunt frumoase, dar ce este cu cele 25.000 de lire?” – “O”, a răspuns ea zâmbind, “banii sunt din vânzarea altor păpuși pe care le-am croșetat când m-am înfuriat pe tine…”Metoda acestei soții a fost productivă în vremea aceea. Astăzi, când soțiile sunt atât de ocupate, metoda croșetării de păpuși nu mai este de actualitate. Dar calea sigură de a ajunge la 50 de ani de căsătorie fără ceartă o avem descrisă în versetul de astăzi. Diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre, deci și al familiei, acționează să destabilizeze căminul. Să nu ascultăm de glasul perfid al celui rău!

Citirea Bibliei: Geneza 29.15-35 · Psalmul 16.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI21 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

FOCALIZEAZĂ-TE PE LUCRURILE DE SUS! – Fundația S.E.E.R. România

“Orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8)

Să recunoaștem: nu trebuie să ne uităm prea departe ca să găsim motive să ne văicărim.Dumnezeu i-a pus pe Adam și pe Eva în paradis, unde au avut tot ce le trebuia pentru a fi fericiți. Dar spre ce și-au concentrat ei atenția? Spre singurul copac la care nu aveau acces!Dumnezeu a despărțit în două Marea Roșie în mod miraculos, i-a condus pe iudei prin pustie și le-a asigurat hrană din cer în fiecare zi, ca să nu le fie niciodată foame. Au apreciat ei lucrul acesta? Da, o vreme. “Au cântat laudele Lui. Dar au uitat curând lucrările Lui” (Psalmul 106:12-13).De aceea apostolul Pavel scrie: “tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească… Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi” (Filipeni 4:8-9).Generalul Robbie Risner a descris cei șapte ani pe care i-a petrecut ca prizonier de război într-un lagăr vietnamez, ca fiind “esența disperării.” Dar a supraviețuit! Cum? S-a uitat plin de curiozitate printr-o scurgere din podeaua celulei sale și a văzut un fir de iarbă singuratic, singura pată de culoare în lumea sa lipsită de culoare. Numind-o “o transfuzie de sânge a sufletului,” Risner și-a început fiecare zi în rugăciune, întins pe podea, cu capul spre acel orificiu, concentrându-se la acel unic fir de iarbă.Când lucrurile nu merg bine în viața ta, tu trebuie să alegi un punct focal: teamă sau credință, disperare sau nădejde, probleme sau soluții. Chiar și atunci când problema nu este rezolvată așa cum ți-ar plăcea, când te concentrezi asupra lui Dumnezeu, El te ridică deasupra împrejurărilor în care te găsești și îți dă pace în mijlocul lor.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

21 MAI 2022

Luca 9:37-56După scena gloriei căreia El i-a fost centrul, Isus trebuie acum să facă faţă unei scene cutremurătoare, în care Satan pusese stăpânire pe un tânăr, iar tatăl băiatului era disperat. Eliberarea pe care o aduce preamăreşte măreţia lui Dumnezeu (v. 43).Câte inconsecvenţe vedem apoi la ucenici: Urmându-L pe Acela a Cărui smerenie de bunăvoie L-a condus la cruce, ei erau în acelaşi timp preocupaţi să ştie care va fi cel mai mare între ei (v. 46)! Ei înşişi scoseseră demoni în numele Domnului, chiar dacă nu reuşiseră întotdeauna aceasta (v. 40), însă îl opresc pe un altul să o facă (v. 49; comp. cu Numeri 11.26-29)! De asemenea, în timp ce Învăţătorul lor era pe cale să împlinească lucrarea pentru mântuirea oamenilor şi a lor, Iacov şi Ioan ar fi vrut să se coboare focul judecăţii peste samaritenii care nu L-au primit! Egoism, gelozie, încăpăţânare, ranchiună, dorinţă de răzbunare: recunoaştem tristul duh care ~ ce dureros! ~ însufleţeşte adesea sărmanele noastre inimi fireşti (v. 55).Isus întreprinde acum, condus de o sfântă motivaţie, cea din urmă călătorie a Sa spre Ierusalim. Cunoscând pe deplin ce Îl aşteaptă acolo, El Îşi îndreaptă faţa hotărât (v. 51).Căpetenia mântuirii noastre nu Se va abate de la ţinta pe care Şi-a propus-o în dragostea Lui.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

20 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Și Isus i-a spus: “Vezi să nu spui nimănui; ci mergi, arată-te preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei”. Matei 8.4

În acest pasaj, puterea și compasiunea Domnului se manifestă prin vindecarea omului lepros. După ce l-a vindecat, El i-a spus să se ducă și să se arate preotului, pentru confirmarea faptului că boala sa dispăruse. Acest lucru era conform preceptelor Scripturii cu privire la lepră (vedeți Levitic 14). Domnul însă a mai subliniat un lucru. Preoții și ceilalți conducători religioși nu credeau că Isus era Unsul lui Dumnezeu, așa că această vindecare avea să fie o mărturie pentru ei. Dacă Isus făcuse o astfel de vindecare, oare nu era El Mântuitorul și Hristosul?

Acest principiu ne spune multe cu privire la viața creștină. Dacă am fost curățiți de boala păcatului, ar trebui să fim o mărturie pentru cei necredincioși. Prilejurile pentru o astfel de mărturie sunt acelea în care putem arăta bunătate, smerenie și blândețe, evitând vorbirea vulgară și glumele proaste, refuzând minciuna și înșelăciunea, neimplicându-ne în bârfă, spunându-le colegilor și vecinilor că ne rugăm pentru ei. Pe scurt, trebuie să facem clar faptul că aplicăm înțelepciunea cerească în toate deciziile noastre zilnice.

Deși este adevărat că mărturia contează, să nu uităm că rugăciunile sau binefacerile făcute în public, cu dorința de a fi lăudați de oameni, nu-L vor onora niciodată pe Domnul. Însă, de cealaltă parte, dacă nu există nicio dovadă în exterior că am fost schimbați prin evanghelie, atunci ce semnificație mai are trăirea creștină?

Omul lepros era oricum vindecat, fie că un preot îl vedea, fie că nu îl vedea. Noi manifestăm caracterul lui Hristos nu pentru a fi curățiți de păcat, ci fiindcă am fost curățiți de păcat. Însă trebuie să vadă și alții că El este Mântuitorul nostru.

S. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

20 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

Înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta! Întreg cuvântul Tău este adevăr.

Cuvântul Tău este adevărul.

Psalmul 119.159,160; Ioan 17.17

Adevăruri care trebuie cunoscute

Viața este scurtă: “Și nu știți ce va fi ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată pentru puțin și apoi dispare” (Iacov 4.14).

Moartea este un lucru sigur: “Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9.27).

Temelia răului este păcatul: “Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit …” (Romani 5.12).

Hristos este singurul Mijlocitor al mântuirii: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3.16); “V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15.3,4).

Prin credință căpătăm mântuirea: “Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit!” (Fapte 16.31).

Citirea Bibliei: Geneza 29.1-14 · Psalmul 15.1-5

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

20 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/marturisirea-face-bine-sufletului/

MĂRTURISIREA FACE BINE SUFLETULUI – Fundația S.E.E.R. România

“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele…” (1 Ioan 1:9).

Ranai Carlton, o învățătoare de școală duminicală, spune: “Încercam să-i învăț pe copii că noi toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Așa că am întrebat o fetiță: “Lisa, când ai putea avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu?” Privirea ei goală a stârnit replici caustice din partea fiului meu: “Nu-i nimic, Lisa. Nu trebuie să-i spui!” Apoi s-a întors spre mine și mi-a spus: “Nu trebuie să-ți spunem ție păcatele noastre! Aici nu este Oprah Winfrey Show (cel mai longeviv talk show din America – 1986-2011, folosit de prezentatoarea Oprah Winfrey ca o platformă educațională – n.tr.).” Da, nu e musai să le spui altora păcatele tale, dar întotdeauna trebuie să I le spui lui Dumnezeu. Împăratul David a spus: “câtă vreme am tăcut… mâna Ta apăsa asupra mea” (Psalmul 32:3-4).

Mărturisirea face patru lucruri:

1) Te ajută să experimentezi iertarea lui Dumnezeu. El îți cunoaște deja păcatul, dar nu te poate ierta dacă dai vina pe altcineva și cauți scuze. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele.” Prima mișcare îți aparține!

2) Îți redă puterea emoțională și fizică. Nimic nu-ți fură energia mai mult decât negarea, și nimic nu te revigorează mai tare decât o conștiință curată. David a spus: “Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele” (Psalmul 31:10). Reflectând la aventura sa cu Batșeba, el a spus: “Câtă vreme am tăcut… mi se usca vlaga… Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu… Şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmul 32:3-5).

3) Îți permite să mergi mai departe. Mărturisirea te face să apeși butonul “reset” și s-o iei de la capăt. Este important să trasezi o linie între trecut și viitor, în caz că ești tentat să te întorci înapoi.

4) Te ajută să crești. Thomas Edison a afirmat că eșecul l-a învățat 10.000 de moduri în care să nu facă un bec. Pentru a face ca eșecul să lucreze în avantajul tău, și nu împotriva ta, trebuie să începi prin a-ți mărturisi păcatul în fața lui Dumnezeu ca să primești iertarea Sa. Și nu uita! Mărturisirea face bine sufletului!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

20 MAI 2022

de Jean Koechlin

Luca 9:18-36

Mulţimile Îl considerau pe Isus ca un profet, nu ca Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (v. 19). De aceea, Domnul le vorbeşte despre drumul Său de respingere şi de suferinţă, pe care îi invită şi pe ai Săi să-l urmeze. Acest drum cere nu numai renunţarea la unul sau la altul dintre lucruri, ci şi lepădarea de eul nostru, de toată voinţa proprie. Faţă de lume şi poftele ei, creştinii sunt morţi (Galateni 6.14), dar ei sunt vii pentru Dumnezeu şi pentru cer. Din contră, cei care vor să-şi trăiască viaţa pe pământ au în faţa lor moartea eternă. Miza acestei alegeri capitale este sufletul nostru, care este mai de preţ decât întreaga lume.

În timp ce le deschide acest dificil drum al crucii, Domnul, pentru a-i încuraja pe ai Săi, doreşte să le arate şi unde se sfârşeşte: în glorie, împreună cu El. Şi care este măreţul subiect care-i va întreţine acolo sus? Moartea Domnului Isus! El vorbeşte despre aceasta cu Moise şi cu Ilie, atunci când nu poate să o facă cu ucenicii Săi (v. 22; Matei 16.21,22). Dar, oricât de mari ar fi aceşti martori ai Vechiului Testament, ei trebuie să se şteargă în faţa gloriei Fiului Preaiubit. Legea şi profeţii iau sfârşit şi, de acum înainte, Dumnezeu vorbeşte în Fiul. Să-L ascultăm! (v. 35; Evrei 1.2).

Read Full Post »

Jordan L

1 year ago (edited)Oh, Ray…. In my ignorant youth I used to spend my days insulting you on your Facebook page…. I was a hateful, vehement, angry atheist… much like the man in the beginning of this video. I did everything I could to try and turn Christians away from their faith and regrettably succeeded on a few occasions…. Today, however, I am evangelizing in favour of our Lord and God… after recording 9 journals worth of unbelievable miracles and healings and amazing occurrences that have proven his existence to me absolutely… I spent many years lost in the new age before he pulled me out and showed me how I was on the “broad path.” He saved me from needing 7 medications, various mental illnesses, suicidal tendencies which I battled with for 12 years and a debilitating physical illness which tortured me for 14!!!!! I think it is soooooooo hilarious how God has had me come around full circle- and now I just so happen to appreciate your videos above all others on YouTube to learn how to better evangelize. 😂😊🙏💕 Thank you…. and God bless you infinitely……Show less

892REPLYView 141 replies from Living Waters and others

Xander Bame

Xander Bame

1 year agoImagine being mocked and persecuted on this level. Most of us can not. Bless you, Ray.

46REPLYView 3 replies

Katydid

Katydid

1 year agoThank you, Ray Comfort for what you do. You’ve brought many people to Christ.

97REPLYView 4 replies

Jess Barroga

Jess Barroga

1 year agoI like how he handled everything because he didn’t insult anyone and took everything in plus he continued to spread the word it’s only for the Gods glory 🙏.

284REPLYView 5 replies

ChamomileMineral

ChamomileMineral

1 year agoIm crying. Humiliation that you didn’t deserve resulted in Gods Glory. I wish to have a copy of this in Russian if I could for my family.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: