Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2022


DOMNUL ESTE APROAPE

31 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/Și Boaz i-a spus la timpul mesei: “Vino aici și mănâncă din pâine și înmoaie-ți bucățica în oțet”. Și ea s-a așezat lângă secerători; și ei i-au întins grăunțe prăjite și ea a mâncat și s-a săturat și a păstrat ceva … Și ea a cules spice în ogor până seara și a bătut ce a cules; și a fost cam o efă de orz … Și ea a scos și i-a dat ce pusese deoparte după ce se săturase.Rut 2.14,17,18Rut a cules spice cu sârguință și a strâns orz ca hrană pentru ea și pentru soacra ei. Când Boaz, un bărbat bogat, stăpânul acelui ogor și totodată o imagine minunată a Domnului nostru Isus, a sosit acolo, a fost plăcut impresionat de ceea ce a văzut. El a invitat-o pe Rut să-și potolească setea cu apa scoasă de tinerii slujitori (versetul 9), iar apoi a chemat-o să mănânce împreună cu el și cu secerătorii. El însuși i-a dat hrană din belșug, așa încât ea a mâncat pe săturate și a păstrat ceva și pentru soacra ei, Naomi.Când a venit seara, ea a luat orzul pe care-l strânsese și l-a bătut, separând astfel boabele de pleavă. Apoi i-a dat soacrei ei ceea ce îi păstrase de la masă.Aceasta este o imagine frumoasă a felului în care noi ne putem bucura de bogățiile harului lui Hristos. Suntem cu totul bineveniți să culegem pentru sufletul nostru de pe ogorul mănos al Cuvântului Său prețios. Este de asemenea important să medităm la ceea ce am cules prin citirea noastră, căutând astfel să dobândim o bună înțelegere a ceea ce Dumnezeu ne spune. Domnul nostru ne invită de asemenea să ne bucurăm de înviorarea pe care alții, care sunt puternici (1 Ioan 2.14), ne-o așază în vase: cărți care au fost scrise, predici pe care le auzim în adunare sau pe care le ascultăm înregistrate. El Însuși Își găsește plăcerea în a ne hrăni din abundență, în comuniunea cu El. De fapt, El ne oferă hrană din belșug, astfel încât să avem să dăm și altora, care nu sunt în stare să secere pentru ei înșiși, cum sunt de pildă copiii noștri, sau cei bolnavi sau cei la o vârstă înaintată. E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

31 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+

Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran.Geneza 12.4

Plecând din Ur, s-a oprit în Haran-În timpul călătoriei sale din Ur, din Caldeea, Avraam s-a oprit în Haran. Dumnezeu nu prevăzuse aceasta, însă Avraam s-a oprit acolo, pentru că se simțea legat de bătrânul său tată, Terah.Când l-a chemat pe Avraam din Ur, din Caldeea, Dumnezeu “a început în el o bună lucrare”. În Haran, această lucrare a stagnat. Dumnezeu însă i-a vorbit din nou lui Avraam, l-a condus mai departe și până la urmă “a dus la capăt” lucrarea bună în Avraam (Filipeni 1.6).Această plecare din nou l-a costat pe Avraam, fără îndoială, multă “putere”, mai ales că îi mergea foarte bine în Haran, având în vedere “averile pe care le strânseseră și … toate slugile pe care le câștigaseră” (Geneza 12.5) și, în plus, faptul că nu mai era prea tânăr.Adresându-se judecătorilor săi, Ștefan le-a spus că Dumnezeu “l-a strămutat” pe Avraam. Dumnezeu nu doar i-a vorbit lui Avraam, ci El i-a dat și puterea să se desprindă de Haran și să se mute în țara promisă. Ce impresionant! Dumnezeu a chemat și a dat putere, iar Avraam a crezut și a ascultat! Pe parcursul istoriei sale găsim o armonie adâncă între Dumnezeu și un om care a trăit în comuniune cu El și s-a încrezut necondiționat în Dumnezeu. În viața lui Avraam au existat multe altare. El L-a adorat pe Dumnezeu ori de câte ori i S-a descoperit.Citirea Bibliei: Geneza 36.1-43 · Psalmul 22.1-9

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

31 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/ai-nevoie-de-o-minune-astazi/

AI NEVOIE DE O MINUNE, ASTĂZI? – Fundația S.E.E.R. România

“I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi”. (Marcu 2:3)Isus “le vestea Cuvântul. Au venit la el nişte oameni, care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus, şi, după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: “Scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă.” (Marcu 2:2-5,11).Dacă o persoană pe care o iubești, are nevoie de o minune astăzi, iată ce trebuie să faci:1) Folosește-ți credința! Chiar dacă te rogi pentru cineva care are puțină credință sau care nu crede deloc, Dumnezeu va onora credința ta pentru persoana aceea: “Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: “Scoală-te…”2) Nu te da bătut! Fă ce au făcut cei patru prieteni. Mulțimea de oameni constituia o problemă, așa că au ocolit-o. Acoperișul a fost o problemă, așa că l-au spart. Au refuzat să renunțe sau să se lase descurajați. Concluzie: dacă ce ai încercat până acum nu a funcționat, roagă-te lui Dumnezeu și El îți va arăta calea. Doctorii tratează oamenii, dar numai Dumnezeu îi poate vindeca pe dinăuntru și pe dinafară, așa că adu persoana iubită în rugăciune stăruitoare înaintea Lui.3) Caută parteneri ai credinței! A fost nevoie de patru persoane ca să-l aducă pe acest om la Domnul Isus – așa că n-o face nici tu de unul singur! Găsește pe cineva care este de acord să se roage cu tine. Domnul Isus a zis: “Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Așadar, continuă să te rogi și să crezi că Dumnezeu va face o minune!

https://www.youtube.com/watch?v=nTCw2b4TOg4

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

31 MAI 2022

de Jean Koechlin

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 12:49-59; 13:1-5

Până la “botezul” morţii Sale, Isus a avut sufletul strâmtorat, iar pentru ca dragostea Lui să se poată exprima din plin şi să aibă ecou în inima oamenilor, El a trebuit să sufere crucea.Venirea Lui constituie o punere la încercare. În sânul familiilor, altădată unite în fărădelege, El va fi primit de unii şi respins de alţii. Şi câte case nu sunt asemenea celei descrise aici (v. 52,53)!Apoi, cu o dragoste autentică pentru sufletele lor, Domnul Se adresează din nou iudeilor “făţarnici” (v. 56). Să nu ne mire duritatea pe care o îmbracă uneori cuvintele Sale. Ea este impusă de duritatea inimii omului. Trebuie un ciocan de fier pentru a sfărâma stânca (Ieremia 23.29).Israel atrăsese asupra sa mânia lui Dumnezeu, care devenise “împotrivitorul” său (v. 58). Dumnezeu era atunci în Hristos, oferind poporului Său împăcarea, dar ei au refuzat s-o primească şi să distingă semnele care prevesteau judecata (v. 56). Şi astăzi Dumnezeu oferă fiecărui om împăcarea, înainte de momentul când El nu va mai putea fi întâlnit decât ca Judecătorul neînduplecat (2 Corinteni 5.19).În capitolul 13.1-5, Isus evocă două evenimente grave, recent petrecute, servindu-Se de ele pentru a-şi îndemna auditoriul la pocăinţă. Să învăţăm şi noi să nu pierdem nicio ocazie de a-i avertiza pe cei din jurul nostru.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

30 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286/

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
Dar fiecare este ispitit, fiind atras și ademenit de propria lui poftă; apoi pofta, după ce a zămislit, naște păcat; iar păcatul, odată împlinit, aduce moarte.Iacov 1.14,15

Foarte des sănătatea depinde de descoperirea din timp a unei boli, atunci când ea se află în stadiul incipient, înainte să producă efecte negative sau chiar să devină incurabilă. Așa cum știm, multe boli au perioadă de incubare, timp în care se manifestă foarte puține simptome, deși germenii se multiplică foarte mult în organism.În versetele de mai sus vedem câțiva pași mici, însă dezastruoși, care conduc la boala fatală numită păcat. Ea începe prin poftă, apoi prin atragere și prin ademenire. Pofta, după ce a conceput, dă naștere păcatului. Prin urmare, ceea ce noi recunoaștem a fi păcat este adesea manifestarea finală a lui, după ce i-am permis să lucreze în inima noastră o perioadă de timp. El era acolo, deși neobservat; a intrat în inima noastră înainte să devină evident în acțiunile noastre. Acesta este motivul pentru care Duhul Sfânt spune: “Păzește-ți inima mai mult decât tot ce se păzește, pentru că din ea ies izvoarele vieții” (Proverbe 4.23).Iată unele dintre semnele pericolului la care creștinul trebuie să ia seama din timp:

1. și-a pierdut apetitul pentru Cuvântul lui Dumnezeu;

2. nu mai găsește timp pentru rugăciune;

3. găsește tot felul de scuze pentru a lipsi de la strângeri.

Există multe alte semne de felul acestora, iar cu cât suntem mai sensibili la glasul lui Dumnezeu, cu atât le vom putea detecta mai repede și astfel ne putem cruța de multă suferință.

Să luăm aminte la cuvintele Domnului și Mântuitorului nostru: “ce vă spun vouă, spun tuturor: vegheați!” (Marcu 13.37).A. M. Behnam

SĂMÂNȚA BUNĂ

30 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/+
Nu știți că cei care aleargă pe locul de întrecere, toți aleargă, dar numai unul primește premiul? Tot așa și voi alergați ca să-l dobândiți. … Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro. Mă lupt, dar nu ca unul care lovește în vânt.1 Corinteni 9.24,26Startul la o cursă greșită

O cunoscută alergătoare americană a fost invitată în anul 1979 să participe la un concurs. În dimineața cursei, ea a plecat cu mașina spre destinație, dar pe drum s-a rătăcit. A oprit la o benzinărie și a cerut ajutor. Din câte știau oamenii de acolo, startul cursei urma să se dea în parcarea unui magazin. Când a ajuns acolo, atleta a observat doar câțiva alergători. Deci era o cursă mult mai ușoară decât se așteptase! S-a grăbit către biroul de înscrieri, și-a spus numele și a fost surprinsă de entuziasmul oficialilor de a avea ca participant o atletă așa de cunoscută. Atleta a alergat și, bineînțeles, a câștigat fără mare greutate, cu o diferență de patru minute față de concurentul de pe locul al doilea. Dar după cursă și-a dat seama că nu acela era concursul la care fusese invitată și care se desfășurase mai departe cu câțiva kilometri, într-un alt oraș. Atleta se așezase la o altă linie de start, alergase într-o altă cursă și ratase șansa de a câștiga un premiu valoros.Așa este și în viață! Deoarece oamenii nu citesc Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, greșesc calea pe care trebuie să alerge pentru a câștiga premiul ceresc în Hristos Isus. Dar cine se orientează după rânduiala biblică va ajunge cu siguranță să câștige premiul dăruit de Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Geneza 35.1-29 · Psalmul 21.1-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

30 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

TE LUPȚI CU ISPITA? – Fundația S.E.E.R. România

“Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8)

Domeniile în care ești vulnerabil se vor schimba pe măsură ce se schimbă anotimpurile vieții tale, însă adevărul este că întotdeauna vei fi ispitit într-un fel sau în altul. Dar iată vestea bună: deși vei fi ispitit, tu poți să fii biruitor! Domnul Isus ne-a arătat cum să procedăm. Când s-a confruntat cu ispititorul în pustie, El S-a bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva versete pe care te poți baza și tu atunci când ești ispitit:

1) “Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici” (2 Petru 2:9)

2) “Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:15-16).3)

3)”Luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul” (Efeseni 6:13)

.4) “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi!” (Romani 16:20).

5) “Iată că v-am dat putere … peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19).

6) “Nu v-a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13).

https://www.youtube.com/watch?v=fhQ3-Ii4xIE

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

30 MAI 2022

Luca 12:32-48

Bogatul din parabolă strânsese comori pentru el însuşi (v. 21) şi a pierdut totul, inclusiv sufletul. Domnul le dezvăluie acum ucenicilor cum se pot strânge comori fără niciun risc: dând milostenie şi împărţindu-şi bunurile, pentru că, în felul acesta, fac o depunere sigură la banca din cer (v. 33, comp. cu cap. 18.22). Atunci inima se va ataşa de această comoară cerească şi va aştepta cu şi mai mult dor venirea Domnului (citiţi 1 Petru 1.4).Domnul Isus Se va întoarce. Are această speranţă consecinţe practice în viaţa noastră, în sensul că ne desprinde de o lume pe care o vom părăsi, ne curăţă “după cum El este curat” (1 Ioan 3.3), ne face plini de râvnă în lucrarea pentru alte suflete şi ne umple inima de bucurie? Să ne gândim şi la bucuria scumpului nostru Mântuitor, ale Cărui afecţiuni vor fi la culme. El Însuşi va găsi plăcere să-i primească şi să-i slujească pe aceia care L-au slujit şi care L-au aşteptat pe pământ (v. 37). Atunci “ispravnicul credincios şi înţelept” îşi va primi răsplata, iar robul care n-a făcut voia stăpânului său, deşi o cunoştea (v. 47; Iacov 4.17), îşi va primi pedeapsa grozavă.”Oricui i s-a dat mult i se va cere mult” (v. 48). Să încercăm să ne facem fiecare socoteala cu privire la tot ce am primit şi să tragem concluzia.

Read Full Post »

Read Full Post »

19,800 views Streamed live 10 hours ago Amir has been an international Bible teacher since 1999. He leads a team of speakers that brings the Word of God to conferences, churches, and seminars around the globe. The ministry’s teachings are centered on current events in Israel and the Middle East region as seen through the lens of the Scriptures. Chapters: 0:00 – 3min Countdown 03:01 – Welcome 9:06 – Worship 26:04 – Introduction: Brent Smith 26:43 – Message: Brent Smith 1:22:44 – Worship 1:28:33 – Introduction: Amir Tsarfati 1:35:09 – Message: Amir Tsarfati 2:38:37 – “Shalom From Vancouver Canada” 2:40:06 – Q&A 3:02:02 – Farewell

Read Full Post »

98,687 views May 23, 2022 Don Moen – Heal Me O Lord / I Am The God That Healeth Thee | Live Worship Sessions Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1In0KIP Don Moen Live Worship YouTube Playlist: http://bit.ly/1UKjXaQ ►31 Days of Worship with Don Moen: https://bit.ly/2TqZYa9 ►The Team Background Vocals: Jovaun Woods, Rachel Robinson Electric Guitars: Chris Graham, Dave Cleveland Acoustic Guitar & BGV: Tom Lane Auxiliary Keyboard & Music Director: Chris Springer Bass: Matt Pierson Drums: Tim Newton Audio Engineer: Chuck Harris ►Listen To Don Moen Apple Music: http://apple.co/1ShZMyN Spotify: https://spoti.fi/2PAVaup Amazon Music: https://amzn.to/33diVgV Google Play: http://bit.ly/2TIjZq7 Recorded at Sound Kitchen in Franklin, TN LYRICS: Heal Me O Lord Chorus Heal me O Lord And I will be healed Save me and I will be saved Heal me O Lord And I will be healed For You are the One I praise You are the One I praise I Am The God That Healeth Thee Verse 1 I am the God that healeth thee I am the Lord your Healer I sent My Word and healed your disease I am the Lord your Healer Verse 2 You are the God that healeth me You are the Lord my Healer You sent Your Word and healed my disease You are the Lord my Healer

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

29 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Iar Aceluia care poate să vă întărească, după evanghelia mea … potrivit cu descoperirea tainei ținute ascunsă timp de veacuri, dar arătată acum și prin scrieri profetice, … singurului Dumnezeu înțelept, Lui fie glorie, prin Isus Hristos, pentru totdeauna! Amin.

Romani 16.25-27

Doxologiile din Noul Testament (4) – Descoperirea taineiAdesea trecem repede peste aceste doxologii, mai ales când ele se află la sfârșitul unei epistole, considerându-le probabil a fi doar niște încheieri mai sofisticate. Sau, precum în textul nostru de astăzi, cuvintele lui Pavel pot părea bizare și greu de înțeles (2 Petru 3.15,16). Însă Duhului Sfânt I-a plăcut să ni le transmită. Dacă avem răbdare și ne bazăm pe ajutorul Lui, vom descoperi în ele multe lucruri prețioase pentru sufletul nostru.Pavel ne prezintă „taina“ aici. În Noul Testament, o taină este un lucru care mai înainte a fost ascuns și cu neputință de a fi cunoscut prin intelectul uman, dar care acum este descoperit poporului lui Dumnezeu. Taina despre care apostolul vorbește aici este aceea că cei credincioși dintre iudei și dintre națiuni aveau să devină mădulare ale unui singur trup, un om nou, ceva care nu mai existase înainte (Efeseni 2.15,16). Această taină a fost ascunsă profeților Vechiului Testament, însă a fost acum revelată profeților Noului Testament (Efeseni 3.5-9). Faptul că unii dintre națiuni aveau să fie mântuiți nu a fost un lucru ascuns – profeții din vechime au vorbit despre el – însă ei nu au avut nicio idee despre o Adunare formată din credincioși dintre iudei și dintre națiuni. Trebuie să amintim aici că „scrierile profetice“ nu fac referire la scrierile profeților din Vechiul Testament, ci la ale celor din Noul Testament.Această taină înseamnă mult mai mult decât simpla mântuire sau ajungere în cer. Noi suntem mădulare ale lui Hristos și suntem uniți, în mod spiritual, cu toți ceilalți credincioși, oriunde s-ar afla ei. Dorința lui Dumnezeu este să fim întăriți prin evanghelie, dar și prin taina pe care El ne-a revelat-o. Să-I dăm astăzi glorie Dumnezeului care singur este înțelept și să ne închinăm Lui! B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

29 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

El bea din pârâu în timpul mersului; de aceea își înalță capul.

Psalmul 110.7

Părtășie deplină cu DumnezeuPrimele versete din acest psalm vorbesc profetic despre Domnul Isus încununat cu onoare și cu glorie la dreapta lui Dumnezeu, care I-a spus: „Șezi la dreapta Mea“ (Psalmul 110.1). Acesta a fost răspunsul la înjosirea Lui adâncă: „Am ajuns de batjocura lor; când mă privesc, ei dau din cap“ (Psalmul 109.25).Psalmul 110 se referă încă o dată la acest timp al înjosirii Sale: „El bea din pârâu în timpul mersului“. Chiar dacă dușmanii Lui L-au pus pe aceeași treaptă cu vameșii și păcătoșii, chiar dacă L-au numit un „mâncăcios și băutor“ și au afirmat că îi alungă pe demoni cu diavolul, chiar dacă L-au scuipat și L-au încoronat cu spini, nimic nu L-a putut abate pe Fiul lui Dumnezeu de la calea ascultării și a credincioșiei față de Dumnezeu, Tatăl Său.Pe calea Sa pe acest pământ, El a băut din pârâul părtășiei cu Dumnezeu, luând de aici putere să-Și continue calea spre proslăvirea Tatălui, în ciuda tuturor împotrivirilor. Și Tatăl I-a oferit ocazii speciale în care a putut vedea ceva din rodul suferințelor Sale din care, în viitor, Se va sătura: oameni care și-au deschis inimile pentru El, ca femeia de la fântâna lui Iacov, Maria din Betania sau unul dintre tâlharii de la cruce.Și noi astăzi ar trebui să-I deschidem foarte larg Domnului Isus inimile!

Citirea Bibliei: Geneza 34.1-31 · Psalmul 20.1-9

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

29 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

Fundația S.E.E.R. România –REZOLVĂ-ȚI SOCOTELILE CU DUMNEZEU!

„Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa” (Iacov 4:10)

     În Vechiul Testament, Dumnezeu Și-a sfințit preoții punându-le sânge pe marginea urechii drepte, pe degetul mare de la mâna dreaptă și pe degetul mare de la piciorul drept (vezi Leviticul 8:24). Asta însemna că ei erau chemați să-L onoreze pe Dumnezeu prin ceea ce ascultau, prin ceea ce lucrau și prin umblarea lor zilnică. Nu se poate să faci numai ce dorești; ești chemat să trăiești potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Când nu faci lucrul acesta, Dumnezeu te va chema la pocăință. Și dacă nu te pocăiești, El te va disciplina. „Nu dispreţui pedeapsa Domnului, şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte…” (Evrei 12:5-6). Să observăm două expresii importante: 1) „Nu disprețui pedeapsa Domnului…” Atitudinea ta de om căruia nimeni nu-i poate spune ce să facă îți va fura binecuvântarea lui Dumnezeu, și-L va împiedica să te folosească eficient. „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4:6). 2) „Nu-ți pierde inima când ești mustrat de El.” În loc să vezi mustrarea lui Dumnezeu ca pe o respingere din partea Sa, privește-o ca pe o dovadă a faptului că ești copilul Său, că are un plan pentru viața ta, și că planul Său începe când te smerești și faci ceea ce-ți spune. Răbdarea lui Dumnezeu este uimitoare – dar El nu va aștepta la nesfârșit. El i-a spus Izabelei: „I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Iată că am s-o arunc bolnavă în pat” (Apocalipsa 2:21-22). Pe de altă parte, când Ahab, un împărat rău al lui Israel, s-a smerit, Dumnezeu l-a ridicat și l-a restaurat. (vezi 1 Împărați 21:29) Când nimic altceva nu a dat rezultate și te smerești înaintea lui Dumnezeu, lucrurile se vor schimba în viața ta. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta: îndreaptă lucrurile cu Dumnezeu!)

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

29 MAI 2022

Luca 12.13‑31

Cineva din mulţime face apel la Domnul pentru o problemă de moştenire, iar El, profitând de această ocazie, dezvăluie care este rădăcina acestor contestaţii: lăcomia. „Pentru că iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele (1 Timotei 6.10). Parabola omului bogat ale cărui grânare au ajuns neîncăpătoare ilustrează această pasiune pentru a strânge. Celor care acumulează şi‑şi fac calcule şi proiecte pe termen lung le place să se numească prevăzători, dar ce fac ei denotă tocmai cea mai mare lipsă de prevedere, pentru că ei neglijează şi înşală ceea ce au cel mai de preţ: sufletul. În nebunia lui, bogatul crezuse că‑şi poate mulţumi sufletul oferindu‑i multe bunătăţi (v. 19). Dar sufletul nepieritor are nevoie de un alt fel de hrană. Da, nebun este numele pe care Dumnezeu îl dă acestui om (comp. cu Ieremia 17.11) şi pe câte morminte nu ar putea fi inscripţionat un astfel de epitaf (Psalmul 52.7)!În antiteză cu aceasta, Domnul Isus îi învaţă pe ai Săi că adevărata prevedere constă în a‑ţi pune încrederea în Dumnezeu. Orice stânjeneală cu privire la nevoile noastre de zi cu zi este rezolvată prin afirmaţia: Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de ele (v. 30). Dacă punem pe primul plan împărăţia Lui şi interesele Lui, El Se va îngriji în totalitate de ale noastre.

Read Full Post »

128 watching now Started streaming 102 minutes ago

Daniela Branzai​:Never seen Bethel full of youth like today! A memorable day for us. Praise the Lord!

Val Monafu este la Bethel Baptist Church.

 · Anaheim  · 

Rejoice! is here! I am so excited for this event at @bethel.oc Once a year, the youth from the Romanian Baptist Churches on the West Coast of the US get together for a weekend of worship and fellowship. This year we are reminded of our hope in Jesus Christ and encouraged to persevere and not give up regardless the circumstances, being devoted to our relationship with God through prayer. I pray this generation of youth is blessed beyond measure as they navigate this brave new world, rejoicing in the hope of the Gospel! @rejoice.youth

Ar putea fi o imagine cu text care spune „IN REJOI VERING IN PERSEV TO PRAYER HORE HOPE PRA ROMANS 12:12”

Read Full Post »

DOMNUL ESTE PROAPE

28 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://www.youtube.com/watch?v=bEN48Q9j5H0

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Și îngerului adunării din Filadelfia scrie-i: … „Ai puțină putere și ai păzit Cuvântul Meu și nu ai tăgăduit Numele Meu“.Apocalipsa 3.7,8

Această adunare nu se remarcă printr-o manifestare a puterii care să atragă privirile lumii. „Puțină putere“ nu este o calitate atrăgătoare pentru carne, nici pentru lume. Lumea admiră oamenii puternici, însă lui Dumnezeu Îi place să-Și facă lucrarea prin intermediul vaselor slabe.Aici Cuvântul este prezentat ca fiind Cuvântul lui Hristos: întreaga revelație a creștinismului, comunicată nouă prin Hristos Însuși, atunci când El S-a aflat pe pământ, iar după aceea prin revelațiile făcute apostolilor de la un Hristos aflat în slavă. „Cuvântul Meu“ prinde întregul ansamblu al adevărului creștin și ne sugerează că în Filadelfia avem nu doar restabilirea anumitor adevăruri, precum în Sardes, ci restabilirea întregului adevăr creștin.Mai departe, păzirea Cuvântului implică faptul că el este prețuit în inimă și ascultat în trăire. Domnul nu spune că ei au expus și că au prezentat adevărul, deși acest lucru era adevărat, ci El pune accentul pe faptul important că au păzit Cuvântul Lui. Cei care au puțină putere poate că au și o mică măsură de dar, însă pot fi caracterizați de ceea ce are o mult mai mare valoare în ochii Domnului – ascultarea de Cuvântul Său.În mijlocul marii mase mărturisitoare, care a abandonat Cuvântul pentru tradițiile oamenilor sau care a recurs la interpretări și aplicații eronate ale Cuvântului, pentru a-și sprijini ideile false, există unii care, după ce au scuturat jugul tradiției, s-au întors la Cuvântul lui Hristos, prețuindu-l în inimile lor și căutând să-l împlinească în viețile lor.

SĂMÂNȚA BUNĂ

28 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Dumnezeu] ne-a mântuit nu pentru faptele pe care noi le-am făcut în dreptate, ci pentru îndurarea Sa.Tit 3.5

Faptele noastre bune nu le compensează pe cele rele

Să presupunem că treceți pe roșu la semafor și sunteți oprit de poliție. Nu există nicio șansă să scăpați basma curată dacă îi veți spune polițistului: „Am oprit la ultimele 10.000 de semafoare roșii. Nu puteți să închideți un ochi de data aceasta?“. – Conform sistemului nostru juridic, suntem sancționați pentru ceea ce am încălcat. De ce atunci să treacă Dumnezeu cu vederea păcatele noastre, luând în calcul „faptele bune“?Să presupunem că persoana cea mai prețioasă pentru dumneavoastră, poate soțul sau soția, un prieten, o rudă, părinții sau un copil, este ucisă. Ucigașul este prins și adus înaintea instanței. Judecătorul rostește condamnarea: „Acuzatul este vinovat. Dar până acum a dus o viață impecabilă, a donat mulți bani și i-a ajutat pe mulți oameni. De aceea este considerat nevinovat. Faptele lui bune ne-au convins că nu ar trebui să fie acuzat de omor!“. – Cât de nedreaptă ar fi din punctul dumneavoastră de vedere această sentință!Din nefericire, unii Îi sugerează Dumnezeului celui drept exact acest fel de a acționa, considerând că El va compensa faptele noastre rele cu cele bune. Însă pe baza realizărilor proprii nu poate fi nimeni mântuit. Mântuirea și iertarea le primim doar atunci când ne recunoaștem păcatele și credem în Isus.Citirea Bibliei: Geneza 33.1-20 · Psalmul 19.8-14


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

28 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/lucreaza-la-relatia-ta-de-casatorie/

LUCREAZĂ LA RELAȚIA TA DE CĂSĂTORIE– Fundația S.E.E.R. România „Cei doi vor fi un singur trup.” (Matei 19:5)

Dr. Joyce Brothers a spus odată: „Eu și soțul meu nu ne-am gândit niciodată la divorț. Uneori ne-am gândit la moarte, dar niciodată la divorț!” E ușor să te căsătorești; dar este greu să trăiești împreună frumos. Cum putem s-o facem? Identificându-ne problemele care trebuie rezolvate, lucrând la ele și învățând să trăim cu restul! Sforăitul, orele nesfârșite petrecute în fața televizorului la sport, lipsa comunicării, șosete murdare aruncate pe jos, paturi nefăcute… obiceiurile soțului tău te pot scoate din minți. Și dacă Domnul Isus a zis: „ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 19:6), cum ar trebui gestionate conflictele atunci când apar? 1) Atacați problema, nu vă atacați unul pe altul. 2) Vorbiți încet, păstrați-vă calmul și astfel vă veți putea asculta reciproc. 3) Alegeți cel mai bun moment să deschideți subiectul, nu când copiilor le este foame sau când amândoi sunteți obosiți. 4) Nu uitați, bărbații și femeile văd lucrurile diferit. Deci, când soțul sau soția ta își exprimă punctul de vedere, nu ofta și nu-ți da ochii peste cap. Ceea ce terapeuții în materie de căsnicie numesc „ascultare activă” necesită aprobarea celuilalt prin parafrazare, validare și feed-back pozitiv. 5) Vor exista momente în care fiecare va trebui să facă un compromis. 6) Alegeți-vă cuvintele cu grijă. „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire” (Efeseni 4:29); „Întăriţi-vă unii pe alţii” (1 Tesaloniceni 5:11); „Iertați-vă unul pe altul” (Efeseni 4:32); „Rugați-vă unii pentru alții” (Iacov 5:16); „Să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune” (Evrei 10:24); „Purtaţi-vă sarcinile unii altora” (Galateni 6:2); „Fiecare să deaîntâietate altuia” (Romani 12:10). Așadar, lucrează la căsnicia ta!

https://www.youtube.com/watch?v=rqDkTOtuMUY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZIde Jean Koechlin28 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 12.1‑12

Ipocrizia care‑i caracteriza pe farisei putea deveni, sub o altă formă, un pericol şi pentru ucenici. Cei care‑L urmează pe Isus pot căuta să ascundă lumii relaţia lor cu El. De aceea, în prezenţa mulţimilor, Domnul îi încurajează pe ai Săi să‑L recunoască deschis înaintea oamenilor, fără să se teamă de consecinţe. Ştim, într‑adevăr, ce prigoană grozavă îi aştepta pe ucenici şi pe creştinii din primele secole. Cu tandreţe, Domnul îi pregăteşte pe prietenii Săi (v. 4) pentru acele zile grele şi le îndreaptă gândurile spre Tatăl ceresc. Este cu putinţă ca Dumnezeul care Se ocupă de o vrabie de o valoare infimă să nu Se îngrijească de copiii Săi aflaţi în încercare? În plus, ei nu trebuia să se frământe pentru mărturia pe care aveau s‑o dea; Duhul Sfânt le dicta cuvintele pe care urma să le spună.Astăzi, în ţările noastre, cei credincioşi nu mai sunt nici persecutaţi, nici omorâţi. Dar, dacă îşi manifestă credinţa, ei au parte de aceeaşi ură şi de acelaşi dispreţ al lumii, întotdeauna greu de suportat. De aceea, aceste îndemnuri şi promisiunile care le însoţesc sunt la fel de actuale şi pentru noi.

Să cerem Domnului să ne dea mai mult curaj pentru a vesti Numele Său.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

27 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://www.youtube.com/watch?v=a5443Mtm16Q

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea oștirea împăratului Siriei ți-a scăpat din mână. Nu erau etiopienii și libienii o oștire mare, cu multe care și călăreți? Dar, pentru că te-ai sprijinit pe Domnul, El i-a dat în mâna ta.2 Cronici 16.7,8

În istoria lui Asa, relatată în 2 Cronici, cuvântul “sprijinit” apare de patru ori (14.11; 16.7, de două ori; 16.8). Acest cuvânt reprezintă cheia pentru înțelegerea uneia dintre lecțiile pe care le desprindem din viața acestui împărat evlavios: pe cine ne sprijinim în încercările vieții?În prima încercare a lui Asa, Zerah etiopianul a venit împotriva lui cu o oștire de un milion de oameni. Nu toate încercările prin care trecem sunt din cauza vreunui faliment din trecut. Uneori, încercările vin pentru a dovedi realitatea credinței noastre și așa pare că au stat lucrurile și aici. Avea Asa să se încreadă în cetățile sale întărite și în armata sa? Sau avea să se încreadă în Dumnezeu? Din fericire pentru Asa, el a strigat în mod simplu către Domnul: “Pe Tine ne sprijinim!” (14.11). Rezultatul? Domnul i-a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa!Mai târziu, o altă încercare a venit în timpul domniei sale. Baașa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a zidit o cetate întărită lângă graniță. De data aceasta, Asa nu s-a mai sprijinit pe Domnul, ci pe bogățiile sale. El i-a trimis bani împăratului Siriei, pentru ca acesta să atace Israelul și pe Baașa. Planul său a părut să reușească, iar Asa a scăpat de presiunea la care era supus. Totuși, Domnul fusese lăsat afară în acest plan al său. Hanani, profetul, a fost trimis la Asa pentru a-l mustra. El se sprijinise pe Domnul înainte; acum de ce n-o mai făcuse?Când situația ne scapă de sub control, descoperim că este mai ușor să ne încredem în Domnul. Însă, atunci când credem că putem face totuși ceva, ne sprijinim pe propriile noastre resurse, nu pe ale lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne sprijinim tot mai mult pe El!

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

27 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Eu ți-am șters fărădelegile ca un nor gros și păcatele ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.Isaia 44.22

Brațul rupt

Într-o zi, un om, plângând de durere, s-a dus la medic. “Ce s-a întâmplat? De ce plângeți?”, l-a întrebat medicul. “Am căzut și mi-am rupt brațul”, a spus omul.”Liniștiți-vă!”, l-a încurajat medicul. “După ce voi potrivi osul la loc, într-o săptămână veți scăpa de dureri.””Domnule doctor, vă rog, încercați să mă scăpați mai întâi de dureri! După aceea puteți face ce doriți cu osul.”“Nu înțelegeți că durerile vin din faptul că osul nu se mai află la locul lui? Pun mai întâi osul la loc și după aceea durerile vor ceda.”Mulți oameni sunt nefericiți, pentru că în inima lor este păcatul. Aleargă după fericire, dar nu cunosc cauza nefericirii. Cum putem fi fericiți? Adresându-ne Aceluia care a înlăturat păcatul prin jertfa Sa de pe cruce. Mântuitorul nu obosește iertându-i pe cei care vin înaintea Sa cu credință și pocăință. Singurul care te poate face fericit este Mântuitorul, care te așteaptă cu brațele deschise, spunând: Eu îți șterg fărădelegile și păcatele. Aceasta este calea prin care se poate obține fericirea. Dumnezeu îi cheamă pe toți la mântuire. Fiecare păcătos este răspunzător să-și deschidă inima spre harul lui Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Geneza 32.23-32 · Psalmul 19.1-7

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

27 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/esecul-duce-la-succes/

EȘECUL DUCE LA SUCCES – Fundația S.E.E.R. România”

Copii… aveţi ceva de mâncare?” (Ioan 21:5)

Uneori, Dumnezeu folosește eșecul pentru a ne atrage atenția și a ne apropia mai mult de El.În capitolul 21 din Evanghelia după Ioan, ucenicii “au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus. “Copii” le-a zis Isus “aveţi ceva de mâncare?” Ei i-au răspuns: “Nu”. El le-a zis: “Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci, şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor. Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, i-a zis lui Petru: “Este Domnul!” (Ioan 21:3-7).Să observăm trei lucruri aici:1) Domnul Isus poate face ceea ce tu nu poți. Atâta timp cât crezi că poți face față lucrurilor pe cont propriu, El te va lăsa să încerci. Câtă vreme ceea ce a funcționat în trecut încă dă rezultate, nu vei căuta ajutorul Său. Numai când rămâi fără răspunsuri, descoperi că “lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6).2) Dumnezeu poate face mai mult decât poți face tu. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: “Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei, şi veţi găsi.” Poate că nu li s-a părut o idee bună dar prin faptul că au ascultat de El, ei au ajuns la un nivel de binecuvântare și de belșug la care nici nu visaseră.3) Dumnezeu dorește să aibă o relație cu tine. După ce a luat micul dejun cu ucenicii Săi, Domnul Isus i-a zis lui Petru: “Paşte oile Mele!” (vezi Ioan 21:17). Dar nu pescarii pasc oile, ci păstorii fac asta! Și atunci ce s-a întâmplat de fapt? Domnul Isus i-a prezentat lui Petru adevărata sa chemare! El va face la fel și cu tine!

https://www.youtube.com/watch?v=MxN3PZ-MbbU

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZIde Jean Koechlin27 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

Luca 11:37-54 Pentru a doua oară, Isus Se află invitat la masa unui fariseu (comp. cu cap. 7.36). Şi aici gazda îşi permite să critice ceva cu privire la El. Atunci Cel care cunoaşte inimile denunţă cu vehemenţă răutatea şi ipocrizia clasei responsabile din popor. Luând o înfăţişare pioasă înaintea oamenilor, fariseii şi învăţătorii legii ascund înăuntrul lor corupţie şi moarte, ca un mormânt peste care păşeşti fără să vezi ce este în el.Cine ar fi îndrăznit vreodată să vorbească atât de aspru unuia care l-a invitat la el? Dar, după mărturia fariseilor înşişi, Isus era adevărat şi nu-I păsa de nimeni şi nu privea la înfăţişarea oamenilor (Matei 22.16). Ce exemplu pentru noi, cei care ştim atât de bine, prin cuvinte plăcute (dar adesea atât de puţin sincere), să ne menajăm reputaţia! Sub pretextul amabilităţii îşi fac simţite prezenţa, de fapt, această falsitate şi acest formalism pe care Isus le condamna la farisei.Neputând să-L contrazică pe Domnul, vrăjmaşii caută să-I găsească vreo vină. Câteva expresii din Psalmul 119 ne fac cunoscute rugăciunile Lui atunci când suferea în faţa unei astfel de împotriviri (v. 98,110,150).

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE

26 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://www.youtube.com/watch?v=urzQTOwnKbs

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Credincios este Dumnezeu, prin care ați fost chemați la comuniunea cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.1 Corinteni 1.9Adunarea lui Dumnezeu este compusă din toți credincioșii adevărați, oriunde s-ar găsi ei, de orice naționalitate sau poziție socială. Prin urmare, citim: „unde nu este grec și iudeu [nicio deosebire de ordin național], circumcizie și necircumcizie [nicio deosebire de ordin religios], barbar, scit, rob, liber [nicio deosebire de ordin social], ci Hristos este totul și în toți“ (Coloseni 3.11).La Colose, de exemplu, în adunare erau Filimon, un stăpân bogat, și robul său, Onisim, un „frate credincios și iubit“. În felul acesta minunat triumfă harul asupra deosebirilor care există în această lume.Concluzia este că Adunarea lui Dumnezeu nu poate fi condiționată de naționalitate. A-i atașa un nume geografic, ori un nume de om, ori numele unei doctrine ori un nume de orice fel este un lucru total străin de Scriptură, iar orice creștin ascultător de adevărul lui Dumnezeu și luminat de Duhul Sfânt nu se poate asocia cu așa ceva.Este o libertate minunată să fii conectat doar cu Adunarea lui Dumnezeu, să nu ai niciun nume, decât cel al Domnului, să nu ai niciun crez compus de oameni și nicio organizare ecleziastică, ci să fii călăuzit doar de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt – pe scurt, să recunoști în mod practic acea părtășie la care sunt chemați toți creștinii.Scriptura face clar acest lucru. De două ori a spus Domnul despre ucenicii Săi: „Ei nu sunt din lume, așa cum Eu nu sunt din lume“ (Ioan 17.14,16). De aceea, orice încercare de a unifica statul cu biserica și de a dobândi putere și statut politic sunt idei cu totul contrare spiritului creștinismului și învățăturii Scripturii. Astfel de încercări trădează ignoranța cu privire la adevărata natură a Adunării lui Dumnezeu, a relației ei cu Hristos și a chemării ei cerești. Trebuie să fim geloși cu o gelozie a lui Dumnezeu în aceste chestiuni. A. J. Pollock

SĂMÂNȚA BUNĂ

26 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://www.youtube.com/watch?v=FgTX1gBeLiE

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.Matei 6.21Strângerea de comoriUn ucenic al Domnului Isus poate urmări două scopuri în viața sa: fie inima lui se agață de cele pământești și își închide inima față de nevoile altora, fie își îndreaptă inima spre cele cerești unde este Hristos și trăiește în dăruire față de El. Această atitudine nu îl oprește să-și îndeplinească însă obligațiile sale pe pământ.Comorile pământești pot fi o locuință confortabilă, o grădină înflorită, o mașină frumoasă sau o avere mare la bancă. Acestea nu sunt lucruri rele în sine, dar au cusurul că sunt trecătoare. Ele nu oferă nici siguranță permanentă și nici fericire statornică. De aceea Domnul Isus ne cere: „Nu vă strângeți comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură“ (Matei 6.19).Comorile cerești, dimpotrivă, nu își pierd niciodată valoarea și nu ne pot fi luate niciodată. O viață în părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul nu poate fi înlocuită prin nimic altceva pe pământ. Cine își folosește banii, timpul și puterea pentru Domnul și lucrările Lui lucrează pentru ceea ce rămâne veșnic. Aceasta ne motivează să dăm curs cerinței Învățătorului nostru: „Strângeți-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură“ (Matei 6.20).Lăsați deoparte ceea ce este trecător și țineți cu tărie la ceea ce este veșnic!Citirea Bibliei: Geneza 32.1-22 · Psalmul 18.38-50

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI26 MAI 2022coordonatori Bob & Debby Gasshttps://fundatiaseer.ro/vrei-sa-faci-binele/

VREI SĂ FACI BINELE? – Fundația S.E.E.R. România

“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice…” (Proverbele 4:23).Înțeleptul Solomon a spus: “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”Haideți să observăm împreună desfășurarea evenimentelor care au condus la căderea lui David în păcat: “a zărit de acolo o femeie care se scălda… a întrebat cine este femeia aceasta… el s-a culcat cu ea…” (2 Samuel 11:2-4). A privit, a iscodit, a păcătuit. Dacă tânjești după ceva ce nu-ți aparține, scoate-ți asta din minte numaidecât. “Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5). Păzește-ți mintea! În loc s-o umpli cu fantezii din reviste, de la televizor sau de pe Internet, umple-o cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu amintiri despre cele mai frumoase clipe petrecute cu soțul sau cu soția ta. Lucrează la întărirea legăturii de căsătorie. Fii hotărât să iubești chiar și când nu simți, și dragostea ta va începe să înflorească.Domnul Isus a spus: “oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28). De ce a spus Isus lucrul acesta? Pentru că orice privire plină de poftă îți amenință familia. Cu cât îți dorești soțul sau soția mai puțin, cu atât mai mult vei căuta motive să-ți justifici fanteziile. Și partea cea mai tristă este că nu vei știi niciodată cât de frumoasă ar fi putut fi relația voastră.După ce David a fost confruntat, curățat și mustrat, el a putut spune: “Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta” (Psalmul 119:11). Dacă ai o problemă cu pofta, caută un pastor, un consilier sau un prieten care te poate ajuta, și nu da satisfacție diavolului.Biblia spune: “Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” (Proverbele 17:17). Uneori, diferența dintre victorie și înfrângere înseamnă câteva minute la telefon, discutând și rugându-te cu cineva care poate ajuta.

Întrebarea este: dorești tu cu adevărat să faci binele ?

https://www.youtube.com/watch?v=jk2QBFFzgsQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

26 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

de Jean Koechlin

Luca 11:21-36

Numai puterea Domnului Isus, a Celui care l‑a învins pe „omul cel tare“, ne poate izbăvi de răul care se află în noi; altfel, o patimă izgonită va fi inevitabil înlocuită de o alta. Inima noastră se aseamănă cu casa din versetul 25. Este inutil să fie măturată şi împodobită, dacă în ea nu locuieşte şi nu stăpâneşte o nouă gazdă, Isus.Binecuvântarea repetă Domnul nu depinde nici de relaţiile de familie (v. 27,28, comp. cu capitolul 8.21), nici de privilegiile unei generaţii. Ea este făgăduită celor care ascultă şi păzesc Cuvântul lui Dumnezeu.În versetul 33 este reluată învăţătura din capitolul 8.16. Baniţa, ca măsură de capacitate, este un simbol al comerţului şi al afacerilor, iar patul este un simbol al somnului şi al lenei. Deşi sunt opuse una alteia, ambele (şi afacerile şi lenea) pot sufoca flacăra palidă a mărturiei noastre. În Matei 5.15, lumina trebuia să lumineze tuturor celor din casă, pe când aici ea este aprinsă pentru ca cei care intră vizitatorii să vadă lumina.Ochiul rău (v. 34) este cel prin care pătrund în noi întunecimile păcatului. Atenţie la direcţia pe care o iau uneori privirile noastre (Iov 31.1), când se îndreaptă spre o literatură care ne poate întina inimile şi care ne poate tulbura gândurile (2 Corinteni 7.1)!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: