Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2015

 

10923691_865054040223340_5172903285492233016_oTOTUL PENTRU GLORIA LUI

OSWALD CHAMBERS

1 FEBRUARIE

Chemarea lui Dumnezeu

 Cristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia.                    1 Corinteni 1:17

Pavel spune aici că Dumnezeu ne cheamă să predicăm Evanghelia. Dar aduceţi-vă aminte ce înţelege Pavel prin „Evanghelie”: realitatea Răscumpărării prin Domnul nostru Isus Cristos. Noi suntem înclinaţi să facem din sfinţire scopul final al predicării noastre. Pavel foloseşte experienţa personală doar ca o ilustrare, nicidecum ca un scop în sine. Nicăieri nu ni se porunceşte să predicăm mântuirea sau sfinţirea; ni se porunceşte să-L înălţăm pe Isus Cristos (Ioan 12:32). Este o denaturare să spunem că Isus Cristos a suferit în actul Răscumpărării pentru a mă face pe mine sfânt. Isus Cristos a suferit pentru a răscumpăra întreaga lume şi pentru a o aşeza întreagă şi reabilitată înaintea tronului lui Dumnezeu. Faptul că noi putem experimenta Răscumpărarea este o ilustrare a puterii realităţii Răscumpărării, dar nu acesta este scopul ei final. Dacă Dumnezeu ar fi om, cât L-ar durea inima şi cât de obosit ar fi din cauza cererilor constante pe care le facem pentru mântuirea şi sfinţirea noastră. Îl solicităm de dimineaţa până noaptea cerând lucruri pentru noi înşine – ceva din care noi să fim scăpaţi! Când vom ajunge la fundamentul realităţii Evangheliei lui Dumnezeu, nu-L vom mai deranja pe Dumnezeu cu micile noastre plângeri personale.Singura pasiune a vieţii lui Pavel a fost să predice Evanghelia lui Dumnezeu. El a acceptat cu bucurie dureri, deziluzii şi suferinţe, dintr-un singur motiv: deoarece aceste lucruri i-au păstrat neclintit devotamentul faţă de Evanghelia lui Dumnezeu..TOATA LUNA AICI:TOTUL PT GLORIA LUI-OSWALD CHAMBERS

14612_798872330149590_8747032030905127652_n

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

 1 Februarie

Judecători 18.1-16

Propria voie şi spiritul idolatru manifestate în casa lui Mica au contaminat o seminţie întreagă (după cum rela­tează capitolul de astăzi). Întotdeauna este aşa. Înainte ca răul să se împrăştie şi să afecteze poporul lui Dumnezeu, el începe prin a prinde rădăcini în familii.În v. 1 citim că, în zilele acelea, daniţii nu-şi primiseră încă moştenirea. Astfel, în loc să-L întrebe şi să-L aştepte pe Domnul, decid în nerăbdarea lor să încerce s-o obţină singuri. Iată ce înseamnă spiritul de independenţă şi, de asemenea, alegerea rapidă a unei soluţii! Să ne reamin­tim că fiii lui Dan se lăsaseră împinşi în ţinutul muntos (1.34), în loc să intre în stăpânirea a ceea ce le fusese destinat, care le stătea la îndemână, dar care necesita puterea credinţei, ei întreprind o expediţie până la celălalt capăt al ţării. Probabil că şi noi acţionăm asemenea lor mult mai adesea decât am gândi. Domnul a pregătit special pentru noi un serviciu în imediata noastră apro­piere, dar noi ne tragem înapoi de la încercarea credinţei şi de la strădaniile pe care acest serviciu le-ar implica, deoarece suntem tentaţi să pornim mai degrabă într-o acţiune spectaculoasă, într-o direcţie aleasă de noi.TOATA LUNA AICI:SCRIPTURILE u00CEN FIECARE ZI-Februarie

1472917_808671945836295_4931558721187098203_n 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 1 Februarie

Text: Psalmul 27

O, dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii… Psalmul 27:13

PĂMÂNTUL CELOR VII

Un frate mai în vârstă mi-a spus clipind din ochi: „Psalmistul vrea să vadă bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Poate crezi că David s-a referit la aici şi la acum, dar eu nu cred aşa. Aici este pământul celor morţi. Cerul este pământul celor vii.” La momentul acela am fost de acord cu ceea ce spunea el despre cer, dar am simţit că greşea în interpretarea Psalmului 27:13. Acum, totuşi, cred că el a avut întru totul dreptate. Savanţii au găsit noi mărturii că expresia ebraică: „pământul celor vii” se referă la „ţara vieţii eterne”. Psalmistul avea, aşadar, ochii aţintiţi spre ceruri. Această expresie o înţelegem cu atât mai bine astfel, cu cât psalmistul era înconjurat de duşmani care îl acuzau pe nedrept şi îi căutau distrugerea. Cu toate acestea, a rămas plin de încredere.

Era sigur că, odată, poate în timpul acestei vieţi, dar cu siguranţă în cealaltă, va fi reabilitat şi va vedea bunătatea Domnului. O, câtă nevoie avem de o asemenea siguranţă! Deşi Dumnezeu Se îngrijeşte de nevoile noastre şi ne binecuvântează cărarea, mai devreme sau mai târziu vom avea necazuri. Unul din cei dragi va fi luat prin moarte. Sănătatea va începe să se şubrezească. Oameni răi ne vor ameninţa fără motive. In asemenea momente trebuie să privim în sus. Ca şi psalmistul, avem nevoie de încredere, ca să putem exclama: „O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului în „ţara vieţii eterne”!       – H.V.L.

Ce glorios e să priveşti în sus
Spre răsplătirile ce or să vie!
Nemuritori, alături de Isus
               Trăi-vom în eterna bucurie.Branon.

Pământul este ţara morţii, cerul este ţara vieţii.TOATA LUNA AICI:PAINEA CEA DE TOATE ZILELE

 1491673_811255882244568_5936762620045773819_n

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger 

(meditaţii de Fritz Berger)1936

1 Februarie

 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările Mele! Iată, voi turna Duhul Meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele Mele”.                                   Proverbe 1:23

 

Celui care se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu i se destăinuie  prin Cuvântul Său spre folosul lui şi aceasta îl umple de bucurie, căci astfel poate fi în slujba Domnului, trăind pentru Isus.Dacă omul începe, într-adevăr primeşte curaj.Citind Cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperit ceea ce trebuie să facem.Sunt unii care spun:”şi eu aş vrea să fac ceva pentru Dumnezeu dacă aş şti ce anume.” Citeşte Scriptura şi urmează-i sfatul;Astfel ve avea multe lucruri de făcut.Dar aceşti oameni nu sunt dispuşi să facă ceea ce le cere Domnul.Sunt alţii care sunt gata să ajute oamenii din averea altora, dar dacă este vorba de banii lor, se dau înapoi.Sunt comunităţi care tot timpul au datorii, astfel încât tot timpul sunt nevoiţi să cerşească.Dumnezeu nu ne-a chemat să cerşim.El a spus: „Nu vreau să fie printre voi niciun cerşetor.”Nu suntem nevoiţi să cerşim în lume.Putem spune toate nevoile noastre Tatălui nostru ceresc.Sunt unii oameni care, bazându-se pe faptul că Dumnezeu este Atotştiutor, spun că nu mai are sens să-i facă cunoscut nevoile lor.Este adevărat, Dumnezeu este Atotştiutor, dar totuşi doreşte să Îi spunem ceea ce ne lipseşte.În viaţă ne întâlnim cu diferite situaţii.Sunt vizitatori primiţi bucuroşi, iar alţi neprimiţi.Pentru unii avem timp, iar pentru alţii, nu.Oare nu te gândeşti că prin aceasta Îl refuzi pe Isus? Cât de puţini sunt acei care nu uită:”Fiţi iubitori de oaspeţi, astfel unii au găzduit îngeri fără ştirea lor”.Iar alţii L-au trimis de la poarta lor pe Isus.”Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neîsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut   TOATA LUNA AICI:    MANTUIREA PRIN HRISTOS-FEBRUARIE  .”

 1511087_797521743617982_8685532582468235303_n

IZVOARE IN DEŞERT-

 1 Februarie

 De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.

 (1 Împăraţi 12:24)

 Dezamăgirile vieţii sunt pur şi simplu întâlniri ascunse ale dragostei. 

  1. A. Fox

Copilul Meu, astăzi am un mesaj pentru tine. Lasă-mă să ţi-l şoptesc la ureche, ca orice nor de furtună care s-ar putea ridica să strălucească cu glorie, şi locurile denivelate pe care trebuie să le parcurgi să fie netezite. Sunt doar şapte cuvinte, dar lasă-le să pătrundă în fiinţa ta interioară şi foloseşte-le ca pe o pernă pe care să-ţi odihneşti capul obosit. „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“.

Ai realizat vreodată că tot ce te afectează pe tine, Mă afectează şi pe Mine? „Căci cel ce se atinge de [tine] se atinge de lumina ochilor [Mei]“ (Zaharia 2:8). „Pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc“ (Isaia 43:4), de aceea este plăcerea Mea deosebită să te învăţ.

Vreau să ştii, când ispitele te atacă şi vrăjmaşul năvăleşte „ca un râu“ (Isaia 59:19), că „de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“ şi că slăbiciunea ta are nevoie de puterea Mea, şi siguranţa ta stă în a Mă lăsa pe Mine să lupt pentru tine.

Eşti în situaţii dificile, înconjurat de oameni care nu te înţeleg, nu-ţi cer niciodată părerea şi întotdeauna te dau la o parte? „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“. Eu sunt Dumnezeul situaţiilor. Tu nu ai ajuns în locul acesta din întâmplare – eşti exact unde am intenţionat Eu să fii.

Nu M-ai rugat tu să te fac smerit? Vezi deci că te-am pus în şcoala perfectă, unde tocmai lecţia aceasta este predată. Situaţiile prin care treci şi oamenii din jurul tău sunt doar folosiţi pentru împlinirea voii Mele.

Ai probleme cu banii, nu poţi s-o scoţi la capăt? „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“, pentru că Eu sunt Cel care-ţi ţin finanţele şi vreau să înveţi să depinzi de Mine. Resursele Mele sunt nelimitate şi Eu voi îngriji de toate trebuinţele tale. Vreau să încerci promisiunile Mele ca nimeni să nu poată spune: „Voi n-aţi avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru“ (Deut. 1:32).

Treci printr-un necaz? „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“. Eu sunt un „om al durerii şi obişnuit cu suferinţa“ (Isaia 53:3). Am îngăduit ca mângâietorii tăi pământeşti să te părăsească, pentru ca întorcându-te la Mine să primeşti „o mângâiere veşnică şi o bună nădejde“ (2 Tesaloniceni 2:16). Ţi-ai dorit mult să faci o lucrare mare pentru Mine, şi în loc de aceasta ai fost pus deoparte pe un pat de suferinţă şi durere? „De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta“. Erai atât de ocupat că nu ţi-am putut capta atenţia şi vroiam să te învăţ câteva din cele mai adânci adevăruri ale Mele. „Şi cei care doar stau şi aşteaptă slujesc“. De fapt, unii dintre cei mai mari lucrători ai Mei sunt cei care nu pot să slujească fizic, dar care au învăţat să mânuiască arma puternică a rugăciunii.

Astăzi pun un potir cu untdelemn sfânt în mâinile tale. Foloseşte-l cu toată libertatea, copilul Meu. Unge cu el fiecare situaţie nouă, fiecare cuvânt care te răneşte, fiecare întrerupere care te face să devii neliniştit şi fiecare slăbiciune pe care o ai. Durerea te va părăsi pe măsură ce înveţi să Mă vezi în toate lucrurile.

Laura A. Barter Snow

 „Aceasta e de la Mine“, a spus Salvatorul,

Şi aplecându-Se mi-a sărutat sprânceana,

„Pentru că Cel ce te iubeşte aşa a comandat.

Odihneşte-te dar în Mine, fii răbdător acum,

Tatăl tău ştie că aveai nevoie de asta,

Deşi, poate nu poţi să înţelegi de ce –

Nu te întrista pentru lucruri care par să-ţi lipsească.

Lucrul pe care ţi-l trimit este cel mai bun pentru tine“.

 Atunci, privind  printre lacrimi, am cerut,

„Domnul meu drag, iartă-mă, n-am ştiut,

Nu va fi greu dacă păşeşti Tu,

Pe fiecare cărare, înaintea mea aici jos“.

Şi acest lucru trebuie să fie pentru binele meu,

Harul Lui este de ajuns pentru fiecare test.

Deci eu voi continua să cânt: „Orice s-ar întâmpla,

Calea lui Dumnezeu pentru mine este întotdeauna cea mai bună“.TOATA LUNA AICI:IZVOARE IN DESERT – FEBRUARIE

1973867_10152476971616105_5123955718908198943_o

DOMNUL ESTE APROAPE!

CALENDAR BIBLIC

1 Februarie

 Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.

   Neemia 3.12

O parte din poporul Israel venise din prizonierat cu mulţi ani în urmă şi a clădit altarul şi templul din nou, desigur cu multe întreruperi. La venirea celorlalţi, sub Neemia s-a început restaurarea zidului pentru ca astfel poporul să fie păzit de duşmanii din afară. Prin aceasta Israelul a fost despărţit de restul popoarelor, iar înăuntru s-a închegat unitatea poporului. Administraţia şi viaţa cetăţenească ca şi toată slujba adusă lui Dumnezeu au devenit unitare cum a fost la începutul celor douăsprezece seminţii. Ce minunat vorbeşte acest verset inimilor noastre, prezentându-ne un om cu fiicele sale la o lucrare aşa de însemnată. Nu se spune dacă Şalum avea şi fii, dar fără să vrem ne ducem cu gândul la fiicele lui Ţelofhad (Numeri 27). Ce bucurie să existe şi azi fiice care lucrează la lucrarea de despărţire! Cât se bucură Domnul, când găseşte surori tinere care ascultă conştiincioase îndemnurile Tatălui.

În chip deosebit este vorba aici de zidirea zidului, o lucrare care pare grea şi neîndemânatică pentru femei. O, de-ar pricepe fiicele noastre în ce constă astăzi această lucrare! Crăpăturile şi găurile în zidul despărţitor sunt foarte periculoase deoarece dă posibilitatea duşmanului de a intra. Poate eşti fiica unui părinte credincios. N-ai vrea să ajuţi şi tu la zidirea zidului despărţitor faţă de lume? Atunci, NU te îmbrăca şi nu te purta ca lumea, îmbracă-te şi poartă-te cu cumpătare, arătând poziţia ta despărţită de o lume care L-a răstignit pe Mântuitorul tău. Prin aceasta vei fi o pilda pentru alţii şi totodată o lucrătoare demnă pentru zidirea zidului de azi. Iată care este lucrarea ta!

Omului firesc i-ar plăcea mai bine să lucreze în public decât să înveţe în taină; i-ar plăcea mai mult să fie plin de slava oamenilor, decât să fie supus, sub mâna lui Dumnezeu. Suntem în cea mai mare primejdie să ieşim din sfinţenia şi liniştea stării de faţă a lui Dumnezeu în plină râvnă a slujbei, ori în frământările ce apar ca urmare a legăturilor cu oamenii.TOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE – CALENDAR BIBLIC

1534897_804086389628184_8353452075526001955_o

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢ
II PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa
şi Seara

1 Februarie

DIMINEAŢA

Ei vor lăuda căile Domnului.                          Psalmi 138:5

Creştinii încep să „laude căile Domnului” când îşi lasă povara la cruce. Nici o cântare a îngerilor nu poate fi mai dulce decât primul cântec de bucurie care ţâşneşte din adâncul sufletului păcătosului iertat de Dumnezeu. Ştiţi cum îl descrie John Bunyan. El spune că, atunci când sărmanul Pelerin îşi lasă povara la cruce, face trei salturi mari şi îşi continuă drumul cântând

Slăvită cruce, binecuvântat mormânt
Slăvit să fie Omul care v-a sfinţit murind!

Credinciosule, îţi aminteşti de ziua în care ai scăpat de lanţuri? Iţi aminteşti locul în care Isus te-a întâlnit şi ţi-a spus „te iubesc cu o iubire veşnică” (Ieremia 31:3)? „Eu îţi îndepărtez fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă” (Isaia 44:22). Păcatele tale au fost şterse pentru totdeauna. O, ce fericită a fost ziua în care Isus m-a eliberat de durerea păcatului! Când Domnul mi-a iertat pentru prima oară păcatele, am fost atât de fericit încât îmi venea să sar în sus. In drum spre casă, mă gândeam că ar trebui să le spun pietrelor povestea eliberării mele. Sufletul îmi era atât de plin de bucurie încât eram gata să spun fiecărui fulg de zăpadă despre minunata dragoste a lui Isus, care a şters păcatele celui mai mare răzvrătit. Dar simţămintele acestea nu trebuie să existe doar la începutul vieţii de creştin; există motive de a lauda căile Domnului în fiecare clipă, şi experienţa bunătăţii Sale ne face să spunem mereu: „Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea” (Psalmi 34:1).

Cât timp vom trece prin pustia de păcat
Vom lăuda pe Domnul care-n braţe ne-a purtat.

SEARA

Dragostea ta pentru mine era minunată. 2 Samuel 1:26

Vino, cititorule, şi haidem să vorbim despre dragostea minunată, nu a lui Ionatan, ci a lui Isus. Nu vom spune ceva ce nu s-a mai spus, ci lucruri pe care le-am simţit şi gustat. Dragostea Ta pentru mine, Isuse, a fost minunată atunci când rătăceam departe, purtat de dorinţele trupului şi minţii. Dragostea Ta m-a ajutat atunci să nu comit „păcatul de moarte” (Romani 6:16) şi să mă opresc înainte de a mă distruge cu totul. Dragostea Ta a oprit securea Dreptăţii care spunea: „Taie-l! de ce să mai facă umbră pământului degeaba?” Dragostea Ta m-a călăuzit în pustie, m-a dezbrăcat şi m-a făcut să simt vinovăţia păcatului şi povara remuşcărilor. Dragostea Ta mi-a vorbit blând când am căzut de oboseală — „ Veniţi la Mine… si vă voi da odihnă” (Matei 11:28). O, cât de nepătată a fost dragostea Ta, să-mi poată spăla sufletul murdar, pătat de sângele naşterii şi înnegrit de cenuşa păcatului, şi să-l facă alb ca zăpada şi pur ca lâna mieilor. Ţi-ai arătat dragostea când mi-ai şoptit: „Sunt al tău şi tu eşti al Meu”. Cuvintele Tale au fost atât de blânde când mi-ai spus: „Căci Tatăl însuşi vă iubeşte” (Ioan 16:27). Şi cât de dulci au fost momentele când mi-ai declarat „dragostea Duhului” (Romani 15:30). Sufletul meu nu va uita niciodată vremurile în care mi te-ai arătat A avut Moise adăpostul lui în stâncă în momentul în care a văzut spatele Dumnezeului Său? Am avut şi noi adăposturile noastre atunci când am văzut slava lui Dumnezeu în persoana lui Isus. Şi-a amintit David de urmele caprei sălbatice, de ţinutul Iordanului şi de înălţimile Hermonului? Putem să ne amintim şi noi locurile dragi, la fel de binecuvântate ca acestea. Doamne Isuse, dăruieşte-ne o dovadă nouă a dragostei Tale, ca să începem luna cu bine. AminTOATA LUNA AICI:CHARLES SPURGEON- Dimineata si seara-FEBRUARIE

1656355_808729289163894_3188559892700801851_n

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

 pentru astăzi-FEBRUARIE  2015

 1 FEBRUARIE.

„MĂ ROG PENTRU TINE !”

„Eu M-am rugat pentru tine” (Luca 22:32)

 Când cineva spune: „Mă rog pentru tine!”, nu există o expresie mai mare a dragostei! Tragedia religiei lipsite de putere este că te face să nu cunoşti incredibilul potenţial al rugăciunii. Rugăciunea îl pune pe Dumnezeu în mişcare! Şi când Dumnezeu se mişcă, oamenii şi situaţiile se schimbă! Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” (v. 31-32). Și Dumnezeu a dat un răspuns acestei rugăciuni! în ciuda lepădării sale de Hristos, Petru a ajuns să conducă una dintre cele mai mari treziri din istorie şi două din cărţile Bibliei îi poartă numele. Numai în veşnicie se va descoperi câte vieţi au fost salvate şi câte lucrări au fost restaurate prin ruqăciune. În rugăciune nu există distanţă. Prin rugăciune, te poţi proiecta în orice situaţie, în orice moment, oriunde pe pământ, rostind promisiunea: „orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24). Când filistenii erau pe cale să-i anihileze pe evrei, Samuel a spus: „eu mă voi ruga Domnului pentru voi” (1 Samuel 7:5). Iar rezultatul? „Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva Filistenilor” (v. 10). Poate asta voiau să spună strămoşii noştri când vorbeau despre „rugăciunea pentru furtună”! Dumnezeu vine în urma unei invitaţii. Rugăciunile tale deschid o uşă pentru El. De fiecare dată când te rogi în Numele lui Isus, Duhul Sfânt este autorizat să lucreze pentru a înfăptui lucruri pentru tine care nu se pot face altfel. Adu-ţi aminte de asta, data viitoare, când îţi spune cineva: „Mă rog pentru tine!”.TOATA LUNA AICI CUVANTUL LUI DUMNEZEU- FEBRUARIE 2015

10922380_858504044211673_1636368017800264637_o

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

1 Februarie

(Şi viaţa s‑a arătat; şi noi am văzut, şi mărturisim, şi vă vestim viaţa eternă, care era la Tatăl şi ni s‑a arătat); ce am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi comuniune cu noi; şi comuniunea noastră este în adevăr cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri, ca bucuria voastră să fie deplină.         1 Ioan 1.2‑4

De vreme ce Hristos este Obiectul preocupării inimii lui Dumnezeu, El este şi al nostru, fiindcă părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său. Hristos, Omul glorificat, este aşezat acum la dreapta lui Dumnezeu, fiind Obiectul inimii lui Dumnezeu şi Centrul gloriei. Dumnezeu Se desfată cu Acela care L‑a glorificat în fiecare atribut al caracterului Său şi care a deschis zăgazurile pentru ca dragostea Sa să poată curge către noi neîmpiedicată. El ne invită să împărtăşim împreună bucuria Sa.

Suntem chemaţi să avem comuniune cu Dumnezeu în gândurile, afecţiunile şi bucuriile Lui cu privire la Fiul Său preaiubit. El este de ajuns pentru inima lui Dumnezeu şi, cu siguranţă, este de ajuns şi pentru a noastră. Dacă El umple orizontul lui Dumnezeu, este sigur că trebuie să‑l umple şi pe al nostru. Domnul nu va renunţa niciodată la umanitatea pe care Şi‑a asumat‑o şi va umple orizontul şi inimile noastre în mod complet. Vom vedea faţa Lui şi nu ne vom sătura niciodată să sorbim din frumuseţea Lui! Îi vom auzi glasul şi ce mult vom preţui fiecare cuvânt care va veni de pe buzele Sale! Tot ce vom vedea şi vom auzi ne va umple inimile cu o plăcere nespusă. Bucuria noastră neîncetată va fi să ne prosternăm la picioarele Lui, adorându‑L şi lăudându‑L.

Doamne, în aşteptarea acelui timp, abate‑ne privirile de la orice ne‑ar putea împiedica să Te vedem mai bine, pentru ca astfel să fim atraşi şi preocupaţi doar cu Tine!

  1. Dennett

În marea‑Ţi suferinţă e‑un dar nepreţuit.

Să meditez vreau, Doamne, la chinul Tău cumplit.

Dă‑mi har ca a mea viaţă deplin să fie‑a Ta!

Ce sfântă bucurie, să fiu sub crucea Ta!TOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE – GBV-FEBRUARIE

1669723_797952886908201_176703751140405773_o

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 FEBRUARIE 1                             

 “Ei n-au crezut în Cuvântul Domnului, ci au murmurat în corturile lor şi n-au ascultat de glasul Lui.”

PSALM 106:24, 25

Au murmurat sau au cârtit sau au şoptit în corturile lor, adică în secret. Şi acesta nu este încă marele păcat al răzvrătirii, al apostaziei pe faţa ci este vorba la început de nişte “simple” şoapte înăbuşite, ascunse poate auzite însă numai de Dumnezeu, murmure care nu sunt încă exteriorizate şi care se aud numai în corturi. Totuşi ele au fost puncte de plecare ale situaţiilor fatale în istoria poporului Israel. În adunare se aud cântări de laudă lui Dumnezeu, se dă mărturie pentru Domnul, se abordează o faţă jovială, se înalţă rugăciuni pioase dar “în corturi” sunt murmure. Murmure! Împotriva împrejurărilor vieţii sau a situaţiei în care ne găsim. De ce? Pentru că nu credem în făgăduinţele Sale, nu ascultăm de glasul Lui. Totuşi situaţia care ne tulbură nu este mai mare decât Dumnezeu, El nu este indiferent. Să ascultăm numai ce ne spune Cuvântul Său şi să-l trăim… fără murmure, fără cârtiri. Numai să băgăm de seamă dacă nu cumva situaţia grea în care ne găsim este cauzată de necredincioşia şi de neascultarea noastră. Dacă acesta este cazul atunci trebuie să ne pocăim. Dacă murmurăm în corturile noastre Dumnezeu aude şi Duhul Său  este întristat. Atunci Cuvântul Său ne aminteşte că “…toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.” (Rom.8:28). Iată remediul împotriva murmurelor, iată ce ne ridică şi ne inspiră; dacă nu cântăm cântări de laudă, măcar să aducem cuvinte pioase de mulţumire.! “Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”. Murmure împotriva unora sau altora “în cortul nostru”. De ce? De ce să rănim pe altul cu gânduri care nu îndrăznim să le spunem deschis? De ce să dăm loc în inima noastră de răscumpăraţi, la gelozie, la ranchiună, la ură, la resentimente inspirate de “acela care este mincinos de la început.”? Să lăsăm pe acela sau pe aceea care este obiectul resentimentelor noastre, în mâinile lui Dumnezeu şi dacă ne-au făcut vreun rău, să-I spunem lui Dumnezeu, dar să nu murmurăm!

Sângele Domnului Hristos să ne curăţească de toate murmurele şi Duhul Sfânt să ne reînsufleţească inimile stabilind în noi un izvor nesecat de laude cum ne îndeamnă acest psalm la vers. 1 şi 48.TOATA LUNA AICI:MANA DE DIMINEATA

10300784_809069255796564_6215750530046344344_n

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

FEBRUARIE

  1. Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Tu eşti sfânt; dar, mult mai minunat decât poate spune lauda. Tu ai hotărât să mă faci pe mine sfânt prin harul Tău.TOATA LUNA AICI:OSWALD CHAMBERS -BATAND LA USA LUI DUMNEZEU-FEBRUARIE

1492156_809092499127573_2295444351140495706_o

SĂMÂNŢA BUNĂ

1  Februarie

„El (Isus) le-a zis: «Veniţi după Mine…»“           Matei 4.19

Veniţi după Mine!

    În Evanghelia după Matei, Domnul Isus este văzut ca Împăratul lepădat de către poporul Său. Matei Îl mai prezintă şi ca fiind minunatul Învăţător care-şi pregăteşte ucenicii în vederea lepădării Sale de către popor. Unii L-au urmat pe Domnul numai pentru un timp sau doar aparent, de ochii lumii, fără să fie născuţi din nou; unul dintre ei a fost Iuda. Alţii, ca atei, L-au întâlnit pe Dom-nul, au văzut frumuseţea Persoanei Sale şi au fost atât de impresionaţi de El, încât au lăsat totul şi L-au urmat. Mai târziu, Saul din Tars s-a întâlnit şi el cu Domnul pe drumul Damascului şi a lăsat jos toată religiozitatea urmându-L pe Stăpânul său ceresc.

   Cum stau lucrurile la noi? Am luat hotărârea de a-L urma pe Mântuitorul sau încă mai urmăm o religie fără viaţă? Saul din Tars a lăsat în urmă până şi lucruri care păreau bune: o viaţă religioasă, o poziţie înaltă, res-pectată. Odată ce L-a văzut pe Hristos în slava Sa cerească, a renunţat nu numai la tot ce era şi avea, ci şi la tot ce dorea să devină. Nu a încercat să se îmbunătăţească pe sine însuşi, ci L-a urmat pe Isus din Nazaret cel respins de oameni, dedicându-se în întregime Domnului său. Atunci când vrem să păstrăm ceva pentru noi înşine, nu suntem adevăraţi ucenici ai Săi şi nu călcăm pe urmele Sale.TOATA LUNA AICI:SAMANTA BUNA-FEBRUARIE

1602092_807117575991732_7121584276457210017_o

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 1 Februarie

NICIODATĂ DISPERAT

Dar pentru voi, care vă temeţi de numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui;

                                                                         Maleahi 4.2a

Această prorocire, împlinită cu prima venire a slăvitului nostru Mântuitor, va avea o împlinire mai strălucită la reîntoarcerea Sa; ea este în acelaşi timp o făgăduinţă pentru viaţa noastră zilnică. Este drumul tău mai întunecos azi şi întunericul nopţii îţi pare mai adânc? Nu deznădăjdui, căci ziua se apropie. Ora cea mai rece şi întunecoasă este aceea dinaintea aurorii. Soarele care va răsări pentru tine este Soarele neprihănirii cu toate razele de sfinţenie. El vine să te bucure cu acea lumină în care strălucesc dreptatea şi mila Sa. La lumina Sa dătătoare de viaţă, vei afla scăparea. Domnul Isus este arătarea sfinţeniei şi a dragostei Iui Dumnezeu. Izbăvirea noastră va fi sigură, căci este dreaptă.Singurul lucru de care avem nevoie va fi să ştim dacă ne temem de Numele Domnului. Dacă este aşa, pentru noi noaptea nu va ţine a mult; şi când va apărea dimineaţa, orice boală şi orice mâhnire a sufletului nostru vor dispare pentru totdeauna. Lumină, căldură, bucurie, vedere limpede vor fi partea noastră, însoţite de îndepărtarea oricărei infirmităţi şi a oricărui necaz. Vi s-a descoperit Domnul Isus? Să ne bucurăm de acest soare. Şi-a ascuns El faţa? Să aşteptam răsăritul Său. Tot atât de sigur cum străluceşte astrul zilei, El va străluci pentru noi.TOATA LUNA AICI:TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU+

 10298264_798365556866934_1661667773135383346_o

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

 1 Februarie

 « Taci înaintea Domnului si nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împli­nirea planurilor lui rele.»                        Psalm 37,7

Cine e labil psihic din cauză că nu îşi lasă toate proble­mele în mâna Atotputernicului Dumnezeu, nu Îl poate aş­tepta cu adevărat pe Domnul său. Lasă acum toate îngrijo­rările ce îţi frământă inima; nu le mai asculta! În măsura în care suntem mai puţin spirituali şi mai mult emotivi ne lăsăm influenţaţi si deviaţi de la ţelul nostru unic de a-L sluji şi aştepta pe Domnul. Dacă ai renunţat cu adevărat la idolii tăi pentru a-L sluji cu toată fiinţa ta pe Domnul, atunci nu poţi face altceva decât să Îl aştepţi. Nu este Oare deja timpul să laşi deoparte toate lucrurile care îţi distrag atenţia de la aşteptarea venirii lui Isus? Nu mai avem decât puţină vreme; Domnul va veni în curând. Toate semnele venirii Sale sunt vizibile. In jurul nostru totul se destramă. Domnul ne avertizează cu toată seriozitatea în acest sens prin textul din 2 Petru 3,11: «Deci, fiindcă toate aceste lu­cruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, prin­tr-o purtare sfântă şi evlavioasă?» Apostolul Ioan ne atrage atenţia asupra aceluiaşi lucru, dar prin alte cuvinte: «Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să nu ră­mânem de ruşine şi depărtaţi de El» (1 Ioan 2,28).TOATA LUNA AICI:WIM MALGO -MEDITATII_FEBR75963_767351019990217_8932936349681397449_n16204_1537062143218315_8392639143563357274_n

 

Read Full Post »

 

1396955_434810356671631_5098000429402294387_o

10921780_849404985106203_1164600194_n

Stăpân e El, Emanuel!

Doare clipa, viața, doare dimineața, 
Doare înserarea, râsul, întristarea,
Doare iota, rândul, vorbirea şi gândul
Dar prin milă mare, dragoste-ndurare,
Dumnezeu Preasfântul, a lăsat Cuvântul, 
Duhul, ca cetate, s-avem libertate,
Ne dă îndrumarea şi îmbărbătarea.
Există un soare chiar în încercare!

Dincolo de nori, ne-aşteaptă splendori,
Bucurii eterne…Când clepsidra cerne
Lacrima durerii, Domnul mângâierii
Ne este aproape, vrea ca să ne scape,
De temeri, de gânduri…Subtil, printre rânduri,
În Cartea cea Sfântă, Duhul Sfânt cuvântă,
Ne redă speranța, ne-nnoieşte viața,
Inima tresare…Da, poate că doare

Suflul, respirația, însă Revelația
Spune de credință şi de biruință…
Aleg să fiu tare chiar şi-n încercare,
Căci nădejdea-i vie, ea-mi dă bucurie,
Când Domnu-i cu mine, totul este bine, 
În El e puterea, pacea, mângâierea,
Adevăr, Lumina, Calea spre grădina
Ce-am lăsat odată…Voia Lui de Tată,

Să se facă-n toate! Celui ce nu poate
Să rabde ocara, El să-i ia povara,
Să-l pună pe munte, glasul să-i asculte.
Eu Te rog fierbinte, Domnul meu, Părinte,
Luminează-i fața, seara, dimineața,
Inima-i noieşte, duhul îi sfințeşte,
Ca să ştie omul ce este atomul
Şi privind spre Tine, cuprins de ruşine,

Să îngenuncheze, să Te venereze,
Căci primit-am harul, ieslea şi Calvarul,
Prin Isus Cristosul. Astfel, păcătosul, 
Din sfântă iubire, are mântuire.
N-a cerut răsplată Isus, niciodată!
S-a jertfit Mesia, pentru ca solia,
Să străbată zarea, să ducă chemarea
Înspre pocăință. Şi orice ființă

Ce-i aude glasul, să facă popasul
La crucea ruşinii. Căci Tatăl Luminii
Va spăla de zgură. O materie pură
Se va contura prin voința Sa,
Dumnezeu Preasfânt, prin al Său Cuvânt,
Ne dă azi putere, pace, mângâiere,
Cât ar fi de greu e cu noi mereu,
Credința-i liantul ce leagă înaltul,

De materia rece… Şi porunci sunt zece,
Decalogul spune să faci fapte bune,
Să-ți cinsteşti părinții, sfânt să fii ca sfinții,
Să trăieşti în pace, ce e rău, nu face!
Să fugi de păcate, dă întâietate
Celui ce-i cu tine, ca să-ți meargă bine.
Dumnezeu iubeşte dar şi pedepseşte,
El face dreptate, de aceea, frate,

Nu uita solia ce-a transmis Mesia:
Ce ție nu-ți place, altuia nu face!
Roagă-te creştine, Domnul e cu tine,
Chiar dacă mai sângeri, văile de plângeri,
Dăltuiesc şi taie, inima înmoaie,
Trupu-i suferință, Duhul, biruință,
Capeți bucurie în statornicie
Şi înțelepciune, ce sfântă minune!

Aleg să fiu tare chiar şi-n încercare,
Căci nădejdea-i vie, ea-mi dă bucurie,
Când Domnu-i cu mine, totul este bine, 
În El e puterea, pacea, mângâierea,
Adevăr, Lumina, Calea spre grădina
Ce-am lăsat odată…Voia Lui de Tată, 
Să lucreze-n mine! Doamne, vreau cu Tine,
Sus în cer să fiu! Domnul meu e viu!

Priceperea-apare doar când eul moare
Şi Stăpân e El, Domnu-Emanuel!

LUCICA BOLTASU Barcelona 01/14/2015150194_438356399650360_8300700099622123769_n

10178103_241165436074846_8183091455232503496_n

 

Read Full Post »

16207_901052043240750_7864385455018482122_n

Biblia.BIBLIA ESTE VORBIREA LUI DUMNEZEU (1)

„Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă”

(Ioan 6:63)

Ştiai că cel mai lung mesaj telegrafic transmis vreodată a fost în mai 1881? Era compus din 188.000 de cuvinte. A fost tipărit în întregime în acea zi în Chicago Times.

Unul dintre ziarele de frunte ale naţiunii a făcut loc pentru patru Evanghelii, Faptele Apostolilor şi Epistola către Romani. „Un triumf al publicităţii“, a fost verdictul presei naţionale. Totul s-a petrecut datorită faptului că Versiunea revizuită a Noului Testament în limba engleză era de vânzare în acea zi. În oraşul New York, 33.000 de exemplare s-au vândut în 24 de ore, stabilindu-se un nou record pentru vânzarea vreunei cărţi. De ce Biblia rămâne cea mai citită carte din lume? Dintr-un motiv simplu: tu citeşti celelalte cărţi -Biblia te citeşte pe tine!

Poate spui: „Dar nu înţeleg prea multe din Biblie când o citesc”. Nu eşti singurul. Mulţi spun acelaşi lucru. Dar nu trebuie să fie aşa. F.B. Meyer, unul dintre cei mai mari învăţători ai Bibliei din istorie, scrie:Citeşte Biblia nu ca pe un ziar, ci ca pe o scrisoare de dragoste. Dacă roada divină îţi stă la îndemână, culege-o. Dacă pe o pagină găseşti o promisiune ca un cec în alb, încaseaz-o. Dacă se consemnează o rugăciune, lanseaz-o ca pe o săgeată înaripată din arcul dorinţei tale”.

De ce continuăm să ne întoarcem la Biblie? Deoarece într-o lume în care rezerva de încredere e în scădere, „din toate bunele cuvinte pe care le rostise … nici unul n-a rămas neîmplinit” (1 Împăraţi 8:56).

*

 BIBLIA ESTE VORBIREA LUI DUMNEZEU (2)

Mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui” (Iov 23:12)

Psihologii au căzut de acord în privinţa următoarei idei: oamenii fac numai lucrurile care le aduc răsplată! Deci când citirea Bibliei nu aduce răsplată, renunţăm la ea. Drept rezultat, ne simţim vinovaţi şi devenim slabi şi descurajaţi spiritual. Sufletul tău nu se mai poate dezvolta fără Cuvântul lui Dumnezeu, la fel cum trupul nu poate creşte fără raţia zilnică de hrană. Biblia spune: te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, şi te-a hrănit cu mană pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul” (Deuteronom 8:3).

Unul din pericolele iPhonului este că începi să trăieşti cu „bucăţi” de informaţie şi mesaje scurte limitate la 140 de caractere sau mai puţin. Acest lucru creează ADD din punct de vedere spiritual (boala deficitului de atenţie). Dumnezeu nu poate fi redus la un număr limitat de cuvinte sau la câteva momente incluse pe fugă în programul tău zilnic. Pentru a prospera, trebuie să meditezi zi şi noapte la Scriptură (Psalmul 1:1-3).

Poate spui: „Dar nu am timp să citesc Biblia”. Cât timp petreci zilnic uitându-te la televizor? Câteva ore? Dacă găseşti că uitatul la televizor îţi aduce răsplată, dar nu şi Cuvântul lui Dumnezeu, sufletul tău are nevoie de terapie intensivă! Dacă doreşti să-ţi schimbi viaţa, schimbă-ţi obiceiurile şi începe să citeşti Biblia. Iov, care a avut mai multe probleme decât va vedea vreunul dintre noi, a spus: N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui“.

*

 BIBLIA ESTE VORBIREA LUI DUMNEZEU (3)

„Ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc … pentru ca prin el să creşteţi” (1 Petru 2:2)

Am auzit probabil reclama faimoaselor produse alimentare Heinz, şi anume 57 de sortimente. Ei bine, majoritatea dintre noi avem cel puţin tot atâtea scuze pentru a nu citi Biblia în fiecare zi. Poate spui: „Dar am o viaţă foarte aglomerată”.

Edgar G. Watts din North Hollywood, California, în vârstă de 84 de ani, a citit Biblia din scoarţă în scoarţă de 161 de ori. Şi iată ceva ce probabil nu ştii: timp de 55 de ani şi-a folosit numai un ochi. Îţi imaginezi cum e să-i spui unui antrenor că ţi-ar plăcea tare mult să te păstrezi în formă, dar că nu ai timp să mergi la antrenament? Ar spune că nu eşti serios!

Ieremia a spus: Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit” (Ieremia 15:16). Dezvoltarea dragostei pentru Scriptură necesită trei lucruri:

1) Hotărâre. Trebuie să stabileşti cititul Bibliei ca pe una din priorităţile tale zilnice, altfel nu se va întâmpla niciodată. 2) Datorie. Poate nu ai chef să mergi la serviciu în fiecare zi sau să ai grijă de familie, dar ştii că e datoria ta să faci astfel. Cum rămâne cu sufletul tău? Nu ai datoria să te hrăneşti şi să fii puternic? 3) Plăcere. Când ajungi la această etapă, bătălia pentru citirea Bibliei este câştigată.

Când liderii de afaceri sunt pe cale să ia o decizie importantă, ei spun: „e timpul să apăs pe trăgaci”. Nu mai fi superficial! E timpul să iei iniţiativa şi să-i dai lui Dumnezeu locul pe care îl merită în viaţa ta. „Ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc … pentru ca prin el să creşteţi”.

*

 BIBLIA  ESTE VORBIREA LUI DUMNEZEU(4)

„Aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu … care lucrează şi în voi care credeţi” (1 Tesaloniceni 2:13)

In Biblie găseşti o soluţie pentru aproape orice problemă cu care te confrunţi în viaţă. Cât de des ai apelat la ajutorul unui pastor, al unui consilier sau al unui prieten doar pentru ca să fii îndrumat spre Scriptură? Când eşti grav bolnav, nu te contrazici cu doctorul, iei medicamentele! Pavel scrie: „când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi”.

Cuvântul lui Dumnezeu lucrează – când lucrezi şi tu! Dar el continuă să lucreze „în voi care credeţi”. Deci nu-l citi ca apoi să mergi şi să spui ceva diferit; pune-te de acord cu Dumnezeu. Lasă Cuvântul Său referitor la o problemă să fie Cuvântul şi pentru problema ta!

O altă versiune/traducere a Bibliei spune: Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în mod efectiv în voi care credeţi (exercitându-şi puterea supraomenească în cei ce aderă şi se încred în el şi se bazează pe el) (v. 13).

Într-o zi, un ateu i-a spus unui credincios că e imposibil să crezi într-o carte al cărei autor este necunoscut. Credinciosul a întrebat dacă se cunoaşte numele celui care a alcătuit tabla înmulţirii. „Nu” a răspuns el. „Atunci, fireşte, nu o accepţi” a întrebat credinciosul. Scepticul a replicat: „O, ba da, cred în ea pentru că funcţionează bine”. Credinciosul a răspuns: „La fel şi Biblia”. Cea mai mare investiţie pe care o poţi face în tine însuţi este să citeşti Biblia.

*

 BIBLIA ESTE VORBIREA LUI DUMNEZEU (5)

„Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte” (Psalmul 119:140)

Îți poţi imagina cât de onorat te-ai simţi să obţii o audienţă la preşedinte sau la primul ministru? Ce șanse sunt să spui: „Îmi pare rău, sunt prea ocupat. Nu pot veni!” Nu, ci te-ai apropia de ei cu un profund respect, ai respecta protocolul şi ţi-ai cântări fiecare cuvânt. Ei bine, poţi avea audienţă personală în fiecare zi la Regele Regilor şi El îţi va vorbi în mod personal prin Cuvântul Său.

Când eşti îndrăgostit de cineva, vrei să petreci fiecare clipă cu acea persoană, bucurându-te de ceea ce are de spus şi răspunzându-i din inimă. David a spus: Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri din aur şi din argint” (Psalmul 119:72). El a mai zis: „Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte”.

Un poet necunoscut a scris: „Deşi coperta e roasă şi paginile învechite şi pe alocuri sunt urme de lacrimi, mai preţioasă decât aurul e cartea aceasta uzată şi veche, ce poate să-mi şteargă şi să-mi împrăştie teama. Când mă plec în rugăciune în această veche şi preţioasă carte, când ochii mei îi citesc paginile, văd multe dovezi de dragoste de la Tatăl meu Ceresc. El e cel mai aproape şi cel mai drag mie. Această veche carte e îndreptarul meu, un prieten ce-l am alături, îmi va lumina şi îmi va însenina cărarea. Şi fiecare promisiune pe care o găsesc îmi alină şi îmi bucură mintea când o citesc şi când mă uit la ea cu băgare de seamă“. Oricare ar fi lucrul pe care trebuie să-l sacrifici, oricare ar fi priorităţile pe care trebuie să ţi le rearanjezi, citeşte Biblia în fiecare zi.

Sursa: https://ioan17.wordpress.com/2015/01/02/meditatii-cuvinte-de-mangaiere-zidire-si-imbarbataresi-trzire-luna-ianuarie-2015/

10922594_871046756280140_152440754665960884_n

Read Full Post »

1530383_726526927387475_1005274840_n

Să cunoaştem Biblia – Bob Jennings (Romanian)

Published on Aug 8, 2014

Noi suntem îndemnaţi aici să fim bogaţi: să facem din Biblie prietenul nostru apropiat şi să o cunoaştem foarte bine.

http://illbehonest.com/romana/sa-cuno…

Read Full Post »

Bible-and-the-heavens

 

10888860_766115140149436_8083656410480524469_n

JESUS IS THE WORD OF GOD

This morning, as I was reading Our Daily Bread, it suddenly occurred to me that Psalm 119, which is focused upon God’s Word, could have but one author:  the pre-incarnate Word of God!  This is the passage that was quoted, and you tell me if there ever was a human being that could possibly be described by these words:

10590462_893588617337821_7734810140010346037_n

MEM

[97] O how love I thy law!  It is my meditation all the day.[98] Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: 
for they are ever with me.[99] I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.[100] I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.[101] I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.[102] I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.[103] How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth![104] Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
The word “word” appears in thirty-seven verses in Psalm 119; that is approximately twenty-five percent of its one hundred fifty verses!  The Apostle John referred to Jesus as “The Word” six verses of his writings in the New Testament:
John 1:1 – “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Wordwas God.”
John 1:14 – “And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.”
John 14:6 – “Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by Me.”  Compare with John 17:17 – “Sanctify them through Thy truth: Thy Word is truth.”

1 John 1:1 – “That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life.”
1 John 5:7 – “For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.”
Revelation 19:13 – “And He was clothed with a vesture dipped in blood: and His name is called The Word of God.”

Both Jesus and the Bible are called “The Word of God!”

FRIDAY, JANUARY 9, 2015

http://skipslighthouse.blogspot.com/2015/01/jesus-is-word-of-god.html

1377329_745727652164098_9109137869598223377_n

 

 

Read Full Post »

STUMBLING OVER ELECTION…Comfort For The Elected

1601363_627214357346332_1692287987_n

But there are some who say, “It is hard for God to choose some and leave others.” Now, I will ask you one question. Is there any of you here this morning who wishes to be holy, who wishes to be regenerate, to leave off sin and walk in holiness? “Yes, there is,” says some one, “I do.” Then God has elected you. But another says, “No; I don’t want to be holy; I don’t want to give up my lusts and my vices.” Why should you grumble, then, that God has not elected you to it? For if you were elected you would not like it, according to your own confession. 42.316

You cannot diminish, you cannot increase the number, why preach the gospel? Now, I thought my friend Mr. Bloomfield anticipated this difficulty well enough. There must be a harvest,—why sow, why plough? Simply because the harvest is ordained to save some. 387.312

I wish that any sinner who is troubled about election, for instance, would wait till God tells him he is not elected, or, if he has any misgiving about whether he may come to Christ, he would wait till he finds a passage which tells him that he may not
come. 1123.417

Man is made out to be a poor, weak creature, victimised by a law too rigid for his frailty. It is represented that he has a right to mercy, and a great uproar is made if we deny him any such right; and much anger is felt if we declare that mercy is the
sovereign prerogative of God, and may be exercised at his own absolute discretion. Rebellion against divine election is often founded on the idea that the sinner has a sort of right to be saved, and this is to deny the full desert of sin. 1416.301

The other day when we preached the electing love of God, you grumbled and muttered that God was unjust to choose one rather than another. What did this mean? Did it not mean that you felt you had some claim upon God? 2012.136

https://paultheslave.wordpress.com/2015/01/09/stumbling-over-election-comfort-for-the-elected/ 64734_10152843247399669_1425454272000731950_n

 

Read Full Post »

jpeg


10888860_766115140149436_8083656410480524469_n

Question: “Why should we read the Bible / study the Bible?”

Answer: We should read and study the Bible because it is God’s Word to us. The Bible is literally “God-breathed” (2 Timothy 3:16). In other words, it is God’s very words to us. There are so many questions that philosophers have asked that God answers for us in Scripture. What is the purpose to life? Where did I come from? Is there life after death? How do I get to heaven? Why is the world full of evil? Why do I struggle to do good? In addition to these “big” questions, the Bible gives much practical advice in areas such as: What do I look for in a mate? How can I have a successful marriage? How can I be a good friend? How can I be a good parent? What is success and how do I achieve it? How can I change? What really matters in life? How can I live so that I do not look back with regret? How can I handle the unfair circumstances and bad events of life victoriously?
We should read and study the Bible because it is totally reliable and without error. The Bible is unique among so-called “holy” books in that it does not merely give moral teaching and say, “Trust me.” Rather, we have the ability to test it by checking the hundreds of detailed prophecies that it makes, by checking the historical accounts it records, and by checking the scientific facts it relates. Those who say the Bible has errors have their ears closed to the truth. Jesus once asked which is easier to say, “Your sins are forgiven you,” or “Rise, take up your bed and walk.” Then He proved He had the ability to forgive sins (something we cannot see with our eyes) by healing the paralytic (something those around Him could test with their eyes). Similarly, we are given assurance that God’s Word is true when it discusses spiritual areas that we cannot test with our senses by showing itself true in those areas that we can test, such as historical accuracy, scientific accuracy, and prophetic accuracy.
We should read and study the Bible because God does not change and because mankind’s nature does not change; it is as relevant for us as it was when it was written. While technology changes, mankind’s nature and desires do not change. We find, as we read the pages of biblical history, that whether we are talking about one-on-one relationships or societies, “there is nothing new under the sun” (Ecclesiastes 1:9). And while mankind as a whole continues to seek love and satisfaction in all of the wrong places, God—our good and gracious Creator—tells us what will bring us lasting joy. His revealed Word, the Bible, is so important that Jesus said of it, “Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God” (Matthew 4:4). In other words, if we want to live life to the fullest, as God intended, we must listen to and heed God’s written Word.

We should read and study the Bible because there is so much false teaching. The Bible gives us the measuring stick by which we can distinguish truth from error. It tells us what God is like. To have a wrong impression of God is to worship an idol or false god. We are worshiping something that He is not. The Bible tells us how one truly gets to heaven, and it is not by being good or by being baptized or by anything else we do (John 14:6; Ephesians 2:1-10; Isaiah 53:6; Romans 3:10-18, 5:8, 6:23, 10:9-13). Along this line, God’s Word shows us just how much God loves us (Romans 5:6-8; John 3:16). And it is in learning this that we are drawn to love Him in return (1 John 4:19).
The Bible equips us to serve God (2 Timothy 3:17; Ephesians 6:17; Hebrews 4:12). It helps us know how to be saved from our sin and its ultimate consequence (2 Timothy 3:15). Meditating on God’s Word and obeying its teachings will bring success in life (Joshua 1:8; James 1:25). God’s Word helps us see sin in our lives and helps us get rid of it (Psalm 119:9, 11). It gives us guidance in life, making us wiser than our teachers (Psalm 32:8, 119:99; Proverbs 1:6). The Bible keeps us from wasting years of our lives on that which does not matter and will not last (Matthew 7:24-27).
Reading and studying the Bible helps us see beyond the attractive “bait” to the painful “hook” in sinful temptations, so that we can learn from others’ mistakes rather than making them ourselves. Experience is a great teacher, but when it comes to learning from sin, it is a terribly hard teacher. It is so much better to learn from others’ mistakes. There are so many Bible characters to learn from, some of whom can serve as both positive and negative role models at different times in their lives. For example, David, in his defeat of Goliath, teaches us that God is greater than anything He asks us to face (1 Samuel 17), while his giving in to the temptation to commit adultery with Bathsheba reveals just how long-lasting and terrible the consequences of a moment’s sinful pleasure can be (2 Samuel 11).
The Bible is a book that is not merely for reading. It is a book for studying so that it can be applied. Otherwise, it is like swallowing food without chewing and then spitting it back out again—no nutritional value is gained by it. The Bible is God’s Word. As such, it is as binding as the laws of nature. We can ignore it, but we do so to our own detriment, just as we would if we ignored the law of gravity. It cannot be emphasized strongly enough just how important the Bible is to our lives. Studying the Bible can be compared to mining for gold. If we make little effort and merely “sift through the pebbles in a stream,” we will only find a little gold dust. But the more we make an effort to really dig into it, the more reward we will gain for our effort.
Recommended Resources:

Read the Bible in One Year andLogos Bible Software.

10403042_757418167672309_7742392421918177529_n


What’s new on GotQuestions.org?

What are the psalms, hymns, and spiritual songs mentioned in Ephesians 5:19 and Colossians 3:16?

Does the Enneagram of Personality contradict the Bible?

What does it mean that we have treasures in jars of clay (2 Corinthians 4:7)?

When did the church begin/start?

What does the Bible say about being in jail or prison?

Why do some people in the Bible have more than one name?

What is the origin and meaning of the Celtic cross?

Was King Saul saved?

What is Ramadan?

What is the significance of thirty pieces of silver?
1012960_371111203058658_6223472377300634282_n


Read Full Post »

 1926297_829659307096147_4239801666602225423_o63935_981352375214112_50174575351592783_n

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice

 De Fritz Berger

Cuvânt înainte

    Publicarea acestei carţi răspunde dorinţei fraţilor de a avea o îmbărbătare din partea mea, după ce eu nu voi mai fi.

   Am scris ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, nu cu cuvinte deosebite, ci simplu, cu dorinţa de a veni în ajutorul cititorului.De aceea, dorinţa mea este ca miezul să fie recepţionat fără a căuta greşelile “cojii”.

   Scopul meu nu este de a acoperi Cuvântul Lui Dumnezeu, cu expresii frumoase, ci de a arăta claritatea şi adevărul acestuia.

   Unul care a experimentat harul şi bunătatea Lui Dumnezeu, în măsura în care am avut eu parte de ele, nu poate face altceva decât să vorbească şi altora despre acestea.

   Domnul să însoţească aceste scurte meditaţii cu binecuvântarea Lui, să descopere mântuirea Lui tuturor cititorilor acestei cărţi, şi mulţi alţi oameni de pe întreg pământul, astfel ca răsplata suferinţelor Lui să fie mare şi noi să fim găsiţi în EL la revenirea Lui! EL vine curând!

 Iulie 1936                                                                                           Fritz Berger

 MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger 

 1 Ianuarie 

“Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa Lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri.”Filipeni 4:6

 Dacă privim înapoi la anul care a trecut, avem multe motive de a-L slăvi pe Dumnezeu, căci EL ne-a făcut parte de multe binecuvântări şi EL vrea să ne poarte de grijă şi în acest an.El nu ne îndeamnă:”Nu vă faceţi  multe griji!, ci “Nu vă îngrijoraţi de nimic!”, căci îngrijorarea este păcat! În Matei 6 citim că păgânii se îngrijorează, dar Tatăl ceresc ne promite că ne va purta de grijă, căci EL ştie de nevoile noastre.Să privim la corbi şi la vrăbii care n-au gânare şi EL totuşi îi hrăneşte.Noi suntem mult mai de preţ Înaintea Lui.Să căutăm mai întâi împărăţia Lui Dumnezeu şi dreptatea

Lui şi nu a noastră, neprhănirea Lui, şi toate aceste lucruri ni se vor da pe deasupra.Iar în versetul de mai sus ni se spune să aducem cererile noastre Înaintea Lui, adică să-I spunem tot ceea ce ne apasă şi să aşteptăm ajutorul de la EL, mulţumind pentru promisiunile Sale.EL a ajutat văduva care mai avea să gătească pentru ultima dată, iar apoi să moară.EL este deci ajutor şi în privinţa hranei.EL l-a ajutat şi pe Ezechia când Sanherib a ocupat oraşul;Iosafat a strigat la Dumnezeu când avea de luptat cu un vrăjmaş numeros.A aşteptat ajutorul de la EL şi  nu s-a ruşinat.Dumnezeu a înfrânt duşmanul astfel încât n-a mai rămas nici unul iar pentru împărţirea prăzii au avut nevoie de trei zile.De aceea să-I predăm şi noi toate grijile noastre, aşteptând rezolvarea de la EL. Astfel putem începe cu curaj noul an cu Cel, fără ştirea căruia nu ne cade nici un fir de păr.TOATA LUNA AICI: MANTUIREA PRIN HRISTOS de FRITZ BERGER- IANUARIE10524661_884333241584404_1117768421443434115_n

 

 DOMNUL ESTE APROAPE!

(Filipeni 4:5)

CALENDAR BIBLIC

pentru zidire, sfătuire şi mângâiere-1 Corinteni 14:3 şi pentru vestirea Evangheliei-Romani10:15

1 IANUARIE

El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.Apocalipsa 1.17-18

Am trecut pragul unui an nou. Şi ştim cât de importantă este această trecere pentru noi. Ne stau în faţă evenimente a căror împlinire este inevitabilă. Isus Cristos însă este acelaşi, El ţine în mâinile Lui toate lucrurile, toate problemele întregii lumi şi mai cu seamă problemele noastre personale, cele care adesea ne înfricoşează. El îngăduie unele situaţii pentru a ne arăta puterea şi fiinţa Lui minunata. Ioan se afla în exil pe insula Patmos, departe de prietenii lui, în mijlocul unor situaţii grele, având înainte necunoscutul. Dar tocmai în această stare a venit la el Domnul Isus Hristos Cel înălţat de Dumnezeu, încoronat cu cinste, slavă, putere şi autoritate, aşa cum îl vom vedea cu toţii atunci când va veni ca Judecător. El îşi pune mâna pe ucenicul Lui iubit şi-i spune: „NU TE TEME!”Domnul Isus este Cel viu care era mort şi iată că trăieşte în vecii vecilor, Ce minunat că avem un astfel de Mântuitor viu, care a primit o înviere atât de glorioasă şi căruia I s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ! Să ne înfricoşeze acest lucru, sau să avem o perspectivă sumbră despre viitor? NU, El vrea să rămână în toate zilele cu noi. „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip NU te voi PĂRĂSI. Ar fi de dorit să simţim şi noi mâna Lui când ne spune: „Nu te teme! Poate mai sunt numai câteva clipe până la venirea Lui din nou ca să-i înalţe pe ai Săi în măreţia lui Dumnezeu. Până atunci însă, să-L urmăm cu toată nădejdea şi despărţiţi de toate lucrurile care Lui nu-I plac.

„Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „întăreşte-te şi îmbărbătează-te. NU te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face?” (Ios. 1.9)..TOATA LUNA AICI: DOMNUL ESTE APROAPE-CALENDAR BIBLIC) IANUARIE

10429275_1522465114674683_1148260551409797920_n

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

OSWALD CHAMBERS

 Prefaţă

Aceste meditaţii pentru fiecare zi au fost selectate din diverse surse, în principal din prelegerile ţinuie la Bible Training College, Clapham (Marea Britanie). În intervalul 1911-1915; apoi. din mesajele rostite seară de seară la YMCA Huts din Zeitoun, Egipt, între octombrie 1915 şi noiembrie 1917. In noiembrie 1917 soţul meu a ajuns în prezenţa lui Dumnezeu. De atunci, multe dintre mesajele lui au fost publicate sub formă de cărţi şi urmează ca şi altele, din care au fost culese şi aceste meditaţii, să fie publicate la timpul potrivit.

O bună parte a acestor meditaţii au fost alese din mesajele rostite la Ora devoţională de la Colegiu – oră care, pentru mulţi dintre studenţi, a marcat o cotitură în viaţa lor cu Dumnezeu.

„Oamenii revin mereu şi mereu la acei câţiva care au stăpânit secretul spiritual, a căror viaţă a fost ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Aceştia aparţin religiei de demult şi în viaţa lor se văd semnele Crucii” (Robert Murray McCheyne).

Această carte a luat naştere tocmai din încredinţarea că autorul ei este unul la a cărui învăţătură oamenii se vor întoarce mereu; ea este însoţită de rugăciunea ca, zi de zi. mesajele ei să continue să aducă viaţa şi inspiraţia însufleţitoare ale Duhului Sfânt.

Biddy Chambers. 1927

Prefaţă la ediţia a doua în limba română

 Înainte de a fi plecat la Domnul, Biddy Chambers, discutând cu un prieten, a afirmat că scrierile lui Oswald Chambers prezintă atracţie numai pentru cei care iau în serios relaţia lor cu Dumnezeu. De asemenea, cărţile lui par a avea o însemnătate deosebită în perioade de criză – atât pe plan individual, cât si naţional si internaţional.

Aceste meditații zilnice, traduse în peste patruzeci de limbi, au fost selectate din prelegerile lui Oswald Chambers si aranjate sub formă de carte de către văduva lui, în prima parte a secolului trecut. Este, într-adevăr, uimitor că mesajul lor pare a fila fel de relevant şi astăzi, ca în anii când a fost rostit.

Oswald Chambers a crezut în chip absolut în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Relaţia lui cu Dumnezeu a fost de primă importanţă pentru el. Cuvintele lui ne îndeamnă să învăţăm să-L cunoaştem si să-L iubim si noi pe Dumnezeu în acelaşi fel.

Mary Hulchison

Oswald Chambers Publicaiions Association

 Cu excepţia cazurilor specificate, toate citatele biblice sunt din versiunea în limba română D. Comilescu, 1923, cu adaptarea la normele ortografice actuale.

– KJV – King James Version;

– Bucureşti 2001 – Traducerea literală nouă în limba română publicată în 2001 la Bucureşti;

– Moffat – Traducerea în limba engleză de James Moffat (1913).

 TOTUL PENTRU GLORIA LUI

OSWALD CHAMBERS

1 IANUARIE

 Să-I predăm Lui întreaga noastră fiinţă

Dorința şi nădejdea mea înflăcărate suni să nu mă simt ruşinat niciodată, ci acum, ca întotdeauna, să îi pot aduce cinste lui Cristos în persoana mea, printr-un curaj neînfricat.Filipeni 1:20. Moffat

Totul pentru glona Lui. „Dorinţa şi nădejdea mea înflăcărate sunt să nu mă simt ruşinat niciodată.” Ne vom simţi cu toţii foarte ruşinaţi dacă nu ne supunem lui Isus în punctul in care El ne-a cerut s-o facem. Pavel spune: „Hotărârea mea este de a face totul pentru gloria Lui”. A ajunge la această stare este o problemă de voinţă; nu de dezbateri şi raţionamente, ci de o predare a voinţei, o predare absolută şi irevocabilă a acesteia. Ceea ce ne opreşte să luăm această decizie este consideraţia prea mare pe care o avem faţă de noi înşine, chiar dacă o ascundem sub pretenţia că dăm importanţă altora. Dacă ne gândim cât de mult îi va costa pe alţii ascultarea noastră de chemarea lui Isus, prin aceasta îi spunem lui Dumnezeu că El nu ştie ce înseamnă ascultarea noastră. Fii liniştit: El ştie. Alungă orice altă idee şi rămâi înaintea lui Dumnezeu doar cu acest gând: „Totul pentru gloria Lui”. Sunt hotărât să fiu absolut cu totul al Lui şi numai al Lui.Hotărârea mea neclintită de a urmări sfinţenia Lui, „fie că aceas­ta înseamnă viaţă sau moarte, nu are importanţă!” (v. 21, Moffat). Pavel era hotărât să nu se lase împiedicat de nimic şi să facă exact ce voia Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să aducă o criză în viaţa noastră, pentru că nu luăm în seamă metodele mai blânde folosite faţă de noi. El ne aduce până în punctul în care ne cere să ne predăm Lui întru totul, şi noi începem să comentam; atunci El produce în viaţa noastră o criză în care trebuie să luăm o hotărâre – pro sau contra. Acel moment devine „marea răscruce” a vieţii noastre.Dacă, în vreun fel, criza a venit şi în viaţa ta, predă-ţi Lui voinţa în mod absolut şi irevocabil.TOATA LUNA AICI:TOTUL PENTRU GLORIA LUI IANUARIE

10423978_884333264917735_8285486917051857550_n

 CHARLES H. SPURGEON

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

1 IANUARIE

Dimineaţa

Au mâncat din roadele ţării Canaanului în anul acela, Iosua 5:12

Călătoriile obositoare se terminaseră pentru Israel, fiindcă ajunsese la odihna făgăduită. Nu mai erau corturi de aşezat, “nici şerpi înfocaţi, nici Amaleciţi războinici, nici pustiu arzător. Israelita ajunseseră în ţara în care curgea lapte şi miere, şi acum mâncau din roadele ţării. Poate că în anul care începe acum, iubite cititor creştin, se va întâmpla la fel cu tine sau cu mine. Perspectiva aceasta este îmbucurătoare şi, dacă ne ţinem credinţa trează, se va împlini. Să fii cu Isus în odihna făgăduită poporului lui Dumnezeu este într-adevăr o speranţă măreaţă, şi să aştepţi gloria aceasta atât de curând este o dublă binecuvântare. Necredincioşii şovăie în faţa Iordanului, care ne desparte şi acum de ţara promisă, dar să ne întemeiem nădejdea pe faptul că am înfruntat deja toate relele, şi că nici măcar moartea nu ne mai poate înfricoşa. Să alungăm orice gând de teamă şi să ne bucurăm la gândul că din anul acesta vom începe să fim „întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Mulţi vor rămâne pe pământ ca să facă lucrarea pe care Domnul le-a încredinţat-o. Dacă aceasta va fi şi partea noastră, nu există nici un motiv pentru care textul de Anul Nou să nu fie adevărat. „Noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă” (Evrei 4:3). Duhul Sfânt este garanţia moştenirii noastre. El ne dă „mai mult decât cerem”. Cei care sunt în cer sunt în siguranţă; tot astfel noi, care suntem pe pământ, suntem siguri în Christos Isus. Cei de sus şi-au învins duşmanii; noi avem şi noi victoriile noastre. Ostile cereşti se bucură împreună cu Domnul lor; privilegiul acesta ne este îngăduit şi nouă. Ei se odihnesc în dragostea Lui; noi avem pace prin EL. Ei cântă spre lauda Lui; noi avem privilegiul să-L binecuvântăm. In anul care începe vom aduna roadele acestui pământ pustiu, pe care credinţa şi speranţa îl pot transforma într-o gradină a Domnului. La început, omul mânca hrana îngerilor; de ce nu ar face-o şi acum? O, ce privilegiu să ne bucurăm în Isus şi să mâncăm din roadele ţării anul acesta!

 Seara1507958_1522731371314724_3843679266319412475_n

Ne vom veseli şi ne vom bucura de tine.

   Cântarea Cântărilor 1:4

Ne vom veseli şi ne vom bucura de tine. ” Nu vom deschide porţile noului an în note jalnice de trombon, ci în sunete dulci de harpă şi în bucuria răsunătoare a chimvalelor. „Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre” (Psalmi 95:1). Noi, cei chemaţi şi credincioşi şi aleşi, vom uita orice durere şi ne vom întemeia credinţa pe numele lui Dumnezeu. Lăsaţi-i pe ceilalţi să-şi plângă necazurile; noi, cei care avem lemnul dulce pe care să-l aruncăm în apele amare de la Mara (vezi Exod 15:23) vom lăuda cu bucurie pe Domnul. Duh prea Sfânt, Sprijinitorul nostru preţios, noi, templul în care locuieşti, nu vom înceta niciodată să slăvim şi să binecuvântăm numele lui Isus. „Ne vom” — suntem hotărâţi s-o facem. Isus trebuie să fie încoronat prin bucuria din inimile noastre. Nu ne vom dezonora Mirele jelind în prezenţa Lui. Noi suntem hirotoniţi ca soli ai cerului; să repetăm mereu imnul veşnic de slavă pe care îl vom cânta pe străzile Noului Ierusalim. „Ne vom veseli şi ne vom bucura”. Aceste cuvinte au un dublu înţeles: o îndoită fericire, binecuvântare peste binecuvântare. Există vreo limită la bucuria noastră în Domnul? Oare oamenii lui Dumnezeu L-au simţit vreodată mai aproape ca acum? Ce bucurie mai mare ar putea să aibă, chiar şi în cer? „Ne vom veseli şi ne vom bucura în tine. ” Ultimul cuvânt este sarea din mâncare, miezul nucii, sufletul textului. Ce binecuvântaţi suntem în Isus! Ce râuri de binecuvântări infinite izvorăsc din El, da, şi fiecare picătură este plină de har, prin El! De vreme ce Tu, Scumpul nostru Domn Isus, eşti partea de moştenire a poporului Tău, revarsă în anul acesta asupra noastră o asemenea bogăţie de har încât, din cea dintâi până în cea din urmă zi, să ne veselim şi să ne bucurăm în Tine. Să deschidem porţile veseliei în ianuarie, şi să le închidem cu bucurie în decembrie, prin Isus.TOATA LUNA AICI:CHARLES H.SPURGEON-Dimineata si seara-IANUARIE

10521699_10205930272406822_3033168213983754217_o

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

Prefaţă

Wim Malgo, soţul meu, alături de care am avut o căsnicie fericită timp de 43 de ani, a fost – pot să o spun cu certitudine – un slujitor devotat al lui Dum­nezeu. Din al 27-lea său an de viaţă, mai exact din prima zi după cununia noastră, până în ultima zi a vieţii sale, s-a dedicat cu totul în slujba marelui său Stăpân/Această sluji­re a cunoscut, dacă vreţi, trei etape distincte:Mai întâi, Wim a fost un evanghelist convins, având o singură pasiune: să câştige suflete pentru Mielul divin. In anii ’50 Dumnezeu i-a încredinţat o primă lucrare: emisi­unea radio din anul 1955, din care a derivat mai apoi Mi­siunea «Strigătul de la Miezul Nopţii». Pe urmă, Domnul i-a pus o a doua lucrare pe inimă, şi anume aceea de a răspândi mesajul Evangheliei păcii şi de a-i îndemna pe toţi copiii Domnului să trăiască o viaţă de credinţă aşa cum El însuşi o cere: «Fiţi sfinţi căci Eu sunt sfânt» (1 Petru 1,16). întrebarea «De ce atâţia creştini nu-şi sfinţesc umblarea cu Domnul în viaţa de zi cu zi?» l-a preocupat intens. Bazată pe vestirea mântuirii s-a cristalizat încet a treia etapă a slujirii sale, şi anume vestirea momentului glorios al re­venirii lui Isus şi tălmăcirea profeţiei biblice. El a fost unul dintre cei ce au strigat: «Domnul vine! Pregătiţi-vă!»«Urmăriţi pacea cu toţi si sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul» (Evrei 12,14).Wim Malgo a lăsat în urma sa o moştenire literar-creştină valoroasă, bogăţie din care a fost alcătuită această car­te devoţională. Vreau să subliniez că ea nu trebuie să înlocuiască Biblia, ci mai degrabă trebuie să trezească în cititor dragostea fierbinte pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi do­rinţa tot mai aprinsă de a citi şi de a studia singur Sfânta Scriptură. Meditaţiile zilnice, intenţionat nu foarte lungi, au fost redactate în urma multor rugăciuni. De asemenea, în spa­tele acestei lucrări se ascunde o muncă uriaşă. Le multumesc din inimă tuturor celor care au ajutat în vreun fel sau altul la apariţia acestei cărţi.Din partea Misiunii «Strigătul de la Miezul Nopţii» de­dicăm această carte în memoria lui Wim Malgo şi păstrăm în gând şi suflet versetul biblic: «... şi prin ea vorbeşte el în­că, măcar că este mort» (Evrei 11,4).

«… si prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.»

(Evrei 11,4)

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

 1 IANUARIE

«Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc si să vă mântuiesc.»                                                    Isaia 46,4

Cât de incert este acest an care îţi stă înainte! Nesigu­ranţa generează nelinişte şi nervozitate. Câte lucruri rele nu ţi se pot întâmpla? Vrei să fii însă sigur de veşnicie? Atunci fii gata să accepţi cele două condiţii pe care le pune Biblia. Prima este aceasta: «Dar cel ce m-ascultă va locui fară grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău» (Prov. 1,33) şi cealaltă: «Domnul dă izbândă celor fără pri­hană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie» (Prov. 2,7). Eşti ascultător doar când eşti gata să plăteşti preţul pentru a-L urma pe Domnul Isus. Eşti neprihănit în ochii lui Dumnezeu când crezi în puterea de curăţire a sângelui lui Isus şi te căieşti sincer în inima ta de păcatele tale.Poate te întrebi cu teamă: «Prin câte încercări va tre­bui să mai trec şi în acest an?» Imediat însă ce începi să ex­perimentezi puterea ocrotitoare a lui Isus în viaţa ta, toa­te ridurile îngrijorării vor dispărea. Ce a purtat El? O co­roană de spini, crucea şi păcatele lumii. Ce susţine acum? Întregul univers, chiar pe umerii Săi. Ce altceva mai poartă? Pe tine! Chiar pe tine te poartă pe braţele Lui! De ce te mai îngrijorezi?TOATA LUNA AICI:WIM MALGO-MEDITATII ZILNICE-IANUARIE

 

15918_996289093720440_2479486279249126667_n

 IZVOARE IN DESERT

366 lecturi devoționale

zilnice

L.B.  COWMAN

EDITATE  DE JAMES  REIMANN

T R A D U C E R E A

ANA SI DANIELA  DOMAINSCH I

1 Ianuarie

Țara pe care o veți stăpâni este o tara  cu munți și văi care se adapă din ploaia cerului este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul Tău și asupra căreia domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului (Deutoronom 11:11-12).

 Astăzi suntem în pragul necunoscutului. Înaintea noastră avem un an nou și vom intra în posesia lui. Cine știe de ce vom da? Ce experiențe noi ne vor ieși în cale? Ce nevoi vor mai apărea? În ciuda nesiguranței ce ne stă în față avem un mesaj care ne mângâie și ne înveselește de la Tatăl nostru ceresc de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău; și asupra căreia Domnul are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului

Domnul este sursa noastră de aprovizionare. În El sunt izvoare, fântâni și râuri care nu pot fi oprite și nu vor seca niciodată. Celor care sunt îngrijorați Tatăl ceresc le face o promisiune plină de indurare: dacă El este Sursa noastră de indurări, îndurarea nu ne va părăsi niciodată. Nicio arșița sau secetă nu pot seca râul ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu (Psalmul 46.4).

Totuși țara pe care o vom lua în stăpânire este o țară plină cu vai și cu munți. Nu este peste tot șes și peste tot vale. Dacă viața ar fi mereu liniștită și regulată, plictisitorul banal ne-ar trage în jos. Avem nevoie de văi și de munți. Munții colectează apa de ploaie pentru sute de văi roditoare. Și la fel este și cu noi! Greutățile pe care le întâmpinăm pe munți ne conduc la tronul de har și aduc ploi de binecuvântare. Da, munții, munții reci și aparent neroditori ai vieții, de care ne mirăm și ne plângem, ei aduc ploile. Câți oameni n-au pierit în valea pustiului, îngropați sub nisipul lui auriu, oameni care ar fi trăit bine pe munți? și câți n-ar fi fost uciși de frig, distruși de vânt și devastați de roadele lor, dacă n-ar fi fost munții – impetuoși, abrupți, colțuroși și atât de greu de urcat? Munții lui Dumnezeu sunt o protecție binecuvântată pentru poporul Său împotriva vrăjmașilor lor!

Nu putem vedea ce pierdere, ce necaz și ce încercări au loc. Trebuie doar să ne încredem. Tatăl vine aproape ca să ne ia de mână și să ne conducă astăzi pe drumul nostru. Va fi un An Nou bun și binecuvântat!

 El ne duce pe drumuri necunoscute;

El ne duce în sus, deși pășim cu greu,

Deși adesea leșinăm sau șovăim pe cale,

Deși furtuni și întuneric adesea acoperă ziua;

Totuși, când norii se duc,

Știm că El ne conduce mai departe.

El ne conduce prin toți anii de îngrijorări;

Dincolo de speranțele noastre deșarte, de îndoieli și de temeri,

El ne îndrumă pașii prin încâlceala labirintului

Plin de pierderi, de necazuri și de zile înnourate;

Știm că voia Lui se face;

Și El ne conduce mai departe

Nicholaus Ludwig ZinzendorfTOATA LUNA AICI:IZVOARE IN DESERT IANUARIE10847925_940304202649110_3735147998247494909_n

 

OSWALD CHAMBERS

Bătând la uşa lui Dumnezeu

        Bateţi şi vi se va deschide (Matei 7:7)

       Această colecţie de rugăciuni, deşi nu a fost destinată privirii omeneşti, va ajuta pe mulţi să-şi exprime dragostea, încrederea şi cererile înaintea lui Dumnezeu. Când ucenicii L-au văzut pe Domnul lor rugându-se, hau spus: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm” (Luca 11:1). Răspunsul Domnului a fost pentru ei toţi – şi pentru noi. Ei au cunoscut că aveau nevoie de a afla acea cale tainică spre Dumnezeu…

       In această carte mică de rugăciuni îl găsim pe unul dintre slujitorii lui Dumnezeu rugându-se. Acestea sunt câteva dintre rugăciunile pe care el le-a îndreptat către Dumnezeu, cuvintele lor fiind redate exact aşa cum le-a intenţionat el – ca în orice, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri, să aducă la cunoştinţa lui Dumnezeu cererile lui. Aceste rugăciuni ne pot învăţa multe despre simplitatea, domeniul, puterea şi stăruinţa rugăciunii născute din Duhul; nu există nici o slujire mai vrednică de atenţia noastră cea mai profundă.

 David Lambert

  1 IANUARIE

 Doamne, Te slăvesc pentru revelarea Paternităţii Tale supreme care mi se descoperă prin harul Domnului Isus Cristos. O, să pot fi copilul Tatălui din cer!

 TOATA LUNA AICI:Bu0102Tu00C2ND LA Uu015EA LUI DUMNEZEU-Oswald Chambers10406982_422689521204453_8571980677591115480_n

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

 pentru astăzi-IANUARIE  2015

 1 IANUARIE. ÎN AŞTEPTAREA NOULUI AN

„Aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui” (Evrei 10:13)

Ieri am citit versetul: „Până aici Domnul ne-a ajutat” (1 Samuel 7:12). Astăzi, citeşte acest verset: „Aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui”. Să remarcăm expresiile „până aici” şi „de acum”. Prima se referă la trecut; a doua se referă la viitor. Dacă eşti nerăbdător referitor la viitor, aminteşte-ţi de credincioşia lui Dumnezeu faţă de tine în anul care a trecut şi vei putea spune: „Din toate vorbele bune pe care le spusese … Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită: toate S-au împlinit” (Iosua 21:45). Cine în afară de Dumnezeu se poate lăuda cu un astfel de CV şi cu un trecut ca acesta? Privind în urmă, Pavel şi-a amintit de vremurile în care nu erau destui bani în visterie şi a trebuit să meargă să lucreze la facerea corturilor pentru a susţine lucrarea. Şi-a adus aminte de biciuirile, de lapidările şi trădarea suferite din partea celor în care avea încredere. Dar ascultă ce spune el despre asta: „mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta” (Faptele Apostolilor 26:22). Ieremia a simţit la fel: „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23). Fără îndoială, L-ai dezamăgit de câteva ori în anul care a trecut, dar El te-a dezamăgit vreodată? Nu, şi nici anul acesta nu te va dezamăgi, aşa că încrede-te în El. A.B. Simpson a scris: „De multe ori ne încredem unii în alţii şi ne îndoim de Dumnezeu! Credem vorbele muritorilor şi totuşi ne îndoim de Cuvântul Lui; dar, o, ce lumină şi slavă va străluci peste ale noastre vieţi, dacă mereu vom ţine minte că al Său Cuvânt rămâne în veci”.

  TOATA LUNA AICI:CUVu00C2NTUL Lui DUMNEZEU IANURIE 201567358_788742724495884_2864447317113453401_n

MANA DE DIMINEAŢĂ

 IANUARIE   1                                  

“… Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.”

 EXODUL 33:14

În  inima  lui  Moise era  o  rugăciune,  o  dorinţă  inspirată  de Dumnezeu însuşi. în spatele şi în jurul lui era tulburare şi încurcătură iar înaintea lui era necunoscutul. Poporul lui Dumnezeu era sub teribila ameninţare a consecinţelor necredincioşiei lui. şi în mijlocul unor astfel de împrejurări, din inima aceluia care a rămas credincios, a ieşit un suspin auzit numai de Dumnezeu:“… Arată-mi căile Tale” (vs. 13) şi “Arată-mi slava Ta!”. Şi Domnul i-a răspuns: “… Eu însumi voi merge înaintea ta şi-ţi voi da odihnă”.

Dumnezeu aude astfel de rugăciuni şi vrea să le asculte. Pentru copilul Său, căile Sale sunt pregătite, trasate mai dinainte, deşi în înţelepciunea Lui le descopere una câte una; căci El vrea ca viaţa credincioşilor Lui ascultători să fie condusă de principiul credinţei. Să nu ne mirăm că El ne lasă în neştiinţă în ce priveşte forma pe care o vor lua căile Sale cu privire la noi. Ne este deajuns să ştim că El însuşi va merge înaintea noastră, deschizând drumul. A ne încredinţa căile în mâna Domnului înseamnă a-L slăvi.Dacă ascultăm şi îl urmăm pas cu pas, îi facem bucurie, căci Lui îi este preţioasă credinţa noastră încercată care este mai scumpă decât aurul care piere. El vrea ca astăzi când nu-L vedem, credinţa noastră să-I aducă cinste şi laudă. Dacă El ne cere credinţă, El o însoţeşte cu darul păcii, la care se adaugă nădejdea  care nu înşeală, făcând să strălucească în inimile noastre ca o lumină crescândă.Ne trebuie ceva mai mult decât Prezenta Lui? Ea înţelege absolut tot. Ea este avangarda noastră şi ariergarda noastră. Ea ne asigură direcţia şi protecţia. Ea este înţelepciunea şi pacea noastră. Această Prezenţă slăvită ne este asigurată prin Duhul Sfânt; în mijlocul agitaţiei şi a furtunei, ea ne dă odihnă şi face ca viaţa noastră să fie roditoare şi biruitoare în încercări. Ea ne face să creştem în cunoştinţa lui Dumnezeu şi să ajungem la statura desăvârşită a Domnului Hristos. şi în plus, prin îmbrăcarea noastră cu această Prezenţă divină, viaţă noastră atrage sufletele la El. Să începem anul cu această PREZENTĂ si s-o menţinem zi de zi.

  TOATA LUNA AICI:MANA DE DIMINEATA- IANUARIE984233_837066393022105_3030200846195061222_n

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 Ianuarie

CEA DINTÂI FĂGĂDUINŢĂ A BIBLIEI

Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.                                              Geneza 3.15

Aşa este prima făgăduinţă făcută omului căzut. Ea conţine întreaga Evanghelie şi arată miezul legământului harului. O vedem împlinită într-o mare măsură; sămânţa femeii a fost rănită la călcâi în persoana lui Isus Cristos, şi ce groaznică zdrobire va fi zdrobirea finală a capului şarpelui! Această profeţie a fost împlinită întâi când Isus a purtat păcatul omenirii, a biruit moartea şi a învins puterea Satanei; ea va fi pe deplin şi definitiv împlinită la cea de a doua venire a Domnului şi în ziua judecăţii de la sfârşit.

Dar, de altfel, acest lucru se împlineşte pentru fiecare din noi în parte: răniţi la călcâi, de chinurile pe care ni le pricinuiesc puterile răutăţii în toate zilele, suferinţe pe care totdeauna putem să le biruim în Cristos, care a pus piciorul pe capul şarpelui. În tot timpul acestui an, vom avea de învăţat cea dintâi parte a acestei făgăduinţe, experimentând-o prin ispitele Diavolului şi a loviturilor celor nelegiuiţi care sunt sămânţa lui. Ei ne vor putea răni în aşa fel încât să ne facă să şchiopătăm de durerea de la călcâi; dar să reflectăm bine la cea de a doua parte a textului şi să nu ne îngrozim. Prin credinţă să ne bucurăm că vom şi domni împreună cu Cristos, sămânţa femeii.

  TOATA LUNA AICI:TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- IANUARIE10842115_837066603022084_2110463191423177313_o

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Ce este si cum se foloseşte

„PÎINEA CEA DE TOATE ZILELE”

Domnul nostru Isus Hristos ne-a învăţat să ne rugăm lui Dum-
nezeu aşa: „Pîinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi”. Dar tot Domnul Isus a spus că „omul nu trăieşte numai cu pîine, ci şi cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu”. Adică, omului, ca să trăiască cu adevărat, nu-i trebuie numai pîinea fizică, ci-i este necesară şi hrana spirituală. Şi hrana spirituală este
Cuvîntul lui Dumnezeu, scris pentru noi în Sfînta Scriptură.Aşa cum trupului nostru îi este necesară hrana în fiecare zi, aşa
trebuie să ne alimentăm şi spiritul în fiecare zi. Unii credincioşi fac lucrul acesta citind regulat, zilnic, Sfînta Scriptură, fie la rînd, din Geneza pînă în Apocalipsa, fie deschizînd Biblia şi citind unde se nimereşte (deşi metoda aceasta nu este recomandabilă).Ei meditează apoi la ceea ce au citit şi apoi se roagă şi aplică în viaţa lor ce au citit.Alţii au nevoie de călăuzire şi explicare a Cuvântului lui Dumnezeu.Pentru aceştia se produc cărţi ajutătoare pentru citirea Bibliei, aşa cum este cartea de faţă, care combină citirea zilnică a unui pasaj din Biblie cu cîteva gînduri pe marginea acelui pasaj, care să ne ajute să-1 aplicăm în viaţa noastră şi ne ajută să ne rugăm lui Dumnezeu.Această carte se poate folosi individual sau cu toată familia. Este de un extraordinar folos în formarea unei familii bune să se introducă regula ca, fie la micul dejun, fie la masa de amiază, fie la cină, de obicei după ce toată lumea termină de mîncat, să se ia Biblia şi această carte, să se deschidă această carte la data respectivă, să se vadă textul din Biblie indicat, să se citească din Biblie acest text, apoi să se citească din această carte pagina explicativă. Citirea o face tata sau mama. Uneori se poate da şi unui copil mai mare să citească.Apoi tata poate adăuga cîteva gînduri ale sale şi încheie cu rugăciune, în care să aplice la viaţa familiei cele citite în Biblie şi în cartea de meditaţii.O asemenea practică regulată va aduce mari binecuvântări în viaţa fiecărui membru al familiei. Aceste lecturi se vor imprima în minţile copiilor şi vor rămîne în fiinţa lor toată viaţa.acă această carte ajunge în mîinile cuiva care nu şi-a predat încă propria lui viaţă lui Dumnezeu, la sfirşitul cărţii găseşte o îndrumare despre calea mîntuirii. începe citind „Scurtă prezentare a Evangheliei” şi fă ce scrie acolo. Numai după aceea îţi va fi de folos citirea zilnică a Bibliei şi a cărţii acesteia.Cartea aceasta vă cheamă zilnic la masa lui Dumnezeu, şi noi vă spunem: „Poftă bună”.

Dunnezeu să vă binecuvinteze!

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 Învăţăturile Tale sînt minunate: de aceea le

păzeşte sufletul meu. Descoperirea cuvintelor

Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

Psalmul 119:129, 130

 1 ianuarie                          

Text: 1 Timotei 4:11-16     

CITEŞTE BIBLIA ÎNTR-UN SINGUR AN

Pînă voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare fi la

învăţătura pe care o dai altora.               1 Timotei 4:13

 Într-o zi am vizitat pe un bătrîn de 92 de ani ce trăia într-o casă

de pensionari. L-am găsit îmbrăcat în cel mai bun costum, stînd
pe pat şi citind Biblia. După ce am intrat, a continuat să citească
fără a întoarce capul, ca şi cum n-ar fi fost nimeni de faţă. După
cîteva clipe, am spus: „Cartea ce-o citeşti este o carte bună.” „Cea
mai bună”, a răspuns el. Apoi, recunoscîndu-mi vocea, a lăsat
Biblia în jos şi mi-a spus: „Frate Pavel, o citesc acum a paisprezecea
oară, şi e mai bună ca oricînd!”Martin Luther a spus: „De cîţiva ani citesc Biblia în întregime de două ori în 12 luni. Este ca un copac uriaş, fiecare cuvînt al ei este o ramură puternică. Am scuturat fiecare din aceste ramuri, atît de dornic am fost să văd ce poartă în ele şi ce îmi vor dărui. Niciodată scuturatul lor nu m-a dezamăgit.”Cînd citim Cuvîntul lui Dumnezeu cu dorinţa şi nesaţul celor doi oameni, vom experimenta şi noi aceleaşi măreţe rezultate. Vom petrece ore minunate meditînd la această hrană săţioasă pentru suflet. Eforturile vor fi răsplătite în timp ce Duhul Sfînt va face ca acest Cuvînt sâ devină o parte din noi – întărindu-ne fiinţa interioară.Pentru a vă ajuta să începeţi, am inclus în „Pîinea noastră cea de toate zilele” o programare pentru citirea Bibliei într-un an de zile.De ce să nu începeţi chiar acum citirea Cărţii Cărţilor într-un singur an. Acest lucru va face din tine un creştin mai matur. Şi, la fel ca şi prietenul meu, vei descoperi că „este mai bună ca oricînd.”-P.R.V.

Biblia-i bogată, sjîntă visterie
Şi-alături de comoara de cuvinte
Scot zilnic bogăţii nepieritoare
Pentru suflet, inimă şi minte.  -Anonim

O Biblie uzată de mult citit
este semnul unui suflet bine hrănit. 
TOATA LUNA AICI:Pu00C2INEA CEA DE TOATE ZILELE -IANUARIE10849916_1525034234417771_2517759390321597245_n

 SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

 Volumul II

De la Judecători la Estera

Jean Koechlin

 1 Ianuarie

Judecători 1.1-15

 Există o mare diferenţă între cartea Iosua şi cea a Judecătorilor. Cea dintâi îl înfăţişează pe Israel luând victorios în stăpânire ţara Canaan. Cea de-a doua ne va oferi o descriere a poporului locuind în moştenirea lui. Deşi la prima vedere cartea Judecători pare să abordeze acelaşi subiect, chiar de la începutul ei există semne sigure care indică faptul că nu ne mai aflăm în zilele lui Iosua: chiar dacă Iuda acţionează cu zel împotriva canaaniţilor, el pare să conteze mai puţin pe Domnul decât pe fratele său Simeon. Apoi împăratul vrăjmaş, lăsat în viaţă, este tratat într-un mod barbar.Pagina glorioasă este întoarsă; vom asista la declin.Aceasta este ceea ce s-a produs şi în Adunarea răspunzătoare. Puterea şi, în mare măsură, binecu­vântarea colectivă au dispărut astăzi. Însă Dumnezeu nu S-a schimbat. Puterea Lui se găseşte întotdeauna la dispoziţia credinţei individuale. Otniel, luând în stăpânire Debirul, ne stă ca exemplu. Binecuvântarea este de asemenea la îndemâna noastră (1 Petru 3.9 sf.). Este suficient să o cerem, aşa cum a făcut Acsa (v. 15). Ea vine prin Duhul lui Dumnezeu care, asemenea „pâraielor de apă” promise în Deuteronom 8.7, ne împrospătează ufletele prin Cuvântul lui Dumnezeu. Să cerem această binecuvântare Tatălui nostru, la începutul acestui an.TOATA LUNA AICI:SCRIPTURILE IN FICARE ZI-vol.2-IANUARIE

 

10676277_1521847231403138_175421769691155486_n

DOMNUL ESTE APROAPE GVB

Joi, 1 Ianuarie 2015

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi folositoare pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie împlinit, deplin pregătit pentru orice lucrare bună.2 Timotei 3.16,17

Această Carte prezintă gândul lui Dumnezeu, starea omului, calea către mântuire, pierzarea celor păcătoşi şi fericirea celor credincioşi. Doctrinele ei sunt sfinte, instrucţiunile ei sunt obligatorii, întâmplările din ea sunt adevărate, iar hotărârile ei sunt de neschimbat. Citeşte-o pentru a deveni înţelept, crede-o pentru a fi în siguranţă şi pune-o în aplicare pentru a avea o viaţă de sfinţenie!

Ea conţine lumină pentru a te călăuzi, hrană pentru a te susţine şi mângâiere pentru a te înviora. Ea este harta călătorului, toiagul pelerinului, compasul navigatorului, sabia soldatului şi Cartea de căpătâi a creştinului.

În ea vedem deschis cerul, dar şi porţile iadului. Hristos este Subiectul ei, iar gloria lui Dumnezeu este ţelul ei. Ea ar trebui să ne umple memoria, să ne guverneze inima şi să ne călăuzească picioarele.

Citeşte-o în linişte, frecvent şi cu rugăciune. Biblia este o mină de bogăţii, un paradis al gloriei şi un fluviu al bucuriei. Ea ne este dată pentru tot parcursul vieţii, ea va fi deschisă la judecată şi tot ea va rămâne în amintire pentru totdeauna. Ea implică cea mai înaltă responsabilitate, ea va răsplăti cea mai truditoare lucrare şi tot ea îi va condamna pe toţi cei care i-au luat în derâdere conţinutul sacru.

„Doamne, Cuvântul Tău este întărit în ceruri pentru totdeauna“ (Psalmul 119.89).

În zori de zi când mă trezesc,

Smerit m-aplec sub cruce,

Că-n toată lumea nu găsesc

Un scut mai bun şi dulce.

TOATA LUNA AICI:DOMNUL ESTE APROAPE GBV- IANUARIE 2015

10847240_10205951628420709_6456145581420591400_o

SĂMÂNŢA BUNĂ

Joi    1       Ianuarie

 „ …Iată, Eu fac toate lucrurile noi…“                                   Apocalipsa 21.5

Un an nou – un început nou (1)

    Vă mai amintiţi de anii de şcoală? Cât de frumos era când începeai un caiet nou! În sfârşit, caietul vechi era plin şi puteai uita de greşelile, de paginile mâzgălite şi să scrii cu cele mai bune intenţii într-un caiet nou cu pagini albe.

   În viaţa profesională este tot aşa: cine nu se înţelege cu şeful sau cu colegii, îşi dă demisia şi încearcă altundeva.

   În timpul vieţii noastre sunt posibile anumite începuturi noi; dar viaţa însăşi nu mai putem să o începem. Orice secundă trecută, orice zi trăită, orice an scurs înseamnă o parte din existenţa care a trecut definitiv. Ce s-a întâmplat în acest timp rămâne definitiv.

   Unii pot uita experienţele negative. Dar multora li se pare viaţa sigilată. Ei sunt apăsaţi de gânduri dezolante că nu există niciun început nou. Este de înţeles că încearcă cu toate mijloacele să se sustragă realităţii: prin muncă sau plăceri, alcool sau alte droguri, lume virtuală sau chiar sinucidere.

   Dumnezeu cunoaşte această problemă a oamenilor. De aceea îi invită pe toţi: Veniţi la Mine aşa cum sunteţi! Eu vreau să vă dăruiesc o viaţă nouă, veşnică!

TOATA LUNA AICI:Su0102Mu00C2Nu0162A BUNu0102 IANUARIE 2015

1536421_989378584411491_2042070525877217825_n

Read Full Post »

10805593_755431754506399_4028516016922208000_n (1)Creation and the New Year

 1457660_687361614621368_959546287_n

“In the beginning God created the heaven and the earth.” (Genesis 1:1)

It is appropriate for Christians to begin the New Year by referring back to the beginning of the very first year. The first verse of God’s Word is also its most important verse, since it is the foundation on which everything else is built. Even God’s great work of salvation is irrelevant and futile without His prior work of creation, for only the Creator of all things could ever become the Savior of all things.10888564_751269284922646_6825617842839580224_n

If a person really believes Genesis 1:1, he or she should have no difficulty believing anything else inthe Bible. The very first object of saving faith (Hebrews 10:39) is the fact of special creation by the word of God (Hebrews 11:3).

The verse is comprehensive and scientific, viewing space (“the heavens”) and matter (“the earth”) as functioning in a framework of time (“in the beginning”). This space/matter/time “continuum” (as scientists call it) has not existed eternally, nor is it still being created, both of which heresies are standard beliefs of all forms of evolutionary pantheism (including most of the world’s religions and philosophies, ancient or modern). It was created—and even completed in the past.

This foundation of all foundations is, clearly, the only sure foundation upon which one should build a life, or an organization, or anything. A firm renewal of one’s commitment to special creation, as literally recorded by divine revelation in the inerrant Word of God, is thus the proper way to begin a New Year, or a new home, or a new career, or a new family, or any phase of a Christian life. This is the time to confess and forsake all doubts and trust God’s Word! In the beginning of the first year, God created all things. At the beginning of this year, we should resolve to believe and obey all things in His Word. HMM

http://www.icr.org/article/8421

pixleyes-com-swans

Read Full Post »

10911216_426543760835333_3936956035973830489_oLa cumpăna-ntre ani…

În rugăciunea mea de azi, vreau Numele să Îți slăvesc,
Eşti Salvatorul meu, Isus şi pentru-aceasta-Ți mulțumesc,
Te laud pentru jertfa Ta şi pentru planul de salvare,
Domn şi-mpărat, Emanuel, eu mă supun poruncii Tale!
Prieten bun, Tu m-ai făcut moştenitor a celor sfinte,
Prin Tine-s fiu de Dumnezeu şi pot să-Ți spun cu drag, Părinte,
Neprihănirea mea Tu eşti, prin sângele vărsat pe cruce,
Cu rugăciunea împletesc, dorul ce-n slavă mă conduce.

 

Tu îmi eşti sursă, mă-ngrijeşti, prin Tine am azi plinătate,
Îmi vindeci trupul, duhul meu şi sufletu-mi îl faci cetate,
Vreau sentimentele şi mintea şi tot ce sunt ca om, să fie,
În slujba Ta, preasfinte Tată, ici pe pământ şi-n veşnicie.
Păstor preabun, Sfătuitor, Tu îmi eşti pace şi lumină,
Îmi dai victorie când mi-e greu, mă curățeşti de orice vină,
Vină Împărăția Ta şi voia Ta să faci în toate,
Precum în cer şi pe pământ, căci Tu eşti Dumnezeu ce poate.

Arată-mi locul pregătit în viața mea, pentru slujire,
Să pot să Te înalț Isus, cu bucurie şi iubire,
Purtarea mea, vorbirea, gândul, spre slava Ta s-aducă rodul,
În Adunare şi-n afară, să Te cunoască tot norodul.
Conducătorii Casei Tale să fie plini de Duhul Sfânt,
Să pui în ei înțelepciune, cu har să spună din Cuvânt,
Dă-le tărie în lucrare, protecție şi călăuzire
Şi sănătate ca să poată îndeplini a lor slujire.

 

Binecuvântă Tu poporul acum la cumpăna-ntre ani,
Cu tot ce ştii că e nevoie, sfințenie, sănătate, bani,
Fereşte-ne de bârfă Doamne, gâlceavă, pismă, clevetire,
C-un duh statornic ne-nnoieşte, smerenie, pace şi iubire.
Pe toți acei incluşi în planul măreț, perfect, de mântuire,
Binecuvântă-i să-nțeleagă, să Te accepte, cu grăbire,
Căci tot ce-i efemer se trece şi ce-i trecut n-o să mai vie,
Dar cine-i ancorat în Domnul, va dăinui o veşnicie.

 

Aşează-Ți mâna peste țară, peste conducători, Mesia,
Să cârmuiască cu iubire şi-nțelepciune, România,
Poporul ce-i creştin de nume, cu-adevărat să Te cunoască
Şi-n Adevăr, cu-ncredințare, în dragoste mereu să crească.
Lumea întreagă să aleagă, să îşi dorească-mpărăția,
În care Împărat e Domnul Isus Cristos. Primind solia,
Orice-nnoire, ani, decenii, sub flamura Iubirii Sfinte,
Va propăşi căci mare-i harul şi-oblăduirea de Părinte!

 

La brâu ne pune adevărul, cu-armura Duhului ne-mbracă,
Iar platoşa neprihănirii şi evanghelia păcii facă,
Ca sabia Duhului şi brâul ce adevăru-nfățişează,
S-aşeze coiful mântuirii peste o conştiință trează.
Cu rugăciuni de mulțumire, cu duhul plin de Duhul Sfânt,
Să ne-nchinăm în orice vreme cât mai trăim pe-acest pământ,
Să ne dorim cu-ardoare cerul şi mântuirea căci Cristos,
Cu dragoste binecuvântă când se căieşte-un păcătos.

 

În rugăciunea noastră azi, vrem Numele să Îți slăvim,
Eşti Salvatorul nostru drag şi pentru-aceasta-Ți mulțumim,
Te lăudăm pentru jertfire şi pentru planul de salvare,
Domn şi-mpărat, Emanuel, noi ne supunem voii Tale!
La umbra aripilor Tale găsi-vom adăpost mereu,
Căci Tu trimiți oştiri de îngeri ca să ne apere la greu,
Numele Tău chemăm Isus, Tu ne răspunzi căci ne iubeşti,
Ne saturi cu o viață lungă, căci mântuirea ne-o doreşti!

31/12/2014, Deva-

LUCICA BOLTASU10881700_835140649879754_6186610082042393720_ncumpana (1)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: