Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2017

 

Read Full Post »

Din grădina Învierii

4:19 / 4:26

 O ce valuri de indurare Speranta

Read Full Post »

 

Read Full Post »

Three crosses on a hill

April 16, 2017

The Resurrection and the Believer

“And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.” (Colossians 1:18)

 The resurrection of Christ is no less crucial to the gospel than the death of Christ. If He did not rise from the dead, then we who believe in Him “are of all men most miserable” (1 Corinthians 15:19).

 Christ’s resurrection assures us, first of all, of our justification. Speaking of Abraham’s faith and the imputation of God’s righteousness to him, Paul writes, “For us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead; who was delivered for our offences, and was raised again for our justification” (Romans 4:24-25).

 God imparts to us the power to serve Him effectively through the resurrection, “that [we] may know . . . what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead” (Ephesians 1:18-20). As the passage continues, Paul declares that through the resurrection Christ is now “the head over all things to the church, which is His body” (vv. 22-23 and also in our text).

 In His resurrected and glorified state, Christ continues His ministry to us. “Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens. . . . Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need” (Hebrews 4:14, 16).

 Finally, Christ’s resurrection assures us that we too will one day be resurrected, if we should die before He returns. “He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus” (2 Corinthians 4:14). JDM

 http://www.icr.org/article/9885

 

Read Full Post »

Sâmbăta spaimelor

Era prima zi după crucificarea profetului din Nazaret. Era sâmbătă, o zi ce trebuia să confere odihnă și repaos, dar  în schimb a indus spaime în cei ce participaseră la drama crucificării. Nu doar cei ce L-au urât pe Isus au fost cuprinși de spaime, ci și cei care L-au iubit. Crucificarea lui Isus a însemnat înspăimântarea ucenicilor Săi, deși Domnul le spusese să aibă credință în El și să nu accepte tulburarea inimii (Ioan 14:1). Frica lor se datora mai multor cauze ce aveau de-a face cu necredința în înviere. Nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Existau motive să se teamă că ceea ce survenise era doar începutul catastrofelor. Nu mai aveau nici o nădejde și nici o încredere cu privire la viitor. Speranța lor fusese înmormântată odată cu Învățătorul lor prețuit. Prevedeau că vor fi ținta atacurilor marilor preoți, atacuri pe care le așteptau în orice moment. Ușile locului unde erau adunați le țineau încuiate de frică. Spaima ucenicilor se manifesta în ciuda faptului că Isus le-a spus că va învia a treia zi. Necredința în înviere produce frică.

Nici dușmanii lui Isus nu se puteau bucura de odihna sabatului. În timp ce ucenicii aveau spaime din pricina convingerii că moartea lui Isus a pus capăt activității Lui, marii preoți, dimpotrivă, aveau spaime deoarece îi muncea ideea că moartea lui Isus nu pusese capăt activității Acestuia. Spaime de care nu puteau scăpa. Celebrarea lor în vinerea patimilor a fost de scurtă durată, căci și-au adus aminte de niște vorbe ale lui Isus a căror rememorare le-a produs panică. Și-au amintit că Isus îi provocase să îl dea morții prevenindu-i însă că a treia zi va învia. Și deși era ziua Paștelor pentru marii preoți, și deși, conform Legii, nu se cuvenea să facă nimic în sabat, mai ales că era unul mare (Paștele lor căzuse tocmai în ziua de sâmbătă anul acela), ei se încolonează spre reședința lui Pilat pentru a cere cooperarea acestuia în oprirea împlinirii profeției învierii. Sigilarea mormântului și plasarea unei gărzi în fața pietrei imense ce închidea mormântul nu au putut însă risipi spaimele marilor preoți. Ziua întreagă a fost sfâșietoare deoarece îi zgândărea gândul posibilității învierii lui Isus. Pentru cei ce nu cred în divinitatea lui Isus gândul învierii produce spaime. În timp ce spaimele ucenicilor urmau să fie de scurtă durată și să se elimine cu totul peste o zi făcând loc credinței în înviere, spaimele marilor preoți urmau să crească, tocmai pentru că erau în revoltă față de Cel ce pretindea divinitatea prin înviere. „Cei răi n-au pace, ci sunt ca marea învolburată…”

Învierea lui Isus produce fie o mare bucurie, fie o mare înspăimântare, deoarece chezășluiește adevărul a tot ceea ce El a spus și pretins. Celor ce cred în El le-a promis desfătarea veșnică la venirea lui în slavă, pe când celor ce nu vor să audă de El le-a garantat că vor avea parte de judecata lui dreaptă și de condamnare. Minunăția istoriei de după Isus constă în faptul că mulți au trecut de la spaime la bucurie,  demonstrând abandonarea revoltei și necredinței prin proclamarea Celui înviat ca Domn și Mântuitor al vieții lor.

Reposted from http://radoinicolae.blogspot.com/2017/04/sambata-spaimelor.html

Read Full Post »

It’s Friday… But Sunday’s  Coming!

No matter what you are facing… Sunday’s Coming

Jesus crucifixion is one of betrayal. Denial. Cowardice. Envy. Hate. Brutality. Suffering. Despair. Defeat. Death.

Yet, Christians celebrate the cross because the story does not end on that fateful Friday. It does not end at the cross. The irony of the cross was the very instrument Jesus’ enemies used to defeat Him became His greatest victory. Little did they know when Friday ended what would happen on Sunday to change the course of the world’s history.

And so in the spirit of this theme, I want to share a part of that famous sermon by Lockridge. As you read this, just remember that regardless of what today brings. Regardless of today’s problems. Challenges. Or defeats. Just remember that Sunday’s coming! And that you will enjoy the privilege of celebrating the resurrection of Jesus. Communing with Him and fellow saints. And beginning a new week with renewed vision, vigor and vitality.

I know it’s Friday. But thanks be to God that Sunday’s coming!

It’s Friday. Jesus is praying. Peter’s a sleeping.
Judas is betraying. But Sunday’s comin’.

It’s Friday. Pilate’s struggling. The council is conspiring.
The crowd is vilifying. They don’t even know that Sunday’s comin’.

It’s Friday. The disciples are running Like sheep without a shepherd.
Mary’s crying. Peter is denying. But they don’t know that Sunday’s a comin’.

It’s Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet.
They crown him with thorns. But they don’t know that Sunday’s comin’.

It’s Friday. See Jesus walking to Calvary.
His blood dripping. His body stumbling. And his spirit’s burdened.
But you see, it’s only Friday. Sunday’s comin’.

It’s Friday. The world’s winning. People are sinning. And evil’s grinning.

It’s Friday. The soldiers nail my Savior’s hands to the cross.
They nail my Savior’s feet to the cross.
And then they raise him up Next to criminals.

It’s Friday. But let me tell you something, Sunday’s comin’.

It’s Friday. The disciples are questioning. What has happened to their King.
And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved.
But they don’t know It’s only Friday. Sunday’s comin’.

It’s Friday. He’s hanging on the cross. Feeling forsaken by his Father.
Left alone and dying. Can nobody save him?
Ooooh It’s Friday. But Sunday’s comin’.

It’s Friday. The earth trembles. The sky grows dark.
My King yields his spirit.

It’s Friday. Hope is lost. Death has won.
Sin has conquered
and Satan’s just a laughin’.

It’s Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard.
And a rock is rolled into place. But it’s Friday.
It is only Friday. Sunday is a comin’!

–Ken Weliever, The Preacherman

–The voice for Sunday’s Comin’ is Pastor John L. Jefferson.

–The video was purchased from http://www.ignitermedia.com.

Are you ready? Are you ready?
The Good News is, it’s Friday, but... SUNDAY’S COMING!

No matter what you are facing… Sunday’s a Coming!
I’m glad that I am connected to the Lord!

It is Good Friday and Easter Sunday is coming!

Read Full Post »

Vinerea patimilor

Ultimele cuvinte ale oamenilor sunt relevante. Ale lui Isus sunt mai mult decât relevante, sunt revelatoare. Pe cruce Isus a rostit șapte cuvinte ce au fost înregistrate de evangheliști, cuvinte cari se cuvine să fie auzite de toți oamenii.


Tată iartă-i, căci nu știu ce fac!

Măreția lui Mesia este surprinsă de Isaia în observația că s-a rugat pentru cei vinovați. Ce arată această rugăciune scurtă? 1. Că Isus a fost conștient de misiunea Sa. 2. Că nu există păcat care nu poate fi iertat. 3. Că Isus era conștient de cea mai mare trebuință a noastră. 4. Că prin rugăciune putem înfăptui lucruri și atunci când mâinile și picioarele nu ne mai sunt de nici un ajutor.

Astăzi vei fi cu Mine-n rai!

Isus manifestă prerogativele Sale de mântuitor pentru cei care cred în El și în jertfa Sa. 1. El oferă mântuirea. 2. El o oferă în dar. 3. O oferă într-un moment. 4. O oferă dând certitudine și siguranță. 5. O oferă întrecând toate așteptările noastre.

A zis mamei sale: „Femeie, iată fiul tău!” și ucenicului: Iată mama ta!

Vedem pe omul perfect că își onorează părinții. El ne cere să ne tratăm unii pe alții ca membri ai aceleiași familii. O numește pe Maria: „Femeie” și nu „Mamă” ca să ne arate că ea nu este răscumpărătoarea noastră, ci o ființă răscumpărată în același fel ca noi.

Eli, Eli, lama sabactani

Strigătul tradus cu Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? reprezintă culmea suferințelor lui Isus pentru păcatele noastre. Fiul suferă plata păcatelor fiind despărțit de Dumnezeu! Despărțirea de Dumnezeu nu a fost o impresie, ci o realitate cerută de plata păcatului.

Mi-e sete!

Ne arată natura umană a Mântuitorului. Ne demonstrează intensitatea suferințelor lui. Ne comunică faptul că Fiul suferea mânia lui Dumnezeu. Ne amintește de grija lui de a împlini Scripturile chiar și atunci când era în chinul morții.

S-a isprăvit! (în sensul de terminare și perfecționare)

S-a sfârșit suferința în trup a Mântuitorului. Păcatul a fost ispășit. Opera mântuirii a fost dusă la perfecțiune. Victoria a fost câștigată.

Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!

Isus știe că nu mâinile păcătoșilor au decizia și autoritatea finală, ci mâinile lui Dumnezeu. El își dă viața de bună voie. Își exprimă totala dependență de Dumnezeu. Ne arată locul unde trebuie să ne plasăm pentru a fi în securitate.

Reposted from Radoi Nicolae on http://radoinicolae.blogspot.com/2017/04/vinerea-patimilor.html

FRIDAY, APRIL 14, 2017

Read Full Post »

FORGIVING OTHERS

“Father, forgive them; for they do not know what they are doing.”
– Luke 23:34

AS JESUS FORGAVE OTHERS (INCLUDING US), WE SHOULD EXTEND FORGIVENESS TO THOSE WHO WRONG US.

Jesus had a forgiving heart right up to the end, even after He had experienced a lifetime of mankind’s worst treatment. He came down to a world He had created, but that world rebuffed Him. Its inhabitants’ eyes were blinded by sin, and they could not see any beauty in Jesus. Almost immediately after His humble birth in a stable, King Herod sought to have Him killed (Matt. 2:13, 16-18). And the Jewish leaders on various occasions contested Christ’s teachings and looked for opportunities to seize Him and kill Him.

The cross was just the culmination of a lifetime of persecution against Jesus. Jesus’ death by crucifixion was one of the most humiliating, painful forms of execution the world has ever known. From a human perspective, we would have expected Him to plead with God the Father for mercy or to be enraged at God and denounce Him for allowing Him to be crucified. If we had written the original script for Jesus’ crucifixion scene, we probably would have had Him screaming threats of retaliation at His killers. But our Savior did none of those things. Instead, He asked His Father to forgive His enemies.

The Lord Jesus prayed for the most important need His executioners would ever have. They would never be able to enter the presence of a holy God if their sins were not forgiven. Christ was concerned that His opponents, who were ignorantly putting Him to death, have an opportunity to be forgiven rather than endure God’s vengeance.

Such an attitude of love and mercy should also be ours. We, unlike Jesus, are sinners ourselves who need constant forgiveness. Therefore, when we are wronged, our primary concern ought to be that God would forgive the one who has sinned against us. An excellent model of this attitude is Stephen, who prayed as he was being stoned to death, “Lord, do not hold this sin against them!” (Acts 7:60). He followed Christ’s own example of love and forgiveness, and so should we.

Suggestions for Prayer:
Pray that you may have a more consistently forgiving attitude toward others who wrong or offend you.

For Further Study:
Read Matthew 18:21-35. What is implied in Jesus’ figurative expression “seventy times seven” (v. 22) regarding forgiving others? Ultimately, how much does it matter that we maintain a forgiving attitude (vv. 32-35)?

http://www.gty.org/resources/devotionals/strength-for-today

 

Read Full Post »

>

VERSE 1:
Down the Vía Dolorosa in Jerusalem that day
The soldiers tried to clear the narrow street
But the crowd pressed in to see
The Man condemned to die on Calvary

VERSE 2:
He was bleeding from a beating, there were stripes upon His back
And He wore a crown of thorns upon His head
And He bore with every step
The scorn of those who cried out for His death

CHORUS:
Down the Vía Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of
His love for you and me.
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

VERSE 1 (Spanish):
Por la Vía Dolorosa, triste día en Jerusalén
Los soldados le abrían paso a Jesús.
Más la gente se acercaba,
Para ver al que llevaba aquella cruz.

CHORUS (Spanish):
Por la Vía Dolorosa, que es la via del dolor
Como oveja vino Cristo, Rey y Señor,
Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí.
Por la Vía Dolorosa al Calvario y a morir.

BRIDGE:
The blood that would cleanse the souls of all men
Made its way through the heart of Jerusalem.

CHORUS:
Down the Vía Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King
But He chose to walk that road out of His love for you and me
Down the Vía Dolorosa, all the way to Calvary.

Jos în Via Dolorosa, Ierusalime uitatPe stradutele inguste cu soldati Multimea se uita ca sa vada  Pe Isus Cel condamnat. Sangerand de lovituri Urca dealul Golgotei  Iar pe frunte spinii crustra slava-adanc Pas cu pas Isus zdrobea  Dispretul celor ce L-au rastignit.R: Jos in Via Dolorosa, Drumul greu de suferinti, Ca un Miel dus la junghiere, a patimit Alagand acest destin din dragoste pentru min’ si tin’ Jos în Via Dolorosa drumul greu de suferinti. 2. Inspre drumul de durere  Stau privind ades si eu  Cum Isus sub crucea grea  E-n locul meu. El a fost crucificat  Si-n palma Sa iertarea ne-a sapat. C: Si Sangele ce-a curs  Spaland pacatul meu Imi pregateste loc  In noul Ierusalim.

 

Read Full Post »

VESTEA BUNA-ON LINE RADIO

#SăptămânaMare

Săptămâna patimilor lui Hristos este săptămâna care a schimbat istoria și poate schimba viața ta! Să ne amintim împreună ce s-a întâmplat în săptămâna mare!

Ziua 1 #duminicafloriilor

Domnul Isus intră triumfător în Ierusalim, în împlinirea profeției din Zaharia. Mulțimea și copiii strigă Osana, spre nemulțumirea fariseilor care doresc ca Domnul Isus să-i facă să tacă. Dar El primește laudele lor, fiindcă sosise ceasul să meargă la cruce. Apoi petrece noaptea în Betania.

Ziua 2 #luni

Domnul Isus pleacă din Betania. În drum spre Ierusalim, blestemă smochinul neroditor și plânge pentru cetate. Acolo, curăță Templul pentru a doua oară. Spre seară, părăsește cetatea și petrece noaptea tot în Betania.

Ziua 3 #marți

Domnul Isus pleacă din Betania. În drum spre Ierusalim, găsește smochinul uscat și le vorbește ucenicilor despre credință. La Templu, răspunde la întrebări, rostește pilde, îi confruntă pe împotrivitori, pronunță ”vaietele” și o laudă pe văduva săracă. Este ultima confruntare publică și Domnul Isus este respins de evrei. Părăsește din nou Ierusalimul și în drum spre Betania, are loc marele discurs despre vremurile viitoare. În timp ce El își prevestește răstignirea, membrii Sinedriului îi hotărăsc moartea. Domnul Isus este uns cu mir la Betania, iar Iuda merge la membrii Sinedriului și se înțelege cu ei pentru vânzarea Lui. Domnul Isus petrece din nou noaptea la Betania.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradiovesteabuna%2Fvideos%2F1165401933582382%2F&show_text=0&width=560

Ziua 4 #miercuri

Evangheliile nu ne relatează niciun eveniment în această zi. Dar probabil este o zi plină în care Domnul Isus face pregătiri pentru ultima Cină, în timp ce Iuda și membrii Sinedriului pregătesc arestarea Lui. Domnul Isus rămâne în Betania și petrece noaptea tot aici.

Ziua 5- Cina cea de taina

Petru și Ioan sunt trimiși să facă pregătirile pentru masa de Paște. După apusul soarelui, Domnul Isus ia masa cu cei doisprezece ucenici și le spală picioarele. Iuda îi părăsește. Domnul Isus instituie Cina Domnului, apoi pleacă spre grădina Ghetsimani. Aici are loc agonia Lui în rugăciune, trădarea lui Iuda și arestarea Domnului Isus de către Sinedriu. Este dus la casa Marelui Preot, iar Petru se leapădă de Domnul Isus.

Ziua 6- Vinerea mare

Domnul Isus este judecat de 6 ori, încă din timpul nopții. Au loc 3 procese religioase și 3 procese civile. Evreii îl găsesc vinovat de 3 ori, iar romanii îl găsesc nevinovat tot de 3 ori. Primul proces religios are loc înaintea lui Ana, iar al 2-lea proces înaintea Sinedriului, unde Domnul Isus este condamnat. Al 3-lea proces are loc imediat în zori de zi, timp în care Petru se leapădă a 3-a oară și Isus îl privește. Domnul Isus este condamnat din nou la moarte și este trimis în fața lui Pilat, pentru al 4-lea proces. Aflând că este din Galileia, îl trimite la Irod, care conduce al 5-lea proces și așteaptă o minune. Domnul Isus tace și este trimis din nou înaintea lui Pilat, pentru al 6-lea proces, unde este găsit nevinovat. Dar este biciuit și oamenii cer să fie răstignit. În cele din urmă, Domnul Isus este dat să fie răstignit. Este batjocorit de soldații romani, I se pune o cunună de spini pe frunte. Iuda se spânzură. Domnul Isus Își duce crucea în spate și la ora 9.00 dimineața este răstignit pe Golgota. Pe cruce, Domnul Isus vorbește de 7 ori și apoi moare în jurul orei 3.00 după amiaza, când perdeaua de la Templu se rupe de sus în jos, are loc un cutremur, se deschid morminte și unii sfinți înviază și merg în cetate. Coasta Domnul Isus este străpunsă cu o suliță. Mielul de seară este jertfit la Templu și trupul Domnului Isus este pus în mormânt.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradiovesteabuna%2Fvideos%2F1168320033290572%2F&show_text=0&width=560

Ziua 7 – Trupul Domnului Isus este în mormânt. La cererea conducătorilor evrei, Pilat trimite o gardă de soldați ca să păzească mormântul și pune un sigiliu la intrarea în mormânt.

Află tot ce s-a întâmplat în săptămâna mare pe website-ul nostru –>> goo.gl/BMv0fs

Spune şi prietenilor tăi!

OP 4 CP 61
550470 Sibiu, România

radiovesteabuna@gmail.com
Tel. LIVE 0369 807078

Tel. SMS şi WhatsApp: 0742 805746

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: