Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 8th, 2022DOMNUL ESTE APROAPE
8 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Și să pună tămâie pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul tămâii să acopere scaunul îndurării care este deasupra mărturiei, ca să nu moară. Levitic 16.13
Avem aici un adevăr binecuvântat. Dacă ar fi existat chiar și cea mai mică pată pe Domnul Isus și dacă El nu ar fi fost cu totul perfect, Dumnezeu nu ar fi acceptat jertfa Sa. Dacă El ar fi purtat chiar și doar un singur păcat de-al meu înainte de a merge la cruce, Dumnezeu nu ar fi acceptat jertfa Sa.
Doar pentru că El a fost perfect în toată Ființa Lui și în tot ceea ce a făcut în întreaga Sa viață, doar pentru că gândurile, cuvintele și faptele Sale au fost întotdeauna perfect plăcute lui Dumnezeu, o mireasmă plăcută, o tămâie de cel mai plăcut miros pentru Dumnezeu – doar datorită acestor lucruri a putut El împlini lucrarea de la cruce.
Într-adevăr, El a fost perfect și – am putea spune – în felul acesta a putut duce El sângele în Locul Preasfânt. Fiindcă a fost perfect, El a putut acționa ca preot și a putut aduce jertfa – a putut fi El Însuși jertfa și, ca atare, a putut împlini lucrarea pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu pune accentul pe aceasta, fiindcă este necesar ca noi să înțelegem cât de prețioasă este această lucrare în ochii lui Dumnezeu datorită valorii Persoanei glorioase care a împlinit-o. Lucrarea este prețioasă fiindcă este perfectă, însă, mai mult, este prețioasă datorită perfecțiunii și gloriei Celui care a împlinit-o. El a fost fără cusur și fără pată, însă, mai mult, a fost acea tămâie plăcut mirositoare pentru Dumnezeu Însuși. H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ
8 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=eVuK1SxINQQ
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere și cu mare slavă. Luca 21.27
Nu, nu este defect barometrul (2)
Pentru călătoria pe „oceanul vieții“, Dumnezeu nu ne-a lăsat fără „barometru“. Acest barometru se află în „Cuvântul profetic“. Atât profeții, cât și Domnul Isus și apostolii Săi ne-au lăsat multe cuvinte profetice, ca să putem recunoaște „semnele timpului“ și să putem lua la timp măsurile necesare.
Revenirea lui Isus Hristos pe acest pământ este precedată de anumite semne, pe care Dumnezeu ni le-a dat ca un „barometru“.
Schimbări climatice cu efectele lor, crize financiare și economice, amenințări teroriste, boli – acestea sunt deja acum îngrijorătoare. Isus ne cere să ne uităm cu băgare de seamă la începutul acestor lucruri (Luca 21.28). „Barometrul“ Bibliei indică de mult timp „furtună“!
Apostolul Pavel ne-a spus că lepădarea de credința creștină este un semn al timpului sfârșitului (2 Tesaloniceni 2.3) și vedem acest adevăr împlinindu-se acum! Oamenii resping nu numai principiile biblice, ci Îl resping pe Însuși Isus Hristos și nu iau seama la semnalele de atenționare ale „barometrului“.
De aceea, este important să nu-i urmăm orbește pe ceilalți în pierzare, ci – precum căpitanul Oldrey de pe Hyacinth – să luăm la timp măsurile necesare!
Citirea Bibliei: Isaia 63.15-64.12 · Marcu 3.1-12

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
8 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/asimileaza-cuvantul-si-apoi-transmite-l/
ASIMILEAZĂ CUVÂNTUL ȘI APOI TRANSMITE-L!– Fundația S.E.E.R. România
„Du-te şi spune poporului acestuia…” (Isaia 6:9)
Când ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, este foarte ușor să-ți pierzi echilibrul și să ajungi să-ți placă lucrarea Domnului mai mult decât Domnul lucrării. Domnul Isus i-a chemat pe ucenici la El; apoi i-a trimis de la El în lume. Puterea de care ai nevoie pentru a reuși în misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, vine din timpul petrecut cu Domnul, nu cu oamenii. Într-o zi, Domnul Isus i-a luat pe trei dintre ucenicii Săi și i-a dus pe Muntele Schimbării la față. „El S-a schimbat la față înaintea lor; fața Lui a strălucit ca soarele… Şi iată că li s-a arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El.” (Matei 17:2-3) Petru a fost încântat și uimit de această experiență și a spus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe…” (Matei 17:4). Petru a vrut să rămână acolo, dar Dumnezeu a vorbit din ceruri și a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit… de El să ascultaţi!” (Matei 17:5) După această experiență, Domnul Isus a coborât cu ucenicii de pe munte și au început să-i slujească pe cei nevoiași. Este bine să ai „experiențe pe munte”, cu Dumnezeu, dar nu poți rămâne acolo. La poalele muntelui există o lucrare de făcut, și noi am fost chemați s-o împlinim. Trebuie să existe un echilibru între asimilare și dăruire. O dată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor și avea privilegiul de a vedea slava lui Dumnezeu. Ce onoare! Dar restul anului, el stătea afară, slujind poporul. După o întâlnire cu Dumnezeu, în timpul căreia toată clădirea s-a cutremurat, profetul Isaia a strigat: „Vai de mine! Sunt pierdut…” (Isaia 6:5). Atunci, Dumnezeu i-a atins gura cu un cărbune încins de pe altar și i-a spus: „Du-te şi spune poporului acestuia…” (Isaia 6:9). Înțelegi ideea? În prezența lui Dumnezeu, te încarci spiritual – și așa vei putea să spui și altora!


https://www.youtube.com/watch?v=-kDXrQJopto


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
8 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare
Romani10.14‑21
Credinţa este din auzire, iar auzirea, prin Cuvântul lui Dumnezeu (v. 17). Este deci absolut necesar ca acest Cuvânt eficace să fie proclamat în toată lumea. Ce frumoase sunt picioarele celui care aduce veşti bune, scria deja profetul (Isaia 52.7). Atunci era vorba de Hristos singur. De atunci încoace este vorba despre cei care vestesc pacea pentru că răscumpăraţii devin, la rândul lor, predicatori. Dacă fiecare dintre ei doreşte să fie un mesager plin de râvnă acolo unde‑l trimite Domnul, chemarea evangheliei s‑ar întinde până la marginile pământului locuit (v. 18). Versetul 15 ne arată cum trebuie să predice credincioşii: nu numai prin cuvinte, ci şi prin frumuseţea morală a umblării lor, având picioarele încălţate cu pregătirea evangheliei păcii (Efeseni 6.15).
Trista întrebare, cine a crezut?(v. 16; Isaia 53.1), subliniază faptul că multe inimi vor rămâne împietrite. Aceasta era situaţia lui Israel, în ciuda avertismentelor din tot Vechiul Testament: Moise (v. 19), David (v. 18), Isaia (v. 15,16,20,21), cu alte cuvinte, Legea, Psalmii şi Profeţii. Să luăm însă aminte să nu fie şi neascultare şi împotrivire (v. 21).

Read Full Post »

%d bloggers like this: