Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 16th, 2022DOMNUL ESTE APROAPE
16 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=2hTRisCnq6E
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ca să ascultați de poftele lui. Nici să nu dați păcatului mădularele voastre, ca unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii dintre morți; și dați mădularele voastre lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptății.
Romani 6.12,13
Credinciosul nu mai trebuie să moară față de păcat, ci el, ca răstignit împreună cu Hristos, a murit. Nu este eliberat de câteva păcate sau înclinații rele, ci întreaga fire veche este dată la o parte, judecată la cruce. Trebuie să fim atenți, în același timp, că a fi mort împreună cu Hristos nu are ca urmare pentru noi nimic legat de îndepărtarea firii celei vechi, a omului celui vechi. Păcatul este și rămâne în noi atâta timp cât avem viață în trupul nostru. „Dar avem comoara aceasta în vase de lut, pentru ca măreția puterii să fie de la Dumnezeu, și nu de la noi“ (2 Corinteni 4.7). Dacă ar fi fost altfel, nu ar mai fi fost nevoie să ni se spună: „Socotiți-vă morți față de păcat“ sau „păcatul să nu domnească în trupul vostru muritor“. Dar, deși păcatul este încă în noi, nu mai suntem sub stăpânirea lui, puterea lui a încetat. Un creștin poate să păcătuiască, dar el nu mai trebuie să păcătuiască; el n-ar trebui să mai aibă nici măcar un gând necurat. El va păcătui, dacă nu veghează; dar, dacă viața cea nouă și puterea Duhului Sfânt lucrează în el, nu mai trebuie să slujească în niciun fel firii celei vechi, nici măcar, după cum am spus, în gândire.
Ce eliberare! Dar să ne amintim că ea poate fi primită doar prin credință și se împlinește doar în temere sfântă! Totuși, ce minunat: același om care odinioară ura lumina acum o iubește! Eliberat de vechiul lui stăpân, creștinul nu doar că este capabil, ci și liber să se dedice noului său Stăpân. Și pe cine va alege? Cui i se va dedica? El spune: „este de ajuns că am împlinit, în timpul trecut, voia națiunilor [a cărnii]“ (1 Petru 4.3). Hristos a ocupat în el locul lui Satan, dreptatea a ocupat în el locul pe care îl ocupa păcatul. În trecut, creștinul a fost sclav al lui Satan, slujitor de bunăvoie al poftelor trupului său muritor; acum el se poate da pe sine însuși lui Dumnezeu ca viu, dintre morți, iar mădularele sale: ochi, urechi, limbă, mâini, picioare etc., care mai demult erau folosite ca unelte ale nedreptății, le poate pune acum cu bucurie în slujba lui Dumnezeu ca unelte ale dreptății. Ce schimbare minunată!
R. Brockhaus

SĂMÂNȚA BUNĂ
16 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=KSGeu-LlFJY
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Ce seamănă omul, aceea va și secera. Să nu obosim făcând binele, căci la timpul potrivit vom secera.Galateni 6.7,9
Pacientul era chiar cel care îl salvase în copilărie
Olandezul Peter von Woerden s-a lăsat folosit de Dumnezeu la salvarea multor evrei din persecuția nazistă. După cel de-al Doilea Război Mondial, Peter a călătorit mult în lume cu mesajul: „Iertarea este singurul răspuns la ură“. Aflat în Israel, Peter a suferit un atac de cord și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Discutând cu el în seara dinaintea operației, chirurgul l-a întrebat: „Sunteți rudă cu familia Ten Boom din Olanda?“. Peter a răspuns: „Da, este familia mea“. Cuprins de emoție, doctorul a spus: „Eu sunt unul dintre copilașii pe care i-a salvat familia dumneavoastră“. În ziua următoare, omul a cărui viață fusese salvată în urmă cu patruzeci de ani avea plăcuta ocazie de a-l salva pe binefăcătorul său.
„Ce seamănă omul, aceea va și secera.“ Toate faptele bune sunt de folos pentru oameni. De aceea suntem îndemnați să nu obosim în facerea binelui. Când însă vine vorba de mântuirea sufletului, atunci Biblia spune: „Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui față de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele pe care noi le-am făcut în dreptate, ci pentru îndurarea Sa …“ (Tit 3.4,5). Faptele bune sunt o urmare normală în viața persoanei care este mântuită, inspirată și susținută prin Duhul lui Dumnezeu.
Citirea Bibliei: Eclesiastul 3.1-22 · Marcu 5.15-20

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
16 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/stapaneste-te-2/
STĂPÂNEȘTE-TE!– Fundația S.E.E.R. România
„Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri.” (Proverbele 25:28)
Încercările, oamenii dezagreabili și împrejurările frustrante sunt supărătoare, iar vestea rea este că ele nu vor dispărea niciodată. Cu toate acestea, vestea bună este că ele nu sunt problema ta! În realitate, nu ceea ce ți se întâmplă îți determină starea de spirit, ci ceea ce se întâmplă în tine! Noi ne imaginăm că viața s-ar schimba imediat în bine, dacă am putea schimba oamenii și circumstanțele… dar vor exista întotdeauna oameni și circumstanțe noi cărora va trebui să le facem față, nu? Solomon a avut dreptate; nu este important să controlăm lumea din afară, ci lumea lăuntrică. Haideți să vedem ce vrea să ne spună în versetul „Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri.” Cu alte cuvinte, e vorba despre o cetate fără apărare, expusă oricărui atac. Singurul mod de a-ți garanta securitatea este să uiți de dorința de a controla oamenii și lucrurile, și să te concentrezi pe păstrarea zidurilor de apărare. „Dar oamenii și circumstanțele mă pot face să mă simt incomod și vulnerabil,” spui tu. Biblia ne spune că „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” (1 Petru 5:5). De fapt, recunoașterea propriilor noastre metehne este pasul numărul unu, în călătoria noastră spre desăvârșire. Pasul numărul doi este acceptarea faptului că numai Dumnezeu ne poate da puterea stăpânirii de sine (vezi Filipeni 2:13). Pasul numărul trei constă în înțelegerea faptului că stăpânirea de sine nu vine printr-o strângere din dinți; este un produs al Duhului Sfânt – o roadă a Duhului (vezi Galateni 5:22-23). Când ne supunem Duhului lui Dumnezeu care locuiește în noi, El ne va întări zidurile și ne va da putere să rezistăm în fața dușmanului !

https://www.youtube.com/watch?v=J34ggMpnMdo

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
16 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare
Romani 15.14‑33
Apostolul este convins de cele mai bune lucruri cu privire la creştinii din Roma (v. 14). A avea o părere foarte bună despre fraţii noştri înseamnă a avea încredere în Hristos care este în ei şi totodată aceasta îi stimulează să se menţină la acest nivel.
Cu o umilinţă impresionantă, Pavel nu‑şi anunţă vizita sa printre cei din Roma ca şi cum aceştia ar avea nevoie de îndemnurile lui, ci, dimpotrivă, recunoscând capacitatea lor de a se îndemna unul pe altul (v. 14). Nici ca şi cum ei ar fi avut onoarea să se bucure de prezenţa lui, ci ca având el însuşi dorinţa să se bucure de prezenţa lor (v. 24b). De asemenea, marele apostol le scria fraţilor de la Roma că el are nevoie de rugăciunile lor (v. 30).
Presat de zelul său pentru Evanghelie, Pavel căutase în mai multe rânduri să meargă la Roma (v. 22). Dumnezeu însă, în înţelepciunea Lui, nu i‑a permis. Această capitală a lumii antice nu trebuia să devină centrul lucrării lui. Nu trebuia ca biserica din Roma să se poată impune apoi ca una întemeiată de un apostol, pentru a se ridica deasupra altor adunări, cum nu s‑a lipsit să o facă mai târziu. ,,Biserica (în întregime) este adevărata capitală cerească şi eternă a gloriei şi a căilor lui Dumnezeuť (J.N.D.).

Read Full Post »

%d bloggers like this: