Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 17th, 2022

(După evenimentele prin care am trecut legate de Covid și cele câteva „plecări“ pe care le-am avut în lumea de dincolo, mi se pun întrebări la care n-am dreptul să răspund. Acest articol este un răspuns indirect la o astfel de întrebare.)

Marele poet român Costache Ioanid scria sublim într-una din creațiile sale că:

Înainte a fi ceea ce suntem
Am fost aceea ce vom fi
Căci moartea nu e-o nimicire
Ci-i noaptea înspre-o nouă zi

Există simbolisme în Biblie asupra cărora n-am zăbovit încă așa cum se cuvine. Unul dintre ele este antiteza: „jos-sus“ sau „adâncime-înălțime“. Aceste numiri dimensiunile sunt folosite în sensul lor calitativ, nu cartografic. Pe globul pământului, noțiunile de jos și sus sunt relative. Ceea ce este sus pe o parte este jos pe cealaltă. Totuși …

În limbajul spiritual al Bibliei, „jos“ este întotdeauna asociat cu depărtarea de Dumnezeu, iar „sus“ este sinonim…

View original post 4,379 more words

Read Full Post »

Întâmplări ?

Florian Guler

Maria Ban

“ Întâmplările (concidențele) sânt miracole în care Dumnezeu rămâne anonim” R. Wurmbrand

Iată mi-am amintit o experiență pe care a avut-o sora Maria Ban (soția lui Traian Ban mama lui Daniela Brânzai) şi o scriu așa cum îmi aduc aminte că mi-a transmis-o Nelu Ban în urmă cu mulți ani.

In vremea comunismului, Sora Maria a primit aprobare să viziteze pe Rodica, fica mai mare, căsătorită în America. (Nelu Ban -cumnatul Dumneaei- comenta, nu ştiu cum s-a gândit Maia să facă o călătorie atât de lungă, singură, când ea nu a mers niciodată singură cu trenul, fără Traian) Dragostea de mama imposibil de cântărit, a făcut–o să se angajeze în această aventură.

S-a trezit insă în avion și s-a îngrozit de curajul pe care l-a avut. ( Îmi amintesc că dumneaiei se gândea că dacă avionul opreşte la Budapesta o să coboare că este orșicum mai…

View original post 456 more words

Read Full Post »

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE
17 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=zggf2cvpJ_A
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Salutul este cu mâna mea: Pavel. Dacă nu-L iubește cineva pe Domnul Isus Hristos, să fie anatema! Maranatha! Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi! Dragostea mea este cu voi toți, în Hristos Isus. Amin.
1 Corinteni 16.21-24
Apostolul Pavel a ajuns la sfârșitul lungii sale epistole scrise către adunarea din Corint, și către noi de asemenea, fiindcă și noi suntem sfințiți în Hristos Isus, sfinți prin chemarea divină, care chemăm numele Domnului nostru Isus Hristos. Apostolul a trebuit să trateze probleme precum: diviziunile, atitudinile carnale, îngăduirea imoralității, judecățile dintre frați, chestiuni cu privire la căsătorie, participarea la jertfele idolatre, dezordinea de la masa Domnului, abuzarea de darurile spirituale, rolul femeii în adunare, învățături false cu privire la înviere etc. Împreună cu aceste instrucțiuni corective, Pavel a oferit și alte învățături importante, de mare ajutor pentru noi astăzi, și, de asemenea, a dezvăluit planurile sale și ale altor frați scumpi.
El și-a pus semnătura pe epistola pe care o dictase, oferindu-i astfel certificatul de autenticitate. Apoi a adăugat ceea ce probabil este afirmația cea mai puternică din întreaga epistolă. Greșelile pot fi corectate, practicile pot fi îndreptate, însă nimic nu poate înlocui dragostea pentru Domnul Isus Hristos. Dragostea pentru El trebuie să motiveze orice activitate a noastră și să fie energia a tot ceea ce facem. Cei care nu au dragoste pentru El sunt așezați sub blestem – aceasta este semnificația expresiei „anatema“. „Maranatha“ înseamnă: „Domnul vine!“ sau „Vino, Doamne!“. Vai de cel care se află sub blestem atunci când El vine!
Pavel, în mod obișnuit, își încheie epistolele cu expresia aceasta: „Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi!“. Câtă nevoie avem de harul Său, pentru a împlini poruncile și dorințele Lui! Apoi apostolul transmite dragostea sa în Hristos Isus către toți cei care citesc sau aud această epistolă. El a trebuit să scrie cu fermitate și uneori cu asprime, însă trimite cele scrise cu asigurarea dragostei sale către cei credincioși în Hristos Isus. E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ
17 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=9CnkN0AjHJw
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Privind țintă la Isus, Căpetenia și Desăvârșitorul credinței noastre, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea.
Evrei 12.2
Crucea din Oregon
În urmă cu mulți ani, într-un parc din orașul Eugene din statul Oregon (America) a fost ridicată o cruce uriașă de beton (de 21 de metri înălțime). Ea a devenit un fel de simbol al orașului și un punct de referință. Cu ocazia anumitor sărbători, autoritățile o împodobeau cu lumini multicolore și era o atracție pentru oameni. În ultimii ani, cineva a dat în judecată autoritățile și a cerut ca respectiva cruce să fie îndepărtată, deoarece profanează principiul separării Bisericii de Stat. Curtea Supremă a statului Oregon a luat hotărârea să nu fie îndepărtată crucea, „deoarece ea este doar un simbol universal acceptat și nu mai are nicio semnificație religioasă“. Cu alte cuvinte, crucea nu mai duce pe nimeni cu gândul la jertfa Mântuitorului, nici la păcatul omului care a cerut această lucrare divină și nici la bunătatea lui Dumnezeu.
Multor oameni din zilele noastre, crucea nu le mai arată nici răutatea inimii lor, nici bunătatea lui Dumnezeu. A devenit doar un talisman. Iată cât de mult ne-am îndepărtat de valorile creștine! Să nu privim numai la forma exterioară când este vorba de sufletul nostru! Ceea ce contează în fața lui Dumnezeu este o viață nouă, adevărată, o viață care ia naștere prin credința în Mântuitorul Isus Hristos care a murit pe cruce.
Citirea Bibliei: Eclesiastul 4.1-16 · Marcu 5.21-34

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
17 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/beneficiile-citirii-bibliei-si-ale-rugaciunii/
BENEFICIILE CITIRII BIBLIEI ȘI ALE RUGĂCIUNII– Fundația S.E.E.R. România
„Rugaţi-vă neîncetat.” (1 Tesaloniceni 5:17)
Zilele în care teologii timizi se plecau în fața dumnezeului științei au apus demult. În zilele noastre, adevărații oameni de știință afirmă cât de ingenios este Dumnezeu și cum principiile Sale stau în picioare în fața luminii pătrunzătoare a analizei științifice. Andrew Newberg, medic specialist în neurologie, care a studiat relația dintre fenomenele spirituale și creier, a demonstrat că noi am fost creați să interacționăm fizic și mental cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfânta Scriptură. Este binecunoscut faptul că există centri în creierul uman care răspund pozitiv la rugăciune, la citirea și meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu, la închinarea în grup, la cântările intonate și la empatia pentru oameni. Și dr. Newberg crede că practicarea credinței personale este cel mai puternic mod de a menține creierul sănătos. Lobul frontal al creierului este responsabil cu focalizarea atenției, cu gândirea rațională și cu luarea deciziilor. El răspunde la rugăciune și meditație, ajutând la reducerea stresului, la întărirea sistemului imunitar, la îmbunătățirea memoriei și la creșterea capacității de compasiune. Protejează deteriorarea creierului odată cu vârsta, și ne ajută să trăim mai mult! Cercetările lui Newberg indică faptul că rugăciunea de cel puțin 12 minute pe zi încetinește declinul creierului odată cu vârsta. Rugăciunea și citirea Bibliei dezactivează zonele din creier responsabile cu mânia, vinovăția, anxietatea, depresia, teama, resentimentul și pesimismul. Se pare că în sfârșit știința secolului al XXI-lea merge mână în mână cu Scriptura și se alătură cumva exclamației psalmistului David: „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale…” (Psalmul 139:14) Nu crezi că acesta este un motiv bun pentru a face din versetul: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi” (Coloseni 3:16) o realitate? Cu siguranță DA! Așadar, citește și roagă-te zilnic, pentru ca sănătatea ta să sporească!

https://www.youtube.com/watch?v=KyqtF-qXyHo

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
17 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare
Romani16.1‑16
Capitolul 12 ne învăţa ce trebuie să fie consacrarea şi slujba creştină. Capitolul 16 ne arată practica, prin intermediul acestor iubiţi credincioşi din Roma, cărora Pavel le adresează salutările sale. Avem aici un eşantion (sau un specimen) al unei pagini din cartea veşniciei. Nu există nicio faptă din lucrarea pentru Domnul nostru care să nu fie aşternută în scris în cartea Sa; şi nu numai fapta în sine, ci şi felul cum a fost făcutăť (C.H.M.). Astfel, în versetul 12, Trifena, Trifosa şi Persida cea preaiubită nu sunt numite împreună, pentru că, dacă cele dintâi s‑au ostenit în Domnul, cea de‑a treia s‑a ostenit mult şi lucrările lor nu sunt confundate. Totul este apreciat şi înregistrat de Acela care nu Se înşală.
Pavel, la rândul lui, nu uită ce a fost făcut pentru el (v. 2b,4). Îi regăsim aici pe împreună‑lucrătorii săi, Priscila (Prisca) şi Acuila (Fapte 18). Adunarea se strângea în simplitate în casa lor (ce contrast cu bogatele bazilici clădite de atunci încoace la Roma!).
Salutările în Hristos contribuie la strângerea legăturilor de comuniune frăţească. Nu trebuie deci să neglijăm să le transmitem acelora pentru care avem încredinţare.

Read Full Post »

%d bloggers like this: