Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 14th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
14 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=QVvPKfRNdf0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Și în al treilea an al împărăției sale a trimis pe căpeteniile sale … să-i învețe pe oameni în cetățile lui Iuda; și cu ei pe leviți … și cu ei pe Elișama și pe Ioram, preoții. Și-i învățau pe oameni în Iuda și aveau cu ei cartea legii Domnului; și au mers prin toate cetățile lui Iuda și-i învățau în popor.
2 Cronici 17.7-9
Lecții din viața lui Iosafat (2) – Importanța cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu
Iosafat n-a fost de părere cu privire la credința sa că era ceva personal și că nu trebuia să o împărtășească și celorlalți. El n-a gândit că doctrina nu era importantă, de vreme ce era unitate în țară. Nu, ci a dorit ca din ceea ce el însuși găsise și înțelesese, căutându-L pe Domnul, să le facă parte și celorlalți din popor. El a înțeles că binecuvântarea lor, ca popor al lui Dumnezeu, depindea de păzirea poruncilor Domnului, astfel că a trimis căpeteniile sale în toate cetățile lui Iuda, împreună cu leviți și cu preoți, pentru ca cei din popor să fie învățați din cartea legii Domnului. Erau deci pe de o parte reprezentanții oficiali ai împăratului, care dădeau autoritate la ceea ce se făcea, și, pe de altă parte, erau cei care învățau pe popor din cartea legii Domnului, singura lor autoritate pentru învățătură.
Rezultatele au fost profunde – poporul a înțeles lucrurile lui Dumnezeu și le-a pus în practică: „Groaza Domnului era peste toate împărățiile țărilor care erau împrejurul lui Iuda“ (2 Cronici 17.10). Care este cea mai bună apărare în războiul spiritual? Este cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și punerea lui în practică! Este interesant că nu citim despre schimbările făcute în inima poporului, ci despre cele făcute în inima vrăjmașilor lui. Aceștia s-au înspăimântat și nu numai că nu i-au atacat, ci le-au adus și daruri ca tribut. Prin urmare, citim că „Iosafat s-a făcut tot mai mare“ (2 Cronici 17.12).
Este ușor de înțeles importanța de a fi instruiți în tot planul lui Dumnezeu și de a umbla în el. Se produce astfel ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu (Isaia 55.11). Avem nevoie să fim instruiți în Cuvântul lui Dumnezeu și, pe măsură ce creștem în cunoaștere și umblăm potrivit cu ceea ce cunoaștem, vom fi binecuvântați și păziți de multe rele.A. Leclerc

SĂMÂNȚA BUNĂ
14 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=tK2aYpZDhPM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă preamărește; și celui ce își pune în rânduială calea, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.
Psalmul 50.23
O rugăciune de mulțumire pe care o putem imita
„Dumnezeule mare, astăzi doresc să-Ți mulțumesc din toată inima că sunt creat atât de minunat. Îți mulțumesc că pot să respir; Îți mulțumesc pentru ochii cu care văd, pentru urechile cu care aud, pentru mâinile cu care lucrez și pentru picioarele cu care umblu. Îți mulțumesc pentru pâinea zilnică, pentru toată purtarea Ta de grijă și în mod special pentru că mă ocrotești și mă conduci întotdeauna conform planului Tău divin. Îți mulțumesc că mă simt în siguranță, fiindcă Tu ești întotdeauna lângă mine. Îți mulțumesc că mă iubești, cel mai de preț favor, și că mă pot încrede în Tine în toată slăbiciunea mea. Vreau să-Ți mulțumesc pentru bunătatea și credincioșia Ta veșnică, pentru îndurarea Ta mare. Îți mulțumesc, Tată ceresc, pentru unicul Tău Fiu iubit care a mers pentru mine la cruce și care a înviat din morți. Îți mulțumesc că mi-ai iertat toată vina, în mod nemeritat, și că mi-ai dat libertatea în Hristos. Îți mulțumesc că ești Păstorul cel bun și că bunătatea și îndurarea Ta mă vor însoți întreaga mea viață. Îți mulțumesc că mă călăuzești în fiecare zi pe cărări drepte. Îți mulțumesc că zilele mele sunt în mâna Ta pentru timp și pentru veșnicie. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru binecuvântările Tale cerești pe care le am deja aici, pe pământ. Și, de asemenea, Te rog să mă ajuți să Îți pot mulțumi oricând pentru toate.“
Citirea Bibliei: Eclesiastul 2.1-11 · Marcu 4.35-41

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
14 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-elimini-anxietatea-1/
CUM SĂ ELIMINI ANXIETATEA (1) – Fundația S.E.E.R. România
„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului…” (Psalmul 55:22)
Când ești stresat, valul emoțiilor negative poate fi copleșitor. Și până nu-ți descarci povara sufletului înaintea lui Dumnezeu, vei lua decizii greșite, vei ceda în fața impulsurilor negative, vei merge în direcția greșită și vei exploda în fața persoanelor nepotrivite. Psalmistul David ne spune următoarele: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini!” Măsura în care te sprijini în mod conștient pe Dumnezeu, și primești putere de la El, este măsura în care îți vei reduce nivelul de anxietate. Nu este o coincidență faptul că numeroși psalmi încep cu David strigând către Dumnezeu după ajutor, și se încheie cu el bucurându-se pentru că și-a vărsat frustrările înaintea persoanei potrivite – Dumnezeu! Adevărul este că viața este 10% ceea ce ți se întâmplă, și 90% felul în care reacționezi la toate acestea. Locul tău de muncă, banii tăi, căsnicia și copiii tăi, sănătatea ta și viitorul tău pot fi toate surse de neliniște și grijă, așa că nu vei fi niciodată eliberat în totalitate de ele. Însă poți să-ți reduci nivelul anxietății urmând sfatul apostolului Pavel: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere.” (2 Corinteni 1:3-5) Iar un pastor spunea: „Cu cât te rogi mai mult, cu atât mai puțin te vei panica. Cu cât te închini mai mult, cu atât mai puțin te vei îngrijora!” Așadar, azi (și nu numai!) varsă-ți povara sufletească înaintea lui Dumnezeu!

https://www.youtube.com/watch?v=ErbLj7yqi98

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
14 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare
Romani14.1‑18
Cartea Faptele Apostolilor ne‑a arătat cât de greu le‑a fost creştinilor scoşi din iudaism să se elibereze de formele religiei lor. Şi astăzi, în creştinătate, sunt mulţi credincioşi care acordă o importanţă deosebită practicilor exterioare: să nu consume carne, să ţină sărbători Să ne ferim să‑i criticăm! Eu nu am dreptul să mă îndoiesc că un creştin nu ar lucra pentru Domnul (v. 6), că el nu I‑ar fi Domnului un slujitor responsabil. Într‑o manieră generală, înclinaţia de a‑i judeca pe alţii este întotdeauna dovada că îmi cunosc prost propria inimă. Pentru că, dacă pe de o parte simt cu adevărat scârbă faţă de mine, iar pe de altă parte sunt pătruns de sentimentul harului lui Dumnezeu care mă suportă, atunci orice duh de superioritate ar dispărea din gândirea mea. Cum aş mai putea să mă erijez în judecător, când ştiu că eu însumi trebuie să mă prezint în curând în faţa instanţei lui Dumnezeu (v. 10, chiar fiind deja îndreptăţit)? Şi nu numai că nu trebuie să judec motivaţia comportării unui frate, ci trebuie să veghez să nu‑l scandalizez prin a mea. Sunt îndemnat să mă abţin de la ceea ce l‑ar putea distruge (contrar zidirii) pe un alt credincios. Şi argumentul decisiv pentru aceasta îl am în v. 15: acest frate este acela pentru care a murit Hristos.

Read Full Post »

%d bloggers like this: