Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 12th, 2022DOMNUL ESTE APROAPE
12 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Și deodată a fost împreună cu îngerul o mulțime de oștire cerească, lăudând pe Dumnezeu și spunând: „Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte și pe pământ pace, în oameni bună plăcere!”.Luca 2.13,14
Glăsuirea oștii cerești pe câmpurile Betleemului nu a fost parte din slujirea lor pentru om, ci un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Ei nu-i instruiau atunci pe păstori, nici nu se adresau lor în mod oficial, ci exprimau încântarea pe care gândul la Cel de curând născut o produsese în duhurile lor. La fel a fost atitudinea lor la mormânt. Este adevărat că, atunci când Maria a apărut, ei au avut un cuvânt de mângâiere pentru ea; însă erau acolo chiar în mormânt, înainte ca ea să fi sosit; și s-ar fi aflat acolo chiar dacă Maria n-ar fi venit niciodată. La fel cum heruvimii din cort stătuseră deasupra chivotului și capacului ispășirii, fiecare la câte un capăt, tot așa acum în mormânt îngerii stăteau în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Ce moduri de a-L vedea pe Isus! Așa cum citim, „Dumnezeu S-a arătat în trup, … a fost văzut de îngeri”.
Fie ca și noi, preaiubiților, să tânjim după harul de a privi și a adora în același fel! Și, pe de altă parte, să ne întristăm și să ne smerim de lucrurile din inima noastră care ne lipsesc de așa ceva! Cred că mulți dintre noi avem nevoie să fim atrași de aceste lucruri mai mult decât suntem dispuși s-o facem. Mulți dintre noi am fost tentați să beneficiem (dacă mă pot exprima în astfel de termeni) mai mult de lumina cunoștinței dispensațiilor divine, decât de căldura unor astfel de taine precum Betleemul, grădina și Muntele Măslinilor, descoperite îngerilor în extaz. Dar astfel stând lucrurile, n-am avut decât de pierdut, da, de pierdut acea comuniune care a marcat calea și duhul multora în alte vremuri.
Dorința mea este să întorc privirile către această priveliște măreață, determinat de starea de lucruri din jurul nostru și dintre noi. Slăvită, fără îndoială – nici nu mai e nevoie să spun – este Persoana pe care o privim, „Dumnezeu arătat în trup”, urmărit prin credință de la iesle până la cruce, apoi de la cruce la înviere, și de aici în cerurile de acum și în veacurile eterne de dincolo de ele.. G. Bellett


SĂMÂNȚA BUNĂ
12 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=C6hnM5H4_Ig
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale!
Psalmul 119.18
Câteva sfaturi pentru citirea Bibliei
Începeți cu rugăciune. Rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți Cuvântul Său.
Întreaga Biblie este Cuvântul lui Dumnezeu. Începeți cu Noul Testament; în el găsim bazele credinței creștine. Citiți mai întâi evangheliile, după aceea Faptele Apostolilor, epistolele și Apocalipsa. În Vechiul Testament veți vedea cum l-a condus Dumnezeu pe poporul Israel.
Citiți la rând, și nu la voia întâmplării. Astfel puteți să înțelegeți mai bine textele în contextul lor.
Citiți în mod constant. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana spirituală de care depindem zilnic.
Nu vă opriți prea mult timp la un pasaj care vi se pare pentru moment mai dificil; citiți mai departe. Pe măsură ce veți citi Biblia, veți înțelege.
Căutați-L în Biblie pe Domnul Isus, Mântuitorul, și astfel Îl veți cunoaște tot mai bine.

Explicațiile biblice vă pot ajuta să înțelegeți mai clar Biblia. Luați seama ca autorii acelor explicații biblice să fie persoane care recunosc faptul că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, persoane care vă deschid Scripturile.
Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru ceea ce vă arată în Cuvântul Său.
Citirea Bibliei: Eclesiastul 1.1-11 · Marcu 4.10-20

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
12 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/increde-te-in-dumnezeu-si-ingrijorarea-dispare/
ÎNCREDE-TE ÎN DUMNEZEU ȘI ÎNGRIJORAREA DISPARE! – Fundația S.E.E.R. România
„Grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri… îneacă Cuvântul, şi-l fac astfel neroditor.” (Marcu 4:19)
În pilda semănătorului, Domnul Isus ne spune că sămânța a căzut în patru tipuri de pământ. Iată unul dintre ele: „Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei ce aud Cuvântul; dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul, şi-l fac astfel neroditor.” (Marcu 4:18-19). Să ne uităm împreună care sunt lucrurile care împiedică Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze eficient în viața ta:
1) Îngrijorarea că Dumnezeu nu va avea grijă de tine.
2) Convingerea că dacă ai avea mai mulți bani, o casă mai mare, o mașină mai bună sau o înfățișare mai atrăgătoare, ai fi mai fericit. Dar dă-mi voie să te întreb: mai ții minte când ți-ai imaginat că activitatea profesională, casa în care trăiești și portofoliul financiar pe care îl dobândești vor face ca toate îngrijorările să dispară? Dar nu merge așa, nu? Cu cât ai mai multe „lucruri”, cu atât mai mult ai de pierdut, de protejat, de păstrat și cu atât mai multe motive de îngrijorare. Îngrijorarea pentru lucrurile materiale poate „îneca” viața din tine! Pacea și fericirea vin din încrederea în Dumnezeu pentru nevoile tale. Când știi că acel „ceva” pe care ți-l dorești este potrivit pentru tine sau nu, Dumnezeu îți va da ceva mai mult. Când meditezi la promisiunile lui Dumnezeu, se întâmplă un lucru uimitor. Îngrijorările tale se micșorează, mintea și atitudinea ta sunt reprogramate și te bucuri mai mult de viață. Domnul Isus a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33) Așadar, astăzi, pune în capul listei tale de priorități rugăciunea și citirea Bibliei, și vei vedea cum îngrijorarea dispare!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
12 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecare
Romani 12:9-21
În versetele 1–8 era vorba de slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu; versetele 9–16 enumeră mai degrabă îndatoririle faţă de fraţii noştri, în timp ce versetele 17–21 tratează problema responsabilităţii pe care o avem faţă de toţi oamenii.
Fiecare dintre aceste îndemnuri trebuie să fie subiect de meditaţie, pentru a–i găsi aplicaţia în viaţa de zi cu zi ~ căci autoritatea Cuvântului se extinde atât asupra vieţii de familie, cât şi asupra serviciului, atât în timpul săptămânii, cât şi în timpul duminicii, atât în zilele de bucurie, cât şi în zilele de tristeţe (v. 15)! Nu există împrejurare în care să nu putem şi să nu trebuiască să ne purtăm ca şi creştini.
-Versetul 11 ne încurajează la activitate. Cu toate acestea, diferitele slujbe prezentate înaintea noastră: binefacere, ospitalitate (v. 13) trebuie rezumate toate cu expresia „slujiţi Domnului” (şi nu propriei reputaţii).
A rămâne la lucrurile smerite şi cu cei smeriţi (v. 16), a suferi cu răbdare nedreptăţi sau insulte (v. 17–20) sunt atitudini contrare naturii noastre. Numai aşa se poate însă manifesta viaţa lui Hristos în noi (1 Petru 2.22,23): cum s‑a manifestat în El. A face bine este singura replică faţă de rău care ne este permisă şi, de asemeni, este singura modalitate de a–l învinge.

Read Full Post »

%d bloggers like this: