Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 30th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
30 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=B0wOdsiBcYM
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Hristos Isus.1 Timotei
Umanitatea lui Hristos (1)
Sunt puține lucruri în care eșuăm mai des decât în menținerea unei comuniuni viguroase cu umanitatea Domnului Isus Hristos. Urmarea este că suferim foarte mult din cauza sterilității, a goliciunii, a tulburărilor și a rătăcirilor noastre. Dacă am pătrunde cu o credință sinceră în adevărul că există un Om adevărat la dreapta Măreției în ceruri – Unul a Cărui simpatie este perfectă, a Cărui dragoste este de nepătruns, a Cărui putere este infinită, a Cărui înțelepciune este necuprinsă, ale Cărui resurse sunt inepuizabile, ale Cărui bogății sunt de nepătruns, a Cărui ureche este deschisă către orice suspin, a Cărui mână este întinsă pentru orice nevoie a noastră, a Cărui inimă este plină de o dragoste și de o bunătate de nedescris față de noi – cât de fericiți și de triumfători am fi și cât de independenți față de oameni, oricare ar fi ei!
Nu există niciun lucru după care inima să poată tânji și pe care să nu-l avem în Isus. Tânjește inima noastră după simpatie adevărată? Unde ar putea-o găsi, decât în Cel care a plâns împreună cu surorile îndurerate din Betania? Tânjește ea după afecțiune? N-o poate găsi decât în inima care a demonstrat-o prin sudoarea care se prefăcuse în picături mari, ca de sânge. Tânjește ea să fie protejată de o putere reală? Trebuie doar să privească la Cel care a întocmit lumea. Tânjește ea după înțelepciunea infailibilă care s-o călăuzească? Să-și ațintească privirile asupra Celui care este înțelepciunea personificată (1 Corinteni 1.24,30).
Într-un cuvânt, avem totul în Hristos. Gândul și afecțiunile divine au găsit un Obiect perfect în Omul Hristos Isus. Și, cu siguranță, dacă Persoana lui Hristos Îl poate satisface pe deplin pe Dumnezeu, trebuie să ne satisfacă și pe noi; și ne va satisface, în măsura în care umblăm în comuniune cu Dumnezeu.C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
30 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=SWtck-D1Eqo
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

El, cel dintâi, l-a găsit pe fratele său Simon … Și l-a adus la Isus.
Ioan 1.41,42
Sa ne gândim și la ceilalți
Un om de afaceri era pe punctul de a intra într-un restaurant când a văzut un băiat sărac care își turtea nasul de fereastră și se uita înăuntru. „Îți este foame?”, l-a întrebat bărbatul. Băiatul a răspuns timid: „Da”. Bărbatul l-a luat înăuntru și i-a comandat o masă copioasă. Dar băiatul nu prea voia să mănânce și se uita mereu la fereastră.
„De ce nu mănânci? Ai spus că ți-e foame.” — Atunci copilul i-a răspuns: „Băiețelul care se uită prin fereastră este fratele meu mai mic. El stă flămând afară și mă privește…”.
Oare noi, după ce am găsit pacea și iertarea păcatelor la Domnul Isus, ne mai gândim la ceilalți care nu-L cunosc pe Mântuitorul? Andrei, despre care am citit în versetul de astăzi, s-a gândit la alții și a căutat mereu să-i aducă pe oameni la Mântuitorul. Mai întâi l-a adus pe fratele său, Simon. Doi ani mai târziu, l-a dus la Domnul Isus pe băiatul care avea cinci pâini de orz și doi pești (Ioan 6.8,9). Când Isus Hristos a fost în Ierusalim, cu câteva zile înainte de răstignirea Sa, Andrei I-a vorbit despre grecii care doreau să-L vadă (Ioan 12.20-22).
Să luăm exemplu de la Andrei! Noi toți, care am găsit mântuirea prin credința în Domnul Isus, să-i aducem pe semenii noștri la Mântuitorul!
Citirea Bibliei: Cântarea Cântărilor 4.1-5.1 · Marcu 8.27-38

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
30 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cand-pregatirea-se-intalneste-cu-oportunitatea/
CÂND PREGĂTIREA SE ÎNTÂLNEȘTE CU OPORTUNITATEA – Fundația S.E.E.R. România
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea…” (2 Timotei 4:7)
Seneca (zis și „cel tânăr”) a spus: „Destinul este ceea ce se întâmplă atunci când pregătirea se întâlnește cu oportunitatea.” Când citești în Sfânta Scriptură despre oameni pe care Dumnezeu i-a folosit ca să împlinească lucruri mari, descoperi cât timp le-a trebuit să se pregătească pentru ceea ce pare a fi o misiune de scurtă durată. Eul din noi tânjește după două lucruri: lumina reflectoarelor și longevitatea! Dar cu Dumnezeu, un singur lucru contează: împlinirea voii Sale! Când poți spune la fel ca apostolul Pavel: „Mi-*am isprăvit alergarea…”, ai trăit o viață plină de semnificație și care contează cu adevărat.
Așadar, pe cine folosește Dumnezeu? Pe cei care sunt pregătiți!
Indiferent dacă ești chemat să te implici în afaceri, în artă, în educație, în politică, în medicină sau în lucrarea creștină, acest principiu este neschimbător: oportunitatea le iese în cale celor pregătiți! Asta înseamnă că fiecare experiență din viață are o însemnătate. Benjamin Disraeli a spus: „Secretul succesului în viață este să fii pregătit atunci când a sosit timpul.” Această afirmație din anii 1800 este valabilă și astăzi. Cu alte cuvinte: „Secretul succesului stă în perseverența cu care îți urmărești scopul.”
De asemenea nu este suficient doar să te pregătești; trebuie să rămâi pregătit. Înțeleptul Solomon scrie: „Ţine învăţătura… păstreaz-o, căci ea este viaţa ta.” (Proverbele 4:13) Cunoștințele în aproape orice domeniu se dublează tot la 5 ani și dacă nu continui să crești, ajungi să ai niște competențe învechite care nu se vor mai potrivi cu provocările lumii în care trăiești. Și încă un lucru: pregătirea nu începe cu ceea ce faci, ci cu ceea ce crezi! Când crezi că succesul de mâine depinde de pregătirea de astăzi, vezi ziua de astăzi diferit. Se spune că regina Elisabeta I le-ar fi oferit medicilor regali jumătate din proprietățile sale, dacă îi puteau prelungi durata de viață. Dar, bineînțeles că medicii nu au putut!
De aceea Biblia ne spune (în Psalmul 90:12) că este important să învățăm „să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” Doamne, ajută-ne!

https://www.youtube.com/watch?v=Zsl6Yo3h-V0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
30 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 10:1-13
Derulând exemplul lui Israel, Pavel ne ajută să evaluăm copleşitoarea responsabilitate a creştinilor de nume. Priviţi din afară, ei au avut parte de binecuvântări spirituale de excepţie: Domnul Hristos, lucrarea Sa, Duhul Său, Cuvântul Său (v. 3,4). Dumnezeu însă (privind înăuntru) nu poate găsi plăcere în cea mai mare parte dintre ei, pentru că le lipseşte credinţa (v. 5; Evrei 10.38). Prin istoria poporului în pustiu, Duhul lui Dumnezeu ne dă un trist exemplu despre ceea ce inimile noastre sunt în stare să producă, chiar sub mantaua creştinismului: pofte, idolatrie, cârtiri. El ne avertizează solemn cu privire la ce „răsplată” au aceste roade ale cărnii ~ deşi harul lucrează în favoarea celui credincios.
Ori Ispititorul tocmai acest rău, care este activ în noi, caută să–l facă să se manifeste, prin ofertele lui, ca să ne facă să cădem. Şi aceasta cu siguranţă în momentul când ne–am putea crede pe picioare prin forţe proprii (v. 12). Dar „Dumnezeu este credincios”: ce încurajare să ne gândim la aceasta! Cunoscându–ne slăbiciunea, El nu–i va permite lui Satan să ne ispitească mai mult decât poate fiecare îndura (vezi Iov 1.12; 2.6). El a pregătit înaintea încercării o ieşire victorioasă (v. 13). Să ne sprijinim pe aceste promisiuni de fiecare dată când se prezintă vrăjmaşul. Da, Dumnezeu este credincios!

Read Full Post »

%d bloggers like this: