Feeds:
Posts
Comments

Archive for January 31st, 2023

DOMNUL ESTE APROAPE
31 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=YohFpAZzxLk
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Dacă sunt distruse temeliile, ce va face cel drept?
Psalmul 11.3
Biblia descrie timpul în care trăim ca fiind „întunericul lumii“ (Efeseni 6.12), „ziua cea rea“ (Efeseni 6.13) și „veacul rău de acum“ (Galateni 1.4). Este evident că această lume se află sub comanda „căpeteniei autorității văzduhului“ (Efeseni 2.2). Noi, cei credincioși, recunoaștem pe deplin acest lucru, nu doar din revelația biblică, ci și din propria experiență.
Prin urmare, nu trebuie să fim surprinși atunci când guvernele adoptă măsuri ticăloase, când «Biserica» promovează nelegiuirea sub numele de «toleranță» și când societatea, în general, numește „răul bine și binele rău, … întunericul drept lumină și lumina drept întuneric“ (Isaia 5.20). Biblia însăși este atacată în instituțiile religioase. Toate acestea sunt previzibile într-o lume nelegiuită, care se îndreaptă cu pași repezi către „lepădarea de credință“ (2 Tesaloniceni 2.3).
Această stare de lucruri însă îi poate face pe cei credincioși să fie descurajați, frustrați și neliniștiți. Îi poate chiar împinge să folosească mijloace care nu sunt potrivite cu voia Domnului, dedicându-se activismului politic sau luptând în «războaiele culturale». Totuși, nu suntem chemați la așa ceva, fiindcă lupta noastră nu este una potrivit cărnii (2 Corinteni 10.3,4).
„Dacă sunt distruse temeliile, ce va face cel drept?“ Este ceva ce putem face? Psalmul ne dă și răspunsul: „Domnul este în templul sfințeniei Sale, Domnul Își are tronul în ceruri“ (Psalmul 11.4). Același răspuns i l-a dat Dumnezeu lui Habacuc, atunci când profetul a dat glas unor frustrări similare cu privire la nelegiuirea din jurul său (Habacuc 2.20). Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor: „Ochii Săi privesc, pleoapele Sale cercetează pe fiii oamenilor“ (Psalmul 11.4). Să ne abandonăm în mâna Lui!
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
31 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=N2dNeAoJePQ
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/Cine își ascunde fărădelegile nu prosperă, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.
Proverbe 28.13
Dați drumul coșului!
În timpul unei ierni severe din secolul al XIX-lea, Lacul Neuchâtel din Elveția a înghețat. O femeie, care avea ceva de cumpărat pe cealaltă parte a lacului, a vrut să profite de ocazie și a pornit într-acolo pe gheață. Când a ajuns aproape pe cealaltă parte, a auzit deodată un zgomot. Înainte să-și dea bine seama, gheața de sub picioarele ei a cedat și a început să se scufunde. A putut totuși să se țină de marginea gheții și să strige după ajutor.
Câțiva săteni au venit în grabă. Unul dintre ei a împins o scară lungă pe gheață și astfel a ajuns la femeie. A apucat-o de mână și a încercat să o tragă pe scară, dar omul a simțit o oarecare rezistență între femeie și scară. Atunci a observat coșul femeii pe care încă îl ținea pe braț.
„Dați drumul coșului!“, a strigat omul și i l-a smuls femeii aruncându-l deoparte. „Nu!“, a țipat ea. „Coșul meu, coșul meu! În el este pălăria mea de duminică!“ — „Ce-mi pasă de pălăria de duminică? Aici este vorba despre viața dumneavoastră!“
Există și în viața noastră o astfel de „pălărie“ la care nu vrem să renunțăm? Ce ne împiedică să fim salvați: păcate ascunse, prieteni răi, obiceiuri rele, legături rele? Să le dăm drumul! Este vorba sau despre viața veșnică, sau despre pierzarea veșnică. Să apucăm mâna Mântuitorului Isus Hristos! El ne va duce în siguranță la destinația cerească.
„Să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor“ (Evrei 12.1).
Citirea Bibliei: Exod 16.31-17.7 · Luca 7.24-35

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
31 IANUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cum-sa-te-feresti-de-cadere/
CUM SĂ TE FEREȘTI DE CĂDERE!- S.E.E.R. ROMÂNIA
Fundația S.E.E.R. România
„Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată.” (Psalmul 15:5)
În cartea „Mesajul”, versetul 1 din Proverbele 29 este parafrazat astfel: „Pentru cei ce urăsc disciplina și devin tot mai încăpățânați, va veni o zi când viața se va năpusti peste ei și vor fi zdrobiți, dar atunci va fi prea târziu să fie ajutați.” Regele Solomon a fost cunoscut drept cel mai înțelept om care a trăit vreodată. El a scris aceste cuvinte, dar din nefericire nu le-a și trăit, așa că „s-a prăbușit și s-a ars.” Și dacă i s-a putut întâmpla lui Solomon, niciunul dintre noi nu este imun! Caracterul a devenit o problemă importantă în ziua de astăzi, pentru că mulți lideri politici, de afaceri și din biserici s-au înjosit umblând după favoruri personale. Ca om, tu nu acționezi într-un vid. Tu îi influențezi pe oamenii din jurul tău… și, când cazi, repercusiunile se răsfrîng și asupra lor. Când cade un stejar mare, și stejarii mai mici din jur cad odată cu el. Deci, cum te poți feri de cădere? Nepunând darurile mai presus de caracter. În zilele noastre avem tendința, nesănătoasă, de a scoate în evidență și de a răsplăti darul cuiva și îi trecem cu vederea caracterul; dar ambele trebuie să se dezvolte. Caracterul este suma totală a obiceiurilor tale zilnice. În Psalmul 15, David ne oferă 8 trăsături de caracter și manifestări ale unui creștin demn de respect: 1) Are integritate; 2) Nu participă la bârfă; 3) Nu le face rău altora; 4) Ia atitudine împotriva răului; 5) Îi onorează pe cei ce umblă în adevăr; 6) Își ține promisiunea, chiar dacă este în paguba lui; 7) Nu este lacom și nu profită de alții; 8) Este puternic și stabil. Și David încheie psalmul 15 spunând că aceia care fac astfel de lucruri „nu se clatină niciodată.” Și în felul acesta, deci, ești ferit de cădere!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
31 IANUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-01-30
Psalmul 119.1‑16
Ferice de cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc, le spunea mulţimilor Domnul Isus (Luca 11.28). Despre această fericire şi despre acest privilegiu ne va întreţine pe tot parcursul său acest măreţ psalm. Fericiţi, în adevăr, aceia care sunt integri (cu inima curată, Matei 5.8), care‑şi găsesc plăcerea în mărturiile Domnului şi pentru care hotărârile Lui sunt o desfătare (v. 16)! Dar de două ori mai fericiţi sunt aceia care păzesc cu grijă aceste porunci (v. 2, 4, 5, 8) şi care umblă în ele (v. 1)!
Versetul 9 pune o întrebare profundă. Ea nu are niciun sens pentru tinerii din lume, care dispreţuiesc pe faţă ,,scrupulele” tânărului credincios; pentru aceia însă care nu mai aparţin lumii, întrebarea este capitală: Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?. Răspunsul vine imediat: Păzindu‑se după Cuvântul Tău Să reţinem şi noi acest secret al unei umblări în curăţie, la adăpost de păcat împotriva lui Dumnezeu (v. 11), ca şi împotriva propriului trup (1 Corinteni 6.18)! Strângând Cuvântul în inimă, gravând acolo pasajele esenţiale, precum acest verset 9, vom fi înarmaţi pentru ziua cea rea în care se va ivi ispita (Efeseni 6.13,17). Pentru că, dacă noi păzim cu grijă învăţăturile Lui, Dumnezeul cel credincios ne va păzi cu aceeaşi grijă. Fie ca acest Cuvânt să locuiască din belşug în noi! (Coloseni 3.16).

Read Full Post »

%d bloggers like this: