Feeds:
Posts
Comments

Archive for January 7th, 2023

  • From the Fra
  • Our emotions are an overflow and expression of your heart, revealing what you care most about. Your heart is at the center of who you are as a person and is always living in relationship with God. In this way emotions can help you notice and then evaluate what you love. But emotions can at times be confusing, making it hard to know and express your thoughts, desires, and concerns. In response to this confusion, people tend to either embrace or avoid their emotions. What you will learn through this study is that God invites you to engage with your emotions by engaging with him. Using Scripture, stories and personal reflection, this study presents a biblical understanding of emotions with the goal of helping you learn how to bring your emotions to God and how to enter the emotions of the people you love. Through this study you will explore the close connection your emotions have with your heart. This study includes many applications for ministry to others. This video and workbook study was designed for use by individuals and groups. The videos were recorded at the Christian Counseling & Educational Foundation’s 2016 National Conference — Emotions. Lesson 1: Emotions in the Face of Suffering – Joni Eareckson Tada (38:42) In this lesson we hear the testimony of Joni Eareckson Tada. Joni shares what life is like with quadriplegia and chronic pain. This talk focuses on her emotional experiences in the face of suffering, and how God used Scripture to shape her experience. Joni shares biblical truth and personal wisdom that she has gained throughout her life. Lesson 2: Feeling Bad about Feeling Bad – Winston T. Smith (37:20) This lesson begins with the question, “Do you ever feel bad for feeling bad?” People often ask you how you feel, but this question goes one step further. It asks you to consider how you feel about your feelings. How comfortable are you with what’s going on inside? The attitudes you have about an emotion directly shape your experience of it. This lesson explores the emotions Jesus experienced and expressed in John 11. Lesson 3: Why Do I Feel How I Feel? – Alasdair Groves (40:07) Emotions are hard to define and to grasp intellectually. What words do you use to describe your emotions? How can you better understand what is going on inside of you? We learn in Matthew 6:21 that emotions assign value to what we love and reveal what we worship. This lesson looks at the close connection our emotions have with our hearts. Lesson 4: What Do I Do with My Feelings? – Alasdair Groves (42:06) This lesson focuses on what to do with our emotions. People often take one of two approaches. The first is to embrace: feelings are everything. The second is to avoid: strong and silent is the way to go! A biblical alternative to both extremes is to engage your emotions by engaging with God. This lesson offers practical ways to engage God with your emotions. Lesson 5: Emotions and Relationships – Winston T. Smith (45:27) In relationships emotions are the difference between knowing about someone and really knowing someone. Emotions help us to enter into the lives of others as our hearts are moved by their hearts. This lesson casts a vision for how to enter a person’s experience through emotions and explores specific relational skills that are the fruit of sincere love (Romans 12:15). Lesson 6: For Better or For Worse – Aaron Sironi (49:09) This lesson provides a biblical framework for building marital intimacy for couples in distress. It begins by looking at the foundation of marriage and explores the remarkable gift of the one-flesh union. Aaron uses counseling examples to illustrate the important role emotions play in a couple’s intimacy and shows how to help marriages in distress. This final lesson will be particularly useful for counselors and couples who want to cultivate or repair intimacy in a marriage.

Read Full Post »DOMNUL ESTE APROAPE
7 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=tt5zZTClkC8
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Și aceasta este voia Celui care M-a trimis, ca, din tot ce Mi-a dat, să nu pierd nimic, ci să-l înviez în ziua de apoi. Pentru că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine Îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață eternă; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6.39,40
Voia Tatălui este prezentată într-un dublu aspect. Mai întâi, cu privire la Fiul. Este voia Tatălui ca cei care sunt dăruiți Fiului să fie păziți de El și ca toți să fie înviați de El în ziua de la urmă. În felul acesta, voia Tatălui împlinită de către Fiul îi asigură, pe toți cei care vin la Hristos, de mântuirea lor deplină de orice putere a răului și de intrarea lor finală în binecuvântare, în ziua de la urmă. Hristos nu va pierde pe niciunul dintre ei. În ziua aceea, orice lucru care acum a fost cunoscut prin credință va fi manifestat pe deplin. Acum pare că generațiile celor din poporul lui Dumnezeu trec una după alta și sunt uitate deopotrivă de oameni și de Dumnezeu. Cuvintele Domnului ne asigură că lucrurile nu stau așa. Niciunul dintre cei credincioși nu este pierdut sau uitat. Ei vor apărea din nou în ziua de la urmă. Puterea învierii exercitată de Domnul va fi dovada finală că El nu a pierdut pe niciunul dintre cei ai Săi. „Ziua de la urmă“ face referire la sfârșitul veacului de acum, când Hristos va veni să împărățească și îi va învia pe cei dăruiți Lui de Tatăl, pentru ca ei să aibă parte cu El în bucuria cerească și în satisfacția Împărăției. Atunci vor fi împlinite în întregime cuvintele Domnului cu privire la cei care vin la El, anume că ei nu vor flămânzi și nu vor înseta niciodată.
În al doilea rând, voia Tatălui este prezentată în legătură cu responsabilitatea omului. Este voia Lui ca Fiul să fie prezentat tuturor, pentru ca oricine Îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viața eternă – o viață care va fi experimentată în plinătatea ei prin învierea din ziua de la urmă. H. Smith


SĂMÂNȚA BUNĂ
7 IANUARIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=nLbzkkVe1Hg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Era un bărbat trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan.
Ioan 1.6
Ioan Botezătorul
Așa începe istoria lui Ioan Botezătorul în Evanghelia după Ioan:
„Era un bărbat.“ Ioan a venit pe lume, a trăit ca și copil și a crescut până a devenit adult. El era un om ca și noi, dar avea o relație de credință personală cu Dumnezeu. Aceasta a făcut ca viața lui să fie plină de sens. – Probabil că și tu te consideri un om obișnuit, pierdut prin mulțime. Nu uita că, prin credința în Domnul Isus, ești un răscumpărat de mare preț pentru Dumnezeu!
„Trimis de la Dumnezeu.“ Ioan Botezătorul a înțeles de tânăr că întreaga lui viață Îi aparține lui Dumnezeu și de aceea s-a pus la dispoziția Lui. A fost gata să se lase trimis de Dumnezeu pentru a-I sluji. Cum, când și unde, pe acestea le-a lăsat în seama lui Dumnezeu. – Te-ai declarat și tu dispus să trăiești pentru Mântuitorul? Nu uita că El vrea să mărturisești despre El în lume, ca și alții să-L cunoască!
„Numele lui era Ioan.“ Acest nume înseamnă: „Domnul este îndurător“. De aici putem deduce că trimiterea lui Ioan pentru a mărturisi despre Dumnezeu și pentru a-I sluji a fost numai har. De aceea, el a considerat ca fiind un privilegiu să fie glas al unuia care strigă despre El. „Eu“, a mărturisit Ioan, „sunt glas al unuia care strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia“ (Ioan 1.23). – Când Domnul îți dă o lucrare, și dacă este mică, și dacă este mare, nu uita că, de fapt, nu meriți nici măcar una, ci că totul este numai har!
Citirea Bibliei: Exod 5.1-14 · Luca 2.1-7

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
7 IANUARIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/infranarea/
ÎNFRÂNAREA-Fundația S.E.E.R. România
„Daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea…” (2 Petru 1:5-6).
Ați observat vreodată că noi avem tendința de-a da vina pe circumstanțe pentru neajunsurile caracterului nostru? Noi punem problemele noastre pe seama slabei educații pe care am primit-o, a dificultăților financiare, sau a defectelor altora… Este posibil să nu poți controla circumstanțele, dar nu la fel este cu caracterul tău. Nu poți da vina pe circumstanțe pentru slăbiciunile caracterului tău, la fel cum nu poți da vina pe o oglindă pentru felul în care arăți. Integritatea este mereu o alegere, și de fiecare dată când iei o decizie bazată pe caracter, faci un pas înainte în creșterea ta spirituală. Gândește-te la momentele în care te-ai confruntat cu ispita și cu necazul. Pune-le pe hârtie și, lângă fiecare, notează alegerea pe care ai făcut-o: să scapi, să-ți găsești scuze, să capitulezi, să eviți, să perseverezi, să învingi. Ce domenii cu probleme poți identifica? Cum ai putea îmbunătăți situația? Dacă lucrurile pe care le-ai enumerat au fost cauzate de circumstanțe pe care nu le-ai putut controla, atunci alege să ai un control mai mare asupra vieții tale! Cum? Adăugând în arsenalul tău „înfrânarea”. Viețile noastre seamănă cu aisbergurile, doar 10-15% este vizibil; adică reputația noastră. Restul, caracterul nostru, se ascunde dincolo de suprafață. Caracterul este ceea ce gândim, dar nu vrem neapărat să împărtășim. Are la bază ceea ce facem când nimeni nu se uită, felul în care facem față micilor probleme ale vieții, felul în care ne raportăm la eșec și la succes. La sfârșitul unei cariere strălucite, Iosua a lansat o provocare poporului Israel: „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi… cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15). Caracterul se bazează pe înfrânare și înfrânarea are de-a face cu a lua deciziile corecte. Dar vestea bună este că nu trebuie să le iei singur – citim (în Filipeni 2:13) că „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.”

https://www.youtube.com/watch?v=3fUkGfDwqZI

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
7 IANUARIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Psalmul 97
Acest psalm descrie instaurarea Împărăţiei în putere şi are drept corespondent Isaia 11.4,5 şi Apocalipsa 19.6. Tot ceea ce se opune stăpânirii Domnului va fi distrus (v. 3‑5), în timp ce inimile tuturor credincioşilor vor fi umplute de veselie (v. 8). Atunci gloria Domnului va fi nu numai istorisită, ca în Psalmul 96.3, ci şi văzută (v. 6), iar locuitorii pământului vor fi în sfârşit în măsură să vadă deosebirea dintre guvernarea exersată prin oameni şi dreptatea instaurată de Dumnezeu. Îngerii, numiţi în versetul 7 dumnezei, atât de mult timp martori ai nedreptăţii pe pământ, vor asista în sfârşit la triumful dreptăţii. Îl vor vedea pe Întâiul‑născut, Hristos, prezentat de Dumnezeu în lumea locuită şi, într‑un gând cu sfinţii de pe pământ, I se vor închina (Evrei 1.6).
Ultimele trei versete au o deschidere către toate timpurile, pentru că Dumnezeu are neîncetat privirile îndreptate asupra celor care‑L iubesc, asupra celor drepţi cu inima. Harul Lui îi numeşte sfinţi şi drepţi. El aşteaptă ca ei să urască răul şi să se bucure în El (v. 10, 12; comp. cu Romani 12.9 şi cu Filipeni 4.4). El Însuşi le va păzi negreşit sufletele şi le va lumina fiecare pas (v. 10, 11).

Read Full Post »

%d bloggers like this: