Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 2nd, 2022

MEDITATII BIBLICE ZILNICE
2 IULIE 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
2 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=16kXofAgEvM

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am contemplat și ce au pipăit mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții …
1 Ioan 1.1
Ioan își începe prima epistolă cu o prețioasă declarație despre gloria Persoanei lui Hristos, accentuând faptul că taina sfântă a divinității și a umanității, care au fost în mod perfect unite în Cel Binecuvântat, este deasupra oricărei puteri a omului de a o defini sau de a o înțelege. Expresia “de la început” nu merge înapoi până în eternitatea trecută, așa cum o găsim în Evanghelia Sa, nici până la începutul creației, așa cum o găsim în Geneza 1. Aici ea face referire la începutul sfânt al revelării personale a lui Dumnezeu pe pământ – la întruparea Domnului Isus. Aceasta nu a fost o viziune de moment, nici o apariție pasageră a divinității, ci revelația reală și eternă a lui Dumnezeu, care și-a avut începutul prin întruparea Domnului Isus.
Apostolii au dat o mărturie deplină cu privire la acest lucru. Ei L-au auzit, iar El a vorbit cum nimeni altul n-o mai făcuse. Ei L-au văzut cu ochii lor, și cât de atent trebuie să-L fi studiat ei! Cum ar fi putut să n-o facă? Ei au avut privilegiul chiar să-L atingă – “ce au pipăit mâinile noastre”. Avem aici mărturia majorității simțurilor noastre naturale. Realitatea umanității Sale a fost pe deplin dovedită.
Unii îndrăznesc să folosească adevărul umanității Sale reale și depline ca pe un argument că, în consecință, El nu putea fi Dumnezeu. Cât de ticăloase și de corupte sunt astfel de sugestii! Acesta este motivul pentru care unul dintre mărețele Sale nume în Dumnezeire este introdus aici: “Cuvântul vieții” – Cuvântul care era la început cu Dumnezeu și care era Dumnezeu (Ioan 1.1). Noi folosim cuvinte pentru a ne exprima gândurile – Hristos este Cuvântul vieții, expresia gândurilor lui Dumnezeu, expresia vieții Dumnezeului etern, acum manifestată într-o formă umană binecuvântată.
L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ
2 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=37Ij7xyCoqw

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Căci dacă, fiind vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, fiind împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui.
Romani 5.10
A salvat viața unui dușman
În timpul Războiului de Independență al Statelor Unite ale Americii, în Pennsylvania trăia predicatorul Peter Miller. Acesta era foarte apreciat în comunitatea lui, însă avea un vecin care îl ura și îl insulta. Într-o zi, acest vecin a fost acuzat de trădare a țării, a fost arestat și condamnat la moarte în orașul Philadelphia. Când condamnarea a fost făcută cunoscut, Miller s-a dus imediat la generalul Washington, ulterior primul președinte al SUA, și a pledat energic pentru candidatul la moarte. Dar Washington i-a răspuns: “Îmi pare rău, însă nu pot să-l grațiez pe prietenul dumneavoastră”. — “Prietenul meu?”, a exclamat Miller. “Acest bărbat este cel mai mare dușman pe care îl am pe lume!” — “Poftim?”, a întrebat mirat Washington. “Ați venit pe jos șaizeci de mile să salvați viața unui dușman? Atunci lucrurile stau cu totul altfel. Pentru binele dumneavoastră, el va fi grațiat.”
Miller a primit documentul de grațiere și a pornit pe jos încă cincisprezece mile, pentru a opri execuția programată în seara acelei zile. A ajuns tocmai la timp acolo. Condamnatul l-a recunoscut și i-a spus cu amărăciune: “Ei, Miller, ai venit de la așa depărtare să te răzbuni și să mă vezi spânzurat?”. Cât de mirat a fost acesta, când Miller i-a arătat documentul care îi dăruia viața!
Mult mai mare este dragostea lui Dumnezeu prin care El le dă dușmanilor Săi har și viață!
Citirea Bibliei: Daniel 3.1-18 · Psalmul 39.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
2 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-2/
NUMELE SPUNE TOTUL (2) – Fundația S.E.E.R. România
“…Nu vă temeţi… căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu”. (2 Cronici 20:15)
Biblia redă o împrejurare când poporul Israel a fost amenințat de armata lui Amalec, iar Dumnezeu le-a făcut parte de o victorie răsunătoare. Înțelegând că Dumnezeu luptă în locul lor, Moise a zidit un altar închinat lui Iahve-Nissi: “Domnul este steagul meu” (vezi Exodul 17:15). Planul lui Dumnezeu nu a fost niciodată ca noi să ne ducem bătăliile singuri.
Biblia spune: “Domnul este un războinic viteaz…” (Exodul 15:3). “Domnul Se va lupta pentru voi…” (Exodul 14:14). “Nu vă temeţi… căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15) Ființe umane limitate, noi ajungem repede la epuizare încercând, neîncetat, să luptăm prin propriile noastre forțe. Ne angajăm într-un cerc vicios al pocăinței, hotărârii, luptei, înfrângerii, descurajării și pocăinței repetate. Singurul conflict spiritual pe care-l putem câștiga vreodată este cel în care Dumnezeu luptă pentru noi. El nu Se așteaptă ca noi să câștigăm lupta, ci ca să-L lăsăm pe El s-o câștige în numele nostru.
“Dar nu trebuie să luptăm și noi?” întrebi tu. Ba da, trebuie să ducem “lupta cea bună a credinței…” (1 Timotei 6:12). Lupta noastră nu este una care să implice efort epuizant, ci este o luptă a credinței. Întrebare: “Ar trebui să ne luptăm și noi așa cum a făcut-o Iacov?” Dar Iacov nu a câștigat prin luptă, victoria lui a constat în faptul că S-a predat lui Dumnezeu. Ai obosit luptându-te? Ai ajuns la capătul puterilor? Atunci te afli chiar unde dorește Dumnezeu să fii! Renunță să te mai zbați, și acceptă că Iahve-Nissi va învinge în numele tău, căci “nu tu vei lupta, ci Dumnezeu”!
Ridică-te și declară asemenea apostolului Pavel (2 Corinteni 12:10): “când sunt slab, atunci sunt tare”.

https://www.youtube.com/watch?v=bl9Zzf7rsb4


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
2 IUNIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
de Jean Koechlin
Ioan 1:19-34
Nu povara păcatelor era aceea care-i conducea pe aceşti delegaţi ai iudeilor la Ioan Botezătorul, ci mai degrabă curiozitatea şi dorinţa de a-şi forma o părere; poate chiar şi o oarecare îngrijorare. Ancheta lor îi dă totodată ocazia lui Ioan de a-şi transmite mesajul (comp. cu 1 Petru 3.15b). Însă nu despre sine le va vorbi el câte ceva (v. 22). El însuşi nu este decât un simplu glas. Este “trimis de la Dumnezeu ~ ca să mărturisească despre lumină (v. 6‑8). Într-un anumit sens, toţi cei răscumpăraţi sunt chemaţi să dea mărturie despre lumină şi, întâi de toate, umblând “ca nişte copii ai luminii” (Efeseni 5.8). În ei înşişi, ei nu sunt nimic, doar instrumente prin intermediul cărora Hristos, Lumina morală a lumii, trebuie să fie manifestat.
Dumnezeu i-a dat mai dinainte slujitorului Său repere despre cum avea să-L recunoască pe Acela pe care era însărcinat să-L desemneze. “Iată Mielul lui Dumnezeu” (v. 29), strigă Ioan de îndată ce apare Isus. Dumnezeu S-a îngrijit de o jertfă sfântă care să înlăture păcatul lumii. Ea fusese aşteptată încă de la cădere şi anunţată atât prin profeţi, cât şi prin imaginile vechiului legământ (Isaia 53; Exod 12.3). Şi ce jertfă! Mielul lui Dumnezeu nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu (v. 34).

Read Full Post »

%d bloggers like this: