Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 3rd, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
3 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=OLj66xlIqLg

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, El care singur are nemurirea, locuind într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea; Lui fie onoare și putere eternă! Amin.
1 Timotei 6.15,16
Doxologiile din Noul Testament (9) – Fericitul Stăpânitor
Prima Epistolă a lui Pavel către Timotei începe și se încheie cu câte o doxologie, fiecare dintre ele preamărind atributele lui Dumnezeu (1.17 și 6.15,16). Totuși, doxologia din acest capitol nu vine ca un răspuns la harul lui Dumnezeu, ca în capitolul 1, ci este în contextul unui apel solemn către “omul lui Dumnezeu” (versetul 11).
Pavel îl îndeamnă pe Timotei – și, astfel, pe oricine aspiră să fie un om al lui Dumnezeu – să urmărească sfințenia și să lupte lupta cea bună a credinței. El trebuia să facă “acea frumoasă mărturisire” înaintea oamenilor (6.11,12). Cu toții trebuie să fim martori pentru Hristos într-un fel sau altul, însă unii dintre noi sunt chemați să dea o mărturie publică clară înaintea oamenilor, iar Pavel l-a îndemnat pe Timotei în chiar această privință. El Îl prezintă pe Domnul Isus ca model al acestui lucru, amintind de frumoasa mărturie dată de Domnul înaintea lui Pilat. Hristos este întotdeauna Modelul nostru în slujire și în mărturie. Apostolul l-a îndemnat pe Timotei să păzească această poruncă într-un fel lipsit de pată, până la arătarea lui Hristos (6.14). Nu se face aici referire la răpire, ci la venirea în glorie a lui Hristos. La arătarea Sa vor fi făcute publice lucrările și răsplătirile noastre.
Niciun om nu-L poate vedea pe Dumnezeu, care locuiește “într-o lumină de care nu te poți apropia”, însă Domnul Isus Hristos va manifesta gloriile lui Dumnezeu înaintea universului, la arătarea Sa, care va fi făcută la timpul potrivit, aceasta însemnând că Dumnezeu are un timp exact când acest lucru se va întâmpla. Hristos este “fericitul Stăpânitor”, “Împăratul împăraților și Domnul domnilor”. El a înviat dintre morți și va manifesta gloriile Dumnezeului nevăzut, Căruia “fie onoare și putere eternă”. Lumea va intra în curând sub stăpânirea acestui minunat și glorios Stăpânitor. Până atunci, să ne închinăm Lui și să-L onorăm!
B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ
3 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=cnEnNTc5cWk

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie.
Psalmul 34.5
Să privim la Isus Hristos
Preocuparea cu Domnul Isus ne face fericiți pe calea credinței. Citind Biblia, Îl descoperim pe Mântuitorul nostru și, privind la El cu ochii inimii, ne bucurăm de gloria Sa.
În Luca 2.7 Îl vedem pe Isus, Copilaș înfășat în scutece și pus într-o iesle. Suntem uimiți de adânca înjosire a Fiului lui Dumnezeu, care a venit la noi pe pământ ca Om smerit.
Când citim cele patru evanghelii, Îl vedem pe Domnul Isus întâmpinând pe fiecare om cu bunăvoință și cu dreptate. El nu a rostit niciodată un cuvânt în plus sau în minus. Nici lingușirea și nici dușmănia nu L-au putut abate de la comportamentul Său desăvârșit.
La cruce vedem harul Său care îi iartă pe dușmani și îl salvează pe tâlharul plin de remușcări. Adesea suntem mișcați că El a suportat pentru noi dureri adânci, de nepătruns, în judecata din partea lui Dumnezeu.
În ziua învierii Îl privim în mijlocul ucenicilor Săi spunându-le: “Pace vouă!” (Ioan 20.19). El, Biruitorul de pe Golgota, i-a trimis apoi cu mesajul harului la toți oamenii.
Dacă privim prin credință la cer, Îl vedem pe Isus Hristos șezând la dreapta lui Dumnezeu. Tatăl I-a dat această onoare. În curând, Domnul va reveni și ne va lua la Sine în slavă.
“Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu” (Fapte 7.56).
Citirea Bibliei: Daniel 3.19-30 · Psalmul 39.7-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
3 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/numele-spune-totul-3/
NUMELE SPUNE TOTUL (3) – Fundația S.E.E.R. România
“…Staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul…” (Exodul 14:13).
Astăzi vom vorbi din nou despre numele lui Dumnezeu Iahve-Nissi: “Domnul este steagul meu”. Nu ne vine ușor să renunțăm la propriile eforturi și lupte, și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lupte în locul nostru. Când facem asta, avem impresia că renunțăm sau că suntem iresponsabili. Gândirea oamenilor obișnuiți spune în felul următor: “Nu sta degeaba, fă ceva!” Uneori suntem ca un om care se îneacă și nu se poate opri să nu se agațe de salvatorul său. Alteori ne imaginăm că altcineva are nevoie de ajutorul nostru și, în consecință, ajungem să-i facem salvarea aproape imposibilă… ba chiar devenim cel mai mare coșmar al său! Însă doar pentru că Dumnezeu luptă în locul nostru nu înseamnă că noi nu suntem implicați. Partea cea mai grea în respectarea ordinului “stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul” este că facem confuzie între “a sta pe loc” și “a nu face nimic” (sau a fi superficiali în ceea ce facem). Teama spune: “Mișcă-te, fă ceva!” Credința spune: “Stai liniștit și crede! Lasă-L pe Dumnezeu s-o facă!”
Cam la această distanța de “a nu face nimic” poți ajunge. Este credință la cel mai înalt nivel!
“Și atunci de ce avem nevoie de armură spirituală, dacă noi nu luptăm?” – întrebi tu. Bună întrebare! Apostolul Pavel a spus: “Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6:11). Să observăm faptul că noi purtăm armura lui Dumnezeu, nu pe a noastră. Noi trebuie să rezistăm, nu să luptăm. “Armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti…” (2 Corinteni 10:4).
Metodele omenești stau în calea lui Dumnezeu; abilitățile fizice sunt inutile împotriva forțelor spirituale. Larva de libelulă, de pe fundul iazului, poate să fie o larvă bine dezvoltată și viguroasă, însă odată ce se transformă în libelulă, calitățile vieții de larvă nu o vor ajuta să ducă o viață aeriană. Așadar, dacă odinioară ne-am încrezut în propriile noastre forțe omenești, de-acum înainte ne vom încrede numai în Iehova-Nissi. Amin?!

https://www.youtube.com/watch?v=BHcmwg69_Uc


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
3 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioan 1:35-51
Umblarea lui Isus (şi nu numai semnul de sus: v. 33) umple inima lui Ioan de convingere şi de bucurie (v. 36). Acestea sunt lucrurile care vorbesc întotdeauna altora! Cei doi ucenici ai lui Ioan Îl aud pe Isus şi I se alătură. Îl urmează şi rămân în compania Sa, privilegiu de care ne putem bucura şi noi acum, potrivit promisiunii Sale (Matei 28.20). Andrei ne dă încă un exemplu: îl aduce la Isus pe “fratele său, Simon”. Înainte de a plănui vreo activitate pe care să o facem, să ne gândim la cei apropiaţi ai noştri care încă nu-L cunosc pe Domnul. Andrei este un ucenic şters (retras, modest). Lucrarea sa însă din acea zi va avea consecinţe deosebit de importante, pentru că fratele său, Simon, va deveni apostolul Petru. Filip aude chemarea Domnului şi, la rândul său, îi vorbeşte lui Natanael despre acest Nazarinean care nu este altul decât Mesia cel promis. Niciun argument nu are însă greutatea acestei invitaţii: “Vino şi vezi!”.
Câte nume şi titluri grandioase preamăresc, în acest capitol, gloriile eterne actuale sau viitoare ale Domnului Isus Hristos: Cuvântul, Viaţa, Lumina, singurul Fiu din sânul Tatălui, Mielul lui Dumnezeu, Învăţătorul, Mesia sau Hristosul, adevăratul Nazarinean, Împăratul lui Israel şi Fiul Omului!

Read Full Post »

%d bloggers like this: