Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 8th, 2022


DOMNUL ESTE APROAPE
8 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=HDCA3xvh0Zs

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Și nu numai atât, dar ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, și răbdarea, experiență, și experiența, speranță.
Romani 5.3,4
“Necazul lucrează răbdare.” Tocmai ceea ce îi supără și îi descurajează pe necredincioși, ducând probabil la deznădejde, lucrează în cel credincios curaj și răbdare. În loc să-i răpească încrederea, necazul îi dă posibilitatea să privească în sus cu credință. El se ocupă exact de acele lucruri din cel credincios care ar vrea să-i împiedice răbdarea: îi sfărâmă voința proprie, “croiește” un drum pentru Dumnezeu în inima lui, curățește credința de orice este fals și-l face capabil să se încreadă liniștit în Dumnezeu. Necazul nu are de-a face cu răscumpărarea noastră. Scopul său este acela de a testa starea noastră și de a arăta clar dacă umblăm conform chemării și poziției în care ne-a adus răscumpărarea. Ne permite să recunoaștem în ce măsură ne influențează firea cea veche care locuiește încă în noi, ne smerește și ne conduce la judecată de sine.
La fel cum necazul lucrează “răbdare”, răbdarea lucrează “experiență”. În suferințe și greutăți învățăm pe de o parte ce suntem noi, iar pe de altă parte, ce reprezintă pentru noi, pe cale, Dumnezeu în bunătatea și credincioșia Sa. Iar în acestea, inimile noastre sunt eliberate de cele pământești, ochii ne sunt abătuți de la cele trecătoare și ne sunt îndreptați către cele cerești; speranța care deja trăiește în inimă se întărește, devenind mai vie și mai puternică. “Experiența lucrează speranță.”
Astfel decurg rezultatele binecuvântate, iar greutățile, în loc să ne conducă la nerăbdare sau chiar la murmure, ne învață să ne lăudăm în necazuri. Avem cheia atâtor lucruri care altfel ni s-ar fi părut o enigmă și ne putem întări în Dumnezeul care-Și iubește copiii cu o dragoste nespus de tandră și care face ca toate să lucreze spre binele lor.R. Brockhaus

SĂMÂNȚA BUNĂ
8 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=CNr8kMJqgkE

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
“Vorbește, Doamne, căci slujitorul Tău ascultă.” Samuel … n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale.
1 Samuel 3.9,19
Ascultă de Dumnezeu când îți vorbește!
În timpul terorii regimului condus de Khmerii Roșii din Cambodgia, Song a fugit în Thailanda pentru a scăpa de genocid. Din cei douăzeci și cinci de tovarăși care au pornit în exil, doar opt au ajuns la țintă, supraviețuind în condiții foarte dificile. Toți ceilalți au murit pe drum sau au fost omorâți.
Song a rămas patru ani într-un lagăr de refugiați în Thailanda, unde niște misionari i-au spus pentru prima dată vestea bună despre Isus Hristos. În primele luni a respins tot ce se referea la credința creștină. Din Biblia primită rupea foile și folosea hârtia pentru a-și face țigări. Câteva luni mai târziu a primit iarăși o Biblie. De data aceasta a început să o citească, iar Dumnezeu i-a atins conștiința. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu a învins împotrivirea lui puternică. Song a recunoscut că era un păcătos, că avea nevoie de salvarea și iertarea oferite de Dumnezeu și L-a acceptat pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn în viața lui.
Vino la Isus imediat ce auzi vestea bună! Dacă respingi în repetate rânduri evanghelia, inima se împietrește tot mai mult, până când devine insensibilă la chemarea lui Dumnezeu. De aceea, Biblia ne cere tuturor să ascultăm acum de glasul lui Dumnezeu, să-i dăm voie astăzi să ne vorbească!
Citirea Bibliei: Daniel 5.13-31 · Fapte 1.1-9

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
8 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/raspunsul-lui-dumnezeu-la-ingrijorare/
RĂSPUNSUL LUI DUMNEZEU LA ÎNGRIJORARE – Fundația S.E.E.R. România
“…Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică…” (2 Timotei 1:7).
Biblia ne spune că: “Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” Biruința asupra fricii începe cu înțelegerea faptului că frica este “un duh”, care nu vine de la Dumnezeu. Când înțelegi lucrul acesta, șansele de a te lăsa pradă fricii sunt mai mici. Așadar, ce ne-a oferit Dumnezeu în locul fricii?
Trei lucruri: întâi – Putere. Nu vorbim aici de tehnici de autoperfecționare și de gestionare a stresului. Este vorba de ceva mult mai profund decât reducerea anxietății pentru a-ți face viața mai plăcută. Este acea convingere fermă, care pătrunde până în centrul ființei tale, că toate lucrurile care au legătură cu tine se află în mâna unui Dumnezeu iubitor care dorește ce este mai bun pentru tine. De aceea “toate lucrurile lucrează împreună spre binele” tău și poți trăi fără îngrijorare. (vezi Romani 8:28)
Al doilea: Dragoste. În Biblie citim că “dragostea desăvârşită izgoneşte frica…” (1 Ioan 4:18). Numai când îți dai seama că ești iubit necondiționat de un Dumnezeu care nu se răzgândește niciodată cu privire la tine, vei învăța să te iubești și să te accepți pe tine… pentru a fi apoi capabil să-i iubești și să-i accepți și pe ceilalți. Poți să-ți imaginezi efectul pe care l-ar avea lucrul acesta asupra fricii tale de oameni, de respingere și de critică? Acest fel de dragoste e mai mult decât o emoție care te face să te simți bine; e o forță care îți schimbă viața!
Al treilea: Discernământ. Apostolul Pavel mai scrie (2 Corinteni 10:5): “Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” Așadar, aceste trei lucruri – putere, dragoste, chibzuință – constituie răspunsul lui Dumnezeu la îngrijorarea ta de azi!

https://www.youtube.com/watch?v=a8gZulPZlII

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
8 IULIE 2022
de Jean Koechlin
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Ioan 4:1-18
Nu numai pentru oameni onorabili, precum Nicodim, La dat Dumnezeu pe singurul Lui Fiu. Acest minunat dar al lui Dumnezeu a fost făcut în mod gratuit păcătoşilor celor mai mizerabili. Ce tablou ne este zugrăvit aici! În smerirea Lui inimaginabilă, Fiul lui Dumnezeu Se aşază lângă această fântână ca un Om adevărat, încercat de oboseală şi de sete. Şi totuşi nu Se gândeşte decât la mântuirea făpturii Sale. Se apropie o femeie şi observaţi cum Isus începe aici, pentru ai câştiga încrederea: îi cere un serviciu şi, coborând la nivelul ei, îi vorbeşte despre ce cunoştea ea. Însetată să găsească fericirea, această femeie băuse din multe izvoare dezamăgitoare ale acestei lumi. Căutase fericirea lângă cinci bărbaţi şi, de fiecare dată, a avut “o nouă sete”. Mântuitorul cunoaşte pentru ea o “apă vie”, al cărei izvor este chiar El (v. 10,13,14; comp. cu Ieremia 2.13,18 şi 17.13). Fără ai cunoaşte natura, samariteanca se aşteaptă să primească de la El acest dar extraordinar. Cu toate acestea, este nevoie ca Domnul să pună mai întâi degetul pe ce nu era în regulă în viaţa acestei femei (v. 1618).
Pentru că nimeni nu poate fi fericit cât timp lumina lui Dumnezeu nu ia pătruns conştiinţa! În Isus, harul şi adevărul sunt de nedespărţit (cap. 1.17).

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
7 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286/
https://www.youtube.com/watch?v=yGQb3hMc6Ls

http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-
Isus i-a spus: „Nici Eu nu te condamn. Mergi și să nu mai păcătuiești“.
Ioan 8.11
Nu putem înțelege pe deplin cât de mult a apăsat pe inima lui Hristos starea acestei lumi păcătoase, în timpul când El S-a aflat aici și a slujit. Ca Fiu al lui Dumnezeu, lipsit de păcat, El a experimentat, fără îndoială, fiecare situație într-un fel diferit de felul cum o facem noi, însă, fiind Fiul Omului, El a pătruns atât de perfect în toate aceste situații, încât acum El poate simpatiza cu noi. Văzând stricăciunea pe care păcatul a produs-o în această lume, El a suspinat și chiar a plâns, însă cât de minunat este să vedem că niciodată n-a refuzat pe cineva care a venit la El pentru vindecare și mângâiere, fie tânăr, fie bătrân, fie bogat, fie sărac.
Grija pe care Domnul Isus a arătat-o față de nevoile pământești ale oamenilor a fost cuplată cu preocuparea Lui pentru binele lor spiritual. Când mulțimile Îl îmbulzeau ca să găsească alinare pentru suferințele lor fizice, El vedea nevoia încă și mai mare a lor de a fi vindecați de păcat. Când cei din jurul Lui nu puteau face altceva decât să arate cu degetul și să judece, marele Judecător a dăruit îndurare. Totuși Dumnezeu nu trecea cu indiferență peste păcat, fiindcă Cel care oferea iertare era chiar Acela care avea să moară pentru păcat.
Să-L privim la scăldătoarea Betesda, când l-a întrebat pe un om dacă voia să fie făcut sănătos (Ioan 5.6). Cu siguranță că El îi oferea vindecare nu doar pentru trupul lui, ci și pentru inima lui, care era împovărată de păcat. Mai târziu, Isus l-a găsit în templu și i-a spus să nu mai păcătuiască (versetul 14). La fel, El n-a vrut s-o condamne pe femeia prinsă în adulter, iar cuvintele Sale pentru ea au fost: „Du-te și să nu mai păcătuiești“ (Ioan 8.11). Să nu uităm că iertarea de care ne bucurăm a fost obținută cu un preț foarte mare, de aceea să avem grijă să nu înlocuim cuvintele Domnului cu îndemnul: «Încearcă să nu păcătuiești prea mult». Să ne îmbrăcăm, prin har, cu „omul cel nou, care este creat după Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului“ (Efeseni 4.24)! E. Clermont

SĂMÂNȚA BUNĂ
7 IULIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285/
https://www.youtube.com/watch?v=etE7opsYQuw


http://clickbible.org/…/calendarul-domnul-este-aproape…/
Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.
Psalmul 28.7
Secretele vieții creștine
Nu încercați să duceți greul zilei de mâine cu puterea primită azi!
Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus care a zis: „Este mai ferice să dai decât să primești“ (Fapte 20.35).
Nu-l puteți împiedica pe diavolul să treacă pe strada voastră, dar îl puteți împiedica să se oprească la voi.
Credincioșia în lucrurile mici este un lucru mare în ochii lui Dumnezeu.
Mai mult decât lucrarea voastră, Dumnezeu dorește dragostea voastră.
Acela căruia i s-a făcut un bine trebuie să-și amintească întotdeauna de el, iar acela care a făcut un bine trebuie să-l uite.
Este mai important să descopăr ce vrea să-mi spună Dumnezeu printr-o situație grea, decât să ies din acea situație.
Credința noastră poate că nu este mare, dar Dumnezeul în care ne încredem este mare.
Citirea Bibliei: Daniel 5.1-12 · Psalmul 41.9-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
7 IULIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/dragostea-lui-dumnezeu-sa-ti-risipeasca-frica/
DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU SĂ-ȚI RISIPEASCĂ  FRICA
– Fundația S.E.E.R. România
“În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica…” (1 Ioan 4:18).
Știința modernă confirmă adevărul Sfintei Scripturi că “în dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica.” Dragostea și frica sunt incompatibile; ele nu pot coexista. Copiii au două nevoi fundamentale: 1) Nevoia de a explora. Acesta este modul lor de a învăța, de a crește și de a se dezvolta. 2) Nevoia de a se simți în siguranță. Dacă nu se simt în siguranță, ei nu explorează. Orice ființă umană are nevoie de o bază sigură de unde să înceapă să investigheze și să crească. Cercetările confirmă că, în general, unul dintre părinți mai mult decât celălalt își va împinge copilul să-și asume riscuri, să se expună pericolelor și să învețe că un pericol mic e un lucru bun… pe când celălalt părinte are tendința de a-l mângâia, de a-l liniști, de a-i oferi sentimentul siguranței. În realitate, însă, orice părinte îi poate oferi copilului ambele daruri.
Când ne este teamă, în corpul nostru se activează sistemul nervos simpatic: inima o ia la goană, respirația se întețește, simțim că ne sufocăm, iar mușchii se contractă. Așa că alergăm la acea prezență care ne liniștește: la părintele nostru mângâietor și protector. Și când suntem ținuți în brațe, mângâiați și iubiți, sistemul parasimpatic preia controlul. Pulsul încetinește, respirația devine profundă și regulată, mușchii se relaxează și sângele irigă din nou creierul. În esență, o voce din lăuntrul nostru ne spune: “Mă pot duce iarăși să țin piept lumii.” În domeniul fizic, este o realitate faptul că “în dragoste nu este frică.” Și același lucru este adevărat și în domeniul spiritual. Alături de un Dumnezeu care este atât de sensibil, încât ne iubește și ne mângâie, și cu toate acestea suficient de puternic ca să fie stânca și cetățuia noastră – putem face față tuturor lucrurilor pe care ni le aruncă în față viața… și ca urmare, devenim mai puternici. Așa că, lasă dragostea lui Dumnezeu să-ți risipească frica!

https://www.youtube.com/watch?v=M_sZ6K8SBfo

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
7 IULIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/

Ioan 3.22-36
Ucenicii lui Ioan au fost cumva geloşi văzând că învăţătorul lor îşi pierde din influenţă în favoarea Celuilalt (v. 26; cap. 4.1). Cu excepţia a doi dintre ei (unul fiind Andrei), care-l părăsiseră pe Ioan pentru a-L urma pe Isus (cap. 1.37), aceşti oameni nu înţeleseseră care era exact misiunea unui precursor. El era prietenul Mirelui. Iar ceea ce provoca nemulţumirea ucenicilor săi făcea, din contră, ca bucurialui să fie împlinită (v. 29); el era fericit să se şteargă înaintea Domnului. Frumosul său răspuns ar trebui gravat ca o deviză tn inima fiecăruia dintre noi: ,El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez" (v. 30). Acest cuvânt este pentru Ioan ocazia de a-L preamări pe Domnul Isus: El este deasupra tuturor nu prin autoritatea pe care I-orecunoşteau mulţimile, ci pentru că El vine din cer (v. 31). Şi nu vine ca un înger, ci ca Obiectul tuturor afecţiunilor Tatălui, ca Moştenitorul Lui (Evrei 1.2). O asemenea vizită pune la încercare întreaga omenire împărţind-o în două grupe. Cei care cred în Fiul au încă de acum viaţa veşnică. Cât despre cei care nu cred – ce gând înspăimântător – mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lor! De ce parte vă aflaţi voi?(cap. 20.31)

Read Full Post »

%d bloggers like this: