Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 26th, 2022


DOMNUL ESTE APROAPE

26 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

https://www.youtube.com/watch?v=urzQTOwnKbs

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-

Credincios este Dumnezeu, prin care ați fost chemați la comuniunea cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.1 Corinteni 1.9Adunarea lui Dumnezeu este compusă din toți credincioșii adevărați, oriunde s-ar găsi ei, de orice naționalitate sau poziție socială. Prin urmare, citim: „unde nu este grec și iudeu [nicio deosebire de ordin național], circumcizie și necircumcizie [nicio deosebire de ordin religios], barbar, scit, rob, liber [nicio deosebire de ordin social], ci Hristos este totul și în toți“ (Coloseni 3.11).La Colose, de exemplu, în adunare erau Filimon, un stăpân bogat, și robul său, Onisim, un „frate credincios și iubit“. În felul acesta minunat triumfă harul asupra deosebirilor care există în această lume.Concluzia este că Adunarea lui Dumnezeu nu poate fi condiționată de naționalitate. A-i atașa un nume geografic, ori un nume de om, ori numele unei doctrine ori un nume de orice fel este un lucru total străin de Scriptură, iar orice creștin ascultător de adevărul lui Dumnezeu și luminat de Duhul Sfânt nu se poate asocia cu așa ceva.Este o libertate minunată să fii conectat doar cu Adunarea lui Dumnezeu, să nu ai niciun nume, decât cel al Domnului, să nu ai niciun crez compus de oameni și nicio organizare ecleziastică, ci să fii călăuzit doar de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt – pe scurt, să recunoști în mod practic acea părtășie la care sunt chemați toți creștinii.Scriptura face clar acest lucru. De două ori a spus Domnul despre ucenicii Săi: „Ei nu sunt din lume, așa cum Eu nu sunt din lume“ (Ioan 17.14,16). De aceea, orice încercare de a unifica statul cu biserica și de a dobândi putere și statut politic sunt idei cu totul contrare spiritului creștinismului și învățăturii Scripturii. Astfel de încercări trădează ignoranța cu privire la adevărata natură a Adunării lui Dumnezeu, a relației ei cu Hristos și a chemării ei cerești. Trebuie să fim geloși cu o gelozie a lui Dumnezeu în aceste chestiuni. A. J. Pollock

SĂMÂNȚA BUNĂ

26 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

https://www.youtube.com/watch?v=FgTX1gBeLiE

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.Matei 6.21Strângerea de comoriUn ucenic al Domnului Isus poate urmări două scopuri în viața sa: fie inima lui se agață de cele pământești și își închide inima față de nevoile altora, fie își îndreaptă inima spre cele cerești unde este Hristos și trăiește în dăruire față de El. Această atitudine nu îl oprește să-și îndeplinească însă obligațiile sale pe pământ.Comorile pământești pot fi o locuință confortabilă, o grădină înflorită, o mașină frumoasă sau o avere mare la bancă. Acestea nu sunt lucruri rele în sine, dar au cusurul că sunt trecătoare. Ele nu oferă nici siguranță permanentă și nici fericire statornică. De aceea Domnul Isus ne cere: „Nu vă strângeți comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură“ (Matei 6.19).Comorile cerești, dimpotrivă, nu își pierd niciodată valoarea și nu ne pot fi luate niciodată. O viață în părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul nu poate fi înlocuită prin nimic altceva pe pământ. Cine își folosește banii, timpul și puterea pentru Domnul și lucrările Lui lucrează pentru ceea ce rămâne veșnic. Aceasta ne motivează să dăm curs cerinței Învățătorului nostru: „Strângeți-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură“ (Matei 6.20).Lăsați deoparte ceea ce este trecător și țineți cu tărie la ceea ce este veșnic!Citirea Bibliei: Geneza 32.1-22 · Psalmul 18.38-50

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI26 MAI 2022coordonatori Bob & Debby Gasshttps://fundatiaseer.ro/vrei-sa-faci-binele/

VREI SĂ FACI BINELE? – Fundația S.E.E.R. România

“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice…” (Proverbele 4:23).Înțeleptul Solomon a spus: “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”Haideți să observăm împreună desfășurarea evenimentelor care au condus la căderea lui David în păcat: “a zărit de acolo o femeie care se scălda… a întrebat cine este femeia aceasta… el s-a culcat cu ea…” (2 Samuel 11:2-4). A privit, a iscodit, a păcătuit. Dacă tânjești după ceva ce nu-ți aparține, scoate-ți asta din minte numaidecât. “Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5). Păzește-ți mintea! În loc s-o umpli cu fantezii din reviste, de la televizor sau de pe Internet, umple-o cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu amintiri despre cele mai frumoase clipe petrecute cu soțul sau cu soția ta. Lucrează la întărirea legăturii de căsătorie. Fii hotărât să iubești chiar și când nu simți, și dragostea ta va începe să înflorească.Domnul Isus a spus: “oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28). De ce a spus Isus lucrul acesta? Pentru că orice privire plină de poftă îți amenință familia. Cu cât îți dorești soțul sau soția mai puțin, cu atât mai mult vei căuta motive să-ți justifici fanteziile. Și partea cea mai tristă este că nu vei știi niciodată cât de frumoasă ar fi putut fi relația voastră.După ce David a fost confruntat, curățat și mustrat, el a putut spune: “Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta” (Psalmul 119:11). Dacă ai o problemă cu pofta, caută un pastor, un consilier sau un prieten care te poate ajuta, și nu da satisfacție diavolului.Biblia spune: “Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” (Proverbele 17:17). Uneori, diferența dintre victorie și înfrângere înseamnă câteva minute la telefon, discutând și rugându-te cu cineva care poate ajuta.

Întrebarea este: dorești tu cu adevărat să faci binele ?

https://www.youtube.com/watch?v=jk2QBFFzgsQ

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

26 MAI 2022

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/

de Jean Koechlin

Luca 11:21-36

Numai puterea Domnului Isus, a Celui care l‑a învins pe „omul cel tare“, ne poate izbăvi de răul care se află în noi; altfel, o patimă izgonită va fi inevitabil înlocuită de o alta. Inima noastră se aseamănă cu casa din versetul 25. Este inutil să fie măturată şi împodobită, dacă în ea nu locuieşte şi nu stăpâneşte o nouă gazdă, Isus.Binecuvântarea repetă Domnul nu depinde nici de relaţiile de familie (v. 27,28, comp. cu capitolul 8.21), nici de privilegiile unei generaţii. Ea este făgăduită celor care ascultă şi păzesc Cuvântul lui Dumnezeu.În versetul 33 este reluată învăţătura din capitolul 8.16. Baniţa, ca măsură de capacitate, este un simbol al comerţului şi al afacerilor, iar patul este un simbol al somnului şi al lenei. Deşi sunt opuse una alteia, ambele (şi afacerile şi lenea) pot sufoca flacăra palidă a mărturiei noastre. În Matei 5.15, lumina trebuia să lumineze tuturor celor din casă, pe când aici ea este aprinsă pentru ca cei care intră vizitatorii să vadă lumina.Ochiul rău (v. 34) este cel prin care pătrund în noi întunecimile păcatului. Atenţie la direcţia pe care o iau uneori privirile noastre (Iov 31.1), când se îndreaptă spre o literatură care ne poate întina inimile şi care ne poate tulbura gândurile (2 Corinteni 7.1)!

Read Full Post »

%d bloggers like this: