Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 20th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

20 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Și Isus i-a spus: “Vezi să nu spui nimănui; ci mergi, arată-te preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei”. Matei 8.4

În acest pasaj, puterea și compasiunea Domnului se manifestă prin vindecarea omului lepros. După ce l-a vindecat, El i-a spus să se ducă și să se arate preotului, pentru confirmarea faptului că boala sa dispăruse. Acest lucru era conform preceptelor Scripturii cu privire la lepră (vedeți Levitic 14). Domnul însă a mai subliniat un lucru. Preoții și ceilalți conducători religioși nu credeau că Isus era Unsul lui Dumnezeu, așa că această vindecare avea să fie o mărturie pentru ei. Dacă Isus făcuse o astfel de vindecare, oare nu era El Mântuitorul și Hristosul?

Acest principiu ne spune multe cu privire la viața creștină. Dacă am fost curățiți de boala păcatului, ar trebui să fim o mărturie pentru cei necredincioși. Prilejurile pentru o astfel de mărturie sunt acelea în care putem arăta bunătate, smerenie și blândețe, evitând vorbirea vulgară și glumele proaste, refuzând minciuna și înșelăciunea, neimplicându-ne în bârfă, spunându-le colegilor și vecinilor că ne rugăm pentru ei. Pe scurt, trebuie să facem clar faptul că aplicăm înțelepciunea cerească în toate deciziile noastre zilnice.

Deși este adevărat că mărturia contează, să nu uităm că rugăciunile sau binefacerile făcute în public, cu dorința de a fi lăudați de oameni, nu-L vor onora niciodată pe Domnul. Însă, de cealaltă parte, dacă nu există nicio dovadă în exterior că am fost schimbați prin evanghelie, atunci ce semnificație mai are trăirea creștină?

Omul lepros era oricum vindecat, fie că un preot îl vedea, fie că nu îl vedea. Noi manifestăm caracterul lui Hristos nu pentru a fi curățiți de păcat, ci fiindcă am fost curățiți de păcat. Însă trebuie să vadă și alții că El este Mântuitorul nostru.

S. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

20 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/285

Înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta! Întreg cuvântul Tău este adevăr.

Cuvântul Tău este adevărul.

Psalmul 119.159,160; Ioan 17.17

Adevăruri care trebuie cunoscute

Viața este scurtă: “Și nu știți ce va fi ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată pentru puțin și apoi dispare” (Iacov 4.14).

Moartea este un lucru sigur: “Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9.27).

Temelia răului este păcatul: “Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit …” (Romani 5.12).

Hristos este singurul Mijlocitor al mântuirii: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3.16); “V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15.3,4).

Prin credință căpătăm mântuirea: “Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit!” (Fapte 16.31).

Citirea Bibliei: Geneza 29.1-14 · Psalmul 15.1-5

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

20 MAI 2022

coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/marturisirea-face-bine-sufletului/

MĂRTURISIREA FACE BINE SUFLETULUI – Fundația S.E.E.R. România

“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele…” (1 Ioan 1:9).

Ranai Carlton, o învățătoare de școală duminicală, spune: “Încercam să-i învăț pe copii că noi toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Așa că am întrebat o fetiță: “Lisa, când ai putea avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu?” Privirea ei goală a stârnit replici caustice din partea fiului meu: “Nu-i nimic, Lisa. Nu trebuie să-i spui!” Apoi s-a întors spre mine și mi-a spus: “Nu trebuie să-ți spunem ție păcatele noastre! Aici nu este Oprah Winfrey Show (cel mai longeviv talk show din America – 1986-2011, folosit de prezentatoarea Oprah Winfrey ca o platformă educațională – n.tr.).” Da, nu e musai să le spui altora păcatele tale, dar întotdeauna trebuie să I le spui lui Dumnezeu. Împăratul David a spus: “câtă vreme am tăcut… mâna Ta apăsa asupra mea” (Psalmul 32:3-4).

Mărturisirea face patru lucruri:

1) Te ajută să experimentezi iertarea lui Dumnezeu. El îți cunoaște deja păcatul, dar nu te poate ierta dacă dai vina pe altcineva și cauți scuze. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele.” Prima mișcare îți aparține!

2) Îți redă puterea emoțională și fizică. Nimic nu-ți fură energia mai mult decât negarea, și nimic nu te revigorează mai tare decât o conștiință curată. David a spus: “Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele” (Psalmul 31:10). Reflectând la aventura sa cu Batșeba, el a spus: “Câtă vreme am tăcut… mi se usca vlaga… Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu… Şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmul 32:3-5).

3) Îți permite să mergi mai departe. Mărturisirea te face să apeși butonul “reset” și s-o iei de la capăt. Este important să trasezi o linie între trecut și viitor, în caz că ești tentat să te întorci înapoi.

4) Te ajută să crești. Thomas Edison a afirmat că eșecul l-a învățat 10.000 de moduri în care să nu facă un bec. Pentru a face ca eșecul să lucreze în avantajul tău, și nu împotriva ta, trebuie să începi prin a-ți mărturisi păcatul în fața lui Dumnezeu ca să primești iertarea Sa. Și nu uita! Mărturisirea face bine sufletului!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

20 MAI 2022

de Jean Koechlin

Luca 9:18-36

Mulţimile Îl considerau pe Isus ca un profet, nu ca Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (v. 19). De aceea, Domnul le vorbeşte despre drumul Său de respingere şi de suferinţă, pe care îi invită şi pe ai Săi să-l urmeze. Acest drum cere nu numai renunţarea la unul sau la altul dintre lucruri, ci şi lepădarea de eul nostru, de toată voinţa proprie. Faţă de lume şi poftele ei, creştinii sunt morţi (Galateni 6.14), dar ei sunt vii pentru Dumnezeu şi pentru cer. Din contră, cei care vor să-şi trăiască viaţa pe pământ au în faţa lor moartea eternă. Miza acestei alegeri capitale este sufletul nostru, care este mai de preţ decât întreaga lume.

În timp ce le deschide acest dificil drum al crucii, Domnul, pentru a-i încuraja pe ai Săi, doreşte să le arate şi unde se sfârşeşte: în glorie, împreună cu El. Şi care este măreţul subiect care-i va întreţine acolo sus? Moartea Domnului Isus! El vorbeşte despre aceasta cu Moise şi cu Ilie, atunci când nu poate să o facă cu ucenicii Săi (v. 22; Matei 16.21,22). Dar, oricât de mari ar fi aceşti martori ai Vechiului Testament, ei trebuie să se şteargă în faţa gloriei Fiului Preaiubit. Legea şi profeţii iau sfârşit şi, de acum înainte, Dumnezeu vorbeşte în Fiul. Să-L ascultăm! (v. 35; Evrei 1.2).

Read Full Post »

Jordan L

1 year ago (edited)Oh, Ray…. In my ignorant youth I used to spend my days insulting you on your Facebook page…. I was a hateful, vehement, angry atheist… much like the man in the beginning of this video. I did everything I could to try and turn Christians away from their faith and regrettably succeeded on a few occasions…. Today, however, I am evangelizing in favour of our Lord and God… after recording 9 journals worth of unbelievable miracles and healings and amazing occurrences that have proven his existence to me absolutely… I spent many years lost in the new age before he pulled me out and showed me how I was on the “broad path.” He saved me from needing 7 medications, various mental illnesses, suicidal tendencies which I battled with for 12 years and a debilitating physical illness which tortured me for 14!!!!! I think it is soooooooo hilarious how God has had me come around full circle- and now I just so happen to appreciate your videos above all others on YouTube to learn how to better evangelize. 😂😊🙏💕 Thank you…. and God bless you infinitely……Show less

892REPLYView 141 replies from Living Waters and others

Xander Bame

Xander Bame

1 year agoImagine being mocked and persecuted on this level. Most of us can not. Bless you, Ray.

46REPLYView 3 replies

Katydid

Katydid

1 year agoThank you, Ray Comfort for what you do. You’ve brought many people to Christ.

97REPLYView 4 replies

Jess Barroga

Jess Barroga

1 year agoI like how he handled everything because he didn’t insult anyone and took everything in plus he continued to spread the word it’s only for the Gods glory 🙏.

284REPLYView 5 replies

ChamomileMineral

ChamomileMineral

1 year agoIm crying. Humiliation that you didn’t deserve resulted in Gods Glory. I wish to have a copy of this in Russian if I could for my family.

Read Full Post »

%d bloggers like this: