Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 6th, 2022

How Can I Be Born Again? | John 3 | Our Daily Bread Video Devotional

Our Daily Bread250K subscribers

Jesus famously tells the Pharisee Nicodemus in John 3 that in order to enter the kingdom of heaven, one must be “born again.” That can seem like a pretty impossible requirement, but we don’t need a time machine or a rewind button to achieve the rebirth Jesus describes. Instead, all that’s required is a humble heart and the Holy Spirit. To learn more, watch today’s video devotional. Written and presented by Con Campbell. If you enjoyed this teaching from Con Campbell, check out his web series In Pursuit of Paul by Our Daily Bread Ministries: https://www.youtube.com/playlist?list… Subscribe for email or text notifications at https://ourdailybread.org/videos About Our Daily Bread: Our Daily Bread Ministries helps millions of people connect with God each day. For more than 75 years, our purpose has remained the same: to reach people with the life-changing wisdom of the Bible. How to get Our Daily Bread: Read Now: https://odb.org/today Facebook: https://facebook.com/ourdailybread Instagram: https://instagram.com/ourdailybread Twitter: https://twitter.com/ourdailybread Print: https://odb.org/getprint App: https://odb.org/mobileresources Web: https://odb.org#OurDailyBread#DailyDevotional#BibleStudy#John3

Alicia&Anthony


Levanjil de gras(gospel of grace)

Father, I pray for my nation. Please forgive our sins. Bless and guide our leaders. Bring revival. May your glory dwell in our land. In Jesus’ name, amen🙏🙋🙌💜

Alicia&Anthony

Thank you God for everything you done for me and Anthony we appreciate you so much. Love you my God so much I can’t wait for your second my God. God bless you all. In Jesus Name I pray Amen Alicia

Bob Metoxen

Bob Metoxen

Amazing, never thought of it like that before! That I might “share the DNA of God”? I had to watch and listen a second time to catch the line again and make sure I heard it properly. Thank you, Father God, for having me (of all people) in your family…& thank you Mr. Campbell & ODB.

tommie ball

tommie ball

Heavenly Father we give You all the praise and glory for Your great mercy. You have given us new birth through the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. You have given us a living hope and future because we are now members of God’s family and joint heirs with Christ. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that we should shout forth the praises of God who brought us out of darkness into His marvelous light. Glory be to God for this indescribable gift. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE

6 MAI 2022

https://gbv-online.org/calendar/286

Și, trezindu-Se, a mustrat vântul și a spus mării: “Liniște! Taci!”. Și vântul a stat și s-a făcut liniște mare.

Marcu 4.39

Ce moment trebuie să fi fost când Domnul a liniștit furtuna pe marea Galileii! Ce lucru minunat și măreț să fii martor la un astfel de moment – la fel cum ar fi și acum când ne gândim la el, dacă am avea inimi sensibile la slava lui Hristos! Oamenii pot vorbi despre legea necesară a fenomenelor, despre legile naturii și despre cursul lucrurilor. Cu siguranță însă că prima lege a naturii este ca ea să asculte de Creatorul ei. Iar aici, într-o clipeală din ochi, Marea Galileii a simțit prezența și a ascultat cuvântul Celui care, după buna Sa plăcere, schimbă mersul lucrurilor sau care cu o simplă atingere face ca totul să se prăbușească (Marcu 4).Acesta era Isus-Iahve. Acesta era Dumnezeul de care au ascultat odinioară Iordanul și Marea Roșie: “Ce ai tu, mare, de fugi? tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Voi, munților, de săriți ca berbecii? voi, dealurilor, ca mieii? Cutremură-te înaintea Domnului, pământule!”. Aici se află răspunsul, fie că ascultăm glasul Mării Roșii în zilele Exodului, fie pe cel al Mării Galileii în timpurile evangheliei. Prezența lui Dumnezeu constituie secretul. “El a vorbit și s-a făcut.”Citim că, atunci când soarele și luna s-au oprit în mijlocul cerului, Domnul ascultase de vocea unui om. Iosua era acela care vorbise Domnului atunci, iar Domnul a luptat pentru Israel. A fost cu totul extraordinar acel eveniment. Însă Isus acționează îndată, de la Sine Însuși, fără ca acest lucru să fie consemnat de Duhul Sfânt ca ceva extraordinar. Toată uimirea vine din partea inimilor nepregătite și necredincioase ale ucenicilor, care nu cunoșteau slava Dumnezeului lui Israel.Însă noi, preaiubiților, sub îndrumarea Celui care ia din lucrurile lui Hristos ca să ni le descopere, ar trebui să înțelegem și să discernem mai bine Cine este Acela care a despărțit Marea Roșie și care a făcut ca Iordanul să se tragă înapoi și care a liniștit apele Mării Galileii…J. G. Bellett

SĂMÂNȚA BUNĂ

6 MAI 2922

https://gbv-online.org/calendar/285

Isus deci le-a zis: “… Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”.

Ioan 8.28,31,32

“Așa stă scris”

Când s-a realizat filmul (în 1939) după cartea “Pe aripile vântului”, regizorul a căutat pentru rolul principal o persoană potrivită și a găsit o actriță, până atunci necunoscută, cu numele Vivien Leigh. După ce i s-a dat rolul principal, actrița a studiat în cele mai mici amănunte personajul principal descris în carte. La toate probele de filmare, actrița era prezentă cu cartea. Prin perseverența ei de a fi o copie fidelă a personajului principal al cărții, l-a dus la disperare de multe ori pe regizor. Când acesta făcea abateri de la cele scrise, actrița deschidea cartea și spunea: “așa stă scris”.Cum ne comportăm noi față de Cartea Cărților: Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu? Cât de exact luăm noi adevărurile Bibliei? Ce poziție luăm față de ce este scris în ea? Într-o zi, toate cărțile lumii vor fi risipite în vânt, dar Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, va rămâne.Mântuitorul spune: “Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”(Ioan 5.39). Mântuitorul l-a biruit pe Satan prin Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Întreitul “este scris” al Domnului aflat în pustie în fața dușmanului Său a condus la cea mai mare biruință. Să rămânem fără întrerupere la ce “este scris” și vom fi binecuvântați de Dumnezeu în lucrările noastre!

Citirea Bibliei: Geneza 22.1-12 · Psalmul 5.1-6

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI6 MAI 2022coordonatori Bob & Debby Gass

https://fundatiaseer.ro/staruinta/

STĂRUINȚA – Fundația S.E.E.R. România

“Fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică”. (1 Corinteni 15:58)Una dintre temele predominante din Biblie este stăruința. Apostolul Pavel scrie: “De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” În Galateni, capitolul șase cu versetul nouă, el scrie din nou: “Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală”.Apostolul Iacov adaugă: “Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc” (Iacov 1:12). Hotarul care îi separă pe învingători de învinși nu este talentul; este stăruința.Să fii stăruitor înseamnă:1) Să dai tot ce ai, nu mai mult decât ai. Unii cred în mod eronat că a fi perseverent necesită mai mult decât ai de oferit. Prin urmare, ei se descurajează și încetează să se mai străduiască. Însă a fi perseverent înseamnă a oferi 100% – nu mai mult, și cu siguranță nu mai puțin.2) Să lucrezi cu hotărâre, în loc să-ți accepți soarta. Oamenii stăruitori nu se bazează pe noroc, pe soartă sau pe destin pentru a avea succes, ci pe Dumnezeu. Ei cred cu tărie că perioadele de încercare nu sunt momente în care să nu mai încerci.3) Să te oprești când ai terminat, nu când ai obosit. Ca să izbutești, de multe ori trebuie să te silești să dai mai mult decât crezi că poți. Nu uita, victoria nu se declară decât atunci când a fost parcurs și ultimul pas din cursă. Așa că, alipește-te de harul lui Dumnezeu, stăruie, nu renunța – și continuă să înaintezi până vei trece linia de sosire și vei câștiga premiul!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZIde Jean Koechlin6 MAI 2022

Luca 5:1-11

Iată binecunoscuta istorisire a pescuirii minunate şi a unui eveniment încă mai minunat: convertirea lui Simon. Ce făcea acesta în timp ce Învăţătorul divin vorbea mulţimilor de lângă El? Spăla năvoadele murdărite în urma lucrului fără rezultat din timpul nopţii precedente. Isus îl va obliga să-L asculte, cerându-I să iasă pe lac, pentru ca El să Se poată adresa din barcă poporului strâns pe mal şi în acelaşi timp omului de lângă El. Apoi Domnul le va vorbi într-un alt fel lui Simon şi tovarăşilor lui. Umplându-le năvoadele, El Se va înfăţişa astfel ca Stăpânul universului care porunceşte peştilor mării, potrivit Psalmului 8.6,8, şi care poate totul acolo unde omul nu poate nimic. Cuprins de teamă, convins de păcat în prezenţa Domnului, Simon se aruncă în genunchi, strigând: “Pleacă de la mine” (v. 8). Dar oare pentru a pleca de la el l-a căutat Domnul cel plin de dragoste pe păcătos?Luca este singurul care ne relatează această întâlnire hotărâtoare a Domnului cu ucenicul Său, Petru. Cartea Fapte ne va arăta cum Petru, devenit pescar de oameni, va fi mijlocul unei pescuiri minunate, de aproximativ trei mii de suflete (Fapte 2.41).

Read Full Post »

%d bloggers like this: