Feeds:
Posts
Comments

DOMNUL ESTE APROAPE
25 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=zzKFG1n0Yuc
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Pentru că i-am spus că voi judeca pentru totdeauna casa lui pentru nelegiuirea pe care a știut-o: pentru că fiii săi au adus blestem asupra lor, și el nu i-a împiedicat.
1 Samuel 3.13
Fiii lui Eli disprețuiseră jertfele Domnului și se comiseseră fapte imorale chiar la ușa cortului întâlnirii (1 Samuel 2.22). Ei făcuseră astfel ca mulți să se poticnească și să urască jertfirea către Domnul. O asemenea purtare rușinoasă este prezentă și în multe congregații creștine. Chiar dacă fiii lui Eli nu considerau grave astfel de păcate, „păcatul acestor tineri era foarte mare înaintea Domnului“ (versetul 17). Eli a auzit despre faptele lor rele și ar fi trebuit să acționeze cu hotărâre și să-i disciplineze, însă el nu le-a făcut decât o mustrare blândă, lucru care nu a plăcut deloc Domnului.
Fiindcă Eli nu a acționat pentru Dumnezeu și pentru sfințenia Sa – căci sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu pentru totdeauna (Psalmul 93.5) – Dumnezeu a acționat El Însuși pentru a o menține. El i-a spus lui Samuel: „Iată, voi face un lucru în Israel, la care vor țiui amândouă urechile oricui îl va auzi“ (1 Samuel 3.11). Filistenii i-au ucis pe cei doi fii ai lui Eli, iar chivotul Domnului a fost capturat. La auzul veștii nu despre moartea celor doi fii ai săi, căci la aceasta probabil se aștepta, ci despre luarea chivotului, El a căzut pe spate, și-a frânt gâtul și a murit.
Putem face aici o comparație cu adunarea din Corint. Cei de acolo tolerau imoralitatea sexuală în mijlocul lor. Acel păcat era o realitate bine cunoscută, însă ei nu luau nicio măsură cu privire la el. Pavel, auzind, i-a mustrat pentru mândria lor spirituală și pentru faptul că nu se mâhniseră din pricina acestui păcat. Apoi ei l-au dat afară pe răul acela. În cea de-a doua sa epistolă vedem cum acesta s-a pocăit și a fost restabilit în comuniune. Să nu devenim niciodată indulgenți cu păcatul, nici indiferenți față de el! Dumnezeu este de neînduplecat atunci când este vorba de păcat. Trebuie doar să privim la crucea lui Hristos ca să vedem cum Dumnezeu a acționat cu hotărâre, judecând păcatul în chiar Persoana Fiului Său.
R. A. Barnett

SĂMÂNȚA BUNĂ

25 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=_VPoF2c2qTw
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Cărarea pe care mergi să fie bine gândită și toate căile tale să fie hotărâte: nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-ți piciorul de rău. Proverbe 4.26,27
Cauza naufragiului
O navă eșuase pe o coastă stâncoasă. Personalul de la bord crezuse că se îndreaptă spre port, dar vasul ajunsese pe niște stânci de care, în cele din urmă, s-a zdrobit. Autoritățile portuare au vrut să arunce răspunderea naufragiului asupra personalului de comandă al navei, dar s-a dovedit nevinovăția acestuia. S-a descoperit că un pasager, vrând să introducă marfă prin contrabandă, a ascuns în cabina sa o cantitate considerabilă de obiecte de oțel. Busola se găsea exact deasupra acelei cabine. Aceasta a dus la devierea acului magnetic și la pierderea direcției de deplasare a navei.
Comparând viața noastră cu o astfel de navă eșuată, trebuie să recunoaștem că în inima noastră sunt ascunse multe păcate care ne duc într-o direcție greșită. Ele vor duce cu siguranță la naufragiul vieții, dacă nu lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ia în stăpânire inimile noastre cu autoritate și astfel să ne îndrepte viața spre unica salvare prin Isus Hristos.
Trăim într-o lume debusolată din cauza păcatelor și a multor informații greșite. Să ne lăsăm călăuziți de busola divină – Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu! Numai așa, direcția gândurilor noastre va fi în sensul dorit de Domnul și Mântuitorul nostru.
Citirea Bibliei: Eclesiastul 11.1-10 · Marcu 7.1-13

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/seamana-pacea/
SEAMĂNĂ PACEA!- S.E.E.R. ROMÂNIA
„Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.” (Iacov 3:16)
Se spune că un pastor a fost întrebat odată de un sceptic: „Credeți că există diavolul cu adevărat?” Pastorul a zâmbit și i-a răspuns cu o întrebare: „Ați participat vreodată la vreo întâlnire pentru distribuirea fondurilor?!” Lăsând gluma la o parte, dacă faci parte dintr-o biserică, indiferent de cât timp, știi că cearta își scoate capul chiar și în familia lui Dumnezeu la fel cum o face în oricare altă parte. Pavel și Barnaba, care formaseră o strălucită echipă misionară, au permis ca o diferență de opinie cu privire la Ioan Marcu să-i separe, până acolo încât nu au mai putut lucra împreună. Deși mai târziu, apostolul Pavel s-a răzgândit, în Scriptură a rămas menționarea acestei neînțelegeri dintre ei. Iar când scrie (în Filipeni 4:2-3) despre Evodia și Sintichia: „Să fie cu un gând în Domnul. Pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie”, cred că avea acest lucru în minte. Cearta ne împiedică rugăciunile, ne mută atenția de la sufletele pierdute și ne face să fim lipsiți de eficiență în lucrarea noastră. Fiecare și toți trebuie să învățăm să ne respectăm reciproc talentele, perspectivele și pozițiile, în loc să le invidiem sau să le contestăm. Cu alte cuvinte, învață să nu fii de acord fără să fii dezagreabil! Biblia ne învață: „Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi pașnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.” (Iacov 3:16-18) Și nu uita că Dumnezeu îi binecuvântează pe făcătorii de pace (vezi Matei 5:9). Așadar, atunci când apar certuri în comunitatea ta, stabilește-ți ca misiune semănarea păcii!

https://www.youtube.com/watch?v=HUZQCZMg4oE

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 5.1‑13
Apostolul abordează acum un subiect deosebit de dureros. Pe lângă diviziuni supărătoare, în adunarea din Corint era un grav păcat moral care, deşi comis de un singur individ, pângărea întreaga adunare (comp. cu Iosua 7.13). Dar acest germene al răului, acest aluat, care ar fi trebuit să‑i arunce pe corinteni în mâhnire şi încurcătură, nu‑i împiedică să se laude. Este ca şi cum un om atins de lepră s‑ar preface că nu ştie de boală şi şi‑ar ascunde rănile sub haine superbe. În numele Domnului, apostolul cere curăţie şi adevăr (v. 8). Nu ezită să expună răul fără menajament. Înaintea oricărei slujbe sau mărturii creştine, trebuie făcută rânduială în conştiinţă. Şi sfinţenia cere de la cei credincioşi atât să se abţină de la rău în umblarea lor personală, cât şi să stea departe de cei care, deşi îşi iau frumosul nume de copii ai lui Dumnezeu, totuşi trăiesc în păcat (v. 11). Care este motivul principal pentru care, atât ca indivizi, cât şi ca adunare, trebuie să ne ferim de orice comuniune cu răul şi de orice abordare a răului cu uşurinţă? Nu superioritatea noastră faţă de alţii, ci valoarea infinită a jertfei care a făcut ispăşirea păcatelor noastre (v. 7)!

Grup coral – Nu știu cât mai am harul să mă pot pregăti

32,509 views Dec 30, 2019 Biserica Penticostală „Betania” Cluj-Napoca | 28 decembrie 2019 https://www.bisericabetaniacluj.com

1. Nu știu cât mai am harul, să mă pot pregăti, Nu știu cât mai am viață, nu știu când voi muri, Dar vreau, când vine clipa, să las acest Pământ, Să Îl aștept pe Domnul, să fiu curat și sfânt.

R1: Ajută-mă, o, Doamne, din zi în zi mai mult, Să caut pacea, sfințirea, Cuvântul Tău s-ascult! Și-atunci când vine Isus, să-L pot întâmpina, Să fiu luat în slavă, acolo-n țara Sa.

2. Dar vreau, cât mai am viață, să știu să mi-o trăiesc, În rugă-n ascultare, de rău să mă feresc, Isus să fie ținta și scop în viața mea, Să fie mântuirea, și-mpărăția Sa.

3. Ce bogăție mare, ce dar nemeritat, Isus, mi-ai dat Tu mie, o, cât de minunat! Cu prețul vieții Tale, pe lemn crucificat, Să-mi dai pe veci iertare, să fiu un om salvat.

R2: Îți mulțumesc, Isuse, că vina mi-ai plătit, Că m-ai scăpat de moarte, m-ai făcut fericit. Îți mulțumesc de toate ce Tu îmi dăruiești, Prin viață, sănătate, slăvit să fii în veci!

DOMNUL ESTE APROAPE
24 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=xwJ48Kk2G6c
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Nimeni să nu vă facă să pierdeți premiul, făcându-și voia lui însuși în smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în cele pe care nu le-a văzut, îngâmfat zadarnic prin gândirea cărnii sale și neținându-se strâns de Capul, din care tot trupul, hrănit și strâns unit prin încheieturi și legături, crește cu creșterea de la Dumnezeu.
Coloseni 2.18,19
Acesta este un avertisment cu privire la faptul că vom fi înșelați dacă vom permite cuiva să ne impună rânduieli legaliste, după ce am cunoscut harul lui Dumnezeu în Hristos. Dacă ne întoarcem la lege, ne facem în curând vinovați de încălcarea legii. Legalismul însă, chiar dacă nu înseamnă doar așezarea sub legea mozaică, consideră a fi smerenie să-i ai pe îngeri ca intermediari, sugerând că nu suntem vrednici să ne apropiem direct de Dumnezeu în închinare. Aceasta este o smerenie falsă, un amestec în lucruri care nu pot fi înțelese, însă care nu fac decât să îngâmfe. Este misticism, care nu se supune Cuvântului limpede al lui Dumnezeu, măcar că pare foarte religios și meticulos. Sfinții lui Dumnezeu sunt atenționați cu putere împotriva unor astfel de lucruri, fiindcă ele îi lipsesc de binecuvântare adevărată acum și de răsplată în viitor, așezând altceva decât pe Hristos între suflet și Dumnezeu.
Un lucru caracterizează toate aceste lucruri: Hristos nu este recunoscut ca și Cap. Cum poate un trup să funcționeze fără cap? Din El, din Domnul Isus glorificat, izvorăsc hrana și înțelepciunea necesare ca trupul să funcționeze în unitate. Încheieturile permit ca unele mădulare să funcționeze în multiple direcții, în timp ce rămân în mod vital unite cu trupul. Legăturile puternice și suple țin trupul împreună, sprijinind încheieturile în orice privință. Capul este însă Acela prin care tot trupul este strâns unit împreună și prin care este hrănit și susținut. Capul face ca trupul să crească cu creșterea care este de la Dumnezeu.L. M. Grant+

SĂMÂNȚA BUNĂ
24 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=f-MjP3R-Mcw
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Incredeți-vă în Domnul pe vecie, căci El, Domnul este Stânca veacurilor.Isaia 26.4

Încrederea în Dumnezeu

De ce m-apasă grija, de ce sunt tulburat?
De ce în întristare mi-e duhul cufundat?
Că doar Mântuitorul cu mine-i ne-ncetat.
El pasărea hrănește și toți crinii-mbracă El;
De-ai Săi El Se-ngrijește, nici de min’ nu va uita.

Când ispitit mă aflu și noaptea m-a cuprins,
Pe buze n-am cântare și râvna mi s-a stins,
Privesc atunci spre Domnul și zelul iar s-a-aprins.
El pasărea hrănește și toți crinii-mbracă El;
De-ai Săi El Se-ngrijește, nici de min’ nu va uita.

Când grea e lupta vieții, să nu fii tulburat,
Căci El de partea noastră Se luptă ne-ncetat;
În El tot ajutorul oricând ne este dat.
El pasărea hrănește și toți crinii-mbracă El;
De-ai Săi El Se-ngrijește, nici de min’ nu va uita.

—C. D. Martin, 1905

Citirea Bibliei: Eclesiastul 10.1-20 · Marcu 6.45-56

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
24 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/nu-exagera/
NU EXAGERA!- Fundația S.E.E.R. România
„Toate sunt lămurite pentru cel priceput…” (Proverbele 8:9)
Regele Solomon a scris: „Ascultați… buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept. Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna! Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput, şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.” (Proverbele 8:6-9) De obicei, noi înfrumusețăm adevărul pentru a obține atenția și aprobarea ascultătorului. Dar în cele din urmă, adevărul gol-goluț va ieși la suprafață. Cu timpul, oamenii vor descoperi înclinația ta spre distorsionarea adevărului, și îți vei pierde credibilitatea în fața lor. Și odată ce o pierzi, e nevoie de mult timp s-o recuperezi – dacă vei mai reuși vreodată! Afirmații precum: „Toată lumea face la fel” sau „Ți-a spus eu”, îi fac pe oameni să te desconsidere, și în final să te dea la o parte ca fiind o persoană care nu prezintă încredere. Este bine să spui lucrurilor pe nume și cu însuflețire, dar evită exagerarea. Rămâi la fapte și împotrivește-te dorinței de a fi în centrul atenției. Nu te angaja în acest fel de minciună! Frații lui Iosif au urât faptul că el avea trecere înaintea lui Dumnezeu, așa că l-au aruncat într-o groapă, l-au vândut, i-au mânjit haina cu sânge, au dus-o acasă și i-au arătat-o tatălui lor, care era înaintat în vârstă. N-au spus nimic explicit, ci l-au lăsat pe bietul om să tragă concluzia că fiul lui a fost devorat de fiare sălbatice. Și mai mult, ei l-au lăsat să trăiască cu această crudă minciună ani de zile! În Apocalipsa 22:15 citim: „Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” Așadar, dacă nu dorești să te identifici cu o astfel de tovărășie, spune mereu numai adevărul, întreg! Fie rugăciunea ta zilnică acest verset (Psalmul 120:2): „Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, și de limba înşelătoare!” Amin!

https://www.youtube.com/watch?v=hpxTorrG-tA

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
24 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 3.16‑23; 4.1‑5
Alături de lucrători adevăraţi care pot face o lucrare rea (v. 15), există falşi slujitori care strică (sau distrug) templul lui Dumnezeu, acest templu care este sfânt ca şi Cel care locuieşte în el. Şi noi de asemenea suntem sfinţi aminteşte apostolul (v. 17). Nimeni să nu‑şi facă iluzii nici cu privire la ce este, nici cu privire la ce face (v. 18). Înţelepciunea lumii este nebunie pentru Dumnezeu, iar înţelepciunea lui Dumnezeu, nebunie pentru lume (v. 19). Şi una şi cealaltă se apreciază în funcţie de ţelul urmărit. Omul natural îl consideră vrednic de milă pe creştinul care -estimează el -sacrifică pentru un viitor neclar şi nesigur avantajele şi plăcerile clipei prezente. De am putea fi toţi atinşi de acest gen de nebunie! Ce sunt de altfel mizerabilele deşertăciuni cu care ne‑am putea mândri, faţă de ceea ce noi posedăm deja? Toate lucrurile sunt ale noastre, afirmă Pavel; ele sunt ale noastre, pentru că noi suntem ai lui Hristos, Căruia Îi aparţin toate. Sub dependenţa de El, noi ne putem folosi de toate pentru serviciul Său. Ceea ce contează cel mai mult pentru oricine este să fie găsit credincios (cap. 4.2). Pentru că fiecare este un administrator, mai mic sau mai mare, şi fiecare, în această calitate, îşi va primi lauda nu din partea fratelui său, ci din partea Aceluia care citeşte inimile (v. 5; vezi 2 Timotei 2.15).

DOMNUL ESTE APROAPE
23 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=WiyZxQI6-1g
ickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Și să se ia pentru cel necurat din cenușa jertfei de curățire care a fost arsă.Oricine a ucis pe cineva și oricine s-a atins de cineva ucis; să vă curățiți de păcat. Numeri 19.17; 31.19
De-a lungul pustiei, israeliții se întinau prin contactul cu moartea, însă Dumnezeu a oferit un remediu. O vițea roșie, fără cusur, era jertfită și arsă afară din tabără. Cenușa ei era păstrată, pentru a fi folosită mai târziu. Când cineva devenea necurat prin contactul cu un mort, cenușa era amestecată cu apă și era stropită peste persoana întinată. Numeri 19 ne prezintă multe alte detalii cu privire la acest proces.
Ne este de ajutor aici să înțelegem ce înseamnă această întinare. Scriptura arată că moartea stă întotdeauna în legătură cu păcatul și că uneori contactul cu moartea este rodul voinței proprii și al neascultării. Totuși nu acestea sunt motivele principale prezentate aici, altfel ar fi fost nevoie și de jertfele pentru păcat și pentru vină prezentate în Levitic. Ca întotdeauna, cea mai bună explicație a Bibliei o găsim tot în Biblie. În Numeri 31.19-24 vedem cum este aplicată jertfa vițelei roșii. După ce israeliții i-au învins pe madianiți, cei care uciseseră un vrăjmaș sau care doar se atinseseră de un mort au trebuit să fie curățiți cu această apă a separării. Chiar și prada de război a trebuit curățită astfel. Domnul Însuși trimisese poporul la luptă, și totuși ei se întinaseră!
Semnificația acestui lucru este că orice contact cu moartea – trăsătura lumii și a cărnii noastre – îi întinează pe cei credincioși, chiar și atunci când ei umblă cu credincioșie. Israeliții se întinau nu numai în bătălie, ci și dacă se atingeau accidental de un cadavru pe câmp, sau dacă un membru al familiei lor murea din cauze naturale (Numeri 19.14-16). Ne aflăm într-un continuu conflict și, în viața de zi cu zi, întâlnim tot felul de influențe de natură să ne întineze. Chiar și un credincios, un „membru al familiei“, ne poate expune mândriei sale sau temperamentului său carnal. Toate aceste lucruri fac necesară curățirea continuă prin lucrarea lui Hristos, aplicată inimilor noastre prin Cuvântul lui Dumnezeu.
S. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ
23 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=va4ed5P5_3w
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

„Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine“, zice Domnul. … „Căutați-Mă, și veți trăi!“
Amos 4.11; 5.4
Au scăpat cu viață
„Stimați pasageri, în câteva minute vom face o escală neprogramată la Viena!“ În timp ce avionul cobora, s-a simțit o vibrație, apoi s-a făcut o liniște neobișnuită. Motoarele s-au oprit! Avionul a pierdut mai repede decât de obicei din altitudine. Când însoțitoarele de bord le-au cerut pasagerilor să ia poziția „brace“ (cu capul peste genunchi, protejat de mâini), toți au înțeles că va fi o aterizare forțată. Doar câteva secunde îi separa pe cei 142 de turiști de contactul cu solul și nimeni nu a știut dacă vor coborî vii din avion.
După aterizarea în bune condiții, pasagerii au fost întrebați la ce s-au gândit în acele momente. Unii au afirmat că le-au venit deodată în minte lucruri de mult uitate sau amânate, o anumită vinovăție față de cineva, dar mai ales vina lor față de Dumnezeu… Atunci s-au rugat sau și-au făcut promisiuni: „Dacă scap cu viață de aici, atunci…“.
Ați trecut prin astfel de situații limită? Ce s-a ales de toate intențiile voastre bune? Dumnezeu folosește de multe ori situații nefericite pentru a ne vorbi și așteaptă să ne respectăm promisiunile, chiar și pe acelea pe care niciun om nu le-a auzit când le-am rostit. Dumnezeu nu uită!
În relatarea de astăzi, toți au scăpat cu viață. Avionul nu s-a prăbușit; niciun incendiu, niciun fum, niciun fuselaj rupt… Dar oare câți au respectat ce I-au promis lui Dumnezeu în acele secunde amare?
Citirea Bibliei: Eclesiastul 9.1-18 · Marcu 6.30-44

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
23 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/reprezinta-l-pe-hristos-la-locul-de-munca/
REPREZINTĂ-L PE HRISTOS LA LOCUL DE MUNCĂ!-
„Voi sunteți sarea pământului… Voi sunteți lumina lumii…” (Matei 5:13-14)
Colegii tăi de muncă știu că ești un adept, un ucenic, un urmaș al lui Hristos? Ce cred ei despre atitudinea ta față de persoanele care ocupă poziții de autoritate? Dar față de cei care îți sunt în subordine? Ai o atitudine critică față de ei sau le adresezi complimente? Cum stai cu pontajul? Ajungi la timp la serviciu și oferi 100%? Dai dovadă că-ți respecți angajamentul de a face totul ca pentru Domnul, și-ți dorești să atingi excelența la locul de muncă? Cu alte cuvinte, la locul de muncă, Îl reprezinți cu adevărat pe Domnul Isus? Când începi să te gândești cu seriozitate la asta, îți vei da seama că destinul etern al celor cu care lucrezi poate depinde de felul în care îți desfășori activitatea. În acest moment, s-ar putea să nu fie interesați de ceea ce ai de spus despre lucrurile lui Dumnezeu, dar asta se poate schimba într-o clipită. Când oamenii trec printr-o criză, cum ar fi un deces, un divorț, o boală sau șomaj, ei își doresc pe cineva care are răspunsuri reale. Este momentul în care oamenii îi caută pe băieții care au fost aruncați în cuptorul cu foc și în groapa cu lei, deoarece nimeni altcineva din jur nu are răspunsurile care funcționează. Domnul Isus a zis (Matei 5:13-16): „Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Deci, nu uita că-L reprezinți pe Hristos la locul tău de muncă!

https://www.youtube.com/watch?v=jFJbffA4noY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
23 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 3.16‑23; 4.1‑5
Alături de lucrători adevăraţi care pot face o lucrare rea (v. 15), există falşi slujitori care strică (sau distrug) templul lui Dumnezeu, acest templu care este sfânt ca şi Cel care locuieşte în el. Şi noi de asemenea suntem sfinţi aminteşte apostolul (v. 17). Nimeni să nu‑şi facă iluzii nici cu privire la ce este, nici cu privire la ce face (v. 18). Înţelepciunea lumii este nebunie pentru Dumnezeu, iar înţelepciunea lui Dumnezeu, nebunie pentru lume (v. 19). Şi una şi cealaltă se apreciază în funcţie de ţelul urmărit. Omul natural îl consideră vrednic de milă pe creştinul care estimează el sacrifică pentru un viitor neclar şi nesigur avantajele şi plăcerile clipei prezente. De am putea fi toţi atinşi de acest gen de nebunie! Ce sunt de altfel mizerabilele deşertăciuni cu care ne‑am putea mândri, faţă de ceea ce noi posedăm deja? Toate lucrurile sunt ale noastre, afirmă Pavel; ele sunt ale noastre, pentru că noi suntem ai lui Hristos, Căruia Îi aparţin toate. Sub dependenţa de El, noi ne putem folosi de toate pentru serviciul Său. Ceea ce contează cel mai mult pentru oricine este să fie găsit credincios (cap. 4.2). Pentru că fiecare este un administrator, mai mic sau mai mare, şi fiecare, în această calitate, îşi va primi lauda nu din partea fratelui său, ci din partea Aceluia care citeşte inimile (v. 5; vezi 2 Timotei 2.15).DOMNUL ESTE APROAPE
22 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=a22Guz54KaQ
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Dumnezeu a văzut tot ce făcuse; și, iată, era foarte bine.
Iosif a murit, în vârstă de o sută zece ani. Și l-au îmbălsămat; și a fost pus într-un sicriu în Egipt.
Geneza 1.31; 50.26
Primele capitole din Geneza ne învață, în cuvinte simple, ceea ce mulți oameni de știință încă nu au priceput: „Prin credință pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că cele văzute n-au fost făcute din cele care se arată“ (Evrei 11.3).
Biblia ne prezintă istoria a doi oameni: a primului om, Adam, și a celui de-al doilea Om, a ultimului Adam, a Domnului din cer. Geneza ne oferă istoria primului om. După ce Dumnezeu a împodobit cerurile și a făcut pământul să fie o locuință potrivită pentru om, l-a așezat acolo pe Adam ca și cap peste acea creație bună. Acesta a fost actul de încununare a creației, iar El a declarat că tot ce făcuse era foarte bine.
Vedem însă că, la scurt timp, odihna creației a fost întreruptă. Neascultarea omului față de singura poruncă dată lui de către Dumnezeu s-a dovedit fatală. Dumnezeu spusese că, în ziua în care avea să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, avea cu siguranță să moară. Și astfel, după cum citim în Romani 5.12, „printr-un singur om păcatul a intrat în lume, și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit“.
Prin urmare, generație după generație, oamenii au continuat să moară, cu o singură excepție. Iar în zilele de astăzi, în ciuda întregii dezvoltări științifice și tehnologice, „oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata“ (Evrei 9.27). Ultimul verset din Geneza ne spune că Iosif a murit și că a fost pus într-un sicriu în Egipt – imagine a stării triste a lumii, în care moartea domnește acum.
Însă – mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu! – nu acesta este sfârșitul, fiindcă, după ce primul om a eșuat în ce privește responsabilitatea sa, acest eșec nu a făcut altceva decât să slujească drept ocazie ca Dumnezeu să-L introducă în scenă pe al doilea Om, pe Omul planurilor lui Dumnezeu.J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ
22 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=5qtW0SoxTgw
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Păzește-ți inima mai mult decât orice este de păzit, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4.23
Inima noastră
Elevii unei școli duminicale au învățat diferite versete care aveau ca subiect ochii noștri, gura și inima noastră, urechile, mâinile și picioarele noastre.
Învățătorul școlii duminicale a luat cuvântul și i-a întrebat pe copii: „Am învățat că noi, creștinii, trebuie să fim atenți la toate aceste părți ale corpului. Dar de una anume trebuie să avem grijă în mod deosebit. Care este aceasta?“. După mai multe încercări de a răspunde, copiii s-au pus de acord că este vorba despre inimă, de care trebuie să avem grijă în mod deosebit.
Da, inima este partea omului nostru lăuntric, din care ies gândurile, convingerile și deciziile noastre. Cu inima spunem Da sau Nu lui Dumnezeu și la ceea ce El ne vorbește în Biblie. Cu inima luăm cea mai importantă decizie a vieții.
Pentru că Dumnezeu știe ce însemnătate are inima, El ne invită: „Fiul meu, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele“ (Proverbe 23.26). Atunci El scoate tot răul din ea și o umple cu Domnul Isus. Dumnezeu dorește să ne facă fericiți. Dacă Îi predăm Lui inima noastră, El ne va schimba toată viața, iar calea vieții noastre va merge într-o direcție bună.
Să ne păzim inima!
Citirea Bibliei: Eclesiastul 8.1-17 · Marcu 6.21-29

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
22 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/nu-uita-sa-spui-te-iubesc/
NU UITA SĂ SPUI „TE IUBESC!”-Fundația S.E.E.R. România
„Iacov iubea pe Rahela…” (Geneza 29:18)
În speranța că își va putea salva căsnicia, o soție și-a invitat soțul la o întâlnire cu un consilier. În timpul sesiunii, consilierul l-a întrebat: „Îi spui vreodată soției că o iubești?” Bărbatul a mormăit: „I-am spus când ne-am căsătorit că o iubesc… și dacă mă voi răzgândi vreodată, am s-o anunț!” Lăsând gluma la o parte, oamenii știu că îi iubești atunci când le arăți și când le spui lucrul acesta. Relația de prietenie dintre Ionatan și David era atât de puternică, încât erau dispuși să-și dea viața unul pentru celălalt. Cu toate acestea, Biblia ne spune: „Ionatan a întărit şi mai mult faţă de David dragostea pe care o avea pentru el.” (1 Samuel 20:17) Când pierzi pe cineva drag, îți dai seama că relațiile sunt mult mai importante decât posesiunile. Noi avem tendința să uităm lucrul acesta, în urcușul nostru spre vârful piramidei sociale. Există ceva în cunoașterea faptului că mai ai puțin de trăit, care îți schimbă radical perspectiva. Te face să dorești să umpli fiecare moment prețios cu acele vorbe semnificative pe care le-ai lăsat nespuse, și cu acele lucruri importante pe care ai neglijat să le faci… Nu lăsa ca centrarea pe sine (deghizată în ambiție și zel religios) să te împiedice să-ți exprimi dragostea față de soțul sau soția ta și față de cei dragi care au nevoie să audă lucrul acesta. Dă acel telefon… Trimite acel e-mail… Cumpără acele flori… Spune acele cuvinte „Te iubesc!” De cele mai multe ori, oamenii nu au nevoie de opiniile și soluțiile tale; dar când le oferi dragostea și sprijinul tău, de obicei își găsesc singuri soluțiile. Da, este important să-ți împlinești misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu în viață, dar nu-i neglija nici pe cei dragi. „Te iubesc” sunt două dintre cuvintele pe care oamenii nu se vor sătura niciodată să le audă, și nu e deloc complicat să le rostești, e nevoie doar de preocupare din partea ta. Așa că, spune astăzi aceste cuvinte celor dragi!

https://www.youtube.com/watch?v=MSPzD_2LmBY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
22 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni3.1‑15
Absorbiţi de diviziunile lor, corintenii nu făcuseră niciun progres. Semănau cu nişte şcolari codaşi care‑şi disputau profesorul Ťcel mai savantť sau sala de clasă cea mai frumoasă. Pavel le afirmă că a se ocupa de slujitori mai degrabă decât de învăţătura lor era o copilărie şi o dovadă că tot fireşti rămăseseră (v. 3). De câte ori nu confundăm şi noi adevărul cu acela care îl prezintă: De exemplu, dacă îl ascultăm pe un astfel de slujitor al lui Dumnezeu având ideea preconcepută că el nu ne poate învăţa nimic, atunci vom primi exact ce ne‑am aşteptat!
Apostolul vorbeşte apoi despre responsabilitatea celui care zideşte. În lucrarea lui Dumnezeu, privită ca un ogor de semănat sau ca o clădire, fiecare lucrător are o activitate proprie. Poate aduce materiale (adică diferite aspecte ale adevărului) care să zidească sufletele, prezentându‑le: dreptatea lui Dumnezeu (aurul), răscumpărarea (argintul), gloriile variate ale lui Hristos (pietrele scumpe). Sub aparenţa unui mare volum de lucru însă, poate zidi şi cu lemne, fân, paie lucrare care nu va rezista deloc la foc. Da, fiecare să ia bine seama cum (nu cât) zideşte (v. 10) pe această temelie unică şi nepieritoare: Isus Hristos!

571,812 views Jul 6, 2016 “CANTAM ALELUIA” Piesa ce se afla pe albumul “DOAMNE VOI CANTA” interpretat de Dorin Olarean. Piesa “CANTAM ALELUIA” este inregistrata in colaborare cu Alina Havrisciuc si David Croitor. Voce: Dorin Olarean Alina Havrisciuc David Croitor Muzica si text: Alin Jivan Aranjament instrumental :Daniel Carcea Pian: David Croitor Chitara electrica: Dodo Danciu Inregistrare si mixaj: Daniel Carcea Video: Sorin Spoiala https://www.instagram.com/alina.havri… -~-~~-~~~-~~-~- Urmariti acest video!!

Psalmul 91

Orchestra „Biruitori prin cruce” Tariverde – Eu am în cer o casă

1,545 views Nov 12, 2022 Orchestra „Biruitori prin cruce” Tariverde Eu am în cer o casă compozitor – necunoscut; imn rusesc 1911 aranjament orchestră mandoline, dirijor: Daniel Moțocan soliști: Vladimir Cusursuz, Mirela Cusursuz, Andrei Ormanji, Doriana Ormanji acompaniament orga: Teodor Caciora


DOMNUL ESTE APROAPE
21 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=YtM3R-VWDr0
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/

Preaiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, încet la mânie.
Iacov 1.19
Este mai ușor să vorbim decât să ascultăm. Aceasta au făcut cei trei prieteni ai lui Iov, atunci când au venit să-lmângâie pentru necazurile lui. Ei au crezut că părerile lor cu privire la situația lui Iov aveau să-l încurajeze, au tras concluzii incorecte și chiar l-au acuzat pe Iov de un păcat ascuns în viața sa. Explicațiile lor cu privire la felul în care Dumnezeu lucra în viața lui Iov n-au făcut decât să-l irite și mai mult pe acesta. Iov a făcut și el greșeli în vorbirea sa. Inima îi era zdrobită și au ieșit din ea cuvinte care nu erau corecte. Acest lucru însă nu le dădea dreptul prietenilor săi să-l condamne. În acele momente era nevoie de o ureche care să asculte.
Pentru a putea să încurajăm pe cineva cu adevărat, cel mai bine este să ascultăm în liniște, cu toată compasiunea. Aceasta înseamnă să ascultăm cu inima noastră. Nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu tot ceea ce se spune, însă o astfel de atitudine oferă celor aflați în necaz posibilitatea de a-și exprima și descărca toate emoțiile, pentru a face astfel loc harului lui Dumnezeu. O ureche și o inimă care ascultă pot detecta problema, pot cântări durerea și pot oferi un răspuns care să aline. Astfel putem să-i încurajăm în Domnul pe cei care au ajuns în punctul de a fi deschiși și onești cu privire la starea lor. A le impune modul nostru de gândire nu-i va ajuta niciodată. Argumentele nu produc vindecare – vedem clar acest lucru la prietenii lui Iov.
Iacov ne reamintește că „mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu“ (Iacov 1.20). Nu este mereu ușor să asculți cu inima. Uneori credem că trebuie să răspundem pe loc la toate întrebările sau să corectăm orice părere greșită. Însă ceea ce trebuie este să ascultăm, să recunoaștem simțămintele exprimate și să așteptăm ca Domnul să ne dea cuvântul potrivit la timpul potrivit.T. Hadley, Sr.

SĂMÂNȚA BUNĂ
21 NOIEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=KSfA5-8Kpd4
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău!Amos 4.12
Ce urmează după moarte?
În seara zilei de 13 noiembrie 2015, totul părea a fi un sfârșit de săptămână obișnuit în Paris: terasele restaurantelor, sălile de concerte, stadioanele, toate erau pline cu oameni care căutau distracții. Pe parcursul serii însă, câteva atentate teroriste au smuls brutal din viață 130 de oameni, mulți dintre ei fiind tineri …
Câteva zile mai târziu a avut loc o ceremonie de stat în Catedrala invalizilor. Când s-au citit numele celor morți, timp de 10 minute a domnit o liniște mormântală. Un moment solemn în care se pune întrebarea gravă: Ce urmează după moarte? Nimic? Cu siguranță, nu! În Biblie, Dumnezeu ne spune că după moarte este veșnicia – fie în prezența lui Dumnezeu, în lumină, fie departe de El, în întuneric.
Suntem pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu? Viața noastră poate lua sfârșit în orice moment. La întrebarea „Unde vom fi în veșnicie?“ trebuie să răspundem cât timp mai suntem în viață. Dumnezeu ne invită să credem astăzi în Isus Hristos care ne-a iubit și a luat asupra Lui pedeapsa pentru noi, niște păcătoși pierduți. Această invitație a lui Dumnezeu este o chestiune urgentă. Acum este ziua mântuirii! Nu știm dacă mâine vom mai avem șansa să ne întoarcem la Dumnezeu.
Astăzi pot Mântuitor să-ți fiu!
Citirea Bibliei: Eclesiastul 7.15-29 · Marcu 6.14-20

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
21 NOIEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/ia-seama-la-mustrare-2/
IA SEAMA LA MUSTRARE! (2)-Fundația S.E.E.R. România
„Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.” (Evrei 12:11)
Confruntarea sănătoasă îți cere să pui binele celuilalt mai presus de propriile tale interese. Așadar, cum trebuie să-i confrunți pe oameni într-un mod potrivit? Făcând aceste trei lucruri: 1) Fii sigur pe tine! Trebuie să existe un motiv întemeiat ca să confrunți pe cineva, trebuie să fie vorba despre un eveniment major. Nu trebuie să te bucure o asemenea experiență, iar dacă te încântă – atunci trebuie să-ți analizezi motivele. Te simți superior? Îți canalizezi mânia spre această persoană din cauza altei probleme? Nu cumva te scoți pe tine în evidență, înjosindu-l pe celălalt? Înainte de a confrunta pe cineva, trebuie să răspunzi cu sinceritate la astfel de întrebări. 2) Fii specific! Confuzia duce la rezultate vagi, indiferent cât de mult tact și har ai pus în vorbele tale. Asigură-te că știi motivul confruntării; apoi, spune-i-l clar și celeilalte persoane. 3) Fii sensibil! Fiecare situație este diferită, așa că orice întâlnire față în față trebuie pregătită printr-o perioadă de cercetare a sufletului și de rugăciune. Altfel, îți atragi probleme, și cealaltă persoană va detecta urme de nesiguranță și de stânjeneală în vorbele tale. Nu-ți asuma acest risc! Dacă nu ți-ai pus timp deoparte să te rogi și să primești călăuzire în acest sens, nu lua situația în propriile mâini. Cred că toți am avut de-a face cu abordarea de tipul „Fie ce-o fi”, dar fără excepție, o astfel de abordare lasă în urma ei confuzie, resentimente și niște suflete rănite. Asigură-te că vorbele tale și tonul vocii sunt în acord cu persoana cu care ai de-a face. Și încearcă să-ți faci ordine în gândire; nimic din toate acestea nu te are pe tine în prim-plan! Fii foarte atent la moment, alege-ți cuvintele cu grijă, și firește roagă-te pentru călăuzire! Nu uita, confruntarea creștină făcută cum trebuie aduce aproape întotdeauna rezultatele corecte!

https://www.youtube.com/watch?v=hEPlcvrudbY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
21 NOIEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii…/scripturile-in-fiecareRomani
1 Corinteni 2.1‑16
Ştim că, în lume, un dar de orator, o vădită superioritate, şi cuvintele convingătoare ale înţelepciunii (v. 4) pot fi suficiente ca să asigure triumful aproape în orice cauză. Pentru a transmite însă credinţa, Dumnezeu nu S‑a folosit de aceste aptitudini omeneşti, nici de abilităţile propagandei (v. 4,5). Pavel, în ciuda învăţăturii sale, nu s‑a făcut remarcat la Corint nici prin înţelepciunea sa, nici prin cultura sa, nici prin talentul său de a vorbi convingător. El şi‑ar fi contrazis învăţătura, deoarece crucea lui Hristos, pe care el o propovăduia, înseamnă tocmai sfârşitul lucrurilor cu care se făleşte omul. Departe însă de a fi cumva în pierdere, credinciosul a primit deopotrivă lucrurile nevăzute, dăruite de Dumnezeu, precum şi mijlocul de a le discerne şi de a‑şi însuşi aceste daruri: Duhul Sfânt, singurul Reprezentant pe care Dumnezeu Îl foloseşte pentru a‑Şi transmite gândurile (v. 12). La ce poate sluji o partitură muzicală, fără instrumentul la care să fie interpretată, o casetă sau un disc, fără aparatul care să permită să fie ascultate? Şi care ar fi efectul celui mai frumos concert asupra unui public compus din oameni complet surzi? Tot aşa, limbajul Duhului este de neînţeles pentru omul natural(omul sufletesc, animat numai de sufletul său creat, fără învăţătura şi puterea Duhului Sfânt). Din contră, cel spiritual poate primicele spirituale prin mijloace spirituale (v. 13‑15).

MOISE LUCACI Poezie_ Cele ” 7 ” batalii de pe Golgota

%d bloggers like this: