Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘rapire’

In our text the meaing is different, however. The English word ‘rapture’ is derived from the Latin rapere, meaning to seize. It corresponds to the Greek verb harpanzo, which Paul uses here, and which expresses suddenness and violence, as when the centurion ordered his troops to take Paul by force in order to rescue him from possible lynching. (Acts 23:10) Just so those still alive at the Parousia will be ‘swept up’ (JBP) or ‘snatched up’ (Best, pp. 180, 197-199) together with them in th clouds. The parallel between versus 15b and verses 17 is impressive. According to verses 15b ‘we who are still alive, sho are left…’ will not precede the Christian dead. According to verse 17 ‘we who are still alive and are left’ will be caught up together with them. The negative and positive statements dovetail. So far from forestalling them, we shall join them. The purpose of this violent action (whose agency is not identified) will be not only to unite the Christian living with the Christian dead (together with them), but also to unite them with Christ (to meet the Lord). Once more Paul’s concern is revealed, namely that the living, the dead and the Lord will be together. The truth that the redeemed with meet the Lord is expressed by another technical term (apantesis). ‘When a gifnitary paid an official visit (parousia) to a city in Hellenistic times, the action of the leading citizens in going out to meet him and escort him back on the final stage of his journey was called the apantesis.’ (Bruce, p. 102) 
Many details of this heavenly ‘meeting’ are omitted. For example, there is no reference in verse 17 to the Christian living being ‘changed’ (as in 1 Cor. 15:51-52), any more than there was in verse 14 to the Christian dead being ‘raised’. Both are assumed. Further, it is not clear how literally we are to understand our being caught up…in the clouds. We know from Jesus himself that his coming will be personal, visible and glorious, but we also know from him that it will not be local (‘There he is!’ ‘Here he is!’) but universal (‘like the lightning, which flashes and lights up the sky from one end to the other’) (Lk. 17:23-24). Presumably, therefore, our going to meet him will also transcend space. As for the ‘the clouds’, they are to every Bible reader a familiar and easily recognized symbol of the immediate presence of God – a the Exodus(Ex. 13:21; 14:19), on Mount Sinai(Ex. 19:16; 24:15), filling the tabernacle(Ex. 40:34-35), during the wilderness wanderings(Ex. 40:36-3, at the transfiguration of Jesus(Mk. 9:7), at his ascension(Acts 1:9), and at his glorious appearing (Dn. 7:13; Mk. 13:26; 14:62; Rev. 1:7). The reference to ‘the air’ may be equally symbolic, for it was thought of as the dwelling-place of the devil and his demons (Cf.Eph. 2:2). ‘The fact that the Lord chooses to meet his saints there, on the demons’ home ground so to speak, shows something of his complete mastery over them’(Morris, NICNT, p.146) 

The last time the church is spoken of and the word itself even used is in the beginning of Revelation it is never spoken of again, only Israel and the Nations are spoken of, why? because the Church is gone….caught up! having met the Lord in the air 
Bobby Stott says as He thinks, just as we all do i will finish with words from an old hymn 
Christ Returneth 
It may be at morn, when the day is awaking 
When sunlight thro’ darkness and shadow is breaking, 
That Jesus will come in the fullness of glory, 
To receive from the world “His own”. 
Chorus 
O Lord Jesus, how long? 
How long ere we shout the glad song? 
Christ returneth, Hallelujah! 
Hallelujah! Amen, 
Hallelujah! Amen 

It may be at midday, it may be at twilight, 
It may be, perchance, that the blackness Of midnight 
Will burst into light in the blaze of His glory, 
When Jesus receives “His own”. 

While hosts cry Hosanna, from heaven descending 
With glorified saints and the angels attend 
With grace on His brow, like a halo of glory, 
Will Jesus receive “His own”. 

Oh, joy! Oh delight! should we go without dying’ 
No sickness, no sadness, no dread and no crying; 
Caught up through the clouds with our Lord into glory, 
When Jesus receives “His own”
 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; 
Titus 2;13 http://keepingthefaith.forumwise.com/keepingthefaith-post-22772.html

 

Ce ne spune Biblia despre cea de a doua venire a Domnului Isus ?

Read Full Post »

205888_130669577078797_997907133_n578689_10150975117134542_2113747245_n

PARTEA LUI DUMNEZEU IN CE PRIVEŞTE PREGĂTIREA
CREDINCIOSULUI PENTRU RĂPIRE

Referinţa Idei principale
Filipeni 1:6 Dumnezeu va duce la bun sfârşit lucrarea pe care a început-o în noi până la venirea Domnului Isus.
1 Tesaloniceni 5:23,24 Dorim ca Dumnezeul păcii să ne sfinţească, duh, suflet şi trup, ca să fim curaţi şi fără vină la venirea Domnului nostru Isus Hristos. El ne-a chemat şi va face aceasta, căci estre Credincios făgăduinţelor Lui.
2 Tesaloniceni 2:13,14 Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului, ca să primim Slava Domnului Isus.
1 Petru 5:10 Dumnezeul oricărui har care ne-a chemat la Slava Domnului Isus, ne va desăvârşi, ne va întări, ne va da putere şi ne va face neclintiţi.
Apocalipsa 19:7 Ca soţie a Mielului i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, alb şi curat(Efeseni 2:10).
„a Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.”
Efeseni 3:20,21 „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!Amin.”

604055_699699963425416_1684877043_n 10007479_10153929384290010_2088074619_n

PARTEA NOASTRA

Referinţa Idei principale
Romani 8:23,24 Cei ce au roada Duhului Sfânt suspină după răscumpărarea trupului.
Romani 12 Consacrare personală, slujire prin folosirea darurilor spirituale, trăind în dragoste pentru slujirea mădularelor.
2 Corinteni 5:1-5 Dorim să fim îmbrăcaţi cu locuinţa noastră din cer pregătită de Domnul Isus, şi pentru aceasta am primit arvuna Duhului.
Efeseni 1:13,14 plus 4:30 Prin auzirea şi credinţa în Evanghelie am fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care este o arvună pentru răscumpărarea trupurilor noastre.
Filipeni 1:10,11 plus 3:13,14 • Ne trebuie discernământ spiritual pentru a deosebi lucrurile cele mai alese, plini de roada neprihănirii(Isaia 32:17, Evrei 12:11, Iacov 3:18), în Isus Hristos, ca să fim curaţi, alergând pentru premiul chemării cereşti(Evrei 3:1).
Coloseni 3:10-17 Să ne îmbrăcăm cu roada Duhului Sfânt şi să ne încingem cu dragostea, ca să păstrăm pacea, spre slava Domnului.
1 Tesaloniceni 5:19 Să nu stingem Duhul Sfânt prin lipsa dragostei, a slujirii şi toleranţa păcatului.
2 Timotei 4:7,8 Înseamnă a păzi credinţa şi un cuget curat(1 Timotei 1:19a), înseamnă a sluji, şi a iubi venirea Lui, pentru care se va primi cununa neprihănirii.
Apocalipsa 3:10 Pentru că am păzit cuvântul răbdării Lui, vom fi păziţi de Necazul Cel Mare.
Apocalipsa 3:11 „Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”
Cateva ganduri cercetate  de fosta Ella Boranescu,care de cativa ani  e in prezenta Domnului Isus 
sarcini

1010338_670275803009966_901758396_n

Read Full Post »

CUM SA FIM  PREGATITI PENTRU REVENIREA DOMNULUI ISUS

“Şi fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă.”

Luca 12.36

Ceea ce trebuie să-i caracterizeze pe credincioşi în timpul pribegiei lor este nu numai o înţelegere clară a învăţăturii despre venirea Domnului Isus ci şi o aşteptare practică, în fiecare zi. Caracterul deplin al umblării credinciosului depinde de acest fapt însemnat: dacă aşteptarea este o nădejde vie ori numai o cunoştinţă moartă.

Mijlocul să vă fie încins şi făcliile aprinse.” Dacă mergem într-o călătorie sau într-o excursie, mai înainte ne vom pregăti. În afară de aceasta pentru călătorie este important să ne luăm rămas bun de la condiţiile de viaţă precedente, să realizăm o desprindere totală de orice ar împiedeca a noastra călătorie. Când poporul Israel s-a pregătit de ieşirea din Egipt trebuia să aibă mijlocul încins şi toiagul în mână, iar în picioare să aibă încălţăminte (Exod. 12). „Mijlocul încins” înseamnă să fie desprins de tot ce-l înconjura şi care putea fi un obstacol pentru popor. Îmbrăcămintea lungă şi largă care se purta atunci trebuia încinsă cu un cordon, pentru a sta strânsă pe trup şi pentru a nu împiedeca pe purtător la mers.

Încălţămintea în picioare” are semnificaţia de a fi gata, în orice clipă, să părăsească poziţia ocupată anterior, iar toiagul în mână este simbolul unui popor călător, care se bazează pe o temelie care este în afara lui.

De-ar da Domnul ca, prin harul Său, aceste semne să se vadă şi la poporul Său, în pribegia prin pustiul acestei lumi. „Să dăm la o parte orice piedecă şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne” care ne-ar sta înainte pe drumul către Domnul nostru. „Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea LUI.”

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin, şi: “duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta” (1 Tes. 5.23-24).

 Domnul este aproape-meditatii

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: