Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pregatire’

205888_130669577078797_997907133_n578689_10150975117134542_2113747245_n

PARTEA LUI DUMNEZEU IN CE PRIVEŞTE PREGĂTIREA
CREDINCIOSULUI PENTRU RĂPIRE

Referinţa Idei principale
Filipeni 1:6 Dumnezeu va duce la bun sfârşit lucrarea pe care a început-o în noi până la venirea Domnului Isus.
1 Tesaloniceni 5:23,24 Dorim ca Dumnezeul păcii să ne sfinţească, duh, suflet şi trup, ca să fim curaţi şi fără vină la venirea Domnului nostru Isus Hristos. El ne-a chemat şi va face aceasta, căci estre Credincios făgăduinţelor Lui.
2 Tesaloniceni 2:13,14 Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului, ca să primim Slava Domnului Isus.
1 Petru 5:10 Dumnezeul oricărui har care ne-a chemat la Slava Domnului Isus, ne va desăvârşi, ne va întări, ne va da putere şi ne va face neclintiţi.
Apocalipsa 19:7 Ca soţie a Mielului i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, alb şi curat(Efeseni 2:10).
„a Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.”
Efeseni 3:20,21 „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!Amin.”

604055_699699963425416_1684877043_n 10007479_10153929384290010_2088074619_n

PARTEA NOASTRA

Referinţa Idei principale
Romani 8:23,24 Cei ce au roada Duhului Sfânt suspină după răscumpărarea trupului.
Romani 12 Consacrare personală, slujire prin folosirea darurilor spirituale, trăind în dragoste pentru slujirea mădularelor.
2 Corinteni 5:1-5 Dorim să fim îmbrăcaţi cu locuinţa noastră din cer pregătită de Domnul Isus, şi pentru aceasta am primit arvuna Duhului.
Efeseni 1:13,14 plus 4:30 Prin auzirea şi credinţa în Evanghelie am fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care este o arvună pentru răscumpărarea trupurilor noastre.
Filipeni 1:10,11 plus 3:13,14 • Ne trebuie discernământ spiritual pentru a deosebi lucrurile cele mai alese, plini de roada neprihănirii(Isaia 32:17, Evrei 12:11, Iacov 3:18), în Isus Hristos, ca să fim curaţi, alergând pentru premiul chemării cereşti(Evrei 3:1).
Coloseni 3:10-17 Să ne îmbrăcăm cu roada Duhului Sfânt şi să ne încingem cu dragostea, ca să păstrăm pacea, spre slava Domnului.
1 Tesaloniceni 5:19 Să nu stingem Duhul Sfânt prin lipsa dragostei, a slujirii şi toleranţa păcatului.
2 Timotei 4:7,8 Înseamnă a păzi credinţa şi un cuget curat(1 Timotei 1:19a), înseamnă a sluji, şi a iubi venirea Lui, pentru care se va primi cununa neprihănirii.
Apocalipsa 3:10 Pentru că am păzit cuvântul răbdării Lui, vom fi păziţi de Necazul Cel Mare.
Apocalipsa 3:11 „Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”
Cateva ganduri cercetate  de fosta Ella Boranescu,care de cativa ani  e in prezenta Domnului Isus 
sarcini

1010338_670275803009966_901758396_n

Read Full Post »

CUM SA FIM  PREGATITI PENTRU REVENIREA DOMNULUI ISUS

“Şi fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă.”

Luca 12.36

Ceea ce trebuie să-i caracterizeze pe credincioşi în timpul pribegiei lor este nu numai o înţelegere clară a învăţăturii despre venirea Domnului Isus ci şi o aşteptare practică, în fiecare zi. Caracterul deplin al umblării credinciosului depinde de acest fapt însemnat: dacă aşteptarea este o nădejde vie ori numai o cunoştinţă moartă.

Mijlocul să vă fie încins şi făcliile aprinse.” Dacă mergem într-o călătorie sau într-o excursie, mai înainte ne vom pregăti. În afară de aceasta pentru călătorie este important să ne luăm rămas bun de la condiţiile de viaţă precedente, să realizăm o desprindere totală de orice ar împiedeca a noastra călătorie. Când poporul Israel s-a pregătit de ieşirea din Egipt trebuia să aibă mijlocul încins şi toiagul în mână, iar în picioare să aibă încălţăminte (Exod. 12). „Mijlocul încins” înseamnă să fie desprins de tot ce-l înconjura şi care putea fi un obstacol pentru popor. Îmbrăcămintea lungă şi largă care se purta atunci trebuia încinsă cu un cordon, pentru a sta strânsă pe trup şi pentru a nu împiedeca pe purtător la mers.

Încălţămintea în picioare” are semnificaţia de a fi gata, în orice clipă, să părăsească poziţia ocupată anterior, iar toiagul în mână este simbolul unui popor călător, care se bazează pe o temelie care este în afara lui.

De-ar da Domnul ca, prin harul Său, aceste semne să se vadă şi la poporul Său, în pribegia prin pustiul acestei lumi. „Să dăm la o parte orice piedecă şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne” care ne-ar sta înainte pe drumul către Domnul nostru. „Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea LUI.”

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin, şi: “duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta” (1 Tes. 5.23-24).

 Domnul este aproape-meditatii

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: