Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Isus Cristos.’

CUVINTE PLINE DE FARMEC…..

“Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă, şi zic: Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul! … Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale.”

Psalmul 45.1-2

 

Mulţi dintre credincioşi mărturisesc că la rugăciune şi la citirea Cuvântului lui Dumnezeu se zidesc puţin iar la Masa Domnului de multe ori sunt neputincioşi să aducă adorarea cuvenită Domnului. Nu se întâmplă oare aceasta din cauză că inima în viaţa practică nu gustă comuniunea cu Domnul şi că prea puţin, în adevărată supunere, se aştern la picioarele Domnului ca să asculte glasul Lui şi să privească măreţia Persoanei Sale?

Trebuie oare să ne mai mirăm că există puţină putere, iar la Masa Domnului este puţină laudă şi puţină bucurie? Oare putem aduce în ziua Domnului un coş plin de fructele cereşti dacă toată săptămâna nu am călcat pe pajiştea cerească? (Citeşte Deut. 26.1-11).11. Apoi sa te bucuri, cu levitul si cu strainul care va fi in mijlocul tau, de toate bunurile pe care ti le-a dat Domnul Dumnezeul tau tie si casei tale.

Cât de schimbată era situaţia cu Maria! Ea nu se pierdea în gândurile proprii şi nu a fost copleşită de împrejurări. Inima ei a fost în întregime centrată pe Mântuitorul. Inima o împingea să verse mirul curat pe picioarele Domnului – gest prin care a dat deplina expresie a admiraţiei şi a adorării faţă de El.

Ce trist este pentru Domnul, când venim cu coşul gol şi cu inima goală, din cauză că nu am căutat dragostea Lui şi nici nu am dorit să cunoaştem Persoana Lui. „Domnul este al tău, adu-i închinăciunile tale” scrie în vers 11 a Psalmului nostru. Ce frumos ar fi dacă s-ar găsi şi la noi această dependenţă de Domnul nostru Isus Cristos.

Marele nostru învăţător, ISUS CRISTOS, nu a făcut un pas, nu a rostit o vorbă şi nu a făcut cel mai neînsemnat pas fără Cuvântul lui Dumnezeu. Se poate spune şi despre tine la fel?

DOMNUL ESTE APROAPE Meditatii 9 sept 2012

Read Full Post »

CUM SA FIM  PREGATITI PENTRU REVENIREA DOMNULUI ISUS

“Şi fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă.”

Luca 12.36

Ceea ce trebuie să-i caracterizeze pe credincioşi în timpul pribegiei lor este nu numai o înţelegere clară a învăţăturii despre venirea Domnului Isus ci şi o aşteptare practică, în fiecare zi. Caracterul deplin al umblării credinciosului depinde de acest fapt însemnat: dacă aşteptarea este o nădejde vie ori numai o cunoştinţă moartă.

Mijlocul să vă fie încins şi făcliile aprinse.” Dacă mergem într-o călătorie sau într-o excursie, mai înainte ne vom pregăti. În afară de aceasta pentru călătorie este important să ne luăm rămas bun de la condiţiile de viaţă precedente, să realizăm o desprindere totală de orice ar împiedeca a noastra călătorie. Când poporul Israel s-a pregătit de ieşirea din Egipt trebuia să aibă mijlocul încins şi toiagul în mână, iar în picioare să aibă încălţăminte (Exod. 12). „Mijlocul încins” înseamnă să fie desprins de tot ce-l înconjura şi care putea fi un obstacol pentru popor. Îmbrăcămintea lungă şi largă care se purta atunci trebuia încinsă cu un cordon, pentru a sta strânsă pe trup şi pentru a nu împiedeca pe purtător la mers.

Încălţămintea în picioare” are semnificaţia de a fi gata, în orice clipă, să părăsească poziţia ocupată anterior, iar toiagul în mână este simbolul unui popor călător, care se bazează pe o temelie care este în afara lui.

De-ar da Domnul ca, prin harul Său, aceste semne să se vadă şi la poporul Său, în pribegia prin pustiul acestei lumi. „Să dăm la o parte orice piedecă şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne” care ne-ar sta înainte pe drumul către Domnul nostru. „Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea LUI.”

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin, şi: “duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta” (1 Tes. 5.23-24).

 Domnul este aproape-meditatii

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: