Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘MISIUNE’ Category

 50 DE TEZE PENTRU REFORMA CREȘTINISMULUI DIN ZILELE NOASTRE

 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G3dAOyC0HJk

I. MÂNTUIREA – IERTAREA DE PĂCATE

1. Mântuirea fiecărui păcătos este rezultatul harului, al îndurării lui Dumnezeu, nu al eforturilor religioase ale omului.

2. Mântuirea se capătă prin credință, în urma pocăinței sincere înaintea lui Dumnezeu și a credinței în sacrificiul Fiului Său.

3. Cel care se pocăiește și crede în harul mântuirii venit prin crucea lui Hristos, devine o făptură nouă, în urma unei nașteri din nou.

4. Niciunui om Domnul nu i-a cerut ”să-L primească”, sau ”să-L accepte”, ci să se pocăiască și să vină după El, purtându-Și crucea în fiecare zi.

5. Pocăința adevărată continuă să-și facă lucrarea în viața credinciosului, care trebuie să aducă la lumină orice păcat ascuns, prin mărturisire înaintea lui Dumnezeu.

6. Sfințirea vieții este un proces care trebuie continuat până la prezentarea sufletului înaintea lui Dumnezeu; aceasta înseamnă ”a duce mântuirea până la capăt cu frică și cutremur”.

7. Creștinii nu trebuie să se bazeze pe propriile fapte sau pe puterea lor de a duce o viață sfântă, ci pe îndurarea lui Dumnezeu și pe puterea Duhului Său.

8. Mântuirea nu se obține prin fapte bune, dar are drept urmare umblarea în faptele pregătite mai dinainte de Dumnezeu.

9. Creștinul adevărat este un ucenic al Domnului, de la care învață necurmat și pe care Îl urmează fără încetare cu scopul de a deveni tot mai asemănător Lui.

 

II. ÎNVĂȚĂTURI GREȘITE DESPRE MÂNTUIRE

10. Iertarea se capătă doar pe pământ, prin îndurarea lui Dumnezeu; prin urmare  nu se mai poate face nimic pentru a schimba starea spirituală a celor care au murit.

11. Iertarea o dă doar Dumnezeu, prin Hristos, deci nici un om nu poate să-și aroge acest drept divin.

12. Nimeni nu poate dezlega păcatele unui om la moartea sa, nici măcar reprezentanții unei anumite clasă de slujitori religioși, considerați mijlocitori între oameni și Dumnezeu.

13. Sufletul după moarte nu are de trecut niște vămi ale văzduhului, pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu. De aceea, este inutil să se încerce ajutarea lui după ce a trecut în veșnicie.

14. Milosteniile și faptele bune făcute pentru a ajuta sufletul unui om după moarte sunt reminiscențe ale unor obiceiuri păgâne și n-au nicio legătură cu creștinismul pe care l-a predicat Domnul și apostolii Săi.

15. Sfinții (incluzând-o și pe Maria, maica Domnului) nu pot mijloci pentru mântuirea oamenilor și nu-i pot ajuta în niciun fel.

16. Închinarea la relicve sau la moaștele sfinților ține mai mult de ocultism decât de creștinismul Sfintelor Scripturi.

 

III. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

 17. Duhul lui Dumnezeu dă putere celui regenerat prin har de a duce o viață sfântă în mijlocul unei lumi păcătoase.

18. Duhul Sfânt pecetluiește pe cel credincios, îl botează și îl umple cu prezența Sa binecuvântată.

19. Botezul cu Duhul Sfânt nu este un rezultat al eforturilor omenești, ci un act de îndurare al lui Dumnezeu prin care răspunde celui ce-L cere cu stăruință.

20. Creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt nu sunt superiorii celorlalți, de aceea trebuie să rămână smeriți și să caute umplerea continuă cu Duhul.

 

IV. SLUJITORII LUI HRISTOS

21. Succesiunea apostolică nu are fundament în Sfintele Scripturi, ci în tradiția religioasă.

22. Adevărații slujitori ai Domnului nu prestează servicii religioase contra unor sume de bani.

23Preoția Noului Testament nu este doar apanajul unei caste superioare, ci ea fost încredințată de Domnul tuturor creștinilor, care aduc jertfe duhovnicești pentru Dumnezeu.

24Duhul Sfânt alege oameni chemându-i la slujire pentru zidirea Trupului lui Hristos și înzestrându-i cu darurile Sale.

25A fi păstor sufletesc nu este o funcție, nici un titlu religios, ci o slujbă duhovnicească primită odată cu un dar al Duhului Sfânt, făcut după voia Sa.

26. Numai Duhul lui Dumnezeu rânduiește slujbele în Biserică, nu oamenii. Ei doar trebuie să recunoască lucrarea Duhului, nu să-și dea învățători după poftele lor.

27. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie pildă turmei, printr-o viață de sfințenie practică și dedicare lui Dumnezeu.

28. Slujbele duhovnicești nu pot fi vândute, nici transmise de la o generație la alta după bunul plac al conducătorilor religioși.

29. Adevărații slujitorii ai lui Hristos se pregătesc pe câmpul Evangheliei și în școala ascultării de El, nu în seminarii teologice.

30. Nu oricine se numește pe sine om inspirat de Dumnezeu trebuie ascultat, ci orice ”proroc” trebuie probat înainte de a fi crezut.

 V. VIAȚA CREȘTINĂ

31. Avariția este incompatibilă cu creștinismul, cu atât mai mult cu un slujitor al Domnului, care a poruncit ca acel care are două haine să dea și celui ce n-are niciuna.

32. Creștinismul nu este o religie a prosperității, ci a purtării crucii în fiecare zi pentru Hristos.

33. Hristos nu ne-a făgăduit că vom fi mari în lumea aceasta, ci doar că vom sta cu El pe scaunul Său de domnie, la venirea Împărăției Sale.

34. Creștinul adevărat este un om care se gândește la lucrurile de sus, acolo unde se află comoara sa – Hristos Domnul.

35. De aceea, nicio mișcare creștină n-ar trebui să-și extindă puterea pe pământ, ci să vestească Evanghelia, pentru a-i îndrepta pe cât mai mulți spre ceruri.

36. Creștinii trebuie să dovedească moderație/cumpătare în toate aspectele vieții, dar să-L iubească pe Dumnezeu fără limite și condiții.

37. Vestimentația și posesiunile noastre trebuie să dea dovadă că suntem ucenicii Celui care n-a avut în lumea aceasta nimic mai mult decât haina de pe El și a vestit celor săraci Evanghelia.

VI. BISERICA CREȘTINĂ

38. Clădirile bisericești somptuoase și luxul sunt incompatibile cu învățătura creștină.

39. Slujbele religioase rigide și programele culturale bisericești nu au nimic în comun cu închinarea în duh și în adevăr.

40. Repetarea unor cuvinte în rugăciune și unor rugăciuni memorate contrazice învățătura Domnului nostru.

41. Botezul și Cina Domnului nu sunt sacramente administrate de slujitori profesioniști, ci parte naturală a vieții Bisericii, care se supune poruncilor Domnului ei.

42. În lumea noastră Domnul are o singură Biserică, pe care o sfințește și o pregătește pentru ziua nunții Sale – Unitatea Bisericii o face Duhul lui Dumnezeu, nu ecumenismul oamenilor.

43. Organizațiile omenești și instituțiile religioase n-au niciun fel de sprijin în Scripturi.

44Domnul este singurul Stăpân al Bisericii, nu un om sau o grupare elitistă de oameni.

45. Orice structură ierarhică se opune învățăturii lui Hristos și a apostolilor Săi.

46. Biserica creștină se supune doar capului ei, Hristos Domnul, și ascultă de legile civile numai în măsura în care acestea nu contravin Scripturilor.

47. Biserica nu trebuie să fie nici finanțată, nici subordonată statului, ci doar să ajute autoritățile civile să împlinească voia lui Dumnezeu, acordându-le tot sprijinul pentru aceasta.

48. Slujba principală a Bisericii este să fie ”lumina lumii” prin vestirea Evangheliei încredințată de Domnul și ”sarea pământului”, prin sfințenia vieții.

49. Nădejdea creștinului nu este de a rezista în timpul de judecată al omenirii, ci arătarea slavei lui Hristos la revenirea Sa pentru a-Și lua Biserica – Mireasa în Casa Tatălui Său.

50. În așteptarea revenirii Domnului, Biserica se pregătește în fiecare zi pentru a-L întâmpina în slavă.

Read Full Post »

Image may contain: one or more people and text

   Yom Kippur (Day of Atonement) begins tonight at sundown. To all of my friends who are observing: May you be sealed in the Book of Life. G’mar chatima tova.Jackie Goodall

 

Read Full Post »

21766736_2032624810302866_7122053441592480783_nKeep Going!

Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith (Hebrews 12:1-2).
In the Christian life, endurance is essential for moving forward into the promises of God. Yet have you noticed how various obstacles can try to hinder your movement forward?
Shame, the past, current struggles, all of these things can be hurdles on the path before us. But no matter what you may face in the future, or are up against today, I want to encourage you to fix your eyes on Jesus. He has overcome the world, and in Him, so can you!
Jesus has gone before you and made a way for you to persevere to the end, to finish the race well. So don’t give up! Fix your eyes on Jesus and keep going!Christine Caine – First Things First

22008147_1865002383517012_870862268191713494_n

“That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death; if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.”
-Philippians 3:10-14 KJV.

Read Full Post »

Brooklyn Tabernacle: The Church That Prayer Built

Brooklyn Tabernacle

Before long, seeing few victories and feeling personally defeated, the discouraged pastor decided he needed to quit. It was during that dark period he received a distinct and unexpected call from God to lead the people to pray. The next time he was before the church, he told them about his strange call from the Lord to focus on prayer.

The following Tuesday night, about a dozen members joined the pastor for prayer. They joined hands, stood in a circle and prayed. Five minutes later, they were finished. They obviously weren’t sure yet how to conduct a prayer meeting but they had taken the first steps. Over the next few years, Brooklyn Tabernacle would become known around the country and around the world as a praying church.

IMG_3783

Today, about 10,000 people every Sunday wait in line to attend Brooklyn Tabernacle. The attendance is a miracle, but it doesn’t end there.

Carol Cymbala has led the Choir since soon after arriving at Brooklyn Tabernacle. Her original choir consisted of nine people. In spite of not reading music, Pastor Cymbala’s wife Carol has received five Dove Awards, six Grammy Awards and has written hundreds of songs for the now 270-voice choir and for their 28 albums.

IMG_3789

How has all of this occurred? Jim Cymbala traces it all to that call from the Lord so long ago to build a praying church, and to make the weekly prayer meeting the most important service of the week. He calls the prayer meeting  “the barometer of the church.”

It didn’t start big but it grew. The first Tuesday night prayer meeting of a few members gathered in a circle is now 3,000 people a week crowding into the church to call upon the Lord. The prayer meeting officially begins at 7 p.m. but people start pouring in at 5 p.m. to pray for the prayer meeting!

 

IMG_3787

In my life, the most spiritual experiences I’ve ever had in church have been at Brooklyn Tabernacle—both at the Sunday Church services and at the Tuesday night prayer meetings. The book Fresh Wind Fresh Fire, written the same year I came to Hyde Park Baptist Church as senior pastor, is the most influential book I’ve ever read.

Not everyone has had the privilege yet of attending the Tuesday night prayer meeting in Brooklyn, so we are bringing it to Austin. On Thursday, September 14, Jim Cymbala is coming to lead a City Wide Prayer Meeting at Hyde Park Baptist Church. This gift to the city is a ministry of the Unceasing Prayer Movement of Austin. Everyone is invited to attend. Doors open at 6:00 p.m. for prayer before the service begins at 7:00 p.m.

IMG_3786

God is moving in Austin, and around the country, through a prayer movement. Brooklyn Tabernacle is nothing short of a miracle but God can do anywhere what He has done there. We are praying now that the prayer movement in Austin will be energized and pastors and churches will be encouraged to pray as never before. God still hears and answers prayer!

This article originally appeared here.

http://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/309507-brooklyn-tabernacle-church-prayer-built-kie-bowman.html?utm_source=cl-sundaysend-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-sundaysend-nl&maropost_id=742179137&mpweb=256-4458650-742179137

Next articleSandra McCracken’s ‘We Will Feast’ Is a Worship Feast for the Church
Kie Bowman

My name is Kie Bowman. I am the Senior Pastor of Hyde Park Baptist Church and The Quarries Church (“one church in two locations”) in Austin, Texas (www.hpbc.org). Originally from Fairbanks, Alaska (the rumors are true- it’s cold!), I arrived in Texas for Seminary in the 1980′s where I earned a Master of Divinity and a Doctor of Ministry from Southwestern Baptist Theological Seminary in Ft. Worth. Following my Seminary training I made my way to the Atlanta area where I served two churches in 10 years until 1997 when I came to Hyde Park in Austin as Senior Pastor.

Praise and worship brings answered 

prayer!C.S.

Read Full Post »

http://illbehonest.com/romana/Dumneze…

Dumnezeu L-a zdrobit pe Isus Hristos pentru a mântui pe păcătoşii nenorociţi

Isaia 58:3 — 

Pentru a fi un adevarat credincios, pentru a fi un copil al lui Dumnezeu Fiul Sfant al lui Dumnezeu a fost parasit de Tatal Sau iar apoi zdrobit de mania pedepsei Tatalui Sau Tu zici: “O, frate Paul, acum prea ai exagerat.” Nu ati citit Isaia 53:10? “Domnul a gasit cu cale sa-L zdrobeasca.” Luati o piatra de 4-5 tone si puneti alta deasupra ei. Puneti un graunte de grau intre ele si vedeti ce iese la capatul celalalt. Ia un baraj inalt de peste 160.000 km si lat de mai bine de 160.000 km si lasa-l sa se despice in fata ta, iar in timp ce torentul de apa navaleste spre tine, spre a te-nvalui si a te distruge, deodata pamantul din fata ta se despica si inghite toata apa si nici macar o picatura nu-ti stropeste talpile. Tot asa Hristos Si-a ridicat mana spre cer si a luat El mania lui Dumnezeu, paharul acela mare, si l-a baut tot. Cand a strigat: “S-a sfarsit!” El l-a intors cu susu-n jos si n-a mai cazut nicio picatura. El a baut mania lui Dumnezeu si a implinit dreptatea si a potolit mania si astfel Dumnezeu poate fi acum drept si totodata ierta pacatosul. Aceasta a facut El. Asta a facut El.

Puritanii au vorbit mult despre pocainta nu numai de pacate, ci si pocainta de faptele bune. Imi vei spune: ”Ce vrei sa spui?” Pocainta este, in adevaratul ei sens, pur si simplu aceasta: sa renunti la a mai incerca sa te justifici singur, pur si simplu renunti. Vezi ca absolut fiecare din faptele tale cele mai neprihanite nu sunt decat niste haine manjite si le detesti si le azvarli la podea si stai asa inaintea lui Dumnezeu si zici:”Daca nu faci ceva pentru mine, sunt condamnat.” Si crezi. Crezi. Te increzi.

In biserica mea de acasa e un diacon, – o biserica mica in mijlocul unui lan de porumb – si-l iubesc pe acest om. El umbla cu Dumnezeu de foarte multa vreme. Si el isi aminteste ca mi-a spus… Odata mi-a povestit despre convertirea lui. A zis: “Eram un om de treaba, ca oricare altul. Dar pastorul a spus ceva in dimineata aceea si mi-a rascolit inima. Si m-am gandit: ”Ce inseamna sa crezi? Ce inseamna “a crede”? ” S-a suit in hambarul lui si se plimba de colo-colo pana ce – a zis el – in final s-a trezit ca statea cu talpile atarnand pe marginea hambarului. Statea acolo pur si simplu si mi-a zis: “Deodata, m-am luminat.” A zis asa: Doamne, ma voi increde, imi voi pune increderea exclusiv, numai in ceea ce a facut Fiul Tau pentru mine. Si daca insusi lucrul acela, daca ceea ce a facut El pentru mine nu este in stare sa ma salveze, atunci voi merge in iad, pentru ca eu nu ma voi increde in nimic altceva.

Daca predicatorul acesta ar muri chiar in clipa asta, s-ar duce in cer. Nu datorita anilor petrecuti prin jungle si prin muntii Anzi din Peru. Nu datorita pietatii, devotiunii sau studiuluui biblic. Nu datorita afilierii denominationale, botezului sau participarii la Cina Domnului. Daca as muri chiar acum, as merge in cer deoarece acum doua mii de ani, Fiul lui Dumnezeu Si-a varsat sangele pentru un astfel de nenorocit. Si aceasta este nadejdea mea, si nadajduiesc … ca acest fir carmiziu este destul de tare sa ma tina atunci cand ma agat de el spre a sari in vesnicie.http://illbehonest.com/romana/Dumneze…

Read Full Post »

15665804_10207347806365488_4447760647632702879_n

“THE GREAT COMMISSION”

*  Matthew 28:18-20 – And Jesus came and spoke to them, saying, All power is given unto Me in heaven and in earth.  Go therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:  Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you:  and know that I am with you always, even unto the end of the age.  Amen.
– His Father had given Jesus total authority over the Church (Phil. 2:9-11)!
       – His “teach all nations” means for them to preach the Gospel (Rom. 1:16; 1 Cor. 15:2-3)!
       – Then they were to baptize all who believed the Gospel (Mt. 3:11; Acts 2:38, 41, 47)!
       – Finally, believers were to be taught as new babes-in-Christ (1 Pet. 2:2)!

15896216_1251121381621480_4973883580728366512_o“THE BIRTH OF THE CHURCH”

*  Acts 2:41-47 – (When) they that gladly received (the Gospel), (they) were baptized:  and the same day there were added unto them about three thousand souls.  And they continued steadfastly in the apostles’ (teaching) and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.  And fear came upon every soul:  and many wonders and signs were done by the apostles.  And all that believed were together, and had all things common; and sold their possessions and goods, and parted them to all, as every man had need.  And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God, and having favor with all the people.  And the Lord added to the Church daily such as should be saved.

16113406_1257997934267158_595284512856697968_o“FELLOWSHIP MUST BE BASED UPON THE WORD OF GOD”

*  1 Corinthians 1:9-10- God is faithful, by Whom you were called unto the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord.  Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the  same thing, and that there be no divisions among you; but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
*  Philippians 1:3-6 – I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all making request with joy, for your fellowship in the Gospel from the first day until now; being confident of this very thing, that He Who has begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ.
*  1 John 1:3-9 – (Him, Whom) we have seen and heard, we declare unto you, that you also may have fellowship with us:  and truly our fellowship is with the Father, and with His Son Jesus Christ.  And these things we write to you, that your joy may be full.  This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all.  If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie…but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.  If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.  (But) if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

 ALT TAG

Read Full Post »

11412358_972255012805643_4408794024178398255_n

GOD GOOD FATHER !!Chris Tomlin

“Good Good Father” Oh, I’ve heard a thousand stories of what they think you’re like But I’ve heard the tender whisper of love in the dead of night And you tell me that you’re pleased And that I’m never alone You’re a Good, Good Father It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am Oh, and I’ve seen many searching for answers far and wide But I know we’re all searching For answers only you provide Cause you know just what we need Before we say a word You’re a Good, Good Father It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am Cause you are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways to us You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways to us Oh, it’s love so undeniable I, I can hardly speak Peace so unexplainable I, I can hardly think As you call me deeper still [x3] Into love, love, love [x3:] You’re a Good, Good Father It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am You’re a Good, Good Father (You are perfect in all of your ways) It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you (You are perfect in all of your ways) It’s who I am, it’s who I am it’s who I am

How Great Is Our God (Lyrics And Chords)

Indeed, our GOD is great and awesome!

12472759_1764980743731186_3258689540411433033_n

Being a good person will not get you into the Kingdom of Heaven! You need Salvation through Jesus Christ! No matter what you do you’re going to sin, you’re human after all. You only need think of something sinful to have committed the sin! Matthew 5:28 (KJV) 28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. That is why Jesus died on the cross! So that He could take your sins upon Himself! So that you can enter the Kingdom of God! His death pays for all your past, present and future sins. All you need to is accept the gift He has given you! 1 Timothy 2:5 (KJV) 5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Romans 6:23 (KJV) 23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Matthew 1:20-21 (KJV) 20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. 21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people from their sins. John 3:16 (KJV) 16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Mark 2:17 (KJV) 17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Acts 16:31 (KJV) 31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Romans 10:9-10 (KJV) 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Admit you’re a sinner, repent on your sins and accept Jesus Christ as your Savior!12801518_1717161321854846_6697213526294684221_n

Read Full Post »

The Way It Should Be

The God Without … A Thanksgiving Message

1598996_775581442478679_1572888227114914626_o

A Thanksgiving Message by Jack Kelley

Shout for joy to the LORD, all the earth. Worship the LORD with gladness; come before him with joyful songs. Know that the LORD is God. It is he who made us, and we are his; we are his people, the sheep of his pasture.

Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise; give thanks to him and praise his name.   For the LORD is good and his love endures forever; his faithfulness continues through all generations. (Psalm 100)

Each year on the 4th Thursday of November we celebrate Thanksgiving Day in the US.  It’s a holiday begun by the early settlers to express their gratitude to God for a bountiful harvest, and it’s patterned after the Jewish Feast of Tabernacles.

After the harvest, Israelites from all over the country would gather in Jerusalem for a week long celebration. This was to commemorate the time God had spent with them in the wilderness and to give thanks for another good harvest. All year they saved up their tithes, the first born of their flocks and herds, the first sheaves of grain, the first grapes, figs, olives and other fruit and vegetables and brought it all to Jerusalem in the fall where they cooked and ate everything in a national celebration of praise (Deut. 12:5-7).

After surviving a very difficult year in the new world, the Pilgrims of New England instituted a similar, though much smaller, thanksgiving feast, again with the intent of praising God.   This event finally became a national holiday in the US in 1863, but it took until 1941 to settle on the 4th Thursday of November as its official observance.

My parents made sure we never forgot that it was the Lord who provided for us and so Thanksgiving was a religious observance in our house. Prayers were offered and each family member gave thanks to the Lord for all the good things we had received.

You may say to yourself, “My power and the strength of my hands have produced this wealth for me.” But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your forefathers, as it is today (Deut. 8:17-18).

We believed, as the Bible tells us, that even though my parents worked hard all year, it was the Lord who had given them their strength and ability and created opportunities for them. In these verses God reminded the Israelites (and us) not to forget that.  After all, lots of people work hard all their lives and never seem to get anywhere.   We weren’t well off, but we gave thanks for what we had because we knew where our blessings came from.

As an adult I got involved in the self-development field and began learning about the “god within”, an internal force I was told I could use to maximize my “creative potential” for success.  This appealed to my ego and made me seem like the master of my own fate. I forgot all about the Lord’s admonition to remember Him. When I was born again at age 40 I finally saw that this “god within” was only my own self determination. It was really the “God without” who had been blessing me all along even though I was taking all the credit.  In one of my first prayers for forgiveness, I asked the Lord to forgive me for giving myself credit for things that were gifts from Him. As I was praying about this, the phrase “God Without” kept repeating itself in my mind. What was the Lord trying to tell me?

I believe He was saying that the word “without” applies to lots of things where He is concerned, and as I continued to pray several of them came to mind.

If you’re looking for things to be thankful for (even if you live in a country where Thanksgiving isn’t celebrated) try some of these “withouts” the Lord brought to my mind.  I’m sure He will bring even more to yours as you focus on them.

Love Without Limits For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believed in Him would not perish but have everlasting life(John 3:16).

Forgiveness Without Question … Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you.  For everyone who asks receives; he who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened (Matt 7:7-8).  If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. (1 John 1:9)

Performance Without Exception All that the Father gives me will come to me and whoever comes to me I will never drive away. And this is the will of Him Who sent me, that I shall lose none of all that He has given me, but raise them up on the last day (John 6:37, 39).

Promise Without EquivocationI make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say, “My purpose will stand, and I will do all that I please … what I have said, that will I bring about and what I have planned, that will I do” (Isaiah 46:10-11).

Blessings Without Number You will be blessed in the city and blessed in the country (wherever you are). The fruit of your womb will be blessed (your children), and the crops of your land and the young of your livestock-the calves of your herds and the lambs of your flocks (your work). Your basket and your kneading trough will be blessed (you’ll have plenty of food). You will be blessed when you come in and blessed when you go out (when you come home at night and when you leave in the morning) (Deut 28:3-6).

Mercy Without Measure …. It is because of the Lord’s mercies that we are not consumed, because his compassion fails not. They are new every morning: great is thy faithfulness (Lamentations 3:22-23).

Faithfulness Without FailingKnow therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commands (Deut. 7:9).  And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose (Romans 8:28).

Redemption Without Retraction …  “Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life (John 5:24).  For my Father’s will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day” ).(John 6:40)

Salvation Without Merit … But when the kindness and love of God our Savior appeared, he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that, having been justified by his grace, we might become heirs having the hope of eternal life (Titus 3:4-7).

Grace Without Guilt Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men’s sins against them.(2 Corinthians 5:17-19)

So in a time when mankind has all but forgotten that the Lord is the Giver of every good and perfect gift, the Author of all our victories, who arranges every opportunity and fashions every blessing, these “withouts” might serve as good reminders to give thanks where thanks is due.

And now may “The LORD bless you and keep you; the LORD make his face shine upon you and be gracious to you; the LORD turn his face toward

http://gracethrufaith.com/topical-studies/holidays-and-holy-days/the-god-without-a-thanksgiving-message/

Wednesday, November 26th, 2014

  • 10714436_775500422486781_7075506437608666403_o

Read Full Post »

10700544_810168889045189_4224503748551369076_o

L’Abri    51WHGudIphL._AA160_

Edith Schaeffer

Ediţie nouă completată

10520685_797996040265856_5433778603880159938_n

10561752_1482167808726298_6397478857496669856_n

10734068_1491457861115441_4806354753945268640_n

L’Abri

1483113_1471110963150016_1780557898268272142_n

L’Abri

 

EDITH SCHAEFFER

 Cu ilustraţii de Deirdre Ducker

10655307_801209966642622_8677257993122218692_o

Dedicată soţului meu, Fran

şi Priscillei, Susanei, Deborei şi lui Franky

fără de care nu ar fi existat nimic de povestit

Cuvânt înainte

  A ceastă carte împreună cu cărţile mele formează un întreg.

Lucrarea L’Abri are două laturi strâs legate. În primul rând este înercarea de a oferi un răspuns veritabil la întrebările sincere – pe plan intelectual şi bazat pe o bază exegetică corectă. Cărţile mele: “The God Who Is There”, “Escape from Reason” şi “Death in the City” sunt direcţionate către această latură.

Cea de-a doua latură este demonstrarea faptului că Dumnezeul personal şi infint este cu adevărat prezent în generaţia noastră. Când oamenii secolului XX vin în L’Abri sunt confruntaţi în mod simultan cu aceste două aspecte, asemenea celor două feţe ale unei monede. Aici, în această carte, este prezentat acest al doilea aspect despre care v-am vorbit.

 FRANCIS A. SCHAEFFER

 Mulţumiri

 Menţionarea persoanelor – unele pe nume, altele numai prin intermediul iniţialelor – a avut o importanţă majoră pentru a oferi acurateţe povestirii redată în această carte.

Autoarea doreşte să mulţumească acelora ale căror istorii au pătruns în urzeala şi bătătura materialului ţesut în ultimii 20 de ani. De asemenea, este important să menţionez nu doar că această carte este o condensare a tot ceea ce s-a întâmplat, şi că am prezentat numai o parte din detaliile fiecărei povestiri, dar trebuie să spun şi că multe, multe persoane care au avut un loc important în viaţa L’Abri din ultimii ani nu au fost menţionate deloc, datorită lipsei de spaţiu. Ar fi fost nevoie de o întreagă serie de volume pentru a reda poveştile celor care au trecut prin L’Abri şi pentru a vă spune toate istoriile emoţionante ale celor implicaţi în rugăciune sau în răspunsurile pe care le-am primit la acele rugăciuni. De exemplu, o întreagă carte ar putea fi scrisă despre idilele, nunţile şi noile căminuri ce au izvorât din L’Abri. Aşadar, dacă cineva este dezamăgit pentru că a fost „lăsat pe-afară” vă rog să vă amintiţi că unele pagini au fost „tăiate” şi „editate”. Alte capitole nu au mai fost scrise din cauza lipsei de spaţiu!

În consecinţă, cu multă recunoştinţă faţă de aceia care au contribuit la poveste „cutreierând” unele din aceste pagini, aş vrea să mulţumesc altora pentru contribuţia adusă la partea reală a întâmplărilor trăite de-a lungul timpului prin faptul că „au cutreierat” paginile adevărate ale istoriei într-un mod sau altul.

N-aş fi fost în stare să scriu această carte fără a menţiona cât de mult a însemnat pentru noi Elveţia ca ţară şi fără a mulţumi în special oamenilor din comuna Ollon şi din satul Huémoz care ne-au permis să ne facem un cămin aici.

 Cuprins

Cuvânt înainte
În semn de recunoştinţă
Cuprins
Introducere
1.  Nu s-e putea întâmpla în Elveţia
2. Un nou început
3, Champéry
4.Cabana  Bijou
5. Rădăcini în Champéry
6. Revenirea la Chalet Bijou
7. Se-adună norii
8. Poate Dumnezeu să rezolve toate detaliile?
9. Un Dumnezeu personal…Un răspuns specific
d10. Un Dumnezeu personal.Interesul Său asupra detaliilor.
11. Inima împăratului se află în mâna Domnului
12. Răsplata credinţei 
13. Derularea planului 
14.Trecerea primului an
15. Dumnezeu trimite oamenii 
16. Dezvoltarea cabanei
17. Viaţa  merge înainte în cadrul lucrării L’Abri
18. ’ Varianta englezească a L’Abri ia fiinţă 
19. Naşterea unei comunităţi 
20. „S-a meritat întru totul”
21. Iar cinci ani mai târziu

22. Continuarea poveştii L’Abri astăzi

TOATA CARTEA AICI IN PDF SI WORD

L’Abri L’Abri

1377042_815642335164511_7608106521716176355_n

10730977_1512402752347586_8862650906226820214_n

Read Full Post »

1898041_633657376725945_4094066794982451612_n

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: