Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 24th, 2023

DOMNUL ESTE APROAPE
23 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=j31KvXyT4Pw
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Cuvântul pe care El l-a trimis fiilor lui Israel, vestind evanghelia păcii prin Isus Hristos (El este Domn al tuturor).Fapte 10.36
Una dintre cele mai importante întrebări care poate fi adresată unei ființe omenești este aceasta: «Ai pace cu Dumnezeu?». Este o întrebare solemnă, care necesită un răspuns imediat din partea oricărei inimi. Nu există absolut niciun motiv pentru care un suflet tulburat să continue să nu aibă o pace stabilă cu Dumnezeu. Hristos a făcut pace prin sângele crucii Sale. Dumnezeu vestește pacea prin Isus Hristos și iată temelia solidă a păcii celui credincios: lucrarea încheiată a lui Hristos, primită pe baza autorității Cuvântului lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.
Aceasta este temelia divină a păcii. Cu cât de bazăm mai mult pe ea, cu atât mai solidă va fi pacea noastră. Motivul pentru care mulți sunt într-o stare nenorocită de incertitudine este că nu se bazează, cu o credință absolută, pe temelia lui Dumnezeu. Ei se preocupă cu ei înșiși, în loc să se sprijine exclusiv pe Hristos. Ei privesc la experiențele lor, nu la Mântuitorul înviat. Simțămintele și eforturile lor îi preocupă, nu Hristos, și nădăjduiesc în zadar să obțină o îmbunătățire a lor înșiși, necăpătând altceva decât îndoieli întunecate. Inima lor este plină de teamă, iar duhul le este trist și abătut. Nu au siguranță divină, așa că încearcă să găsească mângâiere prin trăirea unei vieți religioase.
Însă temelia păcii noastre, în prezența lui Dumnezeu, nu este constituită nici de simțămintele, nici de experiențele și nici de exercițiile noastre spirituale, oricare ar fi acestea. Dumnezeu nu le-a vestit fiilor lui Israel, și nici nouă, pacea prin experiențe spirituale, ci prin Isus Hristos. C. H. Mackintosh


SĂMÂNȚA BUNA
23 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=gZPtq1JHJt4
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featuredÎ

Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege deci viața, ca să trăiești.
Deuteronom 30.19
Dacă voi muri, va fi glorie!
Un tânăr se afla în spital și situația lui era foarte gravă. Un vizitator l-a întrebat: „Crezi că te vei însănătoși?”. Tânărul a răspuns: „Dacă mă voi însănătoși, va fi har; dar, dacă voi muri, va fi glorie!”. La scurt timp, el a plecat acasă la Domnul. Aceasta a fost o glorie.
Da, viața este har. Să fii sănătos și să îmbătrânești cu o sănătate bună este un har special. Dar dacă intervine moartea? Cu toții știm că ea intervine, mai devreme sau mai târziu, fie că o așteptăm, fie că nu. Atunci fie va urma gloria, fie va urma disperarea eternă, iadul, așa cum îl numește Biblia.
Dumnezeu pune înaintea noastră „viața și moartea”, „binecuvântarea și blestemul”. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, însă fiecare trebuie să aleagă: viață și binecuvântări, bucurie veșnică și glorie, dacă Îl alege pe Dumnezeu – sau moarte și blestem, „plânsul și scrâșnirea dinților”, dacă Îl respinge pe Dumnezeu (Matei 13.42).
Când Isus Hristos a fost pe pământ, El a spus: „Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viață!” (Ioan 5.40). Oare nu simțim durerea din glasul Domnului când adresează aceste cuvinte? Acum trebuie să le rostească din nou, poate către cineva care citește aceste rânduri. Suntem îndemnați cu atâta solemnitate și totodată cu atâta iubire: „Alege deci viața, ca să trăiești”.
„Plecați urechea și veniți la Mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi” (Isaia 55.3). Nu respingeți o astfel de chemare făcută din iubire!
Citirea Bibliei: Ieremia 50.1-28 · Romani 14.13-23

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
23 MAI 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
CUM SĂ FACI FAȚĂ DEZAMĂGIRII (3) – Fundația S.E.E.R. România
„Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare” (Eclesiastul 2:20)
Vorbim despre câteva dezamăgiri care ne pot ataca. Al patrulea tip de dezamăgire este cel cauzat de persoanele cu care lucrezi. Tu nu vei reuși în viață fără persoanele potrivite. Dar când cei pe care te bazezi te dezamăgesc, e dureros. Imaginează-ți dezamăgirea simțită de Moise. El îl lăsase pe fratele său Aaron la conducere, în cele patruzeci de zile cât fusese pe Muntele Sinai, ca să primească Cele Zece Porunci. Și când se întoarce, ce găsește? Poporul Israel închinându-se unui vițel… făcut de Aaron! Când Moise avusese nevoie de el cel mai mult, Aaron eșuează lamentabil. Să ne uităm însă la Moise: un lider adevărat care se ridică deasupra dezamăgirii. El îl confruntă pe Aaron, aduce fapta înaintea lui Dumnezeu și se roagă pentru iertarea poporului. Dumnezeu răspunde și apoi îi reamintește lui Moise misiunea sa: „Du-te dar şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta…” (Exodul 32:34).
Dezamăgirea nu-ți anulează misiunea – sau prezența lui Dumnezeu. Așadar, fă ce ți-a spus Dumnezeu! Al cincilea tip de dezamăgire este cel cauzat de cei în care ți-ai investit viața. Să ne uităm din nou la Moise, pastor fondator al „Bisericii din pustie”… Adunarea sa era formată din sclavi eliberați și binecuvântați, care se îndreptau spre Țara promisă, însă fără o fărâmă de loialitate sau recunoștință pentru cel care pusese totul la bătaie și renunțase la multe ca să facă posibile toate acestea. Abia fuseseră eliberați din sclavia Egiptului, și ei s-au întors împotriva lui Moise, acuzându-l, învinovățindu-l și ocărându-l (vezi Exodul 14). A fost Moise dezamăgit și rănit? Da. Însă de fiecare dată când și-a dorit să renunțe, a discutat cu Dumnezeu, s-a rugat pentru turma ce se tot văicărea, a primit instrucțiuni noi „de la centru” și… s-a întors la responsabilitățile sale! Asta fac oamenii lui Dumnezeu atunci când sunt dezamăgiți și doresc să renunțe. Și tu trebuie să faci la fel!

https://www.youtube.com/watch?v=CS54UyeRJ6M

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
23 MAI 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Osea 6:1-11
Osea tocmai enunţase ceea ce aşteaptă Dumnezeu pentru a-l vindeca pe Israel: „până îşi vor recunoaşte vina” (cap. 5.15). Nu este deci impresionant să-l vedem pe profet cum, imediat după aceasta, îşi ia într–un fel poporul de mână și-i spune: „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul”? Cel ce a lovit ne va lega rănile.
Un păstor explica cum a fost nevoit să rupă el însuşi piciorul unei oi neascultătoare, pentru a o face dependentă de el şi pentru a şi–o ataşa prin îngrijirile sale. Versetul 4 redă în mare starea morală a poporului ~ şi, din nefericire, a multor creştini. Câţi nu au avut o convertire plină de promisiuni şi totuşi către ei se poate îndrepta acum această mustrare: „Bunătatea voastră este ca roua care trece curând” (v. 4; Apocalipsa 2.4)!
Fie ca, în pofida contactelor aducătoare de uscăciune cu această lume, Domnul să păstreze în inimile noastre prospeţimea afecţiunilor pentru El! În zadar aduceau Efraim şi Iuda animale pentru jertfe (cap. 5.6)! Domnul le răspunde: „Bunătatea Îmi place, nu jertfa” (v. 6, pe care Domnul îl citează în două rânduri fariseilor: Matei 9.13; 12.7). Dragostea pentru Hristos, însoţită de dragostea care decurge din aceasta, cea pentru aproapele, este singurul considerent pentru care Dumnezeu recunoaşte la cineva o slujire, orice-ar fi (1 Corinteni 13.1‑3).

Read Full Post »

%d bloggers like this: