Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 6th, 2023


DOMNUL ESTE APROAPE
6 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=k77t7p6DK7U
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și, după moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au plecat înaintea împăratului; atunci împăratul i-a ascultat.
2 Cronici 24.17
Lecții din viața lui Ioas (2) – A căuta să placi lui Dumnezeu, nu oamenilor
După moartea lui Iehoiada, marele-preot, lucrurile s-au schimbat în ce privește domnia lui Ioas. Vedem cum căpeteniile au venit și s-au plecat înaintea lui, iar Ioas, dorind să le facă pe plac în schimbul supunerii lor față de el, i-a ascultat. Nu durează mult până când starea inimilor să fie dată pe față. Chiar dacă templul fusese de curând reparat, nu exista nicio dorință reală după lucrurile lui Dumnezeu, așa că au abandonat casa Domnului, s-au întors către idolatrie și au recurs chiar la ucidere, atunci când s-au înălțat glasuri de atenționare.
A căuta favoarea oamenilor ne duce întotdeauna în jos, către compromisuri, iar în final către o depărtare totală de Dumnezeu și de lucrurile Lui, așa cum vedem la Ioas. A căuta să placi oamenilor, mai degrabă decât lui Dumnezeu, va conduce întotdeauna la abandonarea lucrurilor lui Dumnezeu. Cât de diferit ar fi stat lucrurile dacă Ioas ar fi avut cu adevărat teamă de Domnul în inima sa, astfel încât să caute să-I placă Lui, nu oamenilor! Însă glasul căpeteniilor a fost mai puternic decât toată cunoștința și decât toată învățătura primită de la Iehoiada, de la cel care îi salvase viața și îl făcuse împărat.
Avem în apostolul Pavel un exemplu minunat cu privire la teama de Dumnezeu și la a căuta să-I fim plăcuți Lui cu orice preț: „Caut eu acum să-i mulțumesc pe oameni, sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai plăcea oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos“ (Galateni 1.10). Pavel nu căuta aprobarea oamenilor, nici nu căuta să placă oamenilor, ci căuta aprobarea lui Dumnezeu și căuta să-I placă Lui. Cum stau lucrurile cu noi? Cui căutăm să-i fim plăcuți? Celui care Și-a dat viața pentru noi, care ne-a cumpărat cu un preț nespus de mare și care ne-a făcut împărați și preoți pentru Dumnezeu? Sau căutăm să plăcem oamenilor, pentru a obține ceva de la ei? Iată un verset care să ne încurajeze ca întotdeauna să căutăm aprobarea lui Dumnezeu: „Desfătează-te în Domnul și El îți va împlini cererile inimii tale!“ (Psalmul 37.4). A. Leclerc5

SĂMÂNȚA BUNĂ
6 MAI 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=h5pRRrfKnyA
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și, după moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au plecat înaintea împăratului; atunci împăratul i-a ascultat.
2 Cronici 24.17
Lecții din viața lui Ioas (2) – A căuta să placi lui Dumnezeu, nu oamenilor
După moartea lui Iehoiada, marele-preot, lucrurile s-au schimbat în ce privește domnia lui Ioas. Vedem cum căpeteniile au venit și s-au plecat înaintea lui, iar Ioas, dorind să le facă pe plac în schimbul supunerii lor față de el, i-a ascultat. Nu durează mult până când starea inimilor să fie dată pe față. Chiar dacă templul fusese de curând reparat, nu exista nicio dorință reală după lucrurile lui Dumnezeu, așa că au abandonat casa Domnului, s-au întors către idolatrie și au recurs chiar la ucidere, atunci când s-au înălțat glasuri de atenționare.
A căuta favoarea oamenilor ne duce întotdeauna în jos, către compromisuri, iar în final către o depărtare totală de Dumnezeu și de lucrurile Lui, așa cum vedem la Ioas. A căuta să placi oamenilor, mai degrabă decât lui Dumnezeu, va conduce întotdeauna la abandonarea lucrurilor lui Dumnezeu. Cât de diferit ar fi stat lucrurile dacă Ioas ar fi avut cu adevărat teamă de Domnul în inima sa, astfel încât să caute să-I placă Lui, nu oamenilor! Însă glasul căpeteniilor a fost mai puternic decât toată cunoștința și decât toată învățătura primită de la Iehoiada, de la cel care îi salvase viața și îl făcuse împărat.
Avem în apostolul Pavel un exemplu minunat cu privire la teama de Dumnezeu și la a căuta să-I fim plăcuți Lui cu orice preț: „Caut eu acum să-i mulțumesc pe oameni, sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai plăcea oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos“ (Galateni 1.10). Pavel nu căuta aprobarea oamenilor, nici nu căuta să placă oamenilor, ci căuta aprobarea lui Dumnezeu și căuta să-I placă Lui. Cum stau lucrurile cu noi? Cui căutăm să-i fim plăcuți? Celui care Și-a dat viața pentru noi, care ne-a cumpărat cu un preț nespus de mare și care ne-a făcut împărați și preoți pentru Dumnezeu? Sau căutăm să plăcem oamenilor, pentru a obține ceva de la ei? Iată un verset care să ne încurajeze ca întotdeauna să căutăm aprobarea lui Dumnezeu: „Desfătează-te în Domnul și El îți va împlini cererile inimii tale!“ (Psalmul 37.4). . Leclerc

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
6 MAI 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/lucrarea-launtrica-a-duhului-sfant-1/
LUCRAREA LĂUNTRICĂ A DUHULUI SFÂNT (1)-– Fundația S.E.E.R. România
..El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac”, (loan 14:16)
Mai ţii minte vremurile în care luai cina fără telefon mobil, fără mesaje cu voce si fără supraîncărcarea creierului? Când prietenii şi familia se bucurau unii de compania celorlalţi, neîntrerupţi de tehnologie? Noi suntem o generaţie care pierdem arta comunicării si a intimităţii – şi lucrul acesta îşi pune amprenta asupra timpului pe care-L petrecem cu Dumnezeu, deşi Domnul Isus a trăit cu mult’înainte de epoca înaltei tehnologii, El era solicitat mereu; mulţimile îl urmau la orice oră din zi şi din noapte. Cu toate acestea, Sfânta Scriptură ne spune: „A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo” (Marcu 1:35). Domnul Isus şi-a făcut timp să fie singur cu Tatăl Său. Este nevoie de disciplină spirituală pentru a elimina zgomotul şi agitaţia vieţii şi pentru a putea tăcea şi asculta ce are Dumnezeu să-ţi spună. Dar dacă exersezi lucrul acesta, descoperi o profunzime şi o părtăşie cu Dumnezeu care îţi linişteşte inima. Investeşte câteva minute şi citeşte loan capitolele 14 la 16 şi lasă ca duhul tău să absoarbă mesajul Domnului Isus. Să remarcăm faptul că El doreşte ca ucenicii Săi să aibă pace şi îi mângâie dându-le asigurarea că nu-i va lăsa niciodată singuri. Acestea sunt binecuvântări pe care doreşte să ţi le împărtăşească şi ţie printr-o lucrare lăuntrică. Aşadar, cum poţi găsi această pace şi această mângâiere? Duhul Sfant care locuieşte în tine face această lucrare lăuntrică. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” Probabil acesta este cel mai tainic secret al creştinismului, anume că Duhul Sfânt locuieşte orice credincios şi este disponibil ca să ne ofere tot ce ne trebuie pentru a face faţă dificultăţilor vieţii. Mângâietorul a fost promis de Fiul, trimis de Tatăl şi astăzi El este al nostru prin credinţa. Îmbrăţişează-L, încrede-te în puterea Sa, experimentează pacea Sa şi urmează călăuzirea Sa care nu dă greş niciodată.

https://www.youtube.com/watch?v=XDFrCjvsnls

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
6 MAI 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Daniel 6.16‑28
În groapa cu lei se reînnoieşte minunea din cuptorul cu foc, de la capitolul 3. Omul lui Dumnezeu este cruţat de colţii fiarelor, precum odinioară cei trei prieteni ai săi de arşiţa flăcărilor. Şi Evrei 11.33,34 ne dezvăluie secretul lor comun: prin credinţă au astupat gurile leilor, au stins puterea focului. S‑ar putea întreba cineva de ce Dumnezeu pe aceşti slujitori i‑a scăpat, în timp ce pe alţii i‑a lăsat să‑şi piardă viaţa pe ruguri sau în arene, ca martiri (compară cu Evrei 11.37). Aceasta a fost, înainte de orice, pentru ca Dumnezeu să-Și arate puterea cu care i‑a protejat pe martorii Săi; El Se găseşte aici angajat vizavi de Darius. Acest episod din viaţa profetului corespunde cuvânt cu cuvânt experienţei descrise în Psalmul 57 (v. 4, 5 şi solemnul verset 6).
Cât de mult ne face Daniel să ne gândim la Domnul Isus! Credincios de la început până la sfârşit, aşa a fost Hristos. Era străin, despărţit de lume şi totuşi mereu gata să facă în ea un bine, să descopere gândul lui Dumnezeu. Ca şi Daniel, El n‑a oferit nicio ocazie pentru vreo acuzaţie şi a fost condamnat fără motiv, tocmai din cauza credincioşiei Sale (comp. cu v. 4). Însă El a ieşit triumfător din moarte (acest domeniu al leului răcnind; Psalmul 22.13,21), care va fi partea celor răi. Da, glorie Răscumpărătorului nostru!

Read Full Post »

%d bloggers like this: