Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 26th, 2023

I Was an Atheist Until This Happened… (Testimony)

Delafé Testimonies

322K subscribers

21K

Share

Download

Thanks457,443 views

Premiered Dec 29, 2022 Delafé

Testimonies is a global project with the mission to create the world’s largest archive of Jesus testimonies. The vision is to save souls, build community, and set people free, through the testimony of Jesus.

🌱: Donate: https://www.missiondelafe.org

📮: Submit your testimony: https://www.missiondelafe.org/

Listen Through Our Podcast Spotify: https://spoti.fi/3RBKdq3

Apple: https://apple.co/3evzCuu

Isaiah Saldivar Youtube:    / @isaiahsaldivar   Instagram: https://www.instagram.com/isaiahsaldi… Video Credits Directed by Eric Villatoro Edited By Joshua Gayle & Eric Villatoro

Audio Mixed by Paul Nicholas Testimony

Recorded in LifeSong Church in Stockton, California

Join Our Community

📸 Instagram: https://www.instagram.com/delafetesti…

🕺Tik Tok: https://www.tiktok.com/@delafetestimo…

🎬 Clips Channel: https://www.youtube.com/channel/UCTVM…

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
26 MARTIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=7w0PYgbXr_w
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured
În ziua întâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte la el acasă, adunând din ce va fi câștigat. 1 Corinteni 16.2
V-ați întrebat vreodată de ce a ales Domnul prima zi a săptămânii în care cei credincioși să pună deoparte darurile lor materiale? A fost doar pentru că era o zi mai convenabilă pentru așa ceva?
Ziua întâi a săptămânii, ziua Domnului, este ziua în care El a înviat dintre cei morți. Ucenicii erau împreună în acea zi, iar Domnul li S-a arătat după învierea Sa. O săptămână mai târziu, din nou în prima zi a săptămânii, ucenicii fiind adunați laolaltă, Domnul li S-a arătat iarăși. A devenit astfel o practică a credincioșilor să se adune în prima zi a săptămânii și în acea zi să-și aducă aminte de Domnul, cu ocazia frângerii pâinii, lucru care a continuat până în zilele noastre.
Luând din pâine, ne aducem aminte de moartea Domnului pe cruce, de faptul că trupul Său a fost jertfit. Bând din pahar, ne aducem aminte că sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu au fost satisfăcute în ce privește păcatul, fiindcă Domnul Și-a vărsat sângele, Și-a dat viața și a murit în locul nostru. Ne aducem aminte de „harul Domnului nostru Isus Hristos, că El, bogat fiind, S-a făcut sărac pentru voi, ca, prin sărăcia Lui, voi să fiți îmbogățiți“ (2 Corinteni 8.9).
Pe măsură ce medităm la bogățiile, la sărăcia și la marea Sa jertfă, inimile noastre sunt atinse în prima zi a săptămânii și acesta este cel mai potrivit moment pentru a-I aduce darurile noastre. Dacă privirile inimii noastre sunt ațintite asupra Lui, dăruirea noastră nu va fi una mecanică, nici procentuală, nici un obicei obligatoriu, ci va fi un act al recunoștinței, o mireasmă plăcută pentru Dumnezeu, un act de închinare. A. Blok

SĂMÂNȚA BUNĂ
26 MARTIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=f-sarqMkwCk
https://www.youtube.com/watch?v=n5SyVzB6Bls
Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că era fiu al bătrâneții lui; și i-a făcut o haină pestriță.
Geneza 37.3
Iosif, iubit de tatăl său
Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi. Și despre Domnul Isus se spune în cuvinte puține: „Tatăl Îl iubește pe Fiul“ (Ioan 3.35). Această realitate a veșniciei a fost valabilă și atunci când Fiul lui Dumnezeu a devenit Om și a trăit pe pământ. În permanență, un râu de dragoste a curs din inima Tatălui către Fiul Său.
Noi știm că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii (Ioan 3.16). Dar numai un Om este Fiul dragostei Sale (Coloseni 1.13). El merită afecțiunea deosebită a Tatălui. Dumnezeu Însuși a făcut cunoscut aceasta. La botezul Domnului Isus, ca și pe muntele transfigurării, cerul s-a deschis și de acolo s-a auzit glasul Tatălui: „Acesta este Fiul Meu preaiubit“ (Matei 3.17; 17.5).
Tatăl i-a făcut lui Iosif o haină pestriță. Prin această haină specială, Iacov a arătat tuturor cât de mult îl prețuia pe fiul său Iosif. Ne ducem acum din nou cu gândul la mărturia divină de la Iordan și de pe munte, unde Domnul Isus a fost distins de Tatăl Său. În ambele situații, Tatăl a afirmat că „Și-a găsit desfătarea“ în Fiul Său.
Isus Hristos, în care Tatăl deja din veșnicie Își găsise toată plăcerea, prin purtarea Lui desăvârșită ca Om I-a dat un nou motiv de a face cunoscut public prețuirea Sa.
„Tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe însoțitorii Tăi“ (Psalmul 45.7).
Citirea Bibliei: Ieremia 7.1-34 · Luca 21.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/dumnezeu-iti-vorbeste-prin-cuvantul-sau/

DUMNEZEU ÎȚI VORBEȘTE PRIN CUVÂNTUL SĂU! – Fundația S.E.E.R. România
„Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.” (Ioan 6:63)
Dumnezeu îți vorbește prin Cuvântul Său!
Domnul Isus a spus: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă”, dar nu căuta doar acele versete care te fac să te simți bine. Pentru a crește în credință, trebuie să petreci timp în fiecare zi citind Sfânta Scriptură. Tu nu poți decide în mod arbitrar că un verset ți se aplică, iar altul nu. Pentru că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17).
Pentru a avea profit în afaceri, trebuie să-ți cunoști afacerea amănunțit, altfel vei da faliment.
La fel este și în viața spirituală. Calea prin care poți avea izbândă, în viața ta de creștin, este să faci din cunoașterea Bibliei ocupația ta principală. Când se întâlnește Cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă receptivă, ceva se va întâmpla! Să fii sigur că nu te vei îmbolnăvi niciodată prin expunerea prelungită la Scripturi! Dar dacă nu citești Biblia, nu vei auzi ce îți spune Dumnezeu. Vei depinde mereu de interpretarea altcuiva.
Poți să-ți imaginezi cum ar fi să comunici cu soțul tău sau cu soția ta în felul acesta? Cât crezi că ar rezista relația voastră?
Același principiu se aplică relației tale cu Dumnezeu. Așadar, astăzi – lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească personal prin Cuvântul Său!

https://www.youtube.com/watch?v=r7Q4-6at6ec

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
26 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 29.1‑14
În această carte, înţeleptul şi nebunul, cel drept şi cel rău, bogatul şi săracul, împăratul şi robul, precum şi multe alte personaje, sunt urmărite potrivit relaţiilor lor reciproce şi a responsabilităţii pe care o au înaintea lui Dumnezeu.
Versetele 1 şi 2 se racordează la capitolul 28. Omul care, fiind mustrat des, îşi înţepeneşte grumazul, va fi zdrobit deodată. Dacă mândria unui om nu este zdrobită, atunci el însuşi va fi cel zdrobit, deodată şi fără leac (fără îndreptare), împreună cu cel nedrept, omul lui Belial (cap. 6.15). Aceasta a fost soarta lui Faraon, a lui Saul, a lui Absalom Este însă întotdeauna grav, chiar şi pentru un credincios, să dispreţuiască disciplina Domnului (Evrei 12.5). Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său (v. 3). Atât de probat în familiile noastre, acest verset se aplică din cu atât mai multe raţiuni la familia lui Dumnezeu. Este bucuria Tatălui să-Și vadă copiii iubind Înţelepciunea, care este Isus Hristos (2 Ioan 4; 3 Ioan 4).
Mai multe versete ne vorbesc despre dreptate. Ea este impusă într‑un mod cu totul special guvernatorului sau împăratului (v. 4, 12, 14), însă toţi cei drepţi (v. 7, adică toţi cei îndreptăţiţi prin lucrarea lui Hristos) trebuie să ia aminte, cu simpatie, la cauza săracului.
Toate aceste învăţături se raportează în special la viaţa socială.

Read Full Post »

I Didn’t Believe in God or the Bible, but Then This Happened … (Testimony)

Delafé Testimonies 322K subscribers

Subscribed 4.5K

Download137,059 views Premiered Mar 9, 2023 INDIA

Help our production by donating at https://www.missiondelafe.org

Delafé Testimonies is a global project with the mission to create the world’s largest archive of Jesus testimonies. The vision is to save souls, build community, and set people free through the testimony of Jesus.

🌱: Donate : https://www.missiondelafe.org

📮: Submit your testimony: https://www.missiondelafe.org/

Spotify: https://spoti.fi/3RBKdq3

Apple: https://apple.co/3evzCuu

Moritz Mann Contact Clothing ministry: https://www.instagram.com/jesuscares_…

Video Credits Directed by Eric Villatoro Edited By Joshua Gayle & Eric Villatoro Audio Mixed by Paul Nicholas

Testimony Recorded in India

Join Our Community

📸 Instagram: https://www.instagram.com/delafetesti…

🕺Tik Tok: https://www.tiktok.com/@delafetestimo…

Read Full Post »

%d bloggers like this: