Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 20th, 2023

The Rapture of the Church | Dr. David Jeremiah

David Jeremiah 382K subscribers

Save2,342,687 views Premiered Mar 25, 2022 #DavidJeremiah

Millions of people will be evacuated from this world in the blink of an eye. It will be a traumatic experience for those who are left behind, but a glorious experience for those who are taken. See more from Dr. David Jeremiah in the description below

👇 00:00 – Death is not the end for the Believer!

07:40 – Dr. Jeremiah’s message – “The Rapture of the Church”

27:16 – One last word from Dr. Jeremiah Request 3 Free months of Dr. Jeremiah’s monthly magazine:

http://ow.ly/Z3rn50I3KMF Support the ministry of Dr. David Jeremiah and receive a copy of: “The Book of Signs”:

http://ow.ly/phKx50I3KMu Subscribe to the Official David Jeremiah channel to stream our latest messages and much

more: http://ow.ly/EpXw50Dg5o7

Hit the Notification Bell 🔔 so that you never miss our most recent video.

Sign up for Dr. Jeremiah’s Daily Devotional Email: http://ow.ly/sgCF50I3KML

FREE Resources – *Are you curious about what being a Christian means?: http://ow.ly/FI7X50I3KMw *

Giant Slayer Scripture Cards: http://ow.ly/RY8y50I3KMA

Study Resources – *The Jeremiah Study Bible: http://ow.ly/RzCU50I3KMs

*Basics of the Christian Faith: http://ow.ly/zF0P50I3KMB

Other ways to Watch and Listen Dr. Jeremiah – *Turning Point Apps: http://ow.ly/UZba50I3KMp *Turning Point Daily

Radio Broadcasts: http://ow.ly/x3c650I3KMt *Station Locator: http://ow.ly/qCKL50I3KMo

Support the ongoing ministry of Dr. David Jeremiah –

*Donate: http://ow.ly/jiuw50I3KMH

*Bible Strong Partners: http://ow.ly/MEaC50I3KMC

Follow #DavidJeremiah on social media –

*Twitter: https://twitter.com/davidjeremiah *

Facebook: https://www.facebook.com/drdavidjeremiah *

Instagram: https://www.instagram.com/drdavidjere…

Other Resources – *Store: http://ow.ly/2QyX50I3KME

*Turning Point for Kids: http://ow.ly/ZwnZ50I3KMz

*Learn more: http://ow.ly/Asav50I3KMx *About us: http://ow.ly/zX2250I3KMr

*Visit DavidJeremiah.org (http://ow.ly/Asav50I3KMx) for a complete selection of Bible study resources available now.

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
20 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=wY8zzp3mNEI
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Și Ilie și-a luat mantaua și a înfășurat-o și a lovit apele și ele s-au despărțit într-o parte și într-alta; și au trecut amândoi pe uscat … Și a fost așa: pe când mergeau ei încă și vorbeau, iată un car de foc și cai de foc; și i-au despărțit pe cei doi; și Ilie s-a suit la ceruri într-un vârtej de vânt.
2 Împărați 2.8,11
Ilie, aflat pe nisipul pustiei, a avut privilegiul de a privi în sus și de a vedea cum, neîmpiedicat de împrejurările umilitoare ale bolii și ale morții, cerul i se deschide pentru a-l primi. Niciuna dintre urmările căderii n-a fost partea profetului în ce privește plecarea sa din această lume. El a schimbat mantia de profet cu carul de foc. A putut da drumul cu bucurie mantiei sale pe pământ, în timp ce era înălțat la cer. Pentru el, pământul nu era decât un fir de praf pieritor și întinat în creația lui Dumnezeu și a fost fericit să dea deoparte tot ceea ce marca legătura sa cu el.
Ce poziție minunată! Și totuși, aceasta este singura poziție pe care orice credincios ceresc trebuie să o ocupe. Firea și pământul nu mai au niciun drept asupra celui care crede în Isus. Crucea a rupt toate lanțurile care odinioară îl țineau legat de pământ. Așa cum Iordanul l-a separat pe Ilie de Canaan și l-a adus în pustie pentru a întâlni carul Domnului, la fel crucea l-a așezat pe cel credincios într-o nouă poziție. L-a introdus în împrejurările pustiei și, de asemenea, în sfera de dincolo de moarte, fără vreo altă nădejde înaintea sa, decât răpirea sa de pe acest pământ, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh.
Aceasta este partea reală, de necontestat, a fiecărui credincios, oricât de slab sau de neștiutor ar fi el. Fericita ei experimentare în mod practic este, bineînțeles, un lucru diferit. Pentru așa ceva avem nevoie să stăm mult în prezența lui Dumnezeu și să exersăm judecata de sine. Carnea și sângele nu pot niciodată să înțeleagă fericirea omului ceresc.
C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ
20 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=CZLLY8H3RB0
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până sus; Tu ai făcut lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?
Psalmul 71.19
Cum este Dumnezeu?
Pe întreg pământul, dintotdeauna, oamenii și-au făcut propriile lor închipuiri despre Dumnezeu.
Unii se gândesc la El ca fiind un Dumnezeu mânios, care, de exemplu, nu dă ploaie atunci când oamenii nu respectă orânduirile Sale. Cu jertfe costisitoare, ei încearcă să-I domolească mânia, dar nu știu niciodată dacă acestea sunt acceptate.
Alții, dimpotrivă, Îl văd ca pe un Dumnezeu bun, care nu este chiar așa de exigent cu greșelile făpturilor Sale. Ei speră că El va închide un ochi la judecata de apoi și că în felul acesta totul va fi bine.
Asemenea imaginații sunt greșite. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să citim Biblia, pentru că El S-a descoperit în ea: „Ochii Tăi sunt așa de curați, că nu pot să vadă răul“ (Habacuc 1.13). Dumnezeu este sfânt și urăște păcatul. El nu poate suferi răul în prezența Lui.
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos“ (Efeseni 2.4,5). La cruce, Dumnezeu L-a dat pe Isus pentru noi la moarte, ca El să ne poată grația. Jertfa Lui a îndeplinit toate cerințele sfinte ale lui Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor noastre. De aceea, Dumnezeu ne invită acum să venim la El cu o mărturisire sinceră a vinei noastre. Doar așa, El ne iartă și ne primește pe baza morții lui Isus Hristos.
Citirea Bibliei: Ieremia 1.1-19 · Luca 19.28-38

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
20 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cine-te-sfatuieste/
CINE TE SFĂTUIEȘTE? – Fundația S.E.E.R. România

“Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor!” (Proverbele 19:20)

Poate că ești priceput în ceea ce faci; s-ar putea chiar să fii mai priceput decât majoritatea, însă fără ajutorul celorlalți, nu vei ajunge să fii atât de bun pe cât ai putea fi! Nu-ți vei atinge potențialul maxim fără un bun sfătuitor. E imposibil. De ce un jucător de tenis de talie mondială ar avea nevoie de un antrenor, mai ales de unul care nu este la fel de bun pe teren ca el?

Tenismenul american André Agassi a răspuns la această întrebare în felul următor: “Tenisul necesită ajustări (subtile, dar cruciale pentru câștigarea unui meci) și Gill, antrenorul meu este cel mai bun la așa ceva. Cu cât îmbătrânesc eu, cu atât mai valoros devine el!” De ce oare? Pentru că vârsta și experiența nu te fac neapărat mai bun, ba de multe ori nu fac decât să adâncească monotonia în care te afli.

În viață, ca în sport, nu vei ajunge niciodată în punctul în care să nu ai nevoie de un sfat bun. Cu toate acestea, mulți dintre noi acționăm crezând (eronat!) că nu avem nevoie de sfătuitori, pentru că știm noi ce e de făcut. Și facem greșeala de a ne măsura și compara cu ceilalți, în loc să ne vedem talentele pe care le-a pus Dumnezeu în noi – iar în final ne mirăm că nu ne atingem potențialul!

Autoevaluarea este importantă, dar evaluarea făcută de ceilalți este crucială. Un antrenor bun îți măsoară performanța în raport cu calitățile tale, nu cu ale altcuiva. De ce? Pentru că el știe de ce ești în stare și te va împinge până la limită. Și, apropo, antrenorii buni stau mereu pe scenă și observă, și nu în birou așteptând un raport. Asta pentru că se investesc personal în succesul tău; o victorie în dreptul tău este și o victorie a lor!

Rut a avut nevoie de Naomi, iar Timotei a avut nevoie de Pavel… Pe tine, cine te sfătuiește?

https://www.youtube.com/watch?v=d0fG0XK4VCw

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
20 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 26.1‑12
Nu gloria este ceea ce i se potriveşte nebunului pentru a‑l determina să apuce pe calea înţelepciunii, ci loviturile (v. 1‑8)! În general, disciplina Domnului şi mustrarea celui drept ne împing mai mult spre progres decât o fac complimentele sau onorurile. Să nu fim însă lipsiţi de inteligenţă, precum aceste animale domestice pe care doar biciul şi frâul le fac să asculte când nu vor să se apropie (v. 3; Psalmul 32.9)! Cu cât mai de preferat este, în adevăr, să dobândim înţelepciunea lăsându‑ne instruiţi de Cuvânt, decât trecând prin experienţe dureroase!
Exemplul profetului Mica înaintea lui Ahab ne arată că versetul 4 şi versetul 5 nu sunt contradictorii (1 Împăraţi 22.13‑28). Răspunzându‑i împăratului nebun după nebunia lui (1 Împăraţi 22.15), Mica îi atingea conştiinţa, îl punea în încurcătură. Răspunzându‑i apoi potrivit gândurilor divine, şi nu după nebunia sa, omul lui Dumnezeu îi arăta lămurit că era străin de gândurile lui Dumnezeu (1 Împăraţi 22.17). Să ne lăsăm şi noi călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu pentru a şti, după caz, pe care dintre aceste două răspunsuri să i le prezentăm nebunului.
Un mers şchiopătat, atât în cazul celui drept (cap. 25.26), cât şi în cazul nebunului (cap. 26.7,9), înlătură toată forţa mărturiei verbale. Să veghem ca umblarea noastră să pregătească evanghelia păcii (Efeseni 6.15).

Read Full Post »

 1. “I am El-Shaddai—‘God Almighty.’ Genesis 17:1
 2. “I am the God of your father, Abraham,” He said. “Do not be afraid, for I am with you and will bless you. Genesis 26:24
 3. “I Am Who I Am. Say this to the people of Israel: I Am has sent me to you.” Exodus 3:14
 4. And God said to Moses, “I am Yahweh—‘the Lord.’ Exodus 6:2
 5. “I am the Lord who heals you.” Exodus 15:26
 6. “I am the Lord your God, who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Exodus 20:2
 7. “I am merciful.” Exodus 22:27
 8. “Yahweh! The Lord! The God of compassion and mercy! I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness.” Exodus 34:6
 9. “If you obey my decrees and my regulations, you will find life through them. I am the Lord.” Leviticus 18:5
 10. “Be still, and know that I am God! I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world.” Psalm 46:10
 11. Therefore, this is what the Sovereign Lord says: “Look! I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. Isaiah 28:16
 12. Don’t be afraid, for I am with you. Don’t be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Isaiah 41:10
 13. “I am the Lord; that is my name! I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols.” Isaiah 42:8
 14. I, yes I, am the Lord, and there is no other Savior. First I predicted your rescue, then I saved you and proclaimed it to the world. No foreign god has ever done this. You are witnesses that I am the only God,” says the Lord. Isaiah 43:11-12
 15. “From eternity to eternity I am God. No one can snatch anyone out of my hand. No one can undo what I have done.” Isaiah 43:13
 16. This is what the Lord says— your Redeemer and Creator: “I am the Lord, who made all things. I alone stretched out the heavens. Who was with me when I made the earth?” Isaiah 44:24
 17. “Remember the things I have done in the past. For I alone am God! I am God, and there is none like me.” Isaiah 46:9
 18. “I, yes I, am the one who comforts you. So why are you afraid of mere humans, who wither like the grass and disappear?” Isaiah 51:12
 19. “I am a God who is near,” says the Lord. “I am also a God who is far away. No one can hide where I cannot see him,” says the Lord. “I fill all of heaven and earth,” says the Lord. Jeremiah 23:23-24
 20. “For I am the Lord! If I say it, it will happen.” Ezekiel 12:25
 21. “I am the Lord, and I do not change.” Malachi 3:6
 22. Jesus answered, “I am. And in the future, you will see the Son of Man sitting at the right hand of God, the Powerful One, and coming on clouds in the sky.” Mark 14:62
 23. Then Jesus said, “I am He [the Messiah]—I, the one talking to you.” John 4:26
 24. “I am the bread that gives life.” John 6:48
 25. “I am the light of the world. The person who follows me will never live in darkness but will have the light that gives life.” John 8:12
 26. Jesus answered, “I tell you the truth, before Abraham was even born, I am!” John 8:58
 27. “I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep.” John 10:11
 28. Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Those who believe in me will have life even if they die. John 11:25
 29. Jesus answered, “I am the way, and the truth, and the life. The only way to the Father is through me.” John 14:6
 30. “Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or believe it because of the miracles I have done.” John 14:11
 31. The Lord God says, “I am the Alpha and the Omega. I am the One who is and was and is coming. I am the Almighty.” Revelation 1:8
 32. “I am the One who lives; I was dead, but look, I am alive forever and ever!” Revelation 1:18
 33. “I am coming soon. Continue strong in your faith so no one will take away your crown.” Revelation 3:11
 34. The One who was sitting on the throne said, “Look! I am making everything new!” Then He said, “Write this, because these words are true and can be trusted.” Revelation 21:5
 35. Jesus, the One who says these things are true, says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus! Revelation 22:20

Read Full Post »

%d bloggers like this: