Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 19th, 2023

DOMNUL ESTE APROAPE
19 MARTIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=okTJ8PaRM7c
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Ocara mi-a frânt inima și sunt copleșit; și am așteptat compătimire, dar degeaba, și mângâietori, dar n-am găsit niciunul.Psalmul 69.20
Nu există mângâiere mai mare decât faptul că Isus a cunoscut toate suferințele noastre. Acesta este felul în care Dumnezeu a venit în întâmpinarea nevoilor, a lipsurilor și a încercărilor noastre. Dacă Adam n-ar fi căzut, n-am fi putut vorbi astăzi despre mângâierea lui Dumnezeu, nici despre compasiunea cu care El a coborât în mijlocul nostru, în Persoana binecuvântatului nostru Domn Isus. El, după ce a devenit Om, este izvorul tuturor mângâierilor noastre. Domnul a pătruns în toate adâncimile suferinței, așa încât să ne ofere adâncimile mângâierii, ca să înțelegem că Dumnezeu cunoaște absolut toate detaliile legate de viața noastră. Ne sunt astfel descoperite gândurile și simțămintele Domnului Isus, atunci când El a pătruns în toate suferințele noastre, iar acesta devine canalul prin care toată dragostea Sa este turnată în sufletele noastre.
Psalmii ni-L prezintă pe Hristos pătrunzând în adâncimea împrejurărilor noastre și făcând din ele împrejurările Lui Însuși: „M-au înconjurat rele fără număr, nelegiuirile mele m-au ajuns și nu pot să le privesc“ (Psalmul 40.12). Unele dintre suferințele Sale au fost cauzate de sfințenia Sa: „Râuri de apă curg din ochii mei, pentru că nu se păzește legea Ta“ (Psalmul 119.136). El a cunoscut toate adâncimile de suferință, iar acest lucru ne face să înțelegem profunzimea dragostei Lui pentru noi. Domnul Isus oferă capacitatea de a simți, în împrejurările omenești, ceea ce trebuie simțit potrivit cu voia lui Dumnezeu. Simțămintele Lui au fost deci marcate de o suferință sfântă. Dacă vedem o manifestare a suferinței într-un credincios, aceasta nu este altceva decât manifestarea Duhului lui Isus în el. J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ
19 MARTIE 2023

https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=6tkmLyT-YMg
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

De aceea, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate, ca să poată fi, în lucrurile privitoare la Dumnezeu, un mare preot milos și credincios, ca să facă ispășire pentru păcatele poporului.Evrei 2.17
Hristos S-a făcut asemenea nouă
Fiul lui Dumnezeu a devenit Om, pentru a ispăși la cruce păcatele noastre și pentru a ne deschide astfel calea în prezența lui Dumnezeu. Versetul de astăzi ne arată încă un motiv pentru care El a devenit Om. Isus a luat parte la situațiile noastre pe pământ și a experimentat tot ce ține de viața umană, ca astfel să poată acum, ca Mare Preot în cer, să ne înțeleagă și să ne ajute:
Ca și copil și tânăr a trecut prin faza de dezvoltare spre adult, cu toate că a fost tot timpul desăvârșit. „Isus creștea în înțelepciune, în statură și în har față de Dumnezeu și față de oameni“ (Luca 2.52).
El a lucrat mulți ani ca tâmplar și astfel a cunoscut cerințele vieții profesionale (Marcu 6.3).
Lui I-a fost foame, după ce patruzeci de zile și patruzeci de nopți nu a mâncat nimic (Matei 4.2). Cu toate acestea, El a rămas dependent de Dumnezeu.
El a știut ce este oboseala. „Isus deci, fiind obosit de călătorie, S-a așezat așa cum era lângă fântână“ (Ioan 4.6).
El a plâns la mormântul lui Lazăr, pentru că a simțit adânc necazul pe care l-a adus moartea asupra oamenilor (Ioan 11.33-35).
Nu există nicio situație de viață pe care El să nu o fi cunoscut prin proprie experiență, pentru că a fost ispitit în același fel ca și noi, în afară de păcat (Evrei 4.15).
Citirea Bibliei: Exod 40.17-38 · Luca 19.11-27

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
19 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/invata-sa-respecti-diferentele/
ÎNVAȚĂ SĂ RESPECȚI DIFERENȚELE! – Fundația S.E.E.R. România
„Adu-le aminte să fie… cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.” (Tit 3:1-2)
Niciunul dintre noi nu scapă de momentele dificile; Domnul Isus le-a zis ucenicilor Săi: „În lume veți avea necazuri…” (Ioan 16:33). Verdell David scria: „Deși s-ar putea să suferim de aceeași boală, de relații frânte, de dizabilități și de eșec, încercarea de a compara suferințele înseamnă ignorarea dinamicii unice a fiecărei vieți individuale. Dacă asculți întâmplările de la întâlnirea alcoolicilor anonimi, unde toți vin laolaltă cu dependența lor comună, vei descoperi că fiecare suferință, fiecare durere de inimă, fiecare pierdere, fiecare interacțiune dintr-o relație cunoaște anumite grade sau întorsături pe care nimeni altcineva nu le-a mai experimentat în același fel. Trebuie să rezistăm tentației de a ne vedea propriile dureri ca fiind mai devastatoare sau mai puțin importante decât ale altora. Ale mele sunt unice pentru mine și dacă le voi confrunta sincer și deschis, trebuie să accept că ceea ce mi se întâmplă merită atenția și respectul meu.”
Apostolul Pavel îi scria lui Tit să îndemne: „Să fie… cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.” Respectă diferențele dintre tine și ceilalți, chiar și când ați trecut prin experiențe similare. Nu întrerupe discuția cu o predică în trei puncte sau cu un discurs pregătit dinainte. „Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa” (Proverbele 16:21).
Nu ai cum să greșești față de cineva care suferă, dacă pur și simplu te întâlnești cu acea persoană, o îmbrățișezi, o asculți, îi spui că-ți pasă și că te rogi pentru ea. E în continuare adevărat (chiar dacă poate părea un clișeu): oamenilor nu le pasă cât de mult știi, până nu știu cât de mult îți pasă! Nu când ești insistent, încrezut și te porți ca și cum le-ai ști pe toate – arăți dragostea lui Dumnezeu, ci când ești și te comporți ca ea: „curat, pașnic, blând, uşor de înduplecat, plin de îndurare… fără părtinire, nefățarnic.” (Iacov 3:17).
Așadar, respectă diferențele!

https://www.youtube.com/watch?v=Y2TVTJp0LtY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
19 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
Proverbe 25.16‑28
Mierea este bună, dar, dacă am vrea să facem din ea singura noastră hrană, vom fi dezgustaţi curând. La fel şi afecţiunile naturale: prietenia, bucuriile familiale sunt plăcute şi dulci, dar ele nu trebuie să ne ia prea mult loc, de teamă să nu ne învârtă spre egoism, să nu ne producă saţietate (v. 16, 27).
Evanghelia este vestea bună prin excelenţă, apa vie pentru sufletele însetate (comp. cu v. 25). Şi fiecare credincios este ca un canal prin care această apă proaspătă a harului poate curge pentru a‑i adăpa pe alţii (Ioan 7.38). Atenţie însă! Puţin nămol într‑o fântână face apa de nebăut. O lipsă de fermitate înaintea celui rău, un moment de relaxare şi iată izvorul tulburat şi stricat, ca şi cum am scormoni albia unui pârâu cristalin cu un băţ (v. 26)!
A nu ne stăpâni duhul înseamnă a ni‑l expune fără apărare, asemeni unei cetăţi fără întărituri, în faţa tuturor atacurilor duşmane (v. 28). Nerăbdarea, resentimentele, geloziile, mândria, îndoielile, poftele toate batalioanele de gânduri rele se vor alinia curând acolo. 1 Petru 1.13 ne invită în acest sens să ne încingem coapsele minţii şi să fim treji, altfel spus, să ne înfrânăm imaginaţia.

Read Full Post »

%d bloggers like this: