Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 15th, 2023

DOMNUL ESTE APROAPE
15 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=GlX3g5Wm6T8
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featur


Îndată am fost în Duh; și, iată, un tron era așezat în cer și pe tron ședea Cineva. Apocalipsa 4.2
Un tron în cer (1)
Tronul este simbolul domniei și al autorității, garantul ordinii, al binecuvântării și al securității în întregul univers. Căderea omului a fost o ofensă adusă acestui tron; păcatul înseamnă răzvrătire împotriva tronului; necredința este o tăgăduire a existenței tronului; mândria uzurpă tronul; diavolul sfidează tronul. Ce minunat deci că, după șase mii de ani de răzvrătire împotriva tronului, vedem că este un tron „așezat în cer“, neclintit și neschimbat! Putem astfel spune că, în versetul citat, subiectul principal este gloria tronului lui Dumnezeu.
Cerurile domnesc încă de pe acum, deși într-un fel ascuns. Marele nostru Preot, care este așezat la dreapta tronului Măreției, în ceruri, trăiește pururea pentru a mijloci în favoarea sfinților care străbat această lume (Evrei 7.25; 8.1). Pentru cel credincios, tronul este unul al harului. Ioan a văzut un tron de la care judecata stătea să pornească. Astăzi răul predomină, la fel și nelegiuirea, iar lumea este din ce în ce mai mult marcată de violență și de corupție. Dumnezeu manifestă îndelungă-răbdare față de rău, pentru a le oferi oamenilor prilejul de a se pocăi și pentru a-Și face cunoscut harul.
Credința știe însă că, dincolo de toate, tronul lui Dumnezeu rămâne neclintit în cer. Conștiența faptului că Dumnezeu este în spatele tuturor lucrurilor și că tronul Său rămâne o sursă de har pentru cei credincioși, puterea lui neputând fi afectată de răutatea oamenilor, face ca sufletul să se bucure de pacea care domnește în cer, în timp ce umblă pe acest pământ care este plin de tulburare.
H. Smith

SĂMÂNȚA BUNĂ
15 MARTIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=KF_PaMm6T9s
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi“.
Matei 5.21
„Eu n-am ucis“
Uneori oamenii spun: „Încerc să-mi ghidez viața după cele zece porunci“. Și probabil că mulți se gândesc în special la porunca „să nu ucizi“, cu privire la care, din fericire, ar putea să adauge: „N-am făcut așa ceva niciodată“.
Pe când Isus le explica mulțimilor adunate în jurul Lui ca să-L asculte care sunt cerințele morale ale lui Dumnezeu, El scotea în evidență cât de mult contează, dincolo de fapte, atitudinea de inimă (Matei 5.21-48). Și, ca orice alt păcat, uciderea începe tot din inimă, de acolo de unde ceilalți nu observă nimic.
Dacă cineva, de exemplu, îl insultă pe aproapele său și îl „pune la pământ“ prin cuvintele sale, arată de fapt ce gânduri rele sunt în inima lui cu privire la acesta. Aceeași rădăcină a răului este cea care, la mânie, îl va provoca să-și doboare aproapele. De aceea este atât de important ce gândim în inimă și ce spunem cu gura – lucru valabil și pentru celelalte porunci. De exemplu, prin priviri lacome putem comite în inima noastră adulterul, referitor la care Domnul ne avertizează atât de solemn (versetul 28).
Citind explicațiile Domnului nostru din Matei 5 și meditând în această lumină la viața noastră, înțelegem că niciunul nu reușește să împlinească în totul poruncile lui Dumnezeu. Toți suntem vinovați și avem nevoie de iertare. Dumnezeu ne dă iertarea în Hristos și, în puterea Duhului Sfânt, putem duce o viață nouă.
Citirea Bibliei: Exod 39.1-21 · Luca 18.9-17

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
15 MARTIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/daruieste-cu-bucurie/
DĂRUESTE CU BUCURIE – Fundația S.E.E.R. România
Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu”(2 Corinteni 9:7)
Filmul „Lista lui Schindler” relatează despre eforturile pe care le-a făcut un om pentru a scoate ce este mai bun dintr-o situație disperată. În calitate de director al unei fabrici de muniție din Polonia, Oskar Schindler a decis să se folosească de funcția sa pentru a salva viețile unor evrei. Schindler a salvat de la camera de gazare mulți evrei (altfel condamnați), angajându-i în fabrică. Dar pentru că era scump să-i țină angajați, încetul cu încetul, și-a lichidat proprietatea sa personală pentru a menține afacerea pe linia de plutire. La sfârșitul povestirii, naziștii sunt înfrânți, iar impactul major al eforturilor lui Schindler este dezvăluit când cei morți sunt numărați și cei rămași în viață merg împleticindu-se spre libertate.

Într-una dintre scene, îngenunchind lângă șinele de cale ferată care au purtat mii de evrei spre moarte, Schindler își dă seama de un lucru înfiorător. Ar mai fi putut salva alți câțiva! Copleșit de regrete, plânge pentru că a păstrat câteva proprietăți pe care le avea încă. Dacă ar fi știut când avea să se termine războiul, ar fi făcut mai mult. Dar era prea târziu!

Oricum, Oskar Schindler a fost un erou. El a salvat mai mulți evrei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial decât orice altă persoană individuală. Dar, ați fost atenți? El nu se putea gândi decât la ce nu făcuse! Și-ar fi dorit să fi făcut mai mult! Lecția pe care o putem învăța din istoria lui Schindler este următoarea: chiar și aceia care au dăruit cu bucurie, vor privi înapoi în viețile lor cu dorința de a fi făcut mai mult. Dar ce vor face cei care au dăruit mai puțin decât ar fi putut, sau care nu au dăruit niciodată?

Îți imaginezi oare la ce se vor gândi când vor sta înaintea lui Dumnezeu, dând socoteală pentru modul în care și-au folosit resursele și fiind răsplătiți în consecință? Reține: „Pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”, așa că, astăzi caută și folosește orice ocazie de a dărui!

https://www.youtube.com/watch?v=o_GQkdHCyEI

https://www.youtube.com/watch?v=o_GQkdHCyEI

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

15 MARTIE 2022
https://clickbible.org/meditat…/scripturile-in-fiecare-zi/?
Proverbe 23.15‑35
Odată ajuns adult, mai trebuie tânărul să ţină cont de sfatul părinţilor? Cu siguranţă, da! (conform cu v. 22). Aceasta face parte din cinstirea care li se datorează şi căreia vârsta sau majoratul nu‑i schimbă nimic. Este o bucurie pentru părinţii creştini să vadă la copiii lor, când au crescut, roadele educaţiei pe care le‑au dat‑o (v. 15, 16, 24: şi ce contur prinde acest verset 24, dacă‑l aplicăm la bucuria Tatălui de a găsi în Fiul Preaiubit pe Cel Drept şi Sfânt prin excelenţă: Matei 3.17). Dincolo de toate însă şi înaintea părinţilor noştri, Domnul are drepturi asupra noastră. Fiul Meu, dă-Mi inima ta, spune El fiecăruia (v. 26). ŤNu‑ţi cer mai întâi o parte din resursele sau din timpul tău, ci afecţiunile tale. Restul va veni după aceea. Dându‑Mi inima ta în întregime spune Isus Nu faci decât să-Mi dai ce-Mi aparţine, pentru că este salariul Meu, dobândit atât de scump în ceasurile de la cruce.ť Macedonenii menţionaţi de Pavel în 2 Corinteni 8 se dăduseră pe ei înşişi Domnului.
Sfârşitul capitolului descrie inconştienţa tragică a celui abrutizat de alcool. Biruit de vin (Isaia 28.1b), incapabil să reziste ispitelor cărnii (v. 33), el se ruinează sub toate aspectele (v. 21).

Read Full Post »

%d bloggers like this: