Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 10th, 2023

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
10 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=ggjCrCU7XyQ
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Tu, care pecetluiești măsura desăvârșirii, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, tu erai în Eden, grădina lui Dumnezeu … Erai desăvârșit în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până când s-a găsit nedreptate în tine … Ți s-a înălțat inima din cauza frumuseții tale; ți-ai stricat înțelepciunea din cauza strălucirii tale; te-am aruncat la pământ. zechiel 28.12,13,15,17
Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este dragoste. El este perfect de sfânt și perfect de curat. El n-a făcut, nu face și nu va face niciodată vreun lucru rău sau greșit. Unii oameni întreabă: «Atunci de unde vine Satan? Nu l-a creat Dumnezeu?». Biblia vorbește despre originea diavolului în două locuri: în cel citat mai sus și în Isaia 14. În fiecare pasaj, scriitorul se adresează unui împărat puternic, însă trece dincolo de persoana acestuia și vorbește despre Satan.
Satan a fost creat de Dumnezeu ca cea mai înaltă ființă îngerească: „Un heruvim ocrotitor“ (Ezechiel 28.14). Câteva versete din acest pasaj descriu frumusețea și înțelepciunea lui. El trebuie să fi fost o făptură splendidă. Dumnezeu l-a umplut cu înțelepciune. Însă el nu a fost un robot, ci a avut o voință proprie. Potrivit cu Evrei 1.14, îngerii sunt duhuri a căror îndatorire este să slujească. Îngerii sfinți ai lui Dumnezeu nu acceptă și nu caută niciodată să li se aducă închinare (Apocalipsa 22.8,9).
Pasajul citat la început ne arată că acest heruvim măreț s-a îngâmfat din cauza frumuseții și a splendorii sale, iar înțelepciunea sa a fost astfel coruptă. „Teama de Domnul este începutul înțelepciunii“ (Psalmul 111.10). Propria importanță și mândria i-au umplut inima. Acest lucru a fost o nelegiuire și a condus la răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, răzvrătire în care i s-au alăturat și alți îngeri.
Preocuparea cu sinele, cu propria înțelepciune și frumusețe, este predominantă în viața și în cultura de astăzi. Din ce în ce mai mult, Dumnezeu este dat la o parte. Omul pretinde cu mândrie că își este suficient, însă Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și va acționa în curând în judecată, la fel cum i-a judecat pe cei doi împărați acuzați de profeții Săi. E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ
10 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=gIKwI2u8g5U
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg

Hristos … a suferit o singură dată pentru păcate, Cel Drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. 1 Petru 3.18
Rătăcit
Să presupunem că v-ați rătăcit într-o pădure mare și deasă. În căutarea drumului întâlniți pe cineva care de asemenea s-a rătăcit. Desigur, nu vă puteți ajuta unul pe celălalt. Poate aveți o bănuială încotro trebuie să mergeți, dar cealaltă persoană este de părere că trebuie să o luați în direcția opusă, pentru a ajunge la țintă. Rezultatul va fi dezorientare, confuzie, nedumerire. Dacă însă în căutarea după calea de ieșire din impas veți întâlni vânătorul acelui ocol silvic, lucrurile se vor schimba radical. El cunoaște foarte bine zona și vă va conduce la țintă.
Noi, oamenii, ne-am îndepărtat de Dumnezeu, Creatorul nostru, ne-am rătăcit și nu mai găsim drumul spre casa cerească. De fapt, există multe recomandări, căci pe teren religios sunt oferite multe lucruri pentru a fi fericit, pentru a găsi sensul vieții, pentru a ajunge la o cunoaștere mai adâncă etc. Dar toate aceste sfaturi vin de la oameni, care de asemenea sunt departe de Dumnezeu.
Putem fi ajutați de o singură Persoană: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
El a devenit Om, pentru a-i salva pe oamenii păcătoși, rătăciți și pierduți și pentru a-i conduce la Dumnezeu. El a murit la cruce pentru păcatele noastre.
Cine se încrede în El, cine își predă viața în mâna Lui și părăsește calea rătăcită a lumii, acela intră pe poarta cea strâmtă și găsește calea îngustă, care duce la viața veșnică.
Citirea Bibliei: Exod 36.14-34 · Luca 16.19-31

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
10 MARTIE 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/cunoasterea-lui-hristos-secretul-victoriei/
,,S,,a-l cunosc pe EL””(Filipeni 3:10)
6

CUNOAȘTEREA LUI HRISTOS – SECRETUL VICTORIEI – Fundația S.E.E.R. România
“Să-L cunosc pe El…” (Filipeni 3:10)
Apostolul Pavel scria filipenilor, între altele, că dorința sa era: “să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui.” Să privim mai atent la acest verset.
1) “Să-L cunosc pe El (Hristos)…” Cuvântul “a cunoaște” ne duce cu gândul la o relație profundă dintre două persoane care se iubesc. Cunoașterea lui Hristos implică dorință, timp și efort din partea noastră.
2) “Să cunosc… părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui…” Ce este mort în viața ta și necesită înviere? Nu există nicio problemă pe care puterea învierii lui Hristos să n-o poată rezolva! Și cum ajungi la această putere? Când îți stabilești ca prioritate cunoașterea lui Hristos, atunci ai acces la puterea Sa.
Poate că unii dintre noi s-ar simți mai confortabil dacă acest verset s-ar încheia după cuvintele: “puterea învierii Lui”… Realitatea însă este că, dacă îți dorești să ai o părtășie profundă cu Hristos, atunci trebuie să fii dispus să te faci “părtaș suferințelor Lui”! Aici cuvântul “suferință” nu se referă la un sezon al alergiilor sau la pierderea avută la bursă. Pentru apostolul Pavel, a însemnat să fie bătut, trădat, lapidat, întemnițat… Dar lucrurile acestea au dus la un nivel de profunzime în relația cu Hristos care nu se poate experimenta altfel. Dacă ai suferit profund din cauza unei persoane, înțelegi acest principiu. Nu vei experimenta niciodată o relație adevărată cu cineva spunându-i: “Vreau să împart cu tine momentele frumoase și vremurile bune!”
De cele mai multe ori, cea mai solidă relație se formează atunci când suferim împreună; când trecem prin încercări care ne fac să ne cunoaștem mai bine, să ne iubim și să avem încredere unul în celălalt. Așadar, secretul victoriei este cunoașterea lui Hristos!

https://www.youtube.com/watch?v=9ehS0OC1asg

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
10 MARTIE 2023
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?
Proverbe 21.1‑14
Multe persoane cred că pot trece drept achitate înaintea lui Dumnezeu, câtă vreme Îi oferă din când în când ca jertfă câteva fapte bune. Ele pretind că pot răscumpăra o viaţă de păcat respectând anumite forme religioase. Ce iluzie fatală! Un singur lucru Îi este plăcut Domnului: practicarea în mod obişnuit a dreptăţii şi a judecăţii (v. 3), însă aceasta nu‑i este la îndemână decât celui drept, altfel spus, celui pe care Dumnezeu l‑a făcut astfel prin îndreptăţire. Până la întoarcerea la Dumnezeu, orice om este caracterizat de o inimă rea. Dorinţele lui intime sunt îndreptate spre rău; el îşi este centrul, nu are dragoste reală faţă de aproapele (v. 10), nici milă adevărată faţă de cel nenorocit (v. 13). Aceste sentimente pot fi uneori contrafăcute, printr‑o amabilitate firească, sau pot fi confundate cu o anumită sensibilitate a firii (un necredincios poate avea inimă bună sau chiar se poate remarca prin cinste: v. 2). În realitate, binele autentic îşi are originea numai în Dumnezeu şi nu şi‑a găsit împlinirea perfectă decât în Hristos. La El ne conduce şi versetul 12. El a fost Cel Drept prin excelenţă (comp. cu Iov 34.17) şi, în puterea acestui titlu, numai El este îndreptăţit să judece (Ioan 5.27‑30). El cercetează cu atenţie casa celui rău, iar dacă într‑adevăr nu vede acolo niciun strop de pocăinţă, o va răsturna în nenorocire (v. 12; Psalmul 37.35,36).

Read Full Post »

%d bloggers like this: