Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 1st, 2023

DOMNUL ESTE APROAPE
1 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/286
https://www.youtube.com/watch?v=HL37tXTjwPI
https://www.youtube.com/@clickbiblemeditatiizilnice/featured

Hristos Isus, pe care Dumnezeu L-a rânduit ca ispășire, prin credința în sângele Lui, … astfel încât El să fie drept și să-l îndreptățească pe acela care este din credința în Isus.
Romani 3.24-26
Îndreptățire și sfințire (1)
Cel credincios este nu doar iertat, ci și îndreptățit, adică socotit drept. Un criminal iertat nu s-ar putea niciodată simți confortabil în prezența judecătorului său, nici în prezența unor oameni cinstiți. Însă – binecuvântat fie Dumnezeu! – noi suntem nu doar păcătoși iertați, ci suntem și îndreptățiți, adică suntem socotiți a fi drepți. Prin urmare, avem pace cu Dumnezeu și ne simțim confortabil în prezența Lui, după cum citim: „Nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit, ci și pentru noi, cărora ni se va socoti, cei care credem în Cel care L-a înviat dintre morți pe Isus, Domnul nostru, care a fost dat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră … Deci, fiind îndreptățiți din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am și avut intrare, prin credință, în acest har în care stăm și ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu“ (Romani 4.23-25; 5.1,2). Avem acest lucru încă și mai accentuat în 2 Corinteni 5.21: „Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El“.
Cât de clar arată aceste versete că cel credincios este nu numai iertat, ci și socotit îndreptățit și, prin urmare, cu totul apt de a sta în prezența lui Dumnezeu Însuși! Să ne aducem însă aminte că acest lucru este nu în virtutea vreunui lucru făcut de el, ci doar în virtutea harului lui Dumnezeu și a lucrării lui Hristos.
Hristos a luat locul nostru și a fost tratat așa cum noi meritam, pentru ca noi să primim locul Său înaintea lui Dumnezeu și să fim tratați așa cum El merită. Nu este de mirare deci că cel credincios poate intra cu îndrăzneală în Locul Preasfânt, adică în chiar prezența lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus (Evrei 10.19).

SĂMÂNȚA BUNĂ
1 MARTIE 2023
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=uRPPX71CIgE
https://www.youtube.com/channel/UCvpu4vmeCKoBSAINMA8vXYg
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Ferice … de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite.
Romani 4.7
Bucuria de a fi iertat
Un jurnalist l-a întrebat odată pe scriitorul francez Jean d’Ormesson: „Ce v-ați dori să vă spună Dumnezeu când vă veți prezenta în fața Lui?“. Scriitorul a răspuns: „Cel mai mult mi-ar plăcea să îmi spună: Te-am iertat. Ce altceva mi-aș putea dori mai mult?“. Din acest răspuns al scriitorului înțelegem că în viața lui fuseseră lucruri nepotrivite, pentru care avea nevoie de iertare, și că el nu îndeplinise cerințele lui Dumnezeu. Cu toții știm că multe dintre gândurile, cuvintele și acțiunile noastre nu sunt lipsite de păcat. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu!
Dumnezeu vrea să ne ierte! „Domnul Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și adevăr; El, care Își ține îndurarea până în mii de generații, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește nicidecum pe cel vinovat drept nevinovat“ (Exod 34.6,7).
Noi trebuie însă să primim iertarea acum și astăzi, cât timp mai suntem pe pământ! „Iată, acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 6.2). Pe cei care mor fără a fi împăcați cu Dumnezeu îi așteaptă judecata atunci când vor fi înviați. Când primim iertare? Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, când mărturisim sincer înaintea Sa păcatele noastre și când credem în Domnul Isus și în lucrarea Lui de răscumpărare! „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele“ (1 Ioan 1.9).
„Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în Mine are viața veșnică“ (Ioan 6.47).
Citirea Bibliei: Exod 32.21-35 · Luca 13.31-35

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
1 MARTIE 2023 2023
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/invinge-egoismul/
ÎNVINGE EGOISMUL! – Fundația S.E.E.R. România
„Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.” (Filipeni 2:3)
Apostolul Pavel ne învață: „fiecare să privim pe altul mai presus de noi înşine. Fiecare… să ne uităm nu la foloasele noastre, ci şi la foloasele altora. Să avem în noi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus…” (citiți Filipeni 2:3-5).
Este un fel de gândire contrar instinctelor noastre naturale, însă din Scriptură putem învăța cum să-l dobândim.
Deși era atârnat pe cruce, Domnul Isus Și-a făcut timp pentru tâlharul condamnat care era lângă El (vezi Luca 23:39-43).
În timp ce era lovit cu pietre, Ștefan s-a rugat pentru cei ce-l ucideau, cerându-I lui Dumnezeu să nu le ia în seamă păcatul (vezi Faptele Apostolilor 7:60).
Bătuți și închiși pe nedrept, apostolul Pavel și Sila și-au făcut timp să-L laude pe Domnul și să-l proclame în auzul celorlalți. După ce Dumnezeu a trimis un cutremur puternic care le-a rupt lanțurile și a deschis ușile închisorii, cei doi au rămas acolo cu scopul de a-l evangheliza pe temnicerul ce-i ținea captivi. Cât de tentant trebuie să fi fost pentru ei gândul evadării, mai cu seamă că se creaseră condițiile. Ce ușor le-ar fi fost să se îngrijească de ei și să nu-și bată capul cu nimeni altcineva. Dar comportamentul lor cinstit și plin de dragoste a mișcat inima temnicerului și l-a făcut să-i întrebe cum poate fi și el mântuit – și drept consecință, el și întreaga lui familie au fost câștigați pentru Hristos (vezi Faptele Apostolilor 16:25-34).
Într-o lume a cărei filozofie este „să fii întotdeauna numărul 1”, egoismul este o puternică trăsătură de caracter; ca să-l învingi în fiecare zi, ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu! Iar oamenii vor observa când o vei face. Nu-i vei câștiga niciodată pe alții dacă ești exact ca ei.
Așadar, iată o întrebare la care te rog să reflectezi și să răspunzi: câți dintre prietenii și cei dragi ai tăi ar putea ajunge să-L cunoască pe Hristos, dacă ai da dovadă că-i iubești cu adevărat, în loc să-i ignori, să-i judeci și să-i respingi? Nu mai sta pe gânduri – pune în practică îndemnul Scripturii: „fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi”!

https://www.youtube.com/watch?v=mhnbJ_SdLZY

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin

1 MARTIE 2023

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/?calendar-date=2023-03-01

Proverbe 16:1-15
Să ne aducem aminte că majoritatea cugetărilor şi a maximelor conţinute de această carte a Proverbelor au între ele legături pe care este important să le cercetăm şi să le dezlegăm.
„Planurile inimii sunt ale omului”, afirmă versetul 1. „Inima omului îşi propune calea”, reia versetul 9. Iar aceste planuri, aceste căi, pot părea curate (v. 2) şi drepte (v. 25) oricui nu-şi cunoaşte inima şi nu–şi judecă motivaţiile. De exemplu, o milostenie, lucru bun în sine, poate fi făcută pentru a fi văzut de alţii (Matei 6.1). Dumnezeu însă, care cântăreşte duhurile şi inimile (cap. 21.2), distinge în intenţiile noastre o astfel de cale a întristării sau a morţii (v. 25; Psalmul 139.24). Ascultând de îndemnul din versetul 3, să–I încredinţăm Lui (să prăvălim asupra Lui) lucrările noastre, mici sau mari (Iov 5.8)! Să–L lăsăm pe El să acţioneze, să ne traseze căile, să ne dicteze cuvintele ~ aceasta este dependenţa, atitudine care Îi place Domnului şi care ne asigură protecţia!
Versetele 10–15 ne învaţă ceea ce se impune împăraţilor. În această privinţă, să ne amintim de demnitatea la care harul Domnului nostru ne–a făcut să avem acces (Apocalipsa 5.10). Nobleţea obligă, se spune uneori (comp. cu Isaia 32.8). Dreptatea şi corectitudinea trebuie să fie trăsăturile care să–i caracterizeze pe comoştenitorii Împărăţiei.

Read Full Post »

%d bloggers like this: