Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 31st, 2022

https://www.youtube.com/embed/wrvRP3F-nLw

EBEN EZER
PANA AICI DUMNEZEU NE-AJUTAT
1. Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat,
Ne-a cinstit cu-atâta bine şi ne-a apărat,
Şi-a întins cu îndurare mâna sfântă peste noi,
Şi ne-a-nconjurat pe dinainte şi pe dinapoi.
Ai simţit şi tu în viaţa ta iubirea Lui,
Poţi şi tu să cânţi Osana Domnului,
Poţi să spui cu mine astăzi cu adevărat,
Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat.
Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat,
Fie Numele slăvit, fie Numele-onorat,
/: Dacă ţi-a făcut mult bine,
‘Nalţă-ţi glasul tău spre cer,
Şi să strigi din toată inima “Eben-Ezer”! 😕
2. Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat,
Şi-a ţinut promisiunea cu adevărat,
El rămâne credincios, cuvântul Lui se va-mplini,
Ce-a spus El în veci rămâne, lumea-ntreagă de-ar pieri.
Ai simţit şi tu în viaţa ta iubirea Lui,
Poţi şi tu să cânţi Osana Domnului,
Poţi să spui cu mine astăzi cu adevărat,
Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat.
Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat,
Fie Numele slăvit, fie Numele-onorat,
/: Dacă ţi-a făcut mult bine,
‘Nalţă-ţi glasul tău spre cer,
Şi să strigi din toată inima “Eben-Ezer”! 😕
3. Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat,
De te-ncrezi în El puternic vei fi apărat,
Şi te vei adăposti la umbră aripilor Lui,
Căci în veac tine credincioşia, mila Domnului.
Pune-ţi azi nădejdea-n harul ce va fi adus,
Şi-aţinteşte-a ta privire la Isus,
Biruind în El vei spune cu adevărat,
Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat.
Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat,
Fie Numele slăvit, fie Numele-onorat,
/: Haideţi toţi într-o suflare
Să-nălţăm glasul spre cer,
Să strigăm din toată inima “Eben-Ezer”! 😕
https://www.youtube.com/watch?v=wrvRP3F-nLw&t=6s

Read Full Post »

  • 1. Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat,  Ne-a cinstit cu-atâta bine şi ne-a apărat,  Şi-a întins cu îndurare Mâna Sfântă peste noi,  Şi ne-a-nconjurat pe dinainte şi pe dinapoi.  Ai simţit şi tu în viaţa ta iubirea Lui,  Poţi şi tu să cânţi Osana Domnului,  Poţi să spui cu mine astăzi cu adevărat,  Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat.  Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat,  Fie-i Numele slăvit, fie-i Numele-onorat,  /: Dacă ţi-a făcut mult bine,  ‘Nalţă-ţi glasul tău spre cer,  Şi să strigi din toată inima “Eben-Ezer”! :/ 
  • 2. Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat,  Şi-a ţinut promisiunea cu adevărat,  El rămâne credincios, cuvântul Lui se va-mplini,  Ce-a spus El în veci rămâne, lumea-ntreagă de-ar pieri.  Ai simţit şi tu în viaţa ta iubirea Lui,  Poţi şi tu să cânţi Osana Domnului,  Poţi să spui cu mine astăzi cu adevărat,  Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat.  Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat,  Fie-i Numele slăvit, fie-i Numele-onorat,  /: Dacă ţi-a făcut mult bine,  ‘Nalţă-ţi glasul tău spre cer,  Şi să strigi din toată inima “Eben-Ezer”! :/ 
  • 3. Pân’ aici Dumnezeu ne-a ajutat,  De te-ncrezi în El puternic vei fi apărat,  Şi te vei adăposti la umbra aripilor Lui,  Căci în veac tine credincioşia, mila Domnului.  Pune-ţi azi nădejdea-n harul ce va fi adus,  Şi-aţinteşte-a ta privire la Isus,  Biruind în El vei spune cu adevărat,  Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat.  Pân-aici Dumnezeu ne-a ajutat,  Fie-i Numele slăvit, fie-i Numele-onorat,  /: Haideţi toţi într-o suflare  Să-nălţăm glasul spre cer,  Să strigăm din toată inima “Eben-Ezer”! :

Muzica Crestina Ana Sound42.1K subscribers

Abonați-vă canalului nostru de youtube pentru a primi primii cântările: https://goo.gl/EcHL9P Inregistrari, mixaje,aranjament orchestral – Sorin Piu Solo: Stelica Strugariu Voci: Fratii Strugariu

Read Full Post »

DOMNUL ESTE APROAPE
31 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286

https://clickbible.org/meditatii-zilnice/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/


Prin credință pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că cele văzute n-au fost făcute din cele care se arată. Prin credință, Abel I-a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin care a primit mărturie că este drept.
Evrei 11.3,4
Avem Cuvântul lui Dumnezeu, în care El ne-a revelat gândurile Sale. Totuși nu putem înțelege aceste gânduri, dacă nu primim de la Dumnezeu o natură nouă, natura Lui Însuși, și dacă nu suntem locuiți de Duhul Sfânt. Nimeni nu poate înțelege Cuvântul lui Dumnezeu înainte să fie adus la viață prin Duhul lui Dumnezeu. Omul natural poate înțelege un singur lucru: că este păcătos.
Omul nu se poate apropia de Dumnezeu, decât dacă aduce o jertfă care, precum cea a lui Abel, să fie plăcută lui Dumnezeu și primită de El. Singura jertfă care satisface această cerință este jertfa Fiului, a Domnului Isus. Cuvântul lui Dumnezeu ne face clar acest lucru. El ne arată, de asemenea, că omul care este născut din nou, dar care nu are pace cu Dumnezeu, eșuează în a înțelege că Dumnezeu Însuși a pregătit jertfa plăcută Lui, prin care a făcut pace. A avea pace cu Dumnezeu este mai mult decât a cunoaște iertarea de păcate; înseamnă a avea conștiența că nu mai există nimic între mine și Dumnezeu. Toate obstacolele au fost înlăturate. Prin urmare, mă pot apropia de Dumnezeu cu o deplină siguranță a credinței. De îndată ce acest principiu este înțeles cu claritate – iar acest lucru are loc imediat după pecetluirea cu Duhul Sfânt – mintea și conștiința celui credincios sunt libere pentru a pricepe din ce în ce mai mult gândurile lui Dumnezeu. El are acum Duhul Sfânt locuind în el, care îi oferă tot mai multă lumină.
În capitolele 4 și 7 din Ioan, Domnul vorbește despre apa vie – Scriptura. Este Cuvântul lui Dumnezeu, făcut viu și eficient pentru noi de către Duhul Sfânt. Doar Dumnezeu ne poate oferi înțelegerea Cuvântului Său, fiindcă nimeni nu-l cunoaște așa cum El și Duhul Sfânt îl cunosc. În 1 Corinteni 3 ni se explică limpede acest lucru – doar persoanele spirituale pot înțelege ceea ce transmite Duhul Sfânt. H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ
31 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285
https://www.youtube.com/watch?v=x8TjRG3M6ig
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/

Apostolul Pavel scrie:] „… timpul plecării mele a venit. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința“.
2 Timotei 4.6,7
„Ultimul capitol“
În încăperile Societății Biblice Britanice din Londra se poate vedea un tablou impresionant al pictorului irlandez James Doyle Penrose. Tabloul (din 1926) prezintă o scenă din anul 735: un bătrân șezând într-un fotoliu cu un manuscris în mâini. În fața lui șade un tânăr care scrie ceea ce i se dictează.
Bătrânul este Bede Venerabilul, care face traducerea Evangheliei după Ioan în limba engleză veche. Tabloul poartă titlul: „Ultimul capitol“.
Bătrânul este conștient de slăbiciunea lui, simte că și în viața lui a început ultimul capitol. Dar este convins că moartea are putere numai asupra trupului său și doar pentru un timp, pentru că el privește mai departe spre înviere. Duhul său, care simte pacea lui Dumnezeu, va merge după moarte „acasă la Domnul“. O strălucire plină de pace luminează chipul bătrânului.
„Ultimul capitol“ – aceste două cuvinte sunt impresionante și ne amintesc că și pentru fiecare dintre noi va veni clipa când se va scrie „Sfârșit“ sub ultima pagină a cărții vieții noastre. Ești pregătit să pășești în fața lui Dumnezeu? Îl cunoști pe Isus Hristos ca Mântuitor al tău? Atunci poți aștepta cu bucurie clipa întâlnirii cu Cel fără sfârșit.
Citirea Bibliei: Maleahi 3.13-4.6 · Marcu 16.12-20

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
31 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/tu-de-cine-asculti/
TU DE CINE ASCULȚI?- S.E.E.R. ROMÂNIA
Fundația S.E.E.R. România
„Urechile tale vor auzi… glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!…” (Isaia 30:21)
O scriitoare, împreună cu soțul și prietenii săi, se aflau pe vârful unui munte și discutau în ce direcție să meargă. Unul dintre ei a zis: „Încolo e sudul!” Altul l-a contrazis: „Nu, e estul!” Fiecare și-a dat cu părerea, până când, în cele din urmă, unul dintre ei a scos o busolă și a zis: „Putem stabili lucrul acesta foarte rapid.” În câteva secunde, busola le-a indicat că trebuiau s-o ia spre vest! Singura sursă de încredere a avut ultimul cuvânt și nimeni nu avea de gând s-o contrazică. În decursul unei zile, multe voci se iau la întrecere pentru a-ți câștiga atenția – iar unele dintre ele, deși par a fi ale unor experți, se pot înșela amarnic. În concluzie, tu trebuie să știi ce glas să asculți, căci dacă privești doar la circumstanțe, vei deveni dezorientat. Un telefon neașteptat, o relație zbuciumată, un loc de muncă pierdut sau un copil bolnav pot face oricând ca nordul să pară sud, și estul să pară a fi vest. Când se întâmplă asta, e ușor să-ți pierzi cumpătul, să tragi concluzii pripite și să ajungi pe o cale greșită. Biblia ne spune: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!” Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21) Există o singură sursă adevărată de înțelepciune și de adevăr, și apostolul Petru a recunoscut lucrul acesta când a întrebat: „Doamne… la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice!” (Ioan 6:68). Nu trebuie să știi dinainte toate detaliile; nu așa lucrează Dumnezeu. De multe ori, El nu ne arată imaginea de ansamblu – pentru că am fi copleșiți și am crede că e imposibil. El dorește să dezvolte în noi o încredere nezdruncinată în caracterul și în bunătatea Sa, și acceptarea faptului că noi trebuie să depindem de puterea Sa, dacă vrem ca planul și voia Lui să se împlinească!

https://www.youtube.com/watch?v=v7JVZTl-QV0

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
31 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
2 Corinteni 13.1‑13
Prima Epistolă către Corinteni avea ca subiect Adunarea. Cea de‑a doua ne‑a vorbit de lucrarea sau de slujba creştinului. Am găsit aici sentimentele, implorările, greutăţile, durerile morale şi fizice ale slujitorului Domnului. Pavel era doar o slabă unealtă, dar el nu‑şi dorea pe pământ o parte mai bună decât cea a Stăpânului său. Ori Hristos fusese pe pământ în înjosire, răstignit în slăbiciune dar acum este viu, înviat prin puterea lui Dumnezeu (v. 4).
Sfârşind epistola, Pavel Îi adresează lui Dumnezeu o ultimă rugăciune pentru scumpii lui corinteni. Ea se rezumă într‑un singur cuvânt: desăvârşirea lor (v. 9b). În acelaşi timp însă îi îndeamnă pe ei: desăvârşiţi‑vă! (v. 11) pentru că a cere ajutorul Domnului nu înseamnă a renunţa la a căuta cu râvnă să înaintezi în umblarea şi în slujirea creştină!Bucuraţi‑vă le spune el din nou fiţi încurajaţi, gândiţi la fel, fiţi în pace(v. 11)! Fiecare dintre noi, dragi copii ai lui Dumnezeu, să ia pentru el însuşi aceste îndemnuri şi să se bucure de promisiunea dată împreună cu ele.Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi comuniunea Sfântului Duh fie cu voi toţi! (v. 13).

Read Full Post »

Today’s Dish28.6K subscriersBest home remedies for cold and flu. This video covers 2 simple and effective remedies for cold and flu. Timestamps: 0:00 | Intro 0:05 | Remedy 1: Garlic 0:27 | How to use garlic 0:51 | Remedy 2: Ginger tea 1:08 | How to make ginger tea For more information, please watch the video until the very end. The video’s content is not intended to be used in place of professional medical diagnosis, advice, or treatment. Please seek the advice of a medical professional if you have any questions about a medical condition. If you enjoyed the video, please LIKE it, SHARE it with your friends, and SUBSCRIBE to receive updates on new videos. ✔ Subscribe to Today’s Dish : https://bit.ly/3y1wSx0 ✔ website: https://homemade-recipes.blogspot.com ✔ Like us on Facebook: https://facebook.com/arabicfoodrecipes/#flu#cough#fluremedy#coughremedy#homeremedies#garlic#ginger

Read Full Post »

%d bloggers like this: