Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 26th, 2022

DOMNUL ESTE APROAPE
26 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286


https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
După cum ați învățat de la Epafra, preaiubitul împreună-rob cu noi, care este un slujitor credincios al lui Hristos pentru voi, care ne-a și arătat dragostea voastră în Duhul … Epafra, care este dintre voi, rob al lui Hristos Isus, luptându-se întotdeauna pentru voi în rugăciuni, ca să fiți desăvârșiți și împliniți în toată voia lui Dumnezeu. Pentru că mărturisesc despre el că se ostenește mult pentru voi și pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole.
Coloseni 1.7,8; 4.12,13
Numele acestui slujitor al Domnului apare doar de trei ori în Noul Testament. Pavel îl recomandă pe Epafra de două ori în Epistola sa către Coloseni, scrisă atunci când era întemnițat la Roma. Scriindu-i lui Filimon, cam în aceeași perioadă, el adaugă salutări de la Epafra, pe care îl numește: „împreună-întemnițat cu mine în Hristos Isus”.
Pavel nu fusese niciodată la Colose, însă auzise despre acea adunare de la Epafra, care vestise evanghelia în acel loc. El îi adusese lui Pavel vești bune cu privire la credința colosenilor în Hristos și cu privire la dragostea lor pentru toți sfinții. Adusese de asemenea vești despre pericolele care-i pândeau pe acei credincioși, fiindcă vrăjmașul încerca să introducă învățături false acolo. Mai presus de toate, Epafra se ruga fierbinte pentru sfinții din Colose, ca și pentru cei din vecinătatea lor – din Laodiceea și din Ierapole.
Apostolul Pavel era apăsat de grija pentru toate adunările. Felul cum se ruga pentru ele strălucește în epistolele sale. Mulți dintre noi nu suntem capabili sau nu suntem chemați să facem ceea ce făcea el. Epafra însă este un exemplu practic pentru noi. El se ruga fierbinte pentru cei din adunarea sa și pentru cei din cele două adunări apropiate. Să facem și noi la fel! Dacă ne-am ruga fiecare pentru toți cei din adunarea noastră și pentru câte un frate lucrător, fiind preocupați cu nevoile spirituale și materiale ale fraților și surorilor noastre, ce binecuvântare minunată ar turna Dumnezeu, ca răspuns la astfel de rugăciuni!
E. P. Vedder, Jr.


SĂMÂNȚA BUNĂ
26 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/
Nimeni nu mă mai cunoaște, … nimănui nu-i pasă de sufletul meu.
Psalmul 142.4
Nu mai suport frigul… și nimeni nu oprește
Un tânăr șofer din America a fost găsit mort lângă mașina lui. El ajunsese într-o situație critică și toți au trecut nepăsători pe lângă el. Poliția a găsit în mașină un bilețel pe care scria: „Nu mai suport frigul… și nimeni nu oprește”.
Mulți oameni sunt într-o situație asemănătoare. Desigur, adesea egoismul cuiva sau comportamentul său arțăgos sunt cauza pentru care cineva este părăsit și ajunge să cadă în deznădejde. Totuși, ce este de făcut? Există rezolvare?
Psalmistul David a fost într-o astfel de stare disperată când a scris cuvintele citate astăzi. Chiar dacă ar mai fi fost în jurul lui câțiva bărbați loiali, aceștia tot nu i-ar fi putut alunga sentimentul de părăsire. Dar David a găsit rezolvarea: „Doamne, către Tine am strigat și am zis: Tu ești adăpostul meu”. – Domnul privea la David! Aceste cuvinte ale lui sunt atât de actuale astăzi. Atâția creștini pot da mărturie de câte ori au strigat și cum de fiecare dată, într-un mod cu totul neașteptat, Domnul i-a adăpostit.
Te simți părăsit? Aceste rânduri sunt un semn de la Dumnezeu că El Se gândește la tine. Cum vor merge lucrurile mai departe? Începe să citești Biblia, ca să afli ce intenționează El cu tine! Vorbește cu El în rugăciune! Dacă există piedici, El vrea să le înlăture, iertându-te, dacă și tu dorești acest lucru.
Citirea Bibliei: Zaharia 13.1-14.5 · Marcu 15.1-15


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
26 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/sarbatoreste-nasterea-domnului-2/
SĂRBĂTOREȘTE NAȘTEREA DOMNULUI! (2) – Fundația S.E.E.R. România
„Ziua aceasta este închinată Domnului…” (Neemia 8:9)
Cuvântul holiday (tradus „sărbătoare”) vine dintr-un cuvânt din engleza veche care înseamnă „zi sfântă”. Deci, când Neemia a anunțat: „Ziua aceasta este închinată Domnului”, el a declarat o sărbătoare, o zi în care „au mâncat şi au băut… înaintea Domnului cu mare bucurie.” (vezi 1 Cronici 29:22) Astăzi, răsfățul exagerat și cumpărăturile excesive au devenit sinonimele Crăciunului, făcându-i pe mulți creștini să ezite să mai sărbătorească.
Pastorul Jack Hayford afirma: „Deseori lucrul acesta vine de la cei care au intrat de curând în părtășia noastră și care au experimentat poate pentru prima oară minunea și plinătatea bucuriei și sărbătorii adevărate de Crăciun. Dar sărbătoarea Nașterii Domnului este mai mult decât o sărbătoare „fericită” – este una închinată Celui Întrupat. Colindele, închinarea, dragostea, bucuria și dărnicia au un potențial plin de putere. Factorul decisiv este prezența Duhului Sfânt. Când El este prezent, accesoriile Crăciunului pot aduce bucurie, tărie, vindecare și restaurare. Când El este absent, colindele sună în gol. Urările, dorințele și zâmbetele stau la suprafață, asemenea sclipiciului lipit pe felicitări. Luminile și decorațiunile pot face ca inima să se simtă pustie mai mult ca niciodată. Dar acolo unde este Duhul Sfânt, există putere pentru a zdrobi obiceiuri, pentru a transforma inimi împietrite, pentru a alunga resentimente și pentru a ridica vieți din întuneric.
La acest Crăciun, lasă prezența Duhului Sfânt să coboare peste tine și apoi fă pași înspre cea mai bună ocazie de a te bucura din plin de sărbătoare. Apropie-te de cei din jurul tău: încurajează, binecuvântează, dăruiește, întinde o mână, mergi în vizită, împărtășește și ridică inimi peste tot pe unde o poți face.
Până la Anul Nou vei constata că sărbătoarea Nașterii Domnului din acest an a fost minunată și plină de putere!” Vă doresc tuturor să puteți spune „Amin!” după aceste cuvinte…

https://www.youtube.com/watch?v=alld2al9DSo

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
26 DECEMBRIE 2022
de Jean Koechlin
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
2 Corinteni 10:1-18
Pavel nu se putuse hotărî să vină la corinteni „cu nuiaua”, ca să pedepsească el însuşi răul (cap. 10.2; 1 Corinteni 4.21). Preferase să le scrie şi să aştepte efectul scrisorii. Unii însă profitaseră de această răbdare a apostolului şi de absenţa lui, pentru a–i deprecia slujba. Smerenia, blândeţea şi bunătatea creştină a lui Pavel erau pretexte pentru a–l dispreţui (v. 1). Pentru că omul natural nu admiră decât ceea ce izbeşte privirea şi judecă „după înfăţişare” (v. 7)! Ori armele unui ostaş al lui Isus Hristos nu sunt fireşti (carnale). Efeseni 6.10 le enumeră. Să ne amintim cum Ghedeon, Samson, Ionatan, David, Ezechia pentru a nu-i cita decât pe aceştia, au câştigat cele mai mari victorii. Şi atunci nu vom mai fi încântaţi de calităţi omeneşti, cum ar fi elocvenţa sau farmecul personal. Să urmăm Cuvântul şi niciodată pe acela care–l prezintă, oricât de dotat ar fi el, chiar dacă Domnul ne–a făcut bine prin intermediul lui!
Oamenii se compară cu ei înşişi şi se mândresc, arătând prin aceasta că nu sunt pricepuţi (v. 12). Noi, credincioşii, avem pentru umblare şi pentru slujire un singur model perfect: Isus! Contemplându–L, vom fi păziţi mereu în umilinţă!

Read Full Post »


DOMNUL ESTE APROAPE

25 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/286


https://clickbible.org/calendarul-domnul-este-aproape-gbv/
„Și Eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la Mine.” Iar aceasta o spunea arătând cu ce moarte urma să moară.
Ioan 12.32,33
Fiul Omului „înălțat” – în lumina Evangheliei după Ioan (3)
Aceasta este cea de-a treia și ultima ocazie în Evanghelia după Ioan în care se vorbește despre Fiul Omului ca fiind înălțat. Afirmația citată mai sus a venit ca răspuns la dorința unor greci de a-L vedea pe Domnul Isus (Ioan 12.21). Fiul Omului trebuia mai întâi să fie glorificat prin moartea Sa pe cruce (versetul 23). Se apropia ceasul când El avea să fie glorificat, iar Domnul era tulburat la gândul acestui lucru. Apoi avem o afirmație care i-a nedumerit pe unii: „Și Eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la Mine”. Înseamnă acest lucru că toți oamenii vor fi mântuiți, ca rezultat al morții lui Hristos pe cruce? Unii chiar au folosit acest verset pentru a promova doctrina falsă a universalismului.
Afirmația Domnului Isus poate fi înțeleasă în două feluri. În primul rând știm că în Evanghelia după Ioan se accentuează misiunea lui Hristos către întreaga lume – „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea” (Ioan 3.16) și, de asemenea, că El avea „alte oi”, care nu erau din staulul iudaismului (Ioan 10.16) – pe când în Matei, în Marcu și în Luca, misiunea Sa este prezentată ca fiind cu precădere către poporul iudeu (Matei 10.5,6). Cuvântul „toți” din textul nostru face referire la faptul că scopul lui Dumnezeu era să-i mântuiască nu doar pe iudei, ci și pe cei dintre națiuni. Domnul Isus este Centrul de atracție pentru toți, nu doar pentru Israel.
În al doilea rând, toți vor fi trași la Dumnezeu în judecată, din cauză că Fiul Omului a fost înălțat – „orice genunchi se va pleca” (Filipeni 2.10). Într-adevăr, Domnul tocmai spusese: „Acum este judecata lumii acesteia” (Ioan 12.31). Fie în judecată, fie în mântuire, Dumnezeu va fi glorificat prin înălțarea Fiului Omului pe cruce. Să ne plecăm genunchiul în închinare înaintea Lui, astăzi! B. Reynolds


SĂMÂNȚA BUNĂ
25 DECEMBRIE 2022
https://gbv-online.org/calendar/285


https://clickbible.org/meditatii-zilnice/samanta-buna/
Ce este omul, ca să Te gândești la el, și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrările mâinilor Tale; toate le-ai pus sub picioarele lui. Doamne, Stăpânul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!
Psalmul 8.4-6,9
Fiul lui Dumnezeu
Când Creatorul lumilor a intrat în lumea noastă, El a fost așezat într-o iesle. Lumea L-a respins pe Creatorul ei!
Nici mai târziu Fiul Omului nu a avut un loc unde să Se odihnească. „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde-Și odihni capul” (Luca 9.58).
Chiar și cel mai sărman om are un pat când moare. Domnul Isus a murit pe o cruce. Singurul Om drept de pe pământ a suferit chinul îngrozitor și dezonorant al răstignirii pe o cruce.
Pentru cine a luat Fiul lui Dumnezeu asupra Sa toate aceste suferințe? Pentru tine și pentru mine! – Dumnezeu L-a trimis pe unicul Său Fiu iubit ca Om pe pământ și L-a dat la moarte, pentru a ne scăpa de la pierzare! Domnul Isus „S-a dat pe Sine Însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fărădelege” (Tit 2.14).
Și cum se poate primi această mântuire? – Recunoscând că suntem pierduți, mărturisindu-I lui Dumnezeu păcatele noastre și acceptându-L prin credință pe Isus Hristos ca Mântuitor al nostru.
Citirea Bibliei: Zaharia 12.1-14 · Marcu 14.55-72

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI
25 DECEMBRIE 2022
coordonatori Bob & Debby Gass
https://fundatiaseer.ro/sarbatoreste-nasterea-domnului-1/
SĂRBĂTOREȘTE NAȘTEREA DOMNULUI! (1) – Fundația S.E.E.R. România
„Vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul!” (Luca 2:11)
Cuvântul „a sărbători” înseamnă a se bucura, a găsi plăcere în ceva, a se desfăta, a aprecia.
Pastorul Jack Hayford (autor a peste 50 de cărți, scriitor a 600 de imnuri și coruri, inclusiv celebrul imn Majesty (în românește Glorie) scria: „Se fac așa de multe activități în numele Crăciunului, lucruri care nici nu-I fac plăcere și nici nu-L onorează pe Hristos. Așa că, mă trezesc că mă lupt cu superstiții religioase și datini strămoșești care intră în conflict cu celebrarea Crăciunului! Darurile, decorațiunile, pomii de Crăciun nu fac altceva decât să pângărească ceva sfânt; o asemenea celebrare nu este altceva decât o ipocrizie „sfântă”. Bradul de Crăciun a devenit un fel de expozeu. Prin intermediul acestui copac, noi vrem să spunem: „Credem în sărbătoare!” Noi slujim unui Dumnezeu care „ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele” (1 Timotei 6:17) și care de-a lungul istoriei a stabilit perioade sacre de ospețe și de „mare bucurie” (vezi 1 Cronici 29:22). Deși nimeni nu poate găsi o susținere biblică pentru bradul de Crăciun, noi ne adunăm în jurul lui cu bucurie. Vedem în ramurile sale vii un simbol al vieții veșnice pe care am primit-o prin moartea lui Hristos pe lemnul crucii. Venirea Lui pe pământ a dat la o parte moartea și a adus iertarea și speranța eternă. Luminile mărturisesc despre gloria Luminii lumii. Ornamentele reflectă măreția cu care bunătatea Sa ne împodobește viețile. Steaua radiază speranță, cu razele sale îndreptate spre cer, amintindu-ne că de acolo El va veni iarăși ca să ne ducă acasă.”
Așadar, dacă vă strângeți în jurul unui brad de Crăciun, să nu uitați că noi trebuie să-L sărbătorim pe Acela care a spus (Ioan 8:12): „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine… va avea lumina vieţii.”

https://www.youtube.com/watch?v=ohi_JKySY5s

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
de Jean Koechlin
25 DECEMBRIE 2022
https://clickbible.org/meditatii-zilnice/scripturile-in-fiecare-zi/
2 Corinteni 9:1-15
Pentru a nu trăi regrete zadarnice în ziua secerişului, „să semănăm” neîngrădit acum, în timpul semănatului (v. 6; Luca 6.38; Deuteronom 15.10). Ceea ce Dumnezeu ne pune pe inimă, să facem, şi să facem cu bucurie. Pentru că lucrurile pe care le păstrăm pentru noi nu ne vor îmbogăţi şi ceea ce dăm nu ne va secătui niciodată (Proverbe 28.27)! Harul lui Dumnezeu ne va umple „întotdeauna în toate lucrurile”, însă nu cu tot ce ne–ar plăcea nouă, ci „având toată îndestularea” (v. 8).
Versetele 11-14 ne amintesc că generozitatea dezinteresată îi face pe cei ajutaţi să aducă mulţumiri lui Dumnezeu şi să se roage pentru cei care au dăruit. Pornind de la o întrebare pe care am putea–o considera de mică importanţă privind binefacerea, apostolul ştie să ne îndrepte gândurile spre subiectele cele mai glorioase: smerenia Domnului (cap. 8.9) şi darul de nepreţuit al lui Dumnezeu (v. 15). Să căutăm ca în detaliile mărunte ale vieţii noastre de zi cu zi să aplicăm adevărurile fericite ale credinţei! Astfel, o simplă masă, o întrunire de familie, un cadou făcut sau primit cu afecţiune sunt ocazii pentru a-I mulţumi lui Dumnezeu şi pentru a gândi la Darul prin excelenţă pe care Dumnezeul dragostei l–a făcut lumii trimiţându–L pe Fiul Său (v. 15; Ioan 3.16).

Read Full Post »

%d bloggers like this: